9 березня о 18:00Вебінар: Навчаємося не тільки за партою, або рухливі ігри з інтелектуальним навантаженням на уроках суспільного і гуманітарного циклу

Методична розробка уроку теоретичного навчання з предмету "Трактори" на тему "Основні частини тракторів і їх технічні характеристики"

Про матеріал

Мета уроку теоретичного навчання:

Дидактична: Розглянути з учнями основі складові частини

тракторів, а також їх технічні характеристики.

Виховна: Викликати у учнів зацікавленість до будови тракторів.

Перегляд файлу

Тема:

Вступ. Основні відомості про трактори.

Тема уроку:

Основні частини тракторів та їх технічні характеристики.

Мета заняття:

Дидактична: Розглянути з учнями основі складові частини тракторів, а також їх технічні характеристики.

Виховна: Викликати у учнів зацікавленість до будови тракторів.

Вид заняття: урок лекція.

Тип уроку: комбінований.

Методи і засоби навчання: інформаційно-повідомляючий, пояснювально- ілюстративний, робота з підручником.

Міжпредметні зв’язки:

Предмети, що забезпечують: Фізика.

Предмети, які забезпечуються: Сільськогосподарські машини, будова і ТО автомобілів, система технічного обслуговування.

Забезпечення заняття:

Наочні посібники: електронна презентація «Основні частини колісного трактора», «Основні частини гусеничного трактора».

Технічні засоби навчання: проектор, комп’ютер.

Робочі місця: клас № 9.

Література:

Основна: Б. М. Гельман., М. В. Москвін «Сільськогосподарські трактори і автомобілі». Книга 1. Двигуни. – ВО «Агроиздат», 1987-302 с.

Додаткова: В. М. Семенов., В. Н. Власенко «Трактор» 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1989 – 352 с., ил.

Тривалість уроку: 45 хв. Структура уроку:

1.   Організаційна частина.

2.   Перевірка опрацювання домашнього завдання.

3.   Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку.

4.   Вивчення нового матеріалу.

5.   Сприйняття і усвідомлення учнями нового навчального матеріалу.

6.   Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

7.   Підбиття підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання.

Хід уроку: 1. Організаційна частина. – 2 хв.

1.1.   Перевірка присутності учнів та готовності їх до уроку.

1.2.   Підготовка до сприйняття матеріалу. 2. Перевірка опрацювання домашнього завдання. (опитую декількох учнів)– 2 хв.

2.1.   За якими основними ознаками класифікують трактори?

2.2.   Як класифікують трактори за призначенням?

2.3.   Як класифікують трактори за типом ходової частини?

2.4.   Як класифікують трактори за типом остова?

3. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми, мети і завдань уроку. – 3 хв.

Тема: «Основні частини тракторів та їх технічні характеристики» План уроку:

1.   Основні частини колісного та гусеничного тракторів.

2.   Технічні характеристики.

4. Вивчення нового матеріалу. - 28 хв.

1. Основні частини колісного та гусеничного тракторів

Сучасний трактор є складною машиною, що компонується з багатьох деталей, механізмів і агрегатів, які знаходяться у певній взаємодії між собою.

Їх поділяють на такі основні групи: двигун, силова передача (трансмісія), ходова частина, механізми керування (рульове керування, гальмівна система), електрообладнання, робоче обладнання і допоміжне обладнання ( рис. 1. 1).

 

 

Рис. 1. 1 Основні частини трактора:

а – гусеничного; б – колісного; 1 – дизель; 2 – органи керування

3 – трансмісія; 4 – допоміжне обладнання 5 – робоче обладнання; 

6 – ходова частина

Двигун (1) – це енергетичний пристрій, енергія якого використовується для привода трактора та виконання корисної роботи. На сучасних трактора енергетичним пристроєм є поршневий двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ), який перетворює теплову енергію палива, що згоряє в його циліндрах, у механічну роботу – обертальний рух колінчастого вала.

Силова передача (3) – призначена для передавання і перетворення енергії до ведучих коліс. Вона складається із муфти зчеплення, коробки передач, головної передачі, диференціала, кінцевої передачі.

Ходова частина (6) призначена для перетворення обертального руху ведучих коліс на поступальний рух трактора, а також для підтримання його остова. Вона включає в себе ведучі і напрямні колеса, а також елементи, що з’єднують колеса з остовом.

Ходова частина гусеничних тракторів складається з гусениць ведучих і напрямних коліс, опорних і підтримувальних котків та підвіски.

Механізми керування (2) – застосовують з метою зміни напрямку руху, зупинки трактора та утримання його в нерухомому стані.

Електрообладнання призначене для пуску двигуна, запалювання робочої суміші у карбюраторних двигунах, освітлення шляху і робочого місця, забезпечення роботи сигнальних пристроїв. До нього входять джерела електричної енергії (акумуляторна батарея та електрогенератор), стартер, прилади запалювання, освітлення, контрольні прилади тощо.

Допоміжне обладнання (4) складається з кабіни з сидінням та установками мікроклімату, капота тощо.

Робоче обладнання (5) призначене для приєднання до трактора сільськогосподарських машин і знарядь, привода активних робочих органів мобільних і стаціонарних машин, а також керування ними з кабіни тракториста.

2.  Технічні характеристики

Експлуатаційні властивості тракторів визначають ступінь їхньої пристосованості до експлуатації. Для тракторів їх поділяють на техніко-економічні (продуктивність в агрегаті із сільськогосподарськими знаряддями, витрата палива на одиницю роботи), технічні (клас, потужність двигуна, тягові властивості, наявність робочого і допоміжного обладнання), агротехнічні (питомий тиск на грунт, прохідність у міжряддях, маневреність в агрегаті), ергономічні (умови праці механізатора, трудомісткість технічного обслуговування) та ін.

Технологічні показники і технічні характеристики тракторів взаємозв’язані          

(табл. 2. 1).

Таблиця 2. 1 Взаємозв’язок основних технологічних показників, технічних і конструктивних параметрів трактора

 

Технологічний показник

Характеристика, що вивчає технологічний показник

Конструктивний параметр

Продуктивність

Номінальне тягове зусилля трактора, номінальна потужність двигуна, агрегатування, технологічні простори, навісоздатність, ергономіка, надійність

Основні:

Маса трактора і потужність двигуна, компонувальна схема, відповідність призначенню

трактора двигуна, трансмісії, ходової системи, рівень

автоматизації, оснащеність технологічним обладнанням

Агротехнічні властивості

Питомий тиск на грунт, дорожній та агротехнічний просвіт,   керованість, оглядовість

Вартість

Ціна трактора, надійність, витрата паливо-мастильних матеріалів

 

 

 

Як бачимо з даних таблиці випливає, що деякі характеристики зв’язані не з одним, а з двома технологічними показниками. Так керованість трактора й оглядовість з місця водія впливають на агротехнічні показники і на продуктивність. Від надійності залежать не тільки продуктивність, а й економічні показники технологічного процесу. Один і той самий конструктивний параметр впливає на кілька технологічних параметрів і характеристик трактора. Наприклад компонувальна схема трактора впливає на всі технологічні показники і на більшість технічних характеристик трактора крім заданих і регламентованих технічними умовами (маса трактора, потужність двигуна, питомий тиск рушія на грунт, агротехнічний просвіт, надійність, умови праці).

Шасі, що поєднує механізми й агрегати трансмісії, рульового керування, гальмової системи й остова, впливає на всі технологічні показники трактора.

5.                 Сприйняття і усвідомлення учнями нового навчального матеріалу (пропоную декільком учням проаналізувати загальну будову колісного та гусеничного трактора та вказати на спільне та відмінне у їх будові). - 2 хв.

6.                 Осмислення, узагальнення і систематизація знань (проводжу фронтальну перевірку якості засвоєння вивченого на уроці матеріалу (опитую декількох учнів). - 5 хв.

7.                 Підбиття підсумків уроку і повідомлення домашнього завдання. - 3 хв.

Домашнє завдання:

Література основна: Б. М. Гельман., М. В. Москвин., «Сільськогосподарські трактори і автомобілі» ст. 17-19.

Література додаткова:

В. М. Семенов., В. Н. Власенко «Трактор» ст. 13-14.

 

Прізвище, ім’я, по батькові учня ___________________________

 

Користуючись довідником, з’ясуйте основні технічні характеристики розглянутих тракторів та заповніть таблицю:

 

pdf
Додано
27 жовтня 2018
Переглядів
1208
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку