11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Метод інтелект - карт як засіб активізації і розвитку пізнавальної та розумової діяльності учнів

Про матеріал

Збільшення розумового навантаження на уроках з предмета «Обладнання та технології зварювальних робіт» вимагає пошуку ефективних методів навчання і таких методичних прийомів, які б активізували учнів, стимулювали їх до самостійного оволодіння знаннями. Методика навчання з використанням карт памяті в кілька разів збільшує ефективність процесу навчання, задіює як короткочасну, так і довготривалу пам'ять, підвищує творчу мотивацію. І якщо протягом навчального циклу такий підхід застосовується багаторазово, то у того, хто навчається виробляється стійкий навик рішення навчальних і практичних завдань.

Таким чином, використання в навчальному процесі методу інтелект - карт дозволяє формувати, активізувати і розвивати в учнів пізнавальну і розумову діяльність, допомагає пробудити у них здатність до графічного зображення навколишнього світу. В учнів при цьому, одночасно розвивається здатність до мислення, сприйняття світу, пам'ять, творчий потенціал і зміцнюється віру у власні сили.

Перегляд файлу

Метод інтелект - карт як засіб активізації і розвитку пізнавальної та розумової діяльності учнів

XXI століття – це століття величезних потоків інформації і адаптація людини до життєдіяльності в постійно мінливому інформаційному середовищі набуває все більшого і більшого значення. Чимала роль у вирішенні цієї проблеми відводиться сучасній освіті, метою якої має стати підвищення рівня інформаційної компетентності учнів на всіх його щаблях, включаючи і систему професійної освіти. Збільшення розумового навантаження на уроках з предмета «Обладнання та технології зварювальних робіт» вимагає пошуку ефективних методів навчання і таких методичних прийомів, які б активізували учнів, стимулювали їх до самостійного оволодіння знаннями.

Одним з ефективних засобів інтенсифікації освітнього процесу є графічне представлення (ущільнення, згущення) наукової і навчальної інформації. Аналіз публікацій показує, що ця дидактична техніка ефективно використовується як в загальній, так і в професійній освіті.

Під методом інтелект – карт розуміється вивчення предмета (дисципліни) шляхом розгляду і обробки великої кількості інформаційного (навчального або іншого) матеріалу і подання його в зручній для сприйняття і подальшого відтворення візуально-графічній формі.

Інтелект-карта являє собою крок вперед на шляху прогресу від лінійного (одновимірного) до радіантного (багатовимірного) мислення, оскільки сприймається не сам інформаційний потік, а його ключові моменти.

Метод інтелект карт сприяє розвитку асоціативно-візуального мислення, техніки запам'ятовування і засвоєння інформації в процесі навчання, вміння обробляти в мозку надходить за допомогою реалізації п'яти його основних функцій: сприйняття, утримання, аналізу, виведення і управління [1].

Таке навчання гарантує ясність, зрозумілість, цілісність, запам'ятовуваність, структурованість відображення знань, розвиває розуміння і здатність мислити на мові основних проблем, з якими стикаються навчаючись в побуті, повсякденному житті або в професійній діяльності.

 

Історична довідка

Mind Map – карти мислення (інтелектуальні карти, карти пам'яті, ментальні карти) були винайдені в 60-70 роках XX століття американськими ученими Тоні Бьюзеном. Він займався вивченням особливостей мислення найвідоміших вчених світу: Альберта Ейнштейна, Томаса Едісона та Леонардо да Вінчі, та дійшов висновку, що всі вони використовували ментальні можливості свого мозку на 100%. Намагаючись зрозуміти, як їм це вдавалося, Бьюзен розробив унікальну технологію осмислення та запам’ятовування інформації, яку згодом назвав інтелект-картою.

В перекладах книг Т.Бьюзена найчастіше використовується термін "інтелекткарти", хоча за способом побудови карти відображають процес асоціативного мислення, тому їх було б краще називати картами асоціацій. Метод інтелектуальних карт є практичним прикладом теорії раціонального мислення. Центральну ідею цієї теорії краще всього представити словами її автора: "Кожен біт інформації, що надходить у мозок, кожне відчуття, спогад чи думка може бути представлено у вигляді центрального сферичного об'єкта, від якого розходяться десятки, сотні, тисячі і мільйони променів. Кожен промінь представляє собою асоціацію, і кожна асоціація, в свою чергу, має практично нескінченний набір зв'язків з іншими асоціаціями. І це те, що ми називаємо пам'яттю, тобто базою даних або архівом. В результаті використання багатоканальної системи обробки та зберігання інформації мозок в будь-який момент часу містить "інформаційні картки", складності яких позаздрили б кращі картографи усіх часів, якби вони могли ці карти побачити.

Основна ідея полягала в оформленні думок та висновків у зручній формі. Після тривалих досліджень, він дійшов до висновку, що для гарантії ефективної роботи з інформацією, її необхідно записувати у формі деревоподібної схеми. Така форма роботи дозволяє задіяти одразу обидві півкулі мозку: наявність графічних знаків та символів активує ліву, а образні картини та кольори – праву.

Звісно, будь-яку інформацію можна записати у вигляді звичайного тексту, так навіть простіше. Але саме унаочнення такого типу дає можливість миттєво побачити основну ідею та її складові частини. А дивлячись на ключові слова, що супроводжуються графічними позначками, можна навіть інтуїтивно здогадатися, про що саме йде мова.

 Основні області застосування інтелект-карт

Метод інтелект – карт може знайти застосування в будь-якій сфері життєдіяльності, де б було потрібно вдосконалювати інтелектуальний потенціал особистості, що досягається навчанням або рішенням різноманітних інтелектуальних завдань. Можна виділити деякі з основних областей застосування інтелект карт (таблиця) [1], наприклад:

 • особисте життя людини (самоаналіз, аналіз і вирішення проблемних ситуацій, ведення щоденника за допомогою інтелект карт тощо);
 • сімейне життя (навчання, творчість в колі сім'ї, аналіз взаємовідносин, планування бюджету, відпочинку тощо);
 • утворення (розвиток мислення, конспектування, анотування, підготовка до іспитів, повторення, організація колективної діяльності);
 • бізнес і професійна діяльність (наради, посадові інструкції, відповіді на дзвінки, мозковий штурм, прийняття рішень, навчання нових співробітників, ділові зустрічі, презентації, менеджмент тощо).

Таблиця1. Основні області застосування інтелект-карт.

Навчання

 

 • створення ясних і зрозумілих конспектів лекцій;
 • максимальна віддача від прочитання підручників;
 • написання рефератів, курсових проектів, дипломів.

Запам'ятовування

 • підготовка до іспитів;
 • запам'ятовування списків: що зробити / кому зателефонувати / ...

Презентації

 

 • ви за менший час даєте більше інформації, при цьому вас краще розуміють і запам'ятовують;
 • проведення ділових зустрічей і переговорів.

Планування

 

 • управління часом: план на день, тиждень, місяць, рік
 • розробка складних проектів, в тому числі і нового бізнесу, ...

Мозковий штурм

 

 • генерація нових ідей, творчість;
 • колективне рішення складних завдань.

Прийняття рішень

 

 • чітке бачення всіх «за» і «проти»;
 • більш зважене і продумане рішення.

У навчальному процесі інтелект карти можна використовувати, наприклад, при анотуванні в письмовій формі різної інформації, як засіб формування пізнавальної діяльності учнів у всьому різноманітті її дій, наприклад [2]:

 • думки інших людей, взятих з усних виступів, книг та інших засобів передачі інформації - це не що інше, як представлені результатами пошук і збір інформації;
 • організація їх таким зручним чином як інтелект-карта - це моделювання;
 • відтворення позначених в карті ідей - це синтез, аналіз, класифікація;
 • коротка форма викладу - це кодування або декодування;
 • додавання власних думок - це елементи узагальнення.

При конспектуванні (витягу з пам'яті і викладі своїх власних думок) інтелект - карти можна використовувати для:

 • підготовки до усного виступу (опис персонажа, події, факту, сюжету; доповідь; участь в диспуті, виступ на семінарі);
 • написання твору, реферату;
 • підготовки звіту за результатами виконаної роботи;
 • підготовки до різних форм контролю (семінару, заліку, колоквіуму, іспиту);
 • планування різних видів навчальної діяльності тощо.

 

Переваги методу інтелект карт

Mind maps (карта пам’яті, ментальна карта, карта думок, інтелект-карта тощо) – спосіб організації інформації так, щоб мозку було максимально легко працювати з нею. За допомогою цієї технології, можна навчитися мислити абсолютно по-новому, використовуючи потенціал обох півкуль мозку.

Метод має такі переваги:

 • подача матеріалу відбувається наче в ігровій формі, що не викликає опору в учнів;
 • метод використовує об'єктивні особливості роботи людського мозку, і забезпечує гарне запам'ятовування матеріалу, практично не вимагаючи зусиль від учня (якщо він бере участь у складанні інтелект-карти);
 • інтелект-карта дає хорошу систематизацію та взаємозв'язок знань.
 • весь матеріал розміщується на одному аркуші його легко згадати, легко проаналізувати в комплексі, побачити зв'язки між частинами;
 • активно задіюючи асоціативні зв'язки, метод тренує мозок.

Метод і процес побудови інтелект - карт робить навчання творчим і захоплюючим, так як інтелект-карта має ряд переваг перед лінійною формою подання інформації у вигляді стандартних конспектів, таблиць або коротких записів:

 • простіше виділити основну ідею, якщо вона розміщена в центрі листа у вигляді яскравого графічного образу;
 • увага концентрується не на випадковій інформації, а на істотних питаннях;
 • чітко видно відносну важливість кожної ідеї (найважливіші ідеї знаходяться ближче до центру, а менш важливі - на периферії);
 • швидше і ефективніше запам'ятовується і відтворюється інформація за рахунок її різнобарвного і багатовимірного подання;
 • сруктурний характер карти дозволяє без зусиль доповнювати її новою інформацією (без викреслювань, вирізання, вставок тощо).

 

 

 

docx
Додано
7 червня 2018
Переглядів
986
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку