21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

методична розробка уроку з використанням сучасного медіаконтенту та можливостей Інтернету

Про матеріал
Тема: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ В 20-30-Х РР. ХХ СТ. Мета: розкрити становище та розвиток українських земель у складі Польщі; з’ясувати ставлення правлячих кіл Польщі щодо українства; охарактеризувати українські політичні сили та перебіг політичної боротьби; розвивати критичне мислення, усне мовлення, вміння аналізувати та робити висновки, висловлювати власні судження; удосконалювати навички роботи з історичним матеріалом та історичною картою; формувати інформаційно-цифрову культуру, медіаграмотність школярів, аналізувати медіа джерела, виховувати повагу до історичного минулого своєї країни. Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності: Після цього уроку учні зможуть:  характеризувати становище українських земель у складі Другої Речі Посполитої – Польщі;  визначати політику польських правлячих кіл щодо українства;  розповідати про розвиток національного руху на українських землях у складі Польщі;  показувати на історичній карті західноукраїнські території у складі Другої Речі Посполитої;  висловлювати судження щодо діяльності Дмитра Донцова, Євгена Коновальця, Василя Мудрого, Андрея Шептицького. Тип уроку: засвоєння нових знань Обладнання: підручник, смартфони, проектор, ноутбук, екран, ілюстраційний матеріал, онлайн-вправи, графічний органайзер, презентації, відеофрагмент. Форма уроку: занурення в епоху. Методи і прийоми: Аналіз використаних історичних джерел, робота з відеосвідченнями, робота в парах, робота в малих групах. Випереджувальні завдання: 1. Повторити з параграфа 15 «Друга Річ Посполита» (всесвітня історія) матеріал про реформи уряду Юзефа Пілсудського в українських, білоруських землях. 2. Ознайомитися із технологією створення графічних органайзерів (https://www.canva.com/uk_ua/stvoryty/konspekty/)
Перегляд файлу

Автор:  Бєлєнцова Олена Володимирівна, учитель історії Лисогірської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, спеціаліст вищої категорії.

Предмет: історія України.

Клас: 10.

Тема: УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ПОЛЬЩІ В 20-30-Х РР. ХХ СТ.

Мета: розкрити становище та розвиток українських земель у складі Польщі; з’ясувати ставлення  правлячих кіл Польщі щодо українства; охарактеризувати українські політичні сили та перебіг політичної боротьби;   розвивати  критичне мислення, усне мовлення, вміння аналізувати та робити висновки, висловлювати власні судження; удосконалювати навички роботи з історичним матеріалом та історичною картою; формувати інформаційно-цифрову культуру, медіаграмотність школярів, аналізувати медіа джерела,   виховувати повагу до історичного минулого своєї країни.

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності:

Після цього уроку учні зможуть:

 •  характеризувати становище українських земель у складі Другої Речі Посполитої – Польщі;
 • визначати політику польських правлячих кіл щодо українства;
 • розповідати про розвиток національного руху на українських землях у складі Польщі;
 • показувати на історичній карті західноукраїнські території у складі Другої Речі Посполитої;
 • висловлювати судження щодо діяльності Дмитра Донцова, Євгена Коновальця, Василя Мудрого, Андрея Шептицького.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: підручник, смартфони, проектор, ноутбук, екран, ілюстраційний матеріал, онлайн-вправи, графічний  органайзер, презентації, відеофрагмент.

Форма уроку:  занурення в епоху.

Методи і прийоми:

Аналіз використаних історичних джерел, робота з відеосвідченнями, робота в парах, робота в малих групах.

Випереджувальні завдання:

 1. Повторити з параграфа 15 «Друга Річ Посполита» (всесвітня історія) матеріал про реформи уряду Юзефа Пілсудського в українських, білоруських землях.
 2. Ознайомитися із технологією створення графічних органайзерів (https://www.canva.com/uk_ua/stvoryty/konspekty/)

ПЕРЕБІГ УРОКУ

 І. Фаза евокації

Оголошення теми, мети уроку

Слово вчителя: українські землі після поразки визвольних змагань увійшли до складу СРСР (Наддніпрянська Україна), Польщі (Східна Галичина, Західна Волинь), Румунії (Північна Буковина, Південна Бессарабія, Хотинщина, Мармарощина) та Чехословаччини (Закарпаття).   На цьому уроці ми розпочинаємо вивчати, як складалася доля західноукраїнських земель.

У Польщі, де проживало найбільше українців, українське питання стояло найгостріше. Польський уряд, маючи стратегічну мету — повне ополячення загарбаних українських земель, залежно від внутрішніх та зовнішніх обставин коригував свій курс.

   Вправа «Хмаринка тегів»:

А) розгляньте  хмаринку тегів та поясніть, яку інформацію в ній закодовано; розкрийте смислові зв’язки між елементами хмаринки;

Б) хмаринка тегів передбачає можливість переходу до більш ширшої інформації за словами-посиланнями. Уявіть, що вам потрібно укласти тематичний інтернет-словник – поясніть значення кожного слова-тега хмаринки.

 

Вправа «Відмітки на карті»

"Західноукраїнські землі у складі Польщі, Чехословаччини та Румунії"  (режим доступу: https://learningapps.org/watch?v=p9paj233318): коментоване виконання онлайн-вправи з повторення механізму включення західноукраїнських земель до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини.

Мотивація навчальної діяльності

Ремарка. За допомогою смартфонів учні обирають вид графічного органайзера і наповнюють його інформацією з випереджувального завдання.

  Вправа «Будуємо гіпотезу»:  за допомогою графічного органайзера (https://www.canva.com/uk_ua/stvoryty/konspekty/) спрогнозувати, які характеристики відзначатимуть політику польської влади в західноукраїнських землях.

ІІ. Фаза осмислення

Стадія побудови знань. Вивчення нового матеріалу

Робота в дослідницьких групах з дослідження медіаресурсів

1) Правовий статус західноукраїнських земель у складі Польщі 

Опрацюйте  історичний документ   Протест Української Національної Ради проти долучення Східної Галичини до Польщі  (режим доступу:  http://metamorfosy.in.ua/?p=1104)  та дайте відповіді на питання.

Запитання до документа:

Відомо, що Паризькою конференцією було гарантовано українську автономію у складі Польщі. Визначте за документом, чи реалізував уряд Польщі ці гарантії.

Спроектуйте, як надалі розвиватимуться відносини між польською владою та українським населенням Галичини.             

 2) Політика  уніфікації  та  денаціоналізації 

 Завдання 1:  

Опрацюйте  матеріал   «Наступ на національні права українців»  (режим доступу: https://pidruchniki.com/12080702/istoriya/nastup_natsionalni_prava_ukrayintsiv).

Випишіть  до  зошита  заходи  польської  влади,  спрямовані  на  обмеження

національних  прав  українців.

Завдання 2:  

Опрацюйте  матеріал  презентації 

"Стан освіти в західноукраїнських землях"   (режим доступу: https://liceum-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/lena_gorliceum_ck_ua/EdtqaYTK2DRBpZsGazhR070Babbf5vAV2DgJln2q96dspg?rtime=1wWT4LbH1kg&nav=). 

Впишіть  заходи  польської   влади,  що  обмежували   доступ   українців  до 

освіти  або сприяли  ополяченню  дітей  та  молоді. 

Сформулюйте  поняття  «утраквістичні  школи»  та  внесіть  до  словника.  

Завдання 3:  

Перегляньте  відеофрагмент  «Пацифікація» (режим доступу: https://youtu.be/umatDJ1Mg0o ) та знайдіть відповіді на питання.

Питання для аналізу відеофрагмента:

1) У чому суть політики пацифікації?

2) Коли було проведено пацифікацію?

3) Які причини політики пацифікації?

4) Наслідки політики пацифікації.

Сформулюйте  визначення  поняття  «пацифікація»  до  словника  (обов`язково має бути вказаний час проведення пацифікації). 

3. Колоніальний характер економічної політики 

 Завдання 4:  

Опрацюйте матеріал про соціально-економічне становище населення (режим доступу: https://pidruchniki.com/15780615/istoriya/zahidnoukrayinski_zemli_20-30-ti_roki_stolittya).

Назвіть докази колоніальної політики польських властей щодо українців. 

 Завдання 5:  

Опрацюйте історичний документ «Політика осадництва» (документ 2; режим доступу: http://metamorfosy.in.ua/?p=1104); 

Сформулюйте до словника поняття «осадництво». 

ІІІ. Рефлексія.

Тренувальні вправи  

 - Quizlet (режим ПОДБОР – режим доступу: https://quizlet.com/277662058/match ) 

-  LearningApps (режим доступу:  http://metamorfosy.in.ua/?p=1366)

 Вправа «Питання-відповідь» 

 • Яким чином механізм утраквістичних шкіл сприяв денаціоналізації (полонізації) українців?
 • Яким чином осадництво мало вплинути на денаціоналізацію регіону?
 • Назвіть докази (за таблицею) колоніального характеру економічної та національної політики польської влади в українських землях.
 • Порівняйте становище українців у складі Польщі та в УРСР: спільне та відмінне?

Вправа «Історичний прогноз»

 •                   Спрогнозуйте, як будуть складатися відносини між польською владою та українським народом протягом 20-30-х рр.
 •                   Чи можливий протест українців і в яких формах він буде розвиватися?

Вправа «Хмаринка тегів»

Укладіть хмаринку ключових понять, за допомогою яких можна розкрити зміст вивченого на уроці матеріалу.

 Підсумки.

1. Вправа «Три М».

Назвіть три моменти, які вдалися вам на уроці найкраще. Запропонуйте один, що дозволить працювати краще на наступному уроці.

 

 1. Учитель оцінює роботу груп учнів, відзначає кращі відповіді, організованість учнів під час роботи в групах, зазначає типові помилки й недоліки в роботі груп.

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріали уроку.

2. Підібрати медійні джерела інформації до теми «Український національний рух в українських землях під владою Польщі».

 

 Використана література

 1. В.С.Власов, С.В.Кульчицький. Історія України. Підручник для 10 класу. – Літера ЛТД, 2018
 2.  Філатова О.Д. Робота над медіатекстами на уроках літератури і історії як шлях до впровадження шкільної медіаосвіти / О.Д. Філатова, Л.В. Хорольська. - [Електронний ресурс].
 3. https://learningapps.org/watch?v=p9paj233318
 4. http://metamorfosy.in.ua/?p=1104
 5. https://pidruchniki.com/12080702/istoriya/nastup_natsionalni_prava_ukrayintsiv
 6. https://liceum-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/lena_gorliceum_ck_ua/EdtqaYTK2DRBpZsGazhR070Babbf5vAV2DgJln2q96dspg?rtime=1wWT4LbH1kg&nav=
 7. https://pidruchniki.com/15780615/istoriya/zahidnoukrayinski_zemli_20-30-ti_roki_stolittya
 8. http://metamorfosy.in.ua/?p=1104
docx
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний рівень) 10 клас (Щупак І.Я., Морозова Л.В.)
Додано
3 червня 2019
Переглядів
940
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку