Методична розробка для студентів медичного фахового коледжу:«Загальні відомості про іменники третьої відміни»

Про матеріал
Вивчення теми про іменники третьої відміни дає можливість студентам зрозуміти граматичні форми цих іменників: словникову форму, знаходження основи, відмінювання, декодування медичних термінів . Оволодіння даною темою допоможе їм в користуванні лексичним матеріалом, необхідним для написання "латинської частини" рецептів та розуміння медичної термінології.
Перегляд файлу

                    Міністерство охорони здоров’я України

                                   Комунальний заклад

                         «Бериславський медичний фаховий коледж»

                              Херсонської обласної ради

                                     Циклова   комісія

                        професійно – практичної підготовки 

                                         

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

теоретично-практичного заняття

 

Тема: «Загальні відомості про іменники третьої  відміни»

 

  

 

 

Навчальна дисципліна: «Латинська мова»

                                           

Спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація»

Курс: І

Вид заняття –  теоретично-практичне заняття

 

Кількість годин – 2

 

 

Примітка: дійсна на 2020 - 2021 н.р.

 

                                                

 

 

 

 

                                               м.Берислав

                                                    

 

 

Автор: А.М.Козачук - викладач  

Рецензент:  Аркушенко Г.Г. - голова циклової комісії   професійно –          практичної підготовки.                                                   

Розглянуто, обговорено та
затверджено на засіданні
циклової  комісії професійно – практичної підготовки
Протокол №  
від                      Голова циклу:

                                                                       _______ Г.Г. Аркушенко

 

 

 

                  Методична розробка

 

Тема заняття.  «Загальні відомості про іменники третьої  відміни»

 

 

I. Актуальність теми:  Вивчення  теми про іменники третьої відміни  

                            дає можливість студентам зрозуміти граматичні
                               форми цих іменників: словникову форму, знаходження 

                              основи, відмінювання, декодування медичних термінів  .          

                             Оволодіння даною темою допоможе їм в користуванні

                              лексичним матеріалом, необхідним для написання
                               "латинської частини" рецептів та розуміння медичної   

                               термінології.

                                                    

ІІ. Навчальна мета заняття:

  • познайомити студентів з  іменниками третьої відміни;
  • навчити студентів правильно визначати основу

нерівнокладових іменників ІІІ-ї відміни;

   дати уяву про відмінювання іменників ІІІ-ї відміни  ;

  • допомогти студентам зрозуміти застосування  іменників ІІІ-ї відміни в медичній термінології та рецептурі;
     

ІІІ. Виховна мета заняття:

 Виховувати у студентів відповідальність перед виконанням поставлених                             завдань, зацікавленість до даної дисципліни, що є необхідним для  практичної роботи у медицині,

Розширювати кругозір , увагу та старанність студентів при вивченні  даної теми.
 

ІV. Тип заняття:   практично-теоретичне заняття

V.  Оснащення заняття:

1.  Конспекти лекцій студентів.

2. Підручники

3. Мултимедийний проетор

4. Інструкції до практичних занять.

Література для студентів:

             Базова

1. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник —К.: Професіонал, 2005. ― 437 с.

2. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 240 с.

3. Закалюжний М.М., Янков А.В., Чолач В.В. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник  — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. —  274 с. 

4. Іваницька П. Латинська мова з медичною термінологією: навч. посіб. — Рівне, 2001.

 

         Допоміжна

 4. Бєляєва О.М., Сологор І.М. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 256 с.

5. Янков А. В. Посібник для практичних занять з латинської мови: медична термінологія. – К.: «Здоров’я», 1994.

 

 

 

VІ.Міжпредметні зв’язки:    

Забезпечуючі: українська , російська , англійська мови - тема

                             „Іменники”, спеціальна лексика ,

Забезпечувані: фармакологія, анатомія, клінічні дисципліни

 

 

           VІІ. Організаційна структура і зміст заняття

 

Основні етапи та навчально - цільові питання заняття

Рівні засвоювання

Методи контролю та навчання

 Методичне забеспечення

Час

 

                                         І. Підготовчий етап

 

Організація заняття

        -   

Конспекти практичних занять

     -   

 2 хв.

1.Повідомлення теми, визначення навчальних цілей та мотивація заняття.

 

 

      

       -

 

       -

Навчальні цілі: актуальність теми  та навчальна мета.

 Виховна ціль.

 3 хв.

1. Визначити вхідний рівень знань  методом „бліц опитування”

 

Навчальний

       І

Фронтальне інтерактивне   опитуваня .

Студенти почергово дають відповіді на питання, а інші доповнюють їх.        

     

 Теоретичні

   питання зазначені в  змісті теми

Структурно – логічна схема теми

10хв.

                    

                                   ІІ Основний етап

 

Вивчення нової

теми:„Іменники третьої відміни.”

навчальний

       Бесіда,

      конспект

Роздатковий

матеріал

40хв.

 

Формування професійних знань та вмінь

1. Оволодіти знаннями та вмінням визначати нерівноскладові іменики ІІІ-ї відміни та їх основу  з обґрунтуванням - застосовуючи метод „консультації” 

 

Навчальний

 

       

Бесіда, конспект

 

Питання та теоретичний матеріал по даній темі в роздатковому матеріалі

 

 

10хв.

2. Оволодіти вміннями вибору  типу відмінювання іменників ІІІ-ї відміни для правильного виконання перекладу на латинську мову   застосовуючи метод „консультації” 

 

 

Навчальний

 

       

 Бесіда, конспект

 

     

 

 

Питання та теоретичний матеріал по даній темі в роздатковому матеріалі

 

 

10хв.

3. Оволодіти навичками  написання рецептів з іменниками ІІІ-ї відміни застосовуючи метод  тренінгу 

 

Навчальний

 

       

 Бесіда, конспект

 Питання та теоретичний матеріал по даній темі в роздатковому матеріалі 

 

 

15хв.

4. Підведення загальних підсумків по даній темі.

 

Бесіда

 

3хв.

5.  Завдан­ня на наступне заняття.

 

підручник «Лат. мова»

 Є.І. Світлична,

 І.О. Толок

  ст.. 103-109

«Лат. мова і осн. медтермін.»

М.М. Закалюжний

ст.. 101-108

Інструкція до домашнього завдання.

2хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ Заключний етап: контроль виконання

домашнього  завдання попередньої теми

                                                                            

 Контроль знань та вмінь студентів з теми «Латинська хімічна номенклатура»

 

Рівні засвоювання

Методи контролю

та навчання

Засоби наочності, матеріали контролю

25 хв.

1) Робота біля дошки :

 

навчальний

Самостійна

індивідуальна робота

Завдання

 

8хв.

 

 

 

 

 

 

2)Читання та переклад вправ.

 

навчальний

Індивідуальне опитування.

 

 Завдання

 

9хв.

3) Переклад лексики.

 

навчальний

Письмова самостійна робота.

Словники лексичні мінімуми

 

5хв.

6. Підведення загальних підсумків.

 

 

 

   3хв.

 

 

 

VІІІ. Зміст  теми

 Іменники третьої відміни.

 

                               ПЛАН

  1.  Визначення іменників ІІІ-ї відміни.

2.  Рівноскладові і нерівноскладові іменники.

3.  Типи відмінювання іменників ІІІ-ї відміни.

4.  Іменники ІІІ-ї відміни чоловічого роду.

 

Іменники третьої відміни - це іменники всіх трьох родів, які в родовому відмінку однини мають закінчення -is(основна ознака) іменників третьої відміни). В називному відмінку однини ці іменники мають різні закінчення. 

Іменники ІІІ-ї відміни поділяються на рівноскладові і нерівноскладові іменники. Рівноскладові іменники - це іменники, які в називному та родовому відмінку мають рівну кількість складів, а нерівноскладові - це іменники, які в родовому відмінку однини мають на один склад більше ніж в називному відмінку.

                                  Одинна (п. Singularis)

Рівноскладові                                         Нерівноскладові

с. Nom.   ta-bes          виснаження                с.  Nom. ca-put      голова
с. Gen.     ta-bis                                               с. Gen.   са-рi-tis

Іменники, які належать до третьої відміни відмінюються за такими ж правилами, як іменники  - тобто до основи іменника приєднують відмінкові закінчення. 

       Основу іменників ІІІ-ї відміни визначають в родовому відмінку однини віднявши  закінчення  -is, наприклад:

c. Nom.   auris        вухо

c. Gen.    aur-is    вухa           основа  aur-  (рівноскладові)

c. Nom.   corpus       тіло

c. Gen.    corpor-is    тілa          основа corpor- (нерівноскладові)

 

У словнику іменники ІІІ відміни записуються в на­зивному відмінку однини. У нерівноскладових іменни­ків закінчення родового відмінка записується разом з частиною основи.   Наприклад:

cortex, icis m - кора → називний відм. одн. (Nom. sing.) — cortex;  родовий відм. одн.(Gen. sing.) → corticis;  основа cortic-

Залежно від закінчень окремих відмінків іменни­ки III відміни поділяються на три типи: приголосний, голосний   і  змішаний. 

 - Іменники приголосного типу  в орудн. відм. одн. (Abl.  sing),   мають закінчення  -е,   в  родов. відм. множ.(Gen. plur.) → um;

- іменники голосного типу в орудн. відм. одн. (Abl. sing.) закінчуються на – і, в родов. відм. множ (Gen. plur.) — ium,
а  середнього роду в називн. і знах. відм. множ. (Nom. et Асс. plur.) закінчуються на – іа;         

- іменники змішаного ти­пу в орудн. відм. одн. (Abl. sing.) мають закінчення – е, в родов. відм. множ (Gen. plur.) – ium.

                   Відмінкові закінчення іменників III відміни
              Singularis(однина)                               Pluralis(множина)

              m, f n                                   m, f           n                                                      Nom.   різні закінчення                              Nom. -es                              -a (ia)                                              Gen.    -is                      -is                                     Gen,   -um (ium)     -um (ium)                                    Dat.    -i                      -i                                     Dat.    -іbus                   -іbus                                              Acс.    -em        = Nom.                        Aсс.    -es                              -a (ia)                                                  Abl.    -e                    -e (i)                                        Abl.    -іbus              -іbus

Як бачимо, іменники середнього роду в однині мають однакові закінчення в на-зивному і знахідному відм., а в тих же відмінках множини – з акінчення -а(іа).

Іменники чоловічого і жіночого роду в називному і знахідному відмінках множини мають закінчення -es.                                                                                                   Закінчення в давальному і орудному відмінках(Dat. et Abl. plur.) у всіх родах співпадають.

ІX. Література для викладача :

 

             Базова

1. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник —К.: Професіонал, 2005. ― 437 с.

2. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термиінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 240 с.

3. Закалюжний М.М., Янков А.В., Чолач В.В. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник  — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. —  274 с. 

4. Російсько-українсько-латинський тлумачний словник назв лікарських засобів / Л.Т. Киричок, Л.В. Фоміна; за ред. І.С. Чекмана. — К.: Здоров’я, 2004. — 178 с.

5. Іваницька П. Латинська мова з медичною термінологією: навч. посіб. — Рівне, 2001.

 

         Допоміжна

 5. Бєляєва О.М., Сологор І.М. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 256 с.

6. Янков А. В. Посібник для практичних занять з латинської мови: медична термінологія. – К.: «Здоров’я», 1994.

7. Присяжнюк М. С. Російсько-український медичний словник. – К.: «КМ Академіа», 2005.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Матеріали

 

 

                методичного забезпечення

 

 

                               заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Матеріали

 

 

                методичного забезпечення

 

 

 

                      підготовчого  етапу

 

 

                               заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Питання та коротка інформація до підготовчого етапу

 

1. Яка словникова форма запису іменників?

2. Скільки відмін іменників і як визначити відміну іменників?

3. Як відмінюються іменники?

4. Як визначити основу іменників?

5. Які іменники належать до першої відміни?

6. Які іменники належать до другої відміни?

 

Щоб орієнтуватися в анатомічній, гістологічній, клінічній чи фармацевтичній термінології, правильно конструювати складні медичні терміни, необхідно
найперше засвоїти граматичні категорії іменника. Адже саме іменник складає основну частину медичних термінів.

Як і в українській мові, кожен іменник у латинській мові належить до певного роду: чоловічого, жіночого, середнього. У словниках рід позначають
скорочено початковою літерою прикметника - назви роду:

m (genus masculіnum) - чоловічий рід
f (genus feminlnum) - жіночий рід
п (genus neutrum) - середній рід

Крім назв живих істот, де рід визначається за статтю, граматичний рід визначається за закінченнями називного відмінка однини, про що мова піде при
вивченні відмін іменників.

Однак слід пам’ятати, що рід іменників у латинській мові та українській співпадає рідко, наприклад:
caput (голова) в латинській мові - середнього роду, в українській - жіночого.

В окремих випадках рід визначають за значенням. Так, назви міст, країн, островів, дерев, кущів у латинській мові - жіночого роду, а назви місяців і річок
- чоловічого.

Іменники у латинській мові вживаються як в
однині (numerus singularis), так і в множині (numerus pluralis).

   У латинській мові є шість відмінків (Casus):

 

Nominatіvus (Nom.)

- Називний

хто?

що?

Genetіvus (Gen.)

- Родовий

кого?

чого?

Datіvus (Dat.)

- Давальний

кому?

чому?

Accusatіvus (Acc.)

- Знахідний

кого?

що?

Ablatіvus (Abl.)

- Орудний

- Місцевий

ким?

де?

чим?
в чому ?

Vocatіvus (Voc.)

- Клична

 

 

форма

 

 

 

У латинській мові є п’ять відмін іменників. У словниках вони записуються у двох відмінках: повна форма називного відмінка і закінчення родового відмінка
окремо приголосна літера, яка вказує на рід цього іменника, наприклад:
costa, ае f  - ребро; musculus, і т -  м’яз; infusum, і п - настій;
apex, icis т -  верхівка; cartilage, іnis / хрящ; corpus, oris n - тіло;

processus, us m -  відросток; cornu, us n - ріг, ріжок;
fades, ei f -  поверхня, лице.

 

 

Належність іменників до тієї чи іншої відміни визначають за закінченнями його родового відмінка.

 

                    Відміна           І      ІІ    ІІІ    ІV    V

        c. Genetivus sing.       –ae  -i     -is    -us   -ei

              genus (рід)              f   m     m      m     f

                                                   n      n       n

                                                           f

Наприклад:

                                                 І відміна

 

   capsula, ae, f   –   капсула                       angina, ae, f     –  ангіна                                                                                    

 

 

       ІІ відміна                                                       III відміна

  чоловічий рід         

bacillus, і m     –   бацила, паличка             sanitas, atis f    –   здоров'я

ventriculus, і m –  шлунок                            aether, eris m   –    ефір

oculus,  і m       –   око                                            IV відміна

sirupus,  і m       – сироп                              processus,  us m   – відросток

середній рід                                                sinus,  us m          – пазуха

ligamentum,  і n  – зв'язка                            cornu, us n            – рiг

infusum, і n         – настій (водний)                         V відміна 

Foeniculum, і n   – кріп                                   facies, ei f          – обличчя поверхня
unguentum, і  n   – мазь                              species,  ei f       – збір, суміш

tuberculum, і n  – горбок                    

 

Всі латинські іменники слід виписувати із словника у словниковій формі і в такій формі вивчати їх. Дуже важливим є вміти знайти основу іменника.

Основа іменників.

Основу іменника визначають шляхом відкидання закінчення родового відмінка однини. Проте у третій відміні основа іменника часто відрізняється від
називного відмінка, тому у родовому відмінку, крім закінчення -is, подаються ще ті літери, які змінилися у відношенні до називного відмінка. Отже, визначаючи основу іменника III відміни, не слід відкидати всі літери,
які стоять у словнику після коми, а лише закінчення -is,

costa, ае f                   основа            cost-
musculus, і т            основа         muscul-
apex, іcis т               основа               аріс-
cartilage, inis f          основа          cartilagin-
corpus, оris n            основа               corpоr-

Правильне визначення основи іменників необхідне не лише при їх відмінюванні, але й для утворення складних медичних термінів.
Іменники І-ї відміни

 

 

        До І-ї відміни належать іменники жіночого роду, які в родовому відмінку

однини мають закінчення  -ае , а в називному відмінку однини мають закінчення

  • а . Наприклад:  costa, ae, f –   ребро                      micstura, ae, f –  мікстура

                             gutta, ae , f –  крапля                    bacca, ae, f –   ягода

 

 

                                              Відмінювання.

 

      Іменники І-ї відміни відмінюються – до основи іменників приєднують відмінкові закінчення:

 

                                            Singularis   Pluralis

                                         

                  c. Nominativus      - a              - ae

                  c. Genetivus          -  ae           - arum

                  c. Dativus              -  ae           - is

                  c. Accusativus       -am            - as

                  c. Ablativus           - a               -is        

 

 

 

                             Винятки щодо іменників першої відміни

 

До першої відміни належать деякі іменники чолові­
чого роду з закінченням -а за значенням:
collsga, ae m товариш

poeta, ae m поет

pharmacopola, ae m     аптекар, фармацевт
ocullsta, ae m окуліст

 

                 Іменники І-ї відміни грецького походження .                

 

            До іменників І-ї відміни також належать іменники жіночого роду грецького походження з закінченням в називному відмінку однини – е

і в родовому відмінку однини – es : Наприклад: Aloes, es, f –алоє; Hippophae, es, f – обліпиха; chole, es, f – жовч; Kalanchoe, es, f – каланхое.

За І відміною відмінюються іменники грецького по­ходження жіночого роду, які у називному відмінку однини закінчуються на -e, а також іменники чоловічого  роду на -es. Іменники жіночого роду в родовому відмін­ку однини мають закінчення -es, в орудному відмінку однини -е. В знахідному відмінку однини іменники жіночого і чоловічого роду закінчуються  на -еn.

Іменники жіночого роду грецького походження

dyspnoe, es f             задишка, ядуха

aloe, es f                    алое, сабур

diastole, es f              діастола,    розширення  серця

systоle, es f                систола, скорочення серця

Іменники  чоловічого  роду  грецького  походження

diabetes, ae m діабет, сечове виснаження ascites, ae m асцит, черевна водянка

Зразок відмінювання іменників жіночого роду грецького походження

 

ДРУГА ВІДМІНА  ІМЕННИКІВ

До другої відміни належать іменники чоловічого роду із закінченням -us, -er, а також середнього роду із закінченням -um, -on, які при відмінюванні в Gen, sing, закінчуються на -і.

Наприклад: nervus, i m - нерв, morbus, i m хвороба, oculus i m -  око,

sirupus, i m -  сироп,  puer, eri m -  хлопчик, cancer, cri m - рак,

 paediater, tri m - педіатр; collum, і n— шия, cranium, і n — череп, 

instrumentum, і n — інструмент, gossypium, i n — вата:

 encephalon, і n — головний мозок.

 

                         Відмінкові закінчення іменників ІІ відміни

 

Casus          Singularis                                           Pluralis

         Masculinum   Neutrum        Masculinum  Neutrutn

Nom.   -us, -er         -um, -on                   -i                -a

Gen.       –і                                           -orum                -orum

Dat.        -o                     -o                             -is                 -is

Ace.        -um           -um                             -os                  -a

Abl.        –o              -o                              -is                  -is

 

Зразки відмінювання іменників чоловічого роду

 

Singularis

Nom.   nervus     нерв           puer          хлопчик

Gen.    nerv-i       нерва           puer-i        хлопчика

Dat.     nerv-o      нерву            puer-o        хлопчику

Ace.    nerv-um   нерв           puer-um     хлопчика

Abl.     nerv-o      нервом          puer-о        хлопчиком

 

 

 

 

 

Примітка: Деякі іменники чоловічого роду, які закінчуються на -ег, при відмінюванні втрачають є (cancer, cri m). Порівняйте в українській мові: вітер,  вітру.

 

Винятки щодо іменників другої відміни До II відміни, належать:

деякі іменники жіночого роду; alvus, і  f — шлу­нок,  atomus, і f — атом,

 bolus, і f — глина, болюс (вели­ка пілюля), crystallus, і f — кристал,

 methodus, і f — ме­тод, periodus,  і f— період,  diameter,  tri f — діаметр.

іменники середнього роду virus, і n — вірус, збуд­ник інфекційного захворювання,   vulgus, і n — неосвічений народ, натовп;

іменники жіночого роду на -us, що означають наз­ви дерев:

 

Alnus, і,f             вільха            Crataegus, і f       глід

Amygdalus, і f    мигдаль         Eucalyptus, і f      евкаліпт (дерево)

Juniperus, і  f     ялівець             Padus, і f            черемха

Rhamnus   i   f   жостір                     Sambucus,  і f    бузина

Pinus, i  f           сосна                     Sorbus,  і f         горобина
Populus, і f        тополя

 

   ЛАТИНСЬКО-ГРЕЦЬКІ ДУБЛЕТИ   ІМЕННИКІВ ДРУГОЇ   ВІДМІНИ  

                                         ЧОЛОВІЧОГО   РОДУ

 

Латинський                   Грецький іменник Значення
іменник                            і його основа

animus, і m                       psyche, psych-          душа, духовна сила

calculus, і m                      lithus,  lith-          камінь

cancer, cri m-                    carcinos, carcin-            рак, ракова пухли­на

morbus, і m                       nosos, nos-; pathos, path-  хвороба, захворювання

medіcus, і m                      iatros,  iatr-          лікар

musculus, і m                     myos, my-                    м'яз

nasus, і m                           rhis, rhin-                     ніс

nervus, і m                         neuron, neur-           нерв

oculus, і m                         ophthalmos, ophthalm-   око

somnus, і m                        hypnos, hypn-           сон

uterus, i  m                         metra metr-           матка

ventriculus, і m                  gaster, gastr-            шлунок

 

 

1)Більшість назв лікарських засобів і препаратів – є іменниками ІІ-ї відміни середнього роду. Українською мовою вони перекладаються подібними іменниками без закінчення  -um

analginum, і n         анальгін

amidopyrinum, і n          амідопирін

glycerinum, і n          гліцерин

tetracyclinum,  і n          тетрациклін

2) всі назви хімічних елементів теж є іменниками ІІ-ї відміни середнього роду, за винятком деяких, наприклад: Phosphorus, i m — Фосфор (чоловічий рід) і Sulfur, uris n — сірка (ІІІ відміна, середній рід).

 

Іменники  II відміни середнього роду грецького походження

blepharon, і n     повіка       encephalon,  і  n  головний мозок

ganglion, і n       вузол           sceleton,  і n        скелет

pharmacon, і n    ліки

 

 ЛАТИНСЬКО-ГРЕЦЬКІ ДУБЛЕТИ   ІМЕННИКІВ ДРУГОЇ   ВІДМІНИ

 СЕРЕДНЬОГО РОДУ

Латинський іменник        Грецький іменник             Значення

                                              і його основа

crassum, і n                    colon,              col-                товста кишка

intestinum, і n                enteron,           enter-            кишка

medicamentum, і n         pharmacon,    pharmac-      ліки

rectum, і n                     proctos,            proct-       пряма   кишка

venenum, і n         toxicon,            toxic-               отрута

 

               СУФІКСИ ІМЕННИКІВ ДРУГОЇ ВІДМІНИ

 

Серед суфіксів іменників II відміни найчастіше зу­стрічаються:

 

1.Суфікси-іn-(um), -о1-(um), що вказують на назву
лікарських засобів.  Наприклад: Papaver-іn-um,  і  n —папаверин (від Papaver,   eris n - мак),  Menth-ol-um, і n — ментол (від Mentha, ae f — м'ята).

2.Суфікс -ism- (us) — вказує на захворювання, а та­кож на отруєння. Наприклад: botul-ism-us, і m — ботулізм (отруєння м'ясними продуктами, консервами, гри­бами, від botulus, і m — ковбаса),

 narcotismus, і m —    наркотизм  (отруєння наркотичними засобами).

3.Суфікс -ment- (um) — вказує на результат дії. На­приклад:

liga-ment-um, і n — зв'язка (від ligare — зв'я­зувати),

 medica-ment-um,   і  n — ліиг (від medicare —лікувати),

 orna-ment-um, і n — прикраса (від ornare —прикрашати).

4.Суфікси   -ul- (us),   -o1- (us),   які надають словам
зменшувального значення. Наприклад:

 capit-ul-um, і n —голівка (від caput, caputis n голова);

 ram-ul-us, і m —гілочка (від ramus, і m — гілка);

 alve-ol-us, і m — ко­мірка (від alveus, і m — корито)

 

Виконати тести :

 

1. Вкажіть іменник, який належить до І відміни

              nervus

              ligamentum

              humus

             costa

2. Вкажіть іменник, який  належить до ІI відміни

            pasta

            unguentum

           vertebra

            mixtura

           tabuletta

3. Які іменники належать до І відміни як винятки з правил

           charta

           oculista

           collega

           ampulla

           costa

4. Які іменники належать до IІ відміни як винятки з правил

           Pinus

           nasus

           cerebrum

           crystallus

           sirupus

5. Відшукайте вирази з неузгодженим означенням

           aqua destillata

           tabulettae et pilulae

          tinctura Valerianae

          oleum purum

          aqua Foeniculi

6. Відшукайте вирази з неузгодженим означенням

        aqua destillata

        tabuletta amara

        tinctura spirituosa

         oleum Pini

         aqua Amygdalarum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Матеріали

 

 

                методичного забезпечення

 

 

 

                      основного   етапу

 

 

 

                               заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров’я України

комунальний заклад

« Бериславський медичний фаховий коледж»

Херсонської обласної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретично-практичне заняття

 

 

по темі:

«Загальні відомості про іменники третьої  відміни»

 

 

з дисципліни:

«Латинська мова»

спеціальність: 226 «Фармація, промислова фармація»

 

 

 

                                                                викладач:  А.М. Янковский

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Берислав

 

 

                  Тема: «Загальні відомості про іменники третьої  відміни»

                              

                                      П л а н    

1. Визначення іменників ІІІ-ї відміни.

2.  Рівноскладові і нерівноскладові іменники.

3.  Типи відмінювання іменників ІІІ-ї відміни.

4.  Іменники ІІІ-ї відміни чоловічого роду.

5.  Винятки з правил іменників чоловічого роду.

ТРЕТЯ   ВІДМІНА   ІМЕННИКІВ

До третьої відміни належать іменники чоловічо­го, жіночого та середнього роду які в родовому відмінку однини за­кінчуються на –is, а у називному відмінку однини мають різні закінчення.  Іменники III відміни чоловічого і жіночого роду відмінюються однаково.

Іменники III відміни поділяються на рівноскладові, тобто такі, що мають однакову кількість складів у  називному  і  родовому  відмінках  однини  і  нерівноскладові, в яких в родовому відмінку однини на один склад більше,  ніж в називному. Наприклад:

Рівноскладові                                         Нерівноскладові

c. Nom.   au-ris             вухо                       c. Nom. ho-mo              людина                    

c. Gen.    au-ris                                               c. Gen.   ho-mi-nis                                          

c. Nom.   ta-bes          виснаження                c. Nom. ca-put                 голова
c. Gen.     ta-bis                                               c. Gen.   сарi-tis

 При відмінюванні іменників III відміни відмінкові  закінчення додаються до основи, яка визначається в родовому відмінку однини без закінчення -is: Наприклад:    auris, is f – вухо         corpus, oris  n – тіло                   
c. Nom.   auris     вухо

c. Gen.    aur-is                основа  aur-  (рівноскладові)

c. Nom.   corpus     тіло

c. Gen.    corpor-is               основа corpor- (нерівноскладові)

У словнику іменники ІІІ відміни записуються в на­зивному відмінку однини. У нерівноскладових іменни­ків закінчення родового відмінка записується разом з частиною основи.   Наприклад: cortex, icis m кора

c. Nom. singularis(Наз. відм. одн.)  — cort-ex    

c. Gen.  singularis(Род. відм. одн.)  — cortic-is           основа cortic-       

Відмінювання іменників третьої відміни.

                 Відмінкові закінчення іменників III відміни
         numerus singularis(однина)             numerus рluralis(множина)

              m, f n                                   m, f           n

с. Nom.   різні закінчення                 Nom. -es                 -a (ia)

с. Gen.    -is         -is                        Gen.   -um (ium)     -um (ium)

с. Dat.     -i         -i                        Dat.    -іbus       -іbus

с. Acс.    -em      = Nom.                       Aсс.    -es                 -a (ia)

с. Abl.    -e        -e (i)                           Abl.    -іbus              -іbus

Як бачимо, іменники середнього роду в однині мають однакові закінчення в називному і знахідному відмін­ках, а в тих же відмінках множини. 

Іменники чоловічого і жіночого роду в називному і знахідному відмінках множини мають закінчення -es.

 Закінчення в давальному і орудному відмінках(Dat. et Abl. plur.) у всіх родах співпадають.

 Залежно від закінчень окремих відмінків іменни­ки III відміни поділяються на три типи: приголосний, голосний   і  змішаний. 

 (До іменників  приголосного типу належать нерівноскладові іменники всіх трьох родів основа яких закінчується на одну приголосну букву, а при відмінюванні  в орудному. відм. однини(Abl. sing. ),   мають закінчення  -е,   в родовому відм. множини( Gen. plur.) — - um

Наприклад:  cortex, icis m - кора;

Casus        n. singularis       n. pluralis
c. Nom.       homo                homin-es

c. Gen.        homin-is      homin-es

c. Dat.         homin-i        homin-ibus

c. Acс.        homin-em       homin-es

c. Abl.         homin-e       homin-ibus

 

(іменники голосного типу – це іменники середнього роду, які в називному відмінку однини(Nom. singul.)  мають закінчення–е, -al, -ar,  а при відмінюванні     в називному і знахідному відмінках множини(Nom.et Acc.  рlur )  закінчуються на –іа, в орудному відм. однини( Abl. sing.), закінчуються на -і, в родовому відм. множини ( Gen. plur.)— -ium

Наприклад:   secalе, is n - жито)

Casus           n. singularis                 n. рluralis

с. Nom.          secale                  secal-ia

с. Gen.    secal-is                 secal-ium

с. Dat.    secal-i                 secal-ibus

с. Acc.    secal-e                 secal-ia

с. Abl.    secal-i                 secal-ibus

 (До змішаного ти­пу належать:

1. Нерівноскладові іменники основа яких закінчується на дві або більше приголосних букви.  Наприклад: pars, partis f  - частина

Casus           n. singularis                 n. рluralis

с. Nom.          pars                            part-es

с. Gen.    part-is                  part-ium

с. Dat.     part-i                  part-ibus

с. Acc.     part-em                  part-es

с. Abl.     part-e                  part-ibus

2. Рівноскладові іменники,  , які в називному відмінку однини(Nom. singul.)   мають закінчення –es, -is, a в орудному відм. однини( Abl. sing), мають закінчення -е, в родовому відм. множини(Gen. plur.) –ium                              Наприклад: apis, apis f).

Casus           n. singularis                 n. рluralis

с. Nom.           apis                            ap-es

с. Gen.    ap-is                  ap-ium

с. Dat.     ap-i                  ap-ibus

с. Acc.     ap-em                  ap-es

с. Abl.     ap-e                  ap-ibus

ОСОБЛИВОСТІ ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ГРЕЦЬКОГО   ПОХОДЖЕННЯ   НА  -SIS

Іменники грецького походження з закінченням -sis рівноскладові. Вони відмінюються за голосним типом, але при цьому мають такі особливості:

а) в с. Асc. sing. закінчення -іm (замість -em);                            

б) в с. Abl. sing.—                  -і (замість -e);                                                            

  в) в с. Gen. plur.―            -ium (замість -um).                                                 

Наприклад: dosis, is f — доза

 

Casus         n. singularis             n. рluralis

c. Nom. dosis                      dos-es                                                                                   c. Gen.              dos-is                               dos-ium                                                                                 c. Dat.              dos-i                                   dos-ibus                                                                              c. Acc.              dos-im                         dos-es                                                                                 c. Abl.              dos-i                                   dos-ibus

 

                Таблиця родових закінчень іменників III відміни

 

Рід

 Закінч. імен. ІІІ-ї відміни

 

Тип відмінювання

Приклади

1

2

3

4

masculi-

num

-o, -or, -os -er, -es, -ex

(нерівноскла

дові)

приголосний

sapo, onis m — мило

odor, oris m — запах flos, oris m — квітка cortex, icis m — кора aether, eris m — ефір stipes, itis m — стеблина

femini-

num

-s, -x

а) з основою на дві і більше приголосні — мішаний;

б) з основою на одну приголосну — при­голосний.

pars, partis f — частина

 

 

adeps, adipis m — жир

 

-is, -es (рівно­складові)

-do, -as, -ax, -go, -us, -ux,

 -io,

рівноскладові

 

 -is, -es

(нерівноскла-дові)­

мішаний

 

приголосний

avis, avis f — птах

 

hirudo, inis f — п’явка mucilago, Inis f — слиз

 injectio, onis f — ін’єкція

 

 

Adonis, іdis f, m — горицвіт, адоніс

neutrum

-en, -ur, -us,

 

 -ma, -c, -1, -t

-e, -al, -ar

приголосний

 

голосний

semen, mis n — насінина sulfur, tiris n — сірка corpus, oris n — тіло lac, lactis n — молоко stigma, atis n — приймочка

animal, alis n — тварина Secale, is n — жито

 

 ІМЕННИКИ ТРЕТЬОЇ   ВІДМІНИ ЧОЛОВІЧОГО  РОДУ                            

До чоловічого роду в III відміні належать іменники, які в с.Nominatіvus Singularis мають закінчення –о, -or, -os, er ,-ex,  -es  .

Nomina- Geneti-         Приклади                 Значення

  tivus        vus

   -inis      homo, inis m            людина

           -onis     pulmo, onis m            легеня

-or        -oris      liquor, oris m            рідина,  розчин лікарської речовини 

                           dolor, oris т            біль                

                          tumor, oris m            пухлина

                          calor, oris m            жар, тепло

                          rubor, oris m           почервоніння    (черво­ність)    

-os        -oris     flos, oris m            квітка

-er        -eris     aether, eris m            ефір

                        trochanter, eris m  вертлюг

-ex        -icis     apex,  icis m            верхівка

                         cortex, icis m            кора

-es        -dis       pes, pedis m            стопа, нога

             -tis       paries, etis m            стінка

Винятки щодо роду:

До жіночого роду належать іменники:   gaster, tris f – шлунок                                     lex, legis f - закон      mater, tris f - мозкова оболонка, мати

До середнього роду належать іменники:
tuber, eris n           1.) горб; 2.)бульба(бот.)

 cor, cordis n       серце                 papaver, eris n      мак                          

 os, ossis n        кістка                  piper, eris n           перець                  

  os, oris n         рот

 Примітки: 1. Іменники, які належать до середнього роду, від­мінюють      як іменники середнього роду.

 Іменники cor, cordis n і os, ossis n відмінюються за змішаним типом.

Зразок відмінювання імен. III відміни чоловічого роду homo, inis m – людина
Casus      Singularis       Pluralis
Nom.       homo          homin-es

Gen.        homin-is homin-um

Dat.         homin-i   homin-ibus

Acс.        homin-em homin-es

Abl.         homin-e           homin-ibus

Примітка:  Іменники чоловічого роду відмінюються за приго­лосним типом.

СУФІКСИ   ІМЕННИКІВ ТРЕТЬОЇ   ВІДМІНИ  ЧОЛОВІЧОГО РОДУ 

1. Суфікс -or- вказує на фізичний або духовний стан:
liquor, oris m − рідина             calor, oris m − жар, тепло        dolor, oris  − біль

2. Суфікси -tor-,  -sor- вказують на діючу  особу, а також предмет, який виконує дію:     levator, oris m − піднімаючий м'яз, піднімач                                                                         professor, oris m − професор            doctor, oris m − доктор,   вчений

Латинсько-грецькі дублети іменників чоловічого роду III відміни

Латинський    Грецький іменник Значення                                            іменник                               і його основа

calor, oris  m      therma, therm-          жар, тепло                                                                .                                 pyr, pyros, pyr-

color, oris m  chroma, chromat-            колір                                                          dolor, oris m                   algia, alg-                   біль                                                        homo, inis m               anthropos, anthrop-              людина                                                      pes, pedis m                         pus,  pod-                                  нога,   стопа                                               pulmo, onis m               pneumon, pneum-                        легеня                                                   tumor, oris m               oncos, one-                                  пухлина

Винятки:

cor, cordis n          cardia, cardi-          серце                                                            os, oris n                         stoma, stomat-                        рот                                                            os, ossis n                        osteon, oste-                        кістка

 

Медичні терміни до складу яких входять іменники третьої відміни:

pes dexter -

apex pulmonis -

musculi thoracis -

thermotherapia -

pneumotomia -

haematologia -

erythrolysis -

dermatoma -

 

 

                                 ВПРАВИ

1. Визначити основи іменників. Перекласти їх укра­їнською мовою:

cortex,.icis m;   gaster, tris f;    herpes, etis m;   papaver, ns n;     tuber, eris n.     

2.Перекласти   терміни,   підкреслити терміноелементи

thermotherapia, oncolоgus, oncologia, podagra, podalgia, stomatologia, stomatorrhagia, cardiologia, osteologia cardiogramma,   gastrospasmus,   osteotomia.

3. Провідміняти:

flos albus — біла квітка, tumor benignus — добрoякісна пухлина.

 

4. Перекласти латинською мовою:

1. Рак легень. 2. Верхівка правої легені. 3. Переломі лівої стопи. 4. Кора мозку.   5. Квіти ромашки. 6. Чорний перець. 7. Відвар кори крушини. 8. Етиловий ефір.     9. Рідина без кольору і запаху.           

 

5. Перекласти українською мовою:

1. Notae inflammationis sunt: rubor et tumor cum calore et dolore (Cornelius Celsus). 2. Apex cordis. 3. Apex pulrnonis, apex pulmonum. 4. Apex nasi. 5. Apex linguae.! 6. Cavum oris. 7. Musculus abductor, adductor, flexor, I extensor, depressor. 8. Pulmones organa respiratoria sunt.  9. Sudor frigidus signum morbi est. 10. Ossa zygomatica.1 11. Tumores in pedibus. 12. Digiti pedum.                13. Aegrotus vitio cordis laborat.

6. Узгодити прикметники з іменниками і перекластити українською мовою:                                                                                                                dolor (acutus, a, urn)                          homo (sanus.a, um)                                                       pes (sinister, tra, trum)                          tumor (benignus, a, um)                                                Papaver (ruber, bra, brurn)         aether (purissшmus, a,   um)                                         pulmo (dexter, tra, trum)            cor (sanus, a, um)

7. Перекласти рецепти:

1. Rесіpе: Decocti corticis Frangulae ex 20,0—200 ml   

                      Dа.

                      Signa: По І столовій ложці тричі на день.

2. Rесіpе:  Liquoris Burovi 50 ml

                      Dа.

                      Signa: Для примочок (1 чайну ложку на склянку І води).

3.     Rесіpе:  Florum Calendulae 30,0

                      Dа.

                      Signa: Заварити як чай для полоскання.

8. Перекласти рецепти:

1. Візьми: Настою квітів липи 50 мл

                        Видай.

                       Познач.  Для  полоскання.

2. Візьми: Відвару  кори   крушини   20,0 : 200  мл

                       Сульфату натрію 20,0

                      Змішай. Видай.

                       Познач: По 1 столовій ложці вранці і ввечері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Матеріали

 

 

 

                методичного забезпечення

 

 

 

                      заключного   етапу

 

 

 

                               заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Інструкція

             дo проведення практичної частини заняття

                    (виконання домашнього завдання)

 

      Предмет:„Основи латинської мови з медичною термінологією”

      Спеціальність: «Лікувальна справа .»

                          

      Тема  : «Латинська хімічна номенклатура.»

 

       Мета:  Студенти повинні мати уяву про латинську хімічну

                    номенклатуру   Словникову форму їх 

                     записування, відмінювання, та переклад їх в реченнях

                     і рецептах.

      Оснащення: Підручники, конспекти, роздатковий матеріал

                                для індивідуальної роботи студентів. 

     

   Конкретні цілі:

       Знати :   утворення назв кислот, оксидів, пероксидів, гідроксидів,

                       закисів та солей

                        Відмінювання назв цих хімічних з’єднань, принципи їх

                         перекладу в реченнях та рецептах.

 

       Вміти:   записувати, відмінювати та робити переклад назв кислот,

                      оксидів, пероксидів, гідроксидів, закисів та солей

                      

                         План проведення заняття

 

Завдання № 1:     Запитання 

1. Загальні відомості про хімічну номенклатуру.

2. Назви хімічних елементів.

3. Утворення назв , оксидів, пероксидів, гідроксидів.

4. Як утворюються назви кислот?

5. Правила утворення назв солей.

 

 

 

 

 

Завдання № 2:     ВПРАВИ

I. Зробити переклад з латинської мови:

а)

1.    Zinci    oxydum.    2.    Magnesii    peroxydum.

3. Nitrogenium oxydulatum. 4. Calcii hydroxydum. 5. Unguentum
Acidi Вorici . 6. Solve acidum boricum in aqua destillata.

 

7. Acidum ascorbinicum seu Vitaminum C. 8. Acidum nicotinicum seu Vitaminum PP. 9. Acidum nitricum purum dilutum. 10. Acidum acetylsalicylicum seu Aspirinum.

11. Magnesii oxydum seu Magnesia usta. 12. Acidum sulfuricum concentratum.

 

б) 1.Tabulettae Acidi arsenicosi obductae. 2. Calcii hydroxydum seu Calcaria caustica.

3.   Unguentum Hydrargyri oxydi flavi seu unguentum ophthalmicum.

4. Acidum benzoicum, Sulfur depuratum,  unguentum Acidi salicylici, unguentum Hydrargyri album, emplastrum Plumbi compositum sunt.

5. Medicus acidum hydrochloricum purum dilutum aegroto praescribit.

 

II. З української:

а) 1. Пероксид водню. 2. Кислота оцтова концентрована. 3. Вітамін B12, або цианокобаламін. 4. Кислота хлористоводнева розведена. 5.Складний свинцевий пластир.  6. Розбавлена сірчана кислота.   7. Відновлене залізо в желатинових капсулах. 

б) 1. Жовтий оксид ртуті або осадкова жовта ртуть. 2. Пігулки глютамінової кислоти, покриті оболонкою. 3. Оксид кальцію, або палене вапно. 4. Фенол чистий, або кислота карболова кристалічна. 5. Візьми хлористоводневої кислоти.    6. Приготуй цинкову мазь для очей.   

 

    Завдання №3:               ВПРАВИ

а)  Перекласти українською мовою назви кислот, утворити с. Genetivus n. singularis:

Acіdum ascorbinіcum. 2. Aсіdum boricum. 3. Аcidum hydrochloncum. 4. Acіdum nicotinicum, 6. Acidum salicylicum.

 

Перекласти латинською мовою:

1. Okuc кальцію. 2. Міді сульфат. 3. Перекис водню. 4. Цинку хлорид. 5. Калію йодид. 6. Окис магнію. 7. Окис цинку. 8 . Калію хлорид.

                                                    

Завдання № 4:   Прочитати, перекласти українською мовою назви
хімічних елементів, що вживаються в фармацевтичній термінології:

1. Argentum, i n            11. Hydrargyrum, і n

2. Arsenum, і n            12. Iodum, і n

3. Aurum, і n            13. Kalium, і n

4. Bismuthum, і n           14. Magnesium, і n

5. Bromum, i n            15. Magnium, і n

6. Barium, і n            16. Natrium, і n

7. Calcium, і n            17. Nitrogenium, і n

8. Cuprum, і n            18. Oxygenium, і n

9. Ferrum, і n              19. Plumbum, і n

10. Hydrogenium, і n      20. Zincum, і n

 

Завдання № 5:  Зробити переклад рецептів латинською мовою:

 

Візьми: Борної кислоти порошкової 4,0

              Оксиду цинку порошкової 6,0

               Тальку чистого 4,0

               Змішай. Видай.

               Познач: Присипати уражені частини шкіри

                                #

Візьми: Хлориду натрію 0,45

              Гідрокарбонату натрію

              Хлориду кальцію

              Хлориду калію по 0,1

              Води для ін’єкцій 500мл

              Змішати. Простерилізувати. Видати.

              Позначити: Для введення в вену (крапельно)

                              #

Візьми: Тетроборату натрію 2.5

              Гліцерину 5мл

              Спирту етилового 95% до 10мл

               Змішай. Видай

               Познач: Втирати в уражені частини шкіри.

                            #

Візьми: Очищеної сірки 0.3

              Персикового масла 30.0

              Галунів 4.0

              Борної кислоти 6.0

              Дистильованої води до 200мл

              Змішай. Видай.

              Познач: Змащувати шкіру

                            #

Візьми: Відновленого заліза 1.0

              Соку алое 50.0

              Видай в оригінальній пляшці

              Познач:  по 1 столовій ложці 3рази на день.

                             #

Візьми: Сиропу алое з залізом 10мл.

              Кислоти нікотинової 0.5

              Ацетилсаліцилової кислоти 1.0

              Видай. Познач. По ½ чайної ложки 3 рази на день

                              #

 

 

 

 

Завдання № 6:  Вивчити напам’ять назви деяких кислот

Acidum aceticum                     — оцетова кислота

Acidum acetylsalicylicum       — ацетилсаліцилова кислота

Acidum ascorbinicum             — аскорбінова кислота

Acidum benzoicum                  — бензойна кислота

Acidum boricum                      — борна кислота

Acidum  citricum                     — лимонна кислота

Acidum carbolicum                 — карболова кислота

Acidum carbonicum                — вугільна кислота

Acidum formicicum                — мурашина кислота

Acidum folicum                      — фолиевая кислота

Acidum glutaminicum            — глутамінова кислота

Acidum lacticum                     — молочна кислота

Acidum nicotinicum                — нікотинова кислота

Acidum salicylicum                 — саліцилова кислота

Acidum tartaricum                   — винна або виннокаменная кислота

Acidum arsenicicum                — миш'якова кислота

Acidum arsenicosum               — миш'яковиста кислота

Acidum nitricum                     — азотна кислота

Acidum nitrosum                    — азотиста кислота

Acidum sulfuricum                  — сірчана кислота

Acidum sulfurosum                 — сірчиста кислота

Acidum hydrochloricum         — хлористоводнева  (соляна) кислота

Аcidum hydrobromicum         — бромистоводнева кислота

Acidum hydroiodicum            — йодистоводнева кислота

 

 

 

                                      

 Підготовитися згідно інструкції до практичної частини заняття.

 

Викладач:  Янковский А. М.                  Підпис  _____________

 

 

 

            Протокол  оцінок  до  практичного  заняття  по  темі :

                            «Латинська хімічна номенклатура»

 

 

  №

  п/п

Прізвище,  ім’я,

по батькові

 Відповідь

на запитання

  Переклад

речень

  Переклад

рецептів

Лексичний

мінімум

 

Загальна оцінка

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2. Завдання до наступного заняття по темі:  «Загальні відомості 

         про іменники третьої  відміни»

                                                                                  

                                                  Інструкція

             дo проведення практичної частини заняття 

 

      Предмет:„Основи латинської мови з медичною термінологією ”

      Спеціальність: «Лікувальна справа»                           

      Тема: «Загальні відомості про іменники третьої  відміни»

 

       Мета:   Студенти повинні мати  уяву про іменники ІІІ-ї відміни

                      в латинській мові. Знати словникову форму, визначення, 

                      винятки з правил, відмінювання.  Початкові та кінцеві

                      терміноелементи. Іменники ІІІ-ї відміни чоловічого

                       роду.                

                    

      Оснащення: Підручники, конспекти, роздатковий матеріал

                                для індивідуальної роботи студентів. 

   Конкретні цілі:

       Знати : граматичні категорії іменників ІІІ-ї відміни: словникову

                    форму, визначення,  винятки з правил, відмінювання. 

                     

       Вміти: записувати іменники ІІІ-ї відміни у сasus Nominativus і           

                    Genetivus numerus singularis, відмінювати та робити

                    переклад іменників ІІІ-ї  відміни в рецептах та реченнях;

                    декодувати ме­дичні  терміни з відомими

                    греко-латинськими еквівалентами.

                                        

                         План проведення заняття

 

Завдання № 1:     Запитання 

 

1. Які іменники належать до III відміни?

2. Яка характерна особливість іменників III відміни?

3. Які іменники називаються рівноскладовими і нерівноскладовими?

4. На   які   групи    (типи)    поділяються    іменники ІІІ  відміни?

5. Назвати закінчення іменників чоловічого роду.

6. Назвати іменники жіночого роду як виняток щодо чоловічого роду.

7. Назвати іменники середнього роду як виняток щодо чоловічого роду.

8. Що означає суфікс -or-? Навести приклади.

Завдання № 2:  Визначити основи іменників. Перекласти їх укра­їнською мовою:

cortex, icis m;   gaster, tris f;    herpes, etis m;   papaver, eris  n;     tuber, eris n.     

Завдання № 3:  Перекласти   терміни,   підкреслити терміноелементи

thermotherapia, oncolоgus, oncologia,     stomatologia, stomatorrhagia, cardiologia, osteologia, cardiogramma,   gastrospasmus,   osteotomia.

Завдання № 4:  Провідміняти:

flos albus — біла квітка, tumor benignus — добрoякісна пухлина.

Завдання № 5:   Перекласти латинською мовою:

1. Рак легень. 2. Верхівка правої легені. 3. Переломі лівої стопи. 4. Кора мозку.   5. Квіти ромашки. 6. Чорний перець. 7. Відвар кори крушини. 8. Етиловий ефір.     9. Рідина без кольору і запаху.           

Завдання № 6:    Зробити переклад українською мовою:                                           

1. Notae inflammationis sunt: rubor et tumor cum calore et dolore (Cornelius Celsus). 2. Apex cordis. 3. Apex pulrnonis, apex pulmonum. 4. Apex nasi. 5. Apex linguae.!    6. Cavum oris. 7. Musculus abductor, adductor, flexor,  extensor, depressor.               8. Pulmones organa respiratoria sunt.    9. Ossa zygomatica.    10. Tumores in pedibus. 11. Digiti pedum. 

Завдання № 7:  Узгодити прикметники з іменниками і  зробити        .                                                            

                             переклад українською мовою:                                                                                                                dolor (acutus, a, urn)                          homo (sanus.a, um)                                                       pes (sinister, tra, trum)                          tumor (benignus, a, um)                                                Papaver (ruber, bra, brurn)         aether (purissшmus, a,   um)                                         pulmo (dexter, tra, trum)            cor (sanus, a, um)

Завдання № 8:   Перекласти рецепти:

1. Rесіpе:  Decocti corticis Frangulae ex 20,0—200 ml   

                       Da. Signa: По І столовій ложці тричі на день.

2. Rесіpе: Liquoris Burovi 50 ml

                       Da. Signa: Для примочок (1 чайну ложку на склянку І води).

3. Rесіpе: Florum Calendulae 30,0

                     Da. Signa: Заварити як чай для полоскання.

Завдання № 9:    Зробити переклад рецептів:

1. Візьми: Настою квітів липи 50 мл

                        Видай.  Познач.  Для  полоскання.

2. Візьми: Відвару  кори   крушини   20,0 : 200  мл

                       Сульфату натрію 20,0

                      Змішай. Видай.

                       Познач: По 1 столовій ложці вранці і ввечері

 

   Завдання № 10:  ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ(ВИВЧИТИ НА ПАМ'ЯТЬ)

 

Apex, iris, m           — верхівка, кінчик                cor, cordis, n     — серце

cortex, icis, m         — кора, кірка                         gaster, tris, f.     — шлунок

os, oris, n.              —  рот                                      per os                —  через рот

os, ossis, n.             — кістка                                  pes, pedis, m.    — стопа                                                      

pulmo, onis, m.       — легеня                                m. sphincter, eris, m. — м'яз який

m. flexor, oris, m.   — м'яз який згинає                                                    зжимає

ureter, eris, m          — сечовід                               liquor, oris, m.   — рідина                                                                                                                                                             m. extensor, oris, m. — м'яз-розгинач                  paries, etis, m.  — стіна, стінка

tuber, eris, n.             — горб                                 tumor, oris, m.  — пухлина

vomer, eris, m.         — сошник                            aether, eris, m.   — эфир

auctor, oris, m.         — автор, складач рецепту  pro auctore        — для автора

cortex, icis, m.          — кора                                 fios, floris, m.    — квітка

liquor     Ammonii     anisatus — нашатирно-анісові краплі

adeps, ipis, m.          —  сало, жир                         аег, aeris, m.    — повітря

 Bursa    pastoris      — пастуша    сумка    (букв,    сумка пастуха)

carbo, onis, m           — уголь                                 odor, oris, m.   — запах

sapo, onis, m.           — мило                                  stipes, itis, m.  — стебло, втеча

Papaver, eris, n.       — мак                                     Piper, eris, n.   — перець

Polygonum (i) hydropiper (eris) n. — водяний перець

tuber, eris, n.           — бульба                                homo, inis m    ― людина

 venter, tris m          ― черевце, че­рево                 gaster, tris f      ― шлунок                              

 cavum, і n              ― порожнина                         flexor, oris m   ― м'яз-згинач

 pollex, icis m         ― великий па­лець руки        apex,   icis m    ―  верхівка                            

 paries,   etis m        ― стінка                                 dolor,  oris m   ―  біль

 tumor, oris m          ― пухлина                             sapo, onis m      ― мило

herpes, etis m   ― лишай пухирчастий                 flos, floris m      ― квітка                               

                                                                                           

 

 

 Підготовитися згідно інструкції до практичної частини заняття.

 

Література:               Базова

1. Світлична Є.І., Толок І.О. Латинська мова: підручник —К.: Професіонал, 2005. ― 437 с.

2. Шевченко Є.М. Латинська мова і основи медичної термиінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 240 с.

3. Закалюжний М.М., Янков А.В., Чолач В.В. Латинська мова і основи медичної термінології: підручник  — Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. —  274 с. 

4. Російсько-українсько-латинський тлумачний словник назв лікарських засобів / Л.Т. Киричок, Л.В. Фоміна; за ред. І.С. Чекмана. — К.: Здоров’я, 2004. — 178 с.

5. Іваницька П. Латинська мова з медичною термінологією: навч. посіб. — Рівне, 2001.

 

         Допоміжна

 5. Бєляєва О.М., Сологор І.М. Латинська мова з основами рецептури і клінічної термінології: навч. посіб. — К.: Медицина, 2011. — 256 с.

6. Янков А. В. Посібник для практичних занять з латинської мови: медична термінологія. – К.: «Здоров’я», 1994.

7. Присяжнюк М. С. Російсько-український медичний словник. – К.: «КМ Академіа», 2005.

 

 

 

Викладач:  Янковский А.М.       Підпис  _____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
20 травня
Переглядів
75
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку