Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Методичні рекомендації "Використання ІКТ (мультимедійних технологій) на уроках української мови"

Про матеріал

Використання ІКТ (мультимедійних технологій) на уроках української мови.

Переваги використання ІКТ. Комп'ютерна презентація. Вимоги до створення слайдів.

Перегляд файлу

Використання ІКТ 

(мультимедійних технологій)  на уроках української мови 

          

 

           Новий час вимагає нових підходів в освіті, нових технологій, у тому числі і комп'ютерних. Дійсно, використання ІКТ на уроках дає можливість впливати на всі канали сприйняття людини - зоровий, механічний, слуховий та емоційний, а отже, сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу.  

Відомо, що більшість людей запам'ятовує 5% почутого і 20% побаченого.  Одночасне           використання       аудіо-          та      відеоінформації   підвищує запам'ятовуваність до 40-50%.  

Мультимедіа (англ. multimedia) – багатокомпонентне середовище, що дає змогу використовувати текст, графіку, відео і мультиплікацію. Мультимедіа  - представлення об'єктів і процесів не традиційним текстовим описом, а за допомогою фото, відео, графіки, анімації, звуку. Мультимедіа програми представляють інформацію в різних формах і тим самим роблять процес навчання більш ефективним. Економія часу, необхідного для вивчення конкретного матеріалу, в середньому становить 30%, а набуті знання зберігаються в пам'яті значно довше. Мультимедіа сприяє розвитку мотивації, комунікативних здібностей, отримання навичок, накопичення фактичних знань, а також сприяє розвитку інформаційної грамотності.

 

Переваги використання ІКТ:  

v Збільшується обсяг матеріалу за рахунок економії часу. 

v Розширюються можливості застосування диференційованого підходу в навчанні. 

v Індивідуалізується процес перегляду (повтор, детальне вивчення кадру, зупинка кадру  тощо). 

v Підвищується мотивація навчання, створюється позитивний настрій, активізується  

           самостійна діяльность учнів. 

          При використанні на уроці мультимедійних технологій структура уроку принципово не змінюється. У ньому, як і раніше, зберігаються всі основні етапи, зміняться, можливо, тільки їх часові характеристики.  Необхідно відзначити, що етап мотивації в даному випадку збільшується і несе пізнавальне навантаження.  Це необхідна умова успішності навчання, оскільки без інтересу до поповнення відсутніх знань, без уяви та емоцій немислима творча діяльність учня. 

         У своїй практичній діяльності кожен учитель, що проводить навчальні

заняття з використанням ІКТ, обирає потрібний йому за різними параметрами набір педагогічних програмних засобів, що підвищує ефективність його праці, а рівень теоретичних знань, практичних умінь і навичок його учнів наближує до вимог сьогодення.  

         Одним з оптимальних і доступних для вчителя засобів використання ІКТ на уроках української мови та літератури, на мій погляд, є створення презентацій. Програма для створення презентацій Microsoft Power Point є універсальним видом наочності і може бути застосована в будь-якому класі на уроці будь-якого типу. Створити прості слайди для уроку за наявності практики можна за годину.  Це дуже зручно.   

Комп'ютерна презентація - це набір слайдів, які об'єднані можливістю переходу від одного слайда до іншого та зберігаються у загальному файлі.  Слайд - логічно автономна інформаційна структура, яка містить різні об'єкти, які подаються на загальному екрані монітора у вигляді єдиної композиції. 

 

Складовими слайда можуть бути такі об’єкти

v  заголовок та підзаголовок 

v  графічні зображення (малюнки) 

v  таблиці

v  діаграми

v  тексти

v  звуки

v  марковані списки

v  фон

v  колонтитул

v  номер слайда 

v  дата

 

При створенні слайдів необхідно враховувати такі вимоги: 

v  Слайд повинен містити мінімально можливу кількість слів. 

v  На слайд потрібно виносити визначення, терміни, які учні будуть записувати в зошити, прочитувати їх вголос під час демонстрації презентації. 

v  Для написів та заголовків слід використовувати чіткий великий шрифт.  

v  Заливка тла, букв, ліній повинна бути спокійного кольору, що не викликає роздратування і втоми очей. 

v  Малюнки, фотографії та інші ілюстраційні матеріали по можливості повинні максимально рівномірно заповнювати все екранне поле. 

v  Не можна перевантажувати слайди зоровою інформацією. 

v  На перегляд одного слайда слід відводити достатній час (не менше 2-3 хв.), щоб учні могли сконцентрувати увагу на екранному зображенні, розглянути всі елементи слайда, зробити записи в робочі зошити. 

v  Звуковий супровід слайдів не повинен  мати різкий, дратівливий характер. 

         

Використання мультимедійних презентацій доцільно на будь-якому етапі вивчення теми. Слайди  можуть бути використані для повідомлення  теми та мети уроку,  у процесі пояснення вчителем матеріалу (визначення, терміни, опорні конспекти, таблиці, схеми, малюнки, відео фрагменти), для розгортання дискусії і постановки проблемних завдань, для первинного закріплення знань, формування вмінь та навичок учнів, для контролю знань.           Якою б складною і нудною не була тема, вона стане цікавою школяреві, якщо навчальний матеріал на екрані представлений у фарбах, зі звуком та іншими ефектами. Все це дозволяє подолати пасивність, інертність учнів, організувати самостійну роботу і  забезпечити усвідомлене засвоєння учнями української мови, а також  виробити шанобливе ставлення до комп'ютера як до інструменту професійної діяльності людини.  

 

pdf
Додано
7 серпня 2018
Переглядів
1049
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку