Методика роботи над синонімами в 1-4 класах.

Про матеріал
Робота над синонімами допомагає учням тонше сприймати слово, бачити в ньому, крім основного значення, ще й різні смислові та експресивні відтінки, а відтак бути точнішими у слововживанні. У процесі роботи над синонімами вчитель має сформувати у дітей уміння: — розрізняти в мовленні близькі за значенням слова; — добирати синоніми; — замінювати в тексті те чи інше слово відповідним синонімом; — самостійно вживати в готовому тексті дібране за смислом синонімічне слово; — самостійно вибирати із свого лексичного запасу найбільш влучний для висловлення власної думки синонім
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Робота над синонімами

Номер слайду 2

Робота над синонімами Робота над синонімами допомагає учням тонше сприймати слово, бачити в ньому, крім основного значення, ще й різні смислові та експресивні відтінки, а відтак бути точнішими у слововживанні. У процесі роботи над синонімами вчитель має сформувати у дітей уміння: — розрізняти в мовленні близькі за значенням слова; — добирати синоніми; — замінювати в тексті те чи інше слово відповідним синонімом; — самостійно вживати в готовому тексті дібране за смислом синонімічне слово; — самостійно вибирати із свого лексичного запасу найбільш влучний для висловлення власної думки синонім.

Номер слайду 3

Завдання вчителя під час роботи над синонімами  полягає в тому, щоб забезпечити успішне оволодіння кожним із визначених умінь і тим самим піднести рівень мовленнєвої культури школярів.

Номер слайду 4

Групи вправ з синонімами Збагачення лексики молодших школярів синонімами забезпечується системою практичних вправ, які, залежно від мети, можна класифікувати за такими групами: 1) вправи на розпізнавання синонімів серед групи поданих слів, у реченнях і текстах; 2) вправи на з’ясування спільного у значенні синонімів і їх семантичних відтінків; 3) вправи на добір до поданих слів близьких за значенням, введення їх у словосполучення і речення; 4) вправи на спостереження за функцією синонімів у мовленні; 5) вправи на використання синонімів у власних усних і письмових висловлюваннях

Номер слайду 5

Первинне ознайомлення із синонімами Ознайомлення учнів початкових класів з лексичним явищем синонімії (без уживання терміна) розпочинається в 2 класі під час вивчення розділу «Слово». Системний підхід до вивчення синонімів передбачає систематичну роботу над ними у процесі вивчення інших мовних розділів, передбачених програмою з української мови. Зокрема, під час вивчення розділу «Речення» доцільно знаходити близькі за значенням слова в реченнях, доповнювати речення синонімами.

Номер слайду 6

Вправи Вправа 1. Порівняй значення слів у кожній групі. Вибери близькі за значенням. Учні, батьки, школярі. Гарний, красивий, поганий. Розказувати, запитувати, розповідати. Вправа 2. Знайди зайве слово в ряду близьких за значенням. Говорити, розмовляти, кричати, балакати. Вправа 3. Випиши з довідки спочатку близькі, а потім протилежні за значенням слова до поданих. Близькі за значенням Протилежні за значенням Іти ___________________ ____________________ Мокрий ___________________ ____________________ Тиша ___________________ ____________________ Довідка: вологий, крокувати, шум, сухий, спокій, стояти.

Номер слайду 7

Поглиблення знань про синонімію як мовне явище У 3 класі розширюється уявлення учнів про синоніми, збагачується їхній синонімічний словник. Зокрема,третьокласники засвоюють термін синоніми, вчаться користуватися словником синонімів, добирати синоніми до поданих слів – різних частин мови, спостерігають за відтінками у значенні синонімів, ознайомлюються з роллю синонімів у тексті.

Номер слайду 8

Під час роботи з синонімами треба привчати дітей до використання словника синонімів для учнів початкових класів. Розпочати слід з ознайомлення школярів із цим видом словника: прочитати вступну статтю про його призначення, ознайомити з умовними позначеннями, правилами користування словником та будовою словникової статті.

Номер слайду 9

Вправи Вправа 1. Вибери синоніми з групи слів, які означають: 1) назви тварин: собака, кінь, корова, пес, кішка; 2) розмір: маленький, середній, крихітний, великий, мініатюрний; 3) процес утворення звуків: гавкати, свистіти, дзижчати, скавучати. Вправа 2. Вибери з поданих слів найбільш вдалий синонім для пояснення значення кожного із багатозначних слів. 1) шкідлива дівчинка, шкідлива звичка (вперта, небезпечна); 2) високий будинок, високий голос (великий, дзвінкий); 3) відкрити очі, відкрити воду (пустити, розплющити). Вправа 3. Запиши подані слова в дві колонки: до першої – синоніми, до другої – спільнокореневі слова. Сум, сумувати, журба, печаль, сумний, скорбота, горе. Вправа 4. Підкресли в тексті синоніми до слова хуртовина. Вітер налітає згори і знизу, безжально жбурляє сніжинки у вікно. Це вирує віхола. Вона загнала дітей до хати. А вони попритулялися лобами до холодних шибок і не відводять очей від сніговиці. Уявляють себе на санчатах, які підхопила заметіль, закрутила й понесла в поле. –

Номер слайду 10

4 клас У 4 класі робота над синоніма має бути спрямована на збагачення словникового запасу учнів синонімічними рядами, глибше усвідомлення значеннєвих відтінків слів одного синонімічного ряду, активне і свідоме застосування синонімів у власних зв’язних висловлюваннях. Ознайомлюючи четвертокласників із двома новими для них частинами мови – займенником і прислівником, необхідно загострити увагу дітей на тому, що займенники, які часто використовуються в текстах з метою уникнення невиправданих повторів, не є синонімами до тих слів, які вони замінюють, бо це різні частини мови.

Номер слайду 11

Вправи Вправа 1. Згрупуй прислівники в синонімічні ряди. Швидко, ледве-ледве, хутко, гарно, поволі, скрізь, скоро, прудко, красиво, повільно, прекрасно, усюди, жваво, повагом, чудово, повсюди, хуроше, прожогом, кругом. Вправа 2. Прочитай речення. Знайди і випиши з них синоніми до підкресленого прислівника. 1.Мама тихо відхилила двері до кімнати. 2. Хлопчисько стрибнув на паркан і беззвучно переліз на другий бік. 3. Нечутно ступає по густій траві лісник. 4. Безшелесно бродять під ліхтарем тіні. Вправа 3. Прочитай текст. Який недолік у ньому помітив? Відредагуй текст, використовуючи синоніми. За потреби скористайся словником синонімів. Ліс був мовчазний. Мовчазними стояли велетні дуби, сумуючи за теплими літніми дощами. У задумі стояли й мовчазні берізки, прощаючись із лагідними сонячними ранками. Мовчазною була й трава, заплутана в павутиння бабиного літа. Словник синонімів: німий, тихий, безмовний.

Номер слайду 12

Запитання: 1.З якого моменту починається вивчення синонімів? 2.Робота над синонімами повинна бути спрямована на? 3. Коли розпочинається робота з словником синонімів? 4.На яких частинах мови загострюється увага під час роботи над синонімами?

ppt
Додано
7 травня 2020
Переглядів
1114
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку