26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Методичний бюлетень "Аудіовізуально-кінестетичний метод навчання"

Про матеріал
Очевидно, що інформація є сполучною ланкою між навчаючим і що навчається, вона структурує процес навчання через його компоненти - діяльність учителі й діяльність учня. Для підвищення пізнавальної активності учнів, вчителю пропонується безліч різних розроблених методів, які він може використати у своїй навчальній діяльності.
Перегляд файлу

Методичний бюлетень

2019. Січень                                                                                        Випуск № 1

«Аудіовізуально-кінестетичний метод  навчання»

Новокиївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат  І-ІІ ступенів

                                                       Херсонської обласної ради

 

C:\Users\user\Desktop\С телефона\67178809_348472679421761_2054904395279106048_n.jpg

 

Активні методи навчання

 Очевидно, що інформація є сполучною ланкою між навчаю- чим і що навчається, вона структурує процес навчання через його компоненти - діяльність учителі й діяльність учня. Отже, саме спосіб передачі/сприйняття навчального змісту повинен послужити підставою для класифікації методів навчання. Провідних джерел інформації в навчальному процесі чотири: звуки, зображення, м'язове зусилля, або все в комплексі. Згідно цьому пропоную виділити чотири групи методів навчання: візуальні, аудійні, кінестетичні й полімодальні.

1. Аудійні методи навчання. Інформація представлена у звуках. До цієї групи ставляться всі види розповідей, бесід, пояснень. У чистому виді ці методи забезпечу ють передачу й фіксацію інформації з аудійного каналу.

2. Візуальні методи навчання. 

Методи активного навчання можуть використатися на різних етапах навчального процесу:

  •               1 етап - первинне оволодіння знаннями. Це можуть бути проблемна лекція, евристична бесіда, навчальна дискусія й т. д.
  • 2 етап - контроль знань (закріплення), можуть бути використані такі методи як колективна розумова діяльність, тестування й т. д.
  • 3 етап - формування професійних умінь, навичок на основі знань і розвиток творчих здатностей, можливе
  • використання модельованого навчання, ігрові й неігрові методи.

Складання кросвордів. Група розподіляється на команди (4-6 чоловік). За встановлений час кожна з команд складає свій кросворд на запропоновану тему (теми розподіляються шляхом жеребкування). Далі, команди обмінюються кросвордами, і кожна з команд розгадує кросворд суперника. Підводить підсумки і оцінює роботу команд  вчитель.

Запропонований вид робіт краще проводити після вивчення декількох тем (як міні підсумкову роботу), і щоб можна було обрати більшу кількість тем для розгадування кросвордів.

Гра "Поле чудес". Може проводитись як командами так і індивідуально. Гра динамічна і азартна. В цій грі обирається ведучій, головною функцією котрого виступає слідкування за тим, як проходить гра; присвоює бали. Від кожної команди по черзі виходить гравець, малює на дошці кількість клітин, що

 

 

 

Інформація представлена у вигляді зображення. До цієї групи ставляться демонстрації натуральних об'єктів й образо -творчих посібників, а також методи, що припускають роботу з усіма видами друкованої або письмової  інформації.

3. Кінестетичні  методи навчан- ня.  Передача й сприйняття інформації організовані за допомогою м'язових зусиль й інших відчуттів тіла. Для загально освітньої школи в чистому вигляді  дані методи не описані, однак навчання можливо тільки за допомогою цих методів.

4. Полімодальні методи навчання.  Інформація рухається по декількох каналах сприйняття.

4.1 Аудіо-візуальні - демонстрації діа-, кіно- і відеофільмів, деяких дослідів й експериментів. Методи розраховані на одночасну візуальну й аудіальну фіксацію інформації.

4.2 Візуально-кінестетичні - методи, що включають виконання графічних і письмових робіт без усного пояснення/викладу: розпізнавання й визначення природних об'єктів, візуальні спостереження з наступною реєстрацією явища; сюди ж варто віднести методи, що припускають роботу з комп'ютером, що не має звукової карти. При використанні цих методів інформація проходить по двох каналах, що вже підвищує ефективність її

відповідають кількості букв в слові, яке він загадує (це може буди поняття, термін, прізвище історичної особи, чи інше слово, пов’язане з заданою темою) та дає визначення чи характеризує фігуру загаданої історичної особи. Команда суперників повинна відгадати слово повністю, а якщо не може одразу вгадати – відгадує по буквам.

Оцінюються команди за такими параметрами:

  • яку кількість слів відгадала кожна з команд цілими (за кожне слово окрема кількість балів);
  • яку кількість слів відгадала кожна з команд по буквам (відповідно менша кількість балів).

В кінці гри за сумою двох показників визначається команда переможець. Гра розрахована на 30 хвилин заняття. Якщо гра займає більше часу – учні втомлюються і втрачають азарт в грі.

  Використання тестових методик. Завдання можуть виконуватися як безпосередньо на занятті, так і даватися як домашнє завдання з перевіркою на наступному занятті. Достатньо ефективне проведення тестів з "запізненням" на 1-2 теми: таким чином можна перевірити рівень засвоєння матеріалу з невеликою відстрочкою. Також тести можна використовувати на підсумковому занятті.

Ділова гра, як метод активного навчання

Одним з найбільш ефективних активних методів навчання є ділова гра.

Педагогічна суть ділової гри - активізувати мислення учнів, підвищити самостійність, внести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

засвоєння.

4.3 Аудіально-кінестетичні - прослуховування з наступним описом.

4.4 Аудіо-візуально-кінестетич -ні - проведення дослідів й експериментів, демонстрація навчальних відео – і кінофільмів, роботи з комп’ютер -ними навчальними програмами. При використанні даних методів

інформація фіксується по всіх каналах сприйняття.

2. Імітаційні методи активного

навчання.

Імітаційні методи діляться на ігрові й неігрові. До ігрового відносяться  проведення ділових ігор, ігрового проектування й т. п., а до неігрових - аналіз конкретних ситуацій, рішення ситуаційних завдань й інших. 

Ігрові імітаційні методи навчання

До ігрових імітаційних форм також відносяться:

Імітаційний тренінг припускає відпрацьовування певних спеціалізованих навичок й умінь по роботі з різними технічними засобами й пристроями.

Розігрування ролей (інсценівка) – ігровий спосіб аналізу конкретних ситуацій.

Дидактична гра – це модель, тобто заміщення реально існуючого об'єкта, процесу, явища, здійснюване за допомогою різних засобів.

дух творчості в навчанні. Головним питанням у проблем- ному навчанні виступає "чому", а в діловій грі - "що було б, якби...".

 Даний метод розкриває особистісний потенціал учня: кожен учасник може продіагностувати свої можливості поодинці, а також й у спільній діяльності з іншими учасниками.

У процесі підготовки й проведення ділової гри, кожен учасник повинен мати можливість для самоствердження й саморозвитку. Вчитель повинен допомогти учневі стати в грі тим, ким він хоче бути, показати йому самому його кращі якості, які могли б розкритися в ході спілкування.

Ділова гра - це контрольована система, тому що процедура гри готується, і коректується  вчителем.

Імітаційні вправи відносяться  до навчальних ігор. Їх ціль - надати учням можливість у творчій обстановці закріпити ті або інші навички, акцентувати увагу на якому-небудь важливому понятті, категорії, законі. В умові повинне стримуватися обов'язкове протиріччя, тобто в імітаційній вправі є елемент проблемності.

Таким чином, для підвищення пізнавальної активності учнів, вчителю пропонується безліч різних розроблених методів, які він може використати у своїй навчальній діяльності.

 

 

                         Багінська Т.А.

вчитель-дефектолог.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Методичні рекомендації
Інкл
Додано
11 серпня
Переглядів
37
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку