Монтаж металевих каркасів перегородок середньої складності

Про матеріал
Розширити кругозір учнів про технології монтажу металевих каркасів перегородок W 115, W 116, вироблення вмінь і навичок із застосування монтажу металевих каркасів перегородок середньої складності. Розвивати логічність та аналітичність мислення; сприяти розвитку професійного зацікавлення.
Перегляд файлу

 

 

 

 

                               

                                                      

«Монтаж  металевих каркасів

перегородок середньої складності»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

Гіпсокартон - давно відомий вид продукції на вітчизняному ринку, в Ук­раїні його почали випускати ще на початку 50-х років. Проте тільки останніми роками, по мірі просування на український ринок технологій "сухого" будівництва, переваги гіпсокартону отримали належну оцінку, зробивши йо­го одним з найбільш вживаних оздоблювальних матеріалів. Сьогодні гіпсо­картон - це ключова позиція при внутрішньому оздобленні і плануванні простору приміщень. І якщо раніше його використовували в основному як "суху штукатурку", то зараз, завдяки постійному вдосконаленню асортимен­ту і технічних характеристик, можливості застосування гіпсокартону значно розширилися. Сухе будівництво - це монтаж на будівельному майданчику вироблених промисловістю заготівок, будівельних виробів та матеріалів з виключенням так званих "мокрих" процесів (приготування кладочних, штукатурних роз­чинів, бетону тощо). Сухе будівництво включає обмежуючі простір ненесучі конструкції (міжкімнатні перегородки), а також внутрішнє оздоблення та об­шивку несучих стін, стелі  та реалізацію будь-якого архітектурно-конструктивного задуму обмеження простору.

Нині в Україні Київський завод "Кнауф Гіпс Київ" завдяки інвестиціям німецької фірми Кнауф, випускає 40 млн. м² на рік гіпсокартонних виробів високої якості, доступних для споживачів цієї продукції.

Величезний асортимент будівельних матеріалів, що прийшов на зміну традиційному, потребує  фахівців цієї справи. Тому на
теперішньому етапі розвитку будівельного виробництва виникла необхідність випускати робітників за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»

Німецька фірма "Кнауф" зробила видатний внесок у розвиток індустрії будівельних матеріалів в Україні,  створила належні умови для навчання абітурієнтів у ПТНЗ, забезпечила відповідною літературою та укомплектувала необхідним інструментом. А Український науково - методичний центр професійного розвитку (УНМЦПР) сумісно із ДП « Кнауф - Маркетинг» розробили навчальні матеріали, комплекти роздаткових матеріалів для навчання за професією «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», а також педагогічний програмний засіб з курсу, який містить теоретичний матеріал  стосовно державних стандартів, відео фрагменти, комп’ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні завдання.             

В програмі «Монтажник гіпсокартонних конструкцій  ІІІ розряду  передбачена тема  «Технологія монтажу простих каркасів  гіпсокартонних перегородок» Кожна  тема доповнює одна одну, тому що побудовані за методом від «простого до складнішого».

Завдяки використанню на уроках  програмного засобу з курсу «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», уроки стали для учнів більш доступнішими, зрозумілішими, яскравішими.  Адже технологія  монтажу ГКК включає в себе багато креслень, які пов’язані вже з простровою уявою учнів, а комп’ютерні анімації найкраще допомогають засвоїти матеріал. Тому на своїх уроках  постійно використовую цей педагогічний програмний засіб, відео фрагменти, комп’ютерні анімації, статичні та динамічні ілюстрації, схеми, моделі процесів, інтерактивні завдання.              На уроці  обираю групову форму роботи, де учні обмінюються інформацією, вчаться підпорядковувати власні завдання колективній справі, що привчає їх поважати думки інших.

Для досягнення позитивних результатів на уроці використовуються завдання, які активізують самостійне мислення учнів. Це захоплює їх, розвиває пам'ять та бажання розв'язувати поставлені завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План уроку

Тема уроку: Способи влаштування  металевих каркасів середньої складності

Мета уроку:

навчальна: розширити кругозір учнів про  технології монтажу металевих каркасів перегородок W 115, W 116, вироблення вмінь і навичок із застосування монтажу металевих каркасів перегородок середньої складності

розвиваюча: розвивати логічність та аналітичність мислення;                             сприяти  розвитку   професійного  зацікавлення

виховна:  виховувати творче відношення та відповідальне ставлення до своєї справи, охайність, спостережливість, бажання та прагнення бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці;

Тип уроку: формування та вдосконалення знань, вмінь, навичок.

Метода проведення: цифровий диктант, « шпаргалка»,  фрагменти навчальних фільмів, вивчення матеріалу в комп'ютерній грі.

Міжпредметні зв'язки:

- технологія монтажу ГКК «Технологія монтажу простих каркасів гіпсокартонних перегородок»; охорона праці «Загальні правила безпеки праці при роботі з електрофікованим інструментом»; основи галузевої економіки і підприємницької діяльності « Нормування та розрахунки»; матеріалознавство « Загальні відомості про типи та види ГКЛ »; будівельне креслення «Робочі креслення монтажних вузлів перегородок».

Методична мета: вдосконалення та поглиблення знань учнів при використанні інформаційних технологій

Матеріально-технічне забезпечення: Дидактичні матеріали: сигнальні картки, тестові матеріали, відеоапаратура, відео проектор

 

 Використана література:

1. Остапченко Т.Є." Технологія опоряджувальних робіт " К., 2004 р.

2. Старченко О.Ю. « Технології сухого будівництва»

 

 

 

 

План  уроку:

1.  Організаційна частина;

  а) перевірка наявності учнів;

  б) перевірка готовності учнів до уроку; 

2. Мотивація навчальної діяльності учнів.

3.Актуалізація опорних знань;

  а) повідомлення теми програми і уроку; мети;

  б) цільова установка проведення уроку;

  в) пояснення характеру і послідовності роботи учнів на уроці

4.  Перевірка навчальних досягнень учнів:

5. Викладення нового матеріалу.

- показ відео фрагменту навчального фільму, коментарі;

- самостійна робота учнів з кресленнями ( схематичне зображення вузлів примикань:  до стелі; кутове примикання; примикання до огороджуючої конструкції;  утворення отворів).

- закріплення правил безпеки праці « Безпечний крос »

6. Підбиття підсумків уроку. Рефлексія.

7. Інформація-інструктаж домашнього завдання

План-конспект уроку

І.  Організаційна частина;

 • Перевірка наявності учнів;
 •  Перевірка готовності учнів до уроку;

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ПИТАННЯ: Розпочати урок мені б хотілося з того, щоб кожен з вас сам собі відповів на питання : ЧОМУ Я ТУТ? та висловився в слух.

 

 

 

ВІДПОВІДЬ:

     Щоб стати кваліфікованим робітником на сучасному ринку праці

     Щоб орієнтуватися в асортименті сучасних будівельних матеріалів

     Щоб застосовувати сучасні технології та матеріали у будівництві

     Бути конкурентоспроможним, освіченим    майстром своєї справи

     …………………………………………………………………………..

 

Девіз нашого уроку:

 

«ОСВІТА – ЦЕ НАЙСИЛЬНІША ЗБРОЯ , ЯКУ ВИ МОЖЕТЕ ВИКОРИСТАТИ ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ЗМІНИТИ СВІТ»

Нельсон Мандела

 

ІІІ.  Актуалізація опорних знань;

 •   повідомлення теми програми і уроку; мети;
 •   цільова установка проведення уроку;
 •   пояснення характеру і послідовності роботи учнів

 

      ІV. Перевірка раніше вивченого матеріалу:

(Перевірка знань фактичного матеріалу ; перевірка основних понять і вміння  самостійно пояснювати їх сутність, наводити аргументи , приклади; перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення.)

а)  цифровий диктант   ( учні на листках паперу пишуть цифрову відповідь,

       а потім перевіряють правильність відповіді)

-  min  товщина ГКЛ – 6.5 мм

- нормована  маса  ГКЛ -  36 кг

- стандартний   розмір   ГКП 2500 х 1200

- довжина   суцільної  стрічки ГКП на конвеєрі -  200м

-  ГКЛ  пакують  штабелювачем  в пакети по – 50-60 шт.

-  середня товщина  металевого профілю складає – 0.7 мм

-  розмір СD -  60  х 27

 - розмір UD -  28 х 27

-  зеленим кольором  фарби маркують найбільш поширені профілі товщиною

       - 1.0 мм

-  відстань між дюбелями при закріпленні  напрямного профілю до підлоги 

    повинна бути – 0.8- 1м

-  відстань між вісями  стояків металевого каркасу дорівнює -  600мм

-  висота стінки металевого профілю CW  75– 75мм

б) Кросворд ( поки два учня  працюють біля дошки, група відгадує кросворд на екрані мультимедійної дошки)

П

Е

Р

Е

Г

О

Р

О

Д

К

 А

С

А

П

Г

І

П

С

О

К

А

Р

А

Н

Р

О

Ф

І

Л

Ь

Т

Я

Т

М

К

А

Н

С

А

Р

Д

А

Н

О

О

Е

М

К

А

Р

К

А

С

Н

Н

 Р

Р

О

Б

Л

И

Ц

Ю

В

А

Ж

 І

З

Р

У

Б

А

Н

О

К

Н

 І

 

 1.     Перегородка               5)  анкер                     9)  рубанок
 2.     гіпсокартон                6) профіль                 10)  каркас
 3.     ніж                              7) облицювання
 4.     саморіз                       8) мансарда

 

в) «Шпаргалка» ( Учням було видано завдання зібрати якомога більше інформації про перегородки середньої складності; на попередніх уроках учні вже знайомилися з  перегородками типу W 11, тому завдання не складне)

виступ першої групи   ( див. ДОДАТОК 1)

- виступ другої групи    (див. ДОДАТОК 2)

Слово викладача:

- Ви добре підготувалися до сьогоднішнього уроку,  досконало володієте основними положеннями  про перегородки середньої складності,  технологічний процес  їх виконання. І наша задача на сьогоднішньому уроці заключається у вдосконаленні знань та навичок  при засвоєнні основних примикань та з´єднань у таких вузлах:

-  перегородки з капітальною  стіною;

- перетину перегородки х перегородкою;

- утворення  кутового з´єднання.

 

V. Викладення нового матеріалу.

- запишіть будь - ласка витрати  матеріалів на 1м², необхідних для монтажу  перегородок середньої складності :

Кількість на

 2

Назва

6,0 м2

гкп

1,0 м2

Звукоізоляційний матеріал

1,5 пог. м

Стрічка армувальна

0,6 рул.

Стрічка ущільнююча

0,7 пог. м

 UW- профіль 50/40 або 65/40 або75/40

4,0 пог. м

 CW- профіль 50/50; 65/50; 75/50

3,2 шт

Дюбель 6/35

1 шт.

Дюбель Кнауф 6/45

24 шт.

Шурупи: ТМ 25

100 шт.

ТМ  35

0,2 кг

Шпаклівка „Унифлотт"

1,4 кг

Шпаклівка „Фугенфюллер"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                W 115                                                               W 116

 

- показ відео фрагменту навчального фільму « монтаж перегородки W 115,

W 116»  коментарі;

 

 

 

 

 

 

Монтаж перегородки W 116

(Стіна з комунікаціями (50+ 50/250)

 

 

 

- самостійна робота учнів з кресленнями ( схематичне зображення вузлів примикань:  до стелі; кутове примикання Г; примикання до огороджуючої конструкції А ;  утворення отворів В).

 

Перегородка  W 115                                                             

C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Света\teacherlessonobject.jpeg

Перегородка       W 116

C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Света\teacherlessonobject.jpeg dвузли116.jpeg

 

- закріплення вивченого матеріалу за допомогою  комп’ютерного інтерактивного завдання

Правильні відповіді:

А

А

Б

С

Д

С

Б

Б

Б

С

Б

Д

Б

С

А

С

А

А

С

Д

 

- закріплення правил безпеки праці « Безпечний крос »

( учням пропонуються листки - заготовки для закріплення правил безпеки праці

 при виконанні монтажних робіт. Учням необхідно закінчити речення або вставити пропущені  слова.)

 1. Комплекс технічних і організаційних заходів, які спрямовано на попередження і відведення нещасних випадків – це техніка безпеки.
 2. До роботи з електрифікованим  і пневматичним інструментом допускаються особи - що пройшли спеціальне навчання.
 3. Корпуса електроінструментів що перебувають під напругою вище 36 В

повинні бути заземлені.

 1. При обробці поверхонь ударним інструментом потрібно працювати в рукавицях та захисних окулярах
 2.  Перед початком роботи монтажник ГКК повинен видалити всі зайві предмети, організувати робоче місце
 3. Під час монтажу стель або робіт на висоті, забороняється виконувати монтажні роботи з розсувних або приставних драбин.
 4. До монтажу гіпсокартонних конструкцій стель, стін і перегородок допускаються особи не молодше 18 років, які отримали інструктаж на робочому місці.
 5.  Заборонено переходити з однієї ділянки роботи на іншу з не вимкненим електричним інструментом.

 

VІ .   Підбиття підсумків уроку.

        ( для більшого заохочення учнів до творчої роботи на уроці, оцінювання їх досягнень відбувається за рейтинговою таблицею)  див. ДОДАТОК 3   

VІІ .  Інформація  - інструктаж домашнього завдання

 Повторити вивчений матеріал;

 

Старченко О.Ю. « Технології сухого будівництва» ст.108 – 110

 

 

 

ДОДАТОК 1

Перегородка W 115

 

W 115- подвійний металевий каркас з двошаровим обшиванням з обох боків

При високих вимогах до звукоізоляції паралельно встановлюються два ряди стояків, які ізолюються за допомогою ущільнюючих смуг.

 

C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Света\teacherlessonobject.jpeg 115.jpeg

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Перегородка W115 у комплектних системах Кнауф представлена двома варіантами:

 

     перегородка W 115.1 - має подвійний каркас, обшитий двома шарами ГКП з обох боків. Висота перегородки до 7,8 м, маса 1 м2 перегородки - приблизно 57 кг;

     перегородка W 115.2 відрізняється від W 115.1 додатковим монтажем одного листа ГКП у середині перегородки, висота її 7,8 м, маса 1 м2 перегородки приблизно 69 кг. Такі конструкції мають індекс звукоізоляції до 55 дБ, границю вогнестійкості 1,25 години. Теплоізоляція виконується з матеріалів щільністю 40 г/м3, завтовшки 50 мм

 

Для улаштування такої конструкції роботи виконуються  у такій послідовності:

 

 • за  допомогою рулетки та шнуровідбійного пристрою розмітити на підлозі положення двох напрямних профілів;
 • за допомогою виска перенести розмічування двох напрямних профілів на стелю;
 • наклеїти ущільнюючу смугу на перший напрямний  UW - профіль;
 •  укласти  його так, щоб розмічувальна лінія була перед ним, та закріпіть його дюбелями Кнауф К 6/45 з кроком не більше 1000 мм та не менше трьох на один профіль;
 • З метою підсилення анкерування напрямного профілю до підлоги в місцях кріплення використовувати накладки зі стрічкової сталі.
 • Встановити спочатку в один напрямний UW профіль стояковий CW - профіль та закріпіти його.
 • Слідкувати, щоб отвори на стоякових профілях були на одному рівні, для подальшого монтажу слабострумінної розводки;
 • Наклеїти  пружну самоклеючу стрічку довжиною 50 мм на стоякові профілі;
 • Наклеїти ущільнюючу смугу на другий напрямний UW- профіль;
 • Укласти  та закріпіти його так само як і перший;
 • Монтувати стоякові профілі у другий напрямний профіл

 

 

ДОДАТОК 2

Перегородка W116

 

W116- подвійний металевий каркас з простором для комунікацій з подвійним обшиванням з обох боків.

 

Конструкція перегородки -подвійний металевий каркас, який з'єднаний між собою смугами ГКП, з простором для проведення комунікацій, обшитий з обох сторін.

Висота перегородки до 7,2 м.

Маса 1 м2 перегородки

-приблизно 61 кг.

Межа вогнестійкості - 1,9 год.

Індекс звукоізоляції до 49 дБ.

Теплоізоляція виконується зматеріалів щільністю 40 кг/м3завтовшки 50 мм

C:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Света\teacherlessonobject.jpeg 116.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

.

Монтаж цієї перегородки виконується  у наступній послідовності:

 

 • виконати розмітку на підлозі положення двох напрямних UW - профілів 50/75/100 з ураху ванням параметрів комунікацій, які будуть прокладатися;
 • перенести розмітки напрямних профілів на стелю;
 • закріпити через пружну стрічку або герметик на підлозі та стелі UW профілі   дюбелями з запроектованим кроком;
 • встановити та закріпіти стоякові С W - профілі з заданим кроком спочатку  UW профілях одного каркасу, а потім другого. Слідкувати, щоб отвори  на

           СW профілях знаходилися на одному рівні;

 • СW - профілі, які знаходяться один проти одного, з'єднати між собою відрізками ГКП спочатку на 1/3 висоти перегородки, а потім на 2/3 її висоти. Відрізки ГКП відрізати завширшки 300 мм і закріпіти чотирма саморізами до СW - профілю. По закінченню монтажу каркасу виконати перевірку якості

            встановлення профілів.

 • виконати монтаж слабкострумінних розводок;
 • змонтувати  всередині каркасу закладні деталі для закріплення навісного обладнання;
 • встановити та закріпити на одній із сторін каркасу перший шар ГКП саморізами 3,5x25 з кроком 500 мм. Якщо перший шар виконується з ГКП з   витонченою закругленою чи напівкруглою витонченою кромками, то   стики першого  шару шпаклюються за технологією в залежності від кромок;
 • монтувати другий шар ГКП зі зміщенням на крок встановлення СW - профілю саморізами ТМ 3,5x35 через 250 мм. Так само зміщуючи  торцеві стики відносно од одного не менш ніж на 400 мм у обох шарах;
 • укласти  у пазухи між стояками звуко-, теплоізоляцію (якщо передбачено проектом);
 • виконати ґрунтування поверхні під опорядження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 3

 

Облік навчальних досягнень учнів

 

     П.І.П

 

                                                   Види завдань

Цифров. диктант

Кросворд

«Шпаргалка»

«Безпечний крос»

 Тестові завдання

Загальний

рейтинг

Бригада

W115

 

 

 

 

 

 

Бригада

W116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

У процесі навчання, в результаті якого в учнів формується система знань, умінь і навичок, одночасно формуються пізнавальні здібності та мислення, які можуть бути ефективними тільки при умові їх пізнавальної самостійності, яка керується і спрямовується викладачами.

Тому одним із шляхів удосконалення уроків теоретичного навчання є формування в учнів пізнавальної активності.

Умовою високого рівня пізнавальної активності є глибоке розуміння навчального матеріалу, свідоме виконання дій, високий рівень самостійності, усвідомлення необхідності вивчення навчального матеріалу, виконання завдань високої складності, а також використання ІКТ.

Способами підвищення пізнавальної активності учнів в процес теоретичного навчання можуть бути:

- ситуації пізнавальних проблем перед вивченням нового матеріалу;

- ув'язання навчального матеріалу з життям і досвідом учнів;

- проблемне викладання нового навчального матеріалу;

- проведення евристичних бесід;

- створення для учнів умов, в яких їм необхідно самостійно набувати знання;

- стимулювання і розвиток творчих інтересів і здібностей учнів;

- широке застосування питань продуктивного характеру;

- використання елементів програмованого навчання;

- комплексне використання різноманітних форм і методів з врахуванням цілей і змісту навчання.

Основними шляхами удосконалення уроків теоретичного навчання є посилення організаційної чіткості уроку, підвищення пізнавальної активності і самостійності учнів, формування у них мотивів навчання і мотивація навчальної діяльності, здійснення між- і внутріпредметних зв'язків, удосконалення технології та структури уроків.

Навчання учнів прогнозуванню таких операцій дозволяє розкрити наукові аспекти таких ситуацій і конкретизувати загальнотехнічні і професійні знання. Це, в свою чергу, сприяє формуванню інтересу до вивчення всіх навчальних дисциплін.

Отже,в своїй роботі я намагалась проаналізувати типи та види уроків теоретичного навчання, вимоги до сучасного уроку,                теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити  модель спільної роботи вчителя і учнів з планування, організації та проведення уроків теоретичного навчання використанням методів активного навчання та інформаційно –комунікаційних технологій

 •      Йти вперед – означає втратити душевний спокій

Залишатися на місці – означає втратити себе.

У найвищому сенсі рух вперед означає пізнання.

 

 

Література

1. Гришина Т.В. Освітня технологія як професійний пріоритет учителя. – Х.: вид.група “Основа”, 2003.

2. Десятченко Н. Моделі сучасних уроків // Завуч, - 2002 - №35

3. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники: Андрєєва В.М., Григораці В.В. – Х.: Вид. група “Основа”, 2006

4. Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: наук.-метод. Зб. / Упорядники Н.І.Бугай, - Вид.5. – Запоріжжя: ПП “ААТандем”, 2008.

5. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання – Х.: Вид.група “Основа”, 2005

6. Сиротенко Г.О. Сучасний урок інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав.гр.. “Основа”, 2003.

7. Сиротенко Г.О. Щляхи оновлення освіти. Науково-методичний аспект: Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Видав.гр.. “Основа”, 2003.