12 травня о 18:00Вебінар: Лайфхаки з використання сервісу LearningApps в освітньому процесі

Методична розробка на тему "Диференційний метод викладання предмету "Сольний спів" для студентів 1 курсу спеціалізації "Майстерність актора"

Про матеріал
Навчально-методичний матеріал з "Сольного співу" для ВНЗ спеціалізації "Майстерність актора"
Перегляд файлу

Обласний комунальний вищий навчальний заклад

imageфаховий imageколедж культури»

Методична розробка

На тему: imageметод викладання предмету «Сольний     для image 1 курсу imageактора»

Розробив: Викладач 1 категорй'

ОКВНЗ «ДФМХКК»

Деньгуб М.А,

image- 2020 pik

ЗМIСТ

image 1. Мета

2, Вступ

1,1. Постановка голосу 1,2. imageустановка

1.3, imageрезонанс

З, image час роботи 3i студентами акторами

4. 0cH0BHi аспекти методики викладання

         5, Поняття                   образ»

          Мета —                 студентам перспективу майбутньоТ професй' актора,

розкрити та розвинути                      творчий                                            BciMa

можливостями свого голосу, i виконувати твори у збагаченому музики, слова, пластики, акторськоТ

Тому, власний метод викладання я будую на викладання предмету «Сольний Тобто, використання форм роботи з окремо до кожного студента,

Вступ.

Постановка голосу - це вироблення правильних голосових, мовних,

               навичок, розвиток i             голоси для

роботи.

Поставлений голос

красою звучання,

багатством тембровоТ забарвлення, широтою

дихання;

вимови           чистотою                   мало;

Здатнтрть

керувати голосом                                            художника користуватися своею

При   голосу робота M"iB стае дуже тонко тобто розчленованою та впорядкованою. Утворюються, виробляються зв'язки, рефлекси;          - гальмуються,     рухи i напруги зникають; формуються M0BHi та    навички, в   яких голос повинен звучати   чисто, час роботи над

постановкою голосу, повинен виробити гостру увагу до своТх м'язових i знати, до яко? групи M'513iB ця увага повинна бути в першу чергу спрямована.

установка, У iCHye TepMiH установка>>. Але, тут маеться на YBa3i частина imageкомплексу i розглядаеться як особлива постановка

голови i корпусу для оптимально? роботи image i дихального image Поняття загальноТ структури, що об*еднуе image виконання

вокального твору.

imageрезонанс вимагае         image високоТ концентрацй' imagei image сил. Процеси створення резонансно?

image «живого музичного iHcTpyMeHTy»          голосу , налаштування

вокального резонансу на image кожного нового музичного твору методом image художнього образу

imageзасобами вокально? таimage

imageimageчас роботи 3i студентами акторами:

imageпочатковоТ музичноТimage

Першою проблемою з якою image кожен викладач предмету

«Сольний imageактора>> ОКВНЗ I-II

                              imageпочатковоТ музичноТ                                В кращому випадку (на

середню image курсу в 20 чол.) 2-3 студенти, можуть мати первину загальну музичну 0CBiTY.

Вже с самого початку набору image що

буду мати справу з image                абсолютно не image Hi загально-

музичними, Hi вокальними навичками

             image        Bik0Ba image

image

           Не можна також не звернути увагу на той факт, що         поступають та

навчаються в image (15-16 P0kiB). А це говорить, про

image голосовий апарат протягом усього навчання (особливо на I-II курсах). Не достатня imageсамим студентом контролювати власний

голос       час             я як викладач повинна image направити та навчити

студента як можна швидше imageголосом.

           Bik0Bi              голосу: image як правило, з 12-16 P0kiB. Bik0Ba

image обумовлена image в p03Mipi у image в 1,5-2 рази, у          на 1/3). image в p03Mipi по BCix

параметрах (довжина, ширина, товщина), починають коливатися imageмасою. image k0PiHb язика. Голос не встигае пристосуватися до

швидких                        3MiH i звучить image Голос                   знижуеться

на октаву, у                 - на 1-2 тони. Причинами           голосу в

imageе порушення image та imageдиханням i фонацй'.

Можна image

' початкова

о пжова

image

imageдостатньоТ imageгодин (1 курс — 0,5 год.)

Мала image годин на I kypci заставляе image навчальний

процес з предмету <<Сольний                  дуже компактно та комплексно. При

цьому його image максимально наповнити методично-практичними

завданнями для image до перших концертних image перед

великою image ( навчальний театр, концертна програма «Дебют>> у II

image

Тому повертаючись до головноТ теми <<Сольний в метода викладання для ВНЗ I-II piBHiB акредитацй' актора” я використовую види роботи:

0cH0BHi аспекти методики викладання:

nicHi виюшДачау власному BJlk0HaHHi.

Цей процес дае студенту почути як сам викладач, що до е важливим для самого авторитету викладача. Повну сформовану вокального твору. Де одразу будуть BCi елементи музичноТ

форми                             та                                     характер виконуваноТ

Вокальний апарат.

 

та

вправи

а)для налаштування музичного

слухового апарату студента, з        завдань е не          голосового апарату до роботи, але i формування у

навичок. До них ми можемо установка; дихання i опора звуку;

Висока вокальна

Точное

                       PiBHicTb звучання протягом усього                голосу;

Використання ведення звуку; та навички.

         Ь)                                          Використання даного прийому доречне для

тих, хто природи 30BciM не мае музичного слуху. Тому пропонуеться продекламувати вокальний текст на HOTi. А також, якщо в image     до виконуваного музичного твору, е саме така потреба.


с)      Зняття щелепневого затиску. image     вправи на imageголосних          A-O-Y-E-I в image          допомагае розслабити щелепневий затиск вокального апарату.

d) image ДихаННЯ. kopoTki та image вправи на imageзвуки З та С.

image ШвиДке вивчення тексту та мелоДй• музичного твору (1 тиждень семестру)

Дае студенту максимально швидко переключити свое мислення imageтекста та сконцентрувавши свою увагу на таких завданнях як у imageпозицй• головного та грудного pe30HaTopiB, image дихання, imageобраз виконуваноТimage

imageмелоДД повного акомпанементу

Цей вид роботи imageдля imageроботи студента. Беручи до уваги, що на I kypci за навчальним планом в нашому image виконання

украТнських народних              а image фонограм 30BciM не

вистачае. Тому запис концертмейстером класу акомпаниментних imageimageе з перших задач для допомоги студенту не в imageрежими навчання, а й в image навчання онлайн.

           image  Вивчення основних музичних mepMiHiB.

Використання imageна уроках 3i студентами

акторами. Кожен студент, який в майбутньому стане актором театру повинен знати          назву загальних музичних      розповсюджених) та

вокальних TepMiHiB. Це полегшить його подальшу роботу

хормейстера театру, де буде працювати

актор.

а Гра вињшДачем мелоДй' на мЈнусового (фонограмного) запису nicHi.

зверху звучання

Цей вид роботи допоможе

основну

чистоту

Дае

голосу втриматись у                                         виконуваного музичного твору.

                                та                вивчення                (чисте тримання в гармонй

фонограми)                   гри           на iHcTpyMeHTi прибираеться.

CaMoaHmrli3 cniBY.

Студент час роботи в сам свот помилки, та шукае шляхи Тх подолання контролем та разом з викладачем. Дае

студенту швидше,         та      працювати як на так i в p060Ti.

Повнерозкршптя сюжетного задуму МУЗИЧНОГО твору.

Поняття                            образ»               е багатогранною i вельми важливою

музичного мистецтва, служить ключем до музичноТ мови.

                                образ е                    з центральних базових                      по

до мистецтва в будь-яких його жанрах, видах i

Наука оперуе поняттями, теоретичними положеннями,        i т.п. Для мистецтва ж xapakTepHi          образи (в цьому його принципова науковоТ       Образ в       не pi3H0MaHiTHi i   cTpokaTi явища   навколишнього CBiTY, а й     вбирае в себе почуття, настроТ,     стани актора, що створюе цей образ або сприймае його.

Висновок.

Таким чином, можна висновку, що вокальний голос як iHcTpyMeHT актора — це складна голосового апарату людини. конкретизуючи процес роботи 3i голосом, вважаю його формування як одного з iHcTpyMeHTiB» майбутнього актора.

Список використаноћ'image

1.     Асаф'ев Б. Музична форма як процес.

2.     Питання вокально; image Вип. 5..-М..Музика 1982.

З. Заховаева А. Г. Искусство: социально-философский анализ. М., 2005. 206 с.

4. Кириллов С. В. Особенности формирования художественного образа в аспекте интерпретации музыкального произведения // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11. N2 4   С. 1068-1072.

5, image Л.Б, Основи вокально? методики: навч. image /

image. - М.: Музика, 1968

на методичну розробку з       «Сольний cniB» на тему метод викладання предмету «Сольний cniB» для       1 курсу    актора», викладача ОКВНЗ <<ДФМХКК» Деньгуб Марини для вищих навчальних       культури i мистецтв I-II piBHiB акредитацй' за      актора»

Методична розробка

imageimageHayk0BocTi,    у imageнавчального

imageдано? роботи не викликае cyMHiBY, imageвласним вокальним голосом е одним з image завдань         час опанування          майбутнього актора.

Автор методично? розробки акцентуе свою увагу на imageimageметоду викладання          image особливостей кожного студента окремо.

imageДеньгуб М.А.    детально розкрити TexHikY роботи з вокальним image диханням, використовуючи як власний imageтак i     видатних    таimage

Практичне значення дано? методично? розробки не    cyMHiBY. Вона може буди частиною навчального процесу, як складова навчальнометодичного забезпечення image <<Сольний          для imageimageактора>>.

Рецензент:

imageПрофесор кафедри

Засл                                                                                        С.В. Овчарова

Н.В.image

дата

pdf
Додано
8 жовтня 2020
Переглядів
107
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку