Міні-проєкти з теми "Природні зони Євразії"

Про матеріал
Міні-проєкти для вивчення теми "Природні зони Євразії" для використання на уроках географії у 7 класі. Виконуються як індвідуально, так і під час групової роботи
Перегляд файлу

Міні- проект 1 «Природні зони арктичного і субарктичного поясів»

Ключове  питання: Положення за  полярним колом – основна причина спільності  умов природних зон на півночі материка.

Мета: особливості дослідити природних зон, зробити спільний висновок про їх розміщення.

Завдання 1. «Картографічна лабораторія».За картою «Природні зони Євразії» визначити які три природні зони розташовані на крайній півночі материка:

Завдання 2. Знайти  їх на карті.

Завдання 3. Прийом «П'ять речень»: користуючись текстом підручника стор.216-217, скласти п'ять речень, що характеризують природу цих територій, зазначити їх спільні риси.

Завдання 4.Відповісти на питання: у якій з цих природних зон не має грунтового покриву? Яка з цих природних зон має подібні умови на іншому материку?

Завдання 5.Скласти 1-2 питання про вивчені природні зони для учнів класу.

Для спільного висновку дайте відповідь на питання: У скількох природних зонах північної півкулі лежить Євразія?

Висновок:

Експрес- тест:

 

1. На території материка Євразії є природнізони…
а) Арктичного і субарктичногопоясів
б) Напівпустель і пустельпомірного поясу
в) Лісостепу та степу
г) Все перерахованевище.


2. Песець – тварина, характерна для природноїзони …
а) Арктичного і субарктичногопоясів
б) Напівпустель і пустельпомірного поясу
в) Лісостепу та степу
г) Все перерахованевище.

3.Географічний пояс у якому налічується найбільша різноманітність природних зон:

а)субарктичний;          в)тропічний;

б) помірний;                г) субекваторіальний

4.Природна зона, що поширена у тропічному, субтропічному та помірному поясах:

а)степів;                   в)саван;

б)мусонних лісів;     г)пустель.

Міні – проект2 «Лісові природні зони помірного поясу»

Основне питання: Кожен з лісів помірного поясу має свої особливості.

Мета: особливості дослідити природних зон, зробити спільний висновок про їх розміщення.

Завдання 1. «Картографічна лабораторія». За картою «Природні зони Євразії» визначити які три природні зони у лісах помірного поясу.

Завдання 2. Знайти  їх на карті.

Завдання 3. Прийом «П'ять речень»: користуючись текстом підручника стор.217-218, скласти п'ять речень, що характеризують природу цих територій, зазначити їх спільні риси.

Завдання 4.Відповісти на питання: у якій з цих природних зон інтенсивно видобувають корисні копалини? Які з цих природних зон збереглися у заповідниках і заказниках? Чому?

Завдання 5.Скласти 1-2 питання про вивчені природні зони для учнів класу.

Для спільного висновку дайте відповідь на питання: У якому напрямку змінюються природні зони Євразії?

Експрес- тест:1. На території материка Євразії є природнізони…
а) Арктичного і субарктичногопоясів
б) Напівпустель і пустельпомірного поясу
в) Лісостепу та степу
г) Все перерахованевище.


2. Песець – тварина, характерна для природноїзони …
а) Арктичного і субарктичногопоясів
б) Напівпустель і пустельпомірного поясу
в) Лісостепу та степу
г) Все перерахованевище.

3.Географічний пояс у якому налічується найбільша різноманітність природних зон:

а)субарктичний;          в)тропічний;

б) помірний;                г) субекваторіальний

4.Природна зона, що поширена у тропічному, субтропічному та помірному поясах:

а)степів;                   в)саван;

б)мусонних лісів;     г)пустель.

 

Міні – проект3 « Природні зони лісостепів і степів»

Ключове питання:Лісостепи і степи  - царство трав.

Тематичні питанняя:

  1. Які особливості цих природних зон  сприяють росту трав?
  2. Чи впливає географічне положення на особливості цих природних комплексів:

 

Завдання 1. «Картографічна лабораторія». За картою «Природні зони Євразії» визначити у якому природному поясі розташовані ці природні зони.

Завдання 2. Показати їх на карті.

Завдання 3. Прийом «П'ять речень»: користуючись текстом підручника стор.219-220, скласти п'ять речень, що характеризують природу цих територій, зазначити їх спільні риси.

Завдання 4.Відповісти на питання: які грунти утворились у цих природних зонах?Чому? На яких ще материках поширені ці природні зони?

Завдання 5.Скласти 1-2 питання про вивчені природні зони для учнів класу.

Для спільного висновку дайте відповідь на питання:Перерахувати природні зони Євразії з півночі на південь(від пн полюса до екватора).

Експрес- тест:

1. На території материка Євразії є природнізони…
а) Арктичного і субарктичногопоясів
б) Напівпустель і пустельпомірного поясу
в) Лісостепу та степу
г) Все перерахованевище.


2. Песець – тварина, характерна для природноїзони …
а) Арктичного і субарктичногопоясів
б) Напівпустель і пустельпомірного поясу
в) Лісостепу та степу
г) Все перерахованевище.

3.Географічний пояс у якому налічується найбільша різноманітність природних зон:

а)субарктичний;          в)тропічний;

б) помірний;                г) субекваторіальний

4.Природна зона, що поширена у тропічному, субтропічному та помірному поясах:

а)степів;                   в)саван;

б)мусонних лісів;     г)пустель.

Міні – проект4 «Пустелі і напівпустелі.»

Основне питання:Пустелі і напівпустелі – найвіддаленіші від океану території.

Мета: особливості дослідити природних зон, зробити спільний висновок про їх розміщення.

Завдання 1. «Картографічна лабораторія». За картою «Природні зони Євразії» визначити у яких природних поясах розташовані ці природні зони.

Завдання 2. Знайти їх на карті.

Завдання 3. Прийом «П'ять речень»: користуючись текстом підручника стор.220-221, скласти п'ять речень, що характеризують природу цих територій, зазначити їх спільні риси.

Завдання 4.Відповісти на питання: що таке оазиси?На яких ще материках поширені ці природні зони? Назвати і показати відомі вам пустелі.

Завдання 5.Скласти 1-2 питання про вивчені природні зони для учнів класу.

Для спільного висновку дайте відповідь на питання: Як називається зміна природних зон від екватора до полюса?

Експрес- тест:

1. Для хвойних лісів характерні грунти:
а) чорноземи;
б) сірі лісові;
в)підзолисті..

2. Зубр – тварина, характерна для природноїзони …
а) Арктичного і субарктичногопоясів
б) Напівпустель і пустельпомірного поясу
в) Лісостепу та степу
г)мішаних і широколистяних лісів..

3.Географічні пояси у яких є пустелі і напівпустелі:

а)субтропічний;          в)тропічний;

б) помірний;                г) всі відповіді вірні

4.Перемінно-вологі мусонні ліси поширені у помірному поясі Євразії:

а)на заході;                   в)на сході;

б)на півдні;     г)у центрі.

 

 

Міні – проект 4 «Субтропічні ліси і чагарники.»

Основне питання:Субтропічні ліси і чагарники – райони найдавнішого заселення людиною.

Мета: особливості дослідити природних зон, зробити спільний висновок про їх розміщення.

Завдання 1. «Картографічна лабораторія». За картою «Природні зони Євразії» визначити  які природні зони до них відносяться.

Завдання 2. Знайти їх на карті.

Завдання 3. Прийом «П'ять речень»: користуючись текстом підручника стор.221-222, скласти п'ять речень, що характеризують природу цих територій, зазначити їх спільні риси.

Завдання 4.Відповісти на питання: чому твердолисті вічнозелені ліси і чагарники – курортна зона? Які вітри зволожують влітку східне узбережжя Євразії?

Завдання 5.Скласти 1-2 питання про вивчені природні зони для учнів класу.

Для спільного висновку дайте відповідь на питання: Чи підпорядковуються природні зони Євразії закону широтної зональності іщо порушує широтну зональність природних зон в центрі материка?

Експрес- тест:

1. Для хвойних лісів характерні грунти:
а) чорноземи;
б) сірі лісові;
в)підзолисті..


2. Зубр – тварина, характерна для природноїзони …
а) Арктичного і субарктичногопоясів
б) Напівпустель і пустельпомірного поясу
в) Лісостепу та степу
г)мішаних і широколистяних лісів..

3.Географічні пояси у яких є пустелі і напівпустелі:

а)субтропічний;          в)тропічний;

б) помірний;                г) всі відповіді вірні

4.Перемінно-вологі мусонні ліси поширені у помірному поясі Євразії:

а)на заході;                   в)на сході;б)на півдні;     г)у центрі.

 

Міні – проект 5 «Савани та екваторіальні ліси.»

Основне питання:Савани та екваторіальні ліси – перлини південно- східної Азії.

Мета: особливості дослідити природних зон, зробити спільний висновок про їх розміщення.

Завдання 1. «Картографічна лабораторія». За картою «Природні зони Євразії» визначити у яких природних поясах розташовані ці природні зони .

Завдання 2. Показати їх на карті.

Завдання 3. Прийом «П'ять речень»: користуючись текстом підручника стор.222, скласти п'ять речень, що характеризують природу цих територій, зазначити їх спільні риси.

Завдання 4.Відповісти на питання: чому ціприродні зони є тільки на південному сході Євразії? Як ці природні зони називаються в південній Америці? 

Завдання 5.Скласти 1-2 питання про вивчені природні зони для учнів класу.

Для спільного висновку дайте відповідь на питання: Чи впливають океани на розміщення природних зон Євразії ?

Експрес- тест:

1. Для хвойних лісів характерні грунти:
а) чорноземи;
б) сірі лісові;
в)підзолисті..

2. Зубр – тварина, характерна для природноїзони …
а) Арктичного і субарктичногопоясів
б) Напівпустель і пустельпомірного поясу
в) Лісостепу та степу
г)мішаних і широколистяних лісів..

3.Географічні пояси у яких є пустелі і напівпустелі:

а)субтропічний;          в)тропічний;

б) помірний;                г) всі відповіді вірні

4.Перемінно-вологі мусонні ліси поширені у помірному поясі Євразії:

а)на заході;                   в)на сході;

б)на півдні;     г)у центрі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
23 жовтня 2023
Переглядів
201
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку