28 вересня о 18:00Вебінар: Формування навичок розв'язування задач із хімії засобами дистанційного навчання

Мультимедійний урок "Координатна площина"

Про матеріал
конспект уроку з математики для учнів 6 класу з теми "Координатна площина", розроблений для засвоєння набутого матеріалу.
Перегляд файлу

Математика 6 клас

24. 04. 2012р.

Урок №120

Тема уроку: Прямокутна система координат. Коорди-натна площина

Мета уроку:

  •  Закріпити практичні навики розвязування завдань на побудову фігур по точкам за їх координатами;
  • розвивати пізнавальну активність, творчі здібності, навички самостійної роботи;
  • виховувати інтерес до математики, усвідомленість своїх дій і їх використання в реальному житті.

Тип уроку: удосконалення знань, вмінь, навичок

 

 

Хід уроку

                                               "У математиці є своя краса,

    як у  живописі й поезії".

                               М.Жуковський

І.Організаційний етап
Вітання вчителем учнів. Оголошення теми, мети, форми проведення уроку.
‒ Зверніть  увагу  на  епіграф  нашого  уроку.  Сьогодні  ми  будемо  доводити,  що математика – це не суха наука, що з її допомоги можна створювати красиве. Але спочатку  переві-римо домашнє завдання.

ІІ. Перевірка домашнього завдання

  1. Перевірка завдання, заданого за підручником: №1342, №1345.

Учні обмінюються зошитами і перевіряють правильність виконаних завдань.

  1. Виконання усних вправ

А) Знайти точки, які лежать на осі абсцис.

Б) Знайти точки, які лежать на осі ординат.

В) Знайти точки, які лежать в І чверті.

Г) Знайти точки, які лежать в ІІ чверті.

Д) Знайти точки, які лежать в ІІІ чверті.

Е) Знайти точки, які лежать в IV чверті.

( Слайди 5-10)

 

3.Математичний тренажер.

Визначити місце розташування вказаних в таблиці точок . Якщо відповідь буде правильна, то ви побачити значок

Якщо, ні

        ( Слайд 11)

ІІІ. Удосконалення знань, вмінь, навичок

  1. Робота з підручником №1348. Один учень виконує біля дошки, а всі інші в зошиті самостійно.
  2. Розкодуйте фразу за заданими координатами: 1) (-1;-1), (2;2), (-1;-1),  (0;-1),  (-2;2), (-2;0), (0;4); 2) (1;1), (1;0), (1;0),

(-2;-1),    (2;3), (2;2), (-1;0), (0;4), (0;-1).

  Фраза: система координат. (Слайд 12)

 

3.Впізнай фігуру  (індивідуальні завдання)

Позначте точки на координатній площині і зʼєднайте їх послідовно відрізками. Якщо все виконаєте правильно, то отримаєте фігуру.

Перша група

 

№1

1) (- 1; 2), (5; 6), (7; 13), (10; 11), (7; 5), (1; - 4), (- 2; - 4),        (- 5; 0),  (- 3; 0), (- 1; 2), (- 2; 4), (- 5; 5), (- 7; 3), (- 11; 1),        (- 6; 1), (- 7; 3), (-6; 1), (- 5; 0), (- 6; 0), (- 10; - 1), (- 7; 1),

(- 6; 0).     

2) Крило: (0; 0), (7; 3), (6; 1), (1; - 3), (0; 0). 

3) (1; - 4), (1; - 7). 

4) (- 1; - 4), (- 1; - 7).

5) Око: (- 5; 3).

 

            №2

1) (0; 0),  (- 1; 1),   (- 3; 1),  (- 2; 3),  (- 3; 3), (- 4; 6), (0; 8),        (2; 5),  (2; 11),  (6; 10),  (3; 9),  (4; 5),  (3; 0),  (2; 0), (1; - 7),          (3; - 8), (0; - 8), (0; 0).

2) Око: (3; 10).

 

 

          №3

1) (- 3; 9), (- 1; 10), (- 1; 11), (0; 12), (1,5; 11), (1,5; 7), (- 0,5; 4), (- 0,5; 3), (1; 2), (8; 2), (10; 5), (9; - 1), (7; - 4),  (1; - 4),  (- 2; 0),      (- 2; 4), (0; 7), (0; 9), (- 3; 9).

2) Крило: (1; 1), (7; 1), (7; - 1), (2; - 3), (1; 1).

3) Око: (0; 10,5).

 

  

          №4

1) (2; 7),  (0; 5),  (- 2; 7),  (0; 8), (2; 7),  (- 4; - 3), (4; 0), (11; - 2), (9; - 2), (11; - 3), (9; - 3), (5; - 7), (- 4; - 3).

2) Клюв: (- 4; 8), (- 2; 7), (- 4; 6).

3) Крило: (1; - 3), (4; - 2), (7; - 3), (4; - 5), (1; - 3).

4) Око: (0; 7).

  

     №5

1)(-6;1), (-5;-2), (-9;-7), (-9;-8), (-5;-8), (-1;-5), (3;-4), (5;-1), (8;1), (9;3), (2;2), (4;6), (3;11), (2;11), (-2;6), (-2;2), (-4;4),         (-5;4), (-6;3), (-6;2), (-7;2), (-6;1).

2)око: (-4,5;2,5)

         6

1)(2;2), (1;42), (2;5), (1;6), (0;6), (-1;6), (-2;0), (-4;4), (-6;5),        (-8;2), (-14;2), (-8;-1), (-4;-2), (-8;-8), (-2;-10), (-2;-4), (1;-3),   (2;-2), (2;2), (4;6), (10;8), (6;0); (2;-2). 

2)Око: (0;5)

 

      7

1)(4;-2), (3;4), (0;6), (2;10), (1;12), (-1;12), (-2;11), (-6;10),        (-1;9), (-3;6), (-5;2), (-5;-4), (-1;-8), (-1;-15), (1;-12), (4;-13),   (2;-7),  (4;-2).

2) Крило:  (2;2), (-1;4), (-3;-2), (0;-6); (3;-2);(2;2).  

3)Око: (0;11)

 

Друга група

 

 

       №1

1) (2; - 3), (2; -2),  (4; - 2),   (4; - 1),  (3; 1),   (2; 1), (1; 2), (0; 0),     (- 3; 2), (- 4; 5), (0; 8), (2; 7), (6; 7), (8; 8), (10; 6), (10; 2), (7; 0), (6; 2), (6; - 2), (5; - 3), (2; - 3).

2) (4; - 3),  (4; - 5),  (3; - 9),  (0; - 8),  (1; - 5),  (1; - 4),  (0; - 4),       (0; - 9),   (- 3; - 9),   (- 3; - 3),    (- 7; - 3),     (- 7; - 7),   (- 8; - 7),                 (- 8; - 8),  (- 11; - 8),  (- 10; - 4),  (- 11; - 1),  (- 14; - 3), (- 12; - 1), (- 11;2), (- 8;4), (- 4;5).

3) Очі: (2; 4), (6; 4)

 

 

    №2

1) (- 9; 5),  (- 7; 5),   (- 6; 6),  (- 5; 6),  (- 4; 7),  (- 4; 6),  (- 1; 3),         (8; 3), (10; 1), (10; - 4),  (9; - 5),  (9; - 1), (7; - 7), (5; - 7), (6; - 6), (6; - 4),  (5; - 2),  (5; - 1),   (3; - 2),  ( 0; - 1),  (- 3; - 2),  (- 3; - 7),        (- 5; - 7), (- 4; - 6), (- 4; - 1), (- 6; 3), (- 9; 4), (- 9; 5).

2) Око: (- 6; 5)

  

 

  №3

1) (- 9; 6),  (- 5; 9),  (- 5; 10), (- 4; 10),  (- 4; 4),   (- 3; 4),  (0; 7),      (2; 4),  (4; 7), (7; 4), (9; 3), (9; 1), (8; - 1), (8; 1), (7; 1), (7; - 7), (6; - 7),  (6; - 2),  (4; - 1),  (- 5; - 1),   (- 5; - 7), (- 6; - 7), (- 6; 5),     (- 7;5), (- 8; 4), (- 9; 4), (- 9; 6).

2) Око: (- 6; 7).

 

 

  №4

1) (- 3; 0),  (- 2; 1),  (3; 1),  (3; 2),  (5; 5),  (5; 3),  (6; 2),  (7; 2),  (7; 1,5), (5; 0), (4; 0),  (4; - 1,5),   (3; - 1),   (3; - 1,5),  (4; - 2,5), (4,5; - 2,5),   (- 4,5; - 3),  (3,5; - 3),  (2; - 1,5), (2; -1),  (- 2; - 2),  (- 2; - 2,5),  (-1; - 2,5),  (-1; - 3),  (- 3; - 3),  (-3; - 2),  (-2; - 1),     (- 3; - 1),  (- 4; - 2), (- 7; - 2), (- 8; - 1), (- 7; 0), (- 3; 0).

2) Око: (5; 2).

 

  №5

1) (14; - 3),  (6,5; 0),   (4; 7),   (2; 9),   (3; 11),   (3; 13),  (0; 10), (- 2; 10), (- 8; 5,5), (- 8; 3),  (- 7; 2),  (- 5; 3),  (- 5; 4,5),  (0; 4),   (- 2; 0),    (- 2; - 3),   (- 5; - 1),  (- 7; - 2),  (- 5; - 10), (- 2; - 11),   (- 2; - 8,5), (- 4; - 8), (- 4; - 4), (0; - 7,5), (3; - 5).

2) Око: (- 2; 7).

 

  №6

1) (3; - 4),  (3; - 1),  (2; 3),   (2; 5),   (3; 6),  (3; 8),  (2; 9), (1; 9), (- 1; 7), (- 1; 6),(- 4; 4), (- 2; 3), (- 1; 3), (- 1; 1), (- 2; 1), (-2; - 1), (- 1; 0), (- 1; - 4), (- 2; - 4), (- 2; - 6), (- 3; - 6), (- 3; - 7), (- 1; - 7), (- 1; - 5), (1; - 5), (1; - 6), (3; - 6), (3; - 7),(4; - 7), (4; - 5), (2; - 5), (3; - 4).

2) Хвіст: (3; - 3), (5; - 3), (5; 3).                                                      3) Око: (- 1; 5).

 

 №7

1) (2;-1), (3,5;0,5), (4;-1), (5;0), (4;2), (2;1), (2;3), (4;5), (4;6), (2;5), (1;7), (1;8), (0;7), (0;9), (-1;7), (-2;8),(-2;7), (-3;7), (-2;6),        (-4;6), (-3;5), (-4;5), (-3;4),  (-5;4),  (-4;3),  (-5;3), (-4;2), (-6;2), (-5;1), (-6;1), (-5;0),(-6;0), (-5;-1), (-6;-2), (-4;-2), (-5;-3), (-3;-4),       (-4;-5), (-2;-5), (-1;-6), (3;-6), (3;-5), (1;-5), (1;-4), (2;-3), (2;-1). 2) Око: (0;6).                                                                                 3) Ніс: (4;6)

 

 

  №8

1) (-2;4),(0;6), (0;5), (1;6), (1;5), (2;3), (1;2), (2;-3), (5;4), (7;5), (7;6), (8;7), (9;7), (10;6),  (10;4),  (3;-6),  (2;-6),  (0;-7),  (-4;-7), (-1;-6), (-2;-5),    (-2;-4),  (-1;0),    (-4;0),  (-1;1),  (-1;2),  (-2;3), (-2;4).                                                                                             2) Око: (0; 4)

( Слайди 12-13)

4. Додаткове завдання

На координатній площині є симетрична фігура, але вона не добудована. Нам потрібно: а) побудувати точки, симетрич-ні даним;  б) назвати координати побудованих точок  ( у кожного учня на столі лежить картка з таким малюнком).

   (Слайд 14)

V. Підсумок уроку

 Урок закінчився. Чи сподобався він вам? Як ми з вами побачили: «У математиці є своя краса, як у живописі й поезії»

Діти підводять підсумки своєї роботи на уроці.

 

VI. Домашнє завдання

Щоб створити щось прекрасне, треба багато працювати. От і ви сьогодні добре попрацювали й домоглися успіху. А щоб закріпити свій успіх, ви одержуєте домашнє завдання. Вико-нати творчу роботу на координатній площині: зробити ма-люнок і записати відповідні координати вузлових точок.

№1347, №1349.

doc
Додано
28 квітня
Переглядів
219
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку