«Зварювання вузлів трубопроводів»

Про матеріал
Вдосконалити вміння учнів з читання технічних креслень, організації зварювального поста, підготовки та обслуговування апаратури; вдосконалити вміння обирати режими зварювання; навчити зварюванню труб в стик із поворотом при горизонтальному розміщенні осі труби.
Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

План- конспект

уроку виробничого навчання з теми 

«Зварювання вузлів трубопроводів»

у групі №25 за професією «Електрогазозварник»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Розробив

майстер виробничого навчання

 

___________М.В.Кокоцький

 

 

 

 

ПЛАН

уроку виробничого навчання

 

Тема: Зварювання вузлів трубопроводів.

Тема уроку: Дугове зварювання кільцевого шва із горизонтальним розміщенням осі труби з поворотом.

Мета уроку:

навчальна:

       вдосконалити вміння учнів з читання технічних креслень; організації зварювального поста; підготовки та обслуговування апаратури;

       вдосконалити вміння обирати режими зварювання;

       навчити зварюванню труб в стик із поворотом при горизонтальному розміщенні осі труби;

розвиваюча:

         розвивати пізнавальну діяльності при самостійному виконанні зварювання;

         вселити учням впевненість у власних силах, допомогти розкрити їхні індивідуальні здібності;

         навчити мислити і відстоювати власні переконання, поважати при цьому думки інших;

виховна:

       спонукати учнів до суворого дотримання правил техніки безпеки;

       спонукати учнів до більш сумлінного оволодіння обраною професією;

       розвинути комунікабельність, ініціативність, колективізм.

Міжпредметні зв’язки: технічне креслення, матеріалознавство, обладнання і технологія зварювальних робіт, охорона праці.

Дидактичне забезпечення:

друковане: креслення, підручники, технологічні та інструкційно-технологічні картки, картки-завдання;

екранне: персональний комп’ютер;

об’ємне: об’ємні зразки зварних з’єднань.

Матеріально-технічне забезпечення: пости постійного та змінного струму – 15 шт., покриті електроди різних марок Ø 3 мм, відрізки труби ДУ 110 зі сталі Ст. 3.

Тип уроку: урок формування первинних умінь.

Вид уроку: вправи;

Форма організації учнів: диференційована – 2 підгрупи по 5 чоловік.

Місце проведення: електрозварювальна майстерня.

Хід уроку

Етап уроку

Час

Засоби навчання

Діяльність

Майстер

Учні

І

Організаційна частина

5 хв

Еталон робочого одягу.

Перевіряє присутність учнів за списком, їхній зовнішній вигляд і готовність до занять

Шикуються по підгрупам. Доповідь старости, сприймають інформацію

ІІ

Вступний інструктаж

45 хв

 

 

 

1

Цільова установка

 

Креслення. Об’ємні зразки.

Оголошує тему, обговорює мету та задачі уроку. Мотивує необхідність вміння читати креслення, виконувати вибір режимів зварювання, виконувати зварювання трубопроводів. Демонструє об’ємні зразки.

Слухають і визначають разом з майстром цілі та завдання уроку, сприймають інформацію.

2

Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Креслення. Об’ємні зразки.

Систематизує знання учнів із наступних питань:

1. Що наз. трубопроводом?

2. Які вимоги з якості висувають до трубних з’єднань?

3. Серед об’ємних зразків обрати деталі трубопроводу та назвати їх.

Відповідають на поставлені запитання.

 

 

 

Виконують завдання.

Креслення. Інструкційні картки.

Налаштовує учнів на спільну роботу та перевіряє знання учнів з читання креслень, спецтехнології, матеріалознавства за допомогою кейс-методу:

 1. Для кожної з підгруп видає креслення вузла трубопроводу та дає завдання охарактеризувати його;.
 2. Дає завдання розробити технологічну послідовність виконання зварювання вузла трубопроводу згідно креслення.

Аналізує відповіді учнів.

Використовуючи креслення та схему позначення зварних швів на кресленні визначають зварне з’єднання . Один представник від кожної підгрупи записує характеристику на дошці.

Виконують завдання. Один представник від кожної підгрупи представляє рішення завдання.

Об’ємні зразки, слюсарний інструмент, пристосування для збирання.

Дає окремі завдання кожній з підгруп:

для І – описати підготовку патрубків до зварювання та назвати інструменти, які потрібно використовувати;

для ІІ – описати послідовність збирання вузлів трубопроводів та назвати необхідні для цього пристосування.

Виконують завдання. Один представник від кожної підгрупи представляє рішення завдання.

3

Викладання нового матеріалу

 

Інструменти та пристосування для збирання. Обладнання та інструмент для ручного дугового зварювання.

Розбирає мету й завдання майбутньої роботи – ручне дугове зварювання патрубків в стик з поворотом при горизонтальному розміщенні осі труби. Залучаючи до роботи учнів демонструє підготовку патрубків до зварювання, пояснюючи призначення, будову та принцип роботи інструменту. Звертає увагу учнів на технологічні особливості: при виконанні даної вправи необхідно досягти високої точності підготовки зварюваних кромок. Демонструє техніку виконання зварювання. Звертає увагу на можливі недоліки виконання та дефекти: неправильне положення електрода, та маніпулювання ним; утворення пропалів та напливів. Вказує на способи недопущення та усунення дефектів. Звертає увагу на техніку безпеки під час виконання вправ. Націлює учнів на самостійну роботу. Відповідає на запитання учнів.

Вивчають робочі схеми, дидактичні картки, сприймають інформацію.

Беруть участь у демонстрації виконання вправ.

4

Закріплення нового матеріалу

 

Інструкційно-технологічні картки, пости ручного-дугового зварювання, зварювальні інструменти та засоби індивідуаль-ного і колективного захисту.

Демонструє прийоми виконання зварювання, відповідає на запитання учнів, що виникли в процесі демонстрації. Дає завдання декільком учням відтворити продемонстровані прийоми, з рештою учнів аналізує виконання ними завдання.

Спостерігають за виконанням зварювання, сприймають інформацію. Відтворюють продемонстровані прийоми.

ІІІ

Поточний інструктаж і самостійна робота

4 год

45 хв

 

 

 

1

Видача завдання

 

Інструкційно-технологічні картки, пости ручного-дугового зварювання, зварювальні інструменти та засоби індивідуаль-ного і колективного захисту.

Розподіляє учнів на робочі місця, видає заготовки.

Одержують завдання.

2

 

 

Дефектні картки,

об’ємні зразки

Контролює виконання учнями вправ та дотримання ними правил техніки безпеки. Виявляє помилки учнів, концентрує їхню увагу на правильності виконання вправ, способах ведення самоконтролю, за необхідністю проводить груповий інструктаж з метою недопущення помилок.

Наприкінці поточного інструктажу робить контроль якості виконаних робіт і контроль самооцінювання учнів за дефектними картками.

Самостійно виконують ручне-дугове зварювання стикового з’єднання труб. Самостійно виконують контроль якості по дефектним карткам.

ІV

Заключний інструктаж

25 хв

 

 

 

1

Аналіз і оцінка трудової діяльності учнів

 

Виконані роботи учнів

Розбирає з учнями найбільш характерні помилки в технологічному процесі, причини і способи усунення дефектів. Аналізує якість робіт (дефектні картки). Підбиває підсумки уроку,оцінює роботу кожного учня, оголошує оцінки.

Беруть участь в аналізі виконаної роботи. Сприймають інформацію.

2

Домашнє завдання

 

 

Дає домашнє завдання: підготуватись до наступного уроку – «Дугове зварювання кільцевого шва із вертикальним розміщенням осі труби з поворотом».

Слухають, записують домашнє завдання. Прибирають майстерню

 

1. Організаційна частина

-         шикування учнів по підгрупам;

-         перевірка наявності учнів (звіт старости);

-         перевірка готовності учнів до уроку (зовнішній вигляд, наявність спецодягу).

 

2. Вступний інструктаж

Слово майстра виробничого навчання. Тема нашого сьогоднішнього уроку доволі складна та об’ємна, але неймовірно цікава. Як ви всі добре знаєте, наше комфортне життя, функціонування та розвиток промисловості не можливі без трубопроводів. Це і водогін, газові мережі, трубопроводи опалювання приміщень, промислові трубопроводи тощо. А що ж називається трубопроводом?

Учні відповідають на питання.

За допомогою трубопроводів можуть транспортувати різні небезпечні та шкідливі речовини, починаючи від гарячої рідини, і закінчуючи різними кислотами або токсичними речовинами. Тому до зварних швів висуваються підвищені вимоги до якості. Назвіть мені, які критерії якості зварних швів при зварюванні трубопроводів?

Не зважаючи на велику різновидність трубопроводів, всі вони виготовляються із стандартних або нормалізованих деталей. Перед собою ви бачите ці деталі – назвіть їх.

Учні відповідають на питання.

Звичайно, робота над будь-якою металоконструкцією починається не зі зварювання. Скажіть, будь ласка, звідки зварник бере інформацію про металоконструкцію, її розміри, матеріал, способи зварювання тощо?

Учні відповідають на питання.

Звісно. Вся робота починається з креслень. І у своїй роботі ми повинні вміти читати креслення і керуватися тими даними, які вони містять.

Після отримання техзавдання і його опрацювання, зварники приступають до роботи. Який наступний етап роботи над завданням?

Учні відповідають на питання.

Звичайно, перед зварюванням метал проходить етапи підготовки. Я хочу, щоб ви показали свої знання та вміння з читання креслень, підготовки металу до зварювання. Використовуючи кейс-метод, я склав для вас наступне завдання: вам необхідно, використовуючи креслення вузла трубопроводу (додаток 1), визначити розміри деталей трубопроводу, описати зварні з’єднання та шви, скласти технологічну послідовність підготовки металу до зварювання та підібрати показники режиму зварювання. На виконання цього завдання вам надається не більше 15 хвилин. Після виконання, я попрошу одного представника від підгрупи презентувати вашу відповідь.

Учні виконують завдання.

Дуже добре. Ми з вами визначили послідовність робіт при підготовці металу. Але, чи добре ви знаєте кожен з етапів підготовки? Підгрупа «постійного струму», опишіть підготовку патрубків до зварювання та оберіть інструменти, які потрібно при цьому використовувати. Підгрупа «змінного струму», опишіть послідовність збирання вузлів трубопроводів та назвіть необхідні для цього пристосування. Порадьтеся 3 хвилини та дайте відповідь.

Учні виконують завдання.

Ну, що ж. З підготовкою патрубків до зварювання ми розібралися. Давайте тепер перейдемо безпосередньо до техніки зварювання стикового трубного шва з поворотом при горизонтальному положенні осі.

Майстер виробничого навчання із залученням учнів, використовуючи дидактичний матеріал (додаток 2), розповідає про методи і способи зварювання, описує техніку маніпулювання електродом при зварюванні, вказує на помилки, недоліки та дефекти, що можуть виникнути під час виконання зварювання. Акцентує увагу на правилах техніки безпеки, яких необхідно дотримуватися під час виконання зварювання вузлів трубопроводів. Відповідає на запитання учнів.

 Отже, хто опанує зварювання труб, той може вважатися справжнім зварником. А справжній зварник – це спеціаліст, який завжди вдягає спецодяг, має всі необхідні інструменти та вміє їх використовувати, знає, які обладнання та матеріали необхідні для зварювання того чи іншого металу і вміло їх використовує, завжди дотримується безпеки праці. Сподіваюся, що ви добре перейняли знання, які я намагаюся до вас донести. Результатом вашої роботи на вступному інструктажі стануть оцінки, які ви отримаєте під час короткого опитування:

 1. у якому просторовому положенні знаходиться зварна ванна під час зварювання? Чому?
 2. для чого обривати зварювальну дугу?
 3. яке призначення фаски на кромках?
 4. у якому положенні потрібно тримати електрод? Чому?
 5. які причини утворення пропалів?
 6. які причини утворення підрізів?
 7. коли і де потрібно запалювати дугу після її обривання?
 8. що таке замок? Яке його призначення?
 9. якою повинна бути ширина шва?
 10. назвіть правила виконання прихваток.
 11. чому дуга може перестати запалюватися?
 12. які коливальні рухи виконуються при зварюванні стикового з’єднання?
 13. якими геометричними параметрами повинен володіти шов?
 14. що потрібно робити з кратером по закінченню зварювання?

Учні відповідають на питання. Отримують оцінки.

Як то кажуть, практика – мова теорії. Давайте ж використаємо отримані знання на практиці. Організуймо пост ручного дугового зварювання, і я вам продемонструю техніку зварювання трубопроводу. Беріть свої маски та підходьте до демонстраційного столу. Дивіться уважно, бо комусь із вас я запропоную за мною повторити. До справи.

 Майстер виробничого навчання демонструє прийоми виконання зварювання, відповідає на запитання учнів, що виникли в процесі демонстрації. Дає завдання декільком учням відтворити продемонстровані прийоми, з рештою учнів аналізує виконання ними завдання.

 Давайте ж зробимо висновок: чогось особливо складного чи нового для вас у зварюванні трубопроводі з поворотом при горизонтальному положенні осі труби немає. Але є певні нюанси, як то необхідність обертати трубу при зварюванні, положення та маніпулювання електродом, утворення замка. Пам’ятайте про них та уважно виконуйте.

 Перед самостійним виконанням робіт попрошу всіх вийти на перерву.

 3. Поточний інструктаж і самостійна робота

 Учні самостійно виконують дугове зварювання стиків труб з поворотом при горизонтальному положенні осі труби.

 Майстер в/н здійснює контроль за виконанням вправ учнями, організацією робочих місць, дотриманням вимог охорони праці, ощадливої витрати матеріалів. Надає допомогу. Виявляє помилки учнів, концентрує їхню увагу на правильності виконання вправ, способах ведення самоконтролю, проводить груповий інструктаж з метою недопущення помилок. Виконує контроль якості виконаних робіт і залучає учнів до самооцінювання за дефектними картками.

4. Заключний інструктаж

 Розбирає з учнями найбільш характерні помилки в технологічному процесі, причини дефектів і способи їх усунення. Аналізує якість робіт (дефектні картки). Підбиває підсумки уроку, оцінює роботу кожного учня, оголошує оцінки.

 Домашнє завдання

 На наступний урок підготуватися до теми «Дугове зварювання кільцевого шва із вертикальним розміщенням осі труби з поворотом».


Додатки

Додаток 1Додаток 2

C:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд1.JPG

 

 

C:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд2.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд3.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд4.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд5.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд6.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд7.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд8.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд9.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд10.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд11.JPGC:\Users\user\Desktop\Зварювання труб\Слайд12.JPG

1

 

docx
Додано
22 листопада 2023
Переглядів
82
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку