4 грудня о 18:00Вебінар: Новий курс мистецтва в школі: теорія і практика

Методична розробка уроку: «Раціональне використання та охорона водних ресурсів.»

Про матеріал
НАВЧАЛЬНА МЕТА: Узагальнити знання про раціональне використання та охорону водних ресурсів; вплив на довкілля різних категорій водоспоживання; джерела забруднення води; водні ресурси України; наслідки антропогенного впливу на гідросферу ; формувати екологічне мислення.
Перегляд файлу

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОРДЕНА «ЗНАК ПОШАНИ»

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 75

 

 

 

 

 

Методична розробка уроку екології.

Тема програми

«Проблеми гідросфери»

Тема уроку:

«Раціональне використання та охорона водних ресурсів.»

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробила

Спеціаліст вищої категорії,

Викладач – методист

Цикало Ніна Василівна

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА ПРОГРАМИ: Проблеми  гідросфери.

 

ТЕМА УРОКУ:  Раціональне використання та охорона водних ресурсів.

 

ТИП УРОКУ: Узагальнюючий урок – семінар.

 

НАВЧАЛЬНА МЕТА: Узагальнити знання про раціональне використання та охорону водних ресурсів; вплив на довкілля різних категорій водоспоживання; джерела забруднення води; водні ресурси України; наслідки антропогенного впливу на гідросферу ;  формувати екологічне мислення.

 

РОЗВИВАЮЧА МЕТА: Формувати  в учнів базової системи знань для майбутнього свідомого і господарського природокористування, збереження природних ресурсів.

 

ВИХОВНА МЕТА: Розкривати роль наукових теорій у пізнанні явищ природи, виховувати переконаність у необхідності поглиблення знань про навколишнє середовище з метою їх практичного використання. Виховувати бережливе ставлення до водних ресурсів.

 

ОБЛАДНАННЯ: Мультимедійний проектор, таблиці, схеми, діаграми: «Типи забруднення  поверхневих і підземних вод», «Найбільші споживачі води в Україні»,  «Розподіл прісної і солоної води на Землі»,  «Наслідки споживання людиною забрудненої води», «Екологічні наслідки забруднення Світового океану». 

На учнівських столах – схемах – конспект «Способи очищення стічних вод».

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ: Гідросфера, водоспоживання, самовідновлення водних систем, контроль якості води, синтетичні поверхнево – активні речовини (СПАР).

 

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ: ХІМІЯ, БІОЛОГІЯ, ГЕОГРАФІЯ, АГРОНОМІЯ, ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТОВКА ДО УРОКУ

 

На початку вивчення теми програми  «Проблеми гідросфери» оголошується план семінару та дата його проведення.

 

 

ПЛАН

 

 1.               Водокористування  та водоспоживання.
 2.               Водні ресурси та використання води в Україні.
 3.               Джерела забруднення гідросфери.
 4.               Наслідки забруднення гідросфери.
 5.               Охорона водних ресурсів.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРУ

 

 1.               Що таке гідросфера?
 2.               Що таке кругообіг води в природі?
 3.               Як здійснюється кругообіг води в біосфері?
 4.               Що ви знаєте про водні ресурси України?
 5.               Чому сільське господарство є одним з найбільшіших

           споживачів води? *

 1.               Якими можуть бути  наслідки забруднення водних джерел? *
 2.               Що таке «кислотні дощі»? *
 3.               Які хімічні та фізичні властивості води ви знаєте?

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання позначені   *  потребують опрацювання додаткової літератури, тому можуть бути запропоновані учням з високим рівнем знань.

 

Заздалегідь за бажанням учнів  обирається група доповідачів, що готують основний  матеріал питань семінару. Всі інші  учні утворюють групи  «експертів»,  які готую  доповідачам питання для обговорення за кожним пунктом плану.

 

В процесі підготовки до семінару учні опрацьовують  додаткову літературу, що дозволяє їм глибше засвоїти матеріал даної теми  та усвідомити її значення.

 

ХІД УРОКУ

 

 1.               ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

 

Перевіряється готовність учнів  до уроку.

Учні знайомляться з планом  проведення семінару, що проектується на екран, умовами оцінювання роботи «експертів».

Сім учнів займають місця за столом доповідачів.

 

 1.               ВСТУПНЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ:

 

Повідомляється про значення води на Землі, а також в житті людини, головні властивості цього  природного ресурсу, значення та зміни якості води в процесі її використання.

 

Учням надається інформація про світове водоспоживання населенням, промисловістю, сільським господарством, а також про норми витрат води на найважливіших виробництвах на 1 т продукції.

 

 Разом з учнями обговорюється питання впливу  на довкілля різних категорій водоспоживання, а також антропогенний вплив на гідросферу.

 

Узагальнюються знання про  раціональне використання та охорону гідросфери на між предметній основі:

 

 •                   екологія – проблема гідросфери;
 •                   біологія – людина і біосфера;
 •                   хімія – хімія та екологія, значення розчинів в промисловому виробництві та сільському господарстві;
 •                   географія – природні ресурси;
 •                   агрономія – зрошування.

 

 

 

 

 

ВОДОКОРИСТАННЯ У СВІТІ,  %

 

Континент

Промисловість

Сільське господарство

 

Європа

48

39

Азія

5

88

Африка

4

72

Північна Америка

36

36

Південна  Америка

14

70

Австралія

36

50

 

ВПЛИВ НА ДОВКІЛЛЯ РІЗНИХ КАТЕГОРІЙ ВОДОСПОЖИВАННЯ

Категорія водоспоживання

Спосіб використання води

Вплив на навколишнє середовище

Пряме

Без вилучення води з водойм  (гідроенергетика, водний транспорт, рибальство)

Не призводить до зменшення водних ресурсів, слабко забруднює воду

Поворотне

З вилучення води з водойм і частковим поверненням зі стічними та дренажними водами

Зменшує водні ресурси, забруднює воду

Безповоротне

З вилученням з водойм без повернення у цей водозбір

Зменшує водні ресурси

 

 

 

III. ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ СЕМІНАРУ ЗА ПЛАНОМ

 

1. ВОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ВОДОСПОЖИВАННЯ

Дається визначення термінів  -  водокористування, водоспоживання.

  Розглядаються  таблиці:

                                        «Водокористування у світі»

                                       «Норми витрат води»

                                      «Вплив на довкілля різних категорій водоспоживання»

 

Доповідач знайомить з класифікацією водокористування згідно з Держстандартом за такими ознаками:

 • за цілями водокористування;
 • за об'єктами водокористування;
 • за способом використання;
 • за технічними умовами використання

 

За характером використання води системи водопостачання поділяються на:

 • прямотічні;
 • послідовні;
 • оборотні;
 • підживлювальні

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 

 1. Які є категорії водоспоживання?
 2. Чому сільське господарство є одним з найбільших споживачів води?
 3. Допустима норма водозабору з річок становить 1/25 частина річкового стоку. Проте з багатьох річок України забирають набагато більше води. Спрогнозуйте можливі наслідки цього.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ВОДНІ РЕСУРСИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВОДИ В УКРАЇНІ

Демонструється діаграма розподілу прісної і солоної води на Землі:

 • солона вода - 97%
 • прісна вода - 3% ,

а також діаграма використання води в Україні:

 • сільське господарство - 34%
 • промисловість - 45,4%
 • житлово-комунальне господарство - 19,6%

Використовуючи географічну мапу України повідомляється слідуюча інформація:

 • за запасами і використанням водних ресурсів Україна належить до країн мало забезпечених прісними водами;
 • провідна роль у забезпеченні потреб господарства та населення прісною водою належить річкам;
 • на території України налічується близько 73 тис. великих і малих річок;
 • найбільша річка - третя за величиною в Європі - Дніпро. Довжина-2285 км. У межах України довжина цієї водної артерії становить 1205 км;
 • басейн Дніпра з такими притоками, як Десна, Сула, Псел, Ворскла, займає 2/3 території України;
 • чималі водні ресурси зосереджені в озерах,яких в Україні понад З тис. Найбільші з них розміщені у приморській частині,зокрема в басейні Дунаю - озера Ялпуг, Кагул, Кугурлуй, Катлабух;
 • в Україні побудовано понад 1100 водосховищ. У степовій зоні розміщені найбільші водосховища - Каховське, Дніпровське, Дніпродзержинське;
 • на малих річках побудовано 29 тис. ставків площею 3,2 тис.км2;
 • підземні води, запаси яких становлять 56 км 3, використовують для задоволення потреб населення.

 

- Глибина залягання артезіанських вод в Україні коливається від 100 до 600м. Основна їх частина міститься в Донецько- Придніпровському і Південно-Західному регіонах;

 

- територію країни омивають найцінніші в рекреаційному аспекті Чорне та Азовське моря. Площа Чорного моря -420,3 тис.км2, Азовського моря - 39,1 тис. км2.

 

 

 

ТИПИ ЗАБРУДНЕННЯ  ПОВЕРХНЕВИХ І ПІДЗЕМНИХ ВОД

 

Типи забруднення

Забруднювальні речовини

Фізичне

Нерозчинні домішки: глина, пісок, намул, пил тощо

Хімічне

Важкі метали, кислоти, луги , мінеральні солі, нафта і нафтопродукти, синтетичні поверхнево-активні  речовини (СПАР), мийні засоби, мінеральні добрива, пестициди

Біологічне

Різні мікроорганізми (бактерії, віруси),  яйця гельмінтів, спори грибів

Радіоактивне

Радіонукліди (цезій-137, сторонцій-90,  калій-40 та ін..)

Теплове

Підігріті води ТЕС та АЕС

 

 

ОСНОВНІ ЗАБРУДНЮВАЛЬНІ РЕЧОВИНИ  ПО ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Галузь  промисловості

Забруднювальні речовини

Целюлозо-паперовий комплекс, деревообробка

Органічні (лігніни, смолисті і жирні речовини, фенол та ін..), амонійний азот, сульфати, завислі речовини

Нафтовидобувна

Нафтопродукти, феноли, амонійний азот, сульфіди

Машинобудування, металообробка, металургія

Важкі метали, завислі речовини, амонійний азот, нафтопродукти, смоли феноли, фото реагенти

Хімічна, нафтохімічна

Феноли, нафтопродукти, полі циклічні ароматичні вуглеводні, завислі речовини, бензопірен

Гірничовидобувна, вугільна

Мінеральні завислі речовини, феноли

Легка, текстильна, харчова

Нафтопродукти, органічні барвники, органічні речовини

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 1. Яке екологічне становище головної водної артерії України - р. Дніпро?
 2. Використання запасів води річок, озер, ставків, інших водоймищ з народногосподарською метою. Які його наслідки?
 3. Який вплив на стан водного середовища України мають наслідки Чорнобильської катастрофи?

3. ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ

Доповідач знайомить з основними джерелами забруднення і засмічення водойм, типами забруднення поверхневих і підземних вод, використовуючи таблиці:

                  «Основні забруднювальні речовини по галузях промисловості»                  

                 «Типи забруднення поверхневих і підземних вод»

 Характеризує один з найбільших споживачів і, одночасно, забруднювачів природних вод - сільське господарство.

Пояснює взаємозв'язок між забрудненням природних вод побутовими стоками та здоров'ям людини. Така забруднена вода містить збудники різноманітних інфекційних захворювань (дизентерія, інфекційний вірусний гепатит, туляремія, паратиф та інші).

Розглядаються слідуючі питання:

 1. «Кислотні дощі» та їх наслідки.
 2.   Забруднення нафтою і нафтопродуктами морського середовища.
 3. Радіоактивні викиди - загроза для Світового океану.

 

 

 

 

 

НАСЛІДКИ СПОЖИВАННЯ ЛЮДИНОЮ  ЗАБРУДНЕНОЇ ВОДИ

 

Характер споживання води

Забруднювач

Захворювання

Біологічний

Пиття та їжа

Патогенні бактерії

Холера, дизентерія, черевний тиф, гастроентерит, лептоспіроз, туляремія

Віруси

Інфекційний гепатит

Паразити

Амебна дизентерія, дракункульоз, гельмінтоз, ехінококоз

Вмивання , прання у воді

Паразити

Шестосоміазиз, дерматит, стронгілоідоз

Проживання або знаходження біля  води

Через комах-переносників

Малярія, жовта лихоманка,  сонна хвороба, філяритоз

Хімічний

Пиття та їжа

Нітрати

Метагемоглобінемія

Сполуки фтору

Ендемічний флюороз

Миш’як

Інтоксикація

Селен

Селеноз, інтоксикація

Свинець

Інтоксикація

Полі циклічні ароматичні вуглеводні

Рак

Надто м’яка вода

Атеросклероз, гіпертонія

Хром

Уровська хвороба

Нікель

Алергія шкіри,руйнування роговиці ока

Мідь

Ураження нервової системи

Фенол

Отруєння

 

 

 

 

 

ПРОБЛЕМА ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

Поряд з навчальним закладом знаходиться водний об'єкт - річка Вовча. Візуально визначити її забруднення. Виявити основні джерела забруднення.

 1.           НАСЛІДКИ ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ

Заслуховуються декілька повідомлень:

«Забруднення природних вод України»

 «Якість води і стан здоров'я населення»

ФОРМУЛЮЄТЬСЯ ВИСНОВОК

Найважливішим наслідком забруднення води є те, що потрапляючи у водойми, забруднювальні речовини спричинюють зниження її якості. Це виявляється у зміні її фізичних властивостей та хімічного складу, у зменшенні вмісту у воді кисню, зміні кількості і видового складу мікроорганізмів, появі хвороботворних бактерій.

Отже, забруднення природних вод може призвести до того, що вони стають непридатними для пиття, купання, а інколи і для технічних потреб.

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

 1. Які наслідки для здоров'я людей має вживання забрудненої води?
 2. Хлорування води. За та проти. Застосування прогресивних безхлорних технологій знезараження води.
 3. Як впливають на якість води та життєдіяльність гідробіонтів СПАР (синтетичні поверхнево активні речовини)?

5.ОХОРОНА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Доповідач знайомить з основними нормативними документами в галузі охорони водного середовища в Україні:

 • Закон України «Про охорону навколишнього середовища» 
 • Водний кодекс України 
 • Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами»

 

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ СПОСОБІВ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За допомогою таблиці «Класифікація способів очищення стічних вод», розглядаються основні методи їх очищення :

 •                    механічні;
 •                    фізичні;
 •                    хімічні;
 •                  біологічні

Надається інформація як регламентується якість, склад, та властивості води згідно гігієнічних вимог та санітарних норм.

Для санітарної оцінки води використовуються показники:

 •                    гранично допустимі концентрації речовин уводі;
 •                    допустимі рівні речовин у воді;
 •                    лімітуючі ознаки шкідливості;
 •                    клас небезпеки речовин.

Для гігієнічної оцінки води використовуються такі показники:

 •                    кількість завислих речовин;
 •                    температура;
 •                    наявність збудників захворювань;
 •                     кількість хімічних речовин;
 •                    мінеральний склад;
 •                    розчинений кисень.

ЩКАВО ЗНАТИ:

Прогнозні підрахунки показують, що за існуючих темпів водокористування у світі і приросту населення та обсягів виробництва людство може до 2100 року використати усі запаси прісної води.

Спробуйте підрахувати, скільки води використовуєте ви особисто, уся ваша родина за день. Проаналізуйте, чи завжди ці витрати є раціональними, чи  можна вжити якихось заходів щодо зменшення водоспоживання у вашій родині?

 

 

IV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ СЕМІНАРУ

 

 Оцінювання виступів основних доповідачів.

Визначення кращих запитань. Оцінювання найбільш активних «експертів».

 

Домашнє завдання:

Підготуватись до тематичної атестації.

Підготувати реферат «Вплив діяльності людини на гідросферу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
18 листопада 2019
Переглядів
1045
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку