Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з інформатики для 10-11 класу на тему "Засоби завдання алгоритму – правила побудови блок-схем"

Про матеріал
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторної роботи на тему "Засоби завдання алгоритму – правила побудови блок-схем" для студентів коледжу з дисципліни інформатика (учнів 10-11 класів відповідно до рівня дисципліни) - розглядається редактор блок-схем AFCE (програма, призначена для створення й редагування блок-схем); описаний (покроково) алгоритм виконання завдань лабораторної роботи з візуалізацією елементів інтерфейсу, які використовуються.
Перегляд файлу

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10.1

Тема: Засоби завдання алгоритму – правила побудови блок-схем.

Мета: визначити основні правила побудови алгоритмів графічним способом та набути практичні навички роботи з редактором блок-схем AFCE .

Обладнання: комп’ютери типа Pentium з ОС Windows (XP, Seven), програма-редактор блок-схем AFCE.

Теоретичні основи:

Редактор блок-схем AFCE

 Редактор блок-схем AFCE – програма, призначена для створення й редагування блок-схем. Програма поширюється безкоштовно.

Блок-схеми дають можливість наочного подання алгоритму, це спрощує розуміння його структури й дає можливість оптимізувати алгоритм на погляд. Ще одним істотним плюсом блок-схем є те, що, розробляючи алгоритм, Ви не прив'язані до синтаксису певного язика програмування, Ви можете працювати на Сі, а Ваші друзі на Паскалі, Java або Бейсику, але створені Вами алгоритми легко переносяться на будь-яку мову програмування.

 Редактор блок-схем AFCE  спеціалізована програма, вона надає той набір інструментів, що необхідний саме для створення блок-схем, що є істотним аргументом на користь застосування даної програми, а не використання графічних редакторів (рисунок 10.1). Набір додаткових опцій дозволяє оптимізувати процес розробки блок-схем і подальшого перетворення їх у процедури й функції мови програмування.

Рисунок 10.1 – Інтерфейс програми AFCE

Зупиняючись докладніше на опціях редактора, слід зазначити деякі з них, які важливі в роботі.

Використання шаблонів при створенні блок-схем. Відомо, що при створенні алгоритмів часто використовуються повторювані структури, як то: різні варіанти циклів, повні або не повні альтернативи, множинні розгалуження й інші. Ви можете виділити ті структури, які часто використаєте у своїх алгоритмах, і потім додавати "одним клацанням миші" у створювані блок-схеми, це позбавить Вас від необхідності прорисовувати їх щораз заново.

Імпорт процедур і функцій мов програмування. Редактор надає можливість імпортувати процедури й функції, реалізовані на якому-небудь із відомих мов програмування. Ця опція корисна для того, щоб краще розібратися в структурі алгоритму, написаного мовою програмування, що Ви знаєте не досить добре, або при розборі алгоритмів написаних Вами досить давно й уже підзабутих.

Експорт блок-схем у процедури й функції мов програмування. Дана опція редактора позбавить Вас від стомлюючого процесу переносу вже створеного у вигляді блок-схеми алгоритму, на той язик на якому Ви збираєтеся писати програму.

Експорт блок-схем у різні графічні формати.  Дана можливість дозволить Вам використати створені блок-схеми при створенні документації до програм або для того, щоб передати блок-схему тому, хто ще не працює із цим редактором.

 

Порядок виконання роботи:

Завдання №1: Створення блок-схеми в редакторі AFCE:

 1. Завантажити редактор блок-схем AFCE – виконати подвійний щиглик мишею по ярлику програми AFCE ;
 2. Ознайомитися з інтерфейсом вікна редактора та занотувати призначення елементів:

 

Назва елементу інтерфейсу

З яких об’єктів  складається

Рядок меню

 

Панель Стандартна

 

Панель Інструменти

 

Панель

Вихідний код

 

Панель Довідка

 

Робоча область

 

 

 1. Побудувати блок-схему зображену на рисунку 10.2 «кратні пари» в редакторі AFCE, для цього виконайте наступні дії:
 1.   Виберіть перший елемент блок-схеми «присвоєння» панелі Інструменти, для цього виконайте щиглик мишею по ньому;
 2.   Виконайте наступний щиглик мишею по вузлу вставки символу блок-схеми (синьому кружку), який з’явиться між алгоритмічними скобками «початок/кінець» схеми Робочої області програми;
 3.   Виконайте подвійний щиглик мишею по символу «присвоєння», відкриється відповідний діалог –

, де необхідно ввести дані по цій команді алгоритму –

 1.   Натисніть кнопку ОК даного діалогу;
 2.   Для видалення символу з блок-схеми – виділіть символ щигликом миші та натисніть [Delete];
 3.   Повторіть пункти 1.3.1-1.3.5 для інших символів алгоритму, що зображений на рисунку:
 • «присвоєння» (сума:=0) – ;
 • «присвоєння» (i:=1);
 • «цикл з передумовою» (i<=n)
 • ;
 • В «циклі з передумовою» вставити «процес» (FFF(xi, yi, q, r));
 • Після символу «процес» вставити розгалуження «если…то…иначе» – ;
 • На гілці «Да» розгалуження вставити два символи «присвоєння» (N:=N+1) та (сума:=сума+q);
 • За розгалуженням, але в циклі з передумовою вставити «присвоєння» (i:=i+1);
 • За циклом з передумовою на гілці «Нет» вставити символ «ввод/вивод» (N, сума)  ;
  1. Відкрийте список Виберіть язик програмування панелі Вихідний код та виберіть пункт Алгоритмічний язик Єршова ;
  2. Перепишіть в звіт програму даного алгоритму на псевдокоді:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання №2: Перенесення блок-схеми в текстовий документ:

 1. Для перенесення зображення блок-схеми в текстовий документ необхідно задати команду меню ФайлЕкспорт в растр…;
 2. В діалогу Зберегти як…, що відкрився. Вказати ім'я файлу типу .bmp та місце його збереження;
 3. Відкрити графічний редактор Paint командою меню ПускВсі програмиСтандартні Paint;
 4. В редакторі Paint виконати команду Відкритифайл, який Ви зберегли;
 5. В вікні редактора з'явиться блок-схема, яку Ви зберегли. Виділіть її та виконайте команду Копіювати;
 6. Відкрийте текстовий фай, куди необхідно вставити блок-схему, та виконайте команду Вставити;
 7. Для перенесення тексту відповідної блок-схемі програми:
 • виділіть текст програми, виконавши команду Select All контекстного меню;
 • виконайте команду Copy цього ж контекстного меню;
 • перейдіть в текстовий документ та виконайте команду Вставити.
  1. Збережіть блок-схему засобами редактору AFCE – виконайте команду Зберегти панелі Стандартна або меню Файл;
  2. Представити викладачу текстовий файл з блок-схемою та відповідним псевдокодом та файл редактору блок-схем типу *.afc:

 

Позначка про виконання завдання: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Контрольні питання:

 

 1. Дайте визначення поняттю «алгоритм».
 2. Назвіть засоби представлення алгоритму.
 3. Назвіть основні правила побудови блок-схем.
 4. Назвіть базові алгоритмічні конструкції.
 5. Назвіть призначення редактора блок-схем.
 6. Назвіть можливості програми AFCE.
 7. Як додати символ до блок-схеми?
 8. Як ввести команду символу блок-схеми?
 9. Як зберегти блок-схему для подальшої роботи з ним в редакторі?
 10. Як зберегти блок-схему в текстовому документі?
 11. Як по блок-схемі побудувати програму на псевдокоді засобами редактора?.
 12. Назвіть елементи з яких складається блок-схема.
 13. Назвіть призначення елементів панелі Інструменти.
 14. Назвіть основні файлові операції редактору блок-схем.
 15. Назвіть основні операції редагування редактору блок-схем.

 

Висновок: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Лабораторну роботу виконав студент____________________________________________________

                                                                                                                        Підпис.                                                  Прізвище, ініціали

 

Лабораторну роботу перевірив і прийняв викладач ________________________________________

                                                                                                                                                       Підпис.                                   Прізвище, ініціали

 

 

________________________                                           _______________________________

                               Дата                                                                                                                                             Оцінка

 

Заходи безпеки:

ПРОЧИТАТИ ІНСТРУКЦІЮ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ РОБОТИ НА ПК (стор. 9)

Форма звіту:

 1. Роздрукувати звіт з лабораторної роботи за методичними вказівками:
 • тема;
 • мета;
 • теоретичні відомості;
 • порядок виконання роботи;
 • контрольні питання;
 • лист висновку по роботі.
 1. заповнити всі необхідні місця в звіті виконання завдань лабораторної роботи:
 2. відповісти на контрольні питання;
 3. написати висновок по роботі;
 4. здати звіт викладачу.

 

 

docx
Додано
20 листопада
Переглядів
37
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку