Методичний посібник "ІГРИ, СКОРОМОВКИ, ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ В БУКВАРНИЙ ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ (за підручником "Буквар" М. С. Вашуленко, О. В. Вашуле

Про матеріал

Гра, як активна форма пізнання навколишньої дійсності, дає можливість прищепити учням інтерес до навчання. Через гру відбувається практичне, дієве засвоєння знань.

У посібнику вміщені ігри, скоромовки та фізкультхвилинки, спрямовані на формування та удосконалення навички читання.

Посібник «Ігри, скоромовки, фізкультхвилинки в букварний період навчання грамоти» адресований вчителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня.

Перегляд файлу

Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації

Васильківський районний методичний кабінет

Устимівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 

 

 

 

Н.С. Бондаренко

 

 

 

 

ІГРИ, СКОРОМОВКИ,    

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКИ  В БУКВАРНИЙ

ПЕРІОД НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

 (за підручником "Буквар" М. С. Вашуленко,                           О. В. Вашуленко)

 

 

 

Методичний посібник для 1 класу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устимівка

2014

 

 

 

 

 

Рекомендовано методичною радою

Устимівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів

( протокол № 5 від 12.03.2014 року )

 

 

 

Бондаренко Н.С. Ігри, скоромовки, фізкультхвилинки в  букварний період навчання грамоти: Методичний посібник. – 2014. – 77с.

 

 

 

 

 

Гра, як активна форма пізнання навколишньої дійсності, дає можливість прищепити учням інтерес до навчання. Через гру відбувається практичне, дієве засвоєння знань.

У посібнику вміщені ігри, скоромовки та фізкультхвилинки, спрямовані на формування та удосконалення навички читання.

Посібник «Ігри, скоромовки, фізкультхвилинки в букварний період навчання грамоти» адресований вчителям початкових класів, вихователям груп  продовженого дня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Зміст

№ п.п.

Назва теми уроку

Сторінка Букваря

Сторінка

Посібника

1

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

15

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

26.

 

 

 

 

 

27.

 

 

 

28.

 

 

 

29.

 

 

 

 

30.

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

 

32.

 

 

 

 

33.

 

 

 

 

35.

 

 

 

 

 

36.

 

 

 

 

 

37.

Звук [а], позначення його буквою а. Виділення звука [а] в складах і словах. Складання речень за поданими графічними моделями.

 

Звук [у], позначення його буквою у. Виділення звука [у] в складах і словах. Звуковий аналіз слів, його моделювання.

 

Звук [о], позначення його буквою о. Звуковий аналіз слів, його моделювання. Складання речень за поданими графічними моделями.

 

Звук [и], позначення його буквою и. Звуковий аналіз слів. Складання речень за малюнками.

 

Звук [м], позначення його буквою ем. Читання складів із вивченими літерами. Велика буква на початку речення.

 

Звук [і], позначення його буквою і. Читання складів і слів із вивченими буквами. Буква і в ролі окремого слова.

 

Звуки [н], [н'], позначення їх буквою ен. Звуковий аналіз слів. Читання складів і слів.

 

Звуки [л], [л'], позначення їх буквою ел. Звуковий аналіз слів із твердими й м'якими приголосними. Читання складів, слів і речень

 

Звук [в], позначення його буквою ве. Особові займенники, їх вживання в реченнях. Читання складів, слів, речень. Робота з дитячою книжкою.

 

Звуки [с], [с'], позначення їх буквою ес. Закріплення аналітико-синтетичних умінь. Читання складів, слів. Словниково-логічні вправи.

 

Звуки [к], [к'], позначення їх буквою ка. Читання складів, слів. Ознайомлення з анаграмами. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту "Миколин сокіл".

 

Звуки [р], [р'], позначення їх буквою ер. Читання складів, слів. Скоромовки. Виконання словниково-логічних вправ.

 

Звуки [п], [п'], позначення їх буквою пе. Звуковий аналіз слів. Уявлення про омоніми (без уживання терміна). Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту "На Івана Купала".

 

Звуки [т], [т'], позначення їх буквою те. Читання складів, слів, речень. Словниково-логічні вправи. Скоромовка.

 

Звук [е], позначення його буквою е. Ребус. Уявлення про антоніми (без уживання терміна). Опрацювання тексту "Веселі іменини".

 

Звуки [д], [д'], позначення їх буквою де. Практичне засвоєння дзвінкої вимови звуків у кінці складів і слів. Словниково-логічні вправи. Робота з дитячою книжкою.

 

Звуки [з], [з'], позначення їх буквою зе. Дзвінке вимовляння цих звуків у кінці слів і складів. Фразеологізми. Опрацювання тексту "Весела зима". Скоромовки.

 

Буква знак м'якшення (ь), позначення нею на письмі м'якості приголосних. Читання складів, слів. Опрацювання тексту "Льон".

 

Звуки [б], [б'], позначення їх буквою бе. Зіставлення звуків [б]-[п]. Словниково-логічні вправи. Опрацювання тексту "Великі друзі".

 

 Звуки [г], [г'], позначення їх буквою ге. Звуковий аналіз слів. Логічна вправа "Де росте? Де живе?" Читання речення, поданого рукописним шрифтом.

 

Звук [ґ], позначення його буквою ґе. Читання складів, слів. Опрацювання фразеологізмів. Скоромовки.

 

Звук [ч], позначення його буквою че. Читання складів, слів. Звуковий аналіз слів. Словниково-логічні вправи. "Закликаночка". Скоромовка.

 

Звук [й], позначення його буквою ій ("йот"). Читання слів. Вправи з розвитку фонетичного слуху. Опрацювання тексту "Казковий світ". Робота з дитячою книжкою.

 

Звук [х], позначення його буквою ха. Читання слів. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша "Колискова пісенька". Загадки.

 

Буква я, позначення нею сполучення звуків [йа] Позначення буквою я звука [а] та м'якості попереднього приголосного. Словниково-логічні вправи. Опрацювання вірша Н. Забіли "Хто кого злякався?"

 

Звук [ж], позначення його буквою же. Дзвінка вимова звука [ж] у кінці складів і слів. Скоромовка. Опрацювання віршів         Н. Забіли "На зеленому лужку" і Л. Вознюк "Журиться журавлик дуже".

 

Звук [ш], позначення його буквою ша. Читання слів, речень. Опрацювання тексту "Хороша гра".

 

Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквою це. Звукобуквений аналіз слів. Скоромовка. Опрацювання тексту "Циркова залізниця".

 

Буква ї, позначення нею сполучення звуків [йі]. Звуковий аналіз слів. Опрацювання вірша А. Камічука  "В зелені діброва" та тексту "На екскурсії".

 

Буква ю, позначення нею сполучення звуків [йу]. Позначення буквою ю звука [у] та м'якості попереднього приголосного. Опрацювання віршів Л. Українки  "Пісенька весняної води", О. Пархоменка "Я матусю дожидаю". Прислів'я.

 

Буква є, позначення нею сполучення звуків [йе]. Позначення буквою є звука [е] та м'якості попереднього приголосного. Загадка. Опрацювання оповідання за                             В. Сухомлинським "Барвисте  коромисло".

 

Буква ща, позначення нею звукосполучення [шч]. Опрацювання уривка вірша                    В. Симоненка і тексту "Наша Батьківщина". Прислів'я.

 

Звук [ф], позначення його буквою еф. Читання слів. Опрацювання оповідання          І. Макоти і тексту "Телефон". Складання правил розмови по телефону.

 

Звуки [дз], [дз'], позначення їх буквосполученням дз. Опрацювання вірша    А. Зарудного "Дзвіночки" та оповідання за      Ю. Старостенком "Лісовий майстер". Приказка.

 

 Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Звукобуквений аналіз слів. Опрацювання вірша Н. Забіли "Джміль" та оповідання В. Дуб "Бджілка"

 

Апостроф. Роль апострофа в українській мові. Вимова і написання слів з апострофом. Опрацювання вірша Н. Красоткіної "В п'ятницю, у надвечір'я".

22

 

 

 

 

24

 

 

 

26

 

 

 

28

 

 

30

 

 

 

32

 

 

 

34

 

 

36

 

 

 

40

 

 

 

 

44

 

 

 

 

48

 

 

 

 

52

 

 

 

56

 

 

 

 

 

60

 

 

 

64

 

 

 

 

68

 

 

 

 

72

 

 

 

 

76

 

 

 

78

 

 

 

82

 

 

 

 

84

 

 

 

88

 

 

 

 

92

 

 

 

 

96

 

 

 

100

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

108

 

 

 

112

 

 

 

116

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

124

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

132

 

 

 

 

136

 

 

 

 

 

138

 

 

 

 

 

140

8

 

 

 

 

10

 

 

 

12

 

 

 

14

 

 

16

 

 

 

18

 

 

 

20

 

 

22

 

 

 

24

 

 

 

 

26

 

 

 

 

28

 

 

 

 

30

 

 

 

32

 

 

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

 

37

 

 

 

 

39

 

 

 

 

41

 

 

 

43

 

 

 

45

 

 

 

 

47

 

 

 

49

 

 

 

 

51

 

 

 

 

53

 

 

 

55

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

58

 

 

 

60

 

 

 

62

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

68

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

 


Навчання повинно бути цікавим, яскравим, емоційно-образним.

Урок це райдуга, веселка, що підтримує пізнавальний вогник інтересу до навчання.

 

Гра, як метод навчання, організовує, розвиває учнів, розширює їхні пізнавальні можливості, виховує особистість.

Гра є збудником інтересу до навчання. Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку учнів.

В. О. Сухомлинський писав, що гра це величезне світле вікно, через яке вливається  життєдайний потік уявлень, понять.

Гру він порівнював з іскоркою, що захоплює вогник допитливості і любові до знань.

Дидактична гра на уроці не самоціль, а засіб навчання і виховання.

Гра одна з найважливіших сфер життєдіяльності дитини разом з працею, навчанням, мистецтвом, спортом, вона забезпечує необхідні емоційні умови для  всебічного, гармонійного розвитку особистості.

Гра виконує безліч функцій: розвиває пізнавальні здібності, кмітливість,  уяву, активізує інтерес та увагу дітей.

Граючи, дитина спостерігає об'єкти та явища, порівнює їх, виявляє зв'язок між ними, міркує; розвиває уміння узагальнювати, аналізувати, абстрагувати; розвиває увагу, пам'ять, мислення, виробляє звичку зосереджуватися, працювати творчо, самостійно, натхненно.

Отже, ігрові форми на уроках навчання грамоти   це найважливіший шлях залучення дітей до читання. Заглиблюючись у цікаві ігри зі словесним матеріалом, першокласники не помічають, як у них формується ряд дуже важливих навичок, які лежать в основі читання. Оволодівши ними, вони непомітно для себе, невимушено, легко і швидко навчаються читати.

 

"Тільки той спосіб викладання правильний, яким задоволені діти"

Л. Толстой

 

 

 


Буква А

  

 

Гра "Спіймай спільний звук"

      Акула зубата

      Не вміє читати.

      Ну а спритний рак Омар

      Прочитав увесь Буквар!

             ( Г. Чубач )

      Ананас, ананас

      Не росте чомусь у нас,

      А малесенький  Івасик

      Дуже любить ананаси.

  ( Г. Чубач )

 

Гра "Упіймай звук"

     Аеропорт. Гайда звідсіль

     Автобусом до міста!

     Нас обганя автомобіль,

     А в нім автотуристи.

 

Гра "Знайти спільний голосний звук"

Ще раз розгляньте уважно малюнки (абрикос, ананас, апельсин, акула). Назвіть, що на них зображено. У цих словах є один спільний голосний звук. Назвіть його.

 

Гра "Відлуння"

Я називаю слова, а ви хором останній склад: маши-на, шко-ла, дош-ка, ма-ма, со-ва, бере-за, жира-фа, дити-на, скакал-ка, сум-ка, гойдал-ка, ковзан-ка.

Літера А починає слова,

Літера А є велика й мала:

Айстра, антена, Андрій і айва,

Все починається з літери А.

 

Скоромовка

Абетку треба вчити з А,

Навчала нас стара сова.

 

На місточку скоромовка

Сіроманця стріла вовка.

Скоро мовить вовк почав

Ледь язик не поламав!

Бо була та скоромовка

Для Івася

Не для вовка.

                  (Г. Чубач )

 

 Фізкультхвилинка

Всі піднесли руки "раз"!

На носках стоїть весь клас,

"Два" присіли, руки вниз,

На сусіда подивись

"Раз!" і вгору,

"Два!" і вниз.

На сусіда подивись.

Будем дружно ми вставати.

Щоб ногам роботу дати.

"Раз" присіли, "два" піднялись,

Хай мужніє ваше тіло

Хто старався присідати,

Може вже відпочивати.   

 

 

 


Буква У

     

 

Гра "Впіймай звук [у]"

        У долині жив удав,

        Удавав, що все він знав,

        Удавав, що все умів.

        У траві хвостом вертів.

        У річку лише дивився

        Удавав, що вже умився.  

    ( Г. Чубач )                                                   

Впіймай звук [у] в словах: мурашка, жук, голуб, журавель, гуска, курка.

 

Гра "Впіймай звук [у]"

Послухайте вірш і знайдіть у ньому слова (оплесками) зі звуком [у].

Удав товстезний і строкатий

У затінку улігся спати.

Увившись між високих трав,

Удав до вечора куняв.

                      (О. Кононенко)

 

Скоромовка

    Кенгуру

Зшив торбину кенгуру

На маленьку дітвору

І в торбині тій щодня

Носить він кенгуреня.

 

Вудив рибу журавель

Упіймав вугра й форель.

 

 Фізкультхвилинка

Щось стомилась наша спинка

І затерпли пальці.

Встанем, друзі, на хвилинку.

Скачем на скакалці.

Присідаєм і встаємо.

Пальцям працю ми даємо:

В кулачок і з кулачка,

Щоб була рука гнучка.

Трохи шию розім'яли

І за парти посідали.     

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: Україна, українська.


Буква О

 

     

 

Гра "Назвіть слова зі звуком [о]"

Оленя саме блукало     

І матусеньку шукало.  

А матуся-олениха

У траві лежала тихо.    

   (Г. Чубач )

 

Гра "Одягни Колобка"

Учні добирають слова зі звуком [о]: сорочка, костюм, пальто, кожушок. Як назвати одним словом ці речі? (Одяг)

 

Гра "Хто більше"

Учні називають слова з вивченим звуком [о]. Переможцем стане той, хто добере найбільше слів. (Осінь, яблуко, їжачок, дерево, дощ, ослик, морква, огірок, кабачок.)

 

Гра "Хто зайвий"

Вилучення предметів, у назвах яких немає звука [о]. Пенал, олівець, зошит, книжка, телефон, цифра, корзинка, ручка, гном.

 

Гра "Впіймай слово"

Вчитель називає слова, а учні оплесками ловлять ті, в яких є звук [о]. (Село, учень, школа, Олег, колобок, озеро, небо, зірка.)

 

Скоромовка

На городі охорона

два опудала й ворона.

 

Ворона сороці намисто купила,

В намисті сорока бусинки лічила.

Ото для сороки настала морока.

Не може бусинки злічити сорока.

                          (Г. Великийчоловік)

 

 

 

Фізкультхвилинка

Ляльки плескать всі уміють.

Своїх ручок не жаліють.

Ось так, ось так, ось так

Своїх ручок не жаліють.

Ляльки тупать всі уміють,

Своїх ніжок не жаліють.

Ось так, ось так, ось так

Своїх ніжок не жаліють.

Зараз і ми підем,

Танцювати почнем.

Ось так, ось так, ось так

Танцювати почнем ось так.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: олень,олівець.


Буква И

 

 

Гра "Впіймай слово зі звуком [и]"

Ич! Ич! хваливсь павич,

Я над павами панич!

Пави гнівались: "Цікаво!

А без тебе ми не пави?"

    (Г. Чубач)

 

Гра "Назви загальну назву до предметів"

Вчитель виставляє малюнки на набірне полотно: сливи, груші, виноград, малина, яблуко учні добирають загальну назву до предметів. (Фрукти)

 

Дві лисички, дві сестрички

Миють лапки, миють личка.

Не виводить тато-лис їх невмитими у ліс.

 

Мишки вгледіли в коморі

Кусень сиру на ослоні.

Котик мишкам заважав,

Взяти сир не дозволяв.

 

Скоромовка

Мили килим хом'яки,

Працювали залюбки.

 

Лили, лили, лили,

Пили, пили,пили.

Лили, лили, діти.

Пили, пили квіти.

Виростали квіти,

Виростали й діти.

          (В. Гринько)

 

 Фізкультхвилинка

Щоб продовжити урок.

Із-за парт мерщій на крок.

Стали рівно, мов дуби.

Потім всі знайшли гриби.

Піднялися, мов смереки.

Потягнулися далеко.

Руки ставимо у боки

І скакаєм, мов сороки.

І прогнулись, мов берізки.

Потім витерли геть слізки.

Всі плечима повели.

Втомлені мов й не були.

 

 


Буква М

   

 

Гра "Хто більше"

Мишеня мале для мами

Хустку вишило квітками.

Мама мишка у хустині,

Наче квітка у долині.

                            (Г. Чубач)

  Буква "М", як мама мила

Мелодійна і мрійлива,

Має стільки слів на "ем"!

Тож давайте їх назвем.

                              (І. Макота)

Переможцем стає той, хто підбере  найбільше слів з буквою м.

 

Гра "Змійка"

Мета. Формувати в учнів навички правильного читання складів із виучуваним звуком.

Обладнання: склади написані на дошці.

Ігрова дія. Ваша команда має прослизнути між складами, мов змійка між камінцями.

Правила гри: клас ділиться на дві команди (за варіантами). Члени кожної команди по черзі читають по одному складу. Перемагає та команда, яка жодного разу не помилиться.

ма                  мо

му                  ми

ом                  ам

ми                  му

ум                  им

ам                  ма

мо                  ум

им                  ом

 

Гра "Метелик"

Учень викладає з розрізної азбуки слово мама. Метелик "сідає" на останню букву і закриває її. Вчитель замінює останню букву: мамо. Учні читають нове слово.

Аналогічно замінюється остання буква на и, у.

 

Скоромовка

Мила Мила мишку милом,

Мила мило упустила.

Упустила Мила мило,

Мишку милом не домила.

 

Мавпенятко мовить: Мамо,

Масла, моркви, маку мало!

Миска, мамочко, мілка

Мало містить молока.

 

 Фізкультхвилинка

У двері стука фізкультхвилинка

Уже затерпла у діток спинка.

Тягнем до сонця маленькі руки,

І присідаєм легко, без муки.

А тепер встали і ледь прогнулись

Хвилинка щезла, а ми й не зчулись.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: малюнок.

 

 


Буква І

   

 

Гра "Виділення слів зі звуком [і] з вірша"

Індик кричить до корови:

Ти чому така здорова?

А корова індикові:

А тому, що я корова!

                   (Г. Чубач)

 

Ідуть в хату до індика

Звірі на гостину

У малого індичати

Нині іменини.

Імениннику несуть

Іграшки й іриски,

І солодкого ізюму

Три великі миски.

                (О. Лещак, Е. Міляновський)

 

Гра "Дай ім'я ляльці"

Учні дають імена дівчинці та хлопчикові, які б починалися літерами І (Ірина, Ігор, Іван, Ілля, Інна.)

 

Гра "Назвіть одним словом"

На столі виставлені різні іграшки.

Назвіть предмети, виставлені на столі. Як називати їх одним словом? (Іграшки.) Які іграшки є у вас? Якими іграшками ви найбільше любите гратись? Як ви ставитесь до своїх іграшок?

 

Гра "Впіймай звук [і]"

Ми любимо весну,

Зелену, чудесну,

Грімницю у тучі,

І дощик співучий,

І луки широкі,

І ріки глибокі,

І поле веселе,

І рідні оселі,

І цвіт у маю

Всю землю свою.

             (М. Стельмах)

Скоромовка

Ішов індик з індичкою,

Ішов понад водичкою,

А за ними індичатка...

Порахуймо їх, дівчатка.

 

Летів горобчик,

Сів на стовпчик.

Прибіг хлопчик,

Утік горобчик.

 

 Фізкультхвилинка

"Раз" підняти руки вгору,

"Два" нагнутися додолу

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкаєтесь підлоги.

"Три", "чотири" прямо стати,

Будем знову починати.

Потім разом всі присядем

І за парти разом сядем.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: ім'я.

 

 

 

 


Буква Н

     

 

Гра "Впіймай слово зі звуком [н], [н']"

Непосида не сидить.

Не уміє щось робить.

Не уміє він навчатись.

Не уміє з нами гратись.

Непокірний має норов.

Нам за нього просто сором!

                        (Г. Чубач)

 

На довгу нитку намистинки

Настуся хоче нанизать.

Вона, напевне, буде нині

На нашім святі виступать.

   (Н. Забіла)

 

Гра "Дощик"

Учитель викладає на набірному полотні слово Ні□а з пропущеною літерою н. (Хмарка своїми краплинами змила літеру.)

Якої букви не вистачає, щоб вийшло слово Ніна? (Учні підставляють букву н замість чистої картки)

Прочитайте слово. Який звук позначає буква, яку ви підставили?

Потім учитель забирає першу літеру.

Яку літеру змив дощик? (Н) Візьміть букву Н і поставте її на місце. Подумайте, яку саме букву н треба взяти. Який звук позначає ця буква? Діти пояснюють, коли буква н позначає звук [н], а коли [н'].

 

Гра "Упіймай звук"

А носоріг уздовж доріг

Насіяв незабудок.

І написав: "Не насмітіть!

Не наступіть! І не зірвіть! ­

Нехай на радість будуть!"

                          (Т. Коломієць)

 

Скоромовка

Норці в нірці не сидиться,

Непогоди не боїться.

Норка нишком нирк у хащу,

Не знайти її нізащо.

 

На ріці серед мілин

Збудував собі лин млин,

Гріло сонце мілину,

І дрімалося лину

 

 Фізкультхвилинка

Стали, діти, біля парт.

Кожен з вас здоров'я варт.

Піднімайте руки вгору,

Сонце сили додасть хворим.

Присідайте до землі,

Будуть сили немалі

А тепер взялись за руки,

Хай покинуть слабкість й муки

Нам же далі працювати,

То й здоров'я треба мати.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: новий.

 

 


Буква Л

 

Гра "Впіймай звук [л]"

Лис, лисиця й лисиня

Ходять полем навмання.

Їх мисливці не знаходять,

Бо вони стежками ходять

                   (Г. Чубач)

 

Люблять ластівки літати,

Дім під стріхою ладнати.

А лелеки прилітають

Дім на стрісі викладають

 

Гра "Прибираємо у квартирі"

Уявіть собі, що ми прибираємо у квартирі. Переставимо меблі у назвах яких є звуки  [л], [л']. (Стіл, стільці, ліжко, лавка.) Помиємо посуд у назвах якого є звуки [л], [л']. (Тарілка, лійка, ложка, виделка.) Поставимо квіти у вазу, в назвах яких є звуки [л], [л']. (Гладіолус, лілія, конвалія, лотос.)

 

Скоромовка

В лісі лиса лось зустрів,

Лис до лося засвистів.

Лось злякався і од лиса

Дременув скоріш до лісу.

 

Лис малий і більший лис

По гриби ходили в ліс.

Заздрить  білка в лісі лису

Лис лисички ніс із лісу.

        (Л. Куліш-Зіньків)

 

 Фізкультхвилинка

Гуси-лебедї летіли,

На лужку зеленім сіли,

Посиділи, поклювали, покружляли,

Піднялися, полетіли,

А за парти діти сіли.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: лелека, лінійка, лялька.   


Буква В

 

Гра "Впіймай звук [в]"

Ворон ворону кричав:

Ти у мене сир украв!

Ворон ворону сказав:

Я не крав, а просто взяв!       

                       (Г. Чубач)

 

 Звірята прислали вам цікаві завдання. Вовчик склав про себе вірш і просить вас "піймати" слово зі звуком [в].

Вовк до школи не ходив.

Вовк уроків не учив.

Не читав і не писав,

І по нотах не співав,

Так нічого він й не знав.

   (Г. Бойко)

 

Вовк ведмедя розбудив:

Вже весна, гуляти йди!

Виліз велетень з барлоги

Вовк втікає в ліс від нього.

   (І. Січовик)

Гра " М'ячик "

Мета. Формувати в учнів уміння добирати слова із виучуваним звуком.

Обладнання: невеликий м'ячик.

Ігрова дія. До нас у гості закотився м'ячик. Той, до кого він потрапляє, має сказати йому слово у якому є звук [в].

Правила гри: вчитель дає першому учневі м'ячик, той називає слово із виучуваним звуком і передає м'ячик наступному, який теж називає слово, і т.д. (Вазон, вода, веселий, вечір, мова, віник, ворона, два, удав, новий.)

 

Гра "Підберіть слова з буквою в

(Вінок, велосипед, веселка, водоспад, виноград, умова, волошки, вулик, вареник)

Скоромовка

Верх за верхом верховина.

Їде верхи дід до сина.

Їде верхи вир минає:

Верховина виростає!

 

Вітер віти привітав

Довгі віти погойдав.

 

Віл везе важучий віз

Вовну, вату, верболіз.

Вперся віл і впало з воза

Вісім в'язок верболозу.

           (Ю. Кругляк)

 

  Фізкультхвилинка

Час наступає взятись за діло

І повернутись вправо і вліво.

Двічі наліво, двічі направо,

Будемо мати ми гарну поставу.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: виразно, влітку, ворота.

 

 

 


Буква С

 

Гра "Виділи звук [с] із слів"

Слоненя матусю просить:

Принеси мені на носі

І пахучої трави,

І солодкої халви!

            (Г. Чубач)

 

Якось в січні у суботу

Спав в ставочку сом.

І такий смачний приснився

Тому сому сон.

Сом спросоння облизнувся,

І не взнали ми,

Що за сон приснився сому

Посеред зими.

   (О. Лещак, Е. Міляновський)

 

Сіло сонце на сосну.

Сонно мовило: "Засну!"

Сосни сонечко гойдали.

Сосни сонечко благали:

Сонце, сонечко, не треба,

Стане темно нам без тебе!

   (Г.Чубач)

 

Гра "Де чиє місце?" 

На дошці предметні малюнки: сонце, самовар, синичка, сумка. Над малюнками в довільному порядку прикріплені картки зі складами: са, су, со, си. Учні знаходять склад, який "заблукав". З'єднують його з відповідним малюнком.

 

Гра "Утвори слова". (Утворюють слова із запропонованих слів)

Аналітико-синтетичні вправи.

Діти, утворіть слова із запропонованих букв.

с

о

н

і

с

а

м

і

с

т

(Сон, ніс, сам, міст.)

Утворіть нові слова, переставляючи літери у такому порядку,  як показують цифри. Які слова утворилися?

(Сосна - насос, смола - масло)

З одних і тих же букв можна скласти різні слова.

 

Сорока і синиця

В саду знайшли суницю.

Вони її зірвали,

У мисочку складали.

 

 Скоромовка

В ставі не спиться вусатому сому.

Сому вусатому сумно самому.

 

Соловейко навесні

Заспівав свої пісні.

 

Гра "Сонячні промінчики"

       Сонечко вирішило оглянути свої володіння і пустило на Землю чарівні промінчики. Ці промінчики любили знаходити предмети, в назвах яких є звук [с], [с']. Пограємось разом із чарівними промінчиками.

Сонячний промінчик зазирнув до кухні. Якого посуду він торкнеться? У яких назвах є звуки [с], [с']? (Салатниця, сільниця, склянка, каструля, сковорідка.)

  У назвах якого взуття є звук [с]? (Сандалі, босоніжки.)

Які фрукти у садку він обере зі звуком [с]? (Абрикос, слива, персик.)

У назвах яких тварин є звуки [с], [с']? (Лис, собака, свиня, косуля, рись.)

Яких родичів Сонячний промінчик зустрів на городі? (Соняшник, сонечко-комашка.)

Які овочі йому сподобалися на городі? (Салат, редиска, капуста.)

Яких дерев зі звуком [с] він торкнувся у лісі? (Сосна, осика, ясен, смерека.)

 

 Фізкультхвилинка

Сонце спить, небо спить,

Навіть вітер не шумить.

Рано-вранці сонце встало

І проміння всім послало:

Траві низенькій-низенькій,

Деревам високим-високим...

Пташки у вирій відлітають,

А діти тихенько за парти сідають.


Буква К

 

Гра "Знайдіть слова зі звуком [к]"

Скочив котик на курник

В курнику здійнявся крик,

Тільки квочка не кричала,

А крилом курчат вкривала.

 Котик сам собі сказав:

"Ох, як я їх налякав."

         (Г. Чубач)

 

Гра "Утворення нових слів"

Утворення нових слів шляхом нарощування звука (на початку або в кінці) до поданого слова: лин - клин, гра - грак, віти - квіти, рано - ранок, коса - косар.

 

Гра "Знайди зайвий склад"

  КА  КУ  НО КИ ЛА КІ СА

 

Гра "Визнач позицію звука [к] в слові"

Коза, гуска, миска, клоун, рак, їжак, мак, колосок.

 

Скоромовка

Клює курка крупку.

Крупка дрібненька, курка рябенька.

 

Ходить квочка

Коло кілочка,

Водить діточок

Коло квіточок.

 

 Фізкультхвилинка

Руки в боки, руки так,

І зробили, як літак.

Помахали ми руками та ногами

І ще трохи головами.

 

 Фізкультхвилинка

Стигли ягоди в саду.

Позбирати їх піду.

Тут червона полуниця,

Там черешня білолиця.

Вишні просяться червоні.

Дам їх Саші, Колі, Тоні,

Їжте, діти, вітаміни.

То позбудетесь ангіни.

Щоб хвороби вам не знати,

Треба ягідки вживати.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: кватирка, Київ.

 

 

 


Буква Р

   

 

Гра "Звук упіймай слово називай"

[р, а, к], [р, о, с, а], [к, р, о, л, и, к], [р, і, к].

 

Гра "Виділи слова із звуком [р]"

Равлик грався серед трав,

Хаткою хвалився,

Потім ріжки заховав

Я й не роздивився.

               (Г. Чубач)

 

Ромашки рвати ми ходили

над річкою в рясній траві.

І раптом равлика зустріли

із ріжками на голові.

 

Гра "Знайди подруг Ромашки"

На дошці предметні малюнки: троянда, чорнобривці, хризантема,  мак, ірис, жоржина, тюльпан, нарцис. Учні називають ті квіти, у яких є звук [р].

Гра "Додай склад"

До складу ра додай другий склад, щоб вийшло слово. (...ма, ...нок, ...дість, ...нець, ...діо.)

 

Скоромовка

Редьки, ревеню, редиски

Назбирали ми три миски.

У полі просо, у просі роси.

 

 Фізкультхвилинка

Потік дзюрчить.

Потік біжить,

А сарна наша хоче пить.

Присіла сарна край струмка.

Встромилась мордочка тонка.

Як напилась вона води.

То стала жвава, хоч куди.

Скакала сарна по стежках,

Забула сарна геть про страх

Та зупинилася на мить,

Як вчула вовчик десь гарчить.

У кущик хутко заховалась,

Бо геть до смерті налякалась.

 

 

 


Буква П

 

Гра "Назви слово із звуком [п]

Півник півнику сказав:

Я сьогодні не проспав!

Та і завтра не просплю,

Бо будити всіх люблю.

                   (Г. Чубач)

 

Гра "Букви загубились"

На дошці рукописним шрифтом написані слова без літери п.

...асіка  ла...ка  ...оліна

...авук  са...ка  ...авлинка

На місці крапок вставте букву. Прочитайте слова.

 

Гра "Допоможіть Поліні зібратися до школи"

Вчитель називає слова, що означають предмети, які треба взяти до школи. Учні сплескують, почувши слово зі звуком [п].

Слова для гри: ручка, пенал, папір, буквар, портфель, пропис, підручники, фарби, альбом, папка.

 

Гра "Нагодуй зайчика"

Мета. Формувати у дітей навички правильного читання слів із виучуваною літерою.

Обладнання: малюнки із зображенням зайчика і моркви, намальовані на дошці сходинки.

Ігрова дія. Зайчик дуже зголоднів, але для того , щоб дістати моркву, йому потрібна ваша допомога.

Правила гри: учні по черзі читають з букваря стовпчики слів. Якщо стовпчик прочитано правильно, зайчик піднімається на одну сходинку ближче до моркви. Учні читають до тих пір, поки зайчик не дійде до моркви.

 

Скоромовка

Пиляв Пилип поліна з лип.

Притупив пилку Пилип.

 

Пудель, півень, пелікан

Посідали на паркан

Пригощались залюбки

З полуниці пирогом.

 

 Фізкультхвилинка

Полетіли пташки.

Пташки невеличкі

Все літали, все літали,

Крильцями махали.

Так вони літали,

Крильцями махали,

На доріжку прилетіли,   

Крихти поклювали.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: папір, парасолька, подруга, посередині.

 


Буква Т

  

Гра "Спіймай слово зі звуком [т]"

Тигреня, тигреня,

Ти як наше кошеня.

Та тебе я не чіпаю:

Ти кусаєшся я знаю.

                        (Г. Чубач)

 

Гра "Вибери слова, яким добре "живеться" з буквою т"

І троянда, і тюльпан, і струнка тополя,

телефон і торт, труба і травинка в полі

всі вітають букву Т теплими словами:

Люба Т, нехай тобі добре буде з нами.

     (І. Макота)

Тигрик їде у трамваї

До ведмедя в Гімалаї,

В подарунок торт везе,

Три ватрушки і бізе.

 

Скоромовка

Кіт котив коток по току,

Коток попав на лапу кроту.

 

Тимофій товче томати

Сік томатний буде мати.

 

 Фізкультхвилинка

Осінній дощик крапотить.

Листок від холоду тремтить.

Краплина вдарила важка

І відірвала геть листка.

І закружлявся він в падінні.

Оглянув барви всі осінні.

Над ставом трішки покружляв

Де впасти місце вибирав.

Та часу мало мав листок,

То й ліг в травичку під дубок.

Лежать там буде до весни

І бачити солодкі сни.


Буква Е

Гра "Впіймай звук [е]"

Ему-мама, ему-тато

Люблять своїх еменяток:

Вчать красиво їх ходити

І розумно говорити.

               (Г. Чубач)

 

З тихим плескотом на берег

Рине хвилечка перлиста;

Править хтось малим човенцем,

В'ється стежечка золотиста.

     (Л. Українка)

 

Гра "Виділити слово із звуком [е]"

Етикетки Едік має,

На столі їх розкладає.

На малюнках: екскаватор,

Електричка, ескалатор.

 

Електропоїзд аж гуде.

Мчить по шляху своєму.

Його по рейках птах веде

веселий страус Ему.

   (Т. Коломієць)

 

Гра "Знайди звук [е] у назвах птахів"

На дошці малюнки птахів. (Сорока, орел, лелека, гуска, горобець, перепілка, соловей, шпак, дятел, зозуля, журавель.)

 

Скоромовка

А в неньки, неньки

Рученьки біленькі,

Кругом столу ходить,

Вареники робить.

 

Телевізор "Електрон"

Ремонтує дід Антон.

 

Пливе у морі пелікан,

Мріє він про океан.

 

 Фізкультхвилинка

Вмостився котик на дивані.

Котик сни дивився гарні.

Та як сонце завітало,

Жаркувато котку стало.

Він потягся лінькувато,

Розгорнувся дикувато.

Задні ноги позгинав.

За вушками почесав.

Він погладив живота,

Шубка в котка золота.

Тер він очі, м'яв він вушка.

Вуса лапками пригладив.

Де ж це мишка-шкряботушка?

Він у шлунок би спровадив.

 

 

 


Буква Д

 

Гра"Впіймай звук [д]"

Дятел дерево довбає

Короїдів добуває,

Бо вреднючі короїди

Дуже добрі для обіду.

               (Г. Чубач)

 

До Дніпра пливла Десна.

День чи два - ніхто не зна.

Як зустрілися ці ріки,

Поєдналися навіки.

 

Гра "Хто більше"

Діти знаходять на малюнку предмети, у назвах яких є звуки [д], [д']. Дерево, будинок, олень, дятел, котик, ведмедик, хлопчик, капуста, жолудь, лелека, диня, рибина, диван, кролик, дрова.

 

Скоромовка

Дзьоб у дятла долото:

Швидко видовбе дупло.

 

 Скоромовка

Дятлик на дубі шкідників збирає.

Дмитрик під дубом дрова рубає.

 

 Фізкультхвилинка

Щось не хочеться сидіти,

Треба трохи відпочити:

Руки вгору, руки вниз,

На сусіда подивись.

Руки вгору, руки

В боки і зроби чотири кроки.

Вище руки підніміть

І спокійно опустіть,

Розведіть їх в сторони.

Плесніть, діти, кілька раз

За роботу все гаразд.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: дідусь.

 

 

 


Буква З

   

Гра "Чи чуєш звук [з] в словах?"

Завітала в ліс зима,

Звірям свято принесла.

Звірі враз поприбігали

І ялинку одягали.

 

Гра "Сигнальна картка"

Вчитель читає віршик, а учні піднімають сигнальні картки, якщо у слові є звуки [з], [з'].

Зайчик в зарості забіг,

Щоб ніхто зловить не зміг,

І сидить тихенько,

Боягуз маленький.

               (Г. Чубач)

 

Гра "Віднови речення"

селом За озеро.   (За селом озеро.)

стали ковзани Ми на.  (Ми стали на ковзани.)

 

Скоромовка

Землерийка землю рила,

В нірці заступ загубила.

 

Скоромовка

Зайчик вибіг із лісочка,

Зебра збігла із горбочка.

 

 

 Фізкультхвилинка

Вийшли діти у лісок,

Заглянули за дубок.

Побачили зайчика,

Поманили пальчиком.

Зайчик, зайчик, пострибай,

Свої лапки виставляй.

Почав заєць танцювати,

Малих діток забавляти

Разом з зайчиком скоріше

Потанцюєм веселіше.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: загадка, зозуля.

 


Буква Ь

Хоч цей знак такий один,

Носика не вішає.

Літери, що перед ним

У словах м'якішають.

                  (Г. Чубач)

 

Гра "Багато - один"

Карасі карас... .

Дні ден... 

Лосі лос...             

Олені олень...              

Ведмеді ведмід...

 

Гра "Упіймай рибку"

На макетах рибок написані слова з пропущеними буквами.

КІН...                    Л...ОН               РИС...

 

        АЛ...БОМ            ОЛЕН...             КУЛ...КА

 

Гра   "Віднови слово"

Книжковий черв'ячок з'їв літери у словах. Допоможіть їх відновити. Лос..., ден..., кул...ка, л...он, пен...ок, опен...ки, пил...но. (Лось, день, кулька, льон, опеньки, пильно.)

 

Скоромовка

Загубилась в лісі рись,

Лось їй каже: "Не журись".

 

Скоромовка

Сів Січень на пень,

Просидів цілий день. 

 

   Фізкультхвилинка

Вийти за парти, стати всім в ряд,

Наче шикуємось всі на парад.

Руки попереду, нарізно ноги,

Вперед нахилитись, торкнутись підлоги.

"Раз" нахились, "два" піднімись,

В темпі виконуй і не барись.

 


Буква Б

Гра "Впіймай звук [б]"

Баранчики круторогі

Заросили босі ноги,

Поставали біля груші

І на сонці ніжки сушать.

                             (Г. Чубач)

 

Бавлять ранньої пори

Бобренят старі бобри.

Бубонить бобер до білки:

Бобреня боїться білки.

 

Гра "Розшифруй слова"

р, а, н, б, а (барабан); і, б, а, л, к (білка); у, б, д (дуб); т, р, о, б, а (торба); у, б, и, д, о, н, к (будинок); а, б, н, н, а (банан); а, р, б, а, н (баран).

 

Скоромовка

Бив баран у барабан,

А бобер у бубон.

Натомилися оба

Більше бить не будуть.

              (Г. Чубач)

 

Скоромовка

Біля броду бусол  бродить,

бусленя з собою водить.

Бережись, зелена жабко,

бо вполює бусленятко!

                   (В. Дмухар)

 

Скоромовка

Бором брів бобер до брата

борошна собі набрати,

бо бобриха й бобренята

будуть бублики вчиняти.

 

 

   Фізкультхвилинка

Зупиним навчання час.

Фізкультпауза у нас.

Руки, наче крила в птаха.

Що летить й не знає страху.

Вгору-вниз їх підіймаю

І доверху підлітаю.

А тепер метелик я,

Рух дає мені життя.

До плечей згорну я руки.

Колові зроблю я рухи.

А голівкою покрутим

Небезпек не має бути.

Якщо ж поруч небезпека

Геть втікаємо далеко.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: бабуся, бджола.

 

 

 


Буква Г

Гра "Виділи звук"

Галасливі горді гуси

Голосили до Ганнусі,

Ганнусенька, хоч маленька,

Годувала їх гарненько,

Гнала прутиком легенько:

Гиля, гиля, голосненькі!                                                                                           

 

Город гарненький у Ганнусі.

Там є горох і огірки.

Ганнуся гречна господиня

Все доглядає залюбки.

                                  (Г. Чубач)

 

Гра "Упіймай звук"

Гуска грає на гітарі,

ґелготить гусак гагарі,

ґаву горобець гукає,

гру веселу починає.

 

Грім гуркоче за горою,

Грім гуркоче над рікою.

Гуси з лугу йдуть додому.

Не бояться того грому.

 

Скоромовка

Гомоніли галка з граком,

Вдвох знайшли рогалик з маком.

 

Ніс Гриць пиріг через поріг,

Став на горіх, упав на поріг.

 

 Фізкультхвилинка

Готуємось, друзі, до нової вправи:

Сплетені пальці за голову ставим.

Ось і готовий дружний наш клас:

Руки вгору підняти на "раз".

"Два" опускаєм, видихаєм,

Наче той котик хребет вигинаєм.

 

Слова, значення,вимову і написання яких учні повинні засвоїти: гумка.

 


Буква Ґ

Гра "Впіймай звук [ґ]"

 

Ґава всілася на ґанку 

І сиділа там до ранку.

Вранці гуси пробігали,

Ґаву з ґанку проганяли.

 

Гра "Додай слово"

  Ґава летіла,

  на ґанок... (сіла).

  Аґрусу поїла

  й далі... (полетіла).

 

Гра "Найкращий фотограф"

На дошці - таблиця з текстом.

Ґава на базарі була,

Ґава сиру принесла.

Сіла ґава на ґанок,

Запросила грака на сніданок.

Учні кілька разів читають текст. Потім вчитель закриває смужкою окремі слова. Учні відтворюють "приховані" слова.

 

Скоромовка

Ґречні гуси біля ставу

Ґелготали без угаву.

Гуси гучно ґелготали

горобці зерно клювали.

 

 Фізкультхвилинка

Хмарка сонечко закрила,

Слізки срібнії зронила.

Ми ті слізки пошукаєм,

У травичці позбираєм.

Пострибаєм, як зайчата.

Політаєм, як пташата.

Потанцюємо ще трішки,

Щоб спочили ручки, ніжки.

Всі веселі? От чудово!

А тепер до праці знову.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: ґанок, ґроно, ґрунт, ґудзик.

 

 


Буква Ч

 

Гра "Назви слово зі звуком [ч]"

Чорно, чорно уночі.

Чорні очі уночі.

Чорні очі, чорні крила,

Чорна ніч усе накрила.

Через чорних тих сичів

Чорно-чорно уночі!

                                                               (Г. Чубач)

 

Гра"Повтори останній склад"

      Вчитель.                      Учні.

Грали у квача                ча - ча - ча.

Річка тече                       че - че - че.

Хліб у печі                     чі - чі - чі.

 

Літери учи                         чи - чи - чи.

Пиріжки печу                    чу - чу - чу.

 

Гра "Виділи звук [ч]"

Чапля без чобіт чвалає,

В чапленят чобіт немає,

І чаплиця  без чобіт

Мчить до чаплі на обід.

 

Гра "Придумай слово"

Я називаю слово, а ви слухайте і визначте перший склад. Далі самі придумайте слова з першим складом: чашка, часник, чай, чайка, чагарник, чабан, чавун, чарівник, частина, частівка, частувати.

 

Скоромовка.

В чаплі чорні черевички,

Чапля чапа до водички.

 

Чапля ходить під вербою.

Чайка в'ється над водою.

 

Чиєсь чудне чучело

Очам надокучило.

 

Почепила, мов дівчина.

Білі сережки черемшина.

 

 Фізкультхвилинка

Я маленький першачок.

Загорнувсь, мов їжачок.

Потім стану, мов жирафа,

Дотягнуся аж до шафи.

Пострибаю, мов зайча.

Політаю, мов грача,

Як берізка, погойдаюсь.

Відпочити постараюсь.

 


Буква Й

Гра "Впіймай звук [й]"

 

Вчитель читає віршик. Учні запам'ятовують і називають слова із звуком [й].

Йосип чемний і серйозний,

Скільки в нього світлих мрій!

В небо лине паперовий,

Кольоровий змій.

                    (Л. Лужецька)

 

Йоржа впіймав на вудку Йосип,

схопив і зойкнув: ой-ой-ой!

Не знав, напевне, Йосип досі,

який колючий йоржик той.

                        (Н. Забіла)

Гра "Утвори слово"

Утворіть і прочитайте слова, що "заховалися" на галявині.

         ра                       к   (гайок)

         зна     йо            мий  (знайомий)

         га                        н  (район)

 

Гра "Багато один"

Гаї - гай,

чаї - чай,

раї - рай,

чемні - чемний,

веселі - веселий,

сірі - сірий,

успішні - успішний.

 

Скоромовка

Йшов по колії трамвай,

Зайченятко віз у гай.

 

Зайчик Ой і Зайчик Ай

Гратися побігли в гай.

Ой, Ой, Ой! Ай, Ай,Ай!

Кличе мама на весь гай.

 

   Фізкультхвилинка

Я пилинка, ти пилинка.

Угорі висить хмаринка.

Дощик нас не налякає,

Ми радіємо й кружляєм,

І на землю всі сідаєм.

Із землі ми повставали

І за парти посідали.

 


Буква  Х 

 

Гра "Назви слово зі звуком [х]"

Хтось хитренький хитрував

Нашу хвіртку поламав.

"Хто це? Хто це?" я питав,

Та ніхто про те не знав.

А хитренький за хлівом

Спав собі солодким сном.

Уві сні тихенько хрюкав

І слова мої не слухав.

                    (Г. Чубач)

 

Я люблю свою хату і подвір'я, й садок,

Де і сонце багато, і в жару холодок.

Тихо й затишно квіти біля хати цвітуть,

І невтомно все літо бджоли в квітах гудуть.

 

Гра "Склади слово"

           Діти, Пізнайко пропонує цікаве завдання, скласти слова з поданих букв: о, р, х; а, т, х, а; і, л, х, б. (Хор, хата, хліб).

 

Гра "День і ніч"

На команду "Ніч!" учні заплющують очі і слухають. Вчитель читає слова: (хатина, город, ховрах, листок, хліб.) На команду "День!" учні називають слова зі звуком [х].

 

Гра "Хто більше"

Добір слів зі звуком [х] в різних  позиціях.

Хмара, хліб, хата, муха, черепаха, заховала, горіх, сміх, успіх.

 

 

Скоромовка

Ховрашки хотіли хліба

ховрашкам давали рибу.

Хом'ячки халви хотіли,

та просити не уміли.

                   (За Г. Чубач)

 

Захворів малий ховрах,

Схуднув так, що просто жах.

 

 Фізкультхвилинка

М'які звуки дуже ніжні,

Мов сніжинки білосніжні.

Хоч про літо наша казка,

Та вставайте-но, будь ласка.

З неба капає вода,

На земельку осіда.

А тоді встає туман,

З білих хмар ляга оман.

Та як холод насідає,

То сніжинки опадають

І кружляють в танці мило,

І вкладаються безсило.

Вітер пісеньку співа,

Ніжні шепче їм слова.

Спочиває все в спокої,

Відпочили й ми з тобою.

 

 


Буква Я

Гра "Чую звук [я]"

З ярмарку Зоя йшла,

Кошик яблучок несла.

Ягнятко зустріла,

Яблучками пригостила.

 

Над шляхом Явдошка шукала волошки.

Явдошко, волошки шукати облиш:

Над шляхом ти знайдеш один лиш спориш.

 

Гра "Відгадай моє ім'я"

Діти, у нас в гостях дівчатка...

Вчитель виставляє ляльки і картки з друкованими літерами: а, Я, р, и, н; с, л, а, Я, р, о, в, а; а, Я, н; а, Г, я, л; л, В, а, я, та пропонує скласти ім'я дівчаткам (Ярина, Ярослава, Яна, Галя, Валя.)

 

Гра "Комп'ютер"

 Учитель читає скоромовку, а учні слухають і запам'ятовують слова з літерою я.

        Яків та Яринка яблука збирали

         І маленьку ящірку в траві налякали.

 

Скоромовка

Порося, ягня та як

Не зустрінуться ніяк.

 

Скоромовка

Якось Яків сіяв мак

Так-сяк, абияк,

Виріс ярий Яків мак,

Та щось коле, як їжак.

 

 Фізкультхвилинка

Ой, ялинко, зелененька,

Ти була колись маленька,

А тепер ти ось така

І висока, і струнка.

Ось така, ось така,

І висока, і струнка.

Біля тебе ми, ялинко,

Заспіваєм пісню дзвінко.

Візьмем руки у бочок.

Затанцюєм гопачок.

У бочок, у бочок,

Затанцюєм гопачок.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: якір.   

 


Буква Ж

Гра "Впіймай Ж"

Жабка по стежині йшла,

Жолудь там вона знайшла.

Жолудь жуку дарувала,

З днем народження вітала.

 

Гра  "Добери склад"

   жа  -(ба)              жу  -(ки)             жо    -(лудь)            жи  -(то)

  -(ра)               -(равель)       -(жовтий)        -(ти)

  -(тка)            -(рнал)          -(рна)               -(ття)

 

Скоромовка

Жук у жовтому жакеті

Смажить жолудь в очереті.

 

Жабка спала в жабуринні,

жук під кущиком ожини.

 

 Фізкультхвилинка

Щось горобчик наш замерз,

Крильця притомились.

Він тремтить маленький весь,

Силоньки згубились.

Тож вставайте, не сидіть,

Горобчика будем гріть.

Ніженьками плиг, скік,

То вперед, а то убік.

Крильцями затріпотіли.

І горобчика погріли,

А тепер присіли й встали,

Щоби ніжки сили мали.

А тепер угору руки,

Щоб не знав горобчик муки.

Вже горобчик пожвавів,

Пурх! і гратись пролетів.

Ну, а учень тихо сів.


Буква Ш

 

Гра "Плескайте в долоньки"

Приготуйте долоньки. Почувши у слові звук [ш], плескайте в долоньки.

Шепче вітер "Ша-ша-ша,

Шубку білочка знайшла!"

Шелестить похила:

"Шубку білочка купила!"

 

Шматок сальця шукає мишка,

У нашій шафі шарудить.

Як шугуне на мишку кішка!

А мишка шусть у шпарку вмить!

 

Гра "Добери потрібний склад"

шко...   (ла),(ли)

пош...            (ши)

ма...на            (та), (шу).

 

Скоромовка

Шовкопряди і комашки

На каштані грали в шашки.

 

По широкому шосе

шелестіли шини.

По широкому шосе

шастали машини.

 

 Фізкультхвилинка

Вийшли друзі всі на грядку

Й почали фізкультзарядку.

Гуп-гуп, гуп-гуп.

Взяв дід ріпку за чуб,

Баба діда за сорочку,

Упираються ногами,

Тягнуть ріпку руками.

Промучились увесь день,

А вона сидить, мов пень.

А ви, діти, не сидіть,

Ріпку вирвать поможіть ...

 

 

 

 


Буква Ц

 

 

Гра "Знайди слово з буквою ц"      

Цапок водицю п'є з цеберка,

скубе травицю у саду.

Солодкий цукор чи цукерка

це теж цапкові до смаку.

 

Цуценятко на танок

Кицю запросило

Жвавий вийшов гопачок

Горобцю на диво.

 

Через ліс-переліc

Сюди заєць забіг,

Утікав від лисиці

Загубив рукавиці.

А ми вовну знайдем,

Рукавиці сплетем,

Подаруємо зайцю,

Хай не мерзнуть пальці.

             (М. Стельмах) 

 

Скоромовка

Цвірінчали дві синиці,

Заважали спати киці.

 

Летів горобець,сів на хлівець.

Як вийшов стрілець, то й утік горобець.

 

 Фізкультхвилинка

Вітер віє нам в лице,

Захиталось деревце.

Вітерець все тихше, тихше,

Деревце все вище, вище.

Руки вверх, руки вниз,

Крок вперед і повернись!

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: цукерка, цукор.

 

 


Буква Ї

Гра"Плескаємо в долоні"

Їжак покликав їсти й пити

своїх маленьких їжачків.

Та не схотіли їсти діти

він їхню їжу сам поїв.

 

Ївга, котик та щеня

їздять по гриби щодня.

Ївга звірам помагає:

сироїжки їм збирає.

 

Гра "Один багато"

Артикуляційно-слухові вправи. (Вчитель називає слово в однині, а учні ставлять його в множині.)

      гай - гаї   коровай - короваї   змій - змії

      край - краї  водограй - водограї  звичай - звичаї

 

Скоромовка

До їдальні "Маслючок"

Біг поїсти їжачок.

 

Наварили смакоти - будем їсти я і ти.

А сороки і ворони будуть їсти макарони!

 

 Фізкультхвилинка

До сонечка руки ми підняли,

Потім в різні сторони розвели.

Потім ставим ніженьку на каблук.

І отак притупнемо: тук та тук.

А тепер за руки ми всі взялись

І по колу весело враз пройшлись.

Славим світло сонечка, славим дня,

Хай здоров'я діточок виповня.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: їжак.   


Буква Ю

Гра "Назви слово з буквою Ю"

Юрасик любить працювати.

він юний садівник юннат.

З юрбою малюків завзятих

За школою він садить сад.

 

Гра "Хто більше?"

Юрій, Люся, Юлія, Юхим, Люда, Люба, Юстина.

 

Гра "Склад за складом доганяй, ціле слово складай"

Хтось у нашій шафі наробив шкоди порозганяв склади. Напевно,тут побувала Мишка-Шкряботушка. Та ви, діти, старанні, і зможете поновити ці слова.

                 (юр)               (ю)                 (юш)                (юр)

                 (та)                 (ннат)            (ка)                  (рок)

 

Скоромовка

Юра ловить рибу ловко,

Скоро мовить скоромовку.

 

Юлик з Юрою юннати.

Юрик з Юликом два брати.

 

 Фізкультхвилинка

Вже і сонечко пригріло.

Вже посунулись сніги.

Де було геть зовсім біло.

Проталин стеляться круги.

Як же вітер, діти, дише?

Як дерева він колише?

Як прогинаються берізки?

Як же чешуть свої кіски?

Як же птахи прилітають?

Як радіють вони й грають?

А тепер присіли й встали.

Втому нашу геть прогнали.


Буква Є  

Гра "Назви слово зі звуком [є]"

Жовте листя опадає,

Облітає тихий сад.

Рання осінь поспішає,

Наступає листопад.

        (Л. Первомайський)          

 

Єнот навчав синка єнота

Є в лісі річка і болото.

Є мисливець він полює.

Єгер є він ліс пильнує.

 

Гра "Які слова пишуться з великої букви"

Єва, Євген, Єгор, Єфросинія, Євдокія імена.

Європа частина материка.

 

Гра "Хто у слові командир"

Мета. Узагальнити і систематизувати знання учнів про букви, що позначають голосні звуки.

Обладнання: букви А, О, У, И, Е з розрізної азбуки для кожного учня.

Ігрова дія. У словах "керують" букви, які позначають голосні звуки, адже скільки голосних, стільки і складів. Спробуємо відшукати командирів у кожному слові.

Правила гри: вчитель називає слова, а діти піднімають картки із буквами, що позначають голосні, які є в цьому слові. Наприклад: метро - е, о; столиця - о, и, я.

 

Скоромовка

Пливе у морі пелікан.

Мріє він про океан.

 

Єгер знає, що єхидна

До єнота вкрай єхидна.

 

 

   Фізкультхвилинка

Сів метелик на травичку

І рахує рахівничку,

1, 2, 3 ти, метелику, лети.

Крильця вже за головою.

Тож дивись перед собою.

Випрямляємо хребет,

Крильця зводимо вперед,

Мов метелики, літаєм,

Крильця зводим, розправляєм.

 


Буква Щ

Гра "Впіймай букву Щ"

Щука вчила щученя

Зуби чистити щодня:

Швидко щіточку бери,

не лінуйся, гарно три.

Зуби треба берегти,

ми ж бо щуки я і ти.

 

Ще дощ іде, періщить злива,

Щенятко вимокло, як хлющ.

А щиглик, щебетун щасливий.

Щебече, пурхнувши на кущ.

 

Гра "Яке слово зайве?"

Щиро, гордо, щедро.

Щасливі, блищить, блимає.

Щедрувати, співати, щебетати.

 

Скоромовка

Дощ плющить на зелен плющ,

Під кущем сховався хрущ.

 

Скоромовка

Щиглі в кущах пищали,

Щоранку  сповіщали:

"В кущах вітрище свище,

Гуляє морозище"

 

Скоромовка

Щука варила

борщик у горщику,

щавель у борщику.

А до борщу

ще й по лящу.

 

 Фізкультхвилинка

Ішов дід до лісу

Ранком по гриби.

А навколо нього

Високі дуби.

Пташка між гілками

Угорі літа.

От би діду скинуть

Хоч трохи літа.

Дід траву розсуне,

Грибів набере.

В плетену корзину

Рівненько складе.

Баба зварить юшку

Ранньої пори,

А дід наздирає

Для кози кори.

Буде бабі з дідом

Молоко парне,

Може, коли днями

Й внучка зазирне.

 

 


Буква Ф

 

Гра "Назви слова з буквою Ф"

На майдані, де фонтан,

У футбола грав фазан.

Був би класний футболіст

Заважає пишний хвіст.

 

Гра "Закінчи речення"

Фазан  і фламінго це назви... ( птахів).

Фіалка і фікус це назви... ( рослин).

Фотограф і фермер це назви... (професій).

Слова всі ці назви... (предметів).

 

Скоромовка

Фрукти корисні усім

І дорослим, і малим.

Файні будуть щоки

Від фруктових соків.

 

Скоромовка

Фантазером був фазан

Фарбу вилив у фонтан.

 

     Фізкультхвилинка

По доріжці, по стежині

Червона Шапочка іде.

У своїй малій корзині

Бабусі їстоньки несе.

Поставим кошика на землю,

Вгору руки підіймем,

Трохи ними поплескаєм,

Трішки ними потрясем

Пошукаєм ягідок,

Покладемо в свій роток.

Кошик в руки ми візьмем,

Тихо крадучись, ідем,

Щоб нас вовчик не спіймав,

На обід щоб нас не мав.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: фартух.

 

 


Буквосполучення ДЗ

Гра "Впіймай буквосполучення ДЗ"

Дзвоники.

Дзвоники синенькі,

дзвоники тоненькі,

славте день!

Дзвоніть, вигравайте,

дзвоном зустрічайте

нас, дітей!

Дзінь та дзень!

Дзінь та дзень!

Дзвоніть дзвінко увесь день!

 

Скоромовка

Дзьобнув хлібця горобець,

Дзьоб обтер об стовбурець.

Барабольки подзьобав,

По бруківці пострибав.

 

 Фізкултхвилинка

Раз! Два! Всі присіли,

Потім вгору підлетіли.

Три! Чотири! Нахилились.

Із струмочка гарно вмились.

П'ять! Шість! Всі веселі.

Крутимось на каруселі.

Сім! Вісім! В поїзд сіли.

Ніжками затупотіли.

Дев'ять! Десять! Відпочили.

І за парти дружно сіли.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: дзиґа, дзьоб.

 

 


Буквосполучення ДЖ

Гра "Утвори слово з джу та дже"

 хо -    - рело

 си -    - рела

 во -  джу  дже   - рельце

 ра -    - рельця

 

Скоромовка

Женя з бджільми не дружив

Завжди Женя бджіл дражнив.

Женю бджоли не жаліли,

Та дражнила нажалили!

 

Бджоли, бджоли, бджоленята,

Вилітайте погуляти.

 

 Фізкультхвилинка

Руки вгору! Погойдали

Це дерева в лісі.

Опустили і стріпнули

Збив росичку вітер.

Руки в сторони, змахнули

Летимо, мов птахи.

Приземлились, відпочили

Руки-крила склали.

 

Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: джміль.

 

 


Апостроф

 

 

Я такий  же, як знак розділовий

І відомий шкільній дітворі,

Та в словах української мови

Я пишусь не внизу, а вгорі

Спробуй лиш написати сім'я (ім'я)

Зразу  стану потрібним і я.

 

Гра "Утвори нове слово з апострофом"

 горобець ... (гороб'ятко) дерево ... (дерев'яний)

 соловей ... (солов'ятко) солома ... (солом'яний)

 голуб ... (голуб'ятко)  трава ... (трав'яний)

 ластівка ... (ластів'ятко) кропива ...(кропив'яний)

 

 

Гра "Утвори словосполучення"

  М'який ... (диван), солом'яний ... (бриль), дерев'яна ... (ложка)

  солов'їний ... (спів), гусяче ... (пір'я), сухий ... (бур'ян).

 

Гра "Овочі"

Мета. Узагальнити та систематизувати знання учнів про голосні та приголосні звуки.

Обладнання: малюнки із зображенням овочів.

Ігрова дія. Восени люди завжди збирають урожай. Ми з вами  сьогодні теж будемо збирати урожай, але незвичайний: він складатиметься із назв овочів.

Правила гри: малюнки із зображенням овочів розміщені по всьому класу. Вчитель дає завдання, а учні підбігають до того малюнка, який відповідає йому. Приклади завдань:

Знайдіть овоч, назва якого:

  - починається з голосного звука (огірок);

  - починається з приголосного звука (помідор);

  - містить звуки  [к, а, п, у, с, т, а].

 

 

 

Гра"Хто більше"

 (Хто більше запам'ятає слів з апострофом)

В п'ятницю у надвечір'я,

Як туманцем потягло,

Сонце плавно у міжгір'я

Спочивати попивло.

На подвір'ячку, під в'язом

Вся зібралася сім'я:

Відпочить, побути разом

Та послухать солов'я.

Вечоріє. На подвір'ї

Вся сім'я рядком сидить...

Перше випливло сузір'я:

Вабить, манить і мигтить.

                              (Н. Красоткіна)

 

 Фізкультхвилинка

Дзінь-дзелень, дзінь-дзелень,

Працювали цілий день.

Всі вставайте-но з-за парт.

Починаєм фізкультстарт.

Біжимо ми тихо-тихо,

А за нами вовк, мов лихо.

То ще швидше рухаймось.

Вовку з'їсти не дамось.

А тепер в кущі сховались,

Наче вовка настрахались,

 

А тепер спокійно встали.

Втоми наче і не мали.

 


Гра "Так чи ні"

Зіграти хочеться мені

З тобою, друже, в "Так чи ні".

Тобі питання задаю,

Готуй же відповідь свою.

Відповідай, коли мастак,

Єдиним словом "Ні" чи "Так"

 

      1. Скажи, співає сом пісні? Не гайся з відповіддю! (Ні)

      2. Чи вміє плавати гусак? Ну що на це ти скажеш? (Так)

      3. Скажи мені, червоний мак в січневу пору квітне? (Ні)

      4. А крокодили на сосні свої будують гнізда? (Ні)

      5. Чи може вище гір літак у вишину злетіти? (Так)

      6. Узори пишні на вікні мороз малює взимку? (Так)

      7. Чи достигають навесні пшениця й жито в полі? (Ні)

      8. Ріка біжить у далині. Чи є у неї ноги? (Ні)

      9. Чи правда це, що вовк усмак наївся груш і яблук? (Ні)

      10. А під кінець скажи мені цікава гра у "Так чи ні"? (Так)


Література

 

  1. Державний стандарт початкової загальної освіти. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.
  2. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. К. Видавничий дім «Освіта». - 2013.
  3. Вашуленко  М.С., Вашуленко О.В. Буквар: Підручник для 1 класу.
  4.  «Відгадай»:. Загадки, прислів'я. приказки та скоромовки у дитячому садку / Упоряд. Л.В. Гураш, Г.Г. Клюєва, А.М. Богуш.  К.: Рад. шк., 1981
  5. Ганна Чубач «Веселі хостики». Вірші - Х.: ВД "ШКОЛА", 2011.- 80 с. (Серія "Шедеври української поезії").
  6. Найкращі ігри та конкурси для дітей. Укл. Тесленко Н.В. вид. "Школа" 2003
  7. Савченко О.Я. Методика читання в початкових класах: Посібник для вчителя. К.: Освіта. 2007. 334 с.
  8. Серпухова І.Є. "Цікава дидактика" - Харків: "Ранок", 2003
  9. «Ставаймо в коло». Зб. дитячих ігор. -  К.: "Молодь", 1979
  10. "Сонечко" Хрестоматія для позакласного читання. "Казки, оповідання, скоромовки" – Ранок, 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

doc
Додано
5 листопада 2018
Переглядів
1929
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку