Матеріали для контрольних робіт

Про матеріал

Представлено матеріали для контрольних робіт з української мови для учнів 5 класу, метою яких є перевірка мовних і мовленнєво-комунікативних умінь і навичок.

Перегляд файлу

 

Контрольні роботи з української мови

5 клас

 

Тема. Лексикологія

І. Спиши текст, запиши слова відповідно до лексичних значень.

Стежина в ріднім краї... Небо єдиної в світі Батьківщини. У кожного вони свої, неповторні, але однаково дорогі.  Для когось - це вулиця, де промайнуло (дитячий вік, дитячі роки), для когось - великий двір, де вечорами бриніла (струнний щипковий музичний інструмент з корпусом-резонатором у вигляді вісімки і з довгим грифом) і мелодійний голос співав про перше кохання; для когось - це звичайна сільська хата  з (шматок декоративної тканини з вишиваним або тканим орнаментом; традиційно використовується для оздоблення житла, в українських народних обрядах) на покуті - в кутку над образами. Наша земля - Україна. Любити її - це значить кожним своїм вчинком, кожним помислом вірно служити їй. Мало говорити, що ти (той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для нього на жертви й подвиги), - треба ним бути. 

ІІ. Виконай тестові завдання:

1.Укажіть словосполучення зі словами в прямому значенні:

а) гострий біль; б) високе дерево; в) м'який характер

2.Укажіть групу слів-синонімів:

а) дивний, неймовірний, великий;

б) м'який, лагідний, пухкий;

 в) розумний, недурний, мудрий.

3.Укажіть антонім до слова радість:

 а) спокій; б) задоволення; в) смуток.

3. Укажіть слово, яке має омонім:

а) неси; б) учи; в) світи.

4. Укажіть речення з помилкою у слововживанні.

а) Ми приймали участь у спартакіаді.

 б) Хлопчик перейшов на інший бік вулиці.

в) Дідусь подарував мені книжку.

5.Укажіть речення, в якому немає помилок у слововживанні.

а) Треба відкрити вікно.

б) Це наша любима страва.

в) Школярі посадили в парку молоденькі ялинки.

 

ІІІ. Випиши словосполучення, у яких слова вжиті в переносному значенні.

Золота ложка, золота людина, золоті руки. Срібний голос, срібний ніж, срібне волосся. Сумує ліс, сумує матір, сумує небо.

     ІУ. Склади речення з омонімами:

Надія, надія; ключ, ключ; брати, брати.

У. Склади сенкан до слів (за вибором) :  пісня, сонце, свято.

 

 

 

 

 

 

Тема. Будова слова. Орфографія.

 

І. Спиши текст. Устав пропущені букви. Виконай завдання до тексту:

Побачити світ - мрія кожної людини. Скільки вс..ого нового і пр..красного таїть у собі наша планета. Скільки у світі країн - стільки й незвіданих далей, доріг та відкриттів. Когось вабить неторкана  пр..рода, а хтось хоче побувати в галасливому мегаполісі з  хмарочосами й міл..йонами людей. Комусь хочеться відкрити таємниці багатовікових замків та палаців, а хтось мріє про тепле сонце на морс..кому узбережжі. Кожна культура унікальна й містить у собі звичаї та традиції, відкривши які ми зможемо ближче пізнати інших людей. І все це манить і зачаровує, пр...тягує нас.

- визнач тему та основну думку тексту;

- розкажи про своє улюблене місце відпочинку.

ІІ. Виконай тестові завдання:

  1. У якому ряді є спільнокореневі слова:

а) подорож, подорожі, подорожжю;

б) мандри, мандрувати, мандрівник;

в) водний, водити, водій.

2. У якому ряді всі слова незмінні:

а) кіно, метро, бюро;

б) сонце, пальто, ситро;

в) село, весло, вікно.

3. У якому ряді всі слова мають нульове закінчення:

а) кіно, метро, бюро;

б) тінь, кінь, автомобіль;

в) коса, роса, несу.

4. У якому ряді всі слова пишуться з префіксом пре-:

а) пр..нести, пр..бережний;

б) пр..сісти, пр..їхати;

в) пр..чудовий, пр..добрий.

ІІІ. Виконай розбір слів за будовою:

Безстрашний, присвятити, прихід, учитель.

 

 

Тема.Фонетика.

 

І. Спиши текст. Виконай завдання до тексту:

Думаєш, що всі школи у світі однакові? Скрізь є учні і вчителі, парти і стільці, дошка і крейда? Зараз я тебе переконаю, що це зовсім не так! Наприклад, сучасні школярі Швеції проти сірих будівель і звичайних класів. Саме вони розробили й втілили в життя проект навчального закладу, що знаходиться у Стокгольмі. Це — одна з найнезвичайніших і найцікавіших шкіл світу. Перше, що привертає увагу, — яскраві кольори та абсолютно несподіване їх поєднання: чорний, червоний, жовтий, блакитний. Окремих класів і кабінету для вчителів тут немає. Щоб поєднати навчання і відпочинок, заняття у школі проводяться на трибунах зі східцями. Під час уроку діти можуть вмоститися на них так, як їм буде зручно.

- визнач тему тексту;

- опиши школу своєї мрії.

ІІ. Виконай тестові завдання:

  1. У якому ряді всі звуки приголосні:

а) [ о ] [ е ] [ и ]

б) [ б ] [ й ] [ ж ]

в) [ д ] [ з ] [ а ]

2. Позначте рядок, у якому в усіх словах приголосні тільки дзвінкі
А    джерельний, ґазда, в'юнець,
Б    жанр, забіг, джміль
В    коледж, регіон,  мова

3.Букви я, ю, є позначають два звуки в кожному слові рядка 
А    бутоньєрка, святковий, в’юн 
Б    екологія, повітря, обов’язок 
В    надвечір’я, мрія, браконьєр 
 

4.Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
А.      сяйво, щодня, дзенькіт
Б.    кузня, гілля, якість
В.    гравюра, каяття, щавель

5.Позначте рядок, у якому всі слова записано за алфавітом
А    легко, легкоатлет, лідерство, лицемірство
Б    лотерея, лоцман, лупнути, лупа
В    лижник, лимонка, листоноша, ліворуч
6.Перший склад наголошений у слові 
А    дочка
Б    разом 
В    рукопис 

ІІІ. Виконай фонетичний аналіз слів

в'юн, свято.

Тема.Фонетика.

 

І. Спиши текст. Устав пропущені букви. Виконай завдання до тексту:

 

Проф..сія — це дуже важлива частина ж..ття людини.  І чим вдаліше ти зробиш вибір, тим більше досягнеш бажаного на проф…сійному шляху, тим більше відчуєш себе успішним і щасливим. Проф..сія має подобатися  людині. Адже роботу, яку виконуєш із задовол..нням, завжди робиш легко, не відчуваючи втоми, і не помічаєш часу, який на неї витрачено.  Немає поганих проф..сій. Усі проф..сії гарні! І перш ніж обрати свою, людина повинна знати, чого вона хоче.

- підкресли в тексті ключові слова;

- розкажи, яка професія тобі подобається.

ІІ. Виконай тестові завдання:

1. Літеру е треба писати в усіх словах рядка
А    ст..хати, ст..повий, квіт..нь
Б    зал..вати, майст..р, леб..диний
В    д..ржати, тр..мтіти, щеб..тати

2.Правильно підкреслено літеру на позначення наголошеного звука в слові
А    олень
Б    колесо
В    читання
Г    випадок

 

3.Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою ґ
А    (г, ґ)ероїчний, (г, ґ)удзик, (г, ґ)остинець
Б     (г, ґ)лей, (г, ґ)уля, (г, ґ)азда
В    (г, ґ)анок, (г, ґ)валт, (г, ґ)отовий

4.Літеру и на місці одного з пропусків треба писати в слові
А    м..д..цина
Б    м..т..орит 
В    л..йт..нант 
 

Тема.Фонетика.

І. Спиши текст. Розкрий дужки, устав пропущені букви. Виконай завдання до тексту

(У,в)сі ми люди на цій в..ликій З..млі. (В,у)сі ми - різні. Скільки людей - стільки характерів. (У,в) кожного з нас є свої інтереси, уподобання, плюси (і,й) мінуси (у,в) характері. Від народження людина опиняєт..ся в колі правил, заборон, норм. (С,з)початку вони встановлюют..ся у сім..ї батьками, потім - ровесниками (у,в) дитсадку, школі. Чим дорослішою стає людина, тим більшою є кількість норм, яких вона має дотримуватися. (У,в) суспільстві кожен має не тільки права, а й обов..язки. Ці норми (й,і) правила не виникли с..огодні, вони формувалися протягом тисячоліть. Але коли порушуют..ся правила поведінки, етикет спілкування, створюют..ся конфліктні ситуації, виникає конфлікт. «Найсильніший - хто володіє собою», - писав Сенека. Отже, з честю несіть звання людини. Творіть себе як особистість, працюйте над вдосконаленням свого характеру, давайте реальну оцінку своїм діям (й,і) вчинкам.

ІІ. Виконати завдання до тексту.

  1. Визначити тип тексту
  2. Навести кілька правил поведінки в учнівському колективі
  3. Що, на твою думку, означає давати реальну оцінку своїм діям та вчинкам.

 

ІІ. Виконай тестові завдання:

1.Помилку в написанні слова допущено в рядку
А     серцевий
Б     зап’ястний
В    проїздний
 

2..Звук [д] треба вимовляти на місці пропуску в усіх словах рядка 
А    му[..]рість, [..]жерельний,
Б    пі[..]бити, баске[..]бол
В    тиж[..]невий, водоспа[..]
 

3.М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку
А    с..вятково одягаєш..ся
Б    угор..ське консул..ство
В     віз..ми за взірец..

4.Апостроф пишеться в усіх словах рядка
А    верхів..я, довір..я, різдв..яний
Б    круп..є, міжбрів..я, з..юрмитися
В    зав..язь, роз..єднати, бр..яжчати

ІІІ. Виконай фонетичний аналіз виділених  слів

 

Тема.Синтаксис та пунктуація.

1.Спиши текст. Виконай завдання до тексту

Відвідування театру - це свято душі. Щоб не затьмарювати його ні собі, ні іншим, слід дотримуватися деяких правил. В основі їх лежить повага до публіки, що прийшла подивитися спектакль, до акторів. На виставу слід прийти за двадцять хвилин до початку, щоб встигнути роздягнутися, придбати програмку, яка ознайомить вас зі складом виконавців і сюжетом вистави, і сісти на своє місце. Мобільні телефони потрібно обов'язково вимкнути до початку вистави, адже головне правило в театрі, - підтримка найглибшої тиші. Шум збиває акторів і дратує глядачів. Своїми враженнями потрібно ділитися в антракті. Після закінчення вистави не поспішайте до гардеробу, не дочекавшись виходу артистів зі сцени, адже вони старалися для вас і їм буде дуже прикро.

  • визнач основну думку тексту;
  • розкажи, яких ще правил поведінки треба дотримуватися в театрі.

2.Записати речення, підкреслити члени речення. З одного речення (на вибір) виписати словосполучення

Солов’я збентежив трепет яблуневих віт. У білих снігах потонули гори, степи й долини. Кожна людина дбає про своє здоров'я.

 

3. Дібрати до однорідних членів узагальнювальне слово. Скласти два речення: в одному воно має виконувати роль присудка, у другому  - роль узагальнювального слова.

 

Т. Шевченко, І.Франко, З. Мензатюк.

Троянди, айстри, гладіолуси.

Учитель, лікар, будівельник.

Доброта, чесність, порядність.

 

Тема.Синтаксис та пунктуація.

 

1. Спиши текст,  розстав розділові знаки.  Виконай завдання до тексту

 

Кожна людина має потребу в спілкуванні. Потрібно комусь довірити свої секрети спитати поради і знати  що в тебе в житті є людина  на яку ти зможеш покластися у будь-якій ситуації. Саме для цього й існують справжні друзі.

У повсякденному житті нас оточують люди з якими ми ходимо до кав’ярні відпочиваємо на пікніках спілкуємось розважаємось. Це є приятелі а не друзі. Часто буває, що як тільки вам стане не до веселощів, прийде біда або хвороба, поряд з вами не буде жодного з тих приятелів. Прислів’я говорить Друг пізнається в біді.

 

- підкресли в тексті ключові слова;

- розкажи про свого друга.

 

2. Виконай синтаксичний розбір речення, випиши словосполучення.

Справжні друзі ніколи не кидають у біді, завжди підтримують і допомагають.

 

3. Виконай завдання:

А. Перероби подані речення на речення із звертаннями:

Школярі вивчають рідну мову. Тетяна допомагає матері.

Б. Додай в речення вставні слова:

Завтра буде сонячно. Ти сьогодні добре відповів на уроці.

В. З двох простих речень утвори складне.

Учні старанно готувалися до конкурсу. Перемога була на їхньому боці.

Микола багато часу приділив вивченню теми. Контрольну роботу хлопець написав погано.

Г. Побудуй за схемами речення

А: «П?»                «П!» - а.                     «П,- а, - п».

Тема. Повторення та узагальнення вивченого.

 

1.Спиши текст, устав пропущені букви та розділові знаки, розкрий дужки. Виконай завдання до тексту.

У ранньому (дитячий вік, дитячі роки) ми вперше знайомимося з книгою. Перші казки вірші оповідання нам читають батьки. А потім ми й самі навчаємося розуміти друковане слово. Книга з'явилася тому що люди завжди прагнули зб..регти і передати для нащадків свою мудрість (обізнаність у чому-небудь, наявність відомостей про кого-, що-небудь) красу художн..ого слова.  С..огодні важко уявити наше життя без книг. Вони (подавати допомогу кому-небудь) нам здобувати освіту дізнаватися більше про навколишній світ життя інших людей. Друковане слово нерідко стає порадником у різних життєвих ситуаціях. Книги   це справжня скарбничка мудрості.  Народне прислів..я мовить  Книга вчить, як на світі жити.

 

- визнач тему та основну думку тексту;

- як ти розумієш зміст останнього речення.

 

ІІ. Виконай мовні розбори:

- синтаксичний

Перші казки вірші оповідання нам читають батьки

  • фонетичний

життя, вірші

  • за будовою

читають, життєвих

doc
Додано
21 серпня 2018
Переглядів
769
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку