Майстер-клас вчителя французької мови "Шляхи підвищення ефективності уроку французької мови"

Про матеріал
Для проведення майстер-класу підібрані завдання з теми "Подорожі". Майсткр-клас побудований у вигляді уроку, з обовьязковими його етапами. Кожен етап уроку підкріплений зразками завдань, які є, на думку автора, цікавими. Дана форма поширення власного досвіду роботи може стати в нагоді всім вчителям іноземної мови.
Перегляд файлу

Майстер-клас з теми «Шляхи підвищення ефективності уроку іноземної мови»

    Підготувала Назарова Інна Григорівна,

вчитель французької мови, спеціаліст вищої категорії ,

 учитель-методист Першотравенського ліцею №3

Першотравенської міської ради

Дніпропетровської області

  І. Вступ  

     Професія вчителя надзвичайно творча. Вимоги до результату освітнього процесу постійно змінюються і потребують від педагога нових ідей, розв’язання нових завдань, креативного й мобільного мислення.

    Важливо розуміти, що ми живемо в новому інформаційному просторі, де вчитель вже не є єдиним джерелом знань. Тож, своє головне завдання вбачаю в навчанні учнів опрацьовувати великі обсяги різноманітної інформації, уміти аналізувати її, критично оцінювати, визначати головне, «брати в роботу» найнеобхідніше. А враховуючи запит від суспільства на «створення» самостійно думаючих, відповідальних, ініціативних і творчих особистостей це стає актуальним і вкрай важливим.

     Сучасний вчитель повинен іти в ногу з часом, розуміючи, що зі змінами в суспільстві змінюються і вимоги до викладання предмету. Сучасні вимоги до викладання іноземної мови відображені у Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, де визначено, що учитель повинен приділяти велику увагу мотивації учнів до навчання, залучати їх до самоосвітньої роботи, розвивати уміння слухати, відтворювати, повідомляти і презентувати. І все це треба зробити на уроці.

    Розроблення уроків є не тільки професійним обов’язком вчителя, але й цікавим, творчим  процесом самим по собі, в якому вчитель може виразити себе, показати власне бачення навчального процесу, при цьому продемонструвати весь свій арсенал творчого підходу до розв’язання конкретних  задач:

 • Як розпочати урок?
 • Як мотивувати учнів до навчальної діяльності?
 • Як створити умови для вивчення і засвоєння нового матеріалу?
 • Яким чином найкраще закріпити вивчений матеріал?
 • Як провести рефлексію?  і, нарешті,
 • Як зробити урок не тільки цікавим, а й захоплюючим  взагалі?
 • Як перетворити його на годину естетичної насолоди?

     Ці питання спонукають мене до пошуку найефективніших прийомів і методів і форм організації навчальної діяльності,  які б допомагали з найбільшою силою і повнотою донести до моїх учнів «вогонь слова». Я сама, як вчитель, отримую задоволення від пошуку і впровадження дидактичних прийомів у педагогічну діяльність.

     Тож, я презентує свій досвід роботи з теми «Шляхи підвищення ефективності уроку іноземної (французької) мови».

     Метою мого майстер-класу є ознайомлення з розмаїттям інтерактивних вправ, які можна використати на різних етапах уроку для активізації навчальної діяльності учнів. Я представляє власну систему роботи, яка передбачає комплекс методичних прийомів, педагогічних дій, які притаманні саме мені. Всі дії взаємопов’язані між собою, оригінальні і забезпечують ефективне рішення освітніх завдань.

     Принцип майстер-класу: «Я знаю, як це робити. Я навчу вас »

     В ході проведення майстер-класу я  вирішую наступні завдання:

 •         передача вчителем-майстром свого досвіду роботи шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності;
 •         спільне відпрацювання методичних підходів учителя-майстра;
 •         рефлексія власної професійної майстерності учасниками майстер-класу;
 •         надання допомоги учасникам майстер-класу у визначенні завдань саморозвитку, формуванні індивідуальної програми самоосвіти й самовдосконалення.

     Формою проведення майстер-класу обрано практичне заняття з елементами  інтеграції інших навчальних предметів і STEM –освіти.

   Під час підготовки і проведення майстер-класу я дотримувалася таких принципів педагогічної техніки:

 • Принцип свободи  вибору: у будь-яких діях, спрямованих на навчання, якнайчастіше надавати учневі право вибору. З однією важливою умовою – право вибору завжди урівноважується усвідомленою відповідальністю за свій вибір!
 • Принцип відкритості: не лише давати знання, але й визначати їхні межі.
 • Принцип діяльності: засвоєння знань, умінь, навичок, формування компетентностей  переважно у формі діяльності. «Єдиний шлях, що веде до знань, - це діяльність» (Б.Шоу)
 • Принцип зворотного зв’язку: регулярно контролювати процес навчання за допомогою розвиненої системи і прийомів зворотного зв’язку.
 • Принцип ідеальності: максимально використовувати можливості, знання, інтереси самих  учнів з метою їх практичного застосування (можливо, в контексті вибору майбутньої професії).

     Майстер-клас був проведений для бажаючих членів педагогічного колективу, серед яких малодосвідчені вчителі, вчителі – колишні учні вчителя-майстра,  членів атестаційної комісії І рівня. Для зручності, комфортності і ефективної роботи  учасників майстер-класу були залучені учні 8-го класу, які вивчають французьку мову, і які виступали в ролі помічників –консультантів-перекладачів.  

ІІ. Основна частина Майстер-класу. (Слайд 1)

     Весь майстер-клас побудований за принципом звичайного традиційного уроку, включаючи всі основні його етапи. В даному випадку тема уроку – «Подорожі».

     В залежності від типу уроку, конкретних завдань, мети, завдань, які вчитель планує реалізувати в процесі уроку, структура уроку може змінюватися і наповнюватися іншими завданнями.

    Кінцевий результат  залежить від спільної роботи учасників освітнього процесу – як вчителя, так і здобувачів освіти. Адже навчання - це процес двосторонній, і кожна сторона в цьому процесі виконує певну роль і несе певну відповідальність.

    2.1. Організаційний етап

    Найчастіше урок починається сам з привітання. Цей ритуал ає важливий психологічний вплив, тому що в 2-3 словах або  певних позах тілі рук (як, наприклад, прийнято в деяких східних країнах), можна передати чималу кількість відтінків настрою, заряд енергії, переключити увагу учнів і продемонструвати їм свою повагу і доброзичливість.

     Застосовуйте привітання із зарядом позитиву:

                             Par la fenetre – bonjour, bonjour,

                                                                                      Par la fenetre – bonjour, le jour!

 •     Привітання іноземними мовами: Buenos dias! Buongiorno! Guten Morgen! Good morning!
 • Привітання з повагою: Ravie de vous voirm mes meilleurs eleves!
 • Музичні привітання (з урахуванням вікових особливостей учнів).

Наприклад:

 Можуть бути використані інші форми для вітання учнів (відповідно до теми уроку).

2.2. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду (слайд 3) 

     Цей етап уроку є фундаментом ЗУН і формування компетентностей учнів.

     Дії з організації  цього етапу уроку можуть бути такими:

А) учитель ставить питання, використовуючи життєвий досвід учнів, а учні, зважаючи на свій життєвий досвід, згадуючи інформацію з попередніх уроків (в межах теми), пропонує свої варіанти відповідей Наприклад:

- Aimes-tu voyager? 

- Avec qui prefers-tu voyager?

- Quelles viles ou quells pays as-tu deja visite?

- Es-tu d’accodr que l’Ukraine est riche en curiosites et en lieux histriques que nous devons admirer?

-  C’est vrai que notre Patrie  rst celebree par ses traditions, son hospilite?

– Visiter la France c’est ton reve?

- Peux-tu donner des informations generales sur ton pays natal?

Б)  Застосування різних підходів:

 • Асоціативного підходу – використання асоціативного мислення учнів для аналізу (визначення) ключового слова уроку;
 • Проблемний підхід – обговорення проблемної ситуації;
 • Ігровий підхід – застосування ігрових методів і прийомів;
 • Ілюстративний підхід  - використання ілюстративного матеріалу для обговорення питань;
 • Діалоговий підхід – спілкування учителя з учнями.

В) Інші завдання пропонуються учасникам майстер-класу в мікрогрупах (з метою демонстрації свого вчительського «арсеналу»).

І група має всі завдання в конверті синього кольору, ІІ група – в конверті білого кольору, ІІІ група -  в конверті червоного кольору.

                                                           Поміркуйте, чому так? Який ще принцип об’єднання в групи можна використати? На столах для роботи можна поставити  (покласти) якісь сувеніри (наприклад, Ейфелева вежа),картинки із зображенням визначних місць України та Франції, національні  прапорці тощо).

І група:  Прокоментуйте  вислів

    «Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'ont le temps que de lire la première page2 (St, Augustin)

ІІ група: Закінчи речення

    «Ce ne sont pas les gens qui créent le voyage, mais le voyage...»

ІІІ група:  «Впізнай об’єкти»

     C:\Users\lAsusl\Downloads\qrcode_9618826_.png               C:\Users\lAsusl\Downloads\qrcode_9620024_.png

 

2.3. Мотивація навчальної діяльності (слайд 4)

     Мотивація стимулює інтерес і бажання  займатися певними навчальними діями, надає сенс процесу навчання. Тільки з мотвованими учнями можна разом визначити мету навчальної діяльності. Дитину не можна успішно навчати, якщо вона ставиться до здобуття знань байдуже, без інтересу і не має потреби в них.

    Відсутність до навчання робит учня неспроможним до напруженої інтелектуальної діяльності, позбавляє його можливості долати перепони, «закриває» очі і вуха для осмисеного сприйняття інформації. 

     Практичні завдання:  І група:  Складіть  речення з  даних  слів і поясніть значення цього висловлювання. Дайте відповідь на питання: «Яка роль іноземних мов  в цьому процесі?»

          «Ми подорожуємо  не для того, щоб  втекти від життя,  а щоб    життя не втекло від нас»

 

     ІІ група:  Відгадайте вікторину і запишіть ключове слово з 6 букв. __VOYAGE 

 1. Comment s’appelle le periode de repos en ete? (la premiere lettre - vacances)
 2. L’une des villes ukrainiennes qui se trouve au sud du pays au bord de la mer Noire (la premiere lettre - Odessa)
 3. Quelle lettre s’ecrit dans le mot Київ - у ou і? (la deuxieme lettre – Kyiv)
 4. Le moyen de transport le plus rapide? (la premiere lettre avion)
 5. Qu’est qu’on prepare pour la Fete des Rois? (la premiere lettre -galette)
 6. D’ou commence le voyage? ( la derniere lettre –gare).

     ІІІ група: Прослухайте пісню, назвіть ключове слово, випишіть назви географічних об’єктів, які ви почули (так звані інтернаціональні слова, про значення яких можна здогадатися без допомоги словника) АБО інші відомі вам слова.

    Питання до учасників майстер-класу: подумайте, кому можуть належати ці слова?

«Так як я подорожую на екрані, може подорожувати кожен з вас. Для цього потрібно поїхати у мандрівку не за туристичною путівкою, а самостійно підготуватися та все спланувати. Саме тоді вам гарантовані абсолютно інші відчуття. 

                                                                                            (Дмитро Комаров, «Світ навиворіт»)

 

2.4. Постановка мети та завдань уроку  та завдань уроку (слайд 5)

                      Хто не знає, в яку гавань пливе, у того немає  попутного вітру.                                           Сенека

     Якщо корабель вийшов в плавання без чіткого пункту призначення, навряд чи він дістанеться потрібної гавані.  А що буде, якщо учень не має мети на певний урок? Яких результатів його роботи ми можемо чекати?

     Правильним буде не самому вчителю сформулювати мету і завдання уроку  і сприймати їх як факт, а підвести учнів до їх власного визначення. Допомагаючи учням сформулювати завдання уроку, можна використати прийом «Продовжи речення»

 • Потрібно зрозуміти…
 • Необхідно навчитися…
 • Слід ознайомитися…
 • Варто проаналізувати…

 

2.5. Основна частина уроку (слайд 6)

    Осмислення навчального матеріалу  - процес розумової діяльності, спрямований на розкриття істотних ознак, якостей предметів, явищ, і процесів та формулювання теоретичних понять, ідей, законів.

   Під час організації цього етапу слід ураховувати, що сприйняття учнями нового матеріалу може бути пасивним і активним. Чим активнішим є сприйняття матеріалу, тим краще він засвоюється.

І група:  Розв’яжіть задачу.                               

  Відстань між Києвом і Парижем на карті становить 2,4 см. Масштаб карти 1:100 000 000. Яку відстань потрібно пролетіти літаком і скільки триватиме політ, якщо швидкість руху літака 800 км/год?

  Відповідь: в 1 см – 1000 км, а в 2,4 см – 2400 км. 2400:800=3 години

 

Підсумкове оцінювання за темою "Євразія" | Тест з географії – «На Урок»C:\Users\lAsusl\Downloads\qrcode_9637924_.png                                            

ІІ група:    Знайдіть помилки і виправте їх.

  «Bonjour !  Pouvez-vous m'aider à corriger mon texte, s'il vous plaît ? Merci pour votre aide.»

     L'année dernière, je suis allée en France avec mes copines pendant les vacances d'été. c'était super! Heureusement, ma tante habitait à Paris alors nous sommes installées chez elle. Elle nous a fait un tour. Après presque une heure j'attendre, nous sommes enfin montées au sommet de la Tour Effel. La vue de là-haut était magnifique. Puis, nous avons visité le mussée du Louvre. C'était la première fois de ma vie que j'ai la Joconde. Elle était si belle, cette peinture. Ensuite, nous avons fait le shopping dans plusieurs magasins ou' sont situés au long de la rue. Nous avons beaucoup achété puisque leurs produits étaient très attirants. Vers le soir, nous sommes montées dans la bateau mouche. Les passagers qui sont assis près de nous étaient très sympa. Nous avons passé de bon moment ensemble. C'était un séjour inoubliable pour nous. Si possible, nous revisitons surement la France l'année prochaine.

ІIІ група:  Робота з деформованим текстом.

 • J’ai visité le musée du Louvre et la Tour Eiffel. J’ai pris beaucoup de photos.
 • J'ai visité Paris pour la première fois, c'était magnifique .
 • Je fais du shopping …les magasins sont magnifiques !
 • J'ai voyagé avec ma famille en France pour visité mon oncle et regarder les monuments historiques .
 • Je vais vous raconter mon premier voyage en France avec ma famille .  
 • Pendant mon voyage j'ai regardé beaucoup des monuments historiques et plusieurs paysages .
 • Le voyage a toujours été important pour notre famille.

 

      Альтернативне завдання:

 І група: Дайте відповіді на запитання після опрацювання інформаційного повідомлення:

    «La cathédrale Sainte-Sophie de Kiev est un monument de la Rus' de Kiev, situé au sein de la réserve nationale Sophie de Kiev, à Kiev, en Ukraine. Il s'agit aujourd'hui de l'un des monuments les plus connus d'Ukraine, ainsi que du premier site inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO dans ce pays.

    Les premières fondations furent établies en 1037, mais il fallut encore une vingtaine d'années avant que la cathédrale ne soit achevée. Elle est constituée de cinq nefs, de cinq absides et de treize coupoles (ce qui est inhabituel pour l'architecture byzantine). Elle est entourée sur trois côtés de galeries à deux étages, et occupe une surface de 37 sur 55 mètres au sol.

     Elle possède la plus grande collection de mosaïques et de fresques conservées du xie siècle. Environ 260 m2 de mosaïques décorent les principales parties de l'intérieur, la coupole centrale et le chœur. Les murs des bas-côtés, les greniers et les deux tours d'escalier sont recouverts de 3 000 m2 de fresques1.  On peut y voir une représentation de la famille de Iaroslav le Sage

 • Quand a ete construite la cathedrale Sainte Sophie a Kyiv?
 • Sous l’initiative de qui elle a ete construite?
 • Qui est Yaroslav le Sage?

ІІ група.  Опрацьовує той  же текст і коментує, яким чином представлені картинки із зображеннями Ярослава Мудрого і фрески «Оранта» мають відношення до собору Святої Софії. За бажанням учасники можуть відтворити графічно Софійський Собор.

                Як намалювати Софійський собор олівцем поетапно

ІІІ група. Складання пазлу – Собор Ая-Софія в Стамбулі.

    Учасники групи повинні знайти відповідь на запитання: Яке відношення має цей собор  до культури нашої країни?  Що спільного в двох соборах?

 Ярослав Мудрий:невідоме і приватне - На скрижалях                     Богоматір Заступниця (Оранта)                         Собор Святой Софии (Константинополь) — Википедия                         

2.6. Закріплення вивченого. Закріплення – це керована вчителем діяльність учнів, спрямована на остаточне засвоєння навчального матеріалу. Мета цього етапу уроку – встановити  міцний зв’язок між щойно набутими знаннями і засвоєними раніше.

    Знання схожі на вітрильник, який дуже легко може вас залишити, якщо його надійно не закріпити спеціальною мотузкою. Тож, на цьому етапі уроку можна запропонувати учням онлайновий сервіс LearningApps.org, який дозволяє використовувати (або створювати) інтерактивні вправи. Цей сервіс є додатком Web 2.0 для підтримки освітнього процесу.

2.7. Рефлексія.

    Рефлексія надає можливість і учням, і вчителю розуміти,як діяти далі, на що звернути увагу, над чим задуматися і що змінити.

   Рефлексія може допомогти учням скоригувати індивідуальну траєкторію навчання, змінити власне ставлення до процесу навчання й здобуття знань.

І група    «Анкета самоаналізу»  (підкресліть потрібну відповідь)

На уроці я працював

активно

пасивно

не завжди активно

Власною діяльністю на уроці я

задоволений

незадоволений

Частково задоволений

За урок я

Не втомився

втомився

Трохи втомився

Матеріал уроку був для мене

Зрозумілим, цікавим

Не зрозумілим, не цікавим

Важко визначитися

Мета уроку була

досягнута

Не досягнута

Частково досягнута

ІІ група    «Чесна відповідь»

 • Чи отримав я задоволення від результатів  роботи на уроці?
 • Про що хотів би дізнатися ще?
 • Чи зможу я застосувати набуті знання у житті?
 • Де можна використати набуті знання?
 • Чи вся інформація на уроці була для мене новою?
 • Що треба робити, аби мати кращі результати?

ІІІ група    «Закінчи речення»

 • «Я запам’ятав…                         - «Я отримав…»
 • «У мене вийшло…                     - «Мені захотілося…»
 • «Я спробував…»                        - «Мене здивувало…
 • «Я відчуваю,  що…»                 - «Було цікаво/нецікаво, тому що…»

 

ІІІ. Завершення Майстер-класу.

    Всім учасникам роздається оціночний лист проведення майстер-класу, і всі бажаючі дають оцінку проведеному методичному заходу.

Оціночний  лист проведення майстер-класу

Критерії оцінювання

Кількість балів

1.

Чи пов’язана педагогічна ідея вчителя з методичною темою, над якою він працює?

1 2 3 4 5

2.

Чи дотримався вчитель принципу  майстер-класу:   

«Я знаю, як це робити. Я навчу вас»?

1 2 3 4 5

3.

Чи зумів вчитель передати, тобто поширити, власний досвід учасникам майстер-класу?

1 2 3 4 5

4.

Чи методично правильно були визначені цілі і завдання, які планував вчитель досягти на майстер-класі?

1 2 3 4 5

5.

Чи можна зробити висновок про систему роботи вчителя, яка передбачає комплекс  методичних прийомів, форм, інтерактивних методів, мультимедійних  засобів, педтехнологій, які притаманні саме цьому педагогу?

1 2 3 4 5

6.

Чи вдалося вчителю  довести думку про те, що одна форма роботи  є неприйнятною  під час майстер-класу?

1 2 3 4 5

7.

Чи доцільним було застосування методів активізації аудиторії?

1 2 3 4 5

8.

Чи продемонстрував майстер професійне спілкування з аудиторією, предметну   і загальну культуру,  артистизм,  презентативність, ефективність,  вмотивованість,  володіння державною мовою?

1 2 3 4 5

9.

Чи вдалося вчителю застосувати різноманітні форми взаємодії з учасниками майстер-класу: співробітництво, співтворчість, спільний пошук?

1 2 3 4 5

10.

Чи  вдалося майстру створити атмосферу відкритості, доброзичливості, співтворчості в спілкуванні,  передати продуктивні способи роботи?

1 2 3 4 5

 

                                        Загальна кількість балів -

 

 

   Вчитель-майстер висловлює слова вдячності всім учасникам майстер-класу за активність, за оцінку роботи вчителя.

Дякую за увагу!

Переглянути  Майстер-клас можна за посиланням https://drive.google.com/file/d/1x42KCElNc7_Rj2FTMT6NrIsLvvm13NU-/view?usp=drivesdkПереглянути

Список використаних джерел:

 1. Пелагейченко М.Л. Урок твоєї мрії: плануємо, мотивуємо, проводимо.  Х. Видавнича група «Основа», 2020. – 112с. – (Серія «Нові формати освіти)
 2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. — К.: Ленвіт, 2003. — 273 с.
 3. https://mykniga.com.ua/poradi/citati-aforizmi-pro-podorozhi.html
 4. google.com/search?q=собор+святої+софії&sxsrf=APq-WBvMLcRNbU0T5dBNB-XWwEXXKRn8DQ:1644774328254&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahU
 5. https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool
 6. https://www.google.com/search?q=%D1%8F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B9&biw=1282&bih=665&sxsrf=APq-WBvNzutdhst4l4G24TZZ7uUZv2-U6A:1644774899909&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved
 7. https://nosdevoirs.fr/devoir/908358

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
23 лютого 2022
Переглядів
482
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку