29 травня о 18:00Вебінар: Фізика для сучасного школяра: традиції, інновації, STEM

Методична розробка "Особистісно-орієнтоване навчання на уроках біології через застосування інтерактивних технологій "

Про матеріал
Методична розробка "Особистісно-орієнтоване навчання на уроках біології через застосування інтерактивних технологій "
Перегляд файлу

Миколаївський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

 

 

                                                                  Кафедра теорії й методики

                                                                  природничо-математичної освіти

                                                                  та інформаційних технологій

 

 

Випускна робота

 

Особистісно-орієнтоване навчання на уроках біології і екології через застосування інтерактивних технологій

 

 

Виконав: слухач курсів 

підвищення кваліфікації                        Стахорська Інна Олександрівна

                                                                  викладач біології і екології, хімії

                                                                  ВПУ №21

                                                                  м. Миколаїв

 

Науковий керівник:                             Мироненко Ірина Володимирівна

                                                                  доцент кафедри теорій методики

                                                                  природничо-математичної освіти

                                                                  та інформаційних технологій МОІППО

 

Миколаїв

2019[V1]

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 (Теоретична частина)…………………………………………..…4

                1.1 Особистісно-орієнтовані технології навчання на уроках біології через застосування інтерактивних технологій…………..…………………….4

                1.2 Використання особистісно-орієнтованого навчання на уроках біології через застосування інтерактивних технологій……………...………..6

               1.3 Використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природничих наук…………………………………………………………………………….....8

РОЗДІЛ 2  (Практична частина)………………………………………….....11

ВИСНОВОК

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

        Сучасна школа знаходиться на складному періоді пошуку і набуття нового змісту свого існування, без осягнення якого неможливо виконання її функцій як провідного інституту освіти. Мабуть, вперше в її історії відзначається такий пильний інтерес багатьох вчителів до різних педагогічних концепцій, потреба в теоретичному осмисленні, обґрунтуванні своєї педагогічної діяльності та здійснюваних перетворень. Так склалося, що інформатизація суспільства в нашій країні відбувалася на тлі несприятливих соціальних факторів. Сьогодні переважна частина вчителів одностайні в тому, що сучасні школярі істотно відрізняються від тих, що навчалися скажімо, 10 років тому. У значної частини нинішніх учнів знижений пізнавальний інтерес, слабко розвинені вищі психічні функції – пам’ять логіка, мислення, аналіз, а також самоконтроль. Така дитина часто просто не розуміє, що говорить йому вчитель, не може вловити зміст прочитаного, йому не зрозуміти купу предметів, які намагаються впихнути в його голову.

         Вихід із ситуації, що склалася, лежить на  шляху здійснення особистісно-орієнтованого навчання. В особистісно-орієнтованому навчанні синтезується безліч теорій розвитку особистості. Якщо проаналізувати сучасні концепції, то можна прийти до висновку, що характерною рисою цих теорій є визнання людини суб’єктом активної навчально-пізнавальної діяльності та спілкування, чинним в об’єктивному світі, який пізнає і перетворює цей світ і себе. Мета навчання полягає не в зміні деякого матеріального предмета, а в зміні і розвитку самої людини, яка засвоює знання.

          Технологія особистісно – орієнтованого навчання на уроках біології – це не просто створення вчителем доброзичливої творчої атмосфери, а постійне звернення до суб’єктивного досвіду школярів як досвіду їх власної життєдіяльності.

 

 

1.1 Особистісно-орієнтовані технології навчання на уроках біології через застосування інтерактивних технологій

         Особистісно-орієнтоване навчання – спосіб організації навчання, в процесі якого забезпечується всіляко облік можливостей і здібностей учнів і створюються необхідні умови для розвитку їх індивідуальних здібностей [3].

Мета такого навчання – створення умов для забезпечення власної навчальної діяльності учнів, урахування розвитку індивідуальних особливостей школярів. Організація особистісно орієнтованого уроку – Основний задум особистісно орієнтованого уроку полягає в тому, щоб розкрити зміст суб’єктного досвіду учнів з даної теми, узгодити його з заданим знанням і перевести в науковий зміст («окультурити») [9].

          Учитель на уроці допомагає подолати обмеженість його суб’єктного досвіду, існуючого часто у вигляді розрізнених уявлень, що відносяться до різних галузей знань, переводячи цей досвід на науково значущі зразки. Готуючись до уроків з біології, вчитель повинен продумати, не тільки який матеріал він буде повідомляти на уроці, але й які змістовні характеристики із приводу цього матеріалу можливі в суб’єктному досвіді учнів (як результат їхнього попереднього навчання в різних вчителів і власної життєдіяльності). Важлива при цьому і форма обговорення дитячих «версій». Вона не повинна бути жорсткою, у вигляді оціночних ситуацій («правильно-неправильно»). Завдання вчителя – виявити й узагальнити «версії» учнів, виділити і підтримати ті з них, які найбільш адекватні науковому змісту, відповідають темі уроку, цілям і завданням того чи іншого предмета. Основні особливості особистісно орієнтованого уроку [1].

           Мета – створення умов для прояву пізнавальної активності учнів. Засоби досягнення вчителем цієї мети: • Використання різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, що дозволяють розкрити суб’єктний досвід учнів;

•Створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу;

 • Стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без страху помилитися, одержати неправильну відповідь тощо;

 • Використання дидактичного матеріалу, що дозволяє учневі вибирати найбільш значущі для нього види та форму навчального змісту;

 • Оцінка діяльності учня не тільки за кінцевим результатом («правильно-неправильно»), а й за процесом його досягнення;

 • Заохочення прагнення учня знаходити свій спосіб роботи (вирішення завдання), аналізувати способи роботи інших учнів у ході уроку, вибирати та освоювати найбільш раціональні;

 • Створення педагогічних ситуацій спілкування на уроці, що дозволяють кожному учню виявляти ініціативу, самостійність, вибірковість у способах роботи; надання можливості для природного самовираження учня [2].

           Особистісно – орієнтоване навчання учень – головна ціль

1. Учень стає суб’єктом діяльності, здійснює її цілісно на всіх етапах, усвідомлює процес навчання і керує ним.

 2. Учитель стає координатором, організатором діяльності учнів у процесі якої вчить його здійснювати цілепокладання, опановувати способами і прийомами навчальної діяльності, формує критерії і навички самоаналізу.

 3. Основне завдання навчання – забезпечення самовизначення особистості в культурі, відкриття учнями нових знань і способів діяльності, переклад учня в режим саморозвитку.

          Безумовно, все це не зводиться до даної характеристики сутність особистісно-орієнтованих технологій навчання, але вона дозволяє визначити те основне, що забезпечує суб’єктивну позицію учня [5].

 

 

 

 

1.2  Використання особистісно-орієнтованого навчання на уроках біології через застосування інтерактивних технологій

           Коли дитину оцінюють по конкретному результату його дії (шкільної оцінки, іспиту і т.д.), він знаходиться в постійному стресовому стані. Дитина відчуває страх – “а раптом не зможу?”. Важливо зрозуміти, що діти не діляться на “хороших” і “поганих”. Всі діти хороші, лише вчаться вони по-різному.

          У роботі з дітьми, а особливо з невпевненими у собі, із заниженою самооцінкою, тривожними і недовірливими вчитель повинен прагнути до створення для кожного учня “ситуації успіху”, завдяки якій дитина зможе повірити у свої сили, здібності, потенційні можливості [7]. На жаль, в роботі з дітьми багато педагогів не завжди враховують їх вікові особливості, що також позначається на ефективності педагогічної праці і темпах розвитку особистості дитини. Який учитель не мріє, щоб його учні отримували тільки добрі і відмінні оцінки? На жаль, цій мрії не завжди судилося збутися, всім зрозуміло, що у кожної дитини свої індивідуальні інтелектуальні здібності, різний рівень мотивації навчання [11].

           Вирішити цю проблему мені дозволяє технологія особистісно-орієнтованого навчання (ТООН). Тому я вже рік працюю за особистісно – орієнтованими  технологіми і застосовую на уроках біології. ТООН забезпечує всебічний облік можливостей і здібностей учнів і створює необхідні умови для розвитку їх індивідуальних здібностей.

Особистісно-орієнтовані технології: ставлять у центр усієї освітньої системи особистість учня, забезпечення комфорту, безконфліктних умов її розвитку, реалізацію її природних потенціалів. Характеризуються гуманістичною та психотерапевтичною спрямованістю і мають на меті творчий розвиток учня, формування у нього позитивної «Я» – концепції.

           Особистісно – орієнтовані технології мають наступні особливості : 1.Продумування вчителем можливостей для самостійної прояви учнів.

 2. Надання їм можливості задавати питання, висловлювати оригінальні ідеї і гіпотези [4].

 3.Організація обміну думками, оцінками.

 4. Стимулювання учнів до доповнення й аналізу відповідей товаришів.

 5. Прагнення до створення ситуації успіху для кожного учня.

 6. Спонукання учнів до пошуку альтернативної інформації для підготовки до уроку.

 7.Продумане чергування видів робіт, типів завдань, що зменшує стомлюваність учнів.

           Особистісно-орієнтована педагогіка відкриває нові принципові підходи і тенденції у вирішенні питань «чому» і «як» вчити сьогодні.

Зміст навчання розглядається як засіб розвитку особистості, а не як самодостатня мета навчання ведеться, перш за все, узагальненим знанням, умінням і навичкам і способам мислення; здійснюються об’єднання, інтеграції різних дисциплін досягається варіантність та диференціація навчання на основі діяльного підходу активно використовується позитивна стимуляція навчання [6].

          На особистісно – орієнтованому уроці створюється та навчальна ситуація, коли не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються і реалізується особистісні особливості учнів. На такому уроці панує емоційно позитивний настрій учнів на роботу. Учитель не просто створює доброзичливу творчу атмосферу, він визнає самобутність і унікальність кожного учня.

 

 

 

 

 

 

1.3 Використання краєзнавчого матеріалу у викладанні природничих наук підводить учнів до глибшого розуміння навколишнього середовища і сприяє пробудженню поваги і любові до того місця, де вони народились і виросли.

З метою формуються в учнів почуття любові до природи, рідного краю необхідно включати у навчально-виховний процес пізнавальні тематичні екскурсії в поле, в ліс, на берег озера чи річки, які збагачують духовне життя учнів, стимулюють бажання більше побачити, більше зробити для збереження природного середовища. Сьогодення позначене небувалим зростанням інтересу до проблем історії видом допоміжних знань, але й засобом, що сприяє формуванню в учнів інтересу до національної культури, є передумовою формування їх національної самосвідомості і сприяє засвоєнню знань.

          На уроках біології, природознавства доцільно використовувати такі елементи національної культури як народні перекази, легенди, оповіді, загадки, пісні, думи, прислів’я та прикмети про наших супутників – рослин і тварин, які дійшли до нас із сивої давнини. Зокрема, на уроках можна використовувати такі завдання до народних прислів’їв: пояснити сутність явища, про яке згадується у прислів’ях: «Взимку сонце світить, та не гріє» «На новий рік прибавилось дня на заячий скік» (тема «Рухи Землі. Землі. Пори року»); назвати властивості води, які згадуються у прислів’ях «Вода крапля по краплі і камінь довбає» «Вода найде собі дорогу» (тема «Властивості води. Вода розчинник); пояснити зміст прислів’їв «Без води і не туди, і не сюди», «Що може вродить камінна гора, коли в їй води нема!» тема «Значення води у природі)». Також корисним буде організація народознавчих хвилинок, до яких учні готують народні приказки, прислів’я, прикмети, пов’язані з природними явищами, тваринами і рослинами. Такі народознавчі хвилинки можна організувати у вигляді конкурсів або змагань.

          При вивченні теми «Рослини», «Різноманітність рослин» приділити увагу рослинам-символам України  Ефективним у цьому випадку буде використання проектної діяльності учнів.Розповідаючи про досягнення медицини під час  вивчення біології людини, ознайомлюємо учнів із життям і діяльністю М. Амосова, О. Богомольця. Микола Амосов у 2008 році  був визнаний другим післяЯрослава Мудрого великим українцем за результатам и опитування громадської думки «Великі українці». М. Амосов – автор понад 400 наукових робіт, включаючи 19 монографій. Ряд монографій перевидано в США, Японії, Німеччині, Болгарії. Він сам зробив близько 7 тисяч складних операцій, завдячуючи яким спас життя людям. У створеному ним інституті підготовлено 40 докторів і понад 150 кандидаті наук, багато хто з них очолює великі наукові центри. Микола Михайлович широко відомий як письменник. Його повісті «Думки та серце», «Записки з майбутнього», «ППГ-2266», «Книга про щастя та нещастя» неодноразово видавалися у нас в країні та за кордоном.

          Олександр Богомолець народився 24 травня 1881 року в Києві. Крупним і неоднозначним досягненням ученого став розроблений ним метод дії на сполучну тканину антиретикулярною цитотоксичною сироваткою (АЦС або сироватка Богомольця). Цю сироватку Богомолець ретельно розробляв і прагнув знайти їй широке застосування в боротьбі із старінням, а також для лікування самих різних захворювань. Безумовно, в багато чому він переоцінив значення АЦС. Але ніколи не можна забувати, що в роки Другої світової війни АЦС по суті була єдиним вітчизняним засобом, що застосовувалася для прискорення процесів зрощення переломів і загоєння пошкоджених м’яких тканин. Не підлягає підрахунку число життів поранених бійців, врятованих за допомогою цієї сироватки. Крім того, він проявив себе і людиною великої цивільної мужності. Так, в роки масових репресій по його проханнях і під запропоноване ним особисте доручення були звільнені з місць ув’язнення ряд крупних учених [8].

          У рамках проектної діяльності учням можна запропонувати теми проектів, в яких необхідно відобразити не тільки наукові досягнення, а й особистісні якості, улюблені заняття та інтереси учених. Старшокласникам можна запропонувати написати есе на тему «Чому можна навчитись у (того чи іншого вченого)». Такі завдання дозволять учням більш глибоко осмислити біографію ученого, вибрати цінності якості особистості та висловити власні міркування щодо співвідношення заслуг учених та їхніх морально-етичних якостей. При цьому в учнів виникає почуття гордості за свою країну та її співвітчизників. Разом з тим для формування почуття патріотизму необхідно у навчання включати відомості про сучасні досягнення українців у різних галузях науки, викликаючи тим самим гордість за геніїв свого народу та націю в цілому. До прикладу, при вивченні органічної хімії ознайомлюємо учнів з видатним досягнення українських хіміків. Поняття про хімічний зв'язок добре знайоме всім з курсу хімії. Воно настільки фундаментально опрацьовано, що будь-яка інформація, яка змінює наші уявлення про хімічне зв'язування, є сенсацією. Співробітники кафедри органічної хімії і технології органічних речовин хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у співпраці з університетами Гісена (Німеччина) та Стенфорда (США) кинули виклик природі. Використовуючи як вихідні сполуки так звані діамондоїди (вуглеводні нанометрових розмірів, що відтворюють фрагменти структури природного алмазу і добуваються з нафти), вони синтезували молекули, які містять аномально подовжені зв'язки. Вперше у світі експериментально встановлено, що слабкі Ван-дер-Ваальсові сили можуть мати вирішальний вплив на стабілізацію індивідуальних молекул [10]. Це відкриває перспективи створення матеріалу, який буде знаходитися на межі між індивідуальною молекулою і наноматеріалом. Одержані результати виявились настільки важливими, що були опубліковані у найбільш авторитетному науковому журналі Nature (2011, т. 477 с.308-311).

 

 

 

РОЗДІЛ 2 (Практична частина)

          На особистісно – орієнтованому уроці створюється та навчальна ситуація, коли не тільки викладаються знання, а й розкриваються, формуються і реалізується особистісні особливості учнів. На такому уроці панує емоційно позитивний настрій учнів на роботу. Учитель не просто створює доброзичливу творчу атмосферу, він визнає самобутність і унікальність кожного учня. У своїй роботі активно використовую три основні технології ТООН:

• Рівневої диференціації

• Проектної діяльності

• Ігрові

           Використання технології рівневої диференціації: Диференціація у навчанні відкриває перед учнями можливості вибору рівня навчання, а разом з ним і рівня теоретичної та практичної підготовки з біології.

Щоб організувати продуктивну діяльність учнів, необхідно здійснювати на окремих етапах уроку диференційоване навчання.

          На своїх уроках використовую індивідуальні самостійні роботи, які призначаються для всіх учнів класу, але в них враховую різний рівень. Пропоную завдання різного ступеня складності. Всі ці завдання передбачають знання одного і того ж навчального матеріалу, але відрізняються тим, що вимагають для виконання різних розумових дій. Полегшений матеріал містить велику частину індивідуалізації, потрібної для виконання завдання.

           Також використовую і диференційовано групові форми на уроках Групова форма раціональна при вивченні нескладних теоретичних понять. Ця форма організації роботи сприяє підвищенню інтересу до навчальної діяльності, рівня продуктивності у всіх учнів. При цій формі кожна група учнів працює над виконанням завдань, відповідно їх навчальним можливостям. Диференційоване навчання використовую на всіх етапах уроку: при перевірці та закріплення знань, роботі з книгою, проведенні практичних робіт, рішенні задач.

           Здійснюючи диференційований підхід, вчитель повинен робити все можливе, щоб нейтралізувати негативний його прояв. Тільки в ході тривалого вивчення учнів можна зробити висновки (для себе) про їх навчальні можливостях. Учні не повинні знати про їх поділ на групи за здатністю до навчання. Правильно здійснюваний диференційований підхід не викликає в учнів ніяких стресових ситуацій.

           Національно-патріотичне виховання на уроках біології  тісно пов'язане з пізнавальною діяльністю учнів, зміст і методи якої безпосередньо впливають на реалізацію виховних завдань. Природа є потужним фактором виховання поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в дітей цінностних ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості.     На уроках створюю умови для формування в учнів почуття гордості за свою Батьківщину. Вивчаючи з учнями 11 класу тему «Історичний розвиток органічного світу» розказуємо, що Україна володіє безцінною спадщиною людства – едіакарською біотою. Звертаємо їхню увагу на те, що подільський розріз венду й нижнього палеозою нижче міста Кам’янця-Подільський, в пригирловій частині Смотричу та по Дністру має світове значення. Наголошуємо, що Україна може пишатись тим, що вона входить в п’ятірку країн світу за поширеністю палеонтологічних знахідок докембрію.

 

 

 

 

 

 ВИСНОВКИ

            На уроках біології я активно застосовую технології рівневої диференціації, проектного методу, ігрові, інформаційно-комунікативні. Вони відносяться до особистісно-освітніх технологій легко адаптуються до індивідуальних особливостей учнів, прищеплюють культуру спілкування, виховують самостійність, відповідальність, самокритичність. Результати навчання : розвивають творчі дослідницькі здібності учнів, підвищують їх активність, сприяють інтенсифікації навчально-виховного процесу, придбання навичок самоорганізації, допомагають розвитку пізнавальної діяльності в учнів та інтересу до предмета. Усе це підтверджують результати підсумкової та проміжних тематичних атестацій учнів у всіх паралелях, а також результати рівня навченості.

             Провела експериментальний урок з використанням інноваційних технологій для розвитку креативності на тему: «Діагностування вад розвитку людини та їх корекція», а також в рамках проведення тижня МК природничо-математичних дисціплін мною був проведений виховний захід «Молодь обирає здоров’я» з метою популяризації та пропаганди серед молоді здорового способу життя, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, виявлення та підтримки талановитої молоді.

           Протягом міжатестаційного періоду у ВПУ №21 м. Миколаєва мною були проведенні навчальні та позааудиторні заходи: відкритий урок "Діагностування вад розвитку людини та їх корекція", виховний захід "Молодь обирає здоров'я", участь у Всеукраїнському біологічному форумі учнівської та студентської молоді "Дотик природи" , велика перерва присвячена Всесвітньому дню Савців, велика перерва присвячена Дню зустрічі весни, конкурс плакатів присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом , відкритий виховний захід "Найрозумніший", відкритий урок "Генетика людини", відкритий виховний захід "Зупинимо СНІД доки він не зупинив нас"

           Таким чином, можу стверджувати , що використання особистісно-орієнтованого навчання через застосування  інноваційних технологій на


уроках біології та у позаурочній роботі впродовж року  дає високі і стабільні результати, а саме:

 • дозволяє учням реально оцінювати свої можливості;
 • -підвищується інтерес до предмету;
 • між вчителем і учнями встановлюються партнерські відносини;
 • знижується психологічна напруга учнів на уроках;
 • підвищується якість знань і активність погано встигаючих учнів;
 • зникає страх перед перевіркою знань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. В.Н. Буличова Універсальні дидактичні картки і методика їх використання на уроках: особистісно-орієнтоване навчання / В.М. Буличова, М.А. Ахметов / / Біологія. – 1999 .- № 40. – С.14-16, № 41. – С.6-7.

 2. Ю.М. Волкова. З досвіду мінімізації біологічної освіти в основній школі. / Ю.М. Волкова / / Біологія в школі .- 2007 .- № 1 .- с.12-Діяльність вчителя на уроці з особистісно-орієнтованої спрямованістю: пам’ятка / / Завуч. – 1999.

№ 2 .- с.56

3. С. В. Дендеберя. Сучасні технології в процесі викладання біології: Розвивальне навчання, проблемне навчання, проектне навчання, кооперація в навчанні, комп’ютерні технології / С.В. Дендеберя, О.В. Ключникова. – 2-е вид .- М.: 5 за знання, 2008 .- 112с .- (методична література)

 4. В.В. Лаврентьєв Вимоги до уроку як основної форми організації навчального процесу в умовах особистісно-орієнтованого навчання / В.В. Лаврентьєв / / Завуч. – 2005. – № 1.

 5. В.А. Лунькіна. Використання карток з індивідуальними завданнями / В.А. Лунькіна / / Біологія в школі .- 2007 .- № 5 .- с.53-54.

 6. Особистісно-орієнтоване навчання: теорії і технології. Навчальний посібник. / Під. Ред. Н. Н. Нікітіної .- К.: ІПК ПРО, 1998 .- 104с.

 7.  Педагогічні технології у реалізації державного стандарту загальної освіти. Хімія. Біологія. Географія / М.А. Ахметов, Е.А. Мусенова, В.Д. Глібова, Є.В. Храмова; під ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубіної .- К.: УІПКППО, 2007. – 56 с.

 8. Є. В. Тяглова. Дослідницька діяльність учнів з біології: метод. посібник / Є.В. Тяглова .- М.: Глобус, 2019 .- 224с .- (Уроки майстерності).

 9. Д. Н. Осогосток Теорія і практика розвитку творчої активності учнів на уроках біології / Д.М. Осогосток; Якут. Гос.ун-т ім. М.К. Амосова. – М.: Асаdemia. 2017. – 127 с.


10. І.С. Якиманська Особистісно-орієнтований урок: планування і технологія проведення / І.С. Якиманська, О. Якуніна / / Директор школи. – 1998. – № 3 .- с.65.

 11. І.С. Якиманської. Особистісно – орієнтоване навчання в сучасній школі .- М.: «Вересень», 2018 с.57-58.

 

 

 

 Додаток 1

Рис.1 Діагностування вад розвитку людини та їх корекція

 

 

Рис.2 Діагностування вад розвитку людини та їх корекція


Додаток 2

Рис.3 Виховний захід «Молодь обирає здоров′я»

Рис.4 Виховний захід «Молодь обирає здоров′я»


Додаток 3

Рис.5 Брей-ринг «Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті»

Рис.6 Брей-ринг «Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті»


Додаток 4

Рис.7 Похід  до зоопарку, вивчення Червонокнижних тварин Миколаївської області

Рис.8 Відкритий урок «Генетика людини»


Додаток 5

Рис.9 Відкритий урок «Генетика людини»

Рис.10 Виховний захід присвячений Всесвітньому Дню Боротьби зі СНІДом


Миколаївський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

 

Кафедра Кафедра теорії й методики природничо-математичної освіти

та інформаційних технологій

 

Рецензія

на випускну роботу слухача курсів підвищення кваліфікації, викладача біології і екології, хімії ­­ВПУ № 21 міста Миколаєва

ПІП Стахорська Інна Олександрівна

Термін проведення курсів: 28.01 – 15.02 2019 року

 

Тема роботи Особистісно-орієнтоване навчання на уроках біології і екології через застосування інтерактивних технологій

 

 

У поданому матеріалі висвітлено ___________________________________

_______________________________________________________________

Заслуговує на увагу ______________________________________________

_______________________________________________________________

 

Пропозиції щодо вдосконалення роботи: ____________________________

_______________________________________________________________

 

Випускну роботу слухача допущено (не допущено) до захисту (підкреслити)

 

 

ПІБ викладача-рецензента __________               підпис____________

 


Висновок

про випускну роботу

 

Слухача курсів Стахорської Інни Олександрівни

 

Назва групи, № 26

 

 

 

Тема роботи Особистісно-орієнтоване навчання на уроках біології і екології через застосування інтерактивних технологій

 

 

 

Текст відгуку  Особистісно-орієнтоване навчання відкриває нові принципові підходи і тенденції у вирішенні питань «чому» і «як» вчити сьогодні, ставлять у центр усієї освітньої системи особистість учня, забезпечення комфорту, безконфліктних умов її розвитку, реалізацію її природних потенціалів

 

За умови успішного захисту випускна робота може бути оціненна _____

 

 Науковий керівник випускної роботи: Мироненко Ірина Володимирівна

                                                                  доцент кафедри теорій методики

                                                                  природничо-математичної освіти

                                                                  та інформаційних технологій МОІППО

 

Підпис_________________

 

«       » _________________20____р.                                                    


Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.3
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Єсипова Наталія Сергіївна
  дякую, дуже корисна інформація
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Біологія, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
17 лютого 2019
Переглядів
880
Оцінка розробки
4.3 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку