13 травня о 18:00Вебінар: Як навчати майбутніх програмістів: практичні кейси для уроків інформатики

Майстер-клас "БЛОГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ"

Про матеріал

Анотація. У презентації досвіду порушується питання про використання блога для розвитку професійної компетентності вчителів.

Розглянувши та проаналізувавши блоги колег, із власного досвіду — охарактеризую блог як засіб розвитку професійної компетентності вчителя з позиції його функціональних можливостей. Я вважаю, що блог виконує такі функції: дидактичну, загальнокультурну (інтелектуальну), інформаційно-комунікаційну, науково-методичну, психологічну, соціальну.

Перегляд файлу

БЛОГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

Підготувала

 заступник директора з навчально-виховної роботи

вчитель математики та фізики

Ведмежівської ЗОШ І-ІІІ ст..

Шевченко С.М.

Анотація.  У презентації досвіду  порушується питання про використання блога для розвитку професійної компетентності вчителів у системі післядипломної освіти.

 Ключові слова:  блог, професійна компетентність учителя, післядипломна освіта вчителя.

У  науково-методичній літературі і фахових виданнях дедалі частіше порушуються питання про використання соціальних (колективних)   служб   Інтернету, зокрема блогів, у професійній підготовці вчителів  .  Тому розглянемо можливості блога для розвитку професійної компетентності вчителів .

Під професійною компетентністю вчителя розуміють «особистісні якості, які формуються на основі набутих професійних знань та навичок та дозволяють особі розвивати ініціативу та якісно виконувати роботу за набутою професією» .

Інакше кажучи, професійна компетентність учителя — це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності. 

Отже, під професійною компетентністю вчителя ми розуміємо його усвідомлений практичний досвід, уміння і навички, підготовленість, знання й ерудицію, а також здатність визначати шляхи і можливості набуття і забезпечення їх функціонування.

Розглянувши та проаналізувавши блоги колег, із власного досвіду — охарактеризую  блог як засіб розвитку професійної компетентності вчителя з позиції його функціональних можливостей. Я вважаю, що блог виконує такі функції: дидактичну, загальнокультурну (інтелектуальну), інформаційно-комунікаційну, науково-методичну, психологічну, соціальну. Розглянемо їх детальніше.

 

 

 

 

 

 

  1. Дидактична функція.

             Блог дає можливість реалізувати метод рефлексивного навчання шляхом читання статей, їх коментування, перегляд і аналіз аудіо і відео матеріалів, онлайндискусії. За допомогою блога можна організувати й управляти навчально-пізнавальною роботою навчаючих, здійснювати контроль навчання й оцінювати його результати.

приклад :

 2.Загальнокультурна (інтелектуальна) функція.  

            У підготовці і пошуку цікавої інформації, фактів і подій, а також у використанні неординарних способів подання матеріалу вчитель (блогер) збагачується новими знаннями, досвідом, зростає його творчий потенціал. Сприяє загальнокультурному розвитку також спілкування як з учнями та їхніми батьками, так і з колегами.

3.Інформаційно-комунікаційна функція.

           Блог значно розширює коло спілкування вчителів і дає їм можливість спілкуватися з учителями не тільки своєї країни, а й з інших країн.   Усі учасники знаходяться в рівних умовах і мають рівні можливості для висловлення своїх ідей і думок. Спілкування в блозі, як і взагалі комунікація в Інтернеті, відбувається за відсутності географічних кордонів. У блозі публікуються посилання на інформаційні матеріали, розміщені в мережі Інтернет,  які вчителі вважають  корисними і цікавими  для себе і колег, з короткими коментарями й анотаціями до них.

 

 

Аудиторія мого блогу.

   4. Науково-методична функція .

            Читання блогів колег викликає в учителів надзвичайно великий професійний інтерес. За допомогою блога можна проводити уроки, семінари, конференції в режимі онлайн. Можливість використан-ня мультимедійних засобів (презентацій, відеофільмів), гіпермедійних засобів (посилання на інші ресурси) і мережної взаємодії учасників навчально-виховного процесу значно розширює творчий потенціал сучасного учителя.

5. Психологічна функція.

Блог (онлайн-щоденник) є хорошим засобом для рефлексії. Блог дає можливість врахувати вікові особливості учнів, заохотити і стимулювати навчально-пізнавальну діяльність учнів. Враховуючи великий інтерес учнів до мережі Інтерент, використання блога є додатковим психологічним стимулом до вивчення предмету.

     (У блозі я описую щодення життя школи, досягнення учнів  та ділюся цим у соціальних мережах) .

6. Соціальна функція.

       Блог є надійним засобом для формування віртуального педагогічного співтовариства, що стимулює взаємодію вчителів під час обміну цікавою інформацією і коментування матеріалів. Робота в блозі дозволяє спілкуватися з колегами, що живуть і працюють на великій відстані один від одного.

            Отже, між функціями блога і ключовими складовими професійної компетентності вчителів існують прямі зв’язки.

Ведення професійного блога вчителем — один із шляхів розвитку професійної компетентності в інформаційному суспільстві.

            Блог, який допомагає вчителеві здійснювати його професійні функції -  навчати і виховувати дітей. Ведучи професійний блог, учитель: удосконалює писемне мовлення, розвиває критичне мислення і предметну компетентність; розширює свій кругозір, збагачується інтелектуально; навчається кращому, що є у колег, обмінюється досвідом, розвиває комунікативні вміння і навички; розвиває вміння самостійно здобувати знання, обробляти інформацію, формує вміння, навички і потреби навчатися протягом життя; підтримує розвиток професійного мережного вчительського співтовариства, розвиває соціокультурну компетентність; звикає діяти спільно і звіряти свої дії з нормами професійної спільноти; безперервно удосконалює свою інформаційно-комунікаційну компетентність. 

 Аналіз блогів, створених учителями різних предметів у мережі Інтернет, свідчить, що переважна більшість з них створюють особисті інформаційні ресурси для представлення результатів своєї роботи. Утім, блог, як засіб мережної взаємодії, може використовуватись педагогом і так:

  1. блог як інформаційно-освітнє предметне середовище — компонент відкритого середовища освітньої установи;
  2.  блог як електронне портфоліо педагога — спосіб оцінювання професійної компетентності, а також ін струмент рефлексії професійної діяльності;
  3. блог як персональне навчальне середовище (пе- рсональне освітнє оточення), персональний освітній простір — засіб реалізації освітньої потреби (професійні спільноти, інструмент читання новин, тощо).

Рекомендації для вчителів, які вирішили створити блог

1)Роботу потрібно розпочати з перегляду блогів колег, які можна знайти у мережі Інтернет. Перегляньте декілька блогів.

2) Завантажте алгоритм створення блога у службі BLOGGER, що розміщений за адресою http:// probloh.blogspot.com/ ;

 3) Створіть реєстраційний запис (акаунт), виберіть шаблон та створення URL  адресу блога;

4) Створіть перший допис й опублікуйте його;

 5) Установіть контакти (станьте прихильником) з колегами своєї школи (міста, району, області, країни);

 6) Переглядаючи дописи колег, залишайте коментарі, ставте запитання тощо, не забуваючи про мережний етикет.

Отже, за допомогою блога професійний розвиток педагога спрямовується на оволодіння ІКТ   і  на використання нового освітнього середовища,  що постійно розвивається й удосконалюється  і  сприяє   розвитку й удосконаленню професійної компетентності вчителів.

Література

1. Закон України про професійний розвиток працівників [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4312-17

2. Запорожцева Ю.С. Веб-технології як засіб професійного розвитку вчителів англійської мови / Ю.С. Запорожцева, Л.Л. Фамілярська // Інформаційно-комунікаційні технології в освіті: досвід, інновації, технічне забезпечення : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (1–2 березня 2012 року, м. Суми). — Суми : РВВ СОІППО, 2012. — С. 116–119.

3. Лабудько С. Блог як засіб  розвитку професійної компетентності учителів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ir.soippo.edu.ua:8080/bitstream/ 

4.Блог вчителя фізики та математики, заступника директора з НВР

     Шевченко С.М. [Електронний ресурс] : [ веб-сайт].-Режим оступу: http://fizshevchenko.blogspot.com/

 

 

docx
Додав(-ла)
Shevchenko Svitlana
Пов’язані теми
Педагогіка, Майстер-класи
Додано
14 грудня 2018
Переглядів
975
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку