18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

майстер-клас з досвіду роботи

Про матеріал
матеріал можна використати для атестації, для проведення семінарів, майстер-класів учителя української мови та літератури
Перегляд файлу

Хід майстер-класу

 Доброго дня,шановні колеги! Я, Микиша Валентина Вікторівна, вчитель української мови і літератури  Юрівського НВК.

До вашої уваги майстер – клас щодо  використання мультимедіа на  уроках української літератури  

Сучасне життя розвивається бурхливими темпами, тому відбулися вагомі зміни у системі освіти. Учитель, навіть найталановитіший, уже не може бути єдиним джерелом інформації. Традиційне навчання з його авторитаризмом, орієнтацією на середнього учня, перевагою репродуктивної діяльності над пошуковою не відповідає вимогам часу. Тому настала необхідність переходу від «передачі знань» до «навчання вчитися», «навчати жити». Сучасному учневі не так треба подати тему, як навчити осмислювати її, а він вже потім шукатиме інформацію, яка допоможе реалізувати проблему. Отож, повернути учням інтерес до шкільних предметів, зробити навчання цікавим, посилити бажання учитися спонукало мене до пошуків.

 Моє педагогічне кредо - «Я- учитель, і дітям себе віддаю,шукаю, знаходжу, радію, горю,і тверджу, що зробиш, бо можеш!   - повністю відображає глибинну суть підходів  до організації  педагогічної діяльності.

Комп’ютер реально стає сьогодні незамінним помічником вчителя та учня в опануванні інформаційними потоками, допомагає моделювати та ілюструвати процеси, явища, об’єкти та події.  Більшість вчителів зазначають, що учні часто випереджають багатьох освітян в використанні комп’ютерів і телекомунікаційних технологій. Особливо важливим є те, що, сучасні комп’ютерні технології в поєднанні з новітніми освітніми технологіями стають ефективними для підготовки учнів з визначеним набором освітніх компетенцій, які мають підготувати молодь до майбутнього життя в сучасному інформаційному суспільстві.

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є створення навчальних презентацій, які на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій є одним з найефективніших методів представлення та вивчення будь-якого матеріалу. Мультимедійні презентації дозволяють підійти до процесу навчання творчо, урізноманітнити способи подачі матеріалу, поєднувати різні організаційні форми проведення занять з метою отримання високого результату, при мінімальних витратах часу на навчання.

 

На моє переконання, на кожному уроці української мови та літератури з будь-якої теми, мультимедійні технології допомагають створити високий рівень особистої зацікавленості учнів за допомогою інформації, виведеної на екран, формування в них самоосвітніх навичок і вмінь, глибокого аналізу мовних процесів. При цьому нові засоби навчання дозволяють органічно поєднувати інформаційно-комунікативні, особистісно-орієнтовані технології з методами творчої та пошукової діяльності. Вважаю, що впровадження мультимедійних презентацій у навчальний процес є невід`ємною частиною роботи на уроках української мови та літератури, оскільки суттєво підвищується ефективність навчання.

 

  Перед тим, як розпочати роботу з комплексного застосування інформаційних технологій, я провела дослідження ефективності використання мультимедійного супроводу навчальних занять з української мови та літератури. Виявилося, що рівень сприйняття інформації учнями зріс майже вдвічі.

Використання інформаційних технологій на уроках української мови та літератури може відбуватися різними способами, це залежить від низки факторів, найважливішими з яких вважаю  такі: потреби конкретного уроку, рівня володіння різними програмами та наявністю сертифікованих програм у системі середньої загальної освіти. Серед зазначених технологій використовую такі їх види:

Віртуальні екскурсії

Відео розповідь про музеї та історичні місця України; до кожного відео сюжету розроблені відповідні завдання, які учні виконують під час уроку. Таким чином, віртуальна екскурсія знайомить учнів з Україною, її історією, природою, видатними людьми, розширює кругозір учнів, сприяє їх розвитку навіть в умовах, коли справжня екскурсія з певних причин неможлива.

Медіа-проект

Кожен школяр-учасник проекту вибирає для себе індивідуальні засоби й оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість, наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організовується в індивідуальній та груповій формах і складається з трьох етапів:

- відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми, засвоєння комп’ютерної мультимедіа-технології;

- створення та колективне обговорення пробних комп’ютерних мультимедіапрезентацій, створених на запропонованому вчителем інформаційному матеріалі;

- підготовка й представлення розгорнутої мультмедіапрезентації з проблеми із залученням додаткової знайденої учнями інформації й викладеної з урахуванням власної точки зору.

Тестові завдання

  Як відомо, є спеціальні програми, проте це можна робити й без них, розташувавши кожне запитання та варіанти відповідей на нього на окремому слайді. Такі тестові завдання зручно використовувати під час тематичного оцінювання, аудіювання тощо.

 

Самодиктант

Давно відома форма перевірки знань, проте у мультимедійному форматі вона працює набагато ефективніше. На дошці – текст із пропущеними буквами та розділовими знаками (бажано, щоб у кожного учня був такий самий друкований текс ). У процесі роботи учні пояснюють вживання букв і розділових знаків, роблячи на дошці відповідні записи. Отже, економиться час та необхідність записувати текст у зошити.

Увага!

Пропускаються букви і розділові знаки тільки на вивчені правила. Учень виконує лише той обсяг, який може (диференційований підхід). Бажано вмістити відповідну ілюстрацію до тексту.

Медіа-урок

Сукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що працюють впродовж 45 хвилин уроку, що сприяють повному розкриттю й усвідомленню учнями теми уроку. Такий урок – яскравий, динамічний, результативний.

 Працюючи в класах, де використовуються мультимедійні технології, навчально-виховний процес відзначається такими перевагами: краще сприймається учнями матеріал, зростає зацікавленість, відбувається індивідуалізація навчання, розвиток творчих здібностей (залучення школярів до створення уроків, проектів, презентацій), скорочуються види робіт, що стомлювали учня. Використовую різні аудіовізуальні засоби (музика, графіка, анімація) з метою підвищення активності дітей, уможливлюю динамічне подання матеріалу, забезпечую умови для формування самооцінки учня.

Створення комп’ютерних  мультимедійних моделей -одна із форм наукової роботи учнів

 

  • Викладаючи літературу в старшій школі, використовую мультимедійний проект як форму домашнього завдання: на початку вивчення теми групі зацікавлених учнів пропонується дослідити проблему, пов’язану із розвитком певного періоду літератури, життям і творчістю письменника, проблематикою художніх творів тощо.
  • Наприклад, „Доля „розстріляного відродження”: тріумф чи вирок”,
  •  „Україна очима українців початку XX і XXI століть”,
  •  „О. Довженко – гордість української кінематографії”.

  Робота над проектом триває 1-2 тижні, результати презентуються на підсумковому уроці з теми (якщо діти працювали на випередження, то результати дослідження подаються на першому (оглядовому) уроці.

Кожного разу, готуючись до уроку, думаю,  як знайти якомога більше інформації і подати її в цікавій, доступній формі,  як привернути інтерес учня до навчання, до свого предмета, як домогтися, щоб учень, який не виконує домашні завдання і «відсиджує» уроки в школі, став працювати.

Вважаю, що у сучасному інформаційному просторі дана технологія є актуальною.

Отже, впровадження та застосування мультимедіа технологій в навчальний процес – важлива дидактична умова формування особистісних якостей учнів. Це дозволяє вчителеві отримати ефективний інструмент педагогічної праці, що підсилює реалізацію її функцій, сформувати в учнів міцні знання шляхом активізації інтересу до навчання.

Перспективи роботи

  • розширити відеотеку (художні фільми за творами, що вивчаються у школі, документальне кіно проблемного характеру, телепередачі-розповіді про письменників тощо)
  • зібрати музичні файли (пісні народні, за словами відомих поетів, класична музика)
  • створити нові презентації до уроків мови та літератури у співпраці з моїми колегами
  • активно залучати учнів до проектної роботи на основі мультимедійних технологій

 

 

 

1

 

docx
Додано
1 квітня
Переглядів
38
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку