2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Мова, навчання та память. Мислення і свідомість

Про матеріал
У поданій презентації показано основні психічні процеси, що відбуваються за участю вищої нервової діяльності. Слайди супроводжуються схемами, малюнками і фотоматеріалами.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Психічні процеси

Номер слайду 2

Психічні процеси – це процеси відображення людиною об’єктивної дійсності за допомогою ЦНСвідчуттясприйняттяуявленняувагапам’ятьемоціїмованаучіннямисленнясвідомість

Номер слайду 3

Поняття сигнальної системи

Номер слайду 4

Сигнальні системи – це системи безумовно- і умовнорефлекторних звязків, які сигналізують про початок певної подіїперша сигнальна системавластива людині і тваринам; проявляється в рефлексах у відповідь на подразники – сигнали: запах форму смак колір тощо;забезпечує конкретне мислення друга сигнальна системавластива тільки людині;пов’язана зі свідомістю;проявляється у відповідь на сигнали: слова усної і письмової мови знаки, символи малюнки мову жестів;забезпечує абстрактне мислення

Номер слайду 5

Мова. За процеси мови відповідають мовні центризона Брока – руховий центр мови – відповідає за вимову Пошкодження зони Брока призводить до погіршення або втрати здатності говоритизона Верніке – сенсорно-мовний центр – здатність розуміти мову. Пошкодження зони Верніке призводить до втрати здатності розуміти усну чи письмову мову

Номер слайду 6

– це процес чуттєвого відображення в мозку людини окремих предметів та явищ за допомогою органів чуттів Відчуттяекстерорецептивніінтерорецептивніпропріорецептивніінтерорецепториу внутрішніх органахрецептори зору, слуху, нюху, болю тощо

Номер слайду 7

– це процес чуттєвого відображення в мозку людини цілісних образів. Сприйняття

Номер слайду 8

– це стан активної бадьорості, який характеризується готовністю виділити з багатьох подій найважливіше і відповісти на нього діяльністю. Увагадовільна увага – це процес направленої свідомості, який залежить від волі людини і спрямований на результатмимовільна увага - це увага, яка не залежить від волі та свідомостіпіслядовільна увага – це цілеспрямована увага у людини, якій цікавий не тільки результат, а зміст і процес

Номер слайду 9

– це процес чуттєвого відображення в мозку людини образів чи предметів без впливу на органи чуття. Уявлення. Апельсинїстівнийсмачнийсоковитий. Ящіркахолоднапруткамаленька

Номер слайду 10

– це психофізіологічний процес, за якого людина здатна сприймати, відбирати, закріплювати, зберігати і забувати інформацію. Пам’ять. Залежно від міцності і тривалості збереження інформації розрізняють види пам’яті:процедурна –це пам’ять на дії, умовні рефлекси, навички, звичкидекларативна –це пам’ять на події, імена, дати, факти, словаоперативна (сенсорна) – триває декілька секундкороткочасна – триває від кількох секунд до хвилин 7+-2 символидовготривала – триває роками, все життя

Номер слайду 11

– це психофізіологічний процес, за якого людина здатна сприймати, відбирати, закріплювати, зберігати і забувати інформацію. Пам’ять. Залежно від шляхів засвоєння інформації розрізняють види пам’яті:рухова – пам’ять на рухиемоційна – пам’ять на пережиті почуттяобразна – пам’ять на уявленнясловесно-логічна – пам’ять на думки і поняття

Номер слайду 12

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:імпринтинг (закарбування) – це вид научіння, який проявляється під час періоду перших днів життя, коли фіксується образ вперше побаченого живого об’єкта і формується особлива прихильність до нього

Номер слайду 13

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:научіння через спостереженнянаслідування -відтворення поведінки без усвідомлення її значеннявікарне научіння -відтворення поведінки із усвідомленням її значення

Номер слайду 14

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:звикання – це зниження реакції на багатократне повторення подразника, що не супроводжується підкріпленням (покаранням або заохоченням)

Номер слайду 15

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:латентне научіння - мимовільне ознайомлення з ситуацією або послідовністю подій, в результаті чого створюється готовність виконувати в майбутньому практичні дії

Номер слайду 16

– це процес і результат придбання індивідуального досвіду, що складається із двох процесів: - засвоєння змісту матеріалу, - закріплення через запам’ятовування. Научіння. Форми научіння:інсайт (осяяння) – це вища форма научіння, за якого розрізнена інформація об’єднується і використовується в новій ситуації, з’являються нестандартні і оригінальні рішення

Номер слайду 17

– це психічні реакції, які виражають оціночне відношення до дійсних або можливих ситуацій і об’єктивного світу. ЕмоціїЗовнішні прояви емоцій:- емоційні реакції короткочаснісум радість страх сором гнів нудьгаінтерес відраза захоплення образа здивування задоволення- емоційні стани тривалі- емоційні стосунки довготривалікохання ненависть

Номер слайду 18

– це психічні реакції, які виражають оціночне відношення до дійсних або можливих ситуацій і об’єктивного світу. ЕмоціїКласифікація емоцій:позитивнінегативні

Номер слайду 19

– це психічні реакції, які виражають оціночне відношення до дійсних або можливих ситуацій і об’єктивного світу. ЕмоціїКласифікація емоцій:нижчі пов’язані із задоволенням біологічних потребвищі пов’язані із задоволенням соціальних, інтелектуальних, естетичних потреб

Номер слайду 20

– це психофізіологічний процес, що забезпечує відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу у зв’язках та відношеннях. Мислення. Результати мислення – це судження, міркування, умовиводи, поняття. Послідовність розумових операцій в процесі мислення:аналіз – поділ об’єктів і явищ на складові;синтез – об’єднання частин об’єкта в ціле;порівняння – зіставлення об’єктів і явищ;узагальнення - об’єднання об’єктів і явищ за спільними ознаками;абстагування – виокремлення головного і відокремлення другорядного

Номер слайду 21

– це психофізіологічний процес, що забезпечує відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу у зв’язках та відношеннях. Мислення. Функціональна асиметрія півкуль великого мозкуконтроль правої половини тілалогікааналізмовивимоваписьмолінійні уявленняоперації з числамиконкретністьраціональністьпослідовністьконцентрація увагисприйняття часуконтроль лівої половини тілаінтуїціяобразипочуттяемоційність вимовиколірмріїпросторові уявленняабстрактністьуяваодночасністьрозподіл увагисприйняття просторуліва півкуля права півкуля

Номер слайду 22

– це психофізіологічний процес, що забезпечує відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу у зв’язках та відношеннях. Мислення

Номер слайду 23

– це здатність людини пізнавати навколишній світ і себе за допомогою мислення і розуму, внаслідок чого формується інтелект. Свідомість. Критерії свідомості:людина може зосередитись на явищах відповідно до обстановки;людина може висловлювати думки і оперувати ними;людина може оцінювати майбутній вчинок і його наслідки;людина може усвідомити своє Я і визнавати інших;людина може оцінити значення естетичних та етичних цінностей

Номер слайду 24

Психічні процеси – це процеси відображення людиною об’єктивної дійсності за допомогою ЦНСвідчуттясприйняттяуявленняувагапам’ятьемоціїмованаучіннямисленнясвідомість

Номер слайду 25

Чи залишились запитання?

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Можега Валентина Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Красножон Оксана
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Єременко Тетяна Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
29 березня
Переглядів
1717
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку