12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Матеріали до уроків "Вправи для формування навичок читання на початковому етапі вивчення англійської мови"

Про матеріал

Посібник містить зразки вправ для формування навичок читання учнів початкової школи, а також вправи для відпрацювання правильної вимови звуків англійської мови, які допоможуть вчителю удосконалити мовленнєву компетенцію учнів початкових класів та розвивати навички читання.

Перегляд файлу

 

Вправи для навчання читання англійською мовою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Зміст

 1. Вступ.  с.4 – 5
 2. Основна частина.
  1. Вправи для навчання читання в початковій школі. с.6 - 26
  2. Таблиці для навчання техніки читання англійською мовою.  с. 27 - 36
 3. Список використаних джерел. с. 37 - 38

 

 

 

 

I.Вступ

     У 2-му класі розглядають цілеспрямовану роботу з читанням у двох напрямах – навчання техніки читання (читання вголос) та читання про себе. Уже в 1-му класі діти засвоїли англійський алфавіт, оволоділи елементарними знаннями про звуко-буквенні співвідношення.

У цьому віці відбувається інтенсивне формування прийомів запам'ятовування, тому під час формування вмінь читання необхідно використовувати прийоми активізації асоціативної пам'яті учнів, спроможних «зачепити» емоційну та інтелектуальну сфери дітей, посилити чуттєву основу їх сприймання і допомогти їм яскравіше закарбувати в пам'яті правила читання.

Навчання читання про себе іншомовних текстів покликано вирішувати певні комунікативні задачі, тому починаючи з молодшої школи, слід навчати комунікативному читанню послідовно: від комунікації – до читання і від читання – до комунікації.

Перед тим, як діти перейдуть до читання підписів під малюнками, загадок, віршів, міні-розповідей, вони повинні виконати нескладні комунікативні завдання: відповісти на питання учителя, сказати 1-2 речення про героїв, описати їхню зовнішність, припустити їх улюблений вид заняття і т. ін. Комунікативні завдання після читання тексту вимагають від учня поширеної відповіді на питання, виразу за опорами (ключовими словами, малюнками).

Навчання читання на комунікативній основі реалізує закладений у концепції інтегративний підхід, коли мовний і мовленнєвий матеріал, що вивчається, проходить через три основних аналізатори – слуховий, зоровий та моторний. Четвертий – динамічний аналізатор – додається під час навчання письма і у такий спосіб остаточно закінчує формування мовних навичок та мовленнєвих вмінь.

 

 

 

 

 

 

 

     II.Основна частина.

 1. Вправи для навчання читання в

            початковій школі

 

1.Прочитайте і скажіть, де живе Беті.

   My name is Ted. I have a family. It is not big. We are three: my mother, my father and me. My mother`s name is Ann. She is twenty-eight. My father`s name is Dan. He is thirty. We live in London. I have an aunt. Her name is Polly. She lives in New York. She has a daughter. Her name is Betty. She is a baby.

 

2.Прочитайте лист дівчинки і розпитайте однокласників про її подругу.

  I’m Nika. I live in Cherkassy.I have got a big family: a father, a mother, two sisters and a brother. My father is a businessman. My mother is a housewife. My sisters are students. My brother is a baby. I love my family.

 • How many are they in the family?
 • What is Nika`s father?
 • What is Nika`s mother?
 • Are her sisters pupils?
 • How old is her brother?

 

 

Hello!

  My name is Rita. I am a schoolgirl. I have a friend. Her name is Alina. She is eight. She has a family. Her family is not big. They are three: her father, her mother and she. Her family is happy.

                                                      Bye, Rita.                                                                                                        

 

3.Прочитайте лист дівчинки і розпитайте однокласників про маму її подруги.

 Hello!

I’m Rita. My friend Alina has a mother. Her mother`s name is Kate. She is thirty one. She is a businesswoman. Alina loves her mother very much.

Have you a mother?  Write me about your mother.

                                                     Bye, Rita.   

4.Напишіть листа Ріті.

5.Прочитайте лист дівчинки і розпитайте однокласників про дідуся її подруги.

   Hello!

I’m Rita. My friend Alina has a grandfather. He is fifty six. He is a doctor. Alina and her father are at home. They read a book. Have you a grandfather? 

  Write me about your grandfather.

                                                   Bye, Rita.                                                                                                    

 

6.Прочитайте текст і скажіть, що діти роблять на канікулах.

   It is winter. We have winter holidays. We have many holidays in winter. We sing songs and dance. We read books and play.

Father Frost    Snow Maiden     New Year tree

 

7.Прочитайте, як святкує Новий рік Ріта і розкажіть,як святкуєте це свято ви.

Winter holidays are fantastic! We celebrate New Year! We have got a big green New Year tree. Father Frost and Snow Maiden are at the New Year tree.We sing songs and dance around   

( навколо) the New Year tree.  Happy New Year!

 

                                                                                        8.Прочитайте листівку і напишіть поздоровлення у відповідь.

 

                 Dear children of 2-B!

Merry Christmas!

We wish you good health,

happiness and good luck!

                               Betty and friends.

 

 

9.Прочитайте,як святкують Різдво в Англії та Америці. Чим відрізняється святкування Різдва в цих країнах від святкування в Україні?

   In  December English people celebrate Christmas. They celebrate this holiday at home. Parents hang (вішають) Christmas stockings at the fire-place.

 

10.Опишіть малюнoк.

1)  I see___ .                     2) It is ___ .

 

3) ___ is in the room.    4) I see ___  .

 

5) ___ are under ___.      6) I like ___  .

                                                                                     a present                 put under the New Year tree 

подарунок                класти під ялинку                        

               put into the stocking                       

                 класти в панчоху

 

11.Прочитайте лист Ані і скажіть, що вона хоче отримати від Діда Мороза.

   Hello, Father Frost!

 My name is Ann. I am eight. How are you? I`m fine but I haven`t got a computer. My friend Liz has got a nice computer. It is grey.

   I want to have a big pink computer. Please give me a very nice pink computer. Put it under the New Year tree. Goodbye and thank you.                                                   

                                                     Love, Ann.

 

12.Прочитайте лист Бетті і скажіть, які іграшки вона хоче отримати від Санта-Клауса.

 Hello, Santa Claus!

    My name is Betty. I am five. How are you? I’m fine but I haven’t got many toys. My friend Liz has got many toys: ducks, dolls, bears, bricks and a constructor.

   I’ve got two dolls. They are nice, but they are very little. And I want to have a big doll. Please give me a very, very big nice pink doll. Put it under the New Year tree.

    I haven’t got a constructor. I want to have it too. Please give me a constructor.

   But I’ve got a little red kitten. Its name is Maxy. It is very nice and funny. It likes to run and to jump. I like to play with my kitten.

   Have you got a kitten? If you haven`t got a kitten, take my kitten. Goodbye and thank you.

                                                     Love, Betty.                                                                                                    

 

13.Прочитайте, якнайшвидше цю драбинку.

take

take that

take that bear

take that big bear

take that big, white bear

take that nice, big, white bear

take that nice big, white, funny bear

14.Прочитайте відповідь Віки на лист Беті і скажіть, що ви дізналися про Віку.

  Hello, my friend from England!

My name is Vika. I am from Ukraine. I`ve got a mother, a father, and a grandfather. I`ve got a brother and a sister. I`m a pupil. My brother and sister are not pupils. They`ve got many toys. They like to play with the toys. We`ve got a dog. His name is Grom. My brother likes to play with Grom. We`ve got a cat. Her name is Assya. My sister doesn`t like to play with Grom. She likes to play with Assya. I like to play with Assya too. How I love my family!

                                               Bye, Ann.                                                                                                                    

 

 

15.Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.

                        Holidays.

  Every year has many happy months. Happy months are the months when we have holidays.

  January is a happy month for Kate. Her birthday is on the second of January. She is six. It is a big holiday for Kate and her family.

  Kate has a new dress on.  She has a big birthday cake. It is on the table. Kate has guests on her birthday. They have many good presents for her: toys, books and flowers. Children dance and play with Kate. They sing her the song «Happy birthday»

When is Kate`s birthday? 

Is it a holiday for Kate?

What presents do children have for Kate?

16.Прочитайте і перекладіть українською текст

     

winter       spring-          summer-       autumn-

зима;             весна;            літо;             осінь;

 

A year has four seasons. The seasons of the year are: winter, spring, summer and autumn. The winter months are December, January and February. The spring months are March, April and May. The summer months are June, July and August. The autumn months are September, October and November

 

       

  December                 January                 February

  грудень                    січень                    лютий

         

    March                      April                         May

   березень                 квітень                    травень   

         

        June                     July                      August

      червень               липень                   серпень   

 

        

  September              October                  November

  вересень               жовтень                 листопад       

 

17. Дівчинка Оля вивчила назви місяців, але плутає, до якої пори року вони належать. Виправте помилки.

 • December is a spring month.
 • November is a winter month.
 • October is a winter month.
 • September is a summer month.
 • August is an autumn month.
 • January is a spring month.
 • July is an autumn month.
 • February is a summer month.
 • June is a spring month.
 • March is an autumn month.
 • May is a summer month.
 • April is a summer month.

 

 

18.Прочитайте діалог і скажіть, де гратимуться діти і чому вони так вирішили.

Mike:   Nick, let’s go to the yard. I want to play hide-and-seek.

Nick:    Is the weather fine or bad?

Mike:   The weather is fine.

Nick: Look! The weather is very bad! Let’s play at home.

Liz:    Sally, let’s read a book.

Sally:  I don’t want.

Liz:    Then let’s play with dolls.

Sally:  Oh, no! Look! The weather is fantastic! Let’s go to the yard.

Liz:      OK.

19.Прочитайте і перекладіть текст.

This is a room. This is a children`s room. Ann and Liz are in the room. Look at Ann! She has a doll. She is a little girl. She doesn`t go to school. Look at Liz! She has a doll and a box. The girls play with the dolls.

 

20.Прочитайте слова і речення.

[ð]                   Father Frost, their, the, this, that, these, those, mother.             

This is Father Frost. That is my mother. 

[θ]                   month, thick, thin. My parka is thick. What month is it now?

 

21.Прочитайте текст і дайте відповіді на запитання.

     My name is Dima. I am seven. I am a schoolboy. I have a sister .Her name is Oksana. She is ten. We have got many toys but we don`t want to play at home. We want to play in the yard because it is a wonderful spring day!

 • What is the boy`s name?
 • Is he a schoolboy?
 • Who is a schoolgirl?
 • How old is Oksana?
 • What have children got?
 • Where do they want to play?

22.Запам’ятайте слова.

       

    warm                     chilly                    rainy

тепла погода        прохолодна            дощова

 

a coat               a raincoat         shoes

 

23.Прочитайте слова і речення.

   [f]           February, Father Frost , a fireplace, snowflakes, fruits, fine, fantastic, frosty, a scarf.

In February I put a scarf on. These fruits are fantastic! We can see fine snowflakes.

  [v]           vegetables, very bad, have, have got, gloves.

When it is cold we put gloves on. Those vegetables are very bad.

 

24. Прочитайте текст і перекладіть його на українську мову.

                                   RAIN

«Rain! Rain!» says Bobby. «I like to play rain».

           «I like the rain too» , says Nelly.

           «Let`s go and play Rain».

           «What are you Bobby?»

 «I am a frog» , says Bobby. «I am a gay green frog. I like to jump. I like the rain. And what are you, Nelly?»

  «I am a duck», says NellyI like the rain. I want to swim(плавати). I am a big grey duck».

And the children play «Rain»

 

25.Прочитайте, якнайшвидше цю драбинку.

a bird

a white bird

a nice white bird

a nice white bird in the sky.

This is a nice white bird in the sky.

26.Прочитайте листа Вови другу з Африки і скажіть, що він пише йому про свою собаку.

Hello, my friend from Africa!

 My name is Vova. What is your name? I’m eight. And you? How are you? I`ve got a dog. He is very big. His name is Rex. He is brown and black. I like to play with Rex. Rex doesn`t like to jump. He likes to run or to sit under the table. Rex likes to play with me, too. I love my dog. I want to have a cat, too.

  Have you got a dog? What is its name? What colour is it? Is it big or little? Do you like to play with it?

                                                      Bye, Vova 

27.Прочитайте діалоги. Перекладіть їх українською мовою.

1) Max:        Granny! I see a bear. This bear is blue.

        Granny:  Really?

       Max:        No, it`s a joke. This bear is white.

      Granny:   Oh, yes. I see. The bear is white.

 

2) Max:        Granny! I see a tiger. This bear is green.

       Granny:  Really?

       Max:        No, it`s a joke. The tiger is red and black.

      Granny:   Oh, yes. I see. This tiger is red and black.

 

3) Granny:  Well, well, well… I see a wolf. And the wolf is yellow.

          Max:        Oh, no. This wolf is grey.

          Granny:  Yes, my dear. It is a grey wolf. It`s a jackal (шакал).

          Max:        Cool! It`s a jackal.

 

4) Granny:  Well, well, well… I see a lion. And this lion is black.

           Max:        Really?

          Granny:  Yes, it`s black. But sorry for my joke. It is not a lion...   

          Max:       Oh, yes. It is not a lion. It`s a goat! It`s a big black goat! Stop kidding, Granny!

28.Прочитайте і перекладіть українською мовою наступні речення.

I see many little brown African monkeys.

Sasha has a clever, big old, black dog.

Those big grey kangaroos like to jump.

That nice little white fluffy hare is under the tree.

29. Прочитайте вірш.

                             My Doggy Pet.

    I have a dog.                   He has his house

    He is my pet.                  Under my bed.

   I sleep – he sleeps,          I play – he plays,

             I go to school – at home he stays.

             He waits for me…, but on my bed!

              He is on guard, my little friend.

а pet -  улюбленець                   stays - залишається

waits - чекає                              on guard – на варті

30.Скажіть яких домашніх тварин ви бачите на малюнку. Прочитайте назви цих тварин.

            A cat,

  a dog,

  a cow,

  a pig,

  a rabbit,

 a sheep, a horse

31.Опишіть свою улюблену тварину за наступними категоріями.

Name

a lion

 

Colour

yellow fur

 

a body and a tail

a big body with a long tail

 

Ears

little ears

 

Teeth

sharp teeth

 

Eat

Meat

 

can do

run and jump

 

can`t do

Fly

 

I like a lion. It has yellow fur. The lion has got a big body with a long tail. Its ears are little. Its teeth are sharp. The lion eats meat. It can run and jump but it can`t fly.

32.Прочитайте віршик-скоромовку, звертаючи увагу на форму дієслів. Проговоріть скоромовку, заміняючи слово fly (муха) словом butterfly або dragonfly.

 

A fly flies                                                                                                                                                          It tries to fly high.                                                                                                                   Two flies fly.                                                                                                                            They try to fly to the sky.

 

 

a butterfly [`bʌtəflai] метелик

a dragonfly [`drægənflai] бабка

high [hai] високо

to try [trai] намагатися

33.Люди люблять ходити в зоопарк. Про що вони там говорять? Поставте речення у потрібному порядку.

                   At the Zoo.

 __ Kate:    What do they eat?

 __ Ann:      A zookeeper.

 __ Kate:     Oh, what funny animals!

 __ Ann:      Fish, of course.

 _1_ Kate:     Who looks after animals at the Zoo?

 __ Ann:      In Antarctica.

 __ Kate:      Where do they live?

 __ Ann:      They are penguins.

a zookeeper [`zu:ki:pə] працівник зоопарку

to look after         -       доглядати за    

a penguin [`peŋgwin] пінгвін 

34.Чи знаєте ви що це за тварини?

 • It is big. It has got long arms, brown fur and very big cheeks. It can climb very well. It eats fruit, nuts and eggs. It lives in the jungle._________
 • It is not big. It is very nice and clever. Its coat is red and warm. It has got a beautiful fluffy tail. It lives in the forest. It likes to eat meat.________
 • It has got a big body, a long tail and big teeth. It is orange, black and white. It eats meat. It can run and swim. It lives in the jungle._______

35.Заповніть таблицю, щоб описати тварин.

An animal

Its colour

Where it lives

What it eats

What it can do

Lion

 

 

 

 

elephant

 

 

 

 

Tiger

 

 

 

 

Horse

 

 

 

 

Panda

 

 

 

 

Fox

 

 

 

 

Wolf

 

 

 

 

Hippo

 

 

 

 

Giraffe

 

 

 

 

 

36.Прочитайте, якнайшвидше цю драбинку.

I

I can see

I can see a cow.

I can see a big cow.

I can see a big brown cow.

I can see a nice big brown cow.

I can see a nice big brown cow in the yard.

I can see a nice big brown cow in the farm yard.

37.Прочитайте вірш. Порахуйте, скільки вказівних займенників у ньому зустрічається. Назвіть їх.

This is a fluffy puppy.

This fluffy puppy is white.

That is a clever parrot

That clever parrot is bright.

These are funny kittens.

These funny kittens are cunning.

Those are their little masters.

Those children are nice and polite.

masters [`ma:stəz] хазяї         

polite [pə`lait] ввічливий

38. Прочитайте текст, звертаючи увагу на вживання особових займенників, що заміняють назву тварин і птахів. Випишіть їх.

               Nick and His Pets.

   Nick is a little boy. His parents are farmers. They have a farm. They have got many domestic animals and birds on their farm.

   Nick has three pets: a dog, a cat, and a parrot. His pets are very funny. The dog`s name is Chance. His tail is short. His ears are very long. He can play football with Nick. Chance is a friendly dog. The cat`s name is Alice. She is lazy and cunning. She cannot play football but she has three kittens. The parrot`s name is Chat. He is a bright and clever bird. He can talk and bark like a dog.

    Nick`s pets are good friends. They are nice and clever. They love their little master.

bark [ba:k] гавкати

39.Прочитайте розповідь та дайте відповіді на запитання.

           The Dog and His Bone.

  Look at this dog! Do you know his name?

  His name is Noodle. He isn`t big, he is little. He is white. He is a nice funny little dog. Noodle likes bones very much. One day he goes for a walk and he sees a nice big bone. He wants to take the bone home. He takes the bone and goes home. Noodle comes up to the river. In the river he sees a dog. That dog has a bone too. Noodle wants to have that bone, too. He wants to have two bones. Noodle jumps into the river. His bone falls into the river, but he can`t find it.

    Now Noodle hasn`t got a bone. Why? I think he is green. And what do you think?

come up [k ʌm  ʌp] підійти

falls [f ɔ:l] падати

2.Таблиці для навчання техніки читання

               англійською мовою

  Одним із важливих завдань навчання молодших школярів іноземної мови є розвиток уміння читати

нескладні автентичні тексти та розуміти їх[5,17]. Процес оволодіння цим умінням починається з навчання техніки читання , яке забезпечує автоматизованість сприйняття графічних образів, співвіднесення їх зі звуковими відповідниками та їхнім значенням, а також із озвученням їх уголос або подумки. На мою думку, навчання читання розпочинається із вправ на синтез букв у склади, а складів у слова. Надалі учні вправляються у зміцненні асоціацій між літерами та звуками, розширенні поля зору, прогнозуванні слова за першими літерами та синтагматичному членуванні речень. Мною були розроблені таблиці, які допомагають  ознайомити дітей з буквами, які передають певні звуки, співвідносити  звук з літерою, впізнавати та розрізняти літери і зливати ці літеро-звуки у склади (або односкладові слова), читати різні типи складів, читати слова за складами (а односкладові цілими) з розумінням прочитаного.

 

 

  a

o

   e

  u

i

   y

b

bab

bob

beb

bub

bib

byb

d

dab

dob

deb

dub

dib

dyb

f

fab

fob

feb

fub

fib

fyb

h

hab

hob

heb

hub

hib

hyb

j

jab

job

jeb

jub

jib

jyb

l

lab

lob

leb

lub

lib

lyb

m

mab

mob

meb

mub

mib

myb

n

nab

nob

neb

nub

nib

nyb

r

rab

rob

reb

rub

rib

ryb

v

vab

vob

veb

vub

vib

vyb

 

 

a

o

e

u

i

y

b

bad

bod

bed

bud

bid

byd

d

dad

dod

ded

dud

did

dyd

f

fad

fod

fed

fud

fid

fyd

h

had

hod

hed

hud

hid

hyd

j

jad

jod

jed

jud

jid

jyd

l

lad

lod

led

lud

lid

lyd

m

mad

mod

med

mud

mid

myd

n

nad

nod

ned

nud

nid

nyd

r

 

 

rad

rod

red

rud

rid

ryd

 

 a

  o

  e

  u

  i

 y

b

bah

boh

beh

buh

bih

byh

d

dah

doh

deh

duh

dih

dyh

f

fah

foh

feh

fuh

fih

fyh

h

hah

hoh

heh

huh

hih

hyh

j

jah

joh

jeh

juh

jih

jyh

l

lah

loh

leh

luh

lih

lyh

m

mah

moh

meh

muh

mih

myh

n

nah

noh

neh

nuh

nih

nyh

r

rah

roh

reh

ruh

rih

ryh

v

vah

voh

veh

vuh

vih

vyh

 

 

a

o

e

u

i

y

b

bam

bom

bem

bum

bim

bym

d

dam

dom

dem

dum

dim

dym

f

fam

fom

fem

fum

fim

fym

h

ham

hom

hem

hum

him

hym

j

jam

jom

jem

jum

jim

jym

l

lam

lom

lem

lum

lim

lym

m

mam

mom

mem

mum

mim

mym

n

nam

nom

nem

num

nim

nym

r

ram

rom

rem

rum

rim

rym

v

vam

vom

vem

vum

vim

vym

 

  a

   o

   e

   u

  i

y

b

baf

bof

bef

buf

bif

byf

d

daf

dof

def

duf

dif

dyf

f

faf

fof

fef

fuf

fif

fyf

h

haf

hof

hef

huf

hif

hyf

j

jaf

jof

jef

juf

jif

jyf

l

laf

lof

lef

luf

lif

lyf

m

maf

mof

mef

muf

mif

myf

n

naf

nof

nef

nuf

nif

nyf

r

raf

rof

ref

ruf

rif

ryf

v

vaf

vof

vef

vuf

vif

vyf

 

 

a

o

e

 u

i

y

b

bal

bol

bel

bul

bil

byl

d

dal

dol

del

dul

dil

dyl

f

fal

fol

fel

ful

fil

fyl

h

hal

hol

hel

hul

hil

hyl

j

jal

jol

jel

jul

jil

jyl

l

lal

lol

lel

lul

lil

lyl

m

mal

mol

mel

mul

mil

myl

n

nal

nol

nel

nul

nil

nyl

r

ral

rol

rel

rul

ril

ryl

v

val

vol

vel

vul

vil

vyl

x

xal

xol

xel

xul

xil

xyl

 

  a

  o

  e

  u

  i

y

b

ban

bon

ben

bun

bin

byn

d

dan

don

den

dun

din

dyn

f

fan

fon

fen

fun

fin

fyn

h

han

hon

hen

hun

hin

hyn

j

jan

jon

jen

jun

jin

jyn

l

lan

lon

len

lun

lin

lyn

m

man

mon

men

mun

min

myn

n

nan

non

nen

nun

nin

nyn

r

ran

ron

ren

run

rin

ryn

v

van

von

ven

vun

vin

vyn

 

 

   a

   o

   e

   u

   i

  y

b

bav

bov

bev

buv

biv

byv

d

dav

dov

dev

duv

div

dyv

f

fav

fov

fev

fuv

fiv

fyv

h

hav

hov

hev

huv

hiv

hyv

j

jav

jov

jev

juv

jiv

jyv

l

lav

lov

lev

luv

liv

lyv

m

mav

mov

mev

muv

miv

myv

n

nav

nov

nev

nuv

niv

nyv

r

rav

rov

rev

ruv

riv

ryv

v

vav

vov

vev

vuv

viv

vyv

x

xav

xov

xev

xuv

xiv

xyv

 

   a

   o

   e

  u

  i

  y

sh

shad

shod

shed

shud

shid

shyd

ch

chad

chod

ched

chud

chid

chyd

tch

tchad

tchod

tched

tchud

tchid

tchyd

kn

knad

knod

kned

knud

knid

knyd

ph

phad

phod

phed

phud

phid

phyd

wr

wrad

wrod

wred

wrud

wrid

wryd

 

 

  a

   o

   e

   u

   i

  y

Sh

shaf

shof

shef

shuf

shif

shyf

ch

chaf

chof

chef

chuf

chif

chyf

tch

tchaf

tchof

tchef

tchuf

tchif

tchyf

kn

knaf

knof

knef

knuf

knif

knyf

ph

phaf

phof

phef

phuf

phif

phyf

wr

wraf

wrof

wref

wruf

wrif

wryf

 

 

   a

   o

   e

   u

   i

   y

sh

sham

shom

shem

shum

shim

shym

ch

cham

chom

chem

chum

chim

chym

tch

tcham

tchom

tchem

tchum

tchim

tchym

kn

knam

knom

knem

knum

knim

knym

ph

pham

phom

phem

phum

phim

phym

wr

 

wram

wrom

wrem

wrum

wrim

wrym

 

   a

   o

   e

   u

   i

  y

sh

shal

shol

shel

shul

shil

shyl

ch

chal

chol

chel

chul

chil

chyl

tch

tchal

tchol

tchel

tchul

tchil

tchyl

kn

knal

knol

knel

knul

knil

knyl

ph

phal

phol

phel

phul

phil

phyl

wr

wral

wrol

wrel

wrul

wril

wryl

 

 

   a

   o

   e

   u

   i

   y

sh

shan

shon

shen

shun

shin

shyn

ch

chan

chon

chen

chun

chin

chyn

tch

tchan

tchon

tchen

tchun

tchin

tchyn

kn

knan

knon

knen

knun

knin

knyn

ph

phan

phon

phen

phun

phin

phyn

wr

wran

wron

wren

wrun

wrin

wryn

 

 

   a

   o

   e

   u

   i

   y

sh

shav

shov

shev

shuv

shiv

shyv

ch

chav

chov

chev

chuv

chiv

chyv

tch

tchav

tchov

tchev

tchuv

tchiv

tchyv

kn

knav

knov

knev

knuv

kniv

knyv

ph

phav

phov

phev

phuv

phiv

phyv

wr

 

 

wrav

wrov

wrev

wruv

wriv

wryv

b

ba

bo

be

bu

bi

by

d

da

do

de

du

di

dy

f

fa

fo

fe

fu

fi

fy

h

ha

ho

he

hu

hi

hy

j

ja

jo

je

ju

ji

jy

l

la

lo

le

lu

li

ly

m

ma

mo

me

mu

mi

my

n

na

no

ne

nu

ni

ny

r

ra

ro

re

ru

ri

ry

v

va

vo

ve

vu

vi

vy

 

 

   ar

   or

  er

  ur

  ir

  yr

b

bar

bor

ber

bur

bir

byr

d

dar

dor

der

dur

dir

dyr

f

far

for

fer

fur

fir

fyr

h

har

hor

her

hur

hir

hyr

j

jar

jor

jor

jur

jir

jyr

l

lar

lor

ler

lur

lir

lyr

m

mar

mor

mer

mur

mir

myr

n

nar

nor

ner

nur

nir

nyr

r

rar

ror

rer

rur

rir

ryr

v

var

vor

ver

vur

vir

vyr

 

 

   a

   o

   e

   u

   i

   y

sh

sha

sho

she

shu

shi

shy

ch

cha

cho

che

chu

chi

chy

tch

tcha

tcho

tche

tchu

tchi

tchy

kn

kna

kno

kne

knu

kni

kny

ph

pha

pho

phe

phu

phi

phy

wr

wra

wro

wre

wru

wri

wry

 

 

  ar

  or

  er

  ur

  ir

  yr

sh

shar

shor

sher

shur

shir

shyr

ch

char

chor

cher

chur

chir

chyr

tch

tchar

tchor

tcher

tchur

tchir

tchyr

kn

knar

knor

kner

knur

knir

knyr

ph

phar

phor

pher

phur

phir

phyr

wr

wrar

wror

wrer

wrur

wrir

wryr

 

 

  are

  ore

 ere

 ure

 ire

 yre

sh

share

shore

shere

shure

shire

shyre

ch

chare

chore

chere

chure

chire

chyre

tch

tchare

tchore

tchere

tchure

tchire

tchyre

kn

knare

knore

knere

knure

knire

knyre

ph

phare

phore

phere

phure

phire

phyre

wr

 

wrare

wrore

wrere

wrure

wrire

wryre

 

 are

 ore

 ere

 ure

 ire

yre

b

bare

bore

bere

bure

bire

byre

d

dare

dore

dere

dure

dire

dyre

f

fare

fore

fere

fure

fire

fyre

h

hare

hore

here

hure

hire

hyre

j

jare

jore

jere

jure

jire

jyre

l

lare

lore

lere

lure

lire

lyre

m

mare

more

mere

mure

mire

myre

n

nare

nore

nere

nure

nire

nyre

r

rare

rore

rere

rure

rire

ryre

v

vare

vore

vere

vure

vire

vyre

 

 

 

Картинки по запросу малюнок з книжкою

 

 

 

                 Список використаних джерел

 

 1. Develop your reading skills. Послідовність роботи з текстом.  English № 6, 2007.
 2. Testing reading. English № 6, 2007.
 3. Develop reading skills. English № 8, 14, 2007; № 21-22, 2004. 
 4. Тестові завдання для перевірки вмінь читання. Іноземні мови № 1, 1997.
 5. Тестовий контроль рівня сформованості навичок і вмінь читання англійською мовою в учнів початкової школи. Іноземні мови № 1, 2003.
 6. Тести з читання англійською мовою у початковій школі. Іноземні мови  № 1, 1998.
 7. The Role of Reading.Англійська мова в початковій школі № 7, 2006.
 8. Тексти для читання на початковому етапі навчання. Англійська мова в початковій школі, № 6, 2006.
 9. Тести з читання за підручником О.Карп’юк для 3 класу. Англійська мова в початковій школі. № 1, 2007.

 

 1. Тести з читання за підручником О.Карп’юк для 3 класу. Англійська мова в початковій школі. № 1, 2, 2007.
 2. Cool reading (букви, звуки, слова). Англійська мова в початковій школі. № 2, 2007.
 3. How to teach reading. English № 16, 2007.
 4. Ігрові вправи для навчання техніки читання і письма першокласників з використанням ілюстративної наочності. Іноземні мови № 4, 1998.
 5. Easy Reader. English № 18, 2007.

      15.It’s My World. Reading for junior pupils.

         English № 9, 2002.

 1. Teaching reading to junior pupils. English № 25-28, 2002.
 2. Some Tips on Reading. English № 25-28, 2002.
 3. Побачив – запам’ятав – навчився! Як правильно використовувати наочність при навчанні читання англійською мовою учнів початкової школи  Іноземні мови в навчальних закладах № 3, 2007.

18.Тексти та тестові завдання. Англійська мова в початковій школі № 5, 2007.


 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
3.0
Відповідність темі
3.0
Загальна:
3.4
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Шуляк Ігор Сергійович
  Вправи на читання! Чому можна навчитись з вже готового тексту???
  Загальна:
  1.7
  Структурованість
  3.0
  Оригінальність викладу
  1.0
  Відповідність темі
  1.0
 2. Дорошенко Юлія Вікторівна
  дуже корисна інформація) Дякую
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додав(-ла)
Цицюра Наталія
До підручника
Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навчальних закладів) 2 клас (Карпюк О. Д.)
Додано
16 березня 2018
Переглядів
18149
Оцінка розробки
3.4 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку