Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Наукова стаття на тему "Особливості форм і методів викладання інформатики в середній школі"

Про матеріал
У науковій статті "Особливості форм і методів викладання інформатики в середній школі" проаналізовано форми і методи викладання інформатики в середній школі. Дана стаття стане в нагоді студентам, вчителям, викладачам.
Перегляд файлу

Особливості форм і методів викладання інформатики в середній школі

Навчальна діяльність учнів здійснюється в різних формах. Форма навчання – це зовнішня сторона організації навчального процесу. Форма навчання повинна відповідати цілям, змісту, принципам, методам, засобам і умовам навчання, складу учасників навчального процесу, термінам навчання тощо.

Форми навчання:

1. Лекція – дана форма організації навчальної діяльності в початковій школі фактично не використовується. Це пояснюється віковими і фізіологічними особливостями дітей молодшого шкільного віку.

2. Семінар – ця форма як і попередня більше відноситься до вищої школи. Але вчителю необхідно володіти нею, щоб за необхідності можна було використати цікаві позитивні аспекти у своїй педагогічній діяльності.

3. Заняття – це вид навчальної діяльності, яка включає поєднання вивчення нового матеріалу і практичну роботу по формуванню нових умінь, навичок, а також самостійного їх застосування.

Розрізняють такі види занять:

- Вступне. Дуже важливе заняття, має бути мега-цікавим, тому що воно закладає вектор і мотивацію учнів на навчання.

- Поточне. Особливістю є практична спрямованість. Тематика і зміст заняття відповідають навчальній програмі. Може проводитися з використанням різних методів роботи, ігрових елементів. Направлено на розвиток особистісних якостей дитини: критичного мислення, емпатії, креативності і навичок командної роботи.

- Підсумкове. Фінальна атестація, як підсумковий урок, передбачена по кожній темі. Підсумкові заняття проводяться в цікавих інтерактивних формах, що дозволяють учням показати комплекс отриманих протягом теми компетенцій.

Форми проведення підсумкових занять:

- підготовка, створення, презентація і захист проектів (на даному занятті можна застосовувати як командну підготовку і захист проектів, так і індивідуальну, кожним учнем окремо);

- хакатон (учні спільно працюють над розробкою та створенням гри від ідеї до її реалізації);

- підсумкове змагання;

- кейсові заняття (перед учнями ставиться проблемна ситуація або завдання, аналіз і рішення якої передбачає використання отриманих в ході теми компетенцій);

- виконання комплексного підсумкового завдання.

4. Лабораторні заняття – фактично всі практичні роботи з інформатики будуть лабораторними, так як для їх використання необхідне спеціальне обладнання (зокрема комп’ютер).

5. Індивідуальний практикум  – можна проводити з дітьми, які вважаються невстигаючими, чи навпаки, які добре встигають, щоб допомогти ще якіснішому їх розвитку, готувати їх до олімпіад і т.д.

6. Екскурсія. На уроках з інформатики можна спланувати екскурсію на виробництво, де широко використовуються комп’ютери. Це дасть змогу якісніше мотивувати необхідність вивчення комп’ютерів, а також сприятиме професійній орієнтації учнів.

7. Факультативні курси – це додаткові необов’язкові уроки чи заняття.

8.   Гурток – предметний гурток з інформатики організовується для учнів, які хочуть більш детально познайомитися з інформатикою. Гурток складається з тих учнів, які зазвичай добре встигають, проявляють цікавість у вивченні інформатики.

9. Олімпіади і підготовка до них – олімпіади проводяться різних рівнів. У школі вчитель так повинен спланувати олімпіаду з інформатики, щоб вона передувала олімпіадам вищого рівня. Таким чином можна відібрати достойний контингент для представлення в межах міста, області, країни.

Широкого розповсюдження набула технологія різнорівневого навчання, яка передбачає диференціацію завдань за рівнями складності: легкий, середній і важкий.

Готуючись до заняття, викладач складає завдання. Ці завдання слід давати учням, збільшуючи складність. Важливо орієнтуватися на групу. Можливо, що в даній групі актуально починати з завдань середнього рівня складності. Тим учням, які з ними впораються раніше, запропонувати завдання з важкого рівня. Може бути ситуація, коли в групі буде один учень, для якого завдання з середнього рівня будуть важкими. Тоді запропонувати йому завдання з легкого рівня.

Важливо орієнтуватися як на загальний рівень підготовки групи, так і на кожного учня окремо.

Крім того, рівні складності завдань можна спроектувати на систему оцінювання.

Розглянемо застосування теорії рішення винахідницьких завдань. Теорія рішення винахідницьких завдань (ТРВЗ) – педагогіка ставить за мету формування сильного мислення і виховання творчої особистості, підготовленої до вирішення складних проблем в різних сферах діяльності.

Завдання ТРВЗ-педагогіки:

- розвиток у дитини потреби пізнання навколишнього світу, закладеної природою;

- формування системного мислення і навичок активного пошуку потрібної інформації;

- формування навичок роботи з інформацією;

- формування навичок критичного та креативного мислення.

Принципи ТРВЗ-педагогіки:

1. Принцип свободи вибору. У будь-якій навчальному дії давати учню право вибору.

2. Принцип відкритості. Використовувати в навчанні відкриті завдання – завдання, що стимулюють самостійне генерування ідей.

3. Принцип діяльності. Освоєння учнями знань, умінь, навичок і компетенцій переважно в формі діяльності.

4. Принцип зворотного зв'язку. Регулярно контролювати процес навчання за допомогою розвиненої системи прийомів зворотного зв'язку.

5. Принцип ефективності. Максимально використовувати можливості, знання, інтереси самих учнів з метою підвищення результативності.

Отже, є багато форм викладання інформатики як навчальної дисципліни. З розвитком інформаційно-комп’ютерних технологій підвищуються вимоги до працівників, а отже, і до учнів. З’являються нові форми навчання, які мають на меті розвивати у дітей як аналітичні, так і креативні, творчі здібності. Разом з тим процес гейміфікації навчання спрощує сам процес навчання і допомогає дітям більш швидко і якісно оволодіти матеріалом і набути практичних навичок.

 

 

docx
До підручника
Інформатика (рівень стандарту) 11 клас (Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В.)
Додано
20 листопада 2020
Переглядів
444
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку