Методична тека для класного керівника

Про матеріал

Методичний збірник можуть використовувати класні керівники 5-9 класів для проведення класних,виховних годин та заходів а також для планування роботи з класом.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\школа\на друк\1333026345.gif

 

Автор:

Васільцова Орися Михайлівна

вчитель німецької мови,

класний керівник 9 класу

Федорівської  ЗОШ І-ІІІ ст.

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1.  Опис власного досвіду……………………………………………………..3

3.  Програма виховної роботи

3.1. Пояснювальна записка…………………………………….............10                3.2. Зміст програми……………………………………………………..13

3.3. Аналіз роботи за минулий рік…………………………………….15

 3.4. Література…………………………………………………….........17

4.  Додатки

           4.1. Сценарій родинного свята………………………………………...19

           4.2. Сценарій свята присвячений Дню Премоги……………………..29

           4.3. Сценарій свята присвячений  Всеукраїнському дню бібліотек.. 36

           4.4. «День театру» - виховна година………………………………… .45

           4.5. Діагностичні  матеріали…………………………………………...47

           4.6. План роботи з батьками …………………………………………..49

           4.7. Анкети для учнів і батьків ………………………………………..50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опис власного досвіду

 

 

 

 

 

Завданням школи, визначеним на сучасному етапі розвитку освіти, є формування свідомості творчої особистості здатної адекватно діяти за будь – яких обставин, приймати самостійні рішення, дотримуватися власної лінії поведінки, поважати думки інших людей, реагувати на глобальні зміни у світі. Виховання учнів за полягає в тому, що воно впливає на весь спектр почуттів і думок людини, є потужним чинником естетичного виховання, а отже, формування особистості. Учні вчаться шанувати своє життя загалом, розкривають свої потенційні можливості.

        Реалізовуючи це можна виховати прекрасну молоду людину, яка була б здатна реалізувати себе в сучасному і майбутньому житті.

       Наша держава потребує діяльних, інтелектуально розвинених громадян. Лише творча, естетично багата особистість в змозі розв’язати складні завдання, які забезпечать не просто виживання, а прогрес нації, здатної посісти гідне місце в світовому співтоваристві.

      Головна мета кожної людини – максимально реалізувати свої здібності й вміння, іншими словами -  знайти себе та своє місце в житті. Цій проблемі приділяли багато уваги видатні психологи та педагоги минулого: Песталоцці, Я. А. Каменський, Д. Дідро, Ж. Ж. Руссо, Р. Декарт, А. Ващенко, Б. Грінченко, В. Сухомлинський, А. Макаренко.

Як писав  Б. П. Нікітін «Творчі здібності – продукт саморуху, самостійного розв’язання задач і питань, самостійного розкриття закономірностей і зв’язків між предметами і явищами. Це продукт розвитку, причому розвитку вільного, за якими інтерес, захоплення і пристрасть – головні рушійні сили». І я переконана, що вчитель – це творча особистість, людина, яка вміє асоціювати, висувати нові ідеї на комбінаціях старих понять, зосереджувати думки на одних моментах при ігноруванні інших, щоб звести розумовий процес до взаємозв’язку найпростіших його частин.

    Вважаю, що робота з формування творчої особистості не терпить епізодичності, безсистемності, тому  заздалегідь продумую, планую, методично обґрунтовую діяльність для вирішення даної проблеми.

 

       Я переконана, що виховання в учнів позитивних рис характеру не тільки прикрашають людину, але й застерігають її від різних шкідливих дій і звичок. Тому проблема виховання високоморальної особистості та формування організованого колективу залишається актуальною і в наш час.

        Виховна діяльність класного керівника складна і багатогранна. Класне керівництво, як правило, розпочинаю із вивчення класу й окремо кожного учня. У результаті створюються необхідні умови для правильної раціональної організації виховної роботи, для здійснення індивідуального підходу до учнів. З цією метою проводжу анкетування учнів на визначення їх здібностей, інтересів, поглядів на життя. Пропоную дати відповіді на такі  запитання:

1. Які якості твого характеру подобаються твоїм батькам?

2. За що тебе хвалять, за що сварять і карають?

3. Як тебе заохочують  або можливо погрожують?

4. Які якості твого характеру не подобаються батькам?

5. Чим ти захоплюєшся, твоє улюблене заняття?

6. Які твої улюблені предмети?

7. Які риси характеру у собі ти прагнеш виховати?

       Одним із можливих шляхів розвитку творчих здібностей учнів, їх природної вигадливості та фантазії є використання  на виховних заходах різноманітних ігрових матеріалів:  кросвордів, вікторин, чайнвордів, ребусів, головоломок, конкурсів, інсценізацій,  тощо.

          Досить часто пропоную учням намалювати малюнки за тематикою виховних годин, а потім проводжу виставку кращих робіт. Виховний засіб виступає найчастіше як засіб спілкування з класом, як засіб узагальнення і поглиблення педагогічного впливу певної  серії одиничних виховних впливів, здійснюваних вчителем повсякденно. Виховний захід найбільш результативний, коли в його підготовці й проведенні задіяно якомога більше учнів. Звичайна виховна година стає пам’ятною, якщо ілюстрована простенькою сценкою, декламацією, інформацією для учнів. Наприклад у ході підготовки  до виховної години присвяченої Дню театру, учні із захоплення

 

розігрували сцени вже відомої  дітям казки С.Я.Маршака «Дванадцять місяців». Це дійство допомогло учням осягнути значення театру, розвивало естетичні смаки та акторські здібності, примусило замислитися над цінністю позитивних  якостей людей і їх вчинків, а також спровокувало до обговорення дискусійних питань. Адже під час проведення дискусій учні намагаються знайти істину, осягнути правила життя, знайти своє місце у цьому неосяжному світі.

      Школа – це своєрідний і неповторний світ дитинства, світ гри, який всеохоплююче впливає на психіку школяра, розширює його пізнавальні можливості, викликає потребу вчитися, відчувати задоволення від колективної праці. Саме гра стала однією з провідних форм організації годин спілкування , в ній  послідовно веду учнів від простого до складного. Дитина прилучається до людських цінностей не у формі споглядання, а діяльно, активно. Завдання класного керівника – допомогти їй усвідомити основи цього світу. Спочатку  пропоную учням скласти усну розповідь, казку, вірш, проводимо дискусії над вирішенням проблемного питання. Складнішими для них є імпровізація, інсценування ( наприклад гуморески українських поетів, фрагменти казок). Такі елементи гри використовую на виховних годинах присвячених дружбі, дотриманню правил розпорядку дня, Дню захисника Вітчизни. У ході таких заходів учні самі стають учасниками дійства, на власному прикладі показують позитивні та негативні сторони вирішення тої чи іншої проблеми, роблять висновки щодо власних дій, реально оцінюють проблемну ситуацію.

       Одним з основних джерел знань є книга. Тому завжди приділяю багато уваги вихованню в дітей любові до книги, до читання, часто проводжу бесіди про улюблені книги учнів, їх героїв, обговорюючи їх вчинки. Питання виховання любові до книги є актуальним тому, що учні через широку наявність інших джерел інформації: кіно, відео, Інтернету, а особливо телебачення, яке є в кожного, зовсім втратили інтерес до читання книг, вважаючи, що вони й так багато всього знають, в чому, звичайно, глибоко помиляються. Адже по телебаченню більшість передач висвітлюють проблеми життя сьогодні,

 

причому не завжди на належному для виховання рівні, а вся минула історія нашої країни для учнів залишається невідомою. Учні починаючи з 5 класу є активними читачами шкільної бібліотеки, кожного року проводиться виховний захід присвячений  Всеукраїнському дню бібліотек. Метою таких заходів є навчити учнів цінувати книгу і бережливо ставитися до неї, виховати шанобливе ставлення до професії шкільного бібліотекаря, розвивати високо - моральні якості вихованих та інтелігентних особистостей.

        Формування творчої особистості засобами інтерактивного навчання вимагає великих психологічних зусиль. Та відрадно те, що робота над розв’язанням цієї проблеми дає результати. Зростає свідомість та  активність учнів під час навчального процесу, зацікавленість предметами, творами художньої літератури,  підвищуються морально-ціннісні запити, вимоги учнів до себе, збагачується їхня мова, культура спілкування, вміння вести дискусії тощо.

         Пріоритетним у вихованні підростаючого покоління вважаю патріотичне виховання учнів, тому велику увагу приділяю вихованню в них національної свідомості. Проведення бесід  з даної тематики, знайомство з історичним минулим та сьогоденням нашої Батьківщини, з подіями Великої Вітчизняної війни формують у школярів почуття гордості  та відповідальності за країну в якій ми живемо.Тому я намагаюсь постійно наголошувати, що їм, сьогоднішнім школярам, належить будувати вільну незалежну державу і жити в ній. А тому від того, як вони працюватимуть у майбутньому, залежить і майбутнє України. Це примушує учнів міркувати над тим, що людині слід думати не тільки, як прожити самому особисто, але й відповідати за життя своєї держави. 

           Дуже сильний педагогічний вплив має така форма роботи, як допомога ветеранам, інвалідам. Крім чисто соціального змісту – реальної допомоги тим, хто її потребує, важливо те, що діти наочно стикаються із життєвими проблемами, в яких вони самостійно можуть виразити своє співчуття діями. Тому був проведений  виховний захід  "День пам'яті та надії" мета якого виховувати в учнів повагу до історичного минулого, патріотизм, мужність,

сміливість, вчити брати приклад із людей, які захищали Батьківщину, розвивати високоморальні та  етичні норми поведінки.

          Виховання учнів без участі батьків  на мою думки є мало ефективним. Тому планується кожного року проводити заходи із залученням батьків. Дійсно родинне свято – подія в класі. Під час  підготовки і проведення цього заходу учні свідомо прагнуть проявити найкращі свої здібності і вміння, діти набувають навичок особистої культури і мовлення. З метою виховання в учнів шанобливого ставлення до батьків, бабусь і дідусів, членів родини, вчителів, до звичаїв і побуту українського народу, формування в учнів поняття ідеалу в житті, який відповідав би кращим зразкам української  народної педагогіки у класі був проведений захід «Добра родина – гарна Україна».

        Учні мого класу  жваві,  енергійні, завзяті, прагнуть дізнаватися багато нового і незвичайного і дуже полюбляють таку форму виховного заходу як екскурсія. Крім пізнавального, художньо-естетичного, суспільно-гуманістичного аспектів, вона відіграє ще функції просто колективного відпочинку, неформального спілкування, розвитку самоорганізації та колективізму.  Одне те, що учні під час екскурсії змінюють вид своєї повсякденної діяльності на інший, позитивно впливає на подальше їх навчання, згуртовує клас.

           Протягом багатьох століть у людства склалися свої принципи і закони життя, моральні цінності. Останні втілюють у собі найрізноманітніші прояви добра. До них, зокрема, належить добро, любов, дружба, справедливість, свобода, милосердя. За минулий навчальний рік учні навчились більш осмислено ставитись до свого здоров’я і здоров’я своїх однолітків, у поведінці учнів прослідковується бажання вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, хореографією, рухливими іграми.                              

  Гаслом учнів стали слова В.Сухомлинського «Роби так, як має бути, не для годиться, не тому, що хтось побачить твої добрі вчинки і похвалить тебе, а за велінням власної совісті».

 

 

 

 

D:\школа\на друк\image4.jpeg

 

Програма

 виховної роботи

 класного керівника 9 класу

Федорівської ЗОШ І-ІІІст.

Васільцової Орисі Михайлівни

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

Сьогодні головною метою школи є формування і розвиток високо — інтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готової до вибору свого місця в житті.

Пріоритетним у вихованні є всебічний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, у своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.

Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдання виховної роботи, вікових особливостей дітей.

Програма виховної роботи  спрямована на те, щоб виховати вільну, творчу і повноцінну особистість.

Програмою передбачені і такі напрямки: охорона життя і здоров'я дітей, попередження і запобігання нещасних випадків; національно-патріотичне виховання; елементи художньо- естетичного та  морального виховання.

Першоосновою розвитку дитини як особистості є виховання в сім”і. А результативності виховного процесу, як відомо, можна досягти у співпраці педагогів із батьками. Дана програма спрямована на формування педагогічної культури батьків.

Виховання - це найвища коштовність, про яку класний керівник повинен постійно дбати. А  його праця — стежина, по якій людина піднімається до вершин морального благородства.

Програма  спрямована на організацію виховного процесу з учнями 5 – 9 класів та ставиться мета формувати вільну, творчу і повноцінну особистість.

 

Для досягнення означеної мети передбачено реалізацію таких завдань:

1. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуально­го та  морального потенціалу.

2. Виховувати повагу до народної національної спадщини.

 

3.Створювати умови для самовизначення підлітка, формування орієнтації на здоровий спосіб життя.

4. Утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, стриманості, працелюбства, патріотизму та ін.

5. Виховувати повагу до людей, культурно-національних, духовних, істо­ричних цінностей України.

6. Розвивати творчі здібності учнів.

 

          Основні принципи, якими керується класний керівник, працюючи за програмою :

 1.Схвалюється ініціатива учнів у виборі тематики заходів, форм проведення

 2. Створення ситуації успіху для кожного учня

 3. Використання принципів особистісно-орієнтованого виховання

 4. Врахування вікових особливостей дітей

 5.Максимальне охоплення дітей та батьків виховним процесом

 6. Врахування умов життя та особистих творчих нахилів учнів.

 

Програма складається з семи розділів:

І. Формування світогляду учнів, їхніх морально - естетичних та художньо-естетичних смаків.

ІІ. Формування національної свідомості, виховання патріотичних почуттів.

ІІІ. Розвиток пізнавальних особливостей учнів.

IV. Формування навичок здорового способу життя.

V.  Трудове виховання.

VІ. Індивідуальна робота з учнями.

VІІ. Формування педагогічної культури батьків.

 

 

 

Очікувані результати:

 1.   Учні поважають та дотримуються принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, доброти, стриманості, працелюбства, патріотизму та ін.

    2. Учні проявляють повагу до людей, культурно-національних, духовних, істо­ричних цінностей України, народної національної спадщини України

    3. Учні розвивають свої творчі здібності беручи активну участь у громадському житті класу,  загальношкільних заходах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст  програми

 

 1. Моральне і художньо-естетичне виховання

 

 • Участь  учнів у роботі  гуртків у школі
 • Участь у конкурсі  композицій із квітів
 • Свято „Неопалима купина! Моя бібліотека ”
 • Конкурс малюнків „Моя майбутня професія”
 • Диспут „Мистецтво у моєму житті”
 • Акція „Милосердя”
 • Виховна година „Діти з особливими потребами” (до Міжнародного дня інвалідів)
 • Акція „Подаруй іграшку ялинці”
 • Бесіда „Чесність і порядність”
 • Бесіда „Хочеш друга мати – навчись другом бути”
 • Круглий стіл „Що таке дружба?”
 • Виготовлення стінгазети „Ми уміємо дружити”

 

 1. Національно-патріотичне виховання

 

 • Година класного керівника. Бесіда „Україна – держава європейська”
 • Виховна година „Наші святині”
 • Година класного керівника. Урок тендерної грамотності
 • Круглий стіл „Символи України”
 • Екскурсія визначними місцями Київщини
 • Свято „Добра родина - славна Україна”
 • День пам’яті жертв голодомору
 • Виховна година „Шануй отця свого і матір свою”
 • Відзначення міжнародного дня рідної мови.
 • Шевченківські дні у школі. Тематична бесіда.
 • Виховна година „Всі добрі справи починаються з сім”ї ”

 

3. Розвиток пізнавальних особливостей учнів.(Організація роботи та навчання)

 • Свято знань. Перший урок „Ми – нація єдина”
 • Формування активу класу
 • Тестування та анкетування учнів з метою вивчення їхніх індивідуальних особливостей
 • Екскурсія до бібліотеки. Бесіда бібліотекаря з класом „Знання книги в житті людини”
 • Година класного керівника. Бесіда „Дотримуйся правил для учнів та заповідей школяра”
 • Контроль за станом підручників
 • Бесіди з вчителями-предметниками
 • Година класного керівника. Тренінг „Моральні цінності в моєму житті”
 • Перевірка ставлення учнів до виконання доручень

 

 1. Формування навичок здорового способу життя

 

 • Виховна година „Життя дається тільки раз”
 • Інструктаж „Правила дорожнього руху”
 • Бесіда „Стан душі”
 • Зустріч з медпрацівником. Бесіда „Роль режиму дня і особистої гігієни”
 • Рольова гра „Попередження надзвичайних ситуацій”
 • Година спілкування „Здоров’я від… і до…”
 • Контроль за дотриманням санітарно-гігєнічних умов
 • Круглий стіл „Що таке здоровий спосіб життя?”
 • Бесіда „Дорога до школи”
 • Година спілкування „Шкідливі звички”
 • Інструктаж „Правила поведінки на воді в літній період”

 

 5.Трудове виховання

 • Трудові десанти
 • Рейд „Шкільне обладнання”
 • Бесіда „Важко тому жити, хто не хоче робити”
 • Година спілкування „Без труда немає плода”
 • Рольова гра „У світі професій”

 

6.Індивідуальна робота з учнями.

 • Анкетування учнів
 • Консультації психолога
 • Бесіда «Мобілочка»
 • Робота з важковиховуваними учнями
 • Вивчення пізнавальних інтересів учнів класу
 • Профілактика адекватної поведінки учнів
 • Залучення учнів до громадсько-корисної діяльності
 • Профілактика правопорушень

 

7. Формування педагогічної культури батьків.

 • Анкетування батьків: „Знання батьками  своїх дітей”, „Умови сімейного виховання”, „Які вони батьки?”
 • Батьківські збори „Психологічні особливості підлітків”
 • Круглий стіл „Про авторитет батьків і його роль у вихованні”
 • Індивідуальна робота
 • Батьківський виступ „Роль сім’ї у вихованні школярів„
 • Участь батьків у проведенні свят, годин спілкування

 

 

 

         Аналіз роботи за минулий  2017-2018 н.р.

Протягом багатьох століть у людства склалися свої принципи і закони життя, моральні цінності. Останні втілюють у собі найрізноманітніші прояви добра. До них, зокрема, належить добро, любов, дружба, справедливість, свобода, милосердя. На початку навчального року я визначила мету і завдання для дитячого колективу й для себе як класного керівника на 2018-2019 н.р.(Сприяння самовихованню учнів, розвитку їхніх цінних якостей та виробленню в учнів на основі загальнолюдських цінностей етики , моральної самооцінки,формування їх моральних цінностей). Запланувала  роботу зі зміцнення класного колективу, формуванню в учнів позитивного відношення до його цілей, завдань, діяльності й окремих членів колективу,також роботу з виховання в школярів пізнавальних інтересів, активності, самостійності й творчого відношення до навчання й підвищення на цій основі успішності. Для себе визначила завдання в окремих аспектах виховання:

1) зміцнення здоров'я учнів і виховання в них здорового способу життя;

2) виховання поважного відношення до праці, працьовитості;

3) посилення роботи із правового виховання учнів.

На мій погляд, завдання виконані.  I семестр видався не простим для всіх: і для батьків, і для вчителів, і для учнів. Проте абсолютно всі учні класу не втратили інтересу до навчання.

Говорячи про рівень вихованості учнів класу, безумовно можна сказати, що вони всі добре виховані, немає грубіянів, хоча в деяких учнів у поведінці вже позначаються особливості підліткового віку.

Виховна робота в класі велася в декількох напрямках, але більше уваги я приділяла правовому вихованню, формуванню здорового способу життя, розвитку духовності, моральності учнів. Для вирішення поставлених завдань було проведено багато заходів: це й класні години на різноманітну тематику, бесіди із класом, випуск стінгазет, плакатів, години спілкування.  Особливо хочу відзначити роботу, пророблену по правовому  та патріотичному вихованню. Провела ряд занять по правовому вихованню: „Про звички корисні та шкідливі", „Конституція України - головний закон нашого життя", „Захист прав дитини" (Конвенція про права дитини), «Виконуй обов’язки, поважай правопорядок і закон», цикл практичних занять "Умій сказати "Ні!”, якщо пригощають наркотиками”. Також було проведено багато занять з патріотичного виховання: «Україно, рідна земле!», « Краса і велич символів

державних», «Уміймо захищати Батьківщину»; щомісяця були проведені Уроки Мужності( перший урок « Україна – єдина країна», вікторина « Чи знаєш ти Україну?», «Україна в огні», « Я живу на Україні», Урок Мужності, присвячений дню Збройних сил України , « День Соборності України» тощо. Учні на цих заняттях охоче включалися в бесіду, наводили самі приклади  й колективно робили висновки.

Уся ця робота була спрямована на розвиток самостійності учнів, зміцненню дружніх відносин у колективі й розкриттю різних індивідуальних здібностей учнів,виховання почуття патріотизму, поваги до людей та бачення прекрасного.

Свої відносини з учнями я намагаюся будувати на основі взаєморозуміння, довіри, намагаюся стати на позицію своїх учнів, подивитися на навколишній світ їх очима. Клас наш дружний, ми беремо активну участь у всіх загальношкільних заходах ( Свято Миколая, Свято квітів, у конкурсі пісні і строю) і часто посідаємо призові місця. Цього року теж були хороші  результати.   

У проведенні й підготовці  заходів більшу частину роботи виконував актив класу, що ми обрали у вересні. Роботу із класом намагалася будувати, спираючись на актив класу. У класі всі охоплені дорученнями з урахуванням їх інтересів, про пророблену роботу розповідають на класних годинах, все це сприяє розвитку активності, ініціативи й діловитості. Результат відчувається, що учні змінюються на краще, намагаються стати добрішими, поводження їх стає усвідомленим і мотивованим. 

В індивідуальній роботі з учнями основний наголос робила на індивідуальних бесідах з ними, провела дослідження особистості учнів.   У процесі роботи були використані наступні діагностичні методики: анкета «От я який!», тест по виявленню темпераменту,анкета «Урок очима учнів», « Моє ставлення до навчання».

Роботі з батьками теж приділяла багато уваги, проводила з батьками індивідуальні бесіди, класні батьківські збори.

 

 За минулий навчальний рік учні навчились більш осмислено ставитись до свого здоров’я і здоров’я своїх однолітків, у поведінці учнів прослідковується бажання вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, хореографією, рухливими іграми.                              

  Гаслом учнів у 9 класі стали слова В.Сухомлинського «Роби так, як має бути, не для годиться, не тому, що хтось побачить твої добрі вчинки і похвалить тебе, а за велінням власної совісті».

 

 

 

 

 

Література

 

 1. Закон України «Про виховання дітей та молоді»: Проект // Освіта України. – 2004. – 14 верес. (№72). – С. 4 – 6.
 2. Про національну програму виховання дітей та учнівської молоді в Україні: Постанова Президії АПН України від 1 лип. 2004 р. Протокол № 1 – 7 / 6 – 98 // Освіта України. – 2004. – 3 груд. (№ 94). – С. 6.
 3. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Шкіл. Б-ка. – 2003. - № 3. – С. 11 – 19. – Бібліогр.: 10 назв.
 4. Ващенко Г. Виховання любові до Батьківщини: / Націоналізм і інтернаціоналізм/. – Лондон: Вид. ККСУМ, 1954. – 40 с.
 5. Ігнатенко П.Р. та ін.. Виховання громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навч. Посібник / П.Р. Ігнатенко, В.П. Ігнатенко, В.Л. Поплужний, Н.І. Косарєва та ін.. / Бібліогр.: с. 245 – 249. - /Міністерство освіти України, ІЗМН/.
 6. Кіндрат В.К. Щоб у серці жило чуття Батьківщини / В.К.Кіндрат // Почат. шк. – 1996. - №7. – С. 4 – 5.  

     7.  Класний керівник у сучасній школі: Метод, посібник / В.М.Оржеховська,

          О.Шилипенко, С.В.Кириленко та ін. - К.: ІЗМН, 1996. - С.97-98

     8. Психологія і педагогіка життєтворчості. Ред. рада:  В.М.Доній, Г.М.Несен,                         Л.В.Сохань та ін. - К.,1996. - С. 633-634.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорівська  ЗОШ І-ІІІст.

 

D:\школа\на друк\1354871361_samovryad.jpg

 

Родинне свято:

«Добра родина – славна Україна»

 

 

 

 

 

 

 

Класний керівник 9 класу

                                                           Васільцова О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Тема: Добра родина – славна Україна.

 

Мета: виховання в учнів шанобливого ставлення до батьків, бабусь і дідусів, членів родини,вчителів, до звичаїв і побуту українського народу; формування в учнів поняття ідеалу в житті, який відповідав би кращим зразкам української  народної педагогіки.

Обладнання: зал прикрашений рушниками, символами України , на столі вироби учнів, колоски, гілки калини, коровай; великий малюнок Дерева Роду.

 У залі запрошені родини, вчителі. Звучить пісня «Веселкова»

 

Учитель. Дорогі діти, шановні батьки, дідусі і бабусі,вчителі!Сьогодні ми зібралися з вами на свято родини.

Родина, сімя – це найдорожче для кожної людини. «З родини йде життя людини»,- говорить народна мудрість. Тут людина робить свої перші кроки, звідси вона виходить у широкий світ. У сімї вона навчається любові  і добра, у сімї вона  вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти память свого роду.

Учні.

1.Україна – це земля наших батьків, предків.

2.Память поколінь… Це жива історія українського народу.

3. Адже з родовідної памяті, з любові і поваги до членів родини виростає любов до народу, до рідної мови, до землі, де ти народився і живеш.

4.Мати, мова, Батьківщина –

   Ось і вся моя родина,

    Батьківщина, мати, мова –

   Три цілющих вічних слова.

    Батьківщина, мова,  мати –

    Нас повік не розєднати.

(звучить пісня  )

 

Учитель. Видатний український педагог К.Ушинський писав: «Важко виразити словами те особливе, світле щось, що народжується в нашій душі, коли ми згадуємо тепло рідного сімейного гнізда». Завжди створювала затишок і лад у сімї жінка, тому і називали ії берегинею сімейного вогнища.

Учень. Мама! Найдорожче слово в світі.

            Де б не був ти, що б ти не робив

            Назавжди вона твій шлях освітить

            Ніжним серцем відданим тобі.

 

Учитель. Мама… Заплющ очі  та прислухайся. І ти почуєш ії голос. Він живе в тобі, такий знайомий,  рідний. Його не сплутаєш ні з яким іншим. Навіть коли стаєш дорослим, завжди памятаєш мамин голос, мамині руки, мамині очі.

Учень.

Моя люба мати.

Калиновий цвіт,

 

В  тобі, рідна мати,

Весь мій любий світ.

В тобі  - моє щастя

В тобі  - моя ціль.

Моє – твоє горе,

Моїм є твій біль.

 

Ти – мій скарб найбільший,

Ти – мій цвіт живий,

Ти – моя перлина,

Скарб мій дорогий.

Бережи мене ти

Від лихих тривог

Хай благословить тебе

З неба Господь Бог!

Учень. Мені часто доводилось стежити за мамою,та найчастіше  зір ловив ії руки. Вони завжди невпинно працювали. Немає, либонь, такого, чого б вони не вміли. Материні руки готують, печуть хліб, тістечка, годують дітей, миють посуд, доглядають за тваринами, тримають сапу на грядках, шиють, латають, обіймають, голублять, пестять.

Учень. Здається, увесь світ потребує уваги й роботи материнських рук. Вони ні коли не стомлювались і не відмовлялись.

Учень. А ви коли-небудь чули, як пахнуть материні руки?

Учень. Вони завжди чимось пахнуть: то свіжовипраною та випрасуваною білизною, то борошном і гарячим хлібом, а то кропом і петрушкою, огірками і помідорами, яблуками і медом, а то й просто осінню, весною, літом коли холодно і сніжно…

 

Учитель. Діти , ми у великому боргу перед матірю і за пісню, і за недоспані ночі, і за натруджені руки і за все, все,  все… І зрештою, давайте зробимо ваших мам щасливими. Не робіть, мамі боляче, своїми словами і вчинками, віддячте ій за ії працю і турботу про вас.  Мати – це вічність життя. Говоріть своїм мамам лагідні слова щодня, щогодини.

( діти вручають подарунки мамам, звучить пісня «Мамо» )

 

Учитель. Мати і батько з давніх - давен були, є і будуть два сонця гарячих, що дарують нам тепло, ласку і надію. Батько в родині – приклад для синів, слово його завжди було законом. Кажуть, що дітей потрібно любити так, щоб вони цього не знали. Саме такою є батьківська любов.

Учень.

Батьку любий, тату милий,

Нинішньої днини

Ти прийшов до нас на свято

Нашої родини.

Ми тобі складаєм нині

Щире побажання,

Щоб прожив ти многії літа,

І не знав страждання

Щоб ти вивів нас у люди

Та втішався нами,

Щоб гордитись міг своїми

Донями й синами.

Учитель. Кожна родина – це окремий світ, з його болями, тривогами, радостями і печалями. Адже життя кожного з нас  - це ненаписана книжка. В.Сухомлинський стверджував: «  У сімї шліфуються  найтонші грані людини-громадянина, людини – трудівника, культурної особистості, у сім»ї закладається  коріння, з якого виростають потім гілки і плоди». Сьогодні наша зустріч – це одна із тих сходинок до нашого зближення, до родинного єднання.

Учень.

Як мені вас не любити,

Батьку рідний, нене,

Та ж ви мене згодували

Щирими руками.

Ой нема ніде то в світі,

 Як в батька і мами

Учень.

Батько розуму навчає,

Мати приголубить.

Ніхто мене так на світі,

Як вони не любить.

Дай же, Боже, щоб я виріс,

В школі гарно вчився,

Щоб я батькові і ненці

Добре відплатився.

 (Звучить пісня «Що посієш – те й  пожнеш»)

 Учень. Хто підмурок сімї тримає ? Хто закладає фундамент довговічності для родини? Безперечно , батько і мати, між якими існує злагода і гармонія, любов і взаєморозуміння.

Учень. Кожна родина має свої обереги, своїх берегинь, що бережуть рід від лиха, від всього злого. Берегині, обереги роду – це дідусі і бабусі – найстарші наймудріші люди роду. З давніх – давен в родинах так велося: слово-порада старших – то був закон для дітей.

Учень. Серед нас присутні наші дідусі, бабусі, які теплоту  батьківської любові , естафету родинних  справ передають своїм дітям. Свою любов передають нам онукам.

Цілую бабусі натруджені руки,

Що знали в житті і любов , і розлуки,

Що вміють такий смачний хліб випікати

І людям добро завжди дарувати.

Безліч в бабусеньки з нами турбот,

Треба зварити нам борщ і компот.

Шапочку треба теплу звязати.

Пісню веселу нам заспівати

Учень. Наші бабусі - невтомні трудівниці Вони і шиють, і вяжуть, І печуть смачні пиріжки. Сьогодні ми бачимо виставку їх чудових виробів. Вони вміють все, то ж зараз наші бабусі розкажуть таємниці своєї майстерності.

Учень. 

Любий добрий наш дідусю,

Ми – твої внучата,

Прибігаємо до тебе,

Щастя побажати.

Хоч твоє волосся сивиною

Густо посріблилось

Ти для нас, дітей маленьких

Другом залишився

Учень. Як говорить народне прислівя: «Хто бабусю й дідуся має, той потіху знає». Важко сказати, яку ж роботу не могли б виконати наші бабусі і дідусі. Все в них виходить!

Учень. Слово дідуся не таке суворе і вимогливе як батькове, та дідусева наука не забувається ніколи.Дідусі вміють завжди заспокоїти і дати мудру пораду.

Хто ж як не дідусь розкаже казочку про ведмедика – хвалька!

 

Щоб у вас бабусю, дідусю не боліли ручки,

То ми вам поможем, ваші рідні  внучки.

Учень. З давніх – давен наш український народ славився дотепним словом, веселим гумором. Для вас, любих, ми підготували веселий сюрприз

Учень1.А мій дідусь, а мій дідусь здоровий,

Учень2.А мій дідусь розумніший. Отак!

Учень3. А твій дідусь крикливий

Учень4.А твій дідусь лінивий!

Учень1.А мій дідусь,щедріший , бо твоєму позичає гроші.

Учень2.А мій дідусь хитріший. Бо часто їх не повертає.

(учень звертається до дідуся)

Учень1. Дідусю, допоможи задачу розвязати…

Дідусь.  А ти над нею думав?

Учень1.Думав.

Дідусь.  І що ти придумав?

Учень1. Краще у тебе спитати, аніж у Юлі списати.

(Діти показують гумористичні сценки)

«Допомогли»

Гануся і Марійка йшли із школи. Якраз бабуся несла воду

 • Давайте ми вам допоможемо!
 • Прошу - радо сказала бабуся.
 • Дай я понесу - схопилася за відро Марійка
 • Ні я! – заперечила Гануся
 • Чому ти? – розсердилася Марійка.
 • А чому саме ти? – відповіла Гануся.
 • Я взяла перша – наполягає  Марійка.
 • Не дам бо я хочу - Гануся
 • Дай мені – Марійка

Бабуся чекала , чекала ,слухала-слухала, як дівчата сваряться, нарешті взяла відро і сама понесла додому. А Гануся з Марійкою цього навіть не помітили.

 

«Виправдався»

Хлопчик повернувся зі школи додому.

Глянула мати, а нова його шапка подерта і вся в грязюці.

 • Це що?
 • Та це хлопці…
 • Що хлопці?
 • Скинули з мене шапку і почали у футбол грати.
 • А ти ж де був?
 • На воротях стояв!

«Відпочив»

Батько та мати поїхали з дому, а Данилко лишився на господарстві, до школи не пішов. Раптом телефонний дзвінок. Данилко впізнав по голосу свою вчительку
- Чому сьогодні Данилко не прийшов до школи?
- Тому, що він захворів
- А хто це розмовляє зі мною?
- Мій тато.

«Учнівська логіка »

- Помий, Василько, руки! Як ти підеш у школу з такими руками? - каже мати
- Та це не обов'язково.
- Як то - не обов'язково?
- Бо я у школі ніколи руки не піднімаю.

«Знайомство»

У дворі школи грається першокласниця Оленка. До неї підійшов незнайомий хлопчик, який їй сподобався. Оленка вирішила познайомитись.
- Як тебе звуть? - питає.
- Данько.
- А яка у тебе сім'я?
- Я ще не жонатий.

 

«Мовчальники»

Була в чоловіка й жінки така звичка: коли посваряться один з одним, тиждень не розмовляють.

Прийде чоловік з роботи додому, а на столі аркуш паперу лежить, а на ньому написано: «хліб на столі, борщ і голубці в духовці, компот у погребі». Наїсться він і пише відповідь: «дякую, я їду на збори»

Одного разу приходить чоловік додому і пише дружині: «розбуди мене о шостій годині ранку, я їду у відрядження». «Добре »- відписала та.

Ранком прокинувся чоловік , а вже восьма година. Як закричить на дружину:

 • Чого не розбудила?

А дружина мовчки показує йому на ліжко. Там на подушці лежить великий аркуш паперу, а на ньому написано : «Вставай! Вже шоста година.»

Відтоді вони і кинули цю звичку.

 

 

Учені.

Спасибі Вам , хороші наші бабусі, дідусі, татусі й мами,

Що ви тут сьогодні з нами.

Хай роки ідуть, а чоло не сивіє

Онуки ростуть, а душа молодіє.

Хай щастям і сміхом повнить ваш дім.

За ласку й турботу низький вам уклін!

Спасибі Вам, рідні, за щастя ясне,

Що дали ви світу дитятко своє.

Спасибі Вам за роботу

За руки Ваші і турботу

І вся весела дітвора

  Вам зичить щастя і добра!

 

Учитель. Ви бачите на плакаті – родовідні дерева наших родин. Крони цих дерев – буйні і розкішні. Але дерево роду не буде квітувати і зеленіти, якщо ми підрубаємо його корені, якщо втратимо память роду. Знати свій родовід, зберігати про нього память – це наш обовязок не лише перед минулим, але й перед майбутніми поколіннями. Бо доки існує життя на землі, доти роду  людському нема переводу.

    Життя наших дітей , а отже і ваше життя дорослих повязане з школою. Бо тут вони отримують знання, привчаються до фізичної праці, отримують перший життєвий досвід. І ми не можемо не згадати тих, хто допоміг їм відчути себе самостійними особистостями, справжніми громадянами своєї Батьківщини.

Учні

Першу вчительку

Ми не забудемо ніколи,

Вона для нас неначе символ школи,

Неначе друга ненька,

А ми були беззахисні маленькі,

Як у гніздечку пташенята

Безпомічні безкрилі соколята,

Вона вже сива і в літах,

Мов гордовитий мудрий птах,

Була до нас сурова й справедлива

Вимоглива і клопітлива

Вона навчила нас читати

І рахувати, і писати,

У світ знань привела

За це і честь їй , і хвала!

 

Учитель. Запрошуємо до слова першу вчительку наших учнів Любов Василівну

Учні

Бажаємо здоровя, як крица міцного,

Будьте душею завжди молоді,

Хай Вашу долю освітлюють зорі,

А щастя рікою вливається в дім.

Хоч було тривог в житті немало

Та не будемо згадувать сумне

Бо горить в душі іще багаття,

Вогонь горить  - це головне.

На довгий вік, на многії літа

На шану від людей, тепло родинне,

Стелися, доле, крізь усе життя,

Лише добром для доброї людини.

Нехай старання ваші і труди

Примножать успіх нашій школі

Живіть в добрі і радості завжди,

Та будьте все життя здорові!

(учні вітають вчителів , виконується танок «Сонцем, вітром, дощем»)

Учень.

Вклоняємось всім вам доземно,

Як батьківській хаті з далеких доріг,

Як хлібу, що матінка чемно

Кладе на вкраїнський рушник.

Бо ж нашому роду нема переводу,

Хай пісня єднає коріння святі,

Дай, Боже, нам віру і братню згоду

На довгії роки, на вічні віки!

( діти підносять хліб і сіль найстаршому представникові роду)

 Людське безсмертя з роду і до роду

Увись росте з коріння родоводу,

І тільки той, у кого серце чуле,

Хто знає, береже минуле

І вміє шанувать сучасне,

Лиш той майбутнє

Вивершить прекрасне!

 

Учитель. Скільки гарних слів побажань, скільки цікавого ви почули від ваших рідних. Все, що залишилось на згадку від старших поколінь – їхня мудрість, поради, хатні речі – оберігають кожного з нас і звуться оберегами. Батькова хата, мамина пісня, дідусева казка, бабусина вишиванка,- все це наша родовідна память, символи України, наші обереги, наші духовні орієнтири. Тож хай вашому роду не буде переводу!

Учень.

Вже скінчилось наше свято,

І прощатись нам пора.

Ми бажаємо вам любі,

Щастя, миру і добра!

 

А заключним акордом нашого свята хай буде пісня!

(Звучить пісня  «Родина» )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федорівська  ЗОШ І-ІІІст.

 

 

 

 

 

Літературна композиція

«День пам'яті та надії»

 

 

 

fb6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класний керівник

                                                               Васільцова О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"День пам'яті та надії"

Мета. Виховувати в учнів повагу до історичного минулого, патріотизм, мужність, сміливість, вчити брати приклад із людей, які захищали Батьківщину, розвивати високоморальні та  етичні норми поведінки.                                                                                                               Зал святково прибраний   квітами, кольоровими кульками, малюнками військової тематики. Звучать мелодії повоєнних років, декламування  супроводжується музикою.                                                                                                     

Учні.

Ніхто не забутий;

На попіл ніхто не згорів:

Солдатські портрети

на вишитих крилах пливуть.

І доки є пам'ять в людей

 і живуть матері,

Допоки й сини, що спіткнулись

 об кулі -  живуть.

Учень 2. Славі живих і пам’яті полеглих, бойовій славі наших прапорів, людям і подвигу твоєму, земле моя, ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ!

Звучить пісня «Непрохана війна»

Учні.

             22 червня 1941 року

Казалось , біло холодно цветам,

И от росы  они слегка поблекли

Зарю, что шла по травам и кустам,

Обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник,

И пограничник протянул к ним руки.

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг

Влезали в танки, закривали люки.

Такою все дышало тишиной,

Что вся земля еще спала, казалось.

Кто знал , что между миром и войной

Вего каких-то п’ять минут осталось!

 

Звучить запис на магнітофонній плівці:

«Сегодня, 22 июня 1941 года, в 6 часов утра, без обьявления  войны, немецкие войська вероломно вторглись на территорию Советского Союза. Война, товарищи!»

 

 Учні 1 і 2.

Война – жесточе нету слова.

Война – печальней нету слова

Война – святее нету слова

В тоске и славе этих лет

И на устах у нас иного

Еще не может быть и нет…

Учень2-3.

Пригадуєш, тієї пам’ятної червневої пори, як і завжди догорав рожевий світанок в обіймах спраглої пори, пив теплу росу з трав, замріяно слухав останні звуки мелодії.

Випускники 1941 року танцювали свій останній шкільний вальс і не знали, що через декілька хвилин о 4 годині ранку 22 червня вони закружляють у кривавому танці, який триватиме 1418 днів і ночей.

 

Виконується танок «Військовий вальс» у фіналі вальсу звучать слова: «Захисники Батьківщини, шикуйтеся у шеренги, потяг відправляється !»

 

Ухожу. Вернусь ли я, не знаю?

Встречу ль вновь когда-нибудь тебя?

Ухожу туда, где умирают,

Молча ненавидя и любя.

Ухожу. Будь верной в дни тревоги.

И чего ж еще тебе скажу?

Нелегки солдатские дороги.

Вот и все, родная. Ухожу…

Учень1.

Мільйонам людей назавжди врізався в пам'ять перший день Великої Вітчизняної війни. Чорною тінню фашистської навали, димом пожеж, смертю і руїнами звалився він на нас.

Учень2.

Мільйони людей забрала Велика Вітчизняна війна. Це важко усвідомити. Смерть однієї людини - це трагедія. А коли мільйони... Загиблим не болить. У живих продовжують кровоточити рани: у ветеранів, які втратили своїх друзів-однополчан, рідних і близьких, душі, які простріляні похоронками, у рано посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили пекло окупації.

Учні

Куда сейчас ни  загляните –

В любую хату, в каждый дом –

Сердец невидимые нити

Единым связаны узлом

 

Чью жизнь сегодня не затроньте –

От старика и до юнца-

С красноармейцами на фронте

Все наши мысли и сердца.

 

И далеко от нас иль рядом

Сейчас клубиться дым войны,

Но выстрелы под Ленинградом
Нам и в Хабаровске слышны.                                                                                                           

 

И сердце к сердцу стало ближе,                                                                                                   Плечо – к плечу, рука – к руке.                                                                                                          И вырастают силы трижды                                                                                                                И в молодом, и в старике.                                                                                                            Учень3.

Завдяки силі волі, мужності, патріотизму змогли з гордістю зустріти перемогу радянські солдати. За самовідданість і героїзм, проявлені в боях, були нагороджені бойовими орденами та медалями тисячі солдатів та офіцерів.

Учні

Стелються черные тучи,

Молнии в небе снуют,

В облаке пыли летучей

Трубы тревогу поют.

С бандой фашистов сразиться

Родина смелых зовет

Смелого пуля боиться

Смелого штык не берет

Ринулись в высь самолеты,

Двинулся танковый строй,

С песней пехотные роты

Вышли за родину в бой

Песня  - крылатая птица-

Смелых скликает в поход

Смелого пуля боиться

Смелого штык не берет

Славой бессмертной покроем

В битвах свои имена

Только отважным героям

Радость победы дана.

Смелый к победе стремиться,

Смелым – дорога вперед

Смелого пуля боиться

Смелого штык не берет.

Учень 3. Мільйони людей в усьому світі знають про звіряче обличчя фашизму з книг, документальних та художніх фільмів. Все менше залишається тих, хто пам'ятає злочини фашистів зі свого трагічного досвіду.

Учень 2. На окупованій території гітлерівці знущалися над мирним населенням та військовополоненими. Вони масово розстрілювали жителів міст і сіл, не жаліючи ні старих, ні малих, піддавали нелюдським тортурам полонених солдатів і офіцерів, партизанів, підпільників, тисячами примусово вивозили працездатних громадян на каторжні роботи до Німеччини

Учень 1. Тільки на окупованій території СРСР фашисти замучили й знищили близько 10 млн. мирних жителів, в тому числі жінок, дітей, людей похилого віку. Скрізь окупанти вводили примусову рабську працю з каторжним режимом.

Учень 2. А скільки матерів, сестер, коханих чекали і не дочекалися своїх синів, братів, чоловіків. У народі надаремно кажуть, що час не владний над материнським горем. І скільки б не минуло років і десятиліть від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово "війна", вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти яких віддали найдорожче - життя у боротьбі з фашистськими загарбниками.

Война бетховенским пером                                                                                                    Чудовищные ноты пишет.                                                                                                                Ее октав железный гром                                                                                                         Мертвец в гробу – и тот услышит!

Но что за уши мне даны?                                                                                                       Оглохший в громе этих схваток,                                                                                                     Из всей симфонии войны                                                                                                                   Я слышу только плач солдаток

Учень 3. Найвищих слів гідний подвиг і наших жінок, яких доля назвала гірким словом – солдатська вдова.

Учень 2. Ваші долі багато в чому схожі .Про кожну з вас можна розповідати багато вечорів підряд. І буде то бентежна повість про невмируще кохання, жіночу вірність, стійкість і мужність, відданість материнському обов»язку.

Учні читають вірш  В.Симонова «Жди меня…»

Учень 1.Летять і летять роки. Летять мов журавлині ключі, у далекий вирій. Летять і відлітають у вічність.

Учень 2.Роки! Скільки б їх не минуло, не зітруть у пам»яті світлі імена тих, хто віддав своє життя за Батьківщину.

Учень 3.У кожного був той клаптик землі, яку затулив, падаючи. У граніті, у бронзі, у серцях живе великий подвиг  воїнів-визволителів.

Учень 1.Не забули своїх героїв – воїнів наші земляки. Золотими літерами вписані вони в Книзі Пам’яті. Їх імена викарбувані на мармурових плитах, що встановлені на братських могилах.

Учні.

О, як же їх стрічали, світе мій,                                                                                                    Таких стрічань історія не знала.                                                                                                        О тій порі весняній золотій                                                                                                       Сльоза мого села не просихала.

Верталися в село фронтовики …                                                                                                   Хто як доходив до своїх порогів,                                                                                                         Хто без руки прийшов, хто без ноги…                                                                                                Та всі вони були – із Перемоги!

Учень 1. Свято Перемоги! Воно прийшло до нас через біль безнадій і втрат. Та все ж воно свято…                                                                                                                                            Учень 2.Шановні ветерани, так уже судилося, що побували ви в найпекельніших місцях. Учень 3. Замерзали в окопах, йшли на шалений вогонь ворога, атакували на пекельних рубежах.                                                                                                                                            Учень 2.  Десятки разів на день піднімалися в атаку, падали скошені ворожими кулями, хоронили друзів і знову кидалися вперед.                                                                                         Учень 3. Сьогодні все менше серед вас тих, кому випало щастя дожити до Перемоги.   Учень 2.  Тих, хто пережив цю жахливу війну. Низький уклін вам , ветерани!  

Виконується пісня «Червоні маки»                                                  

Учень 1. Не старіють душею ветерани. Вони завжди сповнені турботою про нашу святу землю, про свій рід хліборобський, про своїх онуків.

Учень 2.

До тебе, людино, звертаюсь:

Залиш на хвилинку щоденні турботи.

З собою побудь у глибокій скорботі,

Згадай чоловіка, товариша, брата,

Дружину, сестру чи посивілу матір.

Учень 3.                                                                                                                                              Перед трагічною хвилиною мовчання                                                                                                  словами говорити неможливо.                                                                                                      Оця хвилина більше нам розкаже,                                                                                                              Ніж тисячі, а чи мільйони слів.

 

 

 Учень 1.

Солдатів подвиг, про який сьогодні

Дізнались ми, не вимовить словами,

А тільки серцем можна це сказати,

Але воно, на жаль, не має мови,

Лиш має біль. І тому я прошу

Солдатів пам'ять вшанувати мовчанням.

Учень 2. Схилимо голову перед світлою пам’яттю тих, хто віддав своє життя, увійшов у безсмертя. Вшануємо їх хвилиною мовчання (Метроном відраховує хвилину)

У тиші урочистій до Пам'яті йдем,

Що в серці відлунює грізно.

У святому мовчанні над Вічним вогнем                                                                                     Схиляється наша Вітчизна.

Уклонимось тим, хто поліг у бою,

Хто прикрив  землю рідну собою.

Усім поіменно, хто впав у бою,

Хто відстояв нашу свободу.

Згадаємо всіх поіменно,

Серцем згадаємо своїм.

Це потрібно не мертвим,

Це потрібно живим.

Учень 1. 8 травня 1945 року представники німецького верховного командування підписали в Карлсхорсті ( передмістя Берліна) акт про капітуляцію збройних сил фашистської Німеччини. Ворог здався. Переможне завершення Великої Вітчизняної війни значило крах гітлерівського "нового порядку", звільнення поневолених народів Європи, врятування світової культури і цивілізації від фашизму. День 9 травня став Днем Перемоги, великим святом всього людства.

Учень 2. Шановні ветерани, солдатські вдови, земляки! Вам дарують пісню учні нашої школи (6 кл)                                                                                                                               Учні.                                                                                                                                           Стільки років щасливої тиші,                                                                                                           Та вривається голос в єфір,                                                                                                             Що благає, нагадує, кличе:                                                                                                            Захистіть, збережіть люди мир!

Кожен день, кожен час пам»ятайте,                                                                                             Скільки жертв нам війна принесла.                                                                                              Все, що можна, для миру віддайте!                                                                                          Збережіть для нащадків життя!

Благословен будь, краю дорогий!                                                                                                    За щедрість нив і спів землі весільний,                                                                                           За всю красу дніпровських берегів,                                                                                                Де гордий люд живе в країні вільній.

Квітуй, моя  земле, на щастя й добро,                                                                                           хай сонце чистим сяє небокраєм!                                                                                                    До тебе несу я незгасну любов,                                                                                                       мій вільний, оновлений краю!  

Учень 1.      Нашу зустріч ми закінчуємо піснею «Аист на крыше»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Федорівська  ЗОШ І-ІІІст.

 

 

 

 

Сценарій свята присвячений Всеукраїнському Дню бібліотек

 

Неопалима Купина! Моя бібліотека!

Ти мудрість всіх віків, хранителька добра!

 

 

 

D:\школа\на друк\33.jpg

 

 

 

Шкільний бібліотекар

                                                               Панасюк С.О.

Класний керівник 9  класу

                                                               Васільцова О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неопалима Купина! Моя бібліотека!

Ти мудрість всіх віків, хранителька добра!

 

Мета: Навчити учнів бережливого ставлення до книги, виховати шанобливе ставлення до професії шкільного бібліотекаря, розвивати високо-моральні якості вихованих та інтелігентних особистостей, навички декламації, акторської майстерності.

 У коридорі  розміщена розгорнута  книжково-ілюстративна  виставка

«О, Книго !Пресвята богине!

Народу й роду берегине!»

 

Сцена святково прибрана квітковими корзинами, кольоровими кульками. В центрі сцени    напис „Храм науки і добра. „ Звучить спокійна мелодія.

 

Читець: (із-за лаштунків)

У тиші храму, де живуть слова,

І мови, й пісні рідної до болю,

Ти опромінена і трепетно жива,

Чаклуєш всіх великою любов'ю.

Хвилюєш душу, лиш як зазвучить

Рядок, що сяє в променях світання,

Або коли осінньо –ніжна мить

Враз спалахне кольорами востаннє.

А серце – тук!.. Щемливе серце: тук!..

І ще раз: тук!.. І не дає спокою…

У тиші Храму Книг той перегук –

Це світ краси, народжений тобою. 

І я черпаю із його криниць,

Немов з молитви на саму Покрову,

Тепло і ласку маминих зіниць

І вільну правду в українськім слові.

То як мені, вже зрілому в літах,

Перед тобою не склонять коліно!..

О, Мудрості ,захована в книжках,

Ти невмируща, й у віках нетлінна.

 

Звучить пісня про Україну у виконанні Вакулюк Ірини

Читець: Коли відлітають лелеки

У теплі, далекі краї

Святкують День бібліотеки.

Шановні наші книгарі,

Хай осінь снує павутину,

Хай бабине літо цвіте,

У кожен палац і хатину,

Ви слово добра несите

І  скромні, і добрі, і щирі,

Відкриті серця для людей,

Бажаю вам щастя і миру,

І здійснення творчих ідей

Ведучий 1:

Доброго дня, шановні працівники бібліотек та гості нашого свята! Сьогодні ми зібрались у цій святковій залі з нагоди  професійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек.

Розпочати його годиться її величності Книжковій   Музі – хранительці цього скарбу.

 

( До зали заходить дівчина в українському одязі у вінку і з хлібом – сіллю на рушнику).

Книжкова Муза:

Сьогодні свято храму книг,

Бібліотеки славне свято.

Зібрались ми у залі цім,

Щоб теплих слів сказать багато,

Щоб возвеличить до кінця

І щоб віддати щиру шану

Усім, усім працівникам,

Що відкривають двері храму.

Що в наш такий нелегкий час,

Знайшли до кожного стежину

І зацікавили дитину,

Яка пішла у перший клас.

Ви віддаєтесь до кінця,

За це вам дуже вдячні люди.

Без книги, без бібліотек

У нас майбутнього не буде!

Шановні бібліотекарі! Вклоняємось низько,

На свято вас просим!

Від щирого серця хліб-сіль вам підносим.

Ведуча 1.

Є багато див на землі, створених природою і зроблених людиною. Та чи не найбільше диво з див – книга. У ній весь неосяжний світ.  І завжди  була  книга у ваших  руках бережливих, надійних, дорогі бібліотекарі. Сьогодні свято – День бібліотек – довгоочікувана данина внеску бібліотек у культуру та науку нашої країни. Держава належним чином оцінює значення бібліотек. Тому зовсім не випадково, у рік тисячоліття літописання і книгодрукування Президент України своїм Указом проголосив 30 вересня Всеукраїнським днем бібліотек.

Ведуча 2

 До вашої уваги музичне вітання від учнів 6 класу

Ведуча 1

 Всяке свято – це завжди багато щирих, вірних друзів, це теплі слова вітань. Не виняток і сьогоднішній день, шановні бібліотечні працівники. Вас  прийшли привітати 

 

Ведучий 1:

На перехресті доль поєднались дві давні професії – вчитель і бібліотекар. Як і одна, так і друга покликані різьбити дитячі душі, зцілювати застиглі серця, бути проводирем у храмі людського духу. І сьогодні серед наших поважних гостей  начальник  відділу освіти 

Ведуча2

Професійне свято , свято установи – нерозривні між собою. І це  завжди  є  своєрідним підсумком зробленого, досягнутого.

Ведуча1

Честь і хвала вам, шановні, за працю, за відданість справі, якій служите серцем і душею. Вітаємо вас зі святом, зичимо невсипущої енергії, міцного здоров’я.

Ведуча2

Для вас , шановні бібліотекарі, музичне вітання у виконанні Романюк Олени

Ведуча1

Перша прочитана книжка – це перше  знайомство з чарівним світом. Добре і щедре серце, а ще уміння, бажання, винахідливість потрібно мати бібліотечним працівникам, які працюють із дітьми. Це так важливо – підібрати ключик до дитячих сердець, зробити так, щоб кожне відвідування бібліотеки стало мандрівкою в казку, в далекі, таємничі світи.  Тож прийміть, шановні бібліотекарі, вітання від вихованців гуртка «Літературне краєзнавство.»

1 – й читець.

Є книжки в кожного із нас,

Велика в них потреба.

І в мене є. Та з класу в клас

Я переходжу, і щораз

Книжок все більше треба.

Бо знати хочеться мені
Про все, що є довкола.

Нема спокою і вві сні

Від цих питань ніколи.

2 – й читець

Мене захоплює роман,

Люблю читати вірші.

А детективи – то дурман.

І як їх люди пишуть?

А ще старі книжки люблю,

В обкладинках потертих.

В них дух минулого ловлю,

Шукаю їх я вперто.

3 – читець.

Бібліотекарі, прошу:

Допоможіть, порадьте,

Бо всі книжки собі лишу,

У формуляр їх запишу…

Та всі ж не прочитати!

О, дуже вдячна. Це - все те,

Що саме я хотіла.

Спасибі!  Знаєте, святе

Ви робите тут діло.

4 – й читець.

Ну хто, крім вас, в книжковий світ

Пірне зі школярем?

Врахує, скільки тобі літ,

І книжку підбере.

Он, я дивлюсь, прийшов малюк –

Йому потрібна казка.

Її одержить з ваших рук:

Читай, читай, будь ласка!

5 – читець

Ця фраза звернена до всіх,

Хто входить в двері ваші.

Сьогодні ви у всій красі

Шановані, найкращі

Майстрині – визнані знавці

В бібліотечній справі.

Ви ерудити, і митці.

Святкуєте по праву.

6 –й читець.

Хоч свято ваше молоде,

Воно для всіх важливе.

В бібліотеку люд іде,

Бо знає – завжди тут знайде

Для розуму поживу.

Від вас – знання і інтерес,

Збагачення духовне…

Отож безхмарних вам небес,

І щастя безумовно!

Ведуча2

На сьогоднішньому святі на вас чекає сюрприз. І він уже нагадує про себе. Це одвічно  сварливі баби Параска і Палажка, яким не терпиться за лаштунками. Ну, ніяк вони свої конфлікти не владнають без стороннього ока. Доведеться вислухати.

(Імпровізована сценка баби Палажки та баби Параски).

 

Палажка.             Парасю, дивись, (показує пальцем)

дивись. Он якісь птахи сюди залетіли, а люди кажуть, що вони у теплі краї відлетіли. Та ще і папірці й папірці якісь тримають. А ну, дай-но лінзи свої протру.  ( протирає очі, читає напис): «Храм науки і добра».   То це ми до церкви прийшли?

 

Параска.                 Не гніви Бога, Палазю. Схаменися, кругом себе озирнися, мізками воруши і здогадайся, куди  ми з тобою прийшли.

 

Палажка.                 Парасю, чим я буду ворушити, сама ж добре знаєш, що я в дитинстві впала з припічка і того мій ніс задерся,а мізки розправились. А так я дівка файна, навіть не постаріла ні трішки.

 

Параска.                  Певно, що так. Ти тепер як Алла Пугачова:  кругом тебе одні кавалери крутяться і кожний наступний молодший від попереднього.

 

Палажка.                 Та не відволікай мене своєю світською брехнею. Дивися (показує на зал), які тут люди файні. Це тобі не попсова тусовка. Всі сидять добрі, привітні, культурні. Справді, ніби не з нашого села.

 

Параска.                    Яке село?  Яке село? Це ж село Федорівка, славне село.

Палажка.                     А магазинів скільки… Давай влаштуємо собі шопінг

Параска.                      І де ти слів таких нахапалася? Давай краще в гості до цього будинку попросимося. Дім, як палац, як казка. І називається він – школа.

 

Палажка.                     А що там справді так класно, як ти говориш?

 

Параска.                      Аякже. Ти що ніколи тут не була? Ой, прогавила ти свої молоді роки. Скільки там книжок різних: із малюнками, з картами, фотографіями… А як там обслуговують… у момент усі твої забаганки виконають.

 

Палажка.                        Все, що захочеш.  Там же Інтернет є!

 

Параска.                          А хто то такий? Їхній начальник?

 

Палажка.                        Ну й село… Інтернет – це така мудра «махіна»   , яка тобі все, що хочеш, знайде.

 

Параска.                          А…  То це міліція!

 

Палажка.                        Це шафа, в якої розуму більше, як у цілої роти                                                                                                 академіків.

 

Параска.                         Що, і залицяльника може той Інтернет найти?

 

Палажка.                       Певно, що може. А в тебе що, лиш  такі запити?

 

Параска.                        Та ні. Може ти мене по-приятельськи поведеш туди.

 

Палажка.                       Хоч зараз. Саме туди я йду. Бачиш квіти несу. Там у них нині свято.

 

Параска.                       Яке ще?

 

Палажка.                      День бібліотек святкують, так би мовити. Йду поздоровляти. Хочеш поділюся букетом і гайда зі мною.

 

Параска.                        А кавалери там будуть?

 

Палажка.                       Спеціально для тебе, кумасю, замовимо Інтернетом.

 

Параска.            Ну, то зачекай, причепурюся (дивиться в дзеркало). А, може, я їм свої творіння подарую. Зачекай, оціниш, чи підійде, як я їм так скажу  - добре буде? Слухай:

Вітаю зі святом щиро нині,

Щоби ви всі щасливі,

Щоб не було від читачів відбою,

Й вам гроші лилися рікою.

 

Палажка.            А я продовжу:

Щоб кожному із вас, працівникові,

Дісталися дарунки суперові.

Щоб вдалих спонсорів знайшли за Інтернетом,

Які б опікували всю бібліотеку.

 

Параска.              Для ваших нужд купили б «Мерседеса»,

                               Й у відпустку відправляли до Одеси.

                               Тож зичимо: щоб балаканина ця збулася!

                                Вам  кланяються баби Парася і Палазя!

(Кланяються і виходять).

 

Ведуча 2       Щиро дякуємо за вітання і побажання учасникам краєзнавчого  гуртка і продовжує  наше свято музичне вітання

 

 

Ведуча1       Професія бібліотекаря почесна і найгуманніша з усіх професій. Він хранитель і розпорядник безлічі книг та  журналів. Це його слово може визначити і вподобання, і захоплення на все життя.  Тож запрошуємо  перегорнути останню сторінку святкових вітань нашого шкільного бібліотекаря.

 

Бібліотекар

 

Шкільна  бібліотека – це центр відпочинку і духовності, частими гостями якої є талановиті поети, письменники, музиканти, і просто цікаві особистості. Та найбільше чим пишається бібліотека нині – це нашим читачем. Бо в центрі уваги бібліотекаря завжди був і буде користувач, його запити і інтереси.І ми шановні колеги завжди будемо намагатися докладати багато зусиль, уміння, винахідливості, щоб для маленьких читачів бібліотека казковою домівкою. Тож  іще раз щиро вітаю вас,  дорогі друзі, з професійним святом, яке разом з нами відзначає весь український  народ. Бажаю  творчості і натхнення, щастя, добробуту та любові ваших користувачів і мудрості у здійсненні великих планів.

Нехай ця осінь золота

Вам подарує вік щасливий

Щоб не згасала доброта

В здоровї радості і мирі

Щоб ваш важкий почесний труд

Був плідний, як багата осінь.

І кожен день, що йде новий

Хай тільки щастя вам приносить.

 

Ведучий 1

Урочиста частина свята підійшла до завершення. Ще раз вітаємо вас зі святом! Зичимо вам щастя, радості, щирих і добрих читацьких посмішок, цікавих запитів, шани і поваги читачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Федорівська  ЗОШ І-ІІІст.

 

 

Виховна година

27 березня - Міжнародний день театру

 

 

D:\школа\на друк\prof.jpg

 

 

 Класний керівник 9 класу

                                                               Васільцова О.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховна година :  27 березня - Міжнародний день театру

Мета : ознайомити учнів з історією започаткування Міжнародного дня театру та історією появи театру, допомогти учням осягнути значення театру, розвивати естетичні смаки та акторські здібності.

Обладнання: комп’ютер, проектор, декорації до казки С.Маршака «Дванадцять місяців»

Хід заняття.

Слово вчителя

        Міжнародний день театру відзначається щорічно 27 березня з 1962 року. Він був заснований у Відні на IX конгресі Міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Діяльність Міжнародного інституту театру, згідно з його статутом, має бути направлена на «зміцнення миру і дружби між народами, на розширення творчої співпраці всіх діячів світу».
        Згадка про перший театральний досвід датується 2500 роком до нашої ери.                                      Перша театральна гра відбулася в Єгипті. У давній Греції театр став формуватися як мистецтво, встановлювалися чіткі визначення трагедії і комедії, а також інших театральних форм. В Україні театральне мистецтво бере початок з глибокої давнини, коли воно проявлялося в народних іграх, танцях, піснях і обрядах.
       Театр завжди мав виключно важливе етичне і художнє значення, сприяв формуванню естетичного смаку, розширенню кругозору. Чи слухаємо ми оперу, чи насолоджуємося майстерністю і грацією артистів балету або з душевним трепетом стежимо за грою драматичних акторів, - ми завжди відчуваємо особливу атмосферу свята.
       Міжнародний день театру - не тільки професійне свято майстрів сцени, це свято мільйонів вдячних глядачів. Для того щоб зрозуміти і відчути красу театрального мистецтва наші учні підготували фрагменти  із казки-п’єси С.Я.Маршака «Дванадцять місяців». Пропоную переглянути це дійство і звернути увагу на гру акторів-початківців.

Учні демонструють фрагменти казки.

Учитель. А тепер, після перегляду відомої казки обміняємося своїми враженнями (кожен учень-глядач висловлює свої враження акцентуючи увагу на емоційному стані до і після перегляду казки).

Запитання для обговорення :

 • Що ви відчували під час перегляду вистави?
 • Що ви відчували коли  з’являлась загроза щастю героїні?
 • Чи вдалося акторам передати напруження життєвої ситуації?
 • Як ви оцінюєте гру своїх друзів?
 • Чи потрібен театр у час комп»ютерних технологій?

(Виступи учнів)

Учитель.
З нагоди Міжнародного дня театру в Національній парламентській бібліотеці України підготовлено книжкову виставку. Експозиція містить книги з історії розвитку театрального мистецтва, відомості про найвидатніших корифеїв театральної сцени та літературу про різноманітні театри світу.
Маючи можливость користування мережею Інтернет ми зможемо познайомитися із інформацією розміщеною на сайті даної бібліотеки.

 

 

 

 

 

 

 

Діагностична карта пізнавальних інтересів учнів 9 класу

 

 

 

 

Із задоволення відвідую школу

Цікавлюсь  : мовою і літературою

Історією

Географією

Німецькою мовою

Математикою

Природознавством

інформатикою

Етикою

Основами здоров»я

Із задоволенням відвідую уроки: малювання

фізкультури

Трудового навчання

Музики

Маю власну (домашню) бібліотеку

Користуюсь послугами  шкільної бібліотеки

Читаю позапрограмову літературу

Приймаю участь у позакласних заходах

Горбачук Ігор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмінчук Валерій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарук Лілія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук Олександр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорук Анатолій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорук Олександр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степчук Олександр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- так

- - ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностична карта визначення рівня довіри учнів 9 класу

 

 

 

 

З вчителями знаходжу спільну мову

Більшість вчителів викликають довіру

Є вчителі , що мені симпатизують

З інтересом навчаюся, мені цікаво

Я довіряю класному керівнику

До моїх слів прислухаються однолітки

До моїх слів прислухається класний керівник

Мені комфортно у школі

Учнівські обов»язки розподілені демократичним шляхом

Мені подобаються мої обов»язки

Я довіряю старості класу

Староста класу – неформальний лідер ?

Я маю  одного друга  у  класі

У мене багато друзів у класі

Я дружу тільки з хлопцями

Мої друзі тільки дівчатка

Я спілкуюсь з однокласниками за межами школа

Мені подобається спілкуватися з однокласниками

Горбачук Ігор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмінчук Валерій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назарук Лілія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поліщук Олександр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорук Анатолій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сидорук Олександр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степчук Олександр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- так

- - ні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Орієнтовний план вивчення сім'ї  учня

класним керівником

 1. Структура   сім'ї,   склад   співвідношення   поколінь   у   родині,  кількість  дітей.
 2. Батьки: вік, освіта, професія, улюблені заняття.
 3. Матеріальний добробут сім'ї, соціально-педагогічні умови.
 4. Суспільно-педагогічна      спрямованість      життя      сім'ї:      ставлення
  дорослих   до   своєї   професії,   особисті   моральні   якості,   ставлення
  до    виховання    дітей,    спрямованість    сімейного    виховного    впливу
  батька   і   матері,   педагогічна   активність   батьків.   Які    методи
  сімейного   виховання   використовують   батьки:   живи   як   живеться,
  наказ,    тиск,    умовляння,    жорсткий    контроль,     вседозволеність,
  переконання,    умовляння,    оберігання    від    труднощів,    задоволення
  всіх бажань дитини, приклад, нотація, обмеження задоволень.
 5. Внутрішньо сімейні стосунки:

 

 •      стиль взаємин між батьками (авторитарний, демократичний,
 •      конфліктний);
 •      ставлення батьків до дітей: теплота—вимогливість, теплота - дозвіл,
 •      холодність — дозвіл, холодність - вимогливість;
 •      ставлення дітей до батьків: повага, любов, піклування, грубість,
 •      егоїзм;
 •      відносини між дітьми у сім'ї: діти дружать з братами і сестрами,
  допомагають   їм  у   навчанні,   ворожі   стосунки,   діти   постійно
  конфліктують;
 •      загальна психологічна атмосфера в сім'ї: чи є у сім'ї порядок,
  оптимістичний настрій; чи все робиться хаотично, залежно від настрою
  будь-кого; сім'я живе емоційно бідно, замкнено; виконання домашніх
  побутових справ у сім'ї: розподіл трудових обов'язків, спільне виконання
  трудомістких справ, участь дитини у домашній роботі.

 

 

Анкета

для отримання загальних відомостей про дитину

 1. Прізвище, ім'я, по батькові.
 2. Чим займається дитина у вільний час?
 3. Які ігри найбільше подобаються Вашій дитині?
 4. Які види спортивних розваг найбільше любить?
 5. Як поводить себе в дитячому колективі (активна, пасивна, сором'язлива)?
 6. Які обов'язки має вдома?
 7. Які, на Ваш погляд, індивідуальні особливості дитини необхідно врахувати
  на період входження в новий колектив?

Анкета

1.Чи сумлінна і слухняна дитина в сім'ї? Чи охоче вона виконує доручення
батьків?

 •      Постійно виявляє нестаранність і неслухняність.
 •      Часто неслухняна й нестаранна.
 •      Не завжди старанна і слухняна.
 •      Завади добре.

2. Якою є поведінка дитини вдома?

 •      Постійно поводить себе погано, допускає грубощі, сперечається.
 •      Часто поводить себе погано і на зауваження не реагує.
 •      Не завжди. Дозволяє пестощі, але на зауваження не реагує.
 •      Завжди добре.

3. Наскільки чуйно й турботливо ставиться дитина до батьків і близьких?

 •      Постійно допускає грубощі, роздратовується через зауваження.
 •      Часто виявляє грубість, черствість, егоїзм.
 •      Не завжди чуйна й турботлива.
 •      Чуйна, турботлива, добра.

 

 

 

Анкета

для виявлення самооцінки батьків з питань

формування особистості дитини

1. Як Ви вважаєте, чи правильно Ви виховуєте свою дитину?

2. Що Вам заважає правильно виховувати дитину?

3. Які якості особистості Вам вдається виховати в дитині?

4.  Які риси характеру Вам не подобаються у дитині?

5. Яку допомогу у вихованні Ви хотіли б отримати ?

 

 

Анкета для батьків

«Чи знаєте Ви один одного?»

1. Які якості Ви хочете виховати у дитині?

2. За що Ви хвалите, за що караєте дитину?

3. Як заохочуєте? Як караєте?

4. Які якості характеру Вам не подобаються?

5. Чим захоплюється Ваша дитина, її улюблене заняття?

 

 

Анкета для дітей

1. Які якості твого характеру подобаються твоїм батькам?

2. За що тебе хвалять, за що сварять і карають?

3. Як тебе заохочують  або можливо погрожують?

4. Які якості твого характеру не подобаються батькам?

5. Чим ти захоплюєшся, твоє улюблене заняття?

 

 

 

 

 

Анкета

для виявлення інтересів батьків до проблем виховання

1. Які доповіді і повідомлення Ви хотіли б почути на батьківських зборах?

2. Які питання Ви хотіли б обговорити на батьківських зборах?

3. Чи маєте вдома свою бібліотеку?

4. Яку пресу передплачуєте?

5. На що треба було б звернути увагу вчителю в роботі з Вашою дитиною?

 

Анкета

для виявлення питань виховання дитини в сім'ї

1. Хто безпосередньо займається вихованням дитини в сім'ї?

2. Де найчастіше разом з дитиною проводите дозвілля: вдома, на прогулянці, кіно, туристичних походах, музеях?

3. Чи знаєте Ви друзів своєї дитини, їхніх батьків?

4. Чи приходять до Вас в гості друзі Вашої дитини?

5. Що ускладнює виховання Вашої дитини?

6. Яким методам виховання надаєте перевагу (Роз'яснення, умовляння, суворі вимоги, покарання, заохочення, дружні контакти тощо)?

Тест «Чи добрі ви батьки?»

1. Чи слідкуєте Ви за статтями в журналах, програмами радіо і телебачення на теин виховання ? Чи читаєте Ви книжки за такою тематикою?

2. Чи вважаєте провину Вашої дитини результатом упущення Вами якихось моментів у вихованні?

3. Чи є Ви з чоловіком (дружиною) однодумцями у вихованні дітей?

4. Чи приймаєте допомогу Вашої дитини в будь якій справі, навіть якщо справа

від цього не виграє?

5. Чи забороняєте Ви щось дитині й наказуєте її лише тоді, коли це цілком виправдано і необхідно?

6. Чи вважаєте Ви послідовність найголовнішим із усіх педагогічних принципів?

8. Чи вважаєте Ви, що середовище й оточення - це фактори, які суттєво впливають на виховання дитини?

9. Чи вважаєте Ви спорт і фізкультуру важливим фактором гармонійного розвитку дитини?

10. Як Ви вважаєте, що краще: просити про щось свою дитину чи наказати їй це зробити?

11.Якщо Вам доводиться казати дитині: "У мене немає вільного часу" або "Зачекай, доки я не закінчу роботу", чи стає Вам від цього неприємно?

 

За кожну позитивну відповідь поставте собі 2 бали, за відповідь "іноді" -1 бал, за негативну відповідь - 0.

Якщо Ви набрали:

менше 6 балів - справи Ваші кепські. Спробуйте негайно розпочати вивчення азів батьківського вміння виховувати;

від 7 до 14 балів - поняття про батьківські обов'язки у Вас є, але треба більше уваги і часу приділяти дітям, більше спілкуватися з ними; більше 15 балів - Ви справляєтеся зі своїми батьківськими обов'язками, але не тіште себе тим, що робите усе можливе - в цій області немає меж.

Тест для батьків

(Ствердну відповідь «оцініть» 2 балами. Якщо відповідь виражається словами «частково», «іноді» — 1 балом, словом «ні» - 0).

1. Чи вважаєте Ви, що у Вашій сім'ї є взаєморозуміння з дітьми?

2. Чи говорять з Вами діти про інтимні справи чи радяться в особистих справах?

3. Чи цікавляться діти Вашою роботою?

4. Чи знаєте Ви друзів Ваших дітей?

5. Чи бувають вони у Вас вдома?

6. Чи беруть участь діти разом з Вами в господарських справах?

7. Чи перевіряєте Ви, як вони вчать уроки?

8. Чи є у Вас спільні з ними заняття й інтереси?

9. Чи беруть участь діти у підготовці до свят?

 

1

 

Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку