Урок з екології в 11 класі на тему "Енергетика і довкілля: ми не можемо жити без енергії. Соціальна акція «Енергозберігаюча електрична лампочка»"

Про матеріал

Враховуючи набуті знання старшокласників, ефективними виявились уроки – дискусії, постановка екологічного експерименту, уроки конференції, круглі столи, екологічний факультатив.

Важливе значення має участь учнів у природоохоронних акціях, залучення учнів до виконання науково-дослідної роботи, які дозволяють реалізувати форми і методи екологічного виховання, зокрема методів, постулатів і прийомів діалогіки, що підвищує мотивацію до самопізнання, активізує рефлексію, сприяє подоланню бар'єрів спілкування, формуванню нового типу світогляду сучасної людини, здатної до розв'язання глобальних проблем цивілізації, людини для якої властивий здоровий спосіб життя і такі моральні якості як витримка, доброта, толерантність, порядність, милосердя і вдячність.

Зміст уроку, що пропонується на розсуд громадськості, має на меті ознайомити учнів з поняттями енергоефективності, звернути увагу на способи економного та ефективного використання енергії, обґрунтувати ефективність і екологічність використання енергозберігаючих електричних лампочок;

розвивати вміння аналізувати, бачити проблеми, шукати шляхи вирішення, мотивувати учнів до ощадливого використання електро- та теплової енергії у школі та вдома;

формувати навички ощадливого енергоспоживання, ціннісного ставлення до природи, її багатств, до збереження кращих традицій українського народу.

Перегляд файлу

Енергетика і довкілля: ми не можемо жити без енергії.

Соціальна акція «Енергозберігаюча електрична лампочка»

Дмитро Музика, учитель біології та екології Михайлюцької ЗОШ І – ІІІ ступенів

 

Цільова група:

 • учні 8 - 9 класу

 

Тривалість:

 • 90 хв.

 

Мета:

 • ознайомити учнів з поняттями енергоефективності, звернути увагу на способи економного та ефективного використання енергії, обґрунтувати ефективність і екологічність використання енергозберігаючих електричних лампочок;
 • розвивати вміння аналізувати, бачити проблеми, шукати шляхи вирішення, мотивувати учнів до ощадливого використання електро- та теплової енергії у школі та вдома;
 • формувати навички ощадливого енергоспоживання, ціннісного ставлення до природи, її багатств, до збереження кращих традицій українського народу.

 

Операційні цілі (завдання):

Після закінчення уроку учень

знає

 • сутність поняття «енергозбереження» в школі, вдома;

розуміє

 • категорію «енергоефективність», «відновлювальні джерела енергії»;

вміє

 • аналізувати проблеми з енергоефективності;

може

 • прогнозувати майбутні результати;
 • оцінювати й усувати ризики;
 • шукати оптимальні шляхи вирішення проблеми;
 • брати участь в акціях з пропаганди енергоефективності;
 • спілкуватися, висловлювати свою думку та захищати її.

 

Методи і техніки:

соціологічне дослідження;

рольова гра;

робота та дискусія в групах;

ситуаційні вправи;

«мозковий штурм»;

плакат-підсумок;

метод драми (рольова гра);

дебати «за» і «проти»;

тестування.

 

Обладнання:

комп’ютер, підєднаний до Інтернету;

проектор;

калькулятори;

маркери, ручки, аркуші А3;

інтерактивні вправи «Види теплопередачі», «Лампа розжарення», «Способи зміни внутрішньої енергії» (LearningAps.org);

відеофрагменти «Джерела енергії», «Інша енергія», «Від вогнища до світлодіоду»;

кліпи «Як економити електроенергію», «Як зберегти тепло»;

ксерокопії матеріалів «Деякі недоліки відновлювальних джерел енергії»;

 

Допоміжні матеріали:

Додаток 1. Агітаційні матеріали, рекламні проспекти.

Додаток 2. План «Енергоефективність моєї оселі».

Додаток 3. Принципи економного використання освітлювальних приладів.

Додаток 4. Математичні задачі.

Додаток 5. Анкета: «Порівняння різних типів ламп».

Додаток 6. Енерговитрати побутових приладів.

Додаток 7. Енерготест власної домівки.

 

Хід уроку

 

Вчимося не для школи, а для життя!

 

1. Вступна частина

 1.    Привітайтеся з учнями і розкажіть цікаву «мотиваційну» історію, або проведіть математичні розрахунки (Додаток 4, 6).
 2.    Нагадайте учням, що основна мета заняття – навчитись ощадно використовувати джерела енергії, вирішувати проблеми по енергоефективності.
 3.    Запитайте в учнів: звідки вони беруть енергію, коли бігають, катаються на велосипеді, плавають чи грають у футбол?
 4.    Повідомте учням тему і мету уроку.

 

2. Основна частина

 1. Повідомте учням план досліджень:

Виробництво енергії та довкілля.

Які джерела енергії кращі?

Як заощаджувати енергію?

Виконайте інтерактивну вправу «Види теплопередачі» (LearningAps.org).

Перегляньте і обговоріть фільм «Інша енергія», «Джерела енергії».

 1. Організуйте «мозковий штурм» з проблемного питання «У чому полягає негативний вплив на довкілля різних видів діяльності, пов’язаних з виробництвом енергії». Роботу зорганізуйте в групах. Відповіді з проблемного питання групи записують на ватмані (А3). Допоможіть учням в обговоренні цього питання.
 2. Повідомте нове завдання для груп. Для цього необхідно вибрати добровольців, які представлятимуть «уряд» (5 чол.) і які захищатимуть позиції «природоохоронних організацій» (5 чол.). Решту учнів об’єднайте в 4 групи, кожній з яких надайте інформацію про один з чотирьох відновлювальних енергетичних ресурсів: енергія вітру, сонця, термальних вод та біомаси. Завдання кожної групи – переконати «уряд» та громадськість у тому, що в енергетичній стратегії країни основну роль необхідно відвести саме запропонованому їх групою джерелу енергії. Завдання «природоохоронних організацій» – надати факти на підтримку заміни традиційних джерел відновлювальними, а «уряду» – вироблення енергетичної стратегії розвитку країни. Забезпечте представників «уряду» і «природоохоронних організацій» відомостями про недоліки відновлювальних джерел енергії. Організуйте дискусію, що дозволить виявити різні точки зору на питання – «Перспективність використання в Україні відновлювальних джерел енергії». Запропонуйте групам підготувати агітаційні матеріали, рекламні проспекти, які вони могли б використати на підтримку власної позиції (Додаток 1). Нагадайте, що під час дискусії потрібно поводитись ввічливо і шанобливо. Визначте порядок виступу груп шляхом жеребкування. Час виступу групи – 5 хв. Попросіть представників груп відповідати стисло. Запропонуйте представникам «уряду» та «захисників природи» проголосувати за оптимальний варіант вирішення енергетичних проблем в Україні. Запропонуйте учням скласти список, можливих способів опалення. Обговоріть з учнями такі питання: переваги та недоліки видів опалення; вартість опалення школи, власного будинку; «нерозумні» методи регулювання температури приміщень. Продемонструйте кліпи «Як економити електроенергію», «Як зберегти тепло» та обговоріть їх зміст. Виконайте інтерактивну вправу «Способи зміни внутрішньої енергії» (LearningAps.org). Попросіть учнів скласти план економії тепла і поліпшення термоізоляції власного будинку «Енергоефективність моєї оселі» (Додаток 2). Організуйте «відкритий мікрофон», щодо дотримання правил енергоефективності в побуті. Зробіть спеціальний стенд з найоригінальнішими ідеями з питань енергозбереження та розмістіть у фойє школи.
 3.    Використайте різні методи роботи з групами: І група – метод драми (учням необхідно розіграти драму «Купівля побутових електроприладів у магазині»); ІІ група – гра «Творча лабораторія» (визначити «за» і «проти» в виборі традиційних та енергоефективних побутових приладів); ІІІ група – «Дерево знань» (відібрати енергоефективні електроприлади); ІV група – метод «Логічний ланцюжок» (що ти можеш зробити для заощадження електроенергії чи тепла у власній оселі чи школі). Допоможіть учням дійти висновку, що їхня поведінка впливає на вирішення або поглиблення багатьох екологічних проблем.
 4.    Запропонуйте учням проаналізувати чи будуть зменшуватися в майбутньому обсяги споживання електроенергії та газу населенням України. Результати представте у вигляді заповненої таблиці:

№ з/п

Чинник

Тип природокористування

(раціональне/нераціональне)

Економія ресурсів

1.

Заміна ламп розжарювання на лампи денного світла

 

 

2.

Утеплення стін будинків

 

 

3.

Використання у вуличному освітленні ламп, що реагують на рух об’єкта

 

 

4.

Збирання паперу на макулатуру

 

 

5.

Роздільне збирання побутових відходів (папір/метал/пластик)

 

 

Роботу проведіть у парах.

 1.    Проведіть за тиждень до заняття соціологічне дослідження за анкетою: «Порівняння різних типів ламп» у магазинах, що торгують побутовими електроприладами (Додаток 5). У групах проведіть дослідження громадської думки з цього питання. Організуйте «мозковий штурм» на тему: «Чому звичайні лампи розжарення купують частіше, ніж енергозберігаючі?». Обговоріть, які звички спонукають купувати «жарівки». Виконайте інтерактивну вправу «Лампа розжарення» (LearningAps.org).
 2.    Попросіть учнів придумати рекламні оголошення для енергозберігаючих лампочок. Для цього об’єднайте учнів у групи і визначте для кожної з них конкретний тип споживача: «нерішуча людина», «економна людина», «недостатньо інформована людина», «екологічно мисляча людина», на якого буде орієнтована реклама переваг енергозберігаючих лампочок. Вислухайте представлення результатів групової роботи. Обговоріть разом з учнями, наскільки переконливо вдалося різним групам виконати це завдання.
 3.    Обговоріть «Принципи економного використання освітлювальних приладів» (Додаток 3). Попросіть учнів дати свої пропозиції з цього приводу.
 4.    Перегляньте відео «Від вогнища до світлодіоду». Попросіть учнів полічити всі джерела світла, що є у них вдома, і обрахувати кількість енергії, яку вони витрачають протягом дня, тижня, місяця. Запропонуйте їм порівняти результати з гіпотетичною ситуацією, якби всі лампочки у них вдома були б замінені на енергозберігаючі.
 5.      Запропонуйте учням енерготест власної домівки (Додаток 7).

 

3. Підсумкова частина

 1.    Разом з учнями підсумуйте. Запитайте учнів, де в житті знадобляться здобуті знання. Заохочуйте їх, щоб вони поділилися своїми думками.
 2.    Поясніть домашнє завдання: проаналізувати, як удома ви використовуєте енергію, разом з батьками поміркувати: як можна раціонально використовувати енергію в побуті?
 3.    Подякуйте учням за урок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Додаток 1

Агітаційні матеріали, рекламні проспекти

 

Результат пошуку зображень за запитом "Енергоефективність моєї оселі"

Результат пошуку зображень за запитом "Енергоефективність моєї оселі" 

Результат пошуку зображень за запитом "Енергоефективність моєї оселі"

Результат пошуку зображень за запитом "Енергоефективність моєї оселі"Результат пошуку зображень за запитом "Енергоефективність моєї оселі" 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Додаток 2

План «Енергоефективність моєї оселі»

 

1. Слідкувати за витратами енергоносіїв.

2. Купувати енергозберігаючі побутові прилади.

3. Замінити лампочки розжарювання на компактні люмінесцентні лампи.

4. Виключати всі електроприлади, які не використовуються. Не залишати їх у режимі очікування.

5. Не тримати електричні пристрої на зарядці більше, ніж необхідно для повної зарядки акумулятора.

6. Вмикати освітлення тільки тоді, коли при денному світлі працювати не можна.

7. Замінити вікна на енергозберігаючі.

8. Утеплювати вікна та двері.

9. Щільно закривати дверцята холодильника й морозильника.

10. Наливати в електричний чайник лише необхідну кількість води.

11. Використовувати правильний посуд при приготуванні їжі.

12. Приймати душ замість ванни - девіз тих, хто економить!

Споживаймо енергію розумно!

 

Результат пошуку зображень за запитом "енергозбереження"

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

Принципи економного використання освітлювальних приладів

 

• Якщо можливо, використовуйте енергозберігаючі електроприлади (у тому числі лампи). 

• Уникайте кольорових лампочок вони споживають занадто багато енергії. 

• Використовуйте джерела світла з плафонами або абажурами, які добре відбивають світло або ж направляють його в необхідні місця (торшери, люстри). 

• Якщо ви працюєте при світлі, використовуйте індивідуальний освітлювальний прилад, а не загальний. 

• Треба якомога частіше видаляти пил з освітлювальних приладів. 

• Як можна довше використовуйте денне світло. Пофарбуйте стіни в світлі тони, розмістіть робочі місця біля вікон і не лінуйтеся мити їх. 

• Завжди вимикайте світло навіть на кілька хвилин, якщо воно вам більше не потрібне.

 

Інструкції щодо дбайливої витрати електрики

Спосіб 1. Чи дійсно нам потрібно стільки світла?

Спосіб 2. Багатотарифні лічильники

Спосіб 3. Корисна економія

Спосіб 4. Чудеса техніки

Спосіб 5. Правильно використовуємо те, що маємо

 

 

Результат пошуку зображень за запитом "Принципи економного використання освітлювальних приладів"

 

 

Додаток 4

Математичні задачі

 

р1 — споживана потужність енергозберігаючої лампи (Вт);

p2 — споживана потужність звичайної лампи розжарювання (Вт), що дає такий же світловий потік;

t1 — час експлуатації енергозберігаючої лампи (год.);

t2 — час експлуатації звичайної лампи розжарювання (год.);

t — час вимірювання (в даному випадку ми приймаємо, що t = t1);

c1 — ціна енергозберігаючої лампи (грн);

c2 — ціна звичайної лампи розжарювання (грн);

a — ціна 1 кіловат-години електроенергії (грн / кВ-год.);

S — ефективність енергозберігаючої лампи.

 

 

S=0,001 x t x a (p2 – p1) +t/t2x c2 - t/t1x c1

 

А) На електростанціях України виробляється 196 млрд. кВт/год. електроенергії. Розрахуйте, скільки електроенергії виробляється в Україні з розрахунку на 1 людину. Порівняйте з обсягами споживання у вашій сім'ї.

Б) Теплова електростанція потужністю 2,4  млрд. кВт / год витрачає в середньому 1800 т бурого вугілля на годину. Які витрати палива будуть за рік?

В) Завантаження одного ядерного реактора вимагає 163 касет урану, це коштує близько $ 16 млн. на рік. В Україні працює 15 енергоблоків АЕС. Встановіть, скільки коштує завантаження всіх блоків протягом 10 років.

 

Енергозберігаючі лампочки використовують у декілька раз менше електрики ніж звичайні лампочки жарівки.

 

 

Додаток 5

Анкета: «Порівняння різних типів ламп»

 

Таблиця 1

 

Виробник

Тип

лампи

Ціна

(грн.)

Потужність (Вт)

ККД

(%)

Реклама та інформація про упаковку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про види освітлювальних ламп

Таблиця 2

 

Джерела світла

Середня ціна (грн.)

Потужність

(Вт)

Термін служби (год.)

Звичайна лампа розжарення

 

6,25

100

1000

(6 місяців)

Енергозберігаюча лампа

 

35

20

10000

(приблизно 3 роки)

Примітка. Лампи мають однаковий світловий потік

Додаток 6

Енерговитрати побутових приладів

 

Орієнтовна витрата електроенергії на побутові прилади на сім'ю з трьох осіб в газифікованому будинку, становить як видно з малюнка, 140-216 КВт/год/міс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

Енерготест власної домівки

 

1. У тебе вдома газова плита? Якщо так, то чи вмикають твої батьки взимку газ для обігріву кухні?

Так – 0 балів                 Ні – 2 бали

2. Чи є у твоїй квартирі на батареях вентиль аби зробити тепліше/холодніше?

Так – 2 бали                 Ні – 0 балів

3. Чи є у твоїй квартирі за батареями спеціальна фольга для відбиття тепла від стіни?

Так – 2 бали                 Ні – 0 балів

4. У твоїй квартирі 2 вхідні двері (не рахуючи сходову клітку або загальний коридор?)

Так – 1 бал                   Ні  - 0 балів

5. Які вікна у твоїй квартирі – старі дерев’яні чи нові металопластикові?

Старі – 0 балів             Нові – 2 бали

6. Чи використовувалися при встановленні вікон утеплювальні матеріали та ізоляція?

Так – 1 бал                   Ні – 0 балів

7. Ми утеплюємо вікна в холодну пору року за допомогою поролону та скочу.

Так – 1 бал                   Ні – 0 балів

8. Коли зимно, ви вмикаєте обігрівач?

Так – 0 балів                Ні – 2 бали

9. Чи є у твоїй квартирі вентиляція, яку можна ввімкнути та вимкнути, коли потрібно?

Так – 2 бали                 Ні – 0 балів

10. Як твої батьки провітрюють приміщення?

Відчиняють кватирку – 0 балів

Влаштовують протяг на короткий час – 1 бал

Вмикають вентиляцію – 2 бали

11. Чи є у твоїй квартирі зовнішнє утеплення будинку(теплоізоляція стін)?

Так – 2 бали                 Ні – 0 балів

12. Чи є у твоїй квартирі внутрішнє утеплення будинку(теплоізоляція стін)?

Так – 1 бал                   Ні – 0 балів

13. Чи є у твоїй квартирі лічильник води?

Так – 2 бали                Ні – 0 балів

14. Чи є твоїй квартирі лічильник тепла?

Так – 2 бали                Ні – 0 балів

15.Чи є у твоєму будинку лічильник тепла(загальний, на весь будинок)?

Так – 2 бали               Ні – 0 балів

16. Чи вимикаєш ти світло, виходячи з кімнати?

Так – 2 бали               Ні – 0 балів

17. У тебе в квартирі завжди горить світло в коридорі або нічник.

Так – 0 балів              Ні – 2 бали

18. Коли батьки миють посуд, вони закривають кран з водою.

Так – 2 бали               Ні – 0 балів

19. У нас є посудомийна машина.

Так – 2 бали               Ні – 0 балів

20. У тебе вдома лампочки у світильниках мають незвичну форму.

Так – 2 бали               Ні – 0 балів

21. Твої батьки користуються батарейками, які можна заряджати (акумуляторами)?

Так – 2 бали               Ні – 0 балів

22. Коли твої батьки купують побутову техніку(електричний чайник, мікрохвильову піч, тощо), чи звертають вони увагу на рівень споживання енергії?

Так – 2 бали               Ні – 0 балів

23. Чи дістають твої батьки побутову техніку з розетки, коли не користуються нею (телевізор, пральна машина, тощо)?

Так – 2 бали               Ні – 0 балів

24. У тебе в квартирі замість кондиціонера встановлені зовнішні сонцезахисні штори або жалюзі?

Так – 2 бали              Ні – 0 балів

 

Обробка результатів

 

0-20

Зверни увагу на  підхід до споживання енергії!

Якщо втрачати енергію з розумом, можна зберегти гроші та купувати за них щось смачне та корисне. Запропонуйте батькам користуватися енергозберігаючими лампочками, а також вимикати з розетки побутову техніку(окрім холодильника). Коли батьки миють посуд, запропонуй їм спочатку набрати воду у раковину, змити бруд, намилити посуд, а потім змити піну у чистій воді. Якщо вода ллється постійно, для миття посуду її потрібно значно більше. Коли твої батьки провітрюють кімнату, краще зробити протяг, а не залишати відчиненою кватирку надовго. Якщо в тебе

старі дерев’яні вікна, вмов батьків змінити їх на нові, металопластикові. Зверни увагу на те, що встановлювати їх потрібно правильно – з додатковою ізоляцією від дощу та вітру.

 

21-30

Відмінно, але тобі є дещо прагнути!

Результати тесту показали, що твоя сімя успішно використовує правила збереження  енергії. Але, не зупиняйтесь на досягнутому! Наші поради дозволять економити ще більше. Кращий спосіб зберегти тепло в квартирі – додаткова ізоляція. Вона може бути як всередині квартири, так і ззовні.

Товщина ізоляційного матеріалу для зовнішніх стін повинна бути не менше 10 см. Розкажи батькам про сонцезахисні штори, які можна встановити замість кондиціонера. Вони зовсім не споживають енергію, а влітку будуть захищати твою оселю від нагрівання.

 

31-45

Вітаємо! Ти йдеш вірним шляхом.

Прекрасний результат. Так тримати!

Порадь батькам встановити вентиляцію,  яка б зберігала тепло у домівці. Свіже повітря буде потрапляти до кімнати, а тобі буде дуже  тепло навіть взимку. Батьки більше не будуть провітрювати та відчиняти вікна, коли на вулиці холодно. Розкажи їм про сонячні колектори та теплові насоси. Ці системи забезпечать твою домівку теплом і гарячою водою від сонячного світла.

doc
Додано
7 січня 2018
Переглядів
3250
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку