24 вересня о 18:00Вебінар: Використання елементів проєктної діяльності в умовах змішаного навчання

Матеріал до уроку на тему «MY FUTURE PROFESSION»

Про матеріал
Як ми знаємо, у світі існує багато професій, і всі вони необхідні й важливі. Але не завжди легко вирішити, ким же ти хочеш стати. Багато випускників шкіл постають перед проблемою вибору життєвого шляху.
Перегляд файлу

MY FUTURE PROFESSION

 

As we know there are many professions in the world and all of them are necessary and important. It is not always easy to decide what you want to become. Many school-leavers face the problem of choosing their way in life. For example my cousin Kate chose the medical profession. She always wanted to be a doctor, she wanted to help people and at the same time earn good money. I should say that her parents were rather old-fashioned people and thought that a woman's place is at home. They wanted Kate to marry a respectable young man, have children and stay at home bringing up the kids. But Kate did not give up and she applied to a medical university. Now she made a good career in her hospital, got married, had one child, and I think she is quite satisfied with her family and business career.

As for me, I always wanted to work with people and see the world. I like foreign languages and my dream is to work abroad. At first I wanted to enter the Institute of foreign languages and to be an interpreter but then I changed my mind and decided to go to tourism college. There I shall have a good language practice, because I shall learn at least two foreign languages. Moreover, students of this college have their summer practice abroad. I'll do my best to pass all the entrance examinations successfully and to be a good student. I want my parents to be proud of me.

Nowadays not all young people are lucky enough to enter good college or university, because you know education costs money. But nevertheless, it is very important to give way to your ambitions, choose your profession and do the business you like, only then, I think, a person can be happy and satisfied.

 

QUESTIONS


 

1.    Why is it difficult to choose the way in life?

2.    What professions do you know?

3.    What do you want to become?

4.    Do you like foreign languages?

5.    Would you like to work with children or adults?

6.    Would you like to work abroad?

 

VOCABULARY


 

to earn заробляти

old-fashioned старомодний

respectable респектабельний

to bring up виховувати

to be satisfied — бути задоволеним

interpreter — перекладач

to do one's best зробити все залежне

to be proud — пишатися 

МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ

 

Як ми знаємо, у світі існує багато професій, і всі вони необхідні й важливі. Але не завжди легко вирішити, ким же ти хочеш стати. Багато випускників шкіл постають перед проблемою вибору життєвого шляху. Наприклад, моя двоюрідна сестра Катя вибрала медичну професію. Вона завжди хотіла бути лікарем, допомагати людям і в той же час добре заробляти. Потрібно сказати, що її батьки досить старомодні та вважають, що місце жінки вдома. Вони хотіли, щоб Катя вийшла заміж за респектабельну молоду людину, народила дітей і виховувала їх удома. Але Катя не відступила, вона подала документи до медичного університету. Зараз вона зробила хорошу кар'єру в лікарні, вийшла заміж, народила дитину, і я думаю, що вона цілком задоволена своєю родиною та кар'єрою.

Що ж до мене, то мені завжди хотілося працювати з людьми і побачити світ. Мені подобаються іноземні мови, і моя мрія — працювати за кордоном. Спочатку мені хотілося вступити до інституту іноземних мов і стати перекладачем, але потім я передумав і вирішив вступити до туристичного коледжу. Там у мене буде гарна мовна практика, тому що я буду вивчати не менше ніж дві іноземні мови. Більш того, студенти цього коледжу виїжджають на літню практику за кордон. Я зроблю все від мене залежне, щоб успішно здати вступні іспити і бути гарним студентом. Я хочу, щоб мої батьки пишалися мною.

Сьогодні не всі молоді люди можуть вступити до хорошого коледжу або університету, тому що, як ви знаєте, освіта коштує грошей. Але все ж таки дуже важливо дати дорогу своїм амбіціям, вибрати професію і займатися улюбленою справою, тільки тоді, я думаю, людина може бути щасливою та задоволеною.

 

doc
Додано
16 вересня
Переглядів
32
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку