Методична розробка квесту з англійської мови "Discovering English world"

Про матеріал

Квест – це аматорське спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання заздалегідь підготовлених завдань командами або окремими гравцями.

Метою квесту з англійської мови є розвиток зацікавленості студентів у вивченні англійської мови, навичок культури поведінки та спілкування в умовах гри. Студенти – учасники поділяються на групи – команди. Кожна команда обирає собі девіз і емблему. Капітан кожної команди отримує маршрутний лист, на якому зазначено порядок станцій, по яким рухається команда. На кожній станції є викладач та його асистенти. На останній станції “Music station” всі учасники збираються разом і там же підводяться підсумки.


Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

D:\1319934515_alwas_160.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета:  розвивати  зацікавленість  студентів  у  вивченні  англійської  мови;        розвивати  навички  культури  поведінки  та  спілкування  в  умовах  гри;  сприяти  вихованню  особистості.

Обладнання:секундомір,  планшети  з  назвами  станцій,  текст  пісні.

Вказівки  щодо   ведення  гри:

 1. Студенти – учасники  поділяються  на  групи – команди.
 2. Кожна команда обирає собі девіз і емблему.
 3. Капітан  кожної  команди  отримує  маршрутний  лист,  на  якому  зазначено  порядок  станцій,  по яким  рухається  команда.
 4. На  кожній  станції  є  викладач  та  його  асистенти.
 5. На  останній  станції  “Music station”  всі учасники збираються  разом  і  там  же  підводяться підсумки.

Хід  гри

Муз фон 1

S: Good afternoon,  dear friends,  the participants of our linguistic game “Discovering English world”.  This  game  is  for  those  who  love  English  and  who  learn  English.  Today’s  game   will help  you  to  enrich  your  knowledge  and  enjoy  the  time.

S: How do you think is it important to study English?

(Video)

S: The more languages you speak, the more times you are a human being

S: It’s not surprising, that English is one of the most important languages nowadays.

S: English is spoken practically all around the world!

S: Today English is used by at last 750 millions people. It is necessary in different spheres.

S: That is why we are discovering today “English world”

Муз фон 1

S: Let’s meet our cleverest students! Team of nursing specialty!

S: Team of medicine specialty!

S: Team of pharmaceutical specialty!

S: And Team of lyceum!

Прибрати фон

S: Let’s tell us name and motto of your team!

S: You are welcome, please!

 

S: So, why study English?

(answers of the teams)

S: Now  the  captains  of  the  teams  will  receive  the  route  lists  and  our  game  will  start.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETER  STATION

 

Task1.  Translate  the  words  for  30  seconds.

The  first  student.

1 після,  2ягода,  3птах,  4діти,  5столиця,  6щоденник, 7вечір, 8університет,  9нудний,  10бабуся,  11освіта,  12шкільна  форма, 13екзамен,  14різати,  15забувати,  16починатися,  17наш, 18готувати, 19будувати,  20пити.

 

1 after 2 berry, 3 bird, 4 children, 5 capital, 6 diary, 7 night, 8 University 9 boring, 10 grandmother, 11 degree, 12 uniforms, 13 exam, 14 cut, 15 forgotten 16 start, 17 our cook 18, 19 building, 20 to drink.

 

The second student.

1жовтий,  2підручник , 3сторінка,  4поїзд,  5оповідання,  6дощ, 7відвідувати,  8багато,  9дванадцять,  10запам’ятовувати,  11використовувати,  12торт,  13завжди,  14математика,  15малювати, 16змагання,  17сірий,  18ненавидіти, 19гриб,  20приходити.

1 yellow, 2 tutorial 3 Page 4 train, 5 stories, rain 6, 7 to attend, many 8, 9 twelve 10 remember, use 11, 12 cake is always 13, 14 math, 15 draw16 competitions, 17 gray, 18 hate  19 mushroom, 20 come.

 

The third student.

1починати,  2автомобіль, 3темний,  4падати, 5перший,  6географія,  7щасливий,  8довгий,  9січень,  10оцінка,  11національний,12повторювати,  13професія,  14море,  15село,  16чути,  17знати,  18біологія, 19понеділок, 20обід.

1 start, 2 car, 3 black, 4 fall 5 first 6 Geography, 7 lucky 8 long, 9 January, 10 score, 11 national, 12 repeat, 13 profession, 14 sea 15 village 16 heard 17 Know 18 Biology, 19 Monday, 20 dinner.

The fourth student.

1робочий  день,  2перекладати,  3лінійка,  4класти,  5місяць,  6маленький,  7червень,  8кожний,  9чистий,  10вирішувати , 11дошка,  12улюблений,

13проводити,  14бути  добре  обладнаним,  15футболка,  16повага,

17покарання,  18відвідувати,  19знаходити,  20знати.

1 day, 2 translate, 3ruler, 4 lay, 5 month, 6 small, 7 June, 8 each, 9 clean 10 decide 11board , 12 favorite, 13 Spend, 14 to be well-equipped, 15 T-shirt, 16 respect,17 penalties, 18 to visit 19 find, 20 know.

The fifth student.

1відсутній,  2тварина,  3розмова,  4страшний,  5половина,  6носити,

7фізкультура,  8знову,  9лист,  10тому  що,  11писати,  12субота,  13дядько,  14думати,  15молодий,  16строгий,  17сучасний , 18правдивий, 19проводити,  20робити.

1 absent, 2 animal 3 conversation 4 terrible 5half, 6 wear 7 exercise 8 again 9 letter, 10 because 11 to write 12 Saturday, 13 uncle, 14 think, 15 young 16 severe, 17 modern, 18 true, 19 carry 20 do.

The sixth student.

1вчора,  2погода,  3уява,  4смішний,  5розмова, 6бібліотека  7автор,

8заголовок,  9розуміти,  10розумний,  11писати,  12важкий , 13іноземний,  14говорити,  15канікули,  16часто,  17отримувати  задоволення, 18плавати,  19навчати,  20вигравати.

1 yesterday, 2 weather, 3imagination, 4 funny 5conversation 6 library 7 author 8 Title, 9 understand 10 clever, 11 to write 12 heavy 13 foreign, 14 say, 15 holidays, 16 often, 17 to enjoy 18 swim, 19 to teach 20 to win.

 

(кожна правильна відповідь 1 бал, максимальна кількість – 120 балів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LANGUAGE   STATION

The  task.   Render  the  text

 

Вовк  в  Парижі.

 

  Одного  разу  в  одному  з  паризьких  парків  в  центрі  міста  поліція  спіймала  вовка.  Хтось  із  людей   подзвонив  і  повідомив,  що  по  парку  бігає  собака  без  господаря.   Поліція  спіймала «собаку» і  відвезла  до  місця  для  кинутих  домашніх  тварин.  І  лише  там   ветеринар  побачив,  що  гість  парку – не  собака,  а  справжній  вовк.  Як  цей  лісний  звір  опинився (to find oneself)  в центрі  паризької  столиці  залишається  невідомо. 

 

 (максимальна кількість 5 балів, оцінюється кожне правильно перекладене речення)

 

PROVERBS  AND  SAYINGS  STATION

D:\9.gifTask 1.  Заповни  пропуски  буквосполученнями  із  кілець  і  ти  прочитаєш шість  англійських  прислів’їв.  Дай  їх  англійський  еквівалент.

 

  

 

 

 

 

 

 

1.An  ho…   inthe  rningiswortht  inthe  ening.

2. Itis  nev…   too   …te  to  lea… .

3.Every  …ing  is  go…   on  its   …ason.

4.First  thi…  then   …eak.

5.All   …ings  are  …fficultbefo…   they  are  easy.

6.Be  slow  to  pro…se  and  …ick   to  perform.

 

Task 2. Give  Ukrainian  equivalents  of   the  following  proverbs  and  sayings.

 1. A  good  beginning  makes  a  good  ending.
 2. A  friend  in  need  is  a  friend  indeed.
 3. All  that  glitters  is  not  gold.
 4. Better  late  than  never.
 5. Every  man  has  his  hobby – horse.
 6. Rome  was  not  built  in  a  day.
 7. It  is  never  too  late  to  learn.
 8. Make  hay  while  the  sun  shines.
 9. It  rains  cats  and  dogs.

(максимальна кількість 15 балів за кожне речення)

D:\images.jpeg

CROSSWORDS AND  PUZZLES  STATION

Task1.  Find  sightseeing place  in puzzle

 

 

 

 

 

the Houses of Parliament              St Paul’s Cathedral

 

 

 

 

The London Eye                   Westminster Abbey

 

(максимальна кількість – 4 бали за правильно відгадане визначне місце)

Task 2. Find a key word

There are two ships. A gold ship and a silver ship. But…

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. What is the most ancient stone circle in Great Britain?

a. The Tower b. Stonehenge c. Hadrian’s wall

2. What is the symbol of England?

a. An eagle b. a bagpipe c. a rose

3. The emblem of Scotland is…

a. Oak  b. thistle  c. Nessy

4. What palace is the official residence of the Queen?

a. Regent Palace b. Westminster Palace c. Buckingham Palace

5. What  is the biggest clock in the world?

6. The Beatles came from:

a Manchester b. Liverpool c. Birmingham

7. An … a day keeps the doctor away. (a proverb)

8. What is the national clothing of the Scots? (a picture)

9. For Christmas dinner the English usually have:

a. Fish b. chicken c. turkey

10. What is the name of London Underground?

a. Metro b. Tube c. Subway

11. The capital of Wales is:

a. Edinburgh b. London c. Cardiff

12. What is the oldest university?

a. Cambridge b. Oxford c. Cardiff university

13. The patron saint of Northern Ireland is…

a. St. George b. St. Andrew c. St Patrick

14. The traditional English drink is…

a. Tea b. coffee c. milk

15. What is the name of London police?

a. Covent Garden b. Regent’s park c. Scotland Yard

16. A friend in need is a friend … . (a proverb)

17. A double-decker is ….

a. a ship b. a train c. a bus

18. Which holiday do the British celebrate on the 25th of December?

a. Halloween b. Christmas c. Easter

19. The famous British newspaper which is printed on pink paper is …

a. The Guardian b. The Times c. The Financial Times

20. A series of books about a wizard written by J. K. Rowling

a. The Lord of the rings b. Harry Potter c. Twilight

 

(максимальна кількість 10 балів за правильно відгадане ключове слово)

READING STATION

Read the text below and decide if the statements are true or false. On your answer sheet, mark A if it is true, B if it is false.

 

ADRIAN MCKINTY

Adrian McKinty is an Irish novelist. He was born in Belfast, Northern Ireland in 1968 and grew up in Victoria Council Estate, Carrickfergus, County Antrim. He read law at the University of Warwick and politics and philosophy at the University of Oxford. He moved to the United States in the early 1990s, living first in Harlem, New York and from 2001 onwards Denver, Colorado where he taught high school English and began writing fiction. He currently lives in Melbourne with his wife and two children.

McKinty has written sixteen books ten of which form two trilogies and a quartet. He is primarily known as a writer of genre fiction: crime and mystery novels and young adult fiction. McKinty writes in a stylized prose manner with echoes of James Ellroy, and Elmore Leonard. Publishers Weekly has called him ‘one of his generation’s leading talents’ and Patrick Anderson of the Washington Post has praised McKinty as a leading light in the new wave of Irish crime novelists whose most celebrated members are Ken Bruen, Declan Hughes and John Connolly. McKinty has been criticized for the explicit use of violence in his novels, however John O’Connor reviewing McKinty’s ‘Fifty Grand’ in The Guardian called him a ‘master of modern noir, up there with the likes of Dennis Lehane.’

 1. Adrian MacKinty is an English author.
 2. Adrian started writing at school.
 3. Now Adrian lives and works in the USA.
 4. McKinty writes in the unique manner.
 5. McKinty’s novels are known for described cruelty.
 6. McKinty has written dozens of books.

 

Read the text below and decide if the statements are true or false. On your answer sheet, mark A if it is true, B if it is false.

 

MEN AND WOMEN ROLES ARE CHANGING

As more and more women take it for granted that they will work full-time for most, if not all, of their married lives, ideas about which partner should do what to maintain the household have required review and reconsideration. Very few people, male or female, enjoy housework. Nonetheless, a certain amount of maintenance work has to go on every day to get a family fed and clothed with some order.

Women, raised by mothers during the 1950s, 1960s, and even 1970s, were generally taught how to do household chores. Years of babysitting and helping out in the kitchen prepared them for managing a home. Men, raised by those same mothers, often don’t know how to do such tasks as laundry and food preparation. They never saw their fathers prepare a casserole or iron a shirt. They weren’t gradually taught to assume responsibility for such tasks while they were growing up.

Numerous studies have been done since the 1960s about the distribution of labour and leisure time at home and the good news is that things are, in fact, changing. Over the years, men have taken on increasing amounts of child-oriented work at home: reading to the kids, giving little ones a bath, monitoring schoolwork, and leading family outings. These fathers enjoy being closer to their children than their fathers were to them. Childcare truly is more rewarding (and, for many men, more acceptable) than laundry care.

But it is the laundry care (and the food shopping, meal preparation, vacuuming, toilet cleaning, etc.) that is still an unsettled issue in many families where both adults have careers. If the family can afford it, the solution often is to buy these services. Although this reduces the fighting, it doesn’t necessarily reduce the woman’s resentment. Women may feel angry that family money is going for housecleaning instead of a vacation just because their husbands won’t do what the women see as their fair share.

By the same token, men who are trying hard to balance the labour at home get equally upset with their wives who won’t take responsibility for getting an oil change for the car or for doing outdoor work they see as ‘men’s work.’ ‘My wife has a fit if 1 don’t help with the dishes but 1 don’t see her going out in sub-zero weather to shovel the snow,’ said a frustrated man who was coming to the psychologist for therapy.

 1. Women enjoy housework more than men.
 2. Men raised in the second half of the twentieth century were taught how to do all the chores.
 3. Recently men have changed their attitude to their role in childcare at home.
 4. Men and women no longer discuss who will do the chores.
 5. The women are not always pleased with hiring the house cleaner.
 6. The married couples can always come to a comfortable decision about who should handle the chores.

 

Read the text below and decide if the statements are true or false. On your answer sheet, mark A if it is true, B if it is false.

 

FLORIDA MAN DIES AFTER WINNING ROACH-EATING CONTEST

A 32-year-old man downed dozens of roaches and worms to win a python at a Florida reptile store, then collapsed and died outside minutes later. Edward Archbold was among 20 to 30 contestants participating in Friday night’s ‘Midnight Madness’ event at Ben Siegel Reptiles in Deerfield Beach, authorities said. The participants’ goal: consume as many insects and worms as they could to take home a $850 python.

Archbold swallowed roach after roach, worm after worm. While the store didn't say exactly how many Archbold consumed, the owner told CNN affiliate WPLG that he was ‘the life of the party.”He really made our night more fun,’ Ben Siegel told the station. Soon after the contest was over, Archbold fell ill and began to vomit, the Broward County Sheriffs Office said Monday. A friend called for medical help. Then, Archbold himself dialed 911, the store said in a Facebook post. Eventually, he fell to the ground outside the store, the sheriffs office said. An ambulance took him to North Broward Medical Center, where he was pronounced dead.

     The Broward Medical Examiner’s Office conducted an autopsy and are awaiting test results to determine the cause of his death. No other contestant fell ill, the sheriffs office said.

‘Very saddened by this. I mean, it was a shock,’ Siegel told WPLG. ‘Eddie was a very nice guy. We just met him that night, but everybody that works here was very fond of him.’

Luke Lirot, who says he is legally representing the store, said in a post on the store’s Face- book page that all participants ‘signed papers accepting responsibility for their participation in this unique and unorthodox contest.’ ‘The consumption of insects is widely accepted throughout the world, and the insects presented as part of the contest were taken from an inventory of insects that are safely and domestically raised in a controlled environment as food for reptiles,’ Lirot said.

 1. The prize of the competition was money.
 2. Edw'ard Archbold felt bad during the competition.
 3. The owner of the shop called the doctor.
 4. When the ambulance arrived the man was dead.
 5. The cause of his death still remains a mystery.
 6. The owner of the shop is blamed for the death.

 

Read the text below and decide if the statements are true or false. On your answer sheet, mark A if it is true, B if it is false.

 

CHEESE-ROLLING

The Cooper’s Hill Cheese-Rolling and Wake is an annual event held on the Spring Bank Holiday at Cooper’s Hill, near Gloucester in England. It is traditionally done by and for the people who live in the local village of Brockworth, but now people from all over the world take part in it. The Guardian called it a ‘world-famous event’, and indeed, in 2013, a 27-year-old American man and a 39-year-old Japanese man each won one of the four races. The event takes its name from the hill on which it occurs.

The event is traditional. Until recent years, it was managed in a quasi-official manner, but since 2010 the event has taken place spontaneously without any management.

From the top of the hill a 9 lb round of Double Gloucester cheese is rolled, and competitors start racing down the hill after it. The first person over the finish line at the bottom of the hill wins the cheese. In theory, competitors are aiming to catch the cheese; however, it has around a one-second head start and can reach speeds up to 70 mph (112 km/h), enough to knock over and injure a spectator. In the 2013 competition, a foam replica replaced the actual cheese for reasons of safety. The winner was given the prize after the competition.

‘The Cheese Rollers’ pub in the nearby village of Shurdington, about 3 miles from Cooper’s Hill, takes its name from the event. The nearest pubs to the event are The Cross Hands and The Victoria, both of which are in Brockworth, which competitors frequent for some pre-event Dutch courage or discussion of tactics, and after the event for recovery.

 1. Cheese-Rolling is held twice a year.
 2. The contest is named after the place where it takes place.
 3. There is an organization in charge of the competition.
 4. The competition takes place all over the world.
 5. People can be hurt during the festival.
 6. The visitors spend time in the nearby pubs before and after the event.

 

(максимальна кількість 6 балів за кожну правильну відповідь)

MUSIC STATION

Sing and act out the song

Louis Armstrong

What a wonderful world

I see trees of green, red roses, too
I see them bloom, for me and you
And I think to myself
What a wonderful world.

I see skies of blue, and clouds of white,
The bright blessed day,
The dark sacred night
And I think to myself,
What a wonderful world.

The colour of the rainbow,
So pretty in the sky
Are also on the faces,
Of people going by
I see friends shaking hands,
Saying "How do you do?"
They're really sayin': "I love you".

I hear babies cry,
I watch them grow,
They'll learn much more,
Than I'll ever know
And I think to myself,
What a wonderful world,
Yes, I think to myself,
What a wonderful world

Yesterday (оригинал The Beatles)

Yesterday, all my troubles seemed so far away

Now it look as though they're here to stay

Oh, I believe in yesterday

Suddenly, I'm not half the man I used to be

 There's a shadow hanging over me

Oh, yesterday came suddenly

[Chorus:]

Why she had to go I don't know, she wouldn't say

I said something wrong, now I long for yesterday

 Yesterday, love was such an easy game to play

 Now I need a place to hide away

Oh, I believe in yesterday

 

 

Oops!...I Did It Again (оригинал Britney Spears)

Oops!.. I Did It Again!

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah

Yeah yeah yeah yeah yeah yeah

I think I did it again

 I made you believe we"re more than just friends

Oh baby

It might seem like a crush

But it doesn"t mean that I"m serious

"Cause to lose all my senses

That is just so typically me

Oh baby, baby

:Chorus:

Oops!...I did it again

I played with your heart, got lost in the game

Oh baby, baby

Oops!...You think I"m in love

That I"m sent from above

I"m not that innocent

 

Don't Speak (оригинал No Doubt)

You and me

We used to be together

 Every day together always

 I really feel

I'm losing my best friend

 I can't believe

 This could be the end

 It looks as though you're letting go

 And if it's real,

Well I don't want to know

Don't speak

I know just what you're saying

So please stop explaining

 Don't tell me 'cause it hurts

 Don't speak

I know what you're thinking

I don't need your reasons

 Don't tell me 'cause it hurts

 

(максимальна кількість 20 балів за правильно виконану пісню)

Максимльна кількість балів за конкурс – 18о балів

Підведення підсумків

Нагородження учасників

docx
Додано
13 липня 2018
Переглядів
431
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку