11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Населення України та світу

Про матеріал
Тематичне оцінювання з теми "Населення України та світу" за підручником Географія для 8 класу під редакцією Пестушко В.Ю.
Перегляд файлу

Тематичне оцінювання з теми:

«Населення України та світу»                                                               Варіант І

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. Чисельність населення світу становить:

   а) 11,5 млрд. осіб;          б) 9,4 млрд. осіб;          в) 7,3 млрд. осіб;         г) 5,2 млрд. осіб.

2. В статевій структурі  населення світу тривалість життя вища у:

                                   а) жінок;                                    б) чоловіків.

3. За рекомендаціями ООН містами визнаються поселення, які мають:         

а) 20 тис. осіб;           б) 30 тис. осіб;           в) 40 тис. осіб;           г) 50 тис. осіб. 

4. Яка людська раса домінує в Європі:

          а) європоїдна;                      б) негроїдна;                 в) монголоїдна.

5. Понад половини української діаспори проживає в:

          а) Канаді;                      б) США;                    в) СНД;                   г) Європі.

6. Рівень урбанізації становить 100% у:

         а) Німеччині;               б) Японії;                  в) Канаді;                  г) Сінгапурі.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Старіння нації, це ………………………………………………………..…………………...

8. Установіть послідовність найчисельніших країн світу в порядку зростання їх кількості населення:

         а) Мексика;        б) Китай;            в) Індія;         г) Пакистан.

 

 

 

 

         9. Установіть відповідність між мовними сімями та їх часткою у світовому населенні:

        1) Індоєвропейська;                                        а) 7%;

        2) Китайсько-тибетська;                                 б) 4%;

        3) Нігеро-кордофанська;                                 в) 11%;

        4) Дравидійська;                                              г) 45%;

                                                                                           д) 22%.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть три країни, які залежно від національного складу вважаються однонаціональними:

       1 Індія;                                     5 Аргентина;

 

 

 

       2 Південна Корея;                   6 Японія;

       3 Індонезія;                             7 Саудівська Аравія.

       4 Мексика;            

                                                                        

11. За матеріалом підручника § 48 графічно відображте динаміку природного руху населення Європи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Волинської області.

Тематичне оцінювання з теми:

«Населення Укаїни та світу»                                                                  Варіант ІІ

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. В Азії проживає майже:

          а) 4,4 млрд. осіб;     б) 1,2 млрд. осіб;         в) 1 млрд. осіб;        г) 0,7 млрд. осіб.

2. В статевій структурі населення України переважають з показником 54%:

                                   а) жінки;                                    б) чоловіки.

3. В світі переважає з показником 54%:

                     а) сільське населення;                    б) міське населення.

4. Яка людська раса домінує в Азії:

          а) європоїдна;                      б) негроїдна;                 в) монголоїдна.

5. Частина народу, яка мешкає поза межами своєї історичної батьківщини, тобто країни свого походження, зветься.

          а) еміграція;         б) імміграція;           в) діаспора;           г) міграція.

6. За рівнем урбанізації в Україні лідирує область:

          а) Чернівецька;           б) Донецька;            в) Київська;            г) Херсонська.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Демографічний вибух це ………………………………………………………………..

8. Установіть послідовність збільшення природного руху населення в регіонах світу в порязку зростання:

         а) Європа;             б) Азія;               в) Австралія і Океанія;             г) Африка.

 

 

 

 

9. Установіть відповідність між мовою та кількістю людей, що нею розмовляють:

    1) бенгальська;                         а) 228 млн. осіб;

  2) французька;                         б) 1 млрд. 264 млн. осіб;

3) китайська;                            в) 129 млн. осіб;

    4) арабська;                               г) 824 млню осіб;

                                                                          д) 281,5 млн. осіб.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть три етноси Карпатського регіону:

       1 поліщуки;                                 5 запорожці;

       2 гуцули;                                      6 лемки;

 

 

 

       3 бойки;                                        7  сіверці.

       4 литвини;

                    

11. За матеріалом підручника § 56 побудуйте кругову діаграму національного складу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Одеської області.

Тематичне оцінювання з теми:

«Населення Укаїни та світу»                                                               Варіант ІІІ

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. В Європі проживає майже:

          а) 4,4 млрд. осіб;     б) 1,2 млрд. осіб;         в) 1 млрд. осіб;        г) 0,7 млрд. осіб.

2. В статевій структурі населення світу в працездатному віці переважають з показником 52%:

                                   а) жінки;                                    б) чоловіки.

3. В Україні переважає з показником 69%:

                     а) сільське населення;                    б) міське населення.

4. Яка людська раса домінує в Африці:

          а) європоїдна;                      б) негроїдна;                 в) монголоїдна.

5. Додатні показники природного руху населення зареєстровано в областях:

         а) Київській, Житомирській, Чернігівській, Харківській;                     

         б) Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій;   

         в) Закарпатській, Рівненській, Волинській, Чернівецькій;    

         г) Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській.

6. Найменш урбанізована область України:

         а) Луганська;            б) Черкаська;          в) Чернівецька;           г) Одеська.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Демографічна криза – це ……………………………………………………………..……..

8.Установіть послідовність в порядку зростання великих регіонів світу за густотою населення:

         а) Австралія;             б) Азія;                  в) Африка;               г) Європа.

 

 

 

 

9. Установіть відповідність кількості наших співвігчизників, що знайшли собі роботу у країнах ЄС:

а) Польща;                             1) 2%;

    б) Іспанія;                             2) 13%;

в) Чехія;                               3) 40%;

г) Португалія;                        4) 5%;

                                               5) 14%.                                                   

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть три найбільш чисельніші країни світу:

       1 Білорусь;                                 5 Бельгія;

       2 Монголія;                                6 Панама;

 

 

 

       3 Китай;                                      7 Бразилія.

       4 Індія;

                    

11. За матеріалом підручника § 48 графічно відображте динаміку природного руху населення Азії:

 

 

 

 

 

 

 

ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Херсонської області.

 

Тематичне оцінювання з теми:

«Населення Укаїни та світу»                                                                      Варіант ІV

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. В Америці проживає майже:

          а) 4,4 млрд. осіб;     б) 1,2 млрд. осіб;         в) 1 млрд. осіб;        г) 0,7 млрд. осіб.

2. В статевій структурі населення світу переважають з показником 50,4%:

                                   а) жінки;                                    б) чоловіки.

3. Процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в житті суспільства називається:

         а) агломерація;            б) кооперація;              в) урбанізація;             г) мегалополіс.

4. За даними ЮНЕСКО, на земній кулі проживає різних етносів понад:

         а) 2 тис.;            б) 4 тис.;              в) 6 тис.;             г) 8 тис.

5. Рейгинг регіонів світу за густотою населення очолює:        

    а) Азія;                        б) Африка;              в) Центральна Америка;            г) Європа.

6. Найбільша у світі агломерація:

    а) Токіо;             б) Мехіко;                в) Нью-Йорк;                   г) Ріо-де-Жанейро.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Демографічна політика це ………………………………………………………………….

8. Установіть послідовність темпів урбанізації областей України у порядку зростання:

    а) Дніпропетровська;        б) Луганська;            в) Донецька;         г) Харківська.

 

 

 

 

9. Установіть відповідність між релігійними конфесіями України та кількістю в них віруючих:

                        1) православні;                              а) 1%;

                        2) католики;                                   б) 2,4%;

                        3) протестанти;                              в) 16%;

                        4) мусульмани;                               г) 40%;

                                                                                          д) 3%.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Укажіть три найпоширеніші мовні сімї:

       1 Дравидійська;                                5 Індоєвропейська;

       2 Австронезійська;                           6 Китайсько-тибетська;

       3 Афразійська;                                  7 Нігеро-кордофанська.

 

 

 

       4 Уральська;

                    

11. За матеріалом підручника § 48 графічно відображте динаміку природного руху населення Африки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І V рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Миколаївської області.

Тематичне оцінювання з теми:   

«Населення Укаїни та світу»                                                                   Варіант V

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. В Україні проживає майже:

          а) 22 млн. осіб;     б) 32 млн. осіб;         в) 42 млн. осіб;        г) 52 млн. осіб.

2. В Укрвїні частка дітей і підлітків (0 - 14 років) становить понад:

        а) 15%;                   б) 20%;              в) 35%;               г) 40%.

3. Обєднання міських поселень в єдине компактне угрупування називається:

         а) агломерація;            б) кооперація;              в) урбанізація;             г) мегалополіс.

4. Яка мовна сімя включає найбільше різновидів мов:

   а) Індоєвропейська;   б) Китайсько-тибецька;     в) Афразійська;    г) Дравидійська.

5. Найвищий показник природного руху за регіонами світу має:        

         а) Азія;              б) Європа;                в) Африка;                г) Австралія.

6. За регіонами світу найменша частка сільського населення становить у:

         а) Африці           б) Азії;                 в) Австралії;              г) Америці.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Природний рух населення це ………………………………………………….……………

8. Установіть послідовність областей України за кількістю сільських населених пунктів у порядку зростання:

         а) Хмельницька;      б) Чернівецька;         в) Львівська;      г) Івано-Франківська.

 

 

 

 

         9. Установіть відповідність між видами економічної діяльності та кількістю населення зайнятих в них:

      1) охорона здоров’я і соціальна допомога;                  а) 3965,7 тис. осіб;

      2) будівництво;                                                               б) 1113,4 тис. осіб;

      3) транспорт і звязок;                                                    в) 745,4 тис. осіб;

      4) промисловість;                                                            г) 1150,5 тис. осіб;

                                                                                                         д) 2898,2 тис. осіб.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть із запропонованого списку три багатонаціональні країни:

       1 Бразилія;                                      5 Польща;

       2 Мексика;                                      6 Угорщина;

 

 

 

       3 Аргентина;                                   7 Швеція.

       4 Японія;

                    

  11. За матеріалом підручника § 57 побудуйте кругову діаграму релігійного складу     світу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Чернівецької області.

Тематичне оцінювання з теми:

«Населення Укаїни та світу».                                                                             Варіант VІ

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. В Азії проживає майже:

 а) 10 % насел. Землі;  б) 13 % насел. Землі;   в) 16 % насел. Землі;  г) 60 % насел. Землі.

        2. В Укрвїні частка людей похилого віку (65 років і старше) становить майже:

        а) 16%;                   б) 22%;              в) 35%;               г) 40%.

3. Найбільші форма розселення називається:

         а) агломерація;            б) кооперація;              в) урбанізація;             г) мегалополіс.

4. Чисельність українців у структурі національного складу становить:

        а) 42%;                     б) 64%;                      в) 78%;                           г) 90%.

5. Найчисельніша країна світу:        

        а) Мексика;              б) Росія;                    в) США;                          г) Китай.

6. Стійка спільнота людей, що історично склалася на певній території, де люди мають власну мову, культуру, розуміння своєї єдності і відмінності від інших, називається:

         а) діаспора;              б) нація;                   в) етнос;                          г) раса.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Механічний рух населення це ……………………………………………………………..

8. Установіть послідовність найбільших у світі агломерацій у порядку зростання:

         а) Пекін;           б) Істамбул;               в) Токіо;            г) Лос-Анжелес.

 

 

 

 

 9. Установіть відповідність між мовою та кількістю людей, що нею розмовляють:

    1) іспанська;                         а) 146 млн. осіб;

  2) індонезійська;                 б) 1 млрд. 264 млн. осіб;

3) гінді;                                в) 225 млн. осіб;

    4) російська;                         г) 824 млню осіб;

                                                                      д) 349 млн. осіб.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Оберіть три світові релігії:

       1 синтоїзм;                                           5 християнство;

       2 іслам;                                                 6 буддизм;

       3 сикхізм;                                             7 юдаїзм.

 

 

 

       4 джайнізм;

      

11. За матеріалом підручника § 48 графічно відображте динаміку природного руху населення Австралії і Океанії:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Хмельницскої  області.

Тематичне оцінювання з теми:

«Населення Укаїни та світу».                                                                  Варіант VІІ

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. В Європі проживає майже:

 а) 10 % насел. Землі;  б) 13 % насел. Землі;   в) 16 % насел. Землі;  г) 60 % насел. Землі.

        2. Середній вік населення планети становить майже:

        а) 30 років;             б) 40 років;        в) 50 років;         г) 60 років.

        3. Найурбанізованіша країна світу:         

         а) США;           б) Велика Британія;            в) Японія;          г) Австралія. 

4. Молдавани зосереджені переважно у:

    а) Львівській обл.;     б) Харківській обл.;     в) Одеській обл.;    г) Закарпатській обл.

5. Наймолодша релігія світу:

   а) буддизм;              б) християнство;                 в) іслам;               г) індуїзм.

6. Найбільша кількість людей на Землі розмовляє мовою:

         а) англійською;        б) російською;         в) китайською;        г) французькою.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Міграція це ………………………………………….………………………………….…

8. Розташуйте в порядку зростання зайнятість населення за деякими видами економічної діяльності:

         а) освіта;    б) будівництво;      в) промисловість;    г) операції з нерухомістю.

 

 

 

 

9. Установіть відповідність між країною та показником рівня безробіття:

    1) Україна;                                а) 6%;

  2) США;                                    б) 9%;

3) Зімбабве;                              в) 21%;

    4) Кенія;                                    г) 40%;

                                                                          д) 95%.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть три найбільш чисельніші карїни світу:

       1 Індія;                                        5 Норвегія;

       2 Данія;                                       6 Пакистан;

       3 Індонезія;                                7 Марокко.

 

 

 

       4 Канада;

 

11. За матеріалом підручника § 48 графічно відображте динаміку природного руху населення Північної Америки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Закарпатської області.

Тематичне оцінювання з теми:

«Населення Укаїни та світу».                                                                   Варіант VІІІ

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

        1. В Африці проживає майже:

 а) 10 % насел. Землі;  б) 13 % насел. Землі;   в) 16 % насел. Землі;  г) 60 % насел. Землі.

        2. Серед окремих регіонів світу найбільше молодих людей проживає в:

                а) Азії;            б) Європі;                в) Африці;               г) Америці.

        3. За рівнем сільського населення серед регіонів є:

      а) Азія;          б) Європа;           в) Африка;            г) Америка.

4. Угорці зосереджені переважно у:

    а) Львівській обл.;     б) Харківській обл.;     в) Одеській обл.;    г) Закарпатській обл.

5. Найдавніша релігія світу:

         а) буддизм;            б) християнство;          в) іслам;               г) індуїзм.

6. Серед прийшлого населення в Україні найбільше:

         а) вірменів;            б) болгар;                     в) росіян;              г) татар.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Еміграція це …………………………………………………………………….……….

8. Розташуйте послідовність розміщення етгічних груп на захід від Вашого населеного пункту:

         а) гуцули;        б) поліщуки;            в) татари;         г) бойки.

 

 

 

 

9. Установіть відповідність між областями України та густотою населення в них:

                       1) Запорізька;                           а) 37 осіб/км2;

                       2) Миколаївська;                     б) 52 особи/км2;

                       3) Волинська;                           в) 33 особи/км2;

                       4) Херсонська;                          г) 65 осіб/км2;

                                                                                д) 47 осіб/км2.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть три країни, які мають найбільшу чисельність економічно активного населення:

       1 Монако;                                   5 Індія;

       2 Андорра;                                  6 Ліхтенштейн;

 

 

 

       3 Сан-Маріно;                            7 США.

       4 Китай;            

11. За матеріалом підручника § 48 графічно відображте динаміку природного руху населення Латинської Америки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Чернігівської області.

Тематичне оцінювання з теми:

«Населення Укаїни та світу».                                                                        Варіант ІХ

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

1. В Америці проживає майже:

 а) 10 % насел. Землі;  б) 13 % насел. Землі;   в) 16 % насел. Землі;  г) 60 % насел. Землі.

        2. Серед окремих регіонів світу найбільше літніх людей проживає в:

                а) Азії;            б) Європі;                в) Африці;               г) Америці.

3. Найменше сільського населення серед регіонів світу проживає в:

       а) Азії;            б) Австралії;          в) Африці;              г) Америці.

4. Росіяни зосереджені переважно у:

    а) Львівській обл.;     б) Харківській обл.;     в) Одеській обл.;    г) Закарпатській обл.

5. Вагомий внесок у вивчення егнічних груп українського народу зробив:        

         а) С. Рудницький;      б) В. Докучаєв;         в) П. Чубинський;         г) В. Каразін.

6. Загальний рівень зайнятості в Україні становить боизько:

         а) 47%;                      б) 57%;                     в) 67%;                     г) 77%.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Імміграція це …………………………………………………………………………..……

8. Установіть послідовність в порядку зростання густоти населення в областях України:

         а) Чернівецька;     б) Чернігівська;         в) Волинська;      г). Львівська

 

 

 

 

          9. Установіть відповідність між галузями національної економіки та часткою населення зайнятих в них:

      1) фінансова і страхова діяльність;                              а) 3965,7 тис. осіб;

      2) торгівля, ремонт автотранспорту;                            б) 1113,4 тис. осіб;

      3) інформація і телекомунікації;                                   в) 284,8 тис. осіб;

      4) сільське, лісове і рибне господарство;                     г) 286,8 тис. осіб;

                                                                                                         д) 3091,4 тис. осіб.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть із запропонованого списку три найпотужніші світові міста:

 1 Лондон;                                        5 Нью-Йорк;

 2 Київ;                                             6 Улан-Батор;

 

 

 

 3 Брюсель;                                      7 Кабул.

 4 Токіо;

 

       11. За матеріалом підручника § 50 графічно відображте динаміку зростання чисельності населення світу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Київської області.

Тематичне оцінювання з теми:

«Населення Укаїни та світу».                                                                     Варіант Х

 І рівень (0,5 х 6 = 3 бали)

        1. За кількістю населення Україна посідає у Європі:

                а) 2 місце;              б) 4 місце;              в) 6 місце;              г) 8 місце.

        2. За віком населення Землі:

                                         а) молоде;                         б) старе.

3. Найбільшу чисельність сільського населення має:

           а) Росія;                    б) Індія;                   в) Канада;                  г) Норвегія.

4. Поляки зосереджені переважно у:

    а) Львівській обл.;     б) Харківській обл.;     в) Одеській обл.;    г) Закарпатській обл.

5. Етнічна група Карпатського регіону, яка мешкає подекуди на висоті 1400 м.:        

         а) лемки;                 б) бойки;             в) гуцули;                г) мадяри.

6. В Україні рівень безробіття становить:

         а) 9%;                      б) 19%;                в) 29%;                     г) 39%.

ІІ рівень (1 х 3 = 3 бали)

7. Маятникова міграція це …………………………………………………….………………

8. Установіть послідовність у порядку збільшення чисельності української діаспори в країнах світу:

     а) Білорусь;           б) Казахстан;           в) Австралія;            г) Молдова.

 

 

 

 

9. Установіть відповідність між областями України та густотою населення в них:

                       1) Дніпропетровська;                          а) 161 особа/км2;

                       2) Чернігівська;                                    б) 83 особи/км2;

                       3) Донецька;                                         в) 33 особи/км2;

                       4) Луганська;                                        г) 65 осіб/км2;

                                                                                              д) 102 особи/км2.

ІІІ рівень (1,5 х 2=3 бали)

10. Виберіть три вида економічної діяльності в яких зайнята найбільша кількість населення України:

 1 Професійна, наукова і технічна діяльність;

 2 Мистецтво, спорт, розваги і відпочинок;

 3 Організація харчування;

 4 Торгівля, ремонт автотранспорту;

 

 

 

 5 Промисловість;

 6 Інформація і телекомунікації;

 7 Сільське, лісове і рибне господарство

.

       11. За матеріалом підручника § 57 побудуйте кругову діаграму релігійного складу     України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ІV рівень (3 бали)

12. За допомогою додатків 5; 6 (сторінка підручника258; 259) обчисліть густоту населення Запорізької області.

docx
Додано
23 січня 2020
Переглядів
2384
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку