10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Матриця з календарним плануванням та технологічною картою Рамка для фото 6 клас

Про матеріал
Останнім часом велику увагу привертають роботи фотохудожників тому в 6 класі був обраний об’єкт проектної діяльності: «Рамка для фото». Вважається, що зробити гарну цікаву фотографію важко, але ще важче презентувати її для глядачів. І картини, і фото-графії не вважаються презентабельними без рамки. Добре виконана рамка звертає увагу на окремі колірні рішення в роботі, підкреслює контрасти й навіть покращує композицію, збираючи різні елементи в єдине ціле. А ще вона може бути доповненням в стилівому рішенні декоруванні інтер’єрів.
Перегляд файлу

Розробка об’єкта проєктно-технологічної діяльності учнів

 для 6 класу

Рамка для фото

 

Підготувала: Філіппова О.І., учитель трудового    навчання та технологій                  

Білицької ЗОШ І-ІІІ ст.№ 9

Добропільської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

Анотація

       При розробці уроків використано  «Оновлену навчальну програму з трудового навчання для 5-9 класів»,  затверджену Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах середньої освіти навчальних предметів у 2019-2020 н.р. Рекомендовано для використання вчителями трудового навчання при підготовці до уроків.  

 

 

ПЕРЕДМОВА

     Проектна діяльність учнів є провідним засобом розвитку і навчання дітей, формування у них здатності до самоосвіти, дослідницької, аналітичної роботи, критичного мислення, конурентноспроможності. Проектна діяльність на уроках трудового навчання та технологій  формує в учнів проектно-технологічну компетентність – це здатність учнів застосовувати набуті знання, уміння, навички в процесі проектно-технологічної діяльності для виготовлення виробу від творчого задуму до його втілення в готовий виріб за обраною технологією. Формування змісту проектно-технологічної діяльності на уроках здійснюється на основі обраних об’єктів проектної діяльності, а не технологій. Також практичний результат обраних об’єктів повинен бути корисним для сім’ї, родини, громади та соціально орієнтованим або мати підприємницький потенціал.  

   Останнім часом велику увагу привертають роботи фотохудожників тому в 6 класі був обраний об’єкт проектної діяльності: «Рамка для фото». Вважається, що зробити гарну цікаву фотографію важко, але ще важче презентувати її для глядачів. І картини, і фото­графії не вважаються презентабельними без рамки. Добре виконана рамка звертає увагу на окремі колірні рішення в роботі, підкреслює контрасти й навіть покращує композицію, збираючи різні елементи в єдине ціле. А ще вона може бути доповненням в стилівому рішенні декоруванні інтер’єрів.

                                

 

 Матриця

Об’єкт проектної діяльності: «Рамка для фото»

Рекомендований клас

6 клас

Об’єкт проектної діяльності

 «Рамка для фото»

Основна технологія

Технологія обробки деревини, технологія обробки текстильних матеріалів  ручним способом

Додаткова технологія

Технологія виготовлення аплікації з текстильних та природних матеріалів, технологія виготовлення штучних квітів

Наскрізні лінії

«Екологічна безпека і сталий розвиток» націлена на розуміння ролі природних матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля;  обґрунтування власних суджень щодо галузей застосування сучасних конструкційних матеріалів; усвідомлення важливості економного використання та альтернативи  конструкційних матеріалів природного походження.

 «Громадянська відповідальність» націлена на формування відповідального члена суспільства, який розуміє цінність конструкційних матеріалів природного походження, оцінює результати власної діяльності.

«Здоров’я і безпека» націлена на дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій, розуміння шкідливого впливу промисловості на здоров’я людини та вміння запобігати негативному впливу, виконання стандартів під час виготовлення виробу.

«Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на вміння визначати необхідну кількість конструкційних матеріалів, проведення міні-маркетингових досліджень задля порівняння характеристик виготовляємого виробу та оцінки його собівартості за ознаками якості.

Обладнання, інструменти та матеріали

Пилка,  ніж, кусачки, ручний лобзик, натяжні пилки, голка, ножиці, деревина, спили дерев, клейовий пістолет, тканина, атласні стрічки, мереживо, картон, мушлі, камінці, намистини

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Знаннєвий компонент

Розуміє етапи проектування,  сутність методу біоформ у створенні (дослідженні) форми виробу, вплив властивостей конструкційних матеріалів на технологію обробки.

Характеризує поняття, будову та принцип дії інструментів, пристосувань та обладнання для обробки конструкційних матеріалів.

Вирізняє за характерними ознаками технології виготовлення та оздоблення, поширені в регіоні проживання.

Знає властивості конструкційних матеріалів.

Пояснює сутність моделі-аналога як основу базової моделі.

Розуміє роль природніх матеріалів, як важливого екологічного ресурсу у збереженні довкілля.

Усвідомлює доцільність застосування методів проектування для вирішення завдань.

Діяльнісний компонент

Розрізняє етапи проектної діяльності.

Застосовує вербальні методи: пояснення, розповіді; методи проектування: фантазування, метод біоформ.

Розробляє вимоги до об’єкта проектування.

Добирає конструкційні матеріали в залежності від їх властивостей.

Читає та виконує кресленики деталей, схеми.

Визначає собівартість виробу з урахуванням встановленим стандартам до якості готового виробу.

Розрізняє конструкційні матеріали за своїм походженням.

Виконує технологічні операції відповідно до обраного виробу та технології його виготовлення.

Добирає інструменти та матеріали для виготовлення виробу.

Дотримується безпечних прийомів роботи з інструментами та пристосуваннями.

Визначає необхідну кількість матеріалів для виготовлення виробу.

Вирізняє технології виготовлення та оздоблення виробів поширені в регіоні проживання за характерними ознаками.

Виготовляє виріб.

Оздоблює виріб за готовою композицією.

Дотримується правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій.

Ціннісний компонент

Обговорює та висловлює судження щодо цінності конструкційних матеріалів природного походження.

Прогнозує якість виготовлення, вартість та сферу застосування обраного виробу.

Обґрунтовує взаємозв’язок між дотриманням технології виготовлення та якістю виробу.

Усвідомлює значення деталі, як частини виробу.

Оцінює результати власної діяльності.

Усвідомлює важливість економного використання та альтернативу  конструкційних матеріалів природного походження.

 

 

 

Календарно-тематичне планування

 з/п

Тема уроку та її зміст

К-ть

год.

Дата проведення

 1.  

Вибір об’єкта проектування. Ознайомлення з конструкційними матеріалами.

1

 

 1.  

Поняття про метод біоформ. Проектування рамки для фото.

1

 

 1.  

Моделі-аналоги. Добір і обґрунтування інструментів та конструкційних матеріалів

1

 

 1.  

Художнє конструювання. Виконання ескізу виробу. Розробка композиції оздоблення.

1

 

 1.  

Технологічний процес виготовлення рамки для фото: розмічання, розкрій, технологія обробки деревини та текстильних матеріалів ручним способом.

1

 

 1.  

Технологічний процес виготовлення рамки: складання в готовий виріб.

1

 

 1.  

Технологія оздоблення виробу аплікацією з текстильних, природних матеріалів та штучними квітами

1

 

 1.  

Оздоблення виробу.

1

 

9

 Остаточна обробка виробу. Перевірка якості готового виробу. Підрахунок собівартості виробу.

1

 

 

10

Презентація та захист проекту

1

 

Разом

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологічна карта виготовлення рамки для фото з тканини

 

№з/п

Етап проектування

Послідовність виконання

Інструменти і матеріали

1

Організаційно-підготовчий етап

1.Описати призначення виробу.

2. Зробити дизайн-аналіз за допомогою моделів-аналогів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зробити висновок щодо технічної пропозиції: записати порівняльний аналіз 4 обраних варіантів, замалювавши ескіз та виконати клаузулу для обраної рамки для фото, використовуючи методи фантазування, біоформ.

1.Зошит, ручка

 

2.Інтернет мережа з варіантами рамо з різних матеріалів.

Рамки з деревини

C:\Users\User\Desktop\qr-code (1).gifC:\Users\User\Desktop\qr-code.gif          Рамки з тканин

 

   

 

 

3. Зошит, ручка, олівець, кольорові олівці

2.

Конструкційний етап

1.Зробити опис зовнішнього вигляду та технічне обґрунтування виробу.

2.Обрати технологію та скласти план послідовності виготовлення виробу.

3. Обрати інструменти та матеріали.

4. Розробити кресленник.

1. Зошит, ручка, олівець, лінійка

 

 

 

2. Зошит, ручка, олівець, лінійка

 

 

3. Зошит, ручка, олівець, лінійка

 

4. Лист А-4, олівець, лінійка

3.

Технологічий етап

1.Інструктаж до практичної роботи.

2.Підготовка основи

 

 

3. Підготовка матеріалів до обробки

 

 

4.Виготовлення рамки (розмічання, розкрій, технологія обробки деревини та текстильних матеріалів ручним способом)

5. Оздоблення рамки (аплікація, штучні квіти)

1. Інструкції

 

2.Картон, фанера, ножиці, ручний лобзик.

3. Картон, фанера, тканина, природні матеріали, ножиці, ручний лобзик.

4. Викрійка або лекало,  картон, фанера,тканина, нитки, ножиці, ручний лобзик, голка.

 

5. Рамка, природні матеріали, тканина, стрічки, нитки, мушлі, камінці, клейовий пістолет, голка

4.

Заключний етап

 1.         Підрахунок собівартості виробу.
 2.         Розробка критеріїв оцінювання виробу (контроль якості).
 3.         Розробка реклами та презентація виробу.

1.Зошит, ручка, олівець, лінійка

2. Зошит, ручка, олівець, лінійка.

 

 

3. Виготовлений виріб

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
6 січня
Переглядів
42
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку