26 жовтня о 18:00Вебінар: Сучасні методи та засоби організації уроку фізичної культури за стандартами НУШ

Майстер - клас "Активні форми пізнавальної діяльності на уроках хімії"

Про матеріал

Майстер - клас "Активні форми пізнавальної діяльності на уроках хімії" є представленням досвіду роботи учителя хімії Комлєвої О.О., містить практичні наробки, які є ефективними на уроках, має на меті навчити учителів складати та використовувати ментальні карти.

Перегляд файлу

Майстер – клас

учителя хімії НВК «Гімназія – школа» № 27 м. Маріуполя

Комлєвої Олени Олексіївни

«Активні форми пізнавальної діяльності на уроках хімії»

 

Активні форми навчання - це такі форми навчання, які стимулюють розвиток розумових здібностей учнів, розвиток інтересу до навчальної діяльності та творчості. 

Уміння аналізувати, порівнювати, виділяти головне, вирішувати проблему, здатність до самовдосконалення і вміння дати адекватну самооцінку, бути відповідальним, самостійним, вміти творити і співпрацювати - ось з чим дитині необхідно увійти в цей світ.  Тому нам необхідно навчити своїх учнів мислити, прищепити їм навички практичних дій.  Одна з головних проблем сучасного навчання - забезпечити діяльністю на протязі всього уроку всіх учнів класу.  Використання активних форм навчання якраз цьогму і сприяє, дає змогу  кожній  дитині  проявити себе.

 Форми роботи, що сприяють підвищенню  рівня активності навчання:

 • Проблемні питання, проблемні ситуації
 • Використання різних форм навчальної роботи (групові, індивідуальні, парні, і ін.). 
 • Застосування нетрадиційних форм проведення уроків (проектні заняття, урок-ділова гра, урок-змагання, урок-семінар, урок-екскурсія, інтегрований урок)
 • Використання ігрових форм.
 • Використання дидактичних засобів (тести, термінологічні кросворди і ін.). 
 • Дослідницька діяльність

За допомогою відповідних методичних прийомів (постановка проблемних питань, висування гіпотез, їх підтвердження або спростування, аналіз ситуації та ін.) учитель спонукає учнів до спільних роздумів, пошуку невідомого знання.  Найважливіша роль в навчанні належить спілкуванню діалогічного типу.  Чим вище ступінь діалогічності навчання, тим ближче вона до проблемної.  Таким чином, при застосуванні активних методів навчання вчитель може вирішити наступні педагогічні завдання:

 1. Активізувати і стимулювати навчально-пізнавальну діяльність учнів. 
 2. Формувати комунікативні та особистісні компетенції учнів через організацію роботи в групі.  3. Забезпечити формування предметних і метапредметних, компетенцій учнів.

 

Классифікація методів активного обучения:

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 Хочу поділитися з вами методами активного навчання, які використовую я в своїй роботі. 

ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ дозволяє активізувати пізнавальну діяльність учнів і домагатися від учнів більш осмисленого і міцного оволодіння знаннями. 

Використовуючи проблемні ситуації, створюється усвідомлене утруднення учня, подолання якого вимагає творчого пошуку, змушує учня мислити, шукати вихід, міркувати, переживати радість від правильно знайденого рішення, що сприяє розвитку активних пізнавальних інтересів до предмету.  Учні залучаються до більш інтенсивної розумової роботи, набувають навичок побудови гіпотез, вирішення теоретичних протиріч, формулювання висновків, прогнозування властивостей речовин.

Способи створення проблемних ситуацій:

 • повідомлення нового факту, який суперечить наявним знанням;
 • виявлення різних властивостей у речовин, що належать до однієї  групи  або типу;
 • виявлення подібних властивостей у речовин, що належать до  різних груп і класів;
 • демонстрація  подвійності властивостей   сполук;
 • пропозиція розв'язати експериментальне завдання;
 • розв'язання нестандартних хімічних завдань;
 • представлення  життєвих явищ, які учні не можуть пояснити на основі наявних знань.

(Додаток 1)

Наприклад:

 • Азот і фосфор – елементи однієї підгрупи, однак у вигляді простих речовин мають різні фізичні властивості, у той же час азот має ряд подібних властивостей  з чадним газом.
 • Чому  хліб, якщо жувати, стає солодким на смак? Чому вигладжена білизна довше не забруднюється?
 • Чому Гідроген займає в періодичній системі  Д.І. Менделєєва два місця: серед типових металів і серед типових неметалів?
 • Тема «Властивості оксидів».  Вивчення властивостей оксиду фосфору та оксиду кальцію, взаємодія їх з водою, дослідження продуктів реакції формують проблемну ситуацію, розв’язання якої є рішенням питання про класифікацію оксидів.
 • Тема «Властивості солей», «Властивості металів».  На основі ряду напруг металів учні можуть зробити помилковий прогноз про характер реакції натрію з розчином сульфату міді.  Важливо знати, що натрій - лужний метал, в першу чергу взаємодіє з водою з утворенням лугу, потім луг реагує з сіллю міді з утворенням синього осаду гідроксиду міді.
 • Виходячи з положення алюмінію у ряду активності металів та відомого нам факту, що алюміній активно реагує з водою з утворенням гідроксиду та виділенням водню, можна стверджувати, що алюміній – активний метал. Але як пояснити той факт, що алюміній використовується для виготовлення посуду, столового приладдя?
 • При вивченні хімічних властивостей аміаку можлива постановка проблемного питання: «За рахунок чого аміак може вступати в реакції приєднання, якщо всі неспарені електрони використані на зв'язки з воднем?»

 

ПРИЙОМИ РОЗВИТКУ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      (Додаток 2)

Серед способів діяльності важливе місце займають логічні дії: аналіз об'єктів з метою виділення істотних і несуттєвих ознак;  синтез, як складання цілого з частин;  аналіз, вибір критеріїв для порівняння;  класифікація, підведення під поняття;  встановлення причинно-наслідкових зв'язків і т.д.  Хімія - одна з найбільш логічних наук.  Тому на уроках хімії можливо й потрібно розвивати логічне мислення в учнів.

Вправа 1. «Логічність»

Дано 2 пов'язаних між собою категоричних судження.  Визначте, логічні або свідомо помилкові наведені висновки. 

 1.  Всі метали проводять електричний струм. 

Алюміній  - метал.            Алюміній проводить електричний струм. 

 1. Всі метали блищать. 

Слюда блищить.                 Слюда - метал. 

 

Вправа 2. «Виключіть зайве»

 1. «Виключіть зайвий елемент»:  Mg,    Ca,    Al
 2. «Виключіть зайву  речовину»: NaClO3, H2SO4, MgSO3, K2S.

Знайдіть якомога більше варіантів усунення зайвої речовини (елемента)

 • Завдання формує вміння виділяти ознаки для порівняння і класифікації об'єктів. 

 

Вправа 3. «Способи використання предмета»

Назвіть якомога більше різних способів застосування:

 1. Колба (або будь-який  інший хімічний посуд)
 2. Сода (або будь-яка інша речовина, яка є в кожному будинку)
 3. Хімічні знання
 • Завдання розвиває здатність концентрації  на об'єкті, вміння відкривати в ньому несподівані можливості. 

 

Вправа 4. «Вираз думки іншими словами»

Наводиться вислів, сенс якого треба передати іншими словами.  Жодне слово з даної пропозиції не повинно повторюватися, а сенс висловлювання треба зберегти. 

 1. В ході реакції випав осад. 
 2. Дана реакція - екзотермічна. 
 3. При розчиненні кухонної солі відбувається процес дисоціації. 
 4. «Періодичному Закону час не загрожує руйнуванням, а лише надбудову і розвиток обіцяє» - Д.І.  Mенделеев. 
 • Завдання сприяє оволодінню хімічною мовою, формує вміння оперувати словами, точно формулювати думку. 

 

Вправа 5. «Перелік можливих причин»

 1. Пропонується ситуація:

А. Перед уроком лаборант виявив, що у приготованому  кілька днів тому розчин лугу утворився осад.

Б. Залишене на столі молоко згорнулося. 

Назвіть якомога більше причин того, що сталося.  (Причини можна розділити на внутрішні і зовнішні)

 • Завдання направлено на розвиток мислення і формування вміння аналізувати. 

 

Вправа 6. «Узагальнення і обмеження»

Підшукайте до запропонованого поняття таке поняття, яке підкоряє (більш загальне) і підлегле (більш приватне) поняття. 

А. Хімія  Б. Атом  В. Електрон   Г. Оксид  Д. Реакції іонного обміну

 • Учням можуть бути запропоновані варіанти відповідей, з яких їм треба вибрати ці поняття.  (Наприклад для А. - отрута, наука, пробірка, органічна хімія) Можна попросити учнів на основі наведених ними відповідей сформулювати визначення для заданого поняття або запропонувати його класифікацію. 
 • Завдання формує вміння узагальнювати і систематизувати. 

 

Вправа 7. «Ряд послідовних узагальнень». 

Наведіть радий послідовних узагальнень за  зростанням , починаючи з запропонованого поняття. 

А. Вуглекислий газ.    Б. Гліцерин. 

(Зразок: Київ → столиця → місто → населений пункт.)

 • Завдання формує вміння узагальнювати і систематизувати. 

 

Вправа 8. «Словесні асоціації»

У відповідь на поняття, запропоновані вчителем, назвіть свої асоціації. 

А. Метали   Б.Алюміній   В. Горіння   Г. Етиловий спирт

а) запропоновані асоціації можуть бути будь-яким словом

б) тільки іменником

в) тільки прикметником

 г) тільки дієсловом

 

ЕВРИСТИЧНА БЕСІДА зазвичай проводиться на основі проблемної ситуації, яка створюється вчителем.  При цьому учні самостійно планують етапи пошуку, висловлюючи різні припущення, висуваючи варіанти вирішення проблеми. 

 • Наприклад, за темами «Основні відомості про будову атомів», «Зміни в складі ядер атомів хімічних елементів.  Ізотопи» дуже зручно застосувати моделювання  на прикладі атома водню.   Моделювання супроводжується малюнками і записами, а також бесідою з учнями, в якій вони самі відповідають на питання і формулюють визначення. 
 1. Уявна зміна в атомі числа нейтронів призводить до утворення з протію дейтерію і тритію, отже, можна сформулювати поняття «ізотопи». 
 2. Уявна зміна в атомі числа електронів призводить до визначення поняття «іони». 
 3. Уявна зміна в атомі числа протонів призводить до пояснення поняття «хімічний елемент».

 

Лабораторні, практичні роботи є методами ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.  Дослідження може проводитися з метою отримання нових знань, узагальнення, набуття вмінь застосовувати отримані знання, вивчення конкретних речовин, явищ, процесів.  Впровадження дослідницького підходу в навчанні хімії сприяє посиленню мотивації навчальної діяльності.  Знання, отримані в результаті проведення дослідницьких робіт учнями на уроках, дозволяють підвищити ефективність освітнього процесу і успішність навчання школярів.  Предметом навчального дослідження є "перевідкриття" вже відкритого в науці.  Разом з тим для учня виконання дослідницьких завдань є пізнанням ще непізнаного.

Наприклад, урок вивчення нового матеріалу «Реакції обміну між розчинами електролітів, умови їх перебігу» я строю наступним чином: учні об'єднуються в групи.  Кожна група отримує набір реактивів.  Завдання: чи можна приготувати розчин, що містить одночасно дані пари речовин?  (Кожній групі дається по 3 пари речовин).  Відповідь обґрунтуйте.  Після виконаної роботи групи звітують про результати роботи: демонструють досліди, роблять висновок про те, в якому випадку може протікати хімічна реакція.  Підбиваються загальні  підсумки роботи.  Робляться узагальнюючі висновки. 

Особливе місце в системі практичних занять займає рішення експериментальних завдань.  Учні проводять якісні реакції на іони для виявлення складу відповідних речовин, закріплюють знання про вивчені властивості речовин.  Завдання дослідницького характеру викликають посилений інтерес в учнів, що призводить до глибокого і міцному засвоєнню матеріалу, розвитку творчих здібностей дітей.

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ  (додаток 3) дозволяють інтегрувати знання, отримані в процесі вивчення різних дисциплін.  При цьому вони можуть передбачати розширення освітнього простору учнів.  Рішення ситуаційних завдань, що базуються на залученні школярів до активного вирішення навчальних проблем, тотожних реальних життєвим, дозволяє їм оволодіти вміннями швидко орієнтуватися в різноманітній інформації, самостійно і швидко відшукувати необхідні для вирішення проблеми відомості і, нарешті, навчитися активно, творчо користуватися своїми знаннями. 

Ситуаційні завдання - це завдання, що дозволяють учням освоювати інтелектуальні операції послідовно в процесі роботи з інформацією: ознайомлення - розуміння - застосування - аналіз - синтез - оцінка.  Специфіка ситуації задачі полягає в тому, що вона носить яскраво виражений практико-орієнтований характер, але для її вирішення необхідно конкретне предметне знання.

 

 

При розв’язанні ситуаційних задач

 • Учні одержують завдання знайти  зв'язок між навчальним матеріалом і явищами, з якими вони зустрічаються в побуті й у природі
 • Реалізується практична спрямованість предмета

Наприклад,

 • у темі «Карбонати» пояснюється причина появи накипу в чайнику, утворення печер у вапняних породах, сталактитів, сталагмітів.
 • Поварена сіль вкрай необхідна для життєдіяльності організму людини й тварин. Нестача цієї солі призводить до функціональних розладів: можуть виникати спазми гладкої мускулатури, іноді уражаються  нервові центри. Тривале сольове голодування може призвести до загибелі організму. Добова потреба в повареній солі(NaСl) дорослої людини  становить 0,215 моль. Російське прислів'я говорить: «Людину довідаєшся, коли пуд солі з ним з'їси».

Скільки грамів солі необхідно дорослій людині на добу ?

Скільки грамів солі необхідно дорослій людині на рік?

Скільки часу людям потрібно прожити разом,   щоб   пізнати    один   одного?    (пуд солі 16, 380 кг)?

 •  Очищений від оксидної плівки алюміній активно витісняє водень із води й утворює гідроксид алюмінію. Цю   реакцію використовували в російсько – японську війну для заповнення аеростатів. Визначте масу алюмінію, необхідну для заповнення воднем аеростата об’ємом 45 м3, н.у.

Чому для транспортування концентрованої азотної кислоти застосовують алюмінієві цистерни? Чи Можна перевозити в них сірчану й соляну кислоти?

 • При обробці рани 3%-им розчином пероксиду водню спостерігається спінювання.  Поясніть причину цього явища.
 • В Італії існує печера, яка здобула широку популярність – «Собача печера». В ній людина стоячи може перебувати тривалий час, а собака, яка  туди забігла, швидко задихається і гине.  Зробіть припущення щодо можливих причин даного факту.

 

Підвищенню активної пізнавальної діяльності учнів сприяє включення в навчальний процес розрахункових і якісних завдань із нестандартним розв'язанням (завдання на суміші, логічні завдання на переходи з використанням літерних позначень і ін.) а також виконання вправ на складання завдань і різноманітних способів їх розв'язання

 

ДІЯ ЗА ІНСТРУКЦІЄЮ

 • Дозволяє структурувати діяльність учнів, концентрувати увагу всього класу і включати в роботу кожного учня
 • Створює кожному учню сприятливі умови при навчанні, усуває в учнів почуття безпорадності
 • Сприяє формуванню позитивної мотивації до вивчення хімії
 • Дає можливість вивчити великий за обсягом матеріал в  стислі терміни
 • Сприяє підвищенню якості успішності та ефективності навчання в цілому.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У своїй роботі періодично використовую МЕТОД ПЕРЕВЕРНУТОГО НАВЧАННЯ.  Модель перевернутого класу дозволяє:

 • скоротити час на пояснення матеріалу за рахунок домашнього знайомства з теорією (перегляд відео, вивчення параграфа, спільна робота учнів за допомогою ІКТ, робота із заздалегідь наданими  вчителем опорними конспектами); 
 • здійснити індивідуальний підхід за рахунок того, що засвоювати теорію кожен учень може в своєму темпі, є можливість багаторазово до неї повернутися; 
 • використовувати на уроці діяльнісний підхід, завдяки економії часу на вивчення теорії на уроці; 
 • працювати диференційовано з учнями, яким хімія потрібна для здачі ЗНО, і з тими, кому досить базового рівня. 

Ефективним є застосування на уроках ЕЛЕМЕНТІВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ:

 • Моделювання ситуацій:
 • Як ви вважаєте, що б було, якби при горінні нітрогеновмісних складних сполук утворювались оксиди нітрогену?
 • Як ви вважаєте, чи це добре, що кисень погано розчиняється у воді?  Що б було, якби кисень добре розчинявся у воді?Як ви можете довести, спираючись на ваш життєвий досвід, що кисень важчий за повітря? Що кисень розчиняється у воді?

 

 • Метод аналогії, емпатії, ассоціацій
 • Вивчення Періодичної системи – подорож по Елементограду.
 • Фтор – грабитель – окислитель.
 • Кожний атом мріє мати на зовнішньому шарі 8 електронів.
 • Мешканці 8-ї вулиці живуть за принципом: «Нам чужого не потрібно, але й свого ми не віддамо»
 • Зміщення рівноваги хімічної реакції при зміні концентрацій реагентів або продуктів реакції – сообщающиеся сосуды.

 

Прийоми  роботи з текстами  хімічного змісту:

 1. Прийом «Читання з позначками INSERT».

V

+

-

?

Я це знав

Нове для мене

Я думав інакше

Цікаво

Незрозуміло

Потрібно розібратися

 

 1. Прийом  «Бортовий журнал»

 

Факт

Пояснення

Висновок

 

 

 

 

 1. Прийом  «Щоденник»

Назва блоку

Основний зміст

Питання до вчителя

 

 

 

У результаті в учнів розвивається допитливість, пізнавальний інтерес, уміння зосереджуватися, мислити самостійно, формуються   вміння, необхідні для життя в соціумі.

Використання  ІНФОРМАЦІЙО – КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – невід’ємна частина сучасної освіти.

Для формування інформаційної  компетенції використовую:

 • Різні форми роботи з підручником;
 • Використання комп'ютерних навчальних програм, виконання віртуальних практичних робіт, використання відеоматеріалів;
 • Створення презентацій до уроку (як випереджальне завдання і як узагальнення вивченого матеріалу);
 • Пошук матеріалів у мережі Інтернет за заданими питаннями, темами;
 • Комп'ютерне тестування (он-лайн тести при підготовці до ЗНО);
 • Обмін інформацією з учнями через Інтернет

Велика роль в сучасному процесі освіти відводиться організації ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, що насьогодні немислимо без ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.  Пропоновані проектні завдання розраховані на виконання в малих групах (2-3 людини).  Кожна група отримує завдання.  Групи працюють одночасно і незалежно один від одного.  Для ознайомлення з результатами діяльності інших груп після закінчення циклу дослідницьких робіт влаштовується конференція.  Де 1 представник дослідницької групи доповідає про отримані результати.  При цьому на запитання присутніх відповідають всі члени даного дослідницького колективу.  (У навчальні програми включені обов'язкові навчальні проекти).

 

 

 

 

Активній розумовій діяльності учнів сприяє ВИКОРИСТАННЯ  РІЗНОРІВНЕВИХ  ТЕСТІВ різних типів (Додаток 4):

 • На класифікацію:

Дани  речовини: Ca(OH)2, NaОН,  HСl, Mg(OH)2, Ba(OH)2, H2SO4, H2CO3, KOH, H2SO3, K2O, Ag2O, CO2, HNO3, NO, CO, P2O5. Розподіліть зазначені речовини на: 1) дві групи; 2) три групи; 3) п'ять груп.

 Учні повинні в завданні № 1)  розділити речовини на оксиди та гідроксиди;  у завданні № 2) – на оксиди, основи  та кислоти;  у завданні № 3) – на солетворні оксиди, несолетворні оксиди, кислоти, розчинні основи  (луги) і нерозчинні основи.

 

 • На виключення «зайвого»:

Яка з реакцій не може бути використана для одержання карбонату кальцію:

А) СaCl2 + Na2CO3

     pозчин             розчин

Б) CaСl2 + CO2

     розчин                   

B) Ca(OH)2 + CO2(г.) →

       розчин                   

Г) Ca(OH)2 + Na2CO3

        розчин                розчин

 

 • На встановлення подібності:

К2О (оксид), СО2;

Са(ОН)2 (…), Н3РО4

 

 • На конкретизацію поняття:

Кисень:

А) легше повітря, добре розчинний у воді;

Б) легше повітря, погано розчинний у воді;

В) Важчий за повітря, добре розчинний у воді;

Г) Важчий за повітря, погано розчинний у воді

 

 • На пошук закономірності:

Na → Na2O  NaOH

S     SO2     …..

 

 • На встановлення відповідності:

Встановіть відповідність між оксидом неметалу та відповідною  йому кислотою:

 1. Cl2O7
 2. SO2
 3. CO2
 4. SO3
 5. N2O5

а)  H2CO3

б)  HNO3

в)  H2SO4

г)  H2SO3

д)  HСlО4

е)  HСlО3

ж) HNO2

Використання тестів на різних етапах уроку дозволяє закріпити вивчений на уроці матеріал, провести контроль знань за досить короткий час. Тести дозволяють цілеспрямовано формувати й тренувати логічне мислення учнів. Систематичне виконання тестових завдань із самого початку вивчення хімії сприяє формуванню навичок виконання даного виду роботи, готує учнів до проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

 

На уроках в 7 класі можна використовувати ІГРОВІ ЗАВДАННЯ:

 • Логічні ланцюжки;
 • Знайти помилку; 
 • Знайти пару; 
 • Дізнайся об'єкт; 
 • Лабіринти; 
 • Хрестики - нулики і т.д. 

Створення ігрових ситуацій призводить до швидкого і доступного засвоєння знань і умінь.  Під впливом захопленості навіть важкий матеріал засвоюється легше і успішніше.  Гра сприяє розвитку творчого потенціалу учнів, їх уваги, пам'яті, уяви та мислення, а це в свою чергу впливає на навчальну діяльність і результати навчання.

Приклади:

 • Знайди помилку.

У якому рівнянні неправильно розставлені коефіцієнти?

 

а) P+O2 = P2O5

б)  Н2О2 = Н2О + О2

в) KOH + Al(NO3)3 = К NO3 + Аl(OH)3

г) Mg + HCl=MgCl2+ H2

 

 • Гра «Хто більше»

Скласти якомога більше хімічних формул з даних елементів і дати назви отриманим речовинам:

Ca, C, N, P, O, H, Cu, Al

 • Гра «Хрестики-нулики»

Виграшний шлях: одновалентні метали.

K2O

Fe2O3

AI2O3

SO3

Na2O

CO2

CO

SiO2

Cu2O

 

 

 

Виграшний шлях: тривалентні метали.

Сr2O3

Fe2O3

Al2O3

SO3

Na2O

CO2

CO

SiO2

Cu2O

 

Виграшний шлях: кислоти

NaCl

KOH

H2 SO4

HCl

H2S

K2CO3

HNO3

H3 PO4

CuSO4

 

 

 • Розгадайте  метаграми
 1.                Коли «Т», він елемент,  2) Два елементи хімічних

 Та врахуй такий момент:             Б’ють з метаграми, як дзвін:

 Виправи лиш «Т» на «Р»        З «X» елемент металічний,

 Деспот править відтепер.                   З «Б» неметал уже він.

                       (Титан і тиран.)                                              (Хром і Бром.)

 

 1.      Коли з «Н» я радіоактивний Елемент, який у світі знають.

 Коли з «Л» я гори, що й донині Азію й Європу розділяють.

                                                                (Уран і Урал)

 1.      В таблиці я відомий елемент,

 Та літеру зміни з одного боку,

 Переконаєшся в один момент,

 Що я не елемент вже, а протока.

                                  (Фосфор і Босфор)

 

 1.      Там, де «З»,— мене цінують,

 Я — коштовний елемент.

«З» на «Д» перейменують —

Я — теслярський  інструмент.

     (Золото і долото)

 1.      У мікросвіті в згоді й мирі

 Уже давно живуть два брати.

 Із вісімками в «А» квартира,

 У «О» квартира сорок п’ята.

     (Родій і Радій)

 

Однією з ефективних форм роботи вважаю складання й використання на різних етапах уроку БЛОК – СХЕМ, що  дозволяє систематизувати й закріпити знання, сприяє формуванню  вмінь аналізувати, систематизувати, узагальнювати, проводити  порівняння й формулювати висновки,  установлювати причинно-наслідкові зв'язки між складом,  будовою й властивостями речовин, що сприяє розвитку спостережливості, пам'яті, прагненню до пізнання нового.

 

 

У своїй роботі використовую блок – схеми наступних типів:

 •      Алгоритми дій;
 • Аналітичні логічні схеми по класифікації різних явищ або класів неорганічних і органічних сполук;
 • Узагальнюючі блок – схеми по класах органічних і неорганічних сполук

На початковому етапі навчання хімії надаю учням готові блок - схеми, поступово школярі вчаться складати їх самостійно.  Складання блок-схеми може бути задано в якості домашнього завдання або є продуктом групової або індивідуальної діяльності учнів на уроці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична частина

Складіть опорну схему до уроку «Фізичні та хімічні явища»

(Додаток 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІКИ ТА МЕНТАЛЬНИХ КАРТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практична частина

Складіть ментальну карту до теми «Оксиген»

*Приклад ментальної карти «Оксиген»:

ментальная карта 6.jpeg

 

 

Свій майстер клас я хочу закінчити словами: «Хоча вчитель - це масова професія ... по суті, вчительська праця є творчою працею.  Він не піддається ніяким правилам або обмеженнями своєю суттю, але разом з тим вчителі, як і великі художники, поряд з творчістю, і хороші ремісники.  Потрібно володіти основами ремесла, щоб потім ставати великими художниками ».

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, Майстер-класи
Додано
25 березня 2018
Переглядів
1610
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку