29 вересня о 18:00Вебінар: Крок уперед чи стоїмо на місці: реалії роботи вчителя початкової школи

Методичні рекомендації на тему "Тестові завдання з предмету «Англійська мова» для учнів І курсу ПТНЗ"

Про матеріал

Методичні рекомендації на тему:

Тестові завдання з предмету «Англійська мова»

для учнів І курсу ПТНЗ (Професійно-технічних навчальних закладів"

Рівень стандарту

Перегляд файлу

Міністерство освіти і науки України

Державний навчальний заклад «Запорізьке машинобудівне вище професійне училище"Науково-методичний центр професійно-технічної освіти у Запорізькій області

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації на тему:

Тестові завдання з предмету «Англійська мова»

для учнів І курсу ПТНЗ

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:

Василевська Євгенія Анатоліївна,

викладач англійської мови

ДНЗ «Запорізьке МВПУ»

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя,

2017 рік


Методичні рекомендації: Тестові завдання з предмету «Англійська мова»

для учнів І курсу ПТНЗ./ Василевська Є.А.. – Запоріжжя. 2017. – 21с

 

 

 

 

Рекомендовано

науково  - методичною радою НМЦ ПТО

у Запорізький області як методичні рекомендації для викладачів англійської мови та учнів ПТНЗ

Протокол № __ від ___________р.

 

 

 

 

Укладач:

Василевська Є.А. – викладач англійської мови ДНЗ «Запорізьке МВПУ»

 

Відповідальний за випуск:

Паржницький О.В. - директор НМЦ ПТО   у Запорізький області

 

Комп’ютерний набір, верстка, редагування і коректура:

 

Женська О.О.

Кісліцина Н.О.

- методист ДНЗ «Запорізьке МВПУ»

- голова методичної комісії гуманітарного циклу ДНЗ «Запорізьке МВПУ»

Рецензенти:

 

Четверякова Л.І.


 

- методист науково-методичного центру ПТО у Запорізькій області

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП..........................................4

1. Тестові завдання на тему «Я, моя сімя, друзі»

1.1 І варіант......................................5

1.2 ІІ варіант  .....................................6

2. Тестові завдання на тему «Професії»

2.1 І варіант......................................7

2.2 ІІ варіант  .....................................8

3. Тестові завдання на тему «Шкільне життя»

3.1 І варіант......................................9

3.2 ІІ варіант  .....................................10

4. Тестові завдання на тему «Харчування»

4.1 І варіант......................................11

4.2 ІІ варіант  .....................................12

5. Тестові завдання на тему «Наука і технічний прогрес»

5.1 І варіант......................................13

5.2 ІІ варіант  .....................................14

6. Тестові завдання на тему «Природні катаклізми»

6.1 І варіант......................................15

6.2 ІІ варіант  .....................................16

7. Тестові завдання на тему «Живопис»

7.1 І варіант......................................17

7.2 ІІ варіант  .....................................18

8. Тестові завдання на тему «Спорт»

8.1 І варіант......................................19

8.2 ІІ варіант  .....................................20

9. Використана література............................21


ВСТУП

 

        Реалії життя в Україні, її поступове перетворення на демократичну, соціально орієнтовану країну обумовили глобальні зміни у філософії освіти, визначенні її мети, завдань, методів діяльності. Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні можливості, ставлячи перед собою завдання самовдосконалення.

         Іноземна мова, зокрема англійська, є невід’ємним засобом міжкультурного, ділового спілкування. Рівень усвідомлення учнями отриманих на уроках знань має рішуче значення. Завдяки тестовим контрольним роботам викладач має змогу проаналізувати, наскільки повно і правильно учні засвоїли матеріал, а також де є прогалини та скласти план подальшої роботи з урахуванням набутої інформації.

         Важливе місце займає поточна перевірка знань на кожному уроці, а також під час тематичних оцінювань. Методичні рекомендація містять завдання для тематичного контролю знань з англійської мови для учнів І курсу ПТНЗ, згідно робочих програм рівня стандарту та перспективно-тематичному плану.

          Завдання подані у двох варіантах. Тести розроблені до тем згідно діючої навчальної програми з курсу «Англійська мова». Цей матеріал може стати додатковим на уроці.
          Збірник призначений для викладачів  англійської мови у ПТНЗ. Може бути корисний для учнів, які прагнуть вдосконалити свої знання з англійської мови.

     Тестовий матеріал апробований на учнях при комплексної контрольної перевірки знань учнів у ДНЗ «Запорізьке машинобудіне вище професійне училище» під час моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень і якості знань учнів із предметів професійно-теоретичної підготовки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тестові завдання  на тему «Я, моя сімя, друзі»

 

1.1. І варіант

 

1. Translate into Ukrainian:


 • Teens
 • a teen-ager
 • She is still in her teens
 • She is just out of her teens
 • What form are you in
 • Let me introduce myself
 • Maryna isn't my sister
 • he is my cousin
 • an aunt
 • a cousin
 • a nephew
 • an uncle

 

total mark: 3points

 

 

2. Translate into English:

 • Мій друг підліток
 • Моя родина невелика
 • Мої бабуся і дідусь живуть в Києві
 • Багатьом людям подобається більш за все літо
 • Мій батько дивиться телевізор щодня

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

3. Change  Present Simple to Present Continuous

Model: He reads books every day. – He is reading now

 • She writes letters every week
 • They listen to the music in the evening
 • My  sister does her homework after school
 • His brother plays football in the yard
 • We study English

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

4. Write a letter to your friend

 

total mark: 3points

 

 

 

1.2. ІІ варіант

 

1.Translate into Ukrainian:

 


 • My family is not large
 • my relative
 • Grandparents
 • father, mother
 • a large family
 • a small family
 • a granddaughter
 • a grandson
 • twins
 • Summer comes after spring
 • It's a quarter to seven
 • My watch is right

 

total mark: 3points

 

2. Change  Present Simple to Past Simple

Model: She sees the blackboard

 • Mike sits at the first desk
 • His father works at a hospital
 • My sister lives in Lviv
 • The children go to the school in the morning
 • My mother cooks dinner every day

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

3. Translate into English

 

 • Завтра буде неділя, а сьогодні субота.
 • Зараз чверть на восьму
 • Високосний рік має 366 днів
 • Якщо щось плануэшь, не забувай: «Бережи час та гроші»
 • Де ти зберігаєш свої книжки?

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

4. Write about your family

 

total mark: 3points

 

 

 

 

 

 

 

2. Тестові завдання  на тему «Професії»

 

2.1. І варіант

 

1.Translate into Ukrainian:

 


 • an occupation
 • to fill in
 • an official
 • certain period
 • profession
 • considerable knowledge
 • an unskilled manual worker 
 • job
 • technician
 • turner
 • baker
 • dress-maker

 

total mark: 3points (0.25 x 12)

 

 

2. Correct mistakes

 

 • She is younger than him brother
 • The girl had a nice flower in their hands.
 • It is not mine book, it is his.
 • That is not my book.
 • Hers book was on the table.

 

total mark: 2points (0.4x5)

 

 

3. Explain the meanings of the following words

Model: dress-maker — a person who makes women's dresses; shoemaker —a person who makes shoes and boots.

 


 • watch-maker
 • bus-driver
 • tram-driver
 • car-driver
 • taxi-driver
 • hairdresser
 • tailor
 • doctor
 • teacher
 • composer

 

total mark: 4points (0.4x10)

 

 

3. Write about your trade.

 

total mark: 3points

2.2. ІІ варіант

 

1. Translate into Ukrainian:


 • a trade
 • an official form
 • a skilled worker
 • a semi-skilled worker
 • considerable mental skills
 • labor
 • practical and theoreti­cal training
 • honorable duty
 • electrician
 • turner
 • fitter
 • career

 

total mark: 3points  (0.25 x 12)

 

 

2. Change  Past Simple to Present Simple

 

 • Mike sat at the first desk.
 • His father worked at a hospital.
 • My sister lived in Lviv.
 • The children went to the school in the morning.
 • My mother cooked dinner every day.

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

3. Translate into English

 • Я хотіла б стати стюардесою, а моя сестра — вчи­телькою.
 • Ким ти хотіла б стати? — Лікарем.
 • Яка ваша професія?
 • Хто твій дядько по професії?
 • Я хотів би стати інженером.
 • Чим ви заробляєте на життя?

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

4. Write about a composition on the topic "I am going to become....”

 

total mark: 3points

 

 

 

 

3. Тестові завдання  на тему «Шкільне життя»

3.1. І варіант

 

1. Translate into Ukrainian:


 • Education
 • secondary education 
 • a core curriculum
 • national minority
 • Knowledge
 • to pass examinations
 • further study
 • to choose the road
 • independent life
 • mother tongue
 • labor activity
 • to develop the talent

 


total mark: 3points (0.25x12)

 

 

2. Translate into English

 

 • Я повинен вирішити, як застосувати знання, які я здобув у школі
 • Мій друг ще не вибрав собі майбутню спеціальність
 • Щоб скласти випускні іспити, ви повинні багато працювати
 • Хто певний, що він обрав спеціальність, яка задовольнить його уподобання?
 • Ти вже склав випускні іспити? — Так.
 • Англійська мова — мій улюблений шкільний предмет.

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

3 . Put the verbs into the correct tense forms  

 

 • I ……..(to be) a pupil of the eleventh form and my friend Roman …….(to be) a pupil of the tenth form.
 • My little sister ………(not to go) to school. She ……..(to go) to the kinder­garten.
 • My sister ……..(not to like) to read. She …….(to like) to play.
 • Many roads ……..(to lie open) before us.
 • My friend Petro ………(to be) а student at the university.

 

        total mark: 3points (0.5x6)

 

 

4. Write about your favourite  subjects

 

total mark: 3points

4. Тестові завдання  на тему «Харчування»

 

4.1. І варіант

1. Translate into Ukrainian:

 


 • to be thirsty 
 • to clear the table
 • to  cook 
 • to have breakfast
 • fresh
 • low-fat
 • sweet
 • home-made
 • vegetable soup
 • tea-spoon
 • to stew
 • sausage

 

total mark: 3points (0.25x12)

 

 

2. Translate into English

 

 • Я люблю готувати їжу.
 • Моя сестра не любить куховарити.
 • Зателефонуй мені через 15 хвилин, я зараз готую їжу.
 • Ти любиш готувати їжу, чи не так?
 • Хто любить готувати їжу? — Моя мати.

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

 3. Change the following sentences using the Passive Voice 

 

Model: He saw this film. – This film was seen by him.

 

 • John wrote the letter.
 • They spoke about it.
 • The doctor ordered him to take rest.
 • The teacher corrected our exercises at home.
 • Schoolchildren took out many books from the library.
 • We cooked the dinner.

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

4. What do you think of English food?

 

total mark: 3points

4.2. ІІ варіант

 

1. Translate into Ukrainian:

 


 • to be hungry
 • to fry
 • to lay the table
 • cutlet
 • boiled egg
 • glass
 • juice
 • food
 • to have dinner
 • cheese
 • knife
 • spicy

 


total mark: 3points (0.25x12)

 

 

2. Translate into English

 

 • Я не люблю котлет.
 • Вона любить біфштекс із смаженою картоплею.
 • Візьми шматок хліба.
 • Я звичайно обідаю у шкільній їдальні.
 • Мій друг ніколи не обідає у шкільній їдальні

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

3. Complete the sentences with the correct form “used to” and the verbs in brackets.

 

 • She ….. (go) to the cinema every week, but she doesn’t have time now.
 • We never ……. (eat out) but now we go to a restaurant twice a week.
 • …. (you/wear) a uniform when you went to school?
 • He ….. (be) very patient, but now he is really impatient.
 • He …. (be) a good father, but now he is alone.

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

4. What is your favourite dish?

 

total mark: 3points

 

 

 

 

5. Тестові завдання  на тему «Наука і технічний прогрес»

5.1. І варіант

 

1. Translate into Ukrainian:


 • to invent
 • to detect
 • Roentgen rays
 • an invention
 • to design
 • mysterious
 • to appear
 • a creator
 • well-known
 • named after
 • Diesel engine 
 • transport revolution

 

total mark: 3points (0.25x12)

 

 

2. Answer the questions

 

 • What makes our life easier, longer and warmer?
 • What is Rudolf Diesel famous for?
 • What did Hans Wilhelm Geiger design in 1908—1909?
 • What was Wilhelm Roentgen?
 • Where are X-rays widely used?
 • What was invented by Adolphe Sax in 1842?

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

3. Change  Present Continuous to Past Continuous

Model: He is reading now. – He was reading.

 • She is writing letters now.
 • They are listening to the music now.
 • My sister is doing her homework now.
 • His brother is playing football in the yard now.
 • We are studying English now.

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

4. Write about the importance of new inventions

 

total mark: 3points

 

 

 

5.2. ІІ варіант

 

1. Translate into Ukrainian:

 


 • New inventions
 • Geiger counter
 • a household word
 • a saxophone
 • a band
 • hardly ever
 • an engineer
 • an inventor
 • X-Rays
 • to be widely used 
 • well known
 • famous

 

total mark: 3points (0.25x12)

 

 

2. Change  Past Simple to Present Simple

 • Mike sat at the first desk.
 • His father worked at a hospital.
 • My sister lived in Lviv.
 • The children went to the school in the morning.
 • My mother cooked dinner every day.

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

3. Translate into English

 

 • Мій друг винайшов новий прилад (device). Зараз ми користуємося ним.
 • Це добре відомий прилад. Його винайшли два роки тому.
 • Хто винайшов цей при­лад? — Наш земляк.
 • Цей письменник народився по­над 60 років тому.
 • Рентгенівське проміння широко використовується в медицині.
 • Великі винаходи з'я­вляються не часто.

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

4. Write about the first telegraph.

 

total mark: 3points

 

 

 

 

6. Тестові завдання  на тему «Природні катаклізми»

6.1. І варіант

1. Translate into Ukrainian:

 


 • forest fires 
 • environment
 • to reduce 
 • to occur
 • an accident
 • a flood
 • to destroy
 • a tornado
 • natural disasters
 • to damage
 • frequent
 • district

 

total mark: 3points (0.25x12)

 

 

2. Write wh-questions to each of the following sentences

 

 • At first the Internet was mainly used by scientists.
 • That wasn’t a flood.
 • The ozone layer protects the Earth from the sun.
 • Scientists understand a lot about environment.
 • Every year there are big and small disasters in different parts of the world.

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

3. Complete the sentences with “cause” or “reason”

 

 • Carelessness is often the …  of fires.
 • The …. of the accident is still not known.
 • What is the …….of lightning?
 • The ….of earthquakes is the heat inside the earth.
 • Never stay away from school without good …… .

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

4. What famous ancient eruptions do you know?

 

total mark: 3points

 

 

 

6.2. ІІ варіант

 

1. Translate into Ukrainian:

 


 • volcano eruption
 • tsunami
 • scientist
 • to occur
 • drought
 • frequent
 • typhoon
 • earthquake
 • trouble
 • disrupted
 • deforestation
 • rainforest

 


total mark: 3points (0.25x12)

 

 

2. Translate into Ukrainian, paying attention to neither... nor

 

 • It was neither flood nor tornado.
 • She is neither thin nor slim. 
 • My friend knows neither English nor Spanish.
 • Neither I nor my friend saw this film.
 • Pupils wrote neither test nor dictation.
 • Neither she nor her sister went to school. 

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

3. Complete the sentences with “cause” or “reason”

 

 • The ……of earthquakes is the heat inside the earth.
 • There is no ….to suppose he will forget.
 • What was the ……for you refusal to go there?
 • Scientists attribute changes in the weather to natural ….. .
 • What was the …..for him to enter the college.

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

4. What famous modern tsunami do you know?

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

 

 

7. Тестові завдання  на тему «Живопис»

7.1. І варіант

1. Translate into Ukrainian:

 


 • an art
 • an artist
 • to exhibit
 • a sculptor
 • to collect
 • gallery
 • to create
 • a masterpiece
 • well-known
 • to paint
 • an art school
 • to mention

 

total mark: 3points (0.25x12)

 

 

2. Translate into English

 

 • Національна галерея у Лондоні — одна з найбільших у світі, чи не так?
 • Цей художник створив шедевр, чи не так?
 • Він не художник, чи не так?
 • Твій брат скульптор, чи не так?
 • У цій картинній галереї є зібрання багатьох художніх шкіл, чи не так?

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

3. Change  Present Continuous to Past Continuous

Model: He is reading now. – He was reading.

 • She is writing letters now.
 • They are listening to the music now.
 • My sister is doing her homework now.
 • His brother is playing football in the yard now.
 • We are studying English now.

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

4. What Ukrainian museums and art galleries do you know?

 

total mark: 3points

 

 

7.1. ІІ варіант

 

1. Translate into Ukrainian:

 


 • an exhibition
 • a museum
 • a collection
 • an admission
 • to display
 • a master
 • to include
 • significant
 • an artist
 • to be widely used 
 • well known
 • famous

 

total mark: 3points (0.25x12)

 

 

2. Write the correct word choosing from those in brackets

 • I want to say (something, anything).
 • Do you want to say (something, anything)? 
 • Is there (something, any­thing) in the bag? There is (anything, nothing) in it. It is empty.
 • I have (some, any) English books.
 • I read (some, any) stories in my English books.
 • Do you have (some, any) English books?

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

3. Translate into English

 

 • Я не знаю ні його, ні його друга.
 • Я не був ні в Одесі, ні в Ялті.
 • Ні він, ні його друг не переклали цей текст.
 • Ні ми, ні вони не читали цю книжку.
 • Ні Петро, ні Микола не брали участі у вечорі.
 • Він не писав і не читав. Він дивився телевізор.

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

4. Write about your favourite artist.

 

total mark: 3points

 

 

 

8. Тестові завдання  на тему «Спорт»

 

8.1. І варіант

 

1. Translate into English

 

 • Мій улюблений вид спорту — гімнастика
 • Спорт допомагає мені бути здоровим
 • Він найкращий баскетболіст нашої школи
 • Учні нашого класу займаються багатьма видами спорту
 • Ми взяли участь у спортивних змаганнях і зайняли перше місце

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

2. Change  Present Continuous to Past Continuous

 

Model: He is reading now. – He was reading.

 • She is writing letters now.
 • They are listening to the music now.
 • My sister is doing her homework now.
 • His brother is playing football in the yard now.
 • We are studying English now.

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

3. Write about your sport life

 

total mark: 3points

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. ІІ варіант

 

1. Translate into Ukrainian:

 


 • to play hockey
 • to play soccer/football
 • sports competitions
 • a big swimming-pool
 • to go in for sports
 • Skiing
 • Figure-skating
 • Weight-lifting
 • Swimming
 • What team do you support?
 • competitions in many kinds of sports
 • Have you got a good trainer?

 

total mark: 3points

 

 

2. Change  Past Simple to Present Simple

 • Mike sat at the first desk.
 • His father worked at a hospital.
 • My sister lived in Lviv.
 • The children went to the school in the morning.
 • My mother cooked dinner every day.

 

total mark: 3points (0.6x5)

 

 

2. Translate into English

 

 • Брати участь у спортивних змаганнях
 • Фехтування
 • За яку команду ти вболіваєш
 • Біг підтюпцем
 • Ми зайняли перше місце у цих змаганнях

 

total mark: 3points (0.5x6)

 

 

3. Write about your attitude to sport.

 

total mark: 3points

 

 

 

 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
До підручника
Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту) 10 клас (Карпюк О.Д.)
Додано
8 червня 2018
Переглядів
511
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку