Методичка "Творчі вправи з розділу «Лексикологія» на уроках української мови, як засіб розвитку логічного мислення учнів з особливими освітніми потребами."

Про матеріал

Творчі вправи з розділу «Лексикологія» на уроках української мови, як засіб

розвитку логічного мислення учнів з особливими освітніми потребами.

(5-6 клас)

Поданий дидактичний матеріал використовується на уроках української мови (на допомогу вчителям української мови, логопедам).


Перегляд файлу

КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Мрія» Дніпропетровської обласної ради»

 

 

 

Творчі вправи з розділу «Лексикологія» на уроках української мови, як засіб

розвитку логічного мислення учнів з особливими освітніми потребами.

(5-6 клас)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кам’янське

2018 р.

 

Упорядник Гапощенко Олена Іванівна,

вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

 

 

 

 

 

 

Рецензенти: Шевель Т. І.,  директор КЗО

                     «Дніпродзержинський

                     навчально-реабілітаційний  центр 

                     Дніпропетровської обласної ради», вчитель

                     вищої категорії, вчитель методист, відмінник

                     освіти України.

                     Голуб Л. В., заступник директора з навчально-

                     виховної роботи КЗО «Дніпродзержинський

                     навчально-реабілітаційний центр

                    Дніпропетровської обласної ради», вчитель

                    вищої категорії, вчитель методист. 

 

 

 

 

 

Поданий дидактичний матеріал використовується на уроках української мови (на допомогу вчителям української мови, логопедам).

 

 

Одним із основних предметів, що вивчають у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з інтелектуальною недостатністю, є українська мова.

  Як навчальний предмет, вона виконує функції пізнання і слугує об’єктом пізнання, засобу корекції та розвитку особистості, її самовираження. 

  Формування комунікативних умінь передбачає навчання учнів добирати мовні засоби відповідно до типу і стилю мовлення з урахуванням ситуації спілкування, дає змогу співвідносити слова з предметами дійсності.

  У розумово відсталих дітей повноцінні адекватно-цілісні внутрішні мисленнєві уявлення образів предметів не формуються внаслідок забраклості відчуттів і сприймань. Особистісний смисл, який учні вкладають у те чи інше слово, нерідко не збігаються з його значенням.

Тому лексично-семантичний підхід до вивчення предмета «Українська мова» передбачає введення розділу «Лексикологія».

  На уроках учні займаються з основними лексико-граматичними розрядами слів, а також зі словами,що належать до різних функціональних стилів, з окремими лексикологічними поняттями: антонімами, синонімами,багатозначними  словами, тощо.

  Для цього використовується система спеціальних завдань, виконання яких забезпечить опанування лексичними вміннями.

  Ці вправи поповнять словниковий запас учнів, сприятимуть поглибленню їх знань, передбачатимуть уважне ставлення до вибору слів у власному мовленні, дозволять краще розуміти чуже мовлення.

  Використання на уроках творчих завдань дозволяє не лише підвищити рівень знань учнів за рахунок активізації їх навчально-пізнавальної діяльності, а й сприяє розвитку їх творчих здібностей.

 

 

 

 

 

 

 

 

Однозначні  і багатозначні  слова.

1. Прочитай вірш. Скільки значень має слово гребінець.

Носить півник – співунець  на голівці

гребінець.

Гребінцем цим – знає кожний –

 причесатися не можна.

А у мене, а у мене гребінець новий, зелений.

Г. Бойко.

 

2. Прочитай. У яких значеннях вжито слово «земля»?

2.1.   Ми спитали журавля:

         «Де найкращая земля?»

          Журавель відповідає:

         «Краще рідної немає.»

 

 2.2.  Відшуміли поза гаєм

         щедрим колосом поля.

         Називається врожаєм

         те, що родить нам земля.

                                          Т. Коломієць.

3. Прочитай загадку. Розкажи, про що йдеться у вірші – загадці.

 

Я у дверях, у замку,

я і в нотному рядку,

можна гайку загвинтити,

і у вирій полетіти.

 

4. Прочитай вірш і спиши. Подумай, у яких значеннях вжито слово «коса».

 

Що за коса?

Косу дівчина плете,

на косі трава росте,

пляж найкращий на косі.

 Поки ще трава в росі,

із косою йде на косу

хлопець той, що трави косить.

 

 

5. Прочитай словосполучення. Склади з ними речення.

  а) доніс відро до хати; доніс командирові;

  б) хлібний запах; хлібний магазин; хлібне поле;

      хлібний колос;

  в) урочиста лінійка;  нова лінійка.

6. Прочитай і спиши речення. Підкресли слова, що мають кілька значень.

 

  На нотному стані зображено скрипічний ключ.

Я маю ключ від квартири. Ключ журавлів пролітав над селом.Учителька дала Лесику учнівську ручку.

Ручка Марічки була теплою.  Поремонтуй  ручку на вхідних дверях.

 

 

Слова, близькі за значенням

(синоніми).

 

1. З поданих слів вибери й запиши близькі за значенням (синоніми) до слова іти.

 

  Нести, розповідати, ступати, писати, крокувати, човгати, малювати, бігти, мчати.

 

 

2. З поданих слів випиши близькі за значенням до слова сміливий.

 

Веселий, відважний, догадливий, хоробрий, працьовитий, кмітливий, щирий, безстрашний.

3. До поданих слів добери близькі за значенням слова:

 

бездощове (літо) –

безлюдний (острів) –

безкрає (поле) –

беззвучний (сміх) –

безрадісний (день) –

 

 

4. Прочитай прикметники. Випиши близькі за значенням прикметники групами.

 

  Старанний, світлий, гарячий, ретельний, безмежний, ясний.

  Пекучий, неосяжний, палючий, прозорий, дбайливий.

 

 

5. До даних дієслів добери і запиши близькі за значенням дієслова.

 

  Наказувати, перемагати, бажати, будувати, пробачати, забавляти, руйнувати.

 Для довідки: вибачати, споруджувати, веліти, побороти, бавити, нищити, хотіти.

6. З’єднай лініями слова, близькі за значенням:

 

шлях                   хустка

              чабан                  суп

шаль                   дорога

юшка                  пастух

черга                  порядок

лицар                 крамниця

валіза                 клятва

присяга             чемодан

магазин             герой

 

 

7. З’єднай лініями слова, близькі за значенням:

 

думати                гойдати

колихати            мислити

шанувати           шарудіти

обороняти          поважати

шелестіти           наказувати

вчити                  зубрити

 запрошувати     кликати

любити               говорити

сказати               кохати

 

 

8. З’єднай  лініями слова, близькі за значенням:

 

вірний                   густий

дрімучий              надійний

красивий              немолодий

сміливий              гарний

старий                  відважний

ласкавий              ніжний

чуйний                 уважний

 

 

9. До поданих іменників добери близькі за значенням іменники і запиши їх.

 

Зразок. Робота – праця, труд, діло.

 

Радість, судно, дім, солдат, хуртовина.

 

Для довідок: хуга, задоволення, теплохід,хата, веселощі, боєць,завірюха, корабель, щастя, будинок, оселя, армієць, буран, метелиця, воїн, віхола.

 

 

 

 

10. Записати прислів’я. Підкреслити синоніми.

 

1. Праця робить людину розумною.

 2. Пташку пізнають у польоті, а людину в роботі.

3. Посій труд, а слово вродить.

4. Не дивись на чоловіка, а на його діло.

 

 

11. Добери найбільш влучні синоніми.

 

Швидко, скоро, прудко, хутко, жваво.

 

   а)… прийде весна.

   б) … розтане сніг.

   в) Білочка    стрибає з гілки на гілку.

   г) Хлопчики про щось    розмовляли.

 

 

12. Встав у прислів’я найбільш вдалі слова.

 

  Маленька    краще за велике безділля (праця, труд, робота).  Згода    будує, а незгода руйнує (дім, будинок, оселя, хата, хатина, житло).

 

 

 

13. Прочитай прислів’я. Знайди в них слова, близькі за значеннями. Запиши їх.

 

    1. Чесне діло роби сміло.

    2. Без труда нема плода.

    3. Щира праця мозолева.

    4. Труд чоловіка годує, а лінь марнує.

    5. Без охоти немає роботи.

    6. Маленька праця краще за велике безділля.

 

 

14. Записати текст. Дібрати синоніми до слів:

 

     а) бродив;      б) гомоніло;      в) жалісливо.

 

Перший сніг.

Ще вчора сонечко так гріло,

чабан з отарою бродив.

Озиме поле гомоніло.

і лист у лузі шелестів.

 Сьогодні степ увесь неначе

 заслав сріблястий оксамит,

  і вітер жалісливо плаче.

і сонце ллє не той мов світ.

 

 

15. Прочитай. Простеж, яке слово повторюється в тексті. Заміни це слово близьким за значенням.

 

  Хто охороняє здоров’я дерев?

Це робить дятел. Цілий день проводить дятел медичний огляд своєї ділянки. Дятел перелітає з дерева на дерево, заглядає в кожну щілинку. Від гострого дзьоба дятла не сховатися жодній шкідливій комасі.

 

(Великий друг лісу, лісовий лікар, незвичайний хірург).

 

 

16. Прочитай і подумай, яке слово із синонімів, поданих у колонці, слід вжити замість крапок у поданих реченнях.

 

  Прийшла зима. Повітря стало               стигнути

 … .   Якщо постояти  на  місці,              холонути

то руки починають   … ,  ноги                мерзнути

… ,  все тіло  … .                                      дубіти

                                                                   клякнути.

 

Слова, протилежні за значенням

(антоніми).

 

1. До поданих слів добери дієслова з протилежним значенням. Запиши їх.

 

  Плекати, почати, зустрічати, одягати, говорити, засвітити, горювати.

 

 

2. Допиши до поданих прикметників прикметники з протилежним значенням.

 

 високий –                веселий – 

сильний –                темний –

молодий –               твердий –   

 

 

3. Добери до поданих іменників  іменники з протилежним значенням. Запиши їх.

 

старість –  молодість         ніч –

хвороба –                           життя –

тепло –                               правда –

4.До  слів добери протилежні за значенням. Запиши їх парами.

 

свіжий хліб –    хліб

свіжі квіти –     квіти

свіже молоко –    молоко

повне відро      відро

солодке яблуко      яблуко

повний місяць –     місяць

солодкі ліки –     ліки

 

 

5. З'єднай   лініями слова, протилежні за значенням:

 

щастя                     горе

мир                        прощання

вітання                  війна

підлога                  стеля

шум                       місяць

сонце                     тиша

земля                     небо

друг                       бруд

чистота                 ворог

              правда                  вигадка

6. З’єднати  лініями  слова,  протилежні за значенням:

 

кинути                    ламати

слухати                  розповідати

лагодити                підняти

змерзнути              вилікуватися

занедужати            зігрітися

заощаджувати       стояти

знаходити              відкривати

бігати                     витрачати

 кричати                 мовчати

 

 

7. З’єднати лініями слова, протилежні за значенням:

 

холодний                гарячий

м’який                    старий

хворий                   здоровий

новий                     твердий

 хвалькуватий        грубий

 ніжний                   скромний

майбутній              минулий

жадібний              щедрий

кривий                   рівний

8. До кожного слова першого рядка дібрати слова з протилежним значенням із другого рядка. Записати їх парами. Поставити знак наголосу над словами:

 

а) м’який, сумний, високий, мілкий;

б) низький, глибокий, веселий, твердий.

 

 

9. Прочитай прислів’я. Назви слова антоніми.

 

1. Знай більше, а говори менше.

2. Краще річ нова, а дружба стара.

3.Повний колос до землі гнеться, а порожній до неба тягнеться.

4. За маленьким погнався, а велике загубив.

5. Хто хоче багато знати, тому треба мало спати.

 

 

10. Прочитай прислів’я і спиши. Підкресли слова, протилежні за значенням.

 

1. З малої хмари великий дощ іде.

2. Краще гірка правда, ніж солодка брехня.

3. Що вранці не зробили, того ввечері не доженеш.

 

11. Прочитай прислів’я. Допиши пропущене  слово, протилежне до виділеного.

 

1. Краще своє мале, ніж чуже  … .

2. З великої  хмари    дощ буває.

3. Добрі  люди умирають, а діла їхні   … .

4. Праця чоловіка годує, а    марнує.

 

 

12. Доповни речення антонімами.

 

1. Сніг білий, а вугілля  … .

2. Пух легкий, а каміння  … .

3. Зима холодна, а літо  … .

4. Дерево високе, а кущ  … .

5. Молоко рідке, а сметана  … .

6. Дорога широка, а стежка  … .

 

 

13. Прочитай текст. До виділених слів добери протилежні за значенням так, щоб похмура картина природи змінилась на веселу, сонячну.

 

  Важкі чорні хмари пливли по небу. Сердитий вітер гойдав віти дерев. Жовте листя сумнотріпотіло од вітру. Настала холодна дощоваосінь.

14. Прочитай, як змальовано весну. Подумай. Як треба змінити виділені слова, щоб змалювати картину пізньої осені. Запиши, дібравши заголовок.

 

Легкі білі хмаринки пливли по небу. Лагідний вітерець злегка гойдав гілля дерев. Перші листочки радісно тріпотіли від вітру. Настала сонячна весна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури.

 

1. Вашуленко М.С.,  Мельничайко О.І. Рідна

мова. 3(2) клас. Київ. «Освіта». 2001 р.

2. Колупаєва А.А., Ляшенко Н.В. Рідна мова.

   3 клас. Київ. «Благовіст» 2004 р.

3. Плешканівська Г. М., Українська мова 5 клас,

    Київ. «Богдана» 2007 р.

4. Плешканівська Г. М., Українська мова 5 клас,

    Київ, «Богдана» 2007 р.

5. Плешканівська Г. М., Дидактичний матеріал з

української мови, 4 клас. Київ. «Богдана»,

    2007 р.

6. Турчинська В. Є. Українська мова, 6 клас. Київ.

    «Освіта», 1997 р.

7. Ульянова Т. К. Методика викладання  

    української мови в допоміжній школі. 

    Навчальний посібник., К, 1986 р.

8. Плешканівська Г. М. Рідна мова. Навчальний

    посібник для вчителя Київ, 2002 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
12 листопада 2018
Переглядів
208
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку