Методична скарбничка "Складові професійної майстерності педагога"

Про матеріал
Педагогічна майстерність — здатність працівника освіти доносити знання у стислій, цікавій до сприйняття формі для здобувача освіти, використовуючи різноманітний набір навичок.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Складові професійної майстерності педагога“Скарбничка заступника “Методична взаємодопомога”

Номер слайду 2

Педагог - майстер своєї справи… – це фахівець високої культури, який глибоко знає свій предмет, добре ознайомлений з відповідними галузями науки та освітніми інноваціями, практично розуміється на питаннях вікової психології, досконало володіє методикою навчання й виховання. Педагогічна творчість – це оригінальне та високоефективне вирішення вчителем навчально-виховних завдань, збагачення теорії та практики виховання і навчання

Номер слайду 3

Чи можна досягти рівня вчителя-майстра?Мистецтво вчителя особливо виявляється в умінні навчати на уроках. Досвідчений педагог потребує від учнів засвоєння програмного матеріалу саме на уроці. Для нього домашнє завдання – спосіб поглиблення, закріплення, розширення знань. (І. П. Підласий)Учитель-майстер не нав'язує знання, а знаходить шлях до позитивних емоцій у процесі навчання.

Номер слайду 4

Показники майстерності вчителя: Уміння активізувати учнів. Розвиток їхніх здібностей, самостійності, допитливостіФормування високої моральності, патріотизму, працелюбства учнів. Вміння ефективно здійснювати навчально-виховну роботу

Номер слайду 5

Рівні оволодіння педагогічною майстерністю. БАЗОВИЙДОСКОНАЛИЙЕЛЕМЕНТАРНИЙТВОРЧИЙ

Номер слайду 6

Педагогічна майстерність – вияв високого рівня педагогічної діяльності. Елементи педагогічної майстерності

Номер слайду 7

Компетенція – добра обізнаність із чим-небудь, коло повноважень когось. Компетентність – володіння людиною певною компетенцією. Компетентний – такий, що має достатні знання у якій-небудь галузі, добре з чим-небудь обізнаний

Номер слайду 8

Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення. Формула компетентності

Номер слайду 9

Професійна компетентність педагога це: сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: уміння аналізувати, передбачити наслідки професійної діяльності, використовувати (застосовувати) необхідну інформацію

Номер слайду 10

Структура професійної компетентності вчителя ЗНЗПрофесійна компетентність вчителя загальноосвітнього навчального закладу Інформаційна компетентність Продуктивна компетентність Предметна компетентність Полікультурна компетентність Навчально-пізнавальна компетентність Особисті якості педагога Комунікативна компетентність Психологічна компетентність Соціальна компетентність Моральна компетентність Автономізаційна компетентність

Номер слайду 11

Структура компетентності особистості МОТИВАЦІЯФУНКЦІОНАЛЬНІ ВМІННЯСОЦІАЛІЗАЦІЯ

Номер слайду 12

СКЛАДОВІ компетентності Мотиваційна сфера. ХОЧУРівень вихованостіОпераційно – діяльнісна сфера. МОЖУРівень навченості Рефлексійна сфера (сфера самопізнання)ОЦІНЮЮРівень розвитку

Номер слайду 13

Структура компетентності знання;пізнавальні навички; практичні навички; відношення; емоції; цінності та етика; мотивація.

Номер слайду 14

“МЕХАНІЗМ ПЕРЕНОСУ”“вправляння” у творчій діяльності в одній галузі може бути перенесено на іншу“МЕХАНІЗМ НАСЛІДУВАННЯ”наслідування творчої діяльності переходить у власну творчість

Номер слайду 15

Конкуренцію між навчальними закладами. Освітні послуги,якість освіти. Проектні, хмарні технології,освітній менеджмент та ін. Організовувати і стимулювати професійну діяльність підлеглих,сприяти формуванню культури організаціїДопомагати директору управляти педагогічною системою, її розвитком;вивчати попит на освітні послуги, забезпечувати їхню якість. Заступник директора, як адміністратор ЗНЗ повинен. Володіти технологіями менеджменту та маркетингу в освітіВимоги до професійної майстерності заступника директора з НВР: ВРАХОВУВАТИ

Номер слайду 16

Структура управлінської моделі розвитку професійної компетентності педагогів аналіз ситуації («Що маємо?»); визначення образу зображення бажаного результату («Чого хочемо?»);визначення тактики досягнення мети («Що необхідно зробити?»);покрокове відстежування процесу розвитку професійної компетентності, отримання здобуття інформації зворотного зв'язку, її аналіз («Що робимо?»);  корекція діяльності.

pptx
Додано
31 жовтня 2023
Переглядів
137
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку