18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Методична розробка уроку "Створення презентацій у програмі Power Point. Анімація та ефекти".

Про матеріал
На уроці знайомимось з головними поняттями системи створення презентації. Вивчаємо інтерфейс програми Microsoft PowerPoint та апаратні засоби створення та демонстрації презентацій.
Перегляд файлу

Тема: Система створення презентацій та автоматичної обробки документів  Microsoft PowerPoint. Інтерфейс програми PowerPoint.

Мета: Ознайомимось з головними поняттями системи створення презентації. Вивчити інтерфейс програми Microsoft PowerPoint та апаратними засобами створення та демонстрації презентацій.

Вид заняття: Лекція з елементами бесіди.

Методи: Пояснення, обговорення.

Література: 1. Глинський Я.М. «Інформатика», Львів, 2004, стор.205-211.

    2. Баженов В.А., «Інформатика. Комп’ютерна техніка.    

    Комп’ютерні технології», Київ, 2003.

Матеріально-технічне забезпечення: роздатковий матеріал, дидактичний матеріал, ТЗН: комп’ютер, відеопроектор.

 

План заняття:

 1. Основні поняття про презентації.
 2. Програма створення презентацій PowerPoint, її можливості.
 3. Об’єкти презентації.
 4. Модифікація, настроювання параметрів презентацій.

 

Структура заняття

1. Основні поняття про презентацію.

Презентація  (англ. presentation - представлення) це захід, на якому відбувається представлення щось нового: ідеї, проекту, продукції, товару тощо.

Раніше доповідь або просто виступ можна було проілюструвати лише за допомогою крейди і дошки, із заздалегідь підготовлених з паперу плакатів, карт і схем. Згодом з’явились технічні засоби, такі як діапроектори – які відтворювали зображення з фотоплівок та діапозитивів; та графопроектори – які відтворювали зображення з прозорих плівок (слайдів), розміром близьких до А4 формату.

На початку 80-х років з розвитком комп’ютерної техніки, почали створювати спеціальні електронні документи для демонстрації свого виступу на екрані комп’ютера. А поява мультимедійних проекторів дозволило перейти до показу ілюстративного матеріалу презентацій на великому екрані.  Ці документи отримали назву комп’ютерних презентацій.

Загальне поняття презентації.  Презентація це підготовлена інформація, яку використовують для демонстрації широкій аудиторії в наочній і лаконічній (стислій) формі (мінімум тексту, схеми, діаграми, таблиці). 

Для демонстрації комп’ютерних презентацій використовують комп’ютери, мультимедійні проектори, мультимедійні та інтерактивні дошки тощо.

Для створення комп’ютерних презентацій використовують засоби  презентаційної графіки спеціальні програми, які призначені для створення зображень та їх демонстрації на екрані, підготовки слайдів - фільмів, мультфільмів, їх редагування.  До таких засобів відносять:  Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice.org Impress, Powerbullet Presenter, ProShow Producer, PPT CREATE, Quick Slide Show, MySlideShow.

А також програми з трохи іншими принципами роботи: Adobe Flash,  Microsoft Movie Maker, Macromedia Flash, AnFX Visual Design, Virtual Tour Builder.

 

Презентація з погляду інформатики.  Презентація – це електронний документ з послідовністю змінюючих один одного слайдів - тобто електронних сторінок, що займають весь екран монітора (без присутності панелей програми). Або це набір слайдів, де є текст, графічні об’єкти, малюнки, кнопки тощо.

 Якщо демонстрація документа йде (проектується) на великому екрані, то присутні в аудиторії бачать чергування своєрідних плакатів, на кожному з яких може розміщуватись текст, фотографії, малюнки, діаграми, графіки, відео-фрагменти, і все це може супроводжуватися звуковим оформленням - музикою або мовним коментарем диктора.

 Об'єкти на слайдах можуть відразу бути відображеними на слайдах, а можуть з’являтись у потрібний момент за бажанням доповідача, що підсилює наочність доповіді і привертає увагу аудиторії саме до того об'єкту або тексту, про який в даний момент йде мова.

 У разі необхідності доповідач може перейти до будь-якого зі слайдів презентації, не гортаючи вперед або назад всі слайди, що відокремлюють потрібний слайд від поточного.

Презентація є мультимедійним документом.
 2. Програма презентаційної графіки Microsoft PowerPoint:

Система опрацювання презентацій MS PowerPoint (англ. power — сила, енергія, потужність; point — крапка, суть) належить до програм опрацювання слайдових презентацій. Вона має всі можливості засобів презентаційної графіки, що ми розглянули на  попередньому уроці.

MS PowerPoint - це додаток, що входить до складу Microsoft Office, який призначений для підготовки матеріалів презентацій.

Програма PowerPoint є лідером серед систем для створення презентацій. З її допомогою текстова і числова інформація легко перетворюється у професійно виконані слайди і діаграми, придатні для демонстрації перед сучасною дуже вимогливою аудиторією. Розробники PowerPoint виходили з пропозиції, що даною програмою користуються не щодня і тому програма повинна бути гранично зрозумілою для користувача і простий в експлуатації.

PowerPoint надає широкий вибір готових рішень, забезпечуючи створення високопрофесійних презентацій. По закінченні роботи над презентацією PowerPoint дозволяє надрукувати отримані слайди на папері вивести їх на фотоплівку, додати до слайдів нотатки доповідача.

Для створення високопрофесійних відеоматеріалів за допомогою PowerPoint не обов'язково бути художником. Поставляються в комплекті з програмою шаблони дизайну забезпечують високу якість результату, а для повноцінного використання всіх можливостей PowerPoint не потрібні глибокі знання принципів роботи комп'ютера. Підказки програми забезпечують виконання всіх необхідних кроків в потрібній послідовності.

 

Можливості PowerPoint:

 • Включення до слайдів текстів, графічних зображень, відео і звукових об’єктів;
 • Редагування та форматування об’єктів презентації;
 • Використання шаблонів і стилів оформлення слайдів;
 • Застосування ефектів анімації до об’єктів презентації;
 • Налаштування послідовності та тривалості відображення об’єктів;
 • Демонстрація створеної презентації;
 • Підготовка до друку слайдів презентації;
 • Збереження презентації у файлах різних форматів.

Після запуску програми на екрані з’являється її вікно, схоже на вікно програми Microsoft Word. Ці вікна відрізняються лише робочою областю, яка в PowerPoint поділена на три частини: слайд (6), область структури слайдів (7) та область нотаток (10).

 

Елементи інтерфейсу вікна PowerPoint:

 1. Рядок заголовка (містить кнопку меню, назву програми та документі і кнопки керування вікном)
 2. Головне меню (містить групи команд Файл, Правка, Вигляд, Вставка, Формат, Сервіс, Показ слайдів, Вікно, Довідка)
 3. Панелі інструментів (містять кнопки для швидкого доступу до популярних команд)
 4. Область задач (містить команди, що можна виконати)
 5. Рядок стану (містить інформацію про номер поточного слайду та їх загальну кількість; про використану тему оформлення та про мову поточного фрагменту тексту)

 

Вікно програми PowerPoint

 1. Слайд
 2. Область структури слайдів (має дві вкладки (8): Слайди – призначена для відображення ескізів всіх слайдів презентації та Структура – призначена для планування структури презентації)
 3. Вкладки Слайди і Структура
 4. Кнопки перемикання режимів перегляду (Звичайний режим, Сортувальник слайдів, Показ слайдів)
 5. Поле Нотатки до слайда (потрібне для введення підказок доповідачу під час демонстрації презентації, а також для введення поміток щодо редагування чи форматування слайду)

 

Кнопки перемикання режимів перегляду презентаційЩе однією відмінністю від вікна Word є наявність кнопок перемикання режимів перегляду:

1) Звичайний режим використовується під час створення, редагування і форматування слайдів презентації;

2) у режимі Сортувальник виводяться ескізи слайдів, що дає можливість оцінити цілісність презентації, змінити порядок слайдів, видалити, приховати окремі з них, чи додати нові;

3) вибір кнопки Показ слайдів призводить до демонстрації презентації, починаючи з поточного слайду.


3. Створення презентації  в програмі PowerPoint.

В програмі PowerPoint можна працювати в двох основних режимах.

1) Це створення та редагування презентацій та  2) демонстрація презентацій.

 

 Презентація складається з окремих слайдів, які являються основними об’єктами презентацій і можуть містити інші об’єкти, зокрема, надпис, зображення, гіперпосилання тощо.

Розробку проекту презентації необхідно почитати з аналізу її об’єктів.

 

 

 

 

 

 

 

Мал.1. Типові об’єкти презентації в середовищі PowerPoint.

 

Слайдможе містити 1) кадри з текстовою інформацією, 2) мультимедійні об’єкти:  графічні, відео-  або звукові об'єкти та гіперпосилання; 3) кнопки для керування процесом демонстрації.

 

Мал. 1. Зразок макета слайда і власне слайд.

 

До кожного об’єкта (для якого є сенс це робити) може бути застосована анімація – здатність рухатися на екрані за певними способами, які описані у відповідному меню.

 

 

Таблиця 1.  Параметри об’єкта Слайд.

 

Параметр

Призначення параметра

Вид фону

Можна змінювати шляхом установки шаблону. Є єдиним для всієї презентації.

Колір фону

Можна змінювати (широка палітра). В межах одного слайда змінити не можна.

Вид переходу

Характеризує перехід від одного слайда до іншого («по кнопці» або «автоматичний»).

Звук

Наявність / відсутність звукового супроводу

Ефекти анімації

Об'єкт може вилітати, випадати, з'являтися і т.д.

 

Обдумуючи проект презентації, необхідно виділити в ній фрагменти (об'єкти), які будуть реалізовані за допомогою одного з можливих варіантів комп'ютерних об'єктів.

 

ІІ. Підведення підсумків.

Повторення та закріплення основних тез, відповіді на питання.

Питання на закріплення:

1. Яку назву має програма, в якій можна створити презентацію?

2. Що з’являється при запуску Power Point?

3.Що таке презентація? Як відкрити презентацію?

4. Що  таке слайд? Як вставити новий слайд?

5. Як налаштувати анімацію?

6. Як задати тло слайда?

7. Як налаштувати час показу слайду?

8. Як записати презентацію на диск?

9. Як почати показ слайдів?

10. Як вставити гіперпосилання в презентацію?

 

ІІІ. Самостійна робота додому:

1. Створити презентацію із 5-6 слайдів на будь-яку тему. В презентації налаштувати ефекти переходу слайдів,  ефекти анімації на окремі об’єкти, при бажані додати звуковий супровід.

1

 

doc
Додано
26 січня
Переглядів
134
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку