Методична розробка заняття

Про матеріал
Викладено методику застосування різноманітних форм і методів самостійної та індивідуальної роботи на занятті з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування»; методику вивчення фундаментальних понять обчислювальної техніки та інформаційних технологій з точки зору суб’єктивного та кібернетичного підходів.
Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕХАНІКО-МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОЛЕДЖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка

 

 

заняття:

«Вступ. Інформація, інформаційні процеси. Інформаційні технології»

з дисципліни: «Обчислювальна техніка і програмування»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методична розробка  заняття з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування»

 

 

 

 

 

Викладено методику застосування різноманітних форм і  методів самостійної та індивідуальної роботи на занятті з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування»;  методику вивчення фундаментальних понять обчислювальної техніки та інформаційних технологій з точки зору суб’єктивного та кібернетичного підходів.

 

 

 

 

 

Для викладачів спеціальних дисциплін програмування вищих навчальних

1 – 2 рівнів акредитації.

 

 

 

 

 Методична розробка може бути використана студентами ВНЗ 1 – 2 рівнів акредитації.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заняття

 

Блок МПН.02.01 Обчислювальна техніка і програмування

Модуль  КЗН-3.ПР.Р.01,  КЗН-3.ПР.Р.02 Питання з базових знань в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій

Модульна одиниця 1. Інформаційні системи

 

Тема: «Вступ. Інформація, інформаційні процеси. Інформаційні технології»

 

Мета заняття:

     Методична: удосконалення  методики застосування інноваційних інформативно - комунікативних методів самостійної та індивідуальної роботи на занятті з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування»

     Дидактична:

      Навчальна: ознайомити студентів з суб’єктивним та кібернетичним підходами до  вивчення фундаментальних понять обчислювальної техніки та інформаційних технологій, видами сучасних інформаційних технологій; поширити знання про способи кодування інформації, навчити  визначати кількість інформації в повідомленнях; вивчити способи використання отриманих знань на практиці. 

      Розвивальна : розвивати творчі здібності та активну розумову діяльність студентів, інформаційну культуру, пізнавальний інтерес до дисципліни,  уміння виділяти головне, суттєве у матеріалі, що вивчається, порівнювати факти,робити узагальнення і висновки.  

       Виховна: сприяти формуванню самостійності, активності, критичного мислення, сприяти формуванню основних світоглядних ідей, творчої ініціативи, відповідальності, уважності, акуратності, дисциплінованості.

 

     Вид заняття: лекція

 

     Тип заняття: інформаційна лекція

 

      Методи та форми проведення заняття: евристична бесіда, проблемне завдання, завдання « Постав мету», доповіді  «Кодування інформації», «Вимірювання обсягу інформації», дискусія, робота в групах, розв’язання задач, робота з презентацтестування, прийом «Insert»

         Міждисциплінарні зв`язки:

 • забезпечувані: Інформатика
 • забезпечувальні: спеціальні дисципліни, курсове, дипломне проектування

 

     Технічні засоби навчання: персональний комп’ютер з програмним забезпеченням Microsoft Office, мультимедійний проектор     

 

Методичне забезпечення: презентація до відкритого заняття  в програмі

PowerPoint «Інформація і види її кодування», опорний конспект, презентація заняття, схеми «Людина і інформація», «Види повідомлень», «Класифікація ІТ»,  картки тестових завдань

 

 

    Література:

 1. Інформаційні ресурси і технології науково-інформаційної діяльності http://ua.textreferat.com/referat-7854.html
 2. Інформаційні технології — Вікіпедія
 3. Симонович С.В. и др. Информатика. Базовый курс. - Київ, 2004.- 640с.
 4. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навч. посібник. – К: Вища освіта, 2006. - 359с.
 5. http://informatika-resurs.jimdo.com  Електронний навчальний ресурс «Інформатика»   

 

 

Хід заняття:

 

1 Організаційна частина:

- привітання студентів;

- перевірка наявності студентів;

- перевірка підготовки студентів до заняття, аудиторії та обладнання.

 

2 Актуалізація опорних знань

     2.1 Евристична бесіда

 • Назвіть основні поняття науки Інформатика.
 • Чим є інформація для людини?
 • Чи можна дати визначення поняття «інформація» через інші поняття?
 • Які основні інформаційні процеси вам відомі?
 • Що таке повідомлення та які бувають повідомлення?

 

3. Вивчення нового матеріалу

      3.1 Повідомлення теми заняття 

      3.2 Мотивація вивчення теми (у формі бесіди) 

  Поняття «інформація» , «інформаційні процеси», «інформаційні технології» є фундаментальнимі поняттями інформатики, обчислювальної техніки та інформаційних технологій, тому важливо на початку вивчення дисціпліни «Обчислювальна техніка і програмування» сформувати правильне розуміння цих понять. На занятті ми розглянемо питання вимірювання інформації з точки зору суб’єктивного та кібернетичного підходів,  навчимся вимірювати кількість інформації в повідомленні, розглянемо види сучасних інформаційних технологій.

Знання основних понять знадобятся вам при застосуванні вами обчислювальної техніки та інформаційних технологій на практиці при виконанні різноманітних завдань на ПК.

      3.3 Завдання « Постав мету»

Студентам пропонується сформулювати навчальну мету заняття.

           Оголошення мети заняття

     3.4 Проблемне завдання: Розрахувати кількість сторінок тексту, які можна розмістити в комп’ютері при завданому об’ємі  вільної ОП

     3.5 Повідомлення плану вивчення.

1. Інформація, інформаційні процеси.

2. Інформаційні технології

    3.6 Лекція                 

 1.   Інформація, інформаційні процеси.

Використання опорного конспекту лекції (Додаток А)

 1.   Заповнення схеми «Людина і інформація» (Додаток Б).

Робота в групах.

 1.   Запитання: Наведіть приклади декларативних та процедурних знань.

          Розгляд схеми «Види повідомлень»

 1.   Запитання:
 1. Чи містить інформацію вузовський підручник з математичного  аналізу

 з точки зору першокласника?

        Так містить, оскільки в ньому заключені знання людей:

           авторів підручника.

2) Чи отримає інформацію першокласник читаючи цей підручник?

         Ні, тому, що хоча повідомлення будуть містити нові відомості, але

           вони йому будуть нецікаві, а нецікаві тому, що першокласник

           нічого не зрозуміє.

        Визначення за допомогою таблиці (Додаток В) чи є інформативним 

        повідомлення, і якщо ні, то визначити причини цього. Робота в групах.

 1.   Доповіді  «Кодування інформації (Додаток Г)», «Вимірювання обсягу інформації» (Додаток Д).

Дискусія за змістом представленого матеріалу.

 1.   Виведення загальної формули для визначення кількості інформації.

         Запис у конспекти.

3.6.7 Розвязання задач. Робота в групах.

Задача №1. Розрахувати кількість інформації, що міститься  у

повідомленні “To be or not to be” (18 байт або 144 біта)

Задача № 2. Скільки біт інформації несе повідомлення про те, що з колоди карт дістали:

а) карту червоної масті;

б) карту бубнової масті.

Розв’язування.

а) 2i=2                   б) 2i=4

      i=1 біт                   i=2 біта.

                Задача №3. Підручник з інформатики займає в пам’яті комп’ютера 0,9 Мбайт. Визначити кількість біт.

Розв’язання.

0,9 Мб*1024=921,6 кбайт

921 кбайт*1024=943718,4 байт

943718,4 байт*8=7549747,2 біт.

 

 1.   Інформаційні технології.  Запис у конспекти.
 2.   Розгляд схеми «Класифікація ІТ»
 3.   Розгляд презентації «Інформація і види її кодування»

4 Закріплення материалу

4.1 Опитування:

 • Від чого залежить інформативність повідомлення, що сприймається людиною?
 • Назвіть одиницю вимірювання інформації з точки зору суб’єктивного підходу.
 • Яка формула використовуться для вимірювання кількісті інформації в повідомленні про те, що відбулася одна із N рівноімовірних подій?
 • Скільки запитань треба поставити людині, щоб відгадати число:

а) від 0 до 15;                          б) від 0 до 31?

 • Що таке інформаційні технології?
 • Назвіть види сучасних інформаційних технологій.
 • Які типи носіїв використовують в автоматизованих технологіях  обробки інформації?

    4.2 Вирішення проблемного завдання:         

           Розрахувати кількість сторінок тексту, які можна розмістити в комп’ютері, якщо об’єм вільної ОП 80 кбайт.

Розв’язання.

На одній сторінці – 3000 байт2,9 кбайт

80:2,927 сторінок

 

4.3 Виконання тестових завдань

4.4 Заповнення таблиці самоаналізу.

 

5 Підсумки заняття.

           Викладач  коментує підготовку командами випереджувального матеріалу – доповідей з теми; робить висновки щодо активності, уважності та виконання завдань  студентами, вивчення студентами матеріалу теми і досягнення мети заняття, виставляє оцінки за роботу студентів на занятті.

 

6 Домашне завдання

 1. Опрацювати опорний конспект лекції.
 2. Розв’язати завдання:
 • Проводяться дві лотереї: “4 із 32” і “5 із 64”. Повідомлення про результати якої з лотерей несе більше інформації?
 • Навчальна контролююча програма займає в ОП комп’ютера 19 кбайт. Інструкція користувачу в цій програмі розміщується в одному кадрі дисплея розміром 24 рядка по 80 символів. Яку частину програми займає ця інструкція?

 

docx
До підручника
Інформатика (академічний, профільний рівень) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
1070
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку