5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Накази (завершення навчального року , проведення ДПА, затвердження змісту завдань)

Про матеріал

Пропонуються матеріали на допомогу керівникам закладів освіти та їх заступникам (накази з питань завершення 2017-2018 навчального року та проведекння ДПА в основній та початковій школі)

Перегляд файлу

 

                   БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

      вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,  48701,                    

           тел. (0352)  75 405   E-mail:  schoolbor[email protected] ukr. net      Код ЄДРПОУ      22606696

 

                                                                                    Н А К А З

 

22.02.2018                                              м. Борщів                                     

 

Про порядок закінчення 2017/2018

навчального року та проведення

державної підсумкової атестації 

 

              Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 31.07.2017 №1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», із змінами, листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 22.01.2018 №1/9-27 «Щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2017/2018 навчальному році», від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти», наказів управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 21.06.2017 №214 «Про структуру 2017/2018 навчального року та робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.02.2018 №34 «Про порядок закінчення 2017/2018 н.р. та проведення ДПА учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти», наказів відділу освіти Борщівської міської ради від 31.08.2018 № 21-од «Про погодження структури 2017/2018 навчального року», від 05.01.2018 № 02-од «Про погодження змін до структури 2017/2018 навчального року»,  від 20.02.201820-од «Про порядок закінчення 2017/2018 н. р. та проведення ДПА учнів у закладах загальної середньої освіти», рішення педагогічної ради школи ( протокол від 21.02.2018 року № 02) та з метою забезпечення організованого закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації здобувачів освіти

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Завершити навчальні заняття і виконання навчальних програм 25 травня 2018 року.   У цей день провести свято «Останній дзвоник».

 

2. Провести державну підсумкову атестацію у школі:

 • І ступеня      з двох предметів: української мови та математики;
 • ІІ ступеня –    з трьох предметів: української мови, математики та української літератури;
 • ІІІ ступеня –    з трьох предметів  у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

 

3. Надати право учням 9 класів, які хворіли під час проведення державної підсумкової атестації й підтвердили свою захворюваність поданими медичними довідками, пройти атестацію в інші терміни.

4.  Педагогічним працівникам:

            4.1.   До 24 травня  2018 року провести семестрове оцінювання з предметів інваріантної частини навчального плану у 2-11 класах.     

           4.2. До 30 травня 2018 року за результатами семестрового оцінювання здійснити річне оцінювання.

          4.3. Річні оцінки з усіх навчальних предметів вважати підсумковими і виставляти їх незалежно від результатів атестації.

 

 5.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи  Щур О.Б.:

       5.1. Здійснити контроль щодо повного виконання державних навчальних програм з дисципліни інваріантної та варіативної складової навчального плану.

       5.2. До 13  березня 2018 року провести з педпрацівниками школи інструктивно-методичні наради з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації.

       5.3. Своєчасно доводити до відома учасників навчально-виховного процесу зміст усіх нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України з питань закінчення навчального року, проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання , переведення та випуску учнів.

       5.4. До 01 квітня 2018 року оформити відповідні інформаційні стенди, на яких розмістити номери телефонів «гарячої лінії» управління  освіти і науки облдержадміністрації: (0352) 52-21-14, 52-24­63, відділу освіти міської ради 2-12-64.

       5.5. До 11 квітня  2018 року скласти графік проведення контрольних замірів знань на предмет об»єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін.

       5.6. До  31 березня 2018 року вивчити питання про звільнення учнів 4, 9 класів від державних підсумкових атестацій та довести до відома батьків порядок надання необхідних документів на звільнення.

       5.7. До 12 червня 2018 року проаналізувати наслідки проведення атестації у 2017- 2018 навчальному році і узагальнені матеріали з цього питання подати  директору школи.

       5.8. До 23 березня 2018 року подати у відділ освіти міської ради інформацію про учнів 9 класу, які є претендентами на одержання свідоцтва з відзнакою, та про учнів 11 класу, які є претендентами на нагородження золотою та срібною медалями.

 

6. Класним керівникам до  01  квітня 2018 року провести  класні батьківські збори, на яких проаналізувати результати  навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять та ознайомити повторно  батьків з діючим Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу.

 

7. Вчителям початкових класів Яловіцькій Л.М., Ушківській Л.М., Чубк Г.І. до 12 травня 2018 року провести зустрічі із батьками, діти яких можуть виявити початковий рівень компетенції з української мови, читання, математики за результатами річного оцінювання та детально ознайомити їх з п.6  діючого Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу.

 

8.  Вчителям початкових класів Червецькій М.В., Мероник Г.Є. до 02  червня 2018  року на учнів першого класу скласти характеристики їхніх умінь і навичок ( із занесенням до особової справи).

 

9.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

  Директор                                    О. ЖОЛОБАНЮК

 

Ознайомлені:

                 БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

      вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,  48701,                    

           тел. (0352)  75 405   E-mail:  schoolbor[email protected] ukr. net      Код ЄДРПОУ      22606696

 

                                                                          Н А К А З

30.03.2018                                                        м. Борщів                                         

Про проведення державної підсумкової

атестації   у  початковій   школі

 

                     Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року № 1547, листів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та особливості  проведення державної підсумкової атестації учнів у закладах загальної середньої освіти», від 27.03.2018 №1/9-185 "Щодо  проведення державної підсумкової  атестації  у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році" та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації за освітній рівень початкової загальної середньої освіти

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Державну підсумкову атестацію за освітній рівень початкової загальної середньої освіти провести у формі підсумкових контрольних робіт у такі терміни:

 • з математики                        17 травня 2018 року ;
 • з української мови                15 травня 2018 року

 

2. На проведення кожної контрольної роботи відвести 1 академічну годину (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання.

 

3. Вчителю початкових класів Ушківській Л.Є. :

                 3.1. До 27 квітня 2018 року розробити завдання для підсумкових контрольних робіт відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів закладів загальної середньої освіти,  орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році» (лист МОН України від 27.03.2018 року №1/9-185) та подати директору школи для погодження педагогічною радою.

                 3.2. При підготовці завдань для підсумкової контрольної роботи враховувати такі аспекти:

 • перевірці підлягає навчальний матеріал, що опановувався учнями впродовж навчання в початковій школі;
 • контрольна робота повинна містити компетентнісно-орієнтовані завдання різних рівнів складності;
 • кількість і обсяг завдань мають бути оптимальними для виконання впродовж часового проміжку, відведеного на контрольну роботу;
 • тестові завдання бажано формулювати в одному стилі: або у формі запитання, або спонукання;
 • завдання для проведення підсумкової контрольної роботи готують у двох рівноцінних варіантах.

                 3.3. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснити відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

                 3.4. До 07 квітня 2018 року довести до відома батьків учнів 4 класу    особливості проведення державної підсумкової атестації у початковій школі у 2017-2018 навчальному році.

 

4. Вважати таким порядок оформлення атестаційної роботи: атестаційна робота оформляється письмово на аркушах зі штампом школи з дотриманням вимог оформлення письмових робіт.

 

5. Категорично заборонити додаткові види перевірочних робіт у 4 класі.

 

6.  Контроль за виконанням   наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Щур О.Б..

 

                       Директор:                                             О. ЖОЛОБАНЮК

 

З наказом ознайомлені:


Щур О.Б.

Ушківська Л.Є.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,  48701,

тел. (0352)  75 405   E-mail:  schoolbor[email protected] ukr. net      Код ЄДРПОУ      22606696

 

                                             Н А К А З

 

30.03.2018                                                 м. Борщів                                                       

 

 Про  проведення державної підсумкової

 атестації  в основній школі

 

                          Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року № 1547, листів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018 № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та особливості  проведення державної підсумкової атестації учнів у закладах загальної середньої освіти», від 27.03.2018 №1/9-185 "Щодо  проведення державної підсумкової  атестації  у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році" та з метою організованого проведення державної підсумкової атестації за освітній рівень базової загальної середньої освіти

 

Н А К А З У Ю :

 

1. Державну підсумкову атестацію за освітній рівень базової загальної середньої освіти провести у письмовій формі у такі терміни:

 • з математики                         31 травня 2018 року ;
 • з української мови                 04 червня 2018 року
 • з української літератури       07 червня 2018 року.

 

2.  На проведення державних підсумкових атестацій відвести:

                     - з української мови             – 1 астрономічну годину ідлік часу ведеться від                

                                                                     початку читання вчителем тексту);

                  - з математики                        3 академічних години;

                  - з української літератури     2 академічних години.

 

3. Вчителю української мови та літератури Бей Л.М.:

                3.1 До 15 травня 2018 року здійснити добір диктанту (або декілька варіантів) за обсягом 160 -170 й за тематикою текстів, орієнтовно визначених в соціокультурній змістовій лінії навчальної програми, та разом з усіма необхідними матеріалами для проведення державної підсумкової атестації подати директору школи.

                 3.2. Дотримуватись методики проведення та оцінювання диктанту, визначених  у листі МОН України від 27.03.2018 №1/9-185 "Щодо  проведення державної підсумкової  атестації  у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році"

                     3.3. До 15 травня 2018 року здійснити добір не менше двох варіантів тестових завдань з української літератури та разом з усіма необхідними матеріалами для проведення державної підсумкової атестації подати директору школи.

 

4. Вчителю математики Підгорній М.М. до 15 травня 2018 року здійснити добір не менше 10 варіантів та разом з усіма необхідними матеріалами для проведення державної підсумкової атестації подати директору школи.

 

5.  Вчителям Бей Л.М. та Підгорній М.М.:

               5.1. Здійснити добір завдань для проведення державної підсумкової атестації відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році (лист МОН України від 27.03.2018 №1/9-185 "Щодо  проведення державної підсумкової  атестації  у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році")  

               5.2. До 05 квітня 2018   року   ознайомити   учнів   з   вимогами   щодо  проведення    державної підсумкової атестації з відповідних навчальних предметів.

               5.3. До 23 травня 2018 року підготувати аркуші зі штампом навчального закладу або у разі потреби розробити спеціальні бланки відповідей для оформлення учнями атестаційних робіт та подати їх директору школи.

               5.4. До  17 травня 2018 року   ознайомити учнів з критеріями й схемами оцінювання завдань, порядком переведення балів у оцінку та провести  інструктаж щодо оформлення атестаційної роботи.

               5.5. Бали за атестацію виставити у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

               5.6. При оцінюванні письмових робіт керуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

 

6. Вважати таким порядок оформлення атестаційної роботи:

               6.1. Атестаційна робота оформляється письмово на аркушах зі штампом школи з дотриманням вимог оформлення письмових робіт: у верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп школи, на якому зазначається дата (до прикладу: 01.06.2018 р.);

               6.2. Підписування роботи починається на сьомому рядку титульної сторінки:

Робота

на державну підсумкову атестацію

з математики за курс базової середньої освіти

учня (учениці) 9 класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

                 6.3. На другій сторінці на перших двох рядках записують вид роботи та назву тексту, наприклад:

                                Диктант

                     Джерело позитивних емоцій

 

7. Класному керівнику 9 класу Бей Л.М. до 04 квітня 2018 року довести до відома батьків учнів 9 класу особливості проведення державної підсумкової атестації у основній школі у 2017-2018 навчальному році.

 

8. Контроль  за  виконанням   наказу  покласти  на  заступника  директора  з навчально-виховної Щур О.Б.

 

                      Директор :                                       О. ЖОЛОБАНЮК

 

З наказом ознайомлені:


 Щур О.Б.              

 Бей Л.М.

 Підгорна М.М.

 

               БОРЩІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

вул. Леся Курбаса,  7, м. Борщів,  Борщівський район , Тернопільська область,   48701,

тел. (0352)  75 405    E-mail:  schoolbor[email protected] ukr. net              Код ЄДРПОУ      22606696

 

 

Н А К А З

27.04.2018                              м. Борщів                                

Про затвердження змісту завдань для

проведення державної підсумкової

атестації за освітній рівень

початкової  загальної середньої освіти

 

                      Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014  № 1547, листів Міністерства освіти і науки України від 31.01.2018  № 1/9-66 «Про організоване завершення 2017-2018 навчального року та особливості  проведення державної підсумкової атестації учнів у закладах загальної середньої освіти», від 27.03.2018 №1/9-185 "Щодо  проведення державної підсумкової  атестації  у закладах загальної середньої освіти в 2017-2018 навчальному році" та рішення педагогічної ради школи (протокол від 26.04.2018 № 05)

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити зміст завдань з української мови та математики у двох варіантах для проведення державної підсумкової атестації за освітній рівень початкової загальної середньої освіти учнів  у 2017/2018 навчальному році.

2. Вчителю початкових класів Ушківській Л.Є. до 05 травня 2018 року роздрукувати тексти   підсумкових контрольних  робіт та подати директору школи.

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Щур О.Б.

 

Директор                                                О. ЖОЛОБАНЮК


З наказом ознайомлені:


Щур О.Б.

Ушківська Л.Є.

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Галушко Оксана Олександрівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
27 квітня 2018
Переглядів
4656
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку