Міні-проект для 1 класу "Пані в золотім жупані"

Про матеріал

Міні-проект для учнів 1 класу з природознавства на тему "Пані в золотім жупані". Діти вчаться досліджувати знайомі предмети (в даному випадку - цибулю), розвивають пізнавальну активність, дізнаються багато нового і цікавого про відомий їм овоч, пробують вирощувати цибулю різними способами, вчаться працювати з комп'ютером разом з батьками.

Перегляд файлу

Пані в золотому жупані

Міні-проект для учнів 1 класу

Стислий опис: на уроках природознавства учням 1 класу при вивченні теми «Рослини нашого краю» пропонується міні-проект про цибулю. Група науковців знайде інформацію про цибулю, група лікарів розповість про користь цибулі для людини, дослідники виростять зелене піря цибулини у звичайній воді та у воді з деревним вугіллям, а журналісти розкажуть цікаві факти про цей корисний овоч.

Продуктами міні-проекту стануть мультимедійна презентація, доповідь, міні-енциклопедія та ємності з вирощеною цибулею.

Предмет, навчальна тема: основний навчальний предмет «Природознавство», тема «Рідний край». Міні-проект буде також стосуватися передмету «Основи здоровя».

Клас (вікова категорія): 1 клас, 7-8 років

Приблизний час вивчення теми: 1 тиждень

Державні освітні стандарти: основна мета навчального предмета «Природознавство» полягає у формуванні природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи; корекційний розвиток пізнавальної діяльності,  мовлення, емоційно-вольової сфери, особистості,  й на цій основі збагачення, розширення, систематизація пізнавального та соціального досвіду молодших школярів із затримкою психічного розвитку.

Навчальні програми: вчити порівнювати рослини;  розповідати  про господарське значення культурних рослин своєї місцевості; значення праці людей своєї місцевості; про необхідність захищати рослини  рідного краю;

вчити працювати в парах:  сумісно виконувати навчальне завдання (розглядати та аналізувати малюнки підручника);

вчити працювати в групі: розповідати про отриману інформацію, про спостереження у природі;

вчити орієнтуватися в умові завдання,  планувати його виконання, здійснювати поточний і кінцевий самоконтроль при виконанні природознавчого завдання; розповідати про власні емоції під час спостереження

Навчальні цілі та очікувані результати навчання учнів: дізнатися про види цибулі, користь для організма людини,  можливості вирощення її в домашніх умовах, цікаві факти про цибулю; формувати навички пошуку інформації за допомогою батьків та вчителя

Основні запитання  проекту:

ключове: Який найпопулярніший овоч у світі?

тематичні:

 1. Що таке цибуля? Яка вона буває?
 2. Для чого потрібна цибуля?
 3. Чи можна виростити цибулю вдома?
 4. Що цікавого ми знаємо про цибулю?

 

змістові:

 1. Які є види цибулі?
 2. Користь цибулі в житті людини.
 3. Як виростити пір’я цибулі вдома?
 4. Які цікаві факти ви знаєте про цибулю

 

Графік оцінювання:

на початку проекту: вхідне тестування (Додаток 1), презентація вчителем ключового запитання (Додаток 2), таблиця 3-Х-Д (Додаток 3)

впродовж роботи над проектом: консультування вчителем, спостереження за роботою груп, підказки й нагадування, таблиця 3-Х-Д

наприкінці роботи над проектом: самооцінювання, взаємооцінювання, рефлексія, завершення таблиці 3-Х-Д, картка самооцінювання, журнал взаємооцінювання, захист під час демонстрації результатів

Стислий опис оцінювання: оцінювання проекту проводиться в 3 етапи (вхідне, проміжне, підсумкове).На початку роботи над проектом діти проходять вхідне тестування з метою їх заохочення для роботи над проектом. Впродовж роботи над проектом учні заповнюють таблицю З-Х-Д, опрацьовують критерії оцінювання. Для проміжного оцінювання використовуються штампи різного вигляду і кольору. Наприкінці роботи над проектом учні презентують та захищають власні наробки.

Методичні засади:

попередні знання та навички: перед початком роботи над проектом учні повинні мати базові знання з природознавства згідно Державних стандартів, мати уявлення про навички роботи в Інтернеті, пошуку інформації, створення презентацій за шаблоном за допомогою батьків.

діяльність учнів та вчителя: до початку проекту проінформувати батьків про навчання за методом проектів за допомогою публікації. На початку роботи провести бесіду з учнями з використанням презентації. Учні переглядають презентацію, виконують завдання для визначення навчальних потреб, які представлені у формі таблиці З-Х-Д, відповідають на змістові питання у формі комп’ютерного тестування, знайомляться з тематичним та ключовим питанням, намагаються дати на них відповіді, висувають гіпотези. На цьому етапі учні об’єднуються у 4 групи. Перед кожною групою ставиться тематичне питання, яке пропонує вчитель. Учні продумують план проведення дослідження, вибирають дослідницькі методи, форми представлення результатів, знайомляться із критеріями оцінювання їх робіт. На цьому етапі перед початком дослідження, з учнями обговорюються запитання як знайти джерела достовірної інформації по темі дослідження і використати їх. Під час роботи над проектом вчитель демонструє презентацію вчителя завдань проекту, для залучення, допомоги і заохочення учнів для дослідження. Учні працюють у групах.

 1. ГРУПА “Науковці“ дає відповідь на ПИТАННЯ Які є види цибулі? та реалізує свою діяльність у вигляді  мультимедійної презентації.(Додаток 4)
 2.  ГРУПА “Лікарі“ дає відповідь на ПИТАННЯ Користь цибулі в житті людини та реалізує свою діяльність у вигляді  доповіді. (Додаток 5)
 3. ГРУПА “Дослідники“ дає відповідь на ПИТАННЯ Як виростити пір’я цибулі вдома? та реалізує свою діяльність у вигляді  ємностей з вирощеною цибулею.(Додаток 6)
 4. ГРУПА “Журналісти“ дає відповідь на ПИТАННЯ Які цікаві факти ви знаєте про цибулю? та реалізує свою діяльність у вигляді  міні-енциклопедії. (Додаток 7)

Для пошуку необхідної інформації учні з допомогою батьків використовують підручник, додаткову літературу та Інтернет. Знайшовши відповідну інформацію в Інтернеті діти з батьками записують адреси знайдених ресурсів у список використаних джерел. Учні використовуватимуть Інтернет для пошуку необхідної інформації та малюнків з фото; участі в інтерактивних опитуваннях, отримання вражень та відгуків інших людей щодо створеного ними продукту. Завершується робота над проектом демонстрацією результатів досліджень кожної з груп на конференції, яка проводиться у класі.

Диференціація навчання:

учні, що мають проблеми у навчанні: проводиться опитування, з метою виявлення кола інтересів дітей та визначення їх рівня підготовки. Діти забезпечуються матеріалами різних рівнів складності (фотографіями, ілюстраціями, поробками тощо). Вчитель разом з учнями створює словник термінів і явищ. За необхідністю невстигаючим  учням надається додатковий час для виконання завдання, проводиться  більше консультацій при виконанні роботи та постійний контроль і мотивація. Для найбільш ефективної роботи невстигаючі учні приєднуються до групи з більш активними дітьми.

 

обдаровані учні: учні заохочуються до аналізу та оцінювання додаткової інформації, яка стосується проекту і може допомогти краще розкрити питання. Об’єднати таких учнів у групу з дітьми, що мають проблеми у навчанні. Обдарованим  дітям можна дати складніше завдання.

 

Матеріали та ресурси:

технічне забезпечення: комп’ютер, цифровий фотоапарат, доступ до Інтернету, лазерний диск або флешка, принтер, мультимедійний проектор з екраном або телевізор

 

програмне забезпечення: програма для створення комп’ютерних презентацій, програма для роботи із зображеннями, програма для роботи з Інтернетом, програма для роботи з текстами

 

Друковані матеріали:

 

Підручники:

Т.В. Сак «Природознавство. Підготовчий клас»,

Т.Г. Гільберг, Т.В. Сак «Природознавство. Перший клас»,

Т.Є. Бойченко «Основи здоровя. Перший клас»,

О.В. Гнатюк «Основи здоровя. Перший клас».

Додаткова література:

Енциклопедія для дітей «Твоя перша енциклопедія», 

 

Обладнання та канцтовари: фотопапір, різнокольоровий картон та папір, роздруковані малюнки сортів цибулі та описи до них, нитки, голка

Інтернет ресурси:

 1. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F
 2. https://healthday.in.ua/travi/tsibulya-ripchasta
 3. http://dietychni-recepty.com/rizni-vydy-tsybuli-scho-vybraty/
 4. http://dovidkam.com/sadigorod/gospodarstvo/sorti-cibuli-z-foto-ta-opisom.html

Додатки

Додаток 1

Вхідне тестування

 1. Які види рослин ти знаєш?
 2. Культурні рослини це –
 3. До овочів належать такі рослини:
 • Огірок
 • Яблуко
 • Полуниця
 • Цибуля
 • Груша
 • Ківі
 • Смородина
  1. Вибери всі малюнки з цибулею

https://lh4.googleusercontent.com/puPq0kYj-hh9fnIXi8XHZAOHibQTM24Ad7C-r_FIlmdJWR8jGUEnDurhaEcIr00Awq8dMs4_kQ=w260  https://lh4.googleusercontent.com/CvYMiI-zvD1_21A_VoZ6UKQG68p4FRtDmk6hlbQrHQwPRxBJcdA8aW3fNcbuwFQTPH1e-kIfqA=w260 https://lh6.googleusercontent.com/yCaAY3lRkjasVJtnkcfOaV55EENvo2M-64OfpR7qoLDKon2dqAS9_T_IM5GvbaprqaDhrqwfMg=w260

 

https://lh5.googleusercontent.com/LLZSRpi6HF9dRneC7AfEGSl-CAd7UDcb2_hAqO8aFsRvltFZj_MiUPRNAJwF71KrXXQ-upJRiw=w260 https://lh6.googleusercontent.com/Tn9Hmva8j461DzQM_ubpXO7s6aa6CPAPr5wvxzlFklMRekoPmZb-t9eIMkuzMeWzvqLenNrFrA=w260 https://lh6.googleusercontent.com/bqZIy2htWP2yQ9cL39J4NKJKecPz7f--WwGw0h_7VAHlKtrcSHkijqqXgLFwN7Syeg4CyHX3ng=w260

 1.  Який найпоширеніший овоч у світі?

 

 

Додаток 2

Презентація основних запитань

 

 

Додаток 3

Таблиця З-Х-Д

Що ми Знаємо?

Що Хочемо дізнатися?

Про що Дізналися?

Цибуля – культурна рослина

Цибуля – овоч

Рослини потрібно захищати

Цибулю вирощують люди

 

Вся цибуля однакова чи ні?

Чи корисна цибуля для людини?

Чи можна виростити цибулю вдома?

Чи є щось цікаве, повязане з цибулею?

Є різні сорти цибулі

Цибуля допомагає боротися з застудою і веснянками

Вдома цибулю за тиждень можна виростити

Є багато цікавих факів про цибулю

 

Додаток 4

Види цибулі (результат групи Науковців)

 


 

 


  

 

 

 

Додаток 5

Чим корисна цибуля (результат групи Лікарі)

Складно уявити приготування більшості страв  без короля овочів - цибулі. Цей овоч не лише надає їжі аромат і смак, але і приносить користь для людини: насичуює її організм вітамінами  і захищає його від вірусів. Ще лікарі Стародавньої Греції з успіхом застосовували даний овоч при лікуванні багатьох хвороб.

Речовини що містяться в цибулі

Цибуля містить комплекс вітамінів і мінералів, сірку, цукор, харчові волокна, ефірні олії та багато інших.  Завдяки такому значному переліку цибулю слід віднести до продуктів, що використовуються для лікування від багатьох поломок в організмі.

Гострий смак і різкий запах визначено присутністю ефірних масел з великим сіровмістом. Вони виявляють потужні противірусні та антимікробні властивості. Досить однієї нарізаної цибулини на цілу кімнату, щоб повітря в приміщенні очистилося від більшості інфекцій, вірусів і бактерій.

Лікувальні властивості цибулі

Складові цибулі  вбивають туберкульозну і дифтерійну палички, згубно впливають на збудника дизентерії, стрептококи і деякі інші хвороботворні мікроорганізми.

Цибуля характеризується наступними лікувальними властивостями: протиглисними, противірусними, кровотворними, загальнозміцнюючими та ранозагоювальними. І це ще не все. Якщо їсти цибулю щодня, то вона допоможе при простудних захворюванях, зміцнить  імунітет, серце та нерви, буде збуджувати апетит, очистить кров, покращить сон, стан волосся і шкіри, зміцнить нігті, гарно впливатиме на зір і не дасть захворіти на рак.

 

Додаток 6

Вирощена цибуля (результат групи Дослідники)

У двох ємностях зліва цибуля вирощувалася з додаванням у воду деревного вугілля, а в ємностях зправа – у чистій воді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

Міні-енциклопедія (результат групи Журналісти)

0_98e7e_e4fa6391_orig.png 

 

Міні-енциклопедія

«Цікавинки від

цибулинки»

 

 

 

Інує 1250 видів цибулі

 

. sorta.jpg

Достатньо протягом трьох хвилин пожувати цибулю або часник,

b9d06090.jpgщоб убити в роті всі бактерії

 

 

 

 

 

 

 

Люди вирощують цибулю вже понад 5 тисяч років.

2d41cee6867fbc28783fe8590e2ff2e6.jpg

 

У стародавніх римлян, цибуля входила до військового раціону.

0_1039e8_35772d12_orig.jpg

 

 

Також в давнину люди вірили, що цибуля захищає воїнів під час бою

rome14.jpg

Цибулю і часник знаходили в саркофагах із муміями в єгипетських пірамідах, побудованих шість тисяч років тому

 

KV8 1b.jpg

 

Цибуля була присвячена єгипетській богині Ізіді, і простому людові забороняли вживати її в їжу.

 

0_149dfa_c4dcbc25_orig.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З цибулі ріпчастої виготовляють ліки

luk-s-saxarom3.jpg

 

 

 

Соком цибулі змазують голову для зміцнення коренів волосся

Lukovaya-maska-dlya-volos-protiv-vypadeniya1-600x300.png

 

 

 

Від цибулинного соку бліднуть веснянки

vesnyshki_2.jpg

 

 

 

 

 

 

Довгий час цибулю забороняли їсти у свята,

тому що вона викликає сльози, коли потрібно веселитися

992f25f63e6bd9b798488b17334fe85c.jpg

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лифар Тетяна Петрівна
  Дякую велике за цікавий матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
3 березня 2018
Переглядів
2431
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку