Методична розробка сценарію ігрового заняття-змагання з дисципліни "Креслення" на тему: "Проектування точок, прямих площин"

Про матеріал
Запропонований сценарій заняття можна використовувати викладачам для перевірки знань студентів, для організації і впровадження ігрових і інтерактивних форм навчання. Робота корисна для молодих викладачів, а також може бути запропонована як обмін досвідом.
Перегляд файлу

1

 

ВП НУБіП України

 «НЕМІШАЇВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

 

 

Відділення «Експлуатація та технічний сервіс машин та обладнання»

 

 

 

 

 

   СЦЕНАРІЙ                                                                ігрового  занятті-змагання  з  дисципліни   «Основи нарисної геометрії і інженерна графіка»

 

 

 

 

 

Розробили викладачі:            Грязнова І.В.

      

        Мирончук В.М.

 

 

 

 

                                                                 Розглянуто і схвалено

                                                                 засіданням циклової комісії

                                                                 технічних дисциплін

                                                                 Протокол №____від____________20  

                                                                 Голова циклової комісії                     

                                                                  _________________Бездушний П.М.

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Запропонований сценарій заняття можна використовувати викладачам для перевірки знань студентів, для організації і впровадження ігрових і інтерактивних форм навчання.    

     Робота корисна для молодих викладачів, а також може бути запропонована як обмін досвідом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Вступ                                                                                                               - 4

 

1. План заняття – змагання                                                                            - 5

 

    1.1. Розминка                                                                                              - 5

 

    1.2. Завдання 1                                                                                            - 6

 

    1.3. Завдання 2                                                                                            - 6

 

    1.4. Завдання 2 (Бліц-турнір)                                                                     - 7

 

    1.5. Завдання 4                                                                                             - 7

 

    1.6. Завдання 5                                                                                             - 8

 

    1.7. Завдання 6                                                                                             - 8

 

    1.8. Завдання 7                                                                                             - 9

 

2. Відповіді на запитання завдань                                                                - 11

 

3. Підведення підсумків змагання                                                                - 14

 

4. Висновки                                                                                                     - 15

 

5. Література                                                                                                   - 16

 

Роздатковий матеріал                                                                                    - 17

 

Рецензія                                                                                                           - 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

В сучасних умовах розвитку, реформування і удосконалення освітньої системи перед освітянами постають серйозні питання, які потребують глибокого аналізу та наукового обґрунтування новітніх методичних прийомів, впровадження яких зумовить зростання активності і зацікавленості студентів.

Сучасна школа не реалізує в системній цілісності проблеми фундаменталізації навчання, не навчає самостійно мислити, здобувати знання.

 Сучасний економічний стан країни поглиблює ці проблеми. Все це потребує докорінно змінювати сталу і застарілу практику навчання.

 Є багато методик, прийомів активізації розумової діяльності студента. Їх широке застосування не завжди дає гарантію високого рівня знань студентів. Не завжди студенти сприймають нововведення з охотою. Тому потрібно детально і ретельно, обґрунтовано і зумовлено підбирати методи, експериментувати для досягнення результатів навчання.

 Догматизм навчання, лекційна система в технікумах не дає очікуваних наслідків. Студенти як слухачі в більшості своїй пасивні.

 Тому ефект дають ті методики, де студент є активним співучасником процесу здобуття нових знань або засвоєння якихось навичок, застосування цих знань.

 Не новими, але привабливими щодо активізації розумової діяльності студентів, є ігрові методи.

 Відчуття азарту, змагання, колегіальність – все це сприймається студентами з охотою. Вони працюють командою,завжди відчувають товариську допомогу і бажання самому зробити внесок в спільну справу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заняття - змагання

 

Тема заняття : Проекційне креслення.

 

Мета навчальна : Закріпити знання і виробити у студентів навички

                                 проектування точок, прямих, площин.

 

Мета виховна : Навчити студентів аналізувати навчальний матеріал,

                             працювати в колективі, відчути потребу у змаганні.

 

Вид заняття : Контрольно-облікове.

 

Забезпечення заняття : Моделі площин проекцій, картки завдань.

 

 

 

Хід заняття :

 

І. Організаційна частина.

 

    1). Дві команди на чолі з капітанами (визначені напередодні) займають свої

         місця.

 

    2). Привітання викладача :

 

               Важко бачити звязок проекцій, пропустивши кілька лекцій.

               Щоб залік з креслення здати, треба дуже твердо знати :

               в чому значення креслення, де розріз, переріз, проекція,

               як штрихується метал, як накреслити овал,

               що таке габарит, де є додатковий вид.

                     Ми з вами опрацювали перший і другий модулі предмету. Що ж

               ми вже знаємо і як вміємо використовувати отримані знання?

                     Давайте перевіримо себе і позмагаємося.

 

      3). Перевірка готовності команд – розминка : відповісти на питання і 

            записати відповіді на картках :

 

                          1. Якою лінією креслять контури?

                          2. Яка мінімальна відстань від контурної до розмірної лінії?

                          3. Як розташувати розмірне число відносно розмірної лінії?

                          4. Для чого потрібна таблиця хорд?

                          5. Як позначається діаметр?

 

 

 

ІІ. Проведення заняття-змагання.

 

1). Перше  завдання : Визначити масштаб зображення та розмір «Х», враховуючи масштаб.

 

                               а)  для першої команди (рис.1, 2):             

 

 

                         Рис. 1                                                             Рис. 2

 

                                   б)  для другої команди (рис. 1, 2):             

                     Рис. 1                                                            Рис. 2

 

в) для третьої команди (рис. 1,2):

 

 

Рис. 1                                                      Рис. 2

 

г) для четвертої команди (рис. 1,2):

 

 

 

Рис. 1                                                                 Рис. 2

 

 

2). Друге  завдання : Нанести розміри контурів

 

а) для першої команди М 2:1                   б) для другої команди М 1:2

 

 

                 

 

 

в) для третьої команди М 1:2   г) для четвертої команди М 2:1

 

 

 

 

 

 

                                 Третє завдання Бліц-турнір :

 

 1. Назвати основні площини проекцій та їх позначення.
 2. Якою координатою вимірюється відстань від точи до площини проекцій     (П1, П2, П3) – відповідно?
 3. Яка площина називається площиною загального положення?
 4. Якою цифрою на рисунку позначено горизонтальну проекцію предмета?
 5. Якою цифрою на рисунку позначено профільну площину проекцій?

 

а) для першої команди               

 

б) для другої команди

 

 

 

в) для третьої команди

 

 

 

г) четвертої команди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4). Четверте завдання : 1. За наведеними в таблиці координатами  А, В, С  побудувати ортогональні проекції (рис.1) .

2. Записати в таблицю координати точок D, K, N (рис.2).

 

а) для першої команди

 

                                        Рис.1                                                  Рис.2

б) для другої команди

 

 

 

                                        Рис.1                                                  Рис.2

в) для третьої команди

 

                                        Рис.1                                                  Рис.2

 

 

г) для четвертої команди

 

 

                                        Рис.1                                                  Рис.2

 

 

 

 

5). Пяте завдання : Визначити геометричні тіла.

 

а) для першої команди

 

 

 1. Якими цифрами позначено проекції призм?
 2. Якими цифрами позначено проекції зрізаних призм?
 3. Якими цифрами позначено проекції пірамід?
 4. Якою цифрою позначено проекцію  конуса?
 5. Якою цифрою позначено проекцію циліндра?

 

б) для другої команди

 

 

 1. Якою цифрою  позначено проекцію призми?
 2. Якою цифрою позначено проекцію зрізаної піраміди?
 3. Якими цифрами позначено проекції циліндрів?
 4. Якою цифрою позначено проекцію зрізаного конуса?
 5. Якою цифрою позначено проекцію конуса?

 

 

 

 

в) для третьої команди

 

 

 1. Якими цифрами позначено проекції призм?
 2. Якими цифрами позначено проекції зрізаних пірамід?
 3. Якими цифрами позначено проекції пірамід?
 4. Якою цифрою позначено проекцію зрізаного конуса?
 5. Якою цифрою позначено проекцію циліндра?

 

 

г) для четвертої команди

 

 

 1. Якими цифрами позначено проекції призм?
 2. Якими цифрами позначено проекції зрізаних пірамід?
 3. Якими цифрами позначено проекції пірамід?
 4. Якою цифрою позначено проекцію  конуса?
 5. Якою цифрою позначено проекцію циліндра?

 

 

 

6). Шосте завдання : Визначити точки на комплексному кресленні, які відповідають точкам на аксонометрії (для чотирьох команд завдання додаються).

 

7). Сьоме завдання:  Кросворд. Побудувати третю проекцію кожної літери і прочитати фразу.

 

а) для першої команди

 

б) для другої команди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) для третьої команди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) для четвертої команди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповіді  на  питання  завдань

 

 

 

Розминка :

 

1 – Основною суцільною лінією;

2 – 10 мм;

3 – Зліва, зверху;

4 – Для поділу кола на рівні частини;

5 – Ø.

 

 

 

 

Перше завдання:

 

Перша команда         М1:2  ,  х=30    і  М1:1

Друга команда          М2:1,    х=18    і  М1:2

Третя команда           М2:1 ,   х=17   і  М1:1

Четверта команда –     М2:1,    х=10  і   М1:2

 

 

 

 

Друге завдання – перевіряє викладач.

 

 

 

 

 

Третє завдання:

 

 • Фронтальна (П2), горизонтальна (П1), профільна (П3).
 • У до (П2), Х до (П3), Z до (П1,) .
 • Яка не паралельна і не перпендикулярна основним площинам проекцій.
 • 6
 • 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четверте завдання:

 

а) для першої команди :                                    

 

 

 

б) для другої команди :                                    

 

 

 

 

 

 

 

в) для третьої команди :                                    

 

г) для четвертої команди :                                    

 

 

 

 

 

 

 

Пяте завдання:

 

а) для першої команди :                             б) для другої команди :                                           

 

 1. – 7,8                                                            1. – 9
 2. -  ----                                                            2. - 4
 3. – 5                                                                3.- 2                                                       
 4. – 3                                                                4. - 5
 5.  – 1                                                               5. -  1

 

в) для третьої  команди :                           г) для четвертої команди :                                    

 

 1. – 6,8,9                                                              1. – 5.7,8
 2. – 1,5                                                                 2. – 4,6
 3.  – 7                                                                   3. – 3.9
 4.  – 4                                                                   4. - -----
 5.  – 2                                                                   5. -  2     

 

 

 

Шосте завдання:

 

 

а) для першої команди :        C (11,33,22)  K(9,31,20)  A(10,32,21)  O (7,29,12) 

 

б) для другої команди :        A (22,23,24)  D(5,8,17)  N(3,10,15)  C(6,7,18) 

 

в) для третьої команди :        M(5,8,17) A(1,12,3) K(22,23,24) D(4,9,16)

 

 г) для четвертої команди :     D(6,12,16) M(5,15,17) B(2,9,14) C(3,11,13)                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7). Сьоме завдання:  Кросворд. Побудувати третю проекцію кожної літери і прочитати фразу.

 

а) для першої команди

 

 

                               «Механік повинен уміти читати креслення»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) для другої команди:

 

 

 

 

 

 

 

 

                          « Креслення - це міжнародна мова техніки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) для третьої команди:

 

 

 

 

 

 

 

«Вигляди бувають основні додаткові місцеві»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) для четвертої команди:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          « Креслення є засобом виразу технічної думки»

 

 

Підведення підсумків заняття-зманання

 

Рейтинг ( сума балів ) команд

 

№ з/п

Завдання

Можлива кількість балів

Бали першій команді

Бали другій команді

Бали третій команді

Бали четвертій команді

1

Розминка

5

 

 

 

 

2

Перше завдання

5

 

 

 

 

3

Друге завдання

10

 

 

 

 

4

Третє завдання (бліц)

5

 

 

 

 

5

Четверте завдання

10

 

 

 

 

6

Пяте завдання

5

 

 

 

 

7

Шосте завдання

15

 

 

 

 

8

Сьоме завдання

10

 

 

 

 

 

Всього к-сть балів (max)

65

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінки команді :

60 - 65 балів   – 5 (відмінно);

                                        55 - 59 балів   – 4 (добре);

54 і менше балів – 3 (задовільно).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Висновки

 

Заняття в ігровій формі завжди проходять цікаво, з великою активністю всіх студентів.

Всі завдання студенти опрацювали з задоволенням.

Дещо проблематично в груповій грі оцінити роботу кожного учасника, так як отримує бали за відповіді команда. Але в цілому така форма проведення себе оправдовує.

 

 

 

5. Література

 

 1. Айдинов А.И. Методические рекомендации по черчению. – М.: «Высшая школа», 1990

 

 1. Інженерна графіка: креслення, комп’ютерна графіка. За редакцією А.П.Верхоли. – Київ: «Каравела», 2006

 

 1. Пугачев А.С. 200 задач – головоломок по черчению. – Л.: Государственное издательство судостроительной промышленности, 1989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ

 

Завдання для першої команди :

 

 

Перше завдання  : Визначити масштаб зображень та розмір 
         «Х» , враховуючи масштаб

 

 

 

Рис. 1           Рис. 2

 

 

 

 

 

Друге завдання : Нанести розміри контурів (М 2:1):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третє завдання : Бліц-турнір :

 1. Назвати основні площини проекцій та їх позначення.
 2. Якою координатою вимірюється відстань від точи до площини проекцій     (П1, П2, П3) – відповідно?
 3. Яка площина називається площиною загального положення?
 4. Якою цифрою на рисунку позначено горизонтальну проекцію предмета?
 5. Якою цифрою на рисунку позначено профільну площину проекцій?

4). Четверте завдання : 1. За наведеними в таблиці координатами  А, В, С  побудувати ортогональні проекції (рис.1) .

2. Записати в таблицю координати точок D, K, N (рис.2).

 

 

Рис.1                                   Рис.2

Пяте  завдання : Визначити геометричні тіла.

 

 1. Якими цифрами позначено проекції призм?
 2. Якими цифрами позначено проекції зрізаних призм?
 3. Якими цифрами позначено проекції пірамід?
 4. Якою цифрою позначено проекцію  конуса?
 5. Якою цифрою позначено проекцію циліндра?

Шосте завдання : Визначити точки на комплексному креслені, які відповідають точкам на аксонометрії.(Додаток №1).

Сьоме завдання:  Кросворд. Побудувати третю проекцію кожної літери і прочитати фразу.

 

                                                                                              

Завдання для другої команди :

 

Перше завдання  : Визначити масштаб зображень та розмір 
         «Х»,  враховуючи масштаб

 

 

 

 

 

Друге  завдання : Нанести розміри контурів (М 1:2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третє завдання : Бліц-турнір :

 1. Назвати основні площини проекцій та їх позначення.
 2. Якою координатою вимірюється відстань від точи до площини проекцій     (П1, П2, П3) – відповідно?
 3. Яка площина називається площиною загального положення?
 4. Якою цифрою на рисунку позначено горизонтальну проекцію предмета?
 5. Якою цифрою на рисунку позначено профільну площину проекцій?

 

 

 

4). Четверте завдання : 1. За наведеними в таблиці координатами  А, В, С  побудувати ортогональні проекції (рис.1) .

2. Записати в таблицю координати точок D, K, N (рис.2).

 

 

                                                       Рис.1                                              Рис.2

Пяте  завдання : Визначити геометричні тіла.

 1. Якою цифрою  позначено проекцію призми?
 2. Якою цифрою позначено проекцію зрізаної піраміди?
 3. Якими цифрами позначено проекції циліндрів?
 4. Якою цифрою позначено проекцію зрізаного конуса?
 5.  Якою цифрою позначено проекцію конуса?

Шосте завдання : Визначити точки на комплексному креслені, які відповідають точкам на аксонометрії.(Додаток №2).

Сьоме завдання : Побудувати третю проекцію кожної літери і

                               прочитати фразу.

 

Завдання для третьої команди :

 

 

 

Перше завдання  : Визначити масштаб зображень та розмір 
         «Х»,  враховуючи масштаб

 

 

 

 

 

Друге  завдання : Нанести розміри контурів (М 1:2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третє завдання : Бліц-турнір :

 

 1. Назвати основні площини проекцій та їх позначення.
 2. Якою координатою вимірюється відстань від точи до площини проекцій     (П1, П2, П3) – відповідно?
 3. Яка площина називається площиною загального положення?
 4. Якою цифрою на рисунку позначено горизонтальну проекцію предмета?
 5. Якою цифрою на рисунку позначено профільну площину проекцій?

4). Четверте завдання : 1. За наведеними в таблиці координатами  А, В, С  побудувати ортогональні проекції (рис.1) .

2. Записати в таблицю координати точок D, K, N (рис.2).

 

                                                  Рис.1                                       Рис.2

Пяте  завдання : Визначити геометричні тіла.

 

 1. Якими цифрами позначено проекції призм?
 2. Якими цифрами позначено проекції зрізаних пірамід?
 3. Якими цифрами позначено проекції пірамід?
 4. Якою цифрою позначено проекцію зрізаного конуса?
 5. Якою цифрою позначено проекцію циліндра?

 

Шосте завдання : Визначити точки на комплексному креслені, які відповідають точкам на аксонометрії.(Додаток №3).

Сьоме завдання : Побудувати третю проекцію кожної літери і

прочитати фразу.

 

 

Завдання для четвертої команди :

 

Перше завдання  : Визначити масштаб зображень та розмір 
         «Х»,  враховуючи масштаб

 

 

 

 

 

Друге  завдання : Нанести розміри контурів (М 1:2):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третє завдання : Бліц-турнір :

 1. Назвати основні площини проекцій та їх позначення.
 2. Якою координатою вимірюється відстань від точи до площини проекцій     (П1, П2, П3) – відповідно?
 3. Яка площина називається площиною загального положення?
 4. Якою цифрою на рисунку позначено горизонтальну проекцію предмета?
 5. Якою цифрою на рисунку позначено профільну площину проекцій?

4). Четверте завдання : 1. За наведеними в таблиці координатами  А, В, С  побудувати ортогональні проекції (рис.1) .

2. Записати в таблицю координати точок D, K, N (рис.2).

 

                                                          Рис.1                                                  Рис.2

 

 

 

Пяте  завдання : Визначити геометричні тіла.

 1. Якими цифрами позначено проекції призм?
 2. Якими цифрами позначено проекції зрізаних пірамід?
 3. Якими цифрами позначено проекції пірамід?
 4. Якою цифрою позначено проекцію  конуса?
 5. Якою цифрою позначено проекцію циліндра?

 

Шосте завдання : Визначити точки на комплексному креслені, які відповідають точкам на аксонометрії.(Додаток №4).

Сьоме завдання : Побудувати третю проекцію кожної літери і

прочитати фразу.

 

 

 

Рецензія

 

 

Представлений сценарій заняття-змагання з дисципліни «Основи нарисної геометрії і інженерна графіка» включає в себе вісім видів питань по темам першого і другого модулів. Заслуговує на увагу різноманітність завдань: визначити масштаб зображення, координати точок, побудувати третю проекцію геометричних тіл, визначити положення точок. Ефективно застосована інтерактивна форма виконання сьомого завдання.

Слід більш ретельно розробити критерії персоніфікованого оцінювання знань студентів – учасників команд.  

 

 

 

 

Рецензент: викладач вищої категорії ВП НУБіП України «Немішаївського                        агротехнічного коледжу»   ____________ Мельченко Н.І.

 

doc
Пов’язані теми
Технології, 11 клас, Сценарії
До підручника
Креслення (профільний рівень) 11 клас (Сидоренко В.К.)
Додано
24 січня 2019
Переглядів
3048
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку