позакласний захід екологічного спрямування

Про матеріал

методична розробка має екологічне спрямування та формою проведення учнівських досліджень з навчальних дисциплін природничого циклу

Перегляд файлу

 Мета: навчити учнів застосовувати набутий досвід задля збереження власного здоров´я  та здоров´я інших; формувати вміння працювати в команді у процесі реалізації навчальних проектів; сприяти усвідомленню важливості ощадного природокористування.

Тривалість проекту: 2 тижні

Учасники проекту: учні 9-10 класів

Форма презентації: судове засідання

Опис проекту

Проект передбачає чотири етапи, на кожному вчитель і учні мають свої завдання

 1.               Мотиваційний етап

На даному етапі вчитель звертає увагу учнів до глобальних проблем сучасності.

Для цього він пропонує дітям переглянути відео «Наше повітря» ⁅7⁆

Залучення школярів до обговорення побаченого:

 •                   Як ви вважаєте, чому всі люди у відеоролику ходили у захисних масках?

Думки дітей. Повітря забруднене - тому ним небезпечно дихати

 •               Що, на вашу думку, є найбільшими забруднювачами повітря?

Твердження учнів отримані від перегляду фільму. Промислові підприємства, транспорт, лісові пожежі, виверження вулканів тощо.

Уявіть собі, що за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО) у 2016 році рівень СО₂ зріс на 50% більше, ніж у середньому за останні 10 років і станом на 2016 рік середня концентрація СО₂ досягла 403,3 ppm (мільйонних часток). За словами дослідників, такому небаченому за 800 тис років зростанню рівня СО₂ сприяла діяльність людини та явище Ель-Ніньйо.

Ель-Ніньйо впливає на підвищення кількості вуглецю в атмосфері через те, що спричинює посухи, під час яких рослини повільніше поглинають СО₂. ⁅6⁆

 • До чого може привести байдужість індустріального суспільства?
 • Яким чином можна цьому запобігти?
 1. Визначення напрямів діяльності

Учитель спонукає учнів на вивчення основних питань проекту:

 1. Дослідити основні джерела забруднення атмосфери
 2. Створити карту місць найбільших екологічних катастроф людства спричинених її діяльністю
 3. Розробити картосхему з точками найбільших природні катастрофи планети, що вплинули на стан атмосфери
 4. Проаналізувати наслідки забруднення атмосфери на біосферу

Відповідно до сформульованих завдань учні поділяються на дослідницькі

групи: екологи, географи, хіміки, лікарі. У форматі судового засідання учні приймають на себе окремі ролі:

Обвинувач – представники Міжнародної природоохоронної організації GreenPeace

Обвинувачений – представники ООН з промислового розвитку (UNIDO)

Суддя – вчитель

Прокурор – представники Глобального екологічного фонду (GEF)

Адвокат – представники Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD)

Учасники судового засідання (свідки)

 1. Представники Всесвітньої організації охорони здоров´я (WHO)
 2. Представники Глобального екологічного фонду Global Nest
 3. Реалізація мети та завдань проекту

Кожна група працює над пошуком інформації, відповідно до обраної ролі за визначеним алгоритмом:

 • Збір та обробка джерел інформації
 • Систематизація оброблених даних
 • Створення презентацій, плакатів та інших доказів вини обвинуваченого. Зокрема, учитель розробляє інструктивні картки для кожної групи:

Інструктивна картка для екологів

 1. Вивчити наслідки забруднення атмосфери на біосферу, використовуючи електронні джерела: 

          http://pidruchniki.com/1494511/ekologiya/zabrudnennya_atmosferi

 http://ecoclubua.com/2016/11/cop22-outcomes

 http://subject.com.ua/textbook/ecology/11klas/9.html

 1. Оброблений матеріал представити у формі презентації

Інструктивна картка для географів

1. Дослідити географію найбільших природних та екологічних катастроф людства спричинених її діяльністю, вивчивши рекомендовані електронні джерела: 

htttp//www.zik.ua/news/2017/11/21/v_rosii_pidtverdyly_radiaciynyy_vykyd_na_pivdennomu_urali_yakyy_distavsya_1209713

http//www.24tv.ua/special/katastrofy

http//www.eco-live.com.ua/content/book/13-ekolog%D1%96chn%D1%96-katastrofi

2. На основі отриманої інформації створити карти, що відображала б точки найбільших катастроф

          Інструктивна картка для хіміків

1. Дослідити основні джерела забруднення атмосфери спричинених діяльністю сучасним розвитком промисловості, використовуючи електронні джерела: 

               http://www.childflora.org.ua/?page_id=138

2. На основі отриманої інформації створити пам´ятки, які б розкривали важливість теми

          Інструктивна картка для лікарів

1.   проаналізувати інтернет ресурси та розкрити наслідки забруднення атмосфери на здоров´я людини

http://www.profmed.at.ua/index/vpliv_zabrudnen_atmosfernogo_povitrja_na_zdorov_39_ja_i_sanitarni_umovi_zhittja_naselennja/0-18

http://www.healt.ucoz.ua/index/khvorobi_sprichineni_zabrudnennjam_navkolishnogo_seredovishha/0-46

http://www.ecology.unian.ua/m/1304769-vbivcha-priroda-yak-zabrudnennya-navkolishnogo-seredovischa-vplivae-na-zdorovya.html

2. На основі отриманої інформації створити буклети, які б розкривали важливість теми

 1. Презентація дослідницької роботи

Аудиторія оформлюється у вигляді судової зали. Учасники «судового процесу» займають відповідні місця. «Суддя» оголошує тему засідання

Орієнтовний зміст виступів учасників

 1. Обвинувач GreenPeace  (екологи)

«Наслідки забруднення атмосфери на біосферу»

Американець Луїс Батонн у книзі «Чисте небо» писав: «Одне з двох – або люди зроблять так, що буде в повітрі менше диму, або дим зробить так, що на Землі стане менше людей».

За останні кілька років у світі спалюється в середньому 10млрд тон палива на рік. При цьому викидається 22 млрд тонн вуглекислого газу (СО₂), 150 млн тонн двоокису сірки (SO₂), близько 300 млн тонн оксиду вуглецю (СО), 50 млн тонн оксиду азоту (NO), 200-700 млн тонн пилу і диму та багато інших речовин, з якими надходять в атмосферу шкідливі, хвороботворні, в тому числі канцерогення та мутагенні речовини.

За даними Emission Gap Report світові викиди парникових газів продовжують зростати і сягнули близько 52,7 млрд тонн  СО₂ у 2014 році. Для того щоб уникнути підвищення температури на планеті до рівня меншого ніж 2°С вже до 2030 року загальні світові викиди мають бути скорочені до 41,8 млрд тонн СО₂.

Все це негативно відбивається на живих організмах нашої планети. Забруднення середовища існування живих організмів призводить до вимирання, захворювання останніх. В умовах забрудненого (хворого) середовища не може бути здорових організмів. А це - скорочення генетичного, видового і екосистемного біорізноманіття. Тому проблему забруднення природного середовища доцільно системно розглядати в контексті здатності природних систем протистояти техногенним навантаженням.

Територія України належить до однієї із найзабрудненіших у Європі внаслідок високої ресурсоємності виробництва, застарілих технологічних процесів, значної господарської освоєності, низької екологічної культури населення.

Тому, ми закликаємо Організацію ООН з питань промислового розвитку вжити заходів щодо розробки плану реконструкції промислових підприємств та закликати ООН до підтримки у питаннях переходу на екологічно безпечні види транспорту у найближчі роки.

 1. Учасники засідання

Представники Global Nest (науковці світу: географи, хіміки)

«Основні джерела забруднення атмосфери»

Маю доповнення до обвинувачення, а саме щодо основних джерел забруднення атмосферного повітря.

За агрегатним станом викиди шкідливих речовин в атмофсеру поділяються на: газоподібні (SO₂, СО₂, NO), рідкі (кислоти, луги, розчини солей та ін.), тверді (канцерогенні речовини, свинець і його сполуки, ртуть, кадмій, органічний і неорганічний пил, смолянисті речовини). На сьогодні основними антропогенними забруднювачами повітря є різні галузі промисловості, а саме:

 • теплоенергетика
 • підприємства металургійного комплексу
 • нафтодобувна промисловість
 • нафтохімічна промисловість
 • автотранспорт
 • виробництво будівельних матеріалів

У процесі спалювання вугілля, нафти, природного газу, торфу в атмосферу виділяється дим, що містить продукти повного (діоксид карбону і пари води) і неповного (оксиди карбону, сульфуру, нітрогену, вуглеводні та ін.) згорання.

Атомні електростанції є джерелом забруднення повітря радіоактивним йодом, радіоактивними інертними газами та аерозолями.

Підприємства металургійного комплексу посідають друге місце за загальною кількістю викидів в атмосферу серед галузей промисловості. Переважно викиди цих підприємств складаються з оксидів карбону, твердих речовин, діоксиду сульфуру, оксидів нітрогену. Основними джерелами викидів у чорній металургії є агломераційне виробництво, виплавка чавуну і сталі. У кольоровій металургії джерелами утворення викидів є виробництво глинозему, алюмінію, купруму, плюмбуму, цинку, нікелю та дорогоцінних металів. Кольорова металургія - забруднює атмосферу сполуками фтору, кольорових важких металів (часто у вигляді аерозолів), парами ртуті, сірчистим ангідридом, окислами азоту, окислом вуглецю, поліметалічним пилом, смолистими речовинами, зуглеводнями, що містять бензопірен. Нафтопереробна і нафтохімічна промисловість є джерелом таких забруднювачів атмосфери: сірководню, сірчистого ангідриду, окису вуглецю, аміаку, вуглеводнів, у тому числі бензапірену.

Викиди в атмосферу підприємств неорганічної хімії містять оксид сірки й азоту, cірководень, аміак, сполуки фосфору, вільний хлор, оксид вуглецю.

Представник Global Nest

«Найбільші екологічні катастрофи спричинені діяльністю людини»

Моє свідчення буде коротким. Основними екологічними катастрофами, що сколихнули світ були викликані виключно людським фактором. Наприклад:

 1. Ядерне бомбардування Хіросіми та Нагасакі в Японії у 1945 році;
 2. Киштимська аварія в СРСР у 1957 році на хімкомбінаті «Маяк»;
 3. Завод Union Carbide в Індії у 1984 році
 4. АЕС Фукусіма-1 в Японії у 2017 році
 5. Повторний радіаційний викид рутенію-106 поблизу комбінату «Маяк» в Росії 2017 рік, радіаційна хмара вже досягла Франції.

Представник WHO (лікарі)

«Наслідки забруднення атмосфери на здоров´я людини»

Шкідливий вплив забрудненого атмосферного повітря на здоров´я населення було доведено вже після відомих токсичних туманів у містах Європи та Америки. Протягом одного тижня в грудні 1952 року під час токсичного туману в Лондоні померло 4000 осіб, а ще кілька тисяч загинуло в наступні 3 місяці. У 1971 році під час фотохімічного смогу в Токіо до лікарні потрапило близько 8000 отруєних людей. В усіх випадках безперечною причиною смерті була серцево-судинна недостатність.

До хвороб викликаних промисловими підприємствами є: гострий трахобронхіт та набряк легень, хронічний бронхіт та розлади дихання, набута астма, отруєння свинцем, ртуттю, поліхлорованими біфенілами, флюороза (хронічна інтоксикація фтором).

До речі, кількість смертей в Україні просто вражає. За даними Всесвітнього перепису населення є статистика щодо основних причин смертності серед українців у 2005-2013 роках. Відтак, станом на 2013 рік найчастіше українці помирали через хвороби системи кровообігу (понад 440 тисяч осіб за 8 років) та новоутворень (більше 92 тисяч). За ці роки кількість населення скоротилася на 3,7%. А основна причина цього все та ж забрудненість атмосфери. Щорічно по всій Україні в атмосферу виділяється близько 17 млн тонн шкідливих речовин. Крім того, деякі з цих речовин мають значний вплив на зміну клімату, а, відтак, і на погіршення стану здоров´я людей.

 1. Адвокат – представник OECD (географи)

«Природні катастрофи, які вплинули на стан атмосфери»

Шановний суд, хочу нагадати, що за всю історію Землі екологічні кризи неодноразово були наслідком виникнення різних природних ситуацій, раптових істотних змін умов існування, різких змін фізичних, хімічних чи біологічних факторів, як окремих, так і разом узятих, що спричиняло погіршення стану або загибель окремих живих істот, популяцій і навіть цілих екосистем. Всі ми знаємо, що вони називаються  катастрофами.

Варто згадати виверження вулканів Везувію, Кракатау й Мон-Пеле, які під час своєї активності викидали в атмосферу колосальні об´єми вулканічного пилу. Ці катастрофи знищували сотні та тисячі живих істот і людей в тому числі.

Під кінець судового засідання суддя запрошує до слова обвинуваченого.

 1. Обвинувачений – представник UNIDO

Шановний суд, я погоджуюсь з тим, що дійсно сучасна промисловість дуже негативно впливає на екологічне становище навколишнього середовище. Але все ж таки, одним із забруднювачів атмосфери є автомобільний транспорт. У викидах автомобілів знаходяться такі шкідливі речовини як: 90% чадного газу, що взагалі викидається в атмосферу. Саме цей газ у великій концентрації у повітрі викликає сонливість і навіть призводить до смерті. Особливо максимальна кількість СО викидається у години пік. Тверді частки, що осідають навколо є складовою частиною забруднень від автомобілів.

Прокурор - представники GEF

Пропоную зняти з обвинуваченого частково вину за забруднення навколишнього середовища. Зобов´язати вжити заходів щодо оптимізації промислового виробництва та сприяти зменшенню парникових газів в атмосферу. При цьому, притягти до відповідальності за злочин проти благополуччя Землі всі Міжнародні транспортні організації

Рішення суду:  Суд вирішив задовольнити прохання прокурора. А також усі Міжнародні організації світу зосередити свою увагу на вирішенні проблем забрудненості атмосфери.

 

docx
До підручника
Екологія (рівень стандарту, академічний рівень) 11 клас (Царик Л.П., Царик П.Л., Вітенко І.М.)
Додано
29 грудня 2017
Переглядів
2684
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку