2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Майстер-клас "Робота з дитячою книжкою "Читаю сам"

Про матеріал

Переглянути майстер-клас можна за посиланням


Презентація до майстер-класу
Перегляд файлу

Майстер-клас

«Робота з дитячою книжкою»

Актуальність:

 • Семінар Мартиненко Валентини Олександрівни «Читацька діяльність молодших школярів: сучасні тенденції і практики» 27.09.2017р
 • Комплект книжок для уроків роботи з дитячою книжкою «Читаю сам»

 

Слайд 1

Шановні колеги!

Пропоную вашій увазі майстер-клас «Робота з дитячою книжкою «Читаю сам», який підготували вчителі початкових класів Новозапорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів .

 

Слайд 2-3

27 вересня 2017 року я відвідала семінар Мартиненко Валентини Олександрівни «Читацька діяльність молодших школярів: сучасні тенденції і практики», яка зазначила, що мета сучасного курсу літературного читання передбачає, одним із пунктів - формування читацької компетентності молодших школярів.

Мета курсу літературного читання:

 • розвиток дитячої особистості засобами читацької діяльності;
 • формування читацької компетентності молодших школярів;
 • ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова;
 • підготовка школярів до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.

Порівняно з попередніми роками спостерігається підвищення інтересу дітей до дитячої книги. В столичних бібліотеках все частіше можна зустріти маленьких читачів.

Слайд 4

Сьогодення вимагає від нас індивідуалізації читацької діяльності учнів, врахування дитячих вподобань та можливостей. Сучасні діти цікавляться переважно пригодницькою, фантастичною, детективною, науково-пізнавальною  літературою. Популярною є серія книжок «Життя видатних дітей»

Слід звернути увагу на те, що діти стали менше читати на паперових носіях, але вони сприймають і читають вербальну інформацію з екрану. Тому наше завдання вчити їх працювати з медіатекстами.

Акценти сьогодення

Індивідуалізація читацької діяльності учнів:

 • індивідуалізація завдань для учнів з різними стартовими можливостями та індивідуально-

психологічними особливостями.

У контексті формування повноцінної навички читання посилити акцент:

 • на розвитку в учнів різних видів уваги, оперативного поля читання, переглядового й вибіркового видів читання.

У методиці роботи з текстами, що мають різну полікодову структуру, у т.ч. з медіатекстами:

 • алгоритм пошуку і виявлення потрібної інформації;
 • розвиток умінь розкодовувати графічну інформацію;
 • критичний аналіз, оцінка інформації;
 • технологія створення власних медіапродуктів;
 • комунікація за змістом прочитаного (сприйнятого).

Слайд 5

Вивчивши досвід роботи з дитячою книжкою в передових країнах Валентина Олександрівна зазначила, що наші державні вимоги в багатьох пунктах співпадають з програмовими вимогами Великобританії. Але можливості їхніх шкільних  бібліотечних фондів значно перевищують наші. 

Наслідуючи  кращі наробки закордонних педагогів Валентина Олександрівна разом з творчою групою в 2003 році підготували і випустили комплекти дитячих книжок для 1 і 2 класу «Читаю сам», які протягом цих років перевидавалися декілька раз.

Державні вимоги щодо навчальних досягнень молодших школярів:

 • Уміти розрізняти дитячі видання (книжка, газета, журнал, словник);
 • Користуватися довідковою літературою: дитячими енциклопедіями, словниками;
 • Уміти називати основні елементи дитячої книжки, розуміти їх призначення та використовувати для набуття досвіду в читанні;
 • Уміти орієнтуватися у підручнику: за змістом, самостійно користуватися методичним і довідковим матеріалом підручника, орієнтуватись у поняттях “розділ”, “абзац”, “підзаголовок”, “ілюстрація”, “виноска”;
 • Знати і дотримуватися правил поводження в бібліотеці та набувати гігієнічних навичок читання;
  • Уміти самостійно вибирати книжки у бібліотеці за допомогою книжкового плаката, книжкової виставки, ілюстрованої картотеки, вільного доступу до книжкових фондів.

 

Слайд 6

Книжки, які увійшли до цих комплектів відповідають методичним вимогам до дитячої книжки. Всі ми з вами добре знайомі зі структурою дитячої книжки. І, нібито, знайомимо з  нею і наших учнів. Але, як показує практика, не завжди успішно. Чому?

Вимоги до дитячої книги:

1. У жанровому відношенні: казки, вірші, оповідання, загадки, пісеньки тощо.

2. Дитячі книжки мають бути новими, невідомими.

3. Книжка має бути доступною за змістом, близькою за своєю темою до життєвого досвіду дітей.

4. Книга повинна розширювати і вдосконалювати життєвий досвід учнів; збагачувати їх знаннями; формувати характер, основи світогляду.

5. Добирати книжки, які подобаються вчителеві.

6.  Обсяг (1,5 – 2 сторінки художнього тексту на заняття, 13 – 15 сторінок усього тексту).

7.  Книжки мають бути різні за структурою:

 • книжка одного автора (твір чи збірка);
 • книжка, яка складається з творів різних авторів (збірник).

Слайд 7-10

Говорячи про уроки роботи з дитячою книжкою, перш ніж перейти безпосередньо до самих уроків, згадаймо методику. Виступ Ольги Володимирівни.

Структура дитячої книги:

 • Обкладинка; (Прізвище автора; Назва; Малюнок, який відповідає назві або змісту книги.)
 • Титульна сторінка; (Прізвище автора; Назва; Читацька адреса (для кого); Вихідні дані (місто, де надруковано книгу, рік видання, видавництво).
 • Книжковий блок;
 • Довідкова частина. (Передмова, зміст, анотація)

Слайд 11

 Робота з комплектом «Читаю сам», яким тепер забезпечені всі учні класу, дає змогу дотримуватися методичних вимог і під час розгляду дитячої книжки.

Розгляд дитячої книги:

 • Розглянути обкладинки.
 • Розмежувати ілюстрації, підписи.
 • Прочитати текст на обкладинці зверху вниз, виділяючи прізвище автора і назву книжки.
 • Зіставити назву з ілюстрацією.
 • Розглянути ілюстрації, співвіднести ілюстрації із змістом прослуханого.

 

Слайд 12

 З комплектом «Читаю сам» ми працюємо вже місяць і хочемо поділитися з вами нашими наробками.

 Ви знаєте, що робота з дитячою книжкою в початковій школі поділяється на три етапи.

Етапи роботи з дитячою книжкою:

 • П і д г о т о в ч и й  (1 клас)
 • П о ч а т к о в и й  (2 клас)
 • О с н о в н и й  (3, 4 клас)

Слайд 13-14-15

 Структура уроку на кожному етапі, дещо різна. В 1 класі – це підготовчий етап. У минулому році творча група на чолі з Петрик Ольгою Володимирівною розробила уроки роботи з дитячою книжкою в 1 класі. Саме цими матеріалами я користуюся при підготовці до уроку, враховую особливості своїх дітей та можливість використати на уроці комплект «Читаю сам»

Структура заняття на підготовчому етапі:

1. Організація класу до роботи.

2. Самовизначення до діяльності.

3. Оголошення теми і мети заняття.

4. Сприймання і усвідомлення нових знань (Відкриття нових знань).

5. Читання-розгляд книги.

5.1. Бесіда, що передує читанню.

5.2. Виразне читання твору (вчителем).

5.3. Колективне відтворення прослуханого, роздуми над прочитаним.

5.4.Розгляд дитячої книги.

6. Рекомендація щодо роботи з книгами вдома.

7. Підсумок роботи.

 Хочу запропонувати вам переглянути фрагмент уроку роботи з дитячою книжкою на тему «Автори та ілюстратори дитячих книжок.  Художнє оформлення книги». Це другий урок роботи з дитячою книжкою. На попередньому уроці ми познайомилися з поняттями «автор», «письменник». Для тих, хто зацікавиться відео уроку в повному обсязі та конспект розміщені на моєму сайті anet.at.ua

Слайд 15-16

 Обговорення фрагменту уроку.

В нових критеріях оцінювання учнів початкової школи досить серйозні вимоги до проведення аудіювання, тому я на кожному уроці роботи з дитячою книжкою пропоную дітям завдання на співвіднесення малюнків зі змістом прослуханого, які на мою думку, є пропедевтикою аудіювання.              

Пропоную вам переглянути результат роботи груп та картки з  завданнями, які я пропоную виконати дітям, для перевірки розуміння прочитаного твору.

Слайд 17

 В другому класі – на  початковому етапі роботи з дитячою книжкою – структура уроку дещо змінюється.

Структура заняття на початковому  етапі:

 1. Організація класу до роботи.
 2. Самовизначення до діяльності
 3. Відкриття нових знань
 4. Читання твору вчителем з метою збудження інтересу до самостійного читання.
 5. Колективний розгляд книги.
 6. Бесіда-міркування за прочитаним.
 7. Самостійний розгляд нової книги.
 8. Самостійне мовчазне читання твору.
 9. Бесіда за змістом прочитаного.
 10. Підсумок уроку.

 

Слайд 18-19

Гирлаку Тетяна Олегівна – молодий спеціаліст, випускниця нашої школи, працює лише два роки - підготувала відеофрагменти уроків зі своїми учнями, які ви зможете переглянути на її блозі.

Слайд 20

 Познайомившись на ШМК з книжками, які увійшли в  комплекти «Читаю сам» ми вирішили, що їх можна використовувати і на основному етапі в 3 класі, дотримуючись відповідно структури уроку

Структура заняття на основному  етапі:

 1. Організація класу до роботи.
 2. Самовизначення до діяльності
 3. Відкриття нових (або закріплення) знань
 4. Робота з виставкою книг, прочитаних до уроку.
 5. Обговорення прочитаного.
 6. Доповнення, розширення, уточнення читацького досвіду дітей учителем.
 7. Підсумок  уроку.
 8. Завдання додому.

Слайд 21 - 22

 Сасанчина Марина Василівна – класовод третього класу, вчитель І категорії, переможець районного етапу методичного фестивалю «Урок ХХІст. – 2015р.» пропонує вам свої наробки. Переглянути їх ви можете на її сторінці на сайті нашої школи.

Слайд 23

 В методичних рекомендаціях для початкової школи на 2017-2018 н.р. велика увага приділялася інтегрованому навчанню. Саме тому вчитель 4 класу спеціаліст І категорії Шрамко Олена Василівна запропонувала використати комплекти «Читаю сам» не тільки на уроках літературного читання.

Слайд 24

Пропонуємо вашій увазі хвилинку каліграфії в 4 класі.

Слайд 25-26

Про квест на уроці природознавства Олена Василівна розкаже вам детальніше.

Слайд 27

Коли ми вже говоримо про уроки  з дитячою книжкою, то необхідно згадати про такі уроки, як знайомство з журналами та газетами.

Забезпечення учнів дитячою періодикою в кількості, хоча б одну на парту – це завдання на майбутнє.

Структура уроку знайомства з журналом(газетою):

 1. Бесіда про досвід спілкування з дитячою періодикою.
 2. Розгляд видання (розмір, кількість сторінок, відшукування назви, де і ким видається).
 3. Знайомство з розташуванням матеріалу (визначення рубрик, заміток), його характером, цінністю.
 4. Читання і обговорення кількох заміток.
 5. Підсумок уроку:

  - З яким виданням знайомились?

  - Які рубрики,  на вашу думку, можуть бути цікавими?

  - Чим корисне видання?

Слайд 28-29

Методика пропонує нам різні типи та форми уроків, різні традиційні, добре знайомі нам види робіт.


Типи уроків:

 • тематичні,
 •  жанрові,
 • авторські,
 • комбіновані,
 • бібліотечні,
 • інтегровані.

 

Форми уроків:

урок-звіт,

урок-ранок,

урок-роздум,

урок-засідання клубу,

урок-брейн-ринг.


Види роботи:

 • бесіда за змістом прочитаного,
 • робота з виставкою,
 • представлення книги,
 • диспут,
 • виразне читання,
 • читання в особах,
 • читання творів напам'ять, 
 • інсценізація, повідомлення,
 • розповідь, переказ,
 • характеристика героя,
 • літературна вікторина,
 • змагання,
 • робота з ілюстраціями,
 • складання анотації

Слайд 30

Опрацювавши комплект «Читаю сам» для 1 класу, я можу урізноманітнити свої уроки видами робіт, які пропонують автори комплекту. Вони розмістили їх на зворотній стороні обкладинки кожної книжки.

Види робіт з дитячою книжкою:

 • Відтворення змісту казки за поданими в книжці малюнками
 • Придумай продовження або власну казку за малюнком
 • Співвіднесення народних висловів і творів вміщених у книжці
 • Співвіднесення ілюстрацій і частин творів
 • Розгадування загадок та складання власних
 • Знайди зайве
 • Що забув намалювати художник?
 • Словесне малювання
 • Малюнки-переплутанки
 • Знаходження творів за змістом
 • Асоціації за кольором, емоціями
 • Антиципація за малюнком, назвою

 

Одним з цікавих видів робіт можна назвати розгадування ребусів. Зараз я хочу вам запропонувати трошки розімятися і розгадати ребус – назву книжки, знайти до комплекту якого класу вона входить.

Розподіл по групам

 Слайд 31

Практична частина

Розгадування ребусів та розподіл по групам

Робота в групах:

Завдання:

1. Проаналізувати комплект книжок:

 Відповідність віковим особливостям учнів.

 Відповідність вимогам до дитячої книжки.

2. Презентувати (рекламувати) свій комплект у цікавій формі.

3. Запропонувати інтегровані завдання.

 

Презентація роботи груп


Будеш книги читати, будеш все знати.
*
В домі без книги, як без вікон, темно.
*
Весела книжка – твоя радість.
*
Гарна книга научить, а погана намучить.
*
Де розумом не дійду, то в книжці знайду.
*
День без книги, що обід без хліба.
*
Дім без книги – день без сонця.
*
Життя без книжок - весна без квітів.
*
З глибин моря дістають перлини, а з глибин книг - знання.
*
З книгою дружити – в роботі не тужити.
*
З книгою жити – з добром дружити.
*
З книгою подружишся, розуму наберешся.
*
З ручаїв – ріки, з книжок – знання.
*
Знання – сонце, книга - вікно.
*
Золото добувають із землі, а знання – з книжок.
*
Книга – дзеркало життя.
*
Книга – міст у світ знань.

Книга – морська глибина, то почерпни аж до дна.
*
Книга – світ, книга - серцю привіт.
*
Книга – твій друг, без неї, як без рук.
*
Книга в щасті прикрашає, а в нещасті утішає.
*
Книга вчить, як на світі жить.
*
Книга для дітей, що волога для полів.
*
Книга для розуму, що теплий дощик для посіву.
*
Книга добру навчить, від дурного відверне.
*
Книга і труд хороші плоди дають.
*
Книга корисна, коли її читають.
*
Книга не пряник, а дітей до себе манить.
*
Книга мала, та серцю люба.
*
Книга подібна воді – дорогу проб’є усюди.
*
Книга, а не борода робить чоловіка мудрим.
*
Книгу прочитав – на крилах політав.
*
Книгу читай, розуму набирай.
*
Книгу читати – не язиком чесати.

Афонін Олександр


Книжковий світ - то особливий світ.
Він, як магніт, притягує до себе.
Коли читати вмієш з юних літ,
Для тебе книга - це безкрає небо.
Вона дає від Всесвіту ключі
Й те, без чого людиною не бути.
Читай удень, читай і уночі,
Щоб світ цей незбагненний осягнути.
Життєве невичерпне джерело,
Твоя розрада в пору лихоліття.
Ти знатимеш про все, що вже було,
І навіть те, що буде в цьому світі.
Дарує книга лету відчуття,
Із нею виростають в тебе крила.
Ти з нею відчуваєш смак життя
Й долати перешкоди маєш силу.
Книжковий світ - то особливий світ.
І безкінечний - наче море з небом.
Почати можеш будь-коли політ.
Для цього просто лиш читати треба!

Читання

Ми лічим зорі й пелюстки,
Або занурені в читання
Книг старовинних до світання,
Що розтягнулось на роки.

І хто за вигадкою йде,
І хто у сьогоденні в'язне -
Ми і бешкетники, і в'язні,
Ми і усюди і ніде.

Фантазії чарівний птах
Зі сторінок злетає в обрій...
Що він шукає, люди добрі,
В томливих згублених світах?

 


Книга домчить до будь-яких берегів. (Ч. Діккенс)

 • Читання повинно виконувати три основні завдання: дати людині знання, розуміння, активний настрій у роботі над самоосвітою.           (М. А. Рубакін)
 • Що прочитав у бібліотеці – твоє, але книгу поверни.  (Т. Бер)
 • Читання - ось найкраще вчення. (О. С. Пушкін)
 • Учітесь, читайте, міркуйте. (В. В. Маяковський)
 • Без книг порожнє людське життя. (Д. Бідний)
 • Книга не тільки наш друг, але й наш постійний вірний супутник. (Д. Бідний)
 • Книга - це світ, видимий через людину. (І. Е. Бабель)
 • Мені без книг не навчитися, знань не дістати, Тільки книжки мені допоможуть людиною стати.  (М. Гафурі)
 • У чарівний світ розкритої книги всім доступний вхід. (М. Гафурі)
 • Все блідне перед книжками. (А. П. Чехов)
 • Без книг, як без повітря, людина жити не може. (С.П. Корольов)
 • Побачити й пізнати свій край можна лише своїми очима або з допомогою книжок.              (М. В. Ломоносов)
 • Книжкові багатства являють собою літературне дзеркало життя.  (М.А. Рубакін)
 • Книги - це пам'ять, а без пам'яті прожити не можна.  (В. Я. Брюсов)
 • Вчитися читати книгу, думати над прочитаним - велика і благородна мета.      (Й. Гете)
 • Література вимагає не тільки талановитого письменника, а й талановитого читача.        (Й. Гете)
 • Письменник, створюючи твори, виконує тільки частину роботи, сподіваючись, що читач прийме подальшу участь у його розумовій діяльності. (Й. Гете)
 • Моя відрада - уявний політ над книгами зі сторінки на сторінку.  (М.А. Рубакін)
 •  Книги чекають від нас високого прояву людського почуття — розуміння, уваги та любові. (М. А. Рубакін)
 • Книга для життя, а не навпаки. (М. А. Рубакін)
 • Потяг до книги завжди був у народі і ніколи не зникав. (В. І. Сиромяткінов)
 • Книга - велика річ, поки людина вміє нею користуватися. (О.О. Блок)
 • Вважай нещасним той день чи ту годину, в який не засвоїв нічого нового й нічого не долав до своєї освіти. (Я.А. Коменський)
 • Людина прагне до знань, і, як тільки в ній згасає бажання знання, вона перестає бути людиною. (Ф. Нансен)
 • Потреба освіти лежить у кожній людині. (Л. М. Толстой)
 • Творять не тільки письменники, а й читачі. (Г. Ібсен)
 • Що йому книга остання скаже, те на душі його зверху і ляже. (М.О. Некрасов)
 • Люди перестають мислити, коли перестають читати. (Д. Дідро)
 • Немає сили могутнішої, ніж знання: людина, озброєна знаннями, - непереможна.       (М. Горький)
 • Знання - броня від усіх бід. (А. Рудакі)
 • Знання і тільки знання робить людину вільною і могутньою. (Д. С. Писарєв)
 • Є тільки один спосіб стати культурною людиною - читання. (А. Моруа)
 • Якщо при зіткненні книги з головою лунає порожній звук, в цьому не завжди винна книга. (Г. Ліхтенберг)
 • Усім хорошим у мені я зобов'язаний книгам. (М. Горький)
 • Хто ця людина - ти хочеш знати? Дізнайся, що любить він читати. (О. Гафуров)
 • Безсмертя книги - в її читачів. (Л. Кроткий)
 • Будинок, в якому немає книг, подібний до тіла, позбавленого душі. (Цицерон)
 • Читайте! Нехай не буде жодного дня, коли б ви не прочитали хоча б однієї сторінки з нової книги.  (К.Г. Паустовський)
 • Книга, бути не може, найбільш складне і велике чудо з усіх чудес, створених людством на шляху до щастя й могутності майбутнього.     (М. Горький)
 • Книга - це чарівниця. Книга змінила світ. У ній пам'ять людського роду, вона - рупор людської думки. Світ без книги - світ дикунів. (М. О. Морозов)
 • Книга - це могутня зброя. Розумна, натхненна Книга нерідко вирішує долю людини.            (В. О. Сухомлинський)
 • Вчіться і читайте. Читайте книги серйозні. Життя зробить все інше. (Ф. М. Достоєвський)
 • Завдання книги - полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити його.  (Я. Корчак)
 • Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її у світ книг.  (В. О. Сухомлинський)
 • Найбільший скарб - хороша бібліотека. (В. Г. Бєлінський)
 • Бібліотеки - це скарбниці всіх багатств людського духу. (Г. Лейбніц)
 • Гарна бібліотека є книжковим відображенням всесвіту. (М. О. Рубакін)
 • Книга - колективна пам'ять людства. (Г. Сміт)
 • Книги - діти розуму. (Д. Свіфт)
 • Книги - найкращі товариші старості, в той же час кращі керівники юності.       (С. Смайлс)
 • Книги - це маяки в океані часу. (О. І. Герцен)

Лучук Володимир

КНИГОЛЮБКА


Хтозна вже відколи
я люблю читати.
Якби не до школи –
не лягала б спати.

Я люблю читати
часто до півночі,
поки пелехаті
ляжуть сни на очі.

Я засну, раденька, -
сплять разом зі мною
явори Шевченка
над Дніпром-рікою.

В сні не знаю, де я, -
лину в піднебессі,
а в руках лілея
Українки Лесі...

На столі розкрита
книжечка весела -
хитрий лис Микита
в мандри йде на села.

Кіт-воркіт - на плоті
дядечка Малишка...
В навчанні й роботі
помагає книжка.

В новорічні свята
я напам’ять вчила
вірші про санчата
дідуся Максима.

Зайчика була б я
у ліску спіймала...
На човенці жабка
з вітром мандрувала.

Хотіла б я уміти
швидко так читати,
щоб усі на світі
книги прочитати!


 

                    

docx
Додано
30 червня 2018
Переглядів
3907
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку