Методична доповідь на тему: "Розвиток музичної пам'яті на уроках сольфеджіо".

Про матеріал
Методична доповідь на тему: "Розвиток музичної пам'яті на уроках сольфеджіо".
Перегляд файлу

Методична доповідь на  тему:

«Розвиток  музичної  пам’яті  учнів на уроках сольфеджіо».

Викладач  Крижевська Тетяна Борисівна.

КПНЗ «Дитяча музична школа  6  м. Одеси».

                                                                    

Основним завданням музичної освіти є виховання художнього і, зокрема, музичного мислення. Особливості музично - художнього мислення пов'язані із звуковою, інтонаційною природою музичного мистецтва і включають два основних моменти: створення художнього образу, що сприймається людиною і реалізацію його за допомогою музично - виразних засобів в музичному творі. Сприйняття, аналітичне розуміння, відтворення - ось три нерозривних компонента музичного мислення і, відповідно, процесу його виховання. Велику роль у формуванні здібностей учня до образного і аналітичного сприйняття різних музичних явищ належить предмету сольфеджіо. До числа специфічних завдань цього предмета відносяться:

а) цілеспрямований розвиток музично-слухових здібностей учня;

 б) виховання основ музичного мислення: сприйняття, узагальнення в поняттях слухових уявлень, усвідомлення деяких закономірностей організації музичної мови;

 в) формування практичних навичок і вміння використовувати їх в комплексі при відтворенні знайомого і нового матеріалу, а також в творчих формах музикування.

       Ці завдання досягаються при розвитку навику вільного оперування учнем накопиченими слуховими уявленнями; формуванні у нього свідомого ставлення до відбору з числа відомих йому музично-виразних засобів і використання їх в слухацькій та виконавській творчості. А формування даних навичок нерозривно пов'язане з розвитком музичної пам'яті учнів.

       Пам'ять людини можна визначити як психофізіологічний і культурний процеси, які виконують в житті функції запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Ці функції є для пам'яті основними. Запам'ятовування - процес, спрямований на збереження отриманих вражень. Збереження - процес переробки та узагальнення матеріалу, оволодіння ним. Відтворення - процес відновлення раніше сприйнятого; відтворення відбувається у відсутності об’єкта. Виділяють ще такий процес, як забування, яке призводить до втрати і зменшення інформації і пов'язаний з часом і невикористанням наявною інформацією. Вони різні не тільки за своєюструктурою, вихідними даними та результатами, а й за тим, що у різних людей розвинені неоднаково. Є люди, які, наприклад, ніяк не запам'ятовують, але зате непогано відтворюють і тривалий час бережуть у пам'яті   матеріал, який запам’ятали. Це індивіди з розвиненою довготривалою пам'яттю.Є такі люди які, навпаки, швидко запам’ятовують і натомість швидко забувають те, що колись запам’ятали.У них сильніші короткочасна і оперативна види пам'яті.

               Існує кілька класифікацій видів людської пам'яті. Так, виділяють миттєву, короткочасну, оперативну, довгострокову і генетичну пам'ять. Також говорять про рухову, зорову, слухову, нюхову, дотичну, емоційну та інші види пам'яті. 

 Поняття і основні види музичної пам'яті.

              Виділяють також ще один вид пам'яті, який представляє собою складний комплекс різних видів пам'яті, таких, як слухова і моторна - музична пам'ять.Хороша музична пам'ять - це швидке запам'ятовування музичного твору, його міцне збереження і максимально точне відтворення навіть через тривалий термін після виучування. Гігантською музичною пам'яттю володіли В.А Моцарт, Ф. Ліст, А. Рубінштейн, С. Рахманінов, Артуро Тосканіні, які без праці могли утримувати в своїй пам'яті майже всю основну музичну літературу. Але те, що великі музиканти досягали без видимого напруження, рядовим музикантам, особливо школярам, ​​навіть при наявності здібностей доводиться завойовувати з великими зусиллями.

З точки зору Н. А. Римського-Корсакого, «музична пам'ять, як і пам'ять взагалі, відіграючи важливу роль в області всякого розумової праці, важче піддається штучним засобам розвитку і змушує більш-менш примиритися з тим, що є у кожного даного суб'єкта від природи». Цій точці зору протистоїть інша, згідно з якою музична пам'ять піддається значному розвитку в процесі спеціальних педагогічних впливів. Гра напам'ять розширює виконавські можливості музиканта. Р. Шуман говорив про те, що акорд, зіграний як завгодно вільно по нотах, і на половину не звучить так вільно, як зіграний напам'ять. Перш ніж приступити до розгляду методів ефективного запам'ятовування, необхідно розглянути основні види музичної пам'яті.

           Виділяють руховий, емоційний, зоровий, слуховий і логічний види музичної пам'яті. Залежно від індивідуальних здібностей кожен музикант буде спиратися на більш зручний для нього вид пам'яті. Це важливо мати на увазі педагогу, який повинен враховувати індивідуальні особливості учня. Як вважає А. Д. Алексєєв, «музична пам'ять - поняття синтетичне, що включає слухову, рухову, логічну, зорову та інші види пам'яті». На його думку, необхідно, щоб у музиканта були розвинені принаймні три види пам'яті - слухова, що служить основою для успішної роботи в будь-якій області музичного мистецтва, логічна - пов'язана з розумінням змісту твору, закономірностей розвитку думки композитора і рухова - вкрай важлива для виконавця-інструменталіста. Цієї точки зору дотримувався і С. І. Савшінський, який вважав, що «пам'ять піаніста комплексна - вона і слухова, і зорова, і м'язово-ігрова». Англійська дослідниця проблем музичної пам'яті Л. Маккіннон також вважає, що «музичної пам'яті як якогось особливого виду пам'яті не існує. Те, що зазвичай розуміється   під музичною пам'яттю, в дійсності представляє собою співробітництво різних видів пам'яті, якими володіє кожна нормальна людина, - це пам'ять слуху, зору, дотику і руху».                                                                                                                                                         

На думку дослідниці, «в процесі заучування напам'ять повинні співпрацювати принаймні три типи пам'яті: слухова, тактильна і моторна. Зорова пам'ять, зазвичай пов'язана з ними, лише доповнює в тій чи іншій мірі цей своєрідний квартет». У своїй книзі «Гра напам'ять» Л. Маккіннон виділяє наступні види пам'яті: слухова, зорова, тактильна і м'язова. Автор підкреслює, що пам'ять і звички разом утворюють величезний оркестр, учасники якого, перебуваючи в таємному і тонкому союзі, здатні в той же час викидати несподівані фокуси. «Виховання і тренування цього оркестру повинен взяти на себе вимогливий диригент - Розум, так як для вирішення складних завдань необхідні глибоке знання справи і сувора дисципліна. Моторна пам'ять насилу піддається владі диригента. Але ще страшніше - неуважність. Вона в стані збити з пантелику весь оркестр. Алетак як звички не терплять грубого насильства, то диригент повинен проявляти максимум терпіння, щоб репетиції проходили з найбільшою користю. З іншого боку, коли пам'ять підігрівається інтересом, чуйні звички дуже швидко засвоюють свої ролі. Добре натреновані, вони бездоганно виконують оркестрові партії, якщо тільки розум не капітулює перед сумно знаменитим Хвилюванням ». У процесі запам'ятовування музики беруть участь всі основні види музичної пам'яті - рухова, емоційна, зорова, слухова, логічна. Яка з них буде грати більш значиму роль - залежить від індивідуальних властивостей особистості самого музиканта.  У більшості випадків найголовнішим ресурсом в запам'ятовуванні музики є слухова, потім по значимості йдуть тактильна і рухова пам'ять. На думку М.Рубінштейна, методи на розвиток здібностей до музики повинні основиватся на розумінні та усвідомленні твору, а не на бездумному заучуванні і програванні.

 

Розвиток в дитячому віці. 

                Основний розвиток музичної пам'яті у дитини відбувається до 10 років. У цей період розвивати здібності до музики набагато простіше - психіка сприйнятлива, гнучка. У дитини допитливий, асоціативний ряд формується швидко і надовго. На уроках сольфеджіо доцільно використовувати методи, які є ефективними засобами для розвитку музичної пам'яті. Ось найбільш ефективні з них:

 1. «Повтори ритмічний малюнок». Попередньо готуються картки на всіх дітей з ритмічним малюнком - зображення нот без нотного стану, різні за тривалістю. Кожному дістається по картці. Діти по черзі виходять, показують її і прохлопують малюнок. Решта намагаються запам'ятати його, і, коли ведучий картку закриває, діти повинні прохлопати долоньками малюнок напам'ять. Ця вправа розвиває не тільки пам'ять, а й почуття ритму.                                                                                                                                              
 2. «Ритмічні замальовки». Педагог вибирає на кожного учня по одній  простій мелодії, програє її, і діти повинні напам'ять простукати ритми. Якщо можливості дитини не дозволяють впоратися із завданням, то вона пропускає свій хід, а потім їй дістається інша мелодія. Викладач стежить, хто з учнів справляється із завданням краще або гірше, і в залежності від цього визначать ступінь навантаження.

 

 1. «Скакалки».  Викладач програє мелодію на фортепіано. Завдання вихованців - запам'ятати її рух, ритмічний малюнок, після чого відтворити мелодію в різних октавах. Поступово вчитель ускладнює дане завдання, додаючи паузи, ускладнюючи ритм. Учні повинні запам'ятати програні мелодії і відтворити в точності в різних тональностях.

 

 1.  «Імітація». Суть вправи в тому, що учні виконують ролі звірів на музичному інструменті. Наприклад, як ходить ведмідь, скаче кінь тощо. 
 2.  «Нотні ступені». Перед проведенням вправи готуються картки для кожного учасника гри з намальованими сходами з 8 ступенів (одна октава), кожен щабель - одна нота. Викладач програє звуки, а малюки на слух визначають ноту і її ступінь, знаходячи її на картці.
 3.  «Музична картина». Викладач підбирає картинку з декількома персонажами, кожен з яких представляє собою окрему фразу. Потім отримана мелодія програється. Увага дітей загострюється на кожному з її об'єктів (тобто одній фразі). Потім ставиться завдання повторити в перший раз окремо кожну фразу, а потім всю картинку.

 

 1. «Вгадай мелодію». Викладач вибирає кілька незнайомих дітям мелодій, присвоює їм номери і програє їх. Потім за уривками з цих творів учні повинні визначити музичний номер. Так же вчитель переплутує ноти в одній мелодії, учні повинні помітити плутанину і розібрати її по нотах.

              Для розвитку музичної пам'яті величезне значення має накопичення слухового матеріалу. На початковому етапі навчання курс сольфеджіо починається з вироблення вокально-хорових навичок і накопичення пісенного багажу. На перших заняттях діти сприймають музику тільки на слух і співають пісні, розучені з педагогом. Завдання педагога на цих заняттях - виявити діапазон і чистоту інтонування, музичну пам'ять учнів. Надалі при співі пісень звертати увагу учнів на зміст і характер музики, форму, музичні фрази, висхідний і низхідний рух мелодії, поєднання восьмих і четвертних (позначаються «та» і «ті-ті»), повторення мотивів.                                                                                                                                                   

        Для розвитку пам'яті учнів, а також уваги і інтонації сприяють такі вправи:

 1. "Ехо" - діти повторюють проспівану педагогом пісню.
 2.   Спів пісень вголос і про себе. 
 3.  Заспів діти співають по черзі, а приспів хором. Важливо, щоб учні вступали вчасно, без перерв.

Для  запам'ятовування ритмічного малюнка в початковому періоді навчання при використанні пісень виразність ритму слід ототожнювати з виразністю віршованого тексту. Наприклад:

Мишка в нірку поспішала,

Мишка нірку прикрашала,

Наносила в нірку зілля –

Завтра в мишки новосілля.

Я лисичка, я сестричка, не сиджу без діла,

Я гусятка пасла, полювать ходила.

 

                   Можна запропонувати учням прохлопати ритм вірша, "заспівати долоньками". Надалі можливі наступні вправи: педагог простукує ритмічний малюнок знайомої пісні і пропонує учням взнати її; за завданням педагога учні "співають руками" задану пісню. Всі пройдені пісні (з аналізом мелодії) слід виконувати час від часу протягом усього року навчання - так буде відбуватися накопичення слухового багажу.

             Після ознайомлення дітей з клавіатурою вони отримують початкові навички підбору мелодії на слух. Після розучування поспівки кожен учень підбирає мелодію від різних нот на фортепіано.

Добре розвивають пам'ять і такі вправи:

1. Вивчену в класі по слуху пісню учні вдома підбирають і завчають ноти напам'ять. 

2. Підібрану на інструменті поспівку учні записують нотами. 

3.  Ритмізація  тексту з подальшим записом його тривалостями.

 При перевірці домашнього завдання необхідно вимагати співу вправ напам'ять.

           Найскладнішою формою роботи над розвитком слуху і пам'яті на уроках сольфеджіо є запис музичного диктанту. Диктант потрібно записувати по пам'яті, охопивши форму в цілому, охопивши виразність ритмічного і мелодичного малюнків. Для цього потрібно підбирати диктанти з чітким ритмом, ясною спрямованістю мелодії, короткими і повторюваними фразами. На початку навчання корисно                                                                                                                                           давати зорові і усні диктанти. Для розвитку пам'яті корисні такі види диктантів:

1. Учням пропонується нескладна мелодія - вони сольмізують її, потім співають по нотах. Потім ноти мелодії записують. 

Завдання:

 • записати цю мелодію по пам'яті; 

• записати цю мелодію на октаву вище або нижче;

 • записати мелодію в іншій тональності. 

2. Педагог виконує на інструменті з співом знайому для учнів пісню. Діти уважно слухають. Педагог пропонує виконати ряд завдань на засвоєння ритмічної структури:

 • простукати ритмічний малюнок мелодії;

 • відтворити ритмічний малюнок наступним чином: першу фразу учні простукують по столу, другу фразу «про себе», третю по столу, четверту фразу «про себе»;

 • записати ритм в нотний зошит.

 3. Педагог грає мелодію, потім пропонує виконати ряд завдань спрямованих на швидкість запам'ятовування:

• прослухати і визначити кількість тактів; 

• прослухати і проспівати повторювані мелодійні елементи;

 • прослухати і визначити напрямок мелодії; 

• заспівати початок і кінець мелодії; 

• відтворити мелодію повністю.

4. Учням пропонується заспівати нескладну мелодію з листа. 

• педагог грає три мелодії, серед яких була запропонована учням. Завдання учнів – впізнати мелодію; 

• педагог простукує ритм чотирьох мелодій, серед яких мелодія, проспівана учнями. Завдання учнів - впізнати мелодію по ритмічному малюнку.                                                                                                                                                

            Виходячи з аналізу вищеописаних вправ, можна зробити висновки, що формування музичної пам'яті має на увазі використання комплексу заходів, коли в процесі задіяні зорові, рухові, слухові, логічні ресурси дитини. Основа їх розвитку - регулярність. 

               Таким чином, музична пам'ять являє собою складний комплекс різних видів пам'яті, але слухова пам'ять є найбільш важливою. Осмислене запам'ятовування якісно перевершує неусвідомлене, хаотичне. Логічні способи запам'ятовування, такі як смислове групування (поділ на смислові одиниці), порівняння запам'ятовуваних фрагментівзі знайомими з минулого досвіду учнів музичним матеріалом, є найбільш ефективними.

 Література:

 1. Радянський Енциклопедичний Словник, 2-е вид., - М .: Рад. Енциклопедія, 1982. - 1600 с. 

2. Петрушин В.І. Музична психологія. - М .: Академічний проект: Трікста, 2008. - 400 с.

 3. Кірнарська Д.К. «Музичні здібності» - М .: Таланти - XXI століття, 2004. - 496 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кушнір Оксана Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
12 травня 2020
Переглядів
784
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку