На допомогу вчителям, які навчають дітей з ООП

Про матеріал
На допомогу вчителям, які навчають дітей з особливими освітніми потребами у 2 класах. Ці бланки допоможуть вчителям провести та оформити моніторинг динаміки розвитку мовленнєвої, когнітивної, соціальної, емоційно-вольової, фізичної сфер дітей з особливими освітніми потребами.
Перегляд файлу

На допомогу вчителям,

які навчають дітей з особливими освітніми потребами у 2 класах.

 

 Ці бланки допоможуть вчителям провести та оформити моніторинг навчальних досягнень учнів з ООП з української мови, читання, математики та «Я досліджую світ» у 2 класі.

 

 

Моніторинг навчальних досягнень з української мови

_____________________________________ (ПІ учня/учениці), _______ класу,

дитини з особливими освітніми потребами,

 після закінчення __________ півріччя навчального року.

Форма проведення  усне опитування, письмова перевірка

Дата проведення _________________________

 

Характеристика особистих досягнень.

Очікувані результати навчання.

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою вчителя

Потребує уваги і допомоги

Правильно вимовляє звуки й слова української мови. 

 

 

 

 

Розрізняє голосні й приголосні, тверді й м’які звуки.

 

 

 

 

Пише, дотримуючись гігієнічних і технічних норм.

 

 

 

 

Списує слова, речення, текст.

 

 

 

 

Правильно розміщує речення, заголовок і текст на сторінках зошита.

 

 

 

 

Записує з голосу вчителя слова.

 

 

 

 

Записує з голосу вчителя  речення, тексти (45-50 слів).

 

 

 

 

Поділяє слова на склади.

 

 

 

 

Поділяє слова, використовуючи правила переносу слів.

 

 

 

 

Складає і записує речення.

 

 

 

 

Користується правилом написання великої літери на початку речення, в іменах і прізвищах людей, кличках тварин, назвах міст і сіл.

 

 

 

 

Правильно інтонує речення різні за метою висловлювання.

 

 

 

 

Логічно впорядковує деформований текст.

 

 

 

 

Добирає заголовок із запропонованих. Добирає заголовки до малюнка, тексту.

 

 

 

 

           Вчитель        ________  ___________________________ (підпис, ПІБ)

Асистент вчителя  _________  _____________________  (підпис, ПІБ)

 

 

 

Моніторинг навчальних досягнень з читання

_______________________________________ (ПІ дитини), ______ класу,

дитини з особливими освітніми потребами,

після закінчення першого півріччя навчального року.

Форма проведення  усне опитування

Дата проведення _________________________

 

Характеристика особистих досягнень.

Очікувані результати навчання.

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою вчителя

Потребує уваги і допомоги

Читає вголос правильно, свідомо, плавно, цілими словами нескладні за змістом і формою тексти.

 

 

 

 

Правильно інтонує прості речення з огляду на розділові знаки.

 

 

 

 

Визначає, називає персонажів художнього твору, виділяє серед них головного.

 

 

 

 

Визначає за допомогою вчителя головну думку твору.

 

 

 

 

Переказує невеликий прочитаний текст або його уривок.

 

 

 

 

Відповідає на запитання у зв’язку з темами, що вивчаються; сам запитує.

 

 

 

 

Відтворює діалог.

 

 

 

 

Будує діалог (4-5 реплік) з однолітками.

 

 

 

 

Вступає в рольову гру.

 

 

 

 

Вживає етикетну лексику, слова звертання.

 

 

 

 

Розповідає напам’ять скоромовки, вірші, загадки.

 

 

 

 

Розповідає (3-4 речення) про себе, свою родину, дім (квартиру).

 

 

 

 

Описує когось, щось (за аналогією).

 

 

 

 

Розповідає за змістом малюнків.

 

 

 

 

Розповідає казки українською мовою.

 

 

 

 

Грає в дитячі ігри українською мовою.

 

 

 

 

             Вчитель        ________  ___________________________ (підпис, ПІБ)

Асистент вчителя  _________  _____________________  (підпис, ПІБ) 

 

Моніторинг навчальних досягнень з математики

_______________________________ (ПІ дитини), ______ класу,

дитини з особливими освітніми потребами,

після закінчення першого півріччя навчального року.

Форма проведення  усне опитування, письмова перевірка

Дата проведення _________________________

 

Характеристика особистих досягнень.

Очікувані результати навчання.

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою вчителя

Потребує уваги і допомоги

Відтворює послідовність чисел у межах сотні.

 

 

 

 

Порівнює числа в межах сотні.

 

 

 

 

Розрізняє парні й непарні числа.

 

 

 

 

Подає числа у вигляді суми розрядних доданків.

 

 

 

 

Додає і віднімає круглі числа.

 

 

 

 

Виконує додавання та віднімання на основі нумерації чисел.

 

 

 

 

Обчислює усно зручним для себе способом.

 

 

 

 

Перевіряє правильність обчислень.

 

 

 

 

Коментує виконання обчислень.

 

 

 

 

Записує математичні твердження, подані в текстовій формі.

 

 

 

 

Називає компоненти додавання.

 

 

 

 

Називає компоненти віднімання.

 

 

 

 

Знаходить невідомі компоненти дії додавання.

 

 

 

 

Знаходить невідомі компоненти дії віднімання.

 

 

 

 

Користується інструментами для вимірювання величин.

 

 

 

 

Розпізнає геометричні фігури за істотними ознаками.

 

 

 

 

Креслить відрізки заданої довжини.

 

 

 

 

Вимірює сторони геометричних фігур.

 

 

 

 

Обчислює довжину ламаної.

 

 

 

 

Розв'язує прості задачі.

 

 

 

 

Розв'язує складені задачі.

 

 

 

 

                  Вчитель        ________  ___________________________ (підпис, ПІБ)

Асистент вчителя  _________  _____________________  (підпис, ПІБ)

 

Моніторинг навчальних досягнень з предмета «Я досліджую світ»

____________________________________ (ПІ дитини), _______ класу,

дитини з особливими освітніми потребами,

після закінчення першого півріччя навчального року.

Форма проведення  усне опитування

Дата проведення _________________________

 

Характеристика особистих досягнень.

Очікувані результати навчання.

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою вчителя

Потребує уваги і допомоги

Виконує прості спостереження.

 

 

 

 

Описує явища живої і неживої природи.

 

 

 

 

Розповідає про себе, свою родину, клас, громаду.

 

 

 

 

Дбайливо ставиться до навколишнього середовища.

 

 

 

 

Розрізняє здорові і шкідливі звички. Дотримується здорового способу життя.

 

 

 

 

Пояснює, від чого залежить безпека на вулиці, вдома, у школі.

 

 

 

 

Дотримується правил поведінки, що засвідчують повагу до інших.

 

 

 

 

Доречно вживає слова чемності.

 

 

 

 

Надає допомогу, коли просять та звертаються по неї.

 

 

 

 

Розпізнає державні символи України.

 

 

 

 

Дотримується встановлених правил поведінки під час державних свят, класних, шкільних і громадських заходів.

 

 

 

 

Розпізнає зміни в живій та неживій природі.

 

 

 

 

Класифікує за певними ознаками рослини і тварин своєї місцевості, тіла неживої природи.

 

 

 

 

             Вчитель        ________  ___________________________ (підпис, ПІБ)

Асистент вчителя  _________  _____________________  (підпис, ПІБ)

На допомогу вчителям,

які навчають дітей з особливими освітніми потребами у 2 класах.

 

 Ці бланки допоможуть вчителям провести та оформити моніторинг динаміки розвитку мовленнєвої, когнітивної, соціальної, емоційно-вольової, фізичної сфер дітей з особливими освітніми потребами.

 

 

Моніторинг динаміки розвитку

мовленнєвої сфери

________________________________ (ПІ дитини) , ______ класу,

дитини з особливими освітніми потребами.

Форма проведення  усне опитування, бесіда, спостереження

Дата проведення _________________________

 

Характеристика особистих досягнень.

Очікувані результати навчання.

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою вчителя

Потребує уваги і допомоги

Спілкується українською мовою усно, дотримуючись норм усного мовлення.

 

 

 

 

Вступає в діалог та веде його українською мовою

 

 

 

 

Звертається до співрозмовника, вживаючи етикетні формули

 

 

 

 

Підтримує бесіду щодо обговорення змісту усного медіаповідомлення.

 

 

 

 

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів (комікси, світлини, дитячі журнали, дитячі передачі  тощо).

 

 

 

 

Адекватно відповідає на запитання. Вміє звернутися із запитанням і дати відповідь.

 

 

 

 

Розігрує, будує діалоги за малюнком і змістом казки

 

 

 

 

Будує невеликі власні висловлювання на основі сприйнятого на слух тексту

 

 

 

 

Створює тексти за серією малюнків чи на основі власних спостережень

 

 

 

 

Добирає заголовки до сюжетних малюнків і розповідає за їх змістом .

 

 

 

 

Відтворює сприйняте на слух, переказує невеликий текст, розповідає, передає інформацію, ділиться враженнями про почуте чи побачене.

 

 

 

 

Висловлює оцінювальні судження

 

 

 

 

Визначає героїв, оцінює їхні вчинки

 

 

 

 

Розповідає зв’язно (5-8 речень), логічно, чітко і в міру голосно у зв’язку з вивченими темами.

 

 

 

 

Розповідає напам’ять скоромовки, вірші, загадки.

 

 

 

 

             Вчитель        ________  ___________________________ (підпис, ПІБ)

Асистент вчителя  _________  _____________________  (підпис, ПІБ)

 

 

Моніторинг динаміки розвитку

 когнітивної сфери

_______________________________________ (ПІ дитини), ______ класу,

дитини з особливими освітніми потребами.

Форма проведення  усне опитування, бесіда, спостереження

Дата проведення _________________________

 

Характеристика особистих досягнень.

Очікувані результати навчання.

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою вчителя

Потребує уваги і допомоги

Відтворює сприйняте на слух

 

 

 

 

Розуміє зміст прочитанного

 

 

 

 

Відповідає на запитання

 

 

 

 

Запам'ятовує навчальний матеріал

 

 

 

 

Диференціює суттєві ознаки від несуттєвих

 

 

 

 

Дослідження процесів впізнавання

- впізнає малюнки

 

 

 

 

Дослідження процесів впізнавання

- впізнає геометричні фігури

 

 

 

 

Знаходить, виділяє зайве

 

 

 

 

Знаходить, що з чим пов'язане

 

 

 

 

Знаходить пари

 

 

 

 

Переносить знання на практику

 

 

 

 

Планує, контролює та оцінює результати виконання завдань,  аналізує свою діяльність

 

 

 

 

Розуміє нструкції вчителя

 

 

 

 

Виконує завдання за алгоритмом

 

 

 

 

Встановлює логічні послідовності подій

 

 

 

 

Встановлює причинно-наслідкові зв’язки

 

 

 

 

Виявляє інтерес до навчання

 

 

 

 

Вміє концентрувати увагу

 

 

 

 

Піднімає руку на уроці. Задає запитання

 

 

 

 

             Вчитель        ________  ___________________________ (підпис, ПІБ)

Асистент вчителя  _________  _____________________  (підпис, ПІБ)

 

Моніторинг динаміки розвитку

 соціальної сфери

________________________________ (ПІ дитини) , _______ класу,

дитини з особливими освітніми потребами.

Форма проведення  усне опитування, бесіда, спостереження

Дата проведення _________________________

 

Характеристика особистих досягнень.

Очікувані результати навчання.

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою вчителя

Потребує уваги і допомоги

Дотримується ввічливості під час спілкування з однолітками, дорослими

 

 

 

 

Дотримується етичних норм спілкування з дорослими та учнями

 

 

 

 

 

Дотримується шкільного режиму дня

 

 

 

 

 

Дисциплінований на уроках та на перервах

 

 

 

 

 

Намагається старанно та правильно виконувати доручення вчителя

 

 

 

 

 

Дотримується порядку на робочому місці, у класі та в інших шкільних приміщеннях

 

 

 

 

 

Бережно ставиться до шкільного майна, своїх та чужих речей

 

 

 

 

 

Підтримує охайним свій зовнішній вигляд

 

 

 

 

 

Має уявлення про різні позиції і точки зору

 

 

 

 

 

Намагається у процесі спілкування зрозуміти точку зору іншої людини

 

 

 

 

 

Виявляє інтерес до співпраці

 

 

 

 

Знає свою адресу

 

 

 

 

Розповідає про свою родину

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Вчитель        ________  ___________________________ (підпис, ПІБ)

Асистент вчителя  _________  _____________________  (підпис, ПІБ)

 

 

Моніторинг динаміки розвитку

 емоційно-вольової сфери

______________________________________ (ПІ дитини), _______ класу,

дитини з особливими освітніми потребами.

Форма проведення  усне опитування, спостереження

Дата проведення _________________________

 

Характеристика поведінки дитини, емоцій та почуттів

Проявляється

Не проявляється

Регулює свої дії вольовими зусиллями

 

 

Часта зміна настрою

 

 

Депресія

 

 

Непосидючість

 

 

Погана концентрація уваги

 

 

Дратівливість, імпульсивність, тривога

 

 

Різкі перепади настрою

 

 

Відмовлення від роботи

 

 

Прояв агресивної поведінки

 

 

Проблемна поведінка

 

 

Адекватно реагує на зауваження та заперечення оточуючих

 

 

Часто перебуває під сильним впливом своїх захоплень

 

 

Вміє співвідносити свої бажання з інтересами навколишніх

 

 

Підвищений інтерес до ігрової діяльності

 

 

Рухове розгальмування, швидка стомлюваність

 

 

Емоційна нестабільність

 

 

Замкненість в собі, прагнення до самоти

 

 

Вміє відображати власні емоції та усвідомлювати емоції оточуючих

 

 

             Вчитель        ________  ___________________________ (підпис, ПІБ)

Асистент вчителя  _________  _____________________  (підпис, ПІБ)

 

 

Моніторинг динаміки розвитку

 фізичної сфери розвитку

_____________________________________ (ПІ дитини), ________ класу,

дитини з особливими освітніми потребами.

Форма проведення  виконання вправ, спостереження

Дата проведення _________________________

 

Характеристика особистих досягнень.

Очікувані результати навчання.

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результату з допомогою вчителя

Потребує уваги і допомоги

Дотримується правил безпечної поведінки на уроках фізкультури

 

 

 

 

Правильно виконує організовуючі вправи

 

 

 

 

 

Виконує біг зі зміною напряму

 

 

 

 

Біг із пришвидшеннями за сигналом.

 

 

 

 

Виконує вправи для розвитку координації.

 

 

 

 

Виконує пересування приставним кроком правим і лівим боком. 

 

 

 

 

Виконує біг позачергово з ходьбою. 

 

 

 

 

Виконує стрибки у довжину

 

 

 

 

Виконує загальнорозвивальні вправи з м’ячем

 

 

 

 

Виконує передавання і ловіння м’яча двома руками від грудей.

 

 

 

 

Впевнено тримає рівновагу на одній нозі.

 

 

 

 

Стрибає на двох ногах.

 

 

 

 

Відтворює заданий ритм.

 

 

 

 

Виконує комплекс для профілактики плоскостопості.

 

 

 

 

Бере участь у рухливих іграх та естафетах

 

 

 

 

Виконує стрибки  через перешкоди висотою до 50 см поштовхом однією та двома ногами.

 

 

 

 

Виконує стрибки зі скакалкою.

 

 

 

 

Виконує вправи з м'ячем.

 

 

 

 

Виконує ведення м’яча внутрішньою та зовнішньою частинами підйому

 

 

 

 

            Вчитель        ________  ___________________________ (підпис, ПІБ)

Асистент вчителя  _________  _____________________  (підпис, ПІБ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гнатюк Анюта Сергіївна
  Дякую, за корисний матеріал!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Пов’язані теми
Психологія, Інші матеріали
Інкл
Додано
1 квітня 2021
Переглядів
1648
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку