29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Матеріали до уроку німецької мови "Граматика"

Про матеріал
Усі іменники в німецькій мові пишуться з великої літери і вживаються з означеним або неозначеним артиклем, тому що артикль вказує на рід, число і відмінок іменника, а в множині невизначеного артикля немає. Означений артикль у множині для всіх родів однаковий. Означений і неозначений артикль .
Перегляд файлу

Означений, неозначений і нульовий артиклі

 Іменники в німецькій мові бувають трьох родів: 

- Чоловічого (Maskulinum)  - Середнього (Neutrum) 

 - Жіночого (Femininum) 

Усі іменники в німецькій мові пишуться з великої літери і вживаються з означеним або неозначеним артиклем, тому що артикль вказує на рід, число і відмінок іменника, а в множині невизначеного артикля немає. Означений артикль у множині для всіх родів однаковий.

Означений і неозначений артикль Означений

Неозначений чоловічий рід: der Mann ein Mann середній рід:

 das Kind ein Kind жіночий рід:

die Frau eine Frau множина:

die Studenten  -   Studenten Відмінювання означеного і неозначеного артикля чоловічий рід середній рід жіночий рід множина Nom. der   ein das   ein die   eine die   - Gen. des   eines des   eines der   einer der   - Dat. dem   einem dem   einem der   einer den   - Akk. den   einen das   ein die   eine die   - P.S: Означений артикль у множині для всіх родів однаковий. Неозначений артикль відсутній в множині: Hier liegt ein Buch. 

 Hier liegen Bücher.

 

Німецькі відмінки

Nominativ | Genitiv | Dativ | Akkusativ

____
Зміст:
Як відбувається відмінювання?
Форми відмінків
Називний відмінок – Nominativ
Знахідний відмінок – Akkusativ
Давальний відмінок – Dativ
Родовий відмінок – Genitiv

Як відбувається відмінювання?

Під час відмінювання змінюється артикль та закінчення. Відмінювання залежить від інших частин мови в реченні, які вказують на відмінок (іменника Substantiv, дієслова Verb, прикметника Adjektiv та прийменника Präposition). Тобто, ці частини мови визначають, в якому відмінку вони потребують доповнення. Відмінкові закінчення вказують на граматичну роль, яку іменники відіграють у реченні.

В німецькій мові є чотири відмінка і кожний відмінок вказує на функцію іменника у реченні: підмет, додаток і т.д.

Форми відмінків в німецькій мові

 • Називний відмінок Nominativ (wer? was? / хто? що?)
 • Родовий відмінок Genitiv (wessen? / чий?)
 • Давальний відмінок Dativ (wem? wo? woher? / кому? чому? де? звідки?)
 • Знахідний відмінок Akkusativ (wen? was? wohin? / кого? що? куди?)

Називний відмінок – Nominativвикористовується як:

 • Перше доповнення дієслова erste Verbergänzung:

Der Schüler schläft. – Учень спить.

 • Друге доповнення дієслова zweite Verbergänzung:

Er ist ein fleißiger Student. Він старанний студент.

 • Додаток Apposition:

Herr Müller, der Lehrer meiner Tochter, ist ein sympathischer Mensch. – Пане Мюллер, викладач моєї дочки, це приємна людина.

 • В порівнянні in Vergleichen:

Ein schlechtes Examen ist besser als ein abgebrochenes Studium. – Поганий іспит краще ніж припинене навчання.

Знахідний відмінок – Akkusativвикористовується як:

 • Друге доповнення дієслова zweite Verbergänzung:

Ich kaufe einen Pullover. Я купую светр.

 • Тимчасове доповнення дієслова temporale Verbergänzung/Zeitraum:

Ich bleibe einen Monat in Deutschland. Я залишаюся один місяць в Німеччині.

 • “Комплектуюче” з прийменником Präpositionalergänzung:

Ich suche ein Geschenk für meinen Vater. – Я шукаю подарунок для мого батька.

 • Дієслово з твердим прийменником Verb mit fester Präposition:

Ich warte auf den Bus. Я чекаю автобус.

 • Доповнення прикметника Ergänzung eines Adjektivs:

Die Kommode ist einen Meter zwanzig hoch. Комод високий 1,20м.

 • Додаток Apposition:

Ich kenne Herrn Müller, den Lehrer meiner Tochter, aus meiner Studienzeit. – Я знаю пана Мюллера, викладача моєї дочки, з мого студенського часу.

 • В порівнянні in Vergleichen

Ich finde einen schlechten Arbeitsplatz besser als gar keinen Arbeitsplatz. – Я дивлюсь на погане робоче місце, краще ніж на ніяке робоче місце.

Давальний відмінок – Dativ використовується як:

 • Друге доповнення дієслова zweite Verbergänzung:

Ich helfe meiner Mutter. – Я допомагаю моїй матері.

 • Третє доповнення дієслова dritte Verbergänzung:

Mein Bruder hat mir einen Brief geschrieben. Мій брат писав мені лист.

 • “Комплектуюче” з прийменником Präpositionalergänzung:

Ich fahre mit meinem Vater nach München. – Я їду на мого батька в Мюнхен.

 • Дієслово з твердим прийменником Verb mit fester Präposition:

Meine Freundin fürchtet sich vor großen Hunden. – Моя подруга боїться великих собак.

 • Доповнення прикметника Ergänzung eines Adjektivs:

Du bist deinem Bruder ähnlich. – Ти схожа на твого брата.

 • Додаток Apposition:

Ich habe mit Herrn Müller, dem Lehrer meiner Tochter, gesprochen. – Я говорив з паном Мюллером, викладачем моєї дочки.

 • В порівнянні in Vergleichen

Ich helfe lieber meinem Vater als meinem Bruder. – Я краще допомагаю моєму батькові ніж моєму братові.

Родовий відмінок – Genitiv використовується як:

 • Примітка: Родовий відмінок в німецькій мові вживається рідко.
 • Друге доповнення дієслова zweite Verbergänzung:

Wir gedenken der Toten. – Ми пам’ятаємо померлих.

 • Третє доповнення дієслова dritte Verbergänzung:

Man beschuldigt ihn des Mordes.  Його звинувачують у вбивстві.

 • “Комплектуюче” з прийменником Präpositionalergänzung:

Ich bleibe wegen meiner Krankheit im Bett.  Я залишаюся в ліжку через мою хворобу.

 • Доповнення прикметника Ergänzung eines Adjektivs:

Er ist des Mordes verdächtig.  Він підозрілий вбивства.

 • Властивість Attribut:

Das Haus meines Großvaters ist sehr alt.  Будинок мого дідуся дуже старий.

 

 

 

 

 

 

 

Вживання означеного артикля Означений артикль вживається перед іменником: Приклади:

 

1. При повторній згадці Wir beschaftigen uns heute mit einem neuen Thema. Das Thema lautet "Substantiv".

 

Сьогодні ми займаємося новою темою. Тема називаєтся "Іменник". 2. Якщо предмет добре відомий для співрозмовників Machen Sie bitte die Tür zu! Зачиніть, будь-ласка, двері! 3. Якщо названий предмет є єдиним в своєму роді. географічні назви, назви планет, сузір'їв, пір року, днів тижня, місяців: die Sonne, der Herbst, der Montag, der Juli, der Nekar, das Schwarze Meer, der Peloponnes, die Sahara. 4. Перед іменником в давальному відмінку з прийменником: Das Buch liegt auf dem Tisch. Книга лежить на столі. 5. Якщо перед іменником стоїть порядковий числівник або прикметник у найвищому ступені: Heute ist der 12. August. Сьогодні дванадцяте серпня. Der Mount Everest ist der höchste Berg der Erde. Еверест — найвища гора Землі. 6. с именами собственными, если перед ними стоит прилагательное. Die Touristen besuchen gern das alte Berlin. Туристи охоче посещают старый Берлин. 7. Якщо після іменника іде визначення, виражене іншим іменником в родовому відмінку (Genitiv). Die Arbeit des Vaters ist interessant. Батькова робота цікава. Вживання неозначеного артикля Неозначений артикль вживаєьтся перед іменником: Приклади: 1. Коли мова іде про незнайомий або невизначений предмет, про який згадується вперше. (перед цим іменником замість артикля можна вжити слово: "якийсь"). Da sitzt ein Mann. Тут сидить (якийсь) чоловік. 2. Після дієслів haben, brauchen і виразу es gibt. Haben Sie ein Auto? Чи є у вас машина? Ich brauche ein Buch. Мені потрібна книга. Gibt es in der Stadt ein Museum? Чи є в місті музей? 3. При порівнянні: Schlau wie ein Fuchs sein Бути хитрим як лисиця 4. Перед іменником, що позначає окремий предмет з групи подібних предметів, і який виступає  зразком цього виду предметів. Die Tanne ist ein Nadelbaum. Ялинка - хвойне дерево. 5. Якщо іменник (в функції іменної частини присудка) є загальною характеристикою предмета, вираженого іншим іменником або займенником (які виступають у функції підмета): Er ist ein Held. Він герой. Вживання нульового артикля, тобто вживання іменників без артикля Нульовий артикль вживається: Приклади: 1. З назвами міст, країн середнього роду: Ich fahre nach Berlin. Я їду в Берлін. Ich lebe in Deutschland. Я живу в Німеччині. 2. З власними іменами (іменами і прізвищами): Mein Name ist Usi. Мене звати Юзі. 3. Якщо перед іменником стоїть кількісний числівник: Wir sind 12 Personen: 1 Männer und 11 Frauen. Нас 12 осіб: 1 чоловік і 11 жінок. 4. Якщо предикатив позначає професію, рід занять, національність чи релігійну приналежність: Otto ist Arzt. Отто - лікар. Ich bin Student. Я студент. 5. В деяких стійких словосполученнях, виразах, прислів'ях і приказках: nach Hause – додому zu Hause – вдома Tag für Tag – день за днем. Sport treiben - займатися спортом Zeit haben - час іде  Hunger ist der beste Koch – голод – кращий кухар. Читайте також

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
До підручника
Німецька мова (6-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Горбач Л.В.)
Додано
31 липня 2020
Переглядів
551
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку