12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ХОРЕОГРАФІЧНОГО ГУРТКА «АНСАМБЛЬ ЕСТРАДНО-КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ “ЛІЛЕЯ”»

Про матеріал
Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного напряму хореографічного профілю Народному художньому колективі ансамблі естрадно-класичного танцю «Лілея» Палацу творчості дітей та юнацтва Печерського району міста Києва та розрахована на вихованців віком 5-18 років. Групи формуються залежно від віку, року навчання та попередньої підготовки дітей. До ансамблю приймаються усі діти, які хочуть танцювати та не мають протипоказань до фізичних навантажень.
Перегляд файлу

1

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПЕЧЕРСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ХОРЕОГРАФІЧНОГО ГУРТКА «АНСАМБЛЬ ЕСТРАДНО-КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ ЛІЛЕЯ»

 

Палацу дітей та юнацтва Печерського району м. Києва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автори – Захарова О. Г.;

к. м. Козинко Л. Л.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2014

 

Затверджено директором Палацу дітей та юнацтва Печерського району м. Києва від 05.06.2014 р.

 

Погоджено РНМЦ управління освіти Печерської районної в м. Києві державної адміністрації від 06.06.2014 р.

 

 

 

Автори:

Захарова Оксана Германівна - керівник гуртка Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея» Палацу творчості дітей та юнацтва Печерського району міста Києва.

Козинко Лілія Леонідівна – кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри хореографії Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

 

Рецензенти:

Рубіна А. Д. – доцент кафедри хореографії Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, головний балетмейстер Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки, заслужена артистка України.

Пустова Е. В. – викладач хореографії Державної дитячої хореографічної студії українського танцю «Барвіночок».

 

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Фундаментом хореографічного мистецтва є класичний танець, який, як найбільш універсальна система, широко  використовується в дитячій аматорській творчості, оскільки сприяє гармонійному фізичному та естетичному розвитку дітей, формує високу виконавську майстерність та сценічну культуру.

 

Актуальність даної навчальної програми полягає в тому, що вона спрямована на синтез класичної (беручи її за основу), народно-сценічної, історико-побутової та сучасної хореографії, що сприяє гармонійному розвитку хореографічних здібностей дітей різних вікових періодів.

 

Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного напряму хореографічного профілю Народному художньому колективі ансамблі естрадно-класичного танцю «Лілея» Палацу творчості дітей та юнацтва Печерського району міста Києва та розрахована на вихованців віком 5-18 років. Групи формуються залежно від віку, року навчання та попередньої підготовки дітей. До ансамблю приймаються усі діти, які хочуть танцювати та не мають протипоказань до фізичних навантажень.

 

Ансамбль «Лілея» було засновано в 1990 році. Склад ансамблю становив 30 дітей, а вже через декілька років їх було більше ніж 200.

У 1997 році ансамбль отримав звання « Зразковий художній колектив», а в 2000 році звання « Народний художній колектив», яке підтвердив у 2005 та 2010 роках.

Репертуар ансамблю складається з понад 100 різноманітних номерів.

 

За основу при розробці даної  програми була використана «Програма гуртка класичного танцю» автора Л. Ю. Цвєткової («Збірник програм для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Художньо-естетичний напрям: Хореографія. Театр / А. Г. Божко, М. В. Вєліт, І. В. Валуйко та ін. – Суми: ТОВ Видавництво «АНТЕЙ», 2005»).

В програмі враховано основні вимоги, які визначені у Законі України «Про освіту», Законі України «Про позашкільну освіту», Законі України «Про охорону дитинства», наказі Міністерства освіти і науки України № 676 від 22.07.2008 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» та листі Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/10-1685 від 05.06.2013 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».

 

Метою навчальної програми є:

 • формування і розвиток індивідуальних можливостей, фізичних та творчих здібностей дітей засобами хореографії;
 • сприяння гармонійному розвитку особистості дитини засобами хореографічного мистецтва, зокрема, класичного танцю як універсальною системою хореографічної освіти;
 • залучення учнів до світу прекрасного, розвиток їхнього художнього смаку.                

 

Завдання програми:

 • навчальні:
 • формувати систему знань та уявлень про сутність, види та жанри мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв - музичного, хореографічного, театрального;
 • ознайомити з різними видами хореографічного мистецтва: класичний танець, народно-сценічний танець, історико-побутовий та сучасний танець;
 • навчити основ хореографії в обсязі, достатньому для участі в концертній діяльності;
 • навчити дітей прийомам самостійної та колективної роботи, самоконтролю та взаємоконтролю;
 • навчити правил техніки безпеки під час навчального процесу та концертної діяльності;
 • навчити основ хореографії  в обсязі, достатньому для участі в концертній діяльності ансамблю «Лілея»;
 • розвиваючі:
 • розширети і збагатити художньо-естетичний досвід, опанувати художніми вміннями та навичками в практичній діяльності;
 • розвивати хореографічні, музично-ритмічні та фізичні здібності (наявні та компенсуючі), збагатити і ускладнити хореографічну лексику;
 • розвинути уяву, фантазію, спостережливість, пам’ять, волю тощо;
 • розвинути у дітей активність і самостійність спілкування;
 • збагатити емоційно-естетичний досвід;
 • закласти основу для розвитку творчого та художньо-образного мислення дітей засобами хореографії;
 • виховні:
 • виховати художні інтереси, смаки, морально-естетичні ідеали, потреби у художньо-творчій самореалізації та духовно-естетичному самовдосконаленні відповідно до індивідуальних можливостей та вікових етапів розвитку;
 • формувати загальну культуру особистості дитини, виховувати культуру поведінки та спілкування;
 • виховувати почуття відповідальності, працьовитості, вміння дитини працювати в колективі;
 • виховати естетичне ставлення до дійсності та мистецтва, світоглядні уявлення і ціннісні художні орієнтації;
 • виховати здатність сприймати та інтерпретувати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки та оцінки.

 

Навчальна програма розрахована на 10 років навчання:

 • початковий рівень (основи хореографії) - 2 роки навчання (діти 5-7 років): 216 год. (6 год./тиждень); 
 • основний  рівень 5 років навчання (діти 7-14 років): перший та другий роки навчання – 216 год.(6 год./тиждень); третій рік навчання – 324 год. (9 год./тиждень); четвертий та п’ятий роки навчання – 360 год. (10 год./тиждень);
 • вищій рівень - 3 роки навчання (діти 14-18 років): 432 год. (12 год./тиждень).

 

 

В окремих випадках до складу колективу, при наявності здібностей та фізичних можливостей, зараховуються діти молодші за віком (від 4 років). Вони навчаються за програмою початкового рівня три роки та переходять до вивчення матеріалу основного рівня у 7 років. Також, за власним бажанням, у складі колективу можуть залишатися вихованці, що закінчили курс навчання.

 

Перші заняття кожного навчального року є організаційними. На них розглядаються питання дотримання санітарно-гігієнічних норм, виконання вимог з техніки безпеки, попередження дитячого травматизму, дотримання вимог щодо зовнішнього вигляду, правил поведінки у приміщенні, на вулиці та у громадських місцях.

Навчальна програма початкового рівня (основи хореографії) включає в себе не тільки базові хореографічні елементи, а й передбачає поступову фізичну підготовку на основі врахування вікових можливостей дитини. До програми увійшли сюжетні, ігрові та народні танці, що розвивають у дітей емоційність, уяву, акторську майстерність, наближують до розуміння театрального мистецтва загалом. Робота спрямована на активізацію і розвиток хореографічних та творчих здібностей дітей, музикальності, артистизму.

Програма основного та вищого рівня розрахована, перш за все, на опанування класичної  хореографії. Заняття з класичного танцю складається з екзерсисів біля станка та на середині залу, adagio і allegro. Екзерсис біля станка вивчається спочатку за дві руки обличчям до палки, в подальшому, із мірою засвоєння основних рухів, за одну руку; спочатку на цілій стопі, потім - на півпальцях. У екзерсисі біля станка закладається фундамент знань майбутнього танцівника: робляться перші кроки в освоєнні координації рухів і отримується апломб; вивчається постановка корпусу, рук, ніг і голови; виробляється сила і еластичність м’язів, гнучкість корпуса; розвивається виворотність ніг і танцювальний крок; закладаються основи для стрибка; отримуються перші навички свідомості і виразності виконання рухів. Після засвоєння основних рухів класичного танцю біля станка починається вивчення екзерсису на середині залу, згодом додаються adagio та allegro.

Разом з тим, зважаючи на комплексність навчання та різноманітність видів та стилів хореографічного мистецтва, у навчальній програмі увага також приділяється вивченню основ народно-сценічного, історико-побутового та сучасного танцю, що розширює зміст програми, коло поставлених завдань та передбачених для опанування гуртківцями знань, умінь та навичок.

З першого року основного рівня навчання починається вивчення українського народно-сценічного танцю та народно-сценічного танцю країн світу.

Український народний танець посідає чільне та вагоме місце серед культурних надбань українського народу. Українська народно-сценічна хореографія користується широкою популярністю як на теренах України, так і за кордоном. Саме цим спричинено виокремлення українського народно-сценічного танцю в окрему частину навчальної програми, мета і завдання якої полягають в ознайомленні та навчанні підростаючого покоління зразкам українського народного хореографічного мистецтва з врахуванням регіональних особливостей побутування.

Народно-сценічний танець сприяє розвитку м’язового апарату гуртківців, виховує уміння передавати характер, стиль, манеру виконання народних танців, сприяє вдосконаленню танцювальної техніки, розвиває виразність та музикальність. Отже, головна мета полягає в тому, щоб виховати у дітей вміння емоційно виразного виконання танців, точної передачі національного стилю і манери виконання, розвитку танцювальної та акторської майстерності.

З другого року основного рівня навчання розпочинається вивчення основ історико-побутогово танцю. Поряд з класичним і народно-сценічним, історико-побутовий танець є частиною світової хореографічної культури. Цьому виду танцю судилося зіграти роль сполучної ланки між народним танцем та професійною сценічною хореографією. Історико-побутовий танець вивчає традиції розвитку хореографії різних епох.

На п’ятому році основного рівня навчання діти починають ознайомлення з основами різних видів сучасного хореографічного мистецтва, а саме: рок-н-ролл, твіст, стиль «диско», джаз-модерн, стиль «Хіп-хоп». Сучасні танці з їх стрімкими ритмами, незвичайними і складними положеннями тіла добре розвивають витривалість, координацію та пластику рухів, вестибулярний апарат, серцево-судинну та дихальну системи.

Навчання за програмою вищого рівня націлене на допрофесійну підготовку гуртківців та сприяння у виборі подальшої професійної діяльності.

 

Репертуар Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея» складають номери до яких входять складні підтримки, дуети, акробатичні елементи та елементи, що потребують особливої манери виконання. Зважаючи на це, на окремих заняттях необхідна одночасна присутність двох педагогів.

Одне з чільних місць місце у вихованні гуртківців займає манера виконання того чи іншого танцю, що також зумовлює присутність тренера-партнера, як прикладу для наслідування для хлопчиків та тренера-партнерки як прикладу для дівчаток, в інакшому випадку  діти можуть здобути навички виконання танцю, які не властиві їхній статі.

Присутність двох педагогів, а саме партнера та партнерки, необхідна також для оволодіння вихованцями парними танцями, танцювальними рухами в дуетах, взаємодії з партнером, виконання підтримок та контактної імпровізації. 

Правильна, надійна страховка під час виконання акробатичних трюків знімає у виконавця почуття страху, зменшують мимовільне напруження м'язів, що не беруть участі в русі, дозволяють точно і впевнено освоїти новий елемент у найкоротший термін. Таким чином, їх вивчення та відпрацювання не може проводитися без постійної участі другого педагога для своєчасної підстраховки  при виконанні танцювально-акробатичних елементів.

 

Перевірка та оцінювання знань, вмінь та навичок здійснюється у ході поточного та підсумкового контролю під час виконання учнями вивченого матеріалу, а також у формі проведення концертних виступів, відкритих та підсумкових занять. У кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт. Для розширення світогляду дітей, залучення їх до хореографічного мистецтва, програмою передбачено відвідування концертів, участь у різноманітних фестивалях і конкурсах, зустрічі з професійними хореографами, а також участь членів танцювального колективу в інших культурно-масових заходах, які проводяться в регіонах нашої Держави та за кордоном.

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у професійному самовизначенні програма передбачає індивідуальне навчання. Воно включає в себе відпрацювання окремих хореографічних елементів підвищеної складності та сольних частин концертних номерів. Кількісний склад груп, у яких проводиться індивідуальне навчання, становить від одного до п’яти учнів (згідно наказу Міністерства освіти і науки від 11.08.2004 № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 1123 (z1322-08) від 10.12.2008).

Індивідуальні заняття груп початкового рівня проходять - з розрахунку 1 година на тиждень (з однією групою). Заняття груп основного рівня - з розрахунку 1 година на тиждень. Заняття груп вищого рівня - з розрахунку 2 година на тиждень.

 

 

 

 

 

 

Початковий рівень, перший рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

3

-

3

2

Колективно-порядкові вправи

4

 

35

 

39

 

3

Вправи на підлозі (партерна гімнастика)

4

 

32

 

36

 

4

Музично-ритмічні вправи

4

56

60

5

 

 

Танцювальні етюди, постановчо-репетиційна робота

4

32

36

6

Музичні ігри

-

39

39

7

Підсумок

-

3

3

Разом

19

195

216

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

 1. Вступ (3 год.)

Знайомство з дітьми та їхніми батьками. Організаційні питання: ознайомлення з правилами колективу, освітньою програмою, планом роботи, розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі.

2. Колективно-порядкові вправи (39 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

Практична частина.

1. Постановка корпусу, рук, ніг, голови.

2. Повороти праворуч, ліворуч.

3. Марширування:

 •       марш по одному по колу;
 •       перебудови праворуч, ліворуч через одного;
 •       з’єднання у пари, четвірки;
 •       перебудови парами, четвірками.

4. Ознайомлення з поняттями:

 •       коло;
 •       колона;
 •       шеренга;
 •       інтервал.

5. Перебудови під час марширування:

 •       з колони по одному в пари;
 •       з пар в колони;
 •       побудова кола з колони;
 •       вільне розміщення в залі.

 

3. Вправи на підлозі (партерна гімнастика) (36 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

Практична частина.

1. Вправи для підйомів:

 • витягування і скорочення ступней ніг у положенні сидячи;
 • лежачи на спині (ноги витягнуті), виконується скорочення та витягування стоп по I прямій та виворотній позиціях;
 • лежачи на спині (ноги витягнуті), виконується розгортання стоп з I прямої в I виворотну позицію і у зворотньому напрямку.

2. Нахили корпуса вперед до підлоги (виконується сидячи).

3. Підйоми вгору правої та лівої ноги почергово та обох ніг разом (виконується лежачи на спині).

4. Вправа «Велосипед» - робота ніг імітує рух під час їзди на велосипеді (виконується лежачи на спині).

5. Вправа «Літак» - руки та ноги одночасно відриваються від землі (виконується лежачи на животі, руки розведені в боки долонями донизу).

6. Вправа «Кільце» - зустрічний рух ніг до голови (виконується лежачи на животі).

7. Вправа «Кошик» - руки утримують ступні ніг та піднімаються догори, імітуючи форму кошика (виконується лежачи на животі).

8. Вправа «Котик» - спина прогинається донизу та догори з протилежним рухом голови (виконується спираючись на долоні та коліна).

9. Вправа «Метелик» - робота ніг імітує рух крил метелика (виконується сидячи, ноги з’єднані одна з одною ступнями).

10. Вправи для розвитку преса: «Велосипед», «Ножиці» (виконується лежачи) .

11. Розтяжка:

 • нахили корпуса до правої та лівої ноги (виконуються сидячи, ноги широко розведені в різні боки);
 • шпагати повздовжні та поперечний.

 

4. Музично-ритмічні вправи (60 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

Практична частина.

1. Розвиток музично-слухового сприймання:

 • уважне прослуховування музичного супроводу;
 • початок та закінчення рухів разом із музикою;
 • ознайомлення з темпами: швидкий, помірний, повільний та динамічними відтінками: голосно, тихо;
 • оплески в темпі музики;
 • вправи на розвиток уваги.

2. Вправи для голови:

 •       повороти;
 •       нахили.

3. Положення рук:

 •       на поясі;
 •       тримаючись за спідницю (у дівчат), за спиною (у хлопців);
 •       положення рук у парі (тримаючись за одну руку, вільна рука на поясі).

4. Ознайомлення з позиціями рук:

 •       підготовче положення;
 •       I позиція;
 •       IІI позиція.

5. Ознайомлення з позиціями ніг:

 •       І вільна та пряма позиції;
 •       ІІ вільна та пряма позиції.

6. Основні кроки:

 •       крок на півпальцях;
 •       крок на п’ятах;
 •       крок з високим підніманням колін;
 •       крок у сторону;
 •       крок у сторону з присіданням по І прямій позиції;
 •       простий танцювальний крок;
 •       підскоки в просуванні;
 •       перемінний крок;
 •       pas галопу.

7. Різні види стрибків.

8. Уклін дівчаток та хлопчиків.

 

5. Танцювальні етюди, постановчо-репетиційна робота (36 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

Практична частина.

Вивчення танцювальних етюдів, створених на основі попередньо засвоєного матеріалу:

1. «Курчата».

2. «Гномики».

3. «Веселі мавпочки».

4. «Ось яка ялинка».

5. «Сніжинки».

6. «Спортивна хвилинка».

 

6. Музичні ігри (39 год.)

 1. «Курчата та яструб».
 2. «Кіт та миші».
 3. «Ведмідь та діти».
 4. «Після дощу».
 5. «Побіжимо-потанцюємо».
 6. «Дощик».
 7. «Весело у нас».

 

7. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати:

 

 • основні танцювальні елементи;
 • назви вправ партерної гімнастики;
 • позиції ніг: І та ІІ вільну та пряму позиції; позиції рук: I та ІІІ позиції;
 •                 поняття: «колона», «шеренга», «коло», «інтервал».

 

Гуртківці мають вміти:

 

 • марширувати, розходитись, виконувати повороти праворуч, ліворуч;
 • виконувати музично-ритмічні вправи під музику;
 • виконувати вправи партерної гімнастики: вправи для підйомів, нахили корпусу, «Велосипед», «Літак», «Кільце», «Кошик», «Котик», «Метелик», розтяжку, шпагати тощо;
 • виконувати основні танцювальні кроки;
 • виконувати танцювальні рухи: оплески, притупи, винесення ноги на носок, винесення ноги на п’яту тощо;
 • виконувати танцювальні етюди основані на попередньо вивченому матеріалі.

 

Гуртківці мають набути досвід:

 

 • виконання музично-ритмічних вправ під музику;
 • виконання вправ партерної гімнастики;
 • виконання основних танцювальних кроків;
 • виконання танцювальних рухів;
 • виконання танцювальних етюдів основаних на попередньо вивченому матеріалі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початковий рівень, другий рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

3

-

3

2

Колективно-порядкові вправи, основні кроки

4

 

20

 

24

 

3

Вправи на підлозі (партерна гімнастика)

4

 

32

 

36

 

4

Музично-ритмічні вправи

4

20

24

5

Вправи класичного танцю та вправи на середині залу

4

62

66

6

Навчально-тренувальні вправи

4

32

36

7

Танцювальні етюди, постановчо-репетиційна робота

4

20

24

8

Підсумок

-

3

3

Разом

29

187

216

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

 1. Вступ (3 год.)

Організаційні питання: ознайомлення з розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі. Бесіди з ОБЖ.

 

 1. Колективно-порядкові вправи (24 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

Практична частина.

 1. Постановка корпуса, рук, ніг, голови.
 2. Повороти праворуч, ліворуч.
 3. Марширування:
 •      марш по одному по колу;
 •      перебудови праворуч, ліворуч через одного;
 •      з’єднання у пари, четвірки;
 •      перебудови парами, четвірками;
 •      марш по діагоналі;
 •      марш на півпальцях, п’ятах;
 •      марш з високим підніманням колін.
 1. Ознайомлення з поняттями:
 •       коло;
 •       колона;
 •       шеренга;
 •       інтервал;
 •       діагональ;
 •       ланцюжок;
 •       равлик.
 1. Перебудови під час марширування:
 •       з колони по одному в пари;
 •       з пар в колони;
 •       з колони по два в колони по чотири;
 •       побудова кола з колони;
 •       вільне розміщення в залі.
 1. Основні кроки:
 •       крок з «носка»;
 •       крок з п’яти;
 •       простий танцювальний крок;
 •       підскоки;
 •       перемінний крок;
 •       pas галопу;
 •       pas chasse;
 •       pas польки;
 •       гуцульський кривий крок;
 •       приставний бічний крок.

 

 1. Вправи на підлозі (партерна гімнастика) (36 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

Практична частина.

1. Вправа для підйомів - витягування і скорочення стоп у положенні сидячи.

2. Нахили корпусу вперед до підлоги (виконується сидячи).

3. Вправа «Ножиці» - почергове перехрещення ніг (виконується: сидячи, руки на талії; лежачи на спині та животі).

4. Вправа «Літак» - руки та ноги одночасно відриваються від землі (виконується лежачи на животі, руки розведені в боки долонями донизу).

5. Вправа «Човник» - гойдаючись руки та ноги почергово відриваються від землі (виконується лежачи на животі, руки та ноги витягнуті).

6. Вправа «Козенята» - почергові махи ногами (виконується спираючись на долоні та коліна).

7. Вправа «Потяг» - рух вперед та назад за допомогою стегон (виконується сидячи на підлозі, руки притиснуті до тіла).

8. Розтяжка:

- нахили корпусу до правої та лівої ноги (виконуються сидячи, ноги широко розведені в різні боки);

- шпагати повздовжні та поперечний.

 

 1. Музично-ритмічні вправи (24 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

Практична частина.

 1. Розвиток музично-слухового сприймання:
  • уважне прослуховування музичного супроводу;
  • ознайомлення з поняттями «такт» та «затакт»;
  • ознайомлення з темпами та динамічними відтінками;
  • оплески в темпі музики;
  • відтворення за допомогою оплесків нескладних ритмічних малюнків.
 2. Рухова імпровізація відповідно до музичного супроводу:
  • динамічні відтінки твору (forte i piano – голосно і тихо);
  • вправи на розвиток уяви.
 3. Розвиток емоційного сприймання музики:
  • передача музичного образу через рух;
  • розвиток творчої уяви, артистизму.

 

 1. Вправи класичного танцю та вправи на середині залу (66 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

Практична частина.

Вправи на середині зали.

 1. Вправи для голови:

- повороти;

- нахили.

 1. Положення рук:
 • підготовче положення;
 • на поясі;
 • тримаючись за спідницю (у дівчат), за спиною (у хлопців);
 • положення рук у парі (тримаючись за одну руку, вільна рука на поясі; обидві руки з’єднані навхрест).
 1. Позиції рук:

-    І позиція;

 •       IIІ позиція;
 •       ІІ позиція (як найскладніша, вивчається останньою).

Музичний розмір: 4/4, 4 такти або 3/4, 8 тактів.

Позиції рук спочатку вивчаються на середині залу без дотримання позицій ніг.

 1. Вправи для рук.
 2. Позиції ніг (І, ІІ, ІІІ прямі та вільні, І і ІІІ виворотні позиції).
 3. Маленьке присідання по І вільній позиції ніг («demi-plié»).
 4. Ковзний рух носком по підлозі по І вільній позиції ніг в бік («battement tendu»).
 5. Піднімання на півпальці по І вільній позиції ніг («releve»).
 6. Стрибки:
 • підскоки на місці;
 • по І прямій позиції;
 • із зігнутими у колінах ногами.
 1. Підготовка до tour chaines та інших обертів.

 

 1. Навчально-тренувальні вправи (36 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

Практична частина.

Вивчення елементів українського танцю:

 1.         Притупи (одинарні, подвійні, потрійні).
 2.         Оплески.
 3.         «Вихилясник».
 4.         «Куточок» з винесенням ноги вбік на п’яту.
 5.         «М’ячики», «розніжка» (обличчям до станка для хлопців).
 6.         «Пружинка».
 7.         «Увиванець».
 8.         «Чосанка».
 9.         «Тропіток».

 

7. Танцювальні етюди, постановчо-репетиційна робота (24 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою (викладання мовою зрозумілою для дітей дошкільного віку).

 Практична частина.

Вивчення танцювальних етюдів, створених на основі попередньо засвоєного матеріалу, як частини номерів старших груп із концертного репертуару Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея».

Репертуар: «Весела прогулянка», «Весняні ритми», «День народження крокодила Гени», «Довоєнна весна», «Золоте весілля», «На чарівному блакитному Дунаї», «Святковий вальс».

 

8. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати:

 

 • позиції ніг: І, ІІ, ІІІ прямі та вільні, І і ІІІ виворотні позиції, позиції рук (І, ІІІ, ІІ), підготовче положення рук;
 • вирізняти музичну фразу, динамічні відтінки твору;
 • вправи класичного танцю:

маленьке присідання по І вільній позиції ніг («demi plie»);

ковзний рух носком по підлозі по І вільній позиції ніг в бік («battement tendu»);

піднімання на півпальці по І вільній позиції ніг («releve»).

 

Гуртківці мають вміти:

 

 • розходитись через одного;
 • марширувати на півпальцях, п’ятах, з високим підніманням колін;
 • виконувати вправи партерної гімнастики: піднімання ніг, «Ножиці», «Човник», «Козенята», «Потяг» тощо;
 • виконувати вправи класичного танцю: demi plie, battement tendu, releve;
 • виконувати вправи для голови, рук, підскоки, стрибки: по І прямій позиції, із зігнутими у колінах ногами;
 • виконувати танцювальні рухи: «вихилясник», «куточок», «м’ячики», «розніжку», «пружинку», «увиванець», «чосанку», «тропіток» тощо;
 • виконувати танцювальні етюди на основі попередньо вивченого матеріалу.

 

Гуртківці мають набути досвід:

 

 • виконання вправ класичного танцю;
 • виконання вправ для голови, рук, підскоки, стрибки: по І прямій позиції, із зігнутими у колінах ногами;
 • рухової імпровізація відповідно до музичного супроводу;
 • виконання танцювальних етюдів основаних на попередньо вивченому матеріалі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основний рівень, перший рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Вправи на підлозі (партерна гімнастика)

3

 

33

 

36

 

3

Екзерсис біля станка з класичного танцю

4

 

20

 

24

 

4

Екзерсис на середині залу з класичного танцю

6

42

48

5

Allegro

3

15

18

6

Елементи народно-сценічного танцю

4

38

42

7

Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота

2

40

42

8

Вистави, зустрічі, екскурсії

2

-

2

9

Підсумок

-

2

2

Разом

26

190

216

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

 1. Вступ  (2 год.)

Організаційні питання: ознайомлення з розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі, бесіди з ОБЖ.

 

 1. Вправи на підлозі (партерна гімнастика) (36 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Продовжується опанування вправ, вивчених впродовж підготовчого рівня навчання, але прискорюється темп виконання, збільшується кількість повторів. Додаються складніші вправи.

 1.   Вправа для стоп (розробка підйому) - з положення сидячи на зігнутих ногах піднімаємо коліна від підлоги настільки, щоб корпус залишався на кінчиках пальців, а підйом з силою виштовхувався вперед.
 2. Вправи для спини (зміцнення м’язів):

- із положення лежачи на животі піднімаємо від підлоги ноги (корпус та руки лежать на підлозі);

- із положення лежачи на животі піднімаємо руки в ІІІ позиції та корпус вгору (ноги лежать на підлозі). Вправу чергувати у двох варіантах: у спокійному темпі на 4/4 та з різким підніманням корпусу на кожну чверть.

 1.         Вправа для пресу – виконується із положення лежачи на спині, руки весь час знаходяться у ІІІ позиції:

на «раз» - підняти корпус у положення сидячи,

на «два» - корпус з рівною спиною нахилити до ніг,

на «три» - повернути корпус в положення сидячи,

на «чотири» - покласти корпус на підлогу.

 

 1. Екзерсис біля станка з класичного танцю (24 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.   Уклін.
 2.   Постановка тулубу.
 3.   Позиції ніг (І, ІІ, ІІІ позиції).

Музичний розмір: 4/4, 4 такти.

3. Позиції рук: (І, ІІ, та ІІІ позиції).

Музичний розмір: 4/4, 4 такти або 3/4, 8 тактів.

4. Demi-рlié по І-ІІІ позиціях.

Музичний розмір: 4/4, на 2 такти кожний рух.

5. Battement tendu у І і III позиціях убік, вперед.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.

6. Положення ноги sur lе cou-de-pied попереду (основне) та позаду. Спочатку вивчається з положення відкритої у сторону ноги, у міру засвоєння – з положення ноги, відкритої вперед або назад.

7. Положення умовного sur lе cou-de-pied. Спочатку вивчається з відкритої у сторону ноги, у міру засвоєння – з III позиції.

8. Relevé на півпальцях у І-ІІІ позиціях з витягнутих ніг.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух.

9. Поняття en dehors та en dedans.

10. Поняття рassé par terre.

11. Port de bras підготовче.

Музичний розмір: 4/4, 4 такти або 3/4, 8 тактів.

12. Pas saute по I позиції.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти або 2/4, 4 такти.

 

 1.              Екзерсис на середині залу з класичного танцю (48 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.         Точки залу.
 2.         Положення корпусу en face.
 3.         Положення та позиції рук (підготовче положення, І, ІІ, ІІІ позиції).
 4.         Port de bras підготовче.

Музичний розмір: 4/4, 4 такти або 3/4, 8 тактів.

 1.         Demi-plié по І-ІІІ позиціях.

Музичний розмір: 4/4, на 2 такти кожний рух

 1.         Battement tendu по І і III позиціях убік, вперед

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.

 1.         Relevé на півпальцях по І прямій позиції з витягнутих ніг

Музичний розмір: 4/4, 1 такт кожний рух, у міру засвоєння – 2/4.

 1.         Pas польки.

 

 1.              Allegro (18 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.   Temps leve saute по I, II позиціях.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти.

 1.   Трампліні temps saute по І вільній позиції.

Музичний розмір: 4/4, 1 такт.

 1.   Pas chasse.

Музичний розмір: 2/4, 1 такт.

 

 1.              Елементи народно-сценічного танцю (42 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.   Позиції ніг:
  •       відкриті (І, ІІ, ІІІ, ІV, V);
  •       прямі (І, ІІ, ІІІ, ІV, V);
  •       вільні (І, ІІ, ІІІ, ІV, V);
  •       зворотні (І, ІІ).
 2.   Позиції і положення рук:

Позиції рук:

 •       І, ІІ, ІІІ позиції аналогічні І, ІІ, ІІІ позиціям класичного танцю;
 •       ІV позиція – руки зігнуті в ліктях, кисті лежать на талії, великий палець позаду, чотири інших, зібрані разом, - попереду. Плечі і лікті спрямовані в боки вздовж прямої лінії;
 •       V позиція – обидві руки схрещені на рівні грудей, але не торкаються корпусу. Пальці, зібрані разом, лежать зверху плеча різнойменної руки, трохи вище ліктя;
 •       VІ позиція – обидві руки зігнуті в ліктях, які злегка підійняті і спрямовані в боки. Вказівні та середні пальці торкаються потилиці;
 •       VІІ позиція – обидві руки зігнуті в ліктях і закладені за спину на талію. Зап’ясток однієї руки лежить на зап’ястку іншої.

Положення рук:

 •       підготовче положення – обидві руки вільно опущені вздовж корпусу, кисті вільні й розгорнуті долонями до корпусу;
 •       І положення – обидві руки розкриті в боки на висоті між підготовчим положенням та ІІ позицією;
 •       ІІ положення  – обидві руки, округлі у ліктях, розкриті в боки на висоті між ІІІ та V позиціями, пальці вільно зібрані і відкриті, долоні дещо розгорнуті догори.
 1.   Елементи українського народно-сценічного танцю:
  •       уклін жіночий – руки тримаються на грудях, виконується на місці або з просуванням вперед та назад;
  •       уклін чоловічий – з нахилом голови і корпусу, виконується на місці та в комбінації з кроками;
  •       одиночні та парні положення рук;
  •       вправи для рук з використанням позицій рук та поз тіла характерних для українського народно-сценічного танцю;
  •       притупи:

● одинарні;

● подвійні;

● потрійні;

 •       середній «Тинок»;
 •       «Вірьовочка»;
 •       простий танцювальний крок з просуванням вперед та назад;
 •       крок з підбора;
 •       кроки-переступання на півпальцях з просуванням і поворотом (вперед, вбік, назад);
 •       перемінний крок;
 •       «Бігунець»;
 •       підготовчі вправи до присядок (вивчаються біля станка);
 •       присядка «М’ячик» (вивчається біля станка);
 •       оберти на підскоках по діагоналі;
 •       підготовка до обертів на місці.
 1.   Елементи українського народного танцю гуцульського регіону:
  •       «Тропіток»;
  •       «Чосанка»;
  •       гуцульський «Куточок з пружинкою»;
  •       бічний гуцульських хід з паузою.
 2.   Елементи російського народно-сценічного танцю:
  •       почергове розкривання рук (запрошення).

Музичний розмір 2/4, 4/4;

 •       рух руками з хусткою з підготовчого положення в перше положення і ІV та V позиції;
 •       побутовий крок з притупами;
 •       «Човгаючий крок»:

● підбором по підлозі;

● півпальцями по підлозі;

 •       перескоки з ноги на ногу по ІІІ вільній позиції і з просуванням вбік.

 

 

 

 1.   Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота  (42 год.)

Постановка та вивчення номерів із концертного репертуару Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея». Індивідуальне відпрацювання окремих хореографічних елементів підвищеної складності та сольних частин концертних номерів.

Репертуар: «Весела прогулянка», «День народження крокодила Гени», «Золоте весілля», «Летка-єнька», «Святковий вальс», «Танок маленьких гусарів».

Участь в концертах, конкурсних програмах та фестивалях.
 

 1.   Вистави, зустрічі, екскурсії (2 год.)

Перегляд балетної вистави.

 

 1.   Підсумок  (2 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати: 

 

 • назви та особливості виконання екзерсису біля станка та на середині залу з класичного танцю;
 • назви та особливості виконання основних рухів українського та російського народно-сценічних танців;
 • назви та особливості виконання основних танцювальних рухів Гуцульщини.

 

Гуртківці мають вміти:

 

 • узгоджувати опановані рухи з відповідним темпом і ритмом;
 • виконувати грамотно і вірно основні рухи українського та  російського народно-сценічного танцю;
 • виконувати танцювальні рухи та елементи відповідно до характерних особливостей музичного супроводу;
 • виконувати основні танцювальні рухи Гуцульщини.

 

Гуртківці мають набути досвід:

 

 • виконання вправ класичного танцю;
 • виконання основних рухів українського та російського народно-сценічного танцю;
 • виконання танцювальних рухів та елементів відповідно до характерних особливостей музичного супроводу.

Основний рівень, другий рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Вправи на підлозі (партерна гімнастика)

4

 

26

 

30

 

3

Екзерсис біля станка з класичного танцю

4

 

23

 

27

 

4

Екзерсис на середині залу з класичного танцю

4

32

36

5

Allegro

3

15

18

6

Елементи народно-сценічного танцю

4

38

42

7

Елементи історико-побутових танців

2

10

12

8

Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота

2

40

42

9

Вистави, зустрічі, екскурсії

5

-

5

10

Підсумок

-

2

2

Разом

30

186

216

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ (2 год.)

Організаційні питання: ознайомлення з розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі, бесіди з ОБЖ.

 

 1. Вправи на підлозі (партерна гімнастика) (30 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Закріплення та удосконалення результатів досягнутих в попередні роки. Продовжується опанування вправ вивчених впродовж підготовчого рівня та першого року навчання, але прискорюється темп виконання, збільшується кількість повторів. Додаються складніші вправи.

 

 1. Екзерсис біля станка з класичного танцю (27 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Повторення та закріплення екзерсису першого року навчання. Продовження роботи над постановкою рук, ніг, корпусу, голови. Повторення і подальше опанування елементарних рухів класичного екзерсису біля станка.

 

 1.         Позиції ніг (V позиція).
 2.         Demi-рlié по І-ІІІ позиціях.

Музичний розмір: 4/4, на 2 такти кожний рух, у міру засвоєння – 1 такт.

 1.         Battement tendu по І-ІІІ позиціях вбік, уперед, назад.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт, у другому півріччі – на 2/4.

 1.         Battement tendu з demi-plié по І і III позиціях вбік, вперед, назад. Музичний розмір: 4/4, 2 такти.
 2.         Battement tendu plié-soutenu по І і III позиції вбік, вперед, назад. Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.
 3.         Passé par terre по І позиції.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у міру засвоєння – на 2/4.

 1.         Demi rond de jambe par terre.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.

 1.         Grand рlіé по І, II  позиціях.

Музичний розмір: 4/4, на 2 такти кожний рух.

 1.         Battement frappé уперед, вбік, назад носком у підлогу.

Музичний розмір 4/4, на 2 такти кожний рух (у II півріччі).

 1.    Petit battement sur le cou-de-pied (перенесення ноги рівномірне). Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у міру засвоєння на 2/4.
 2.    Temps relevée par terre (preparation до rond de jambe par terre en dehors і en dedans). Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – на 1 такт.
 3.    Relevé на півпальцях по І-ІІІ позиціях з витягнутих ніг і з demi-plié. Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у другому півріччі – на 2/4.

 

4. Екзерсис на середині залу з класичного танцю (36 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Засвоєння навичок виконання рухів на середині залу. Виховання елементарних навичок координації. Опанування найпростіших port de bras. Засвоєння навичок виконання стрибків з двох ніг на обидві ноги.

 

 1.         Demi-plié по І-ІІІ позиціях.

Музичний розмір: 4/4, на 2 такти кожний рух.

 1.         Demi-рlіé по V позиції.

Музичний розмір: 4/4, на 2 такти кожний рух.

 1.         Battement tendu по І і III позиціях вбік, вперед, назад.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.

 1.         Battement tendu з demi-plié по І і III позиціях вбік, вперед, назад. Музичний розмір: 4/4, 2 такти.
 2.         Passé par terre, у другому півріччі – через demi-рlіé у першій позиції. Музичний розмір: 4/4, 2 такти.
 3.         Demi rond de jambe par terré.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.

 1.         Перше  port de bras.

Музичний розмір: 4/4, 4 такти або 3/4, 8 тактів.

 1.         Pas de bourrée simple зі зміною ніг. Спочатку вивчається обличчям до станка. Музичний розмір: 2/4, 3/4, 4/4.
 2.         Pas польки.
 3.    Pas balancé.
 4.    Оберти на місці:

- tour на місці по І прямій позиції.

 1.    Оберти по діагоналі:

- tour chaînés (підготовка).

 

5. Allegro (18 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.              Temps levé sauté по ІІ та V позиції.

Музичний розмір: 4/4.

 1.              Pas echappé по II позицію.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у міру засвоєння – на 2/4.

 1.              Pas chassé убік по III позиції.

 

6. Елементи народно-сценічного танцю (42 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.   Елементи українського народно-сценічного танцю (11 год.):
  •       положення рук у групових танцях (виконавці стоять пліч-о-пліч);
  •       вправи для рук;
  •       «Вірьовочка» з участю рук;
  •       «Тинок» з участю рук;
  •       «Вихилясник»;
  •       «Вихилясник» в оберті;
  •       «Упадання» на місці та з просуванням;
  •       підготовчі вправи до «Голубців» (вивчаються біля станка);
  •       присядка (біля станка);
  •       «Повзунець» з опорою на руку;
  •       «Розніжка» на підлозі;
  •       оберти по діагоналі;
  •       оберти на місці.
 2.   Елементи українського народного танцю гуцульського регіону (10 год.):
  •       маленький, дрібний «Тропіток»;
  •       «Увиванець»;
  •       «Трясунка»;
  •       гуцульський крок;
  •       присядки у гуцульському характері;
  •       оберти у гуцульському характері.
 3.   Елементи білоруського народно-сценічного танцю (10 год.):
  •       основний хід білоруського танцю «Лявониха»;
  •       «Притуп»;
  •       «Галоп»;
  •       «Полька дрібна»;
  •       «Хід з вибиванцями»;
  •       потрійні зіскоки по І паралельній позиції.

4.   Елементи російського народно-сценічного танцю (11 год.):

 •       ходи (простий танцювальний крок, перемінний крок, перемінний крок з притупом, простий боковий крок);
 •       «Припадання»;
 •       «Гармошка», «Ялинка»;
 •       «Моталочка», «Ковирялочка» в оберті з бігом, «Ковирялочка» з «Моталочкою»;
 •       «Вірьовочка» (проста, подвійна), «Маятник», «Голубці» (з переступанням, підряд), «Молоточки» (одинарні, подвійні);
 •       «Хлопушки» – плескання (одинарні удари по стегну, одинарні удари по халявах, удари по підошвах);
 •       ключ – кінцівка (простий, дрібний);
 •       підготовчі вправи до російських вистукувань;
 •       стрибки (малі підскоки);
 •       напівприсядки, присядки (прості, «м’ячик», «гусячий крок»).

 

7. Елементи історико-побутових танців (12 год.)

Теоретична частина. Історія виникнення танців «Бранль», «Полонез». Зміст танців і танцювальних образів. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина. Виконання основних рухів танців «Бранль», «Полонез».

 

8. Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота  (42 год.)

Постановка та вивчення номерів із концертного репертуару Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея». Індивідуальне відпрацювання окремих хореографічних елементів підвищеної складності та сольних частин концертних номерів.

Репертуар: «Весняні ритми», «Іграшка», «Ковбойський танок», «Полонез», «Танок з кринолінами», «Чого не можуть королі».

Участь в концертах, конкурсних програмах та фестивалях.
 

9. Вистави, зустрічі, екскурсії (5 год.)

Перегляд балетної вистави. Відвідання виставки присвяченої історії хореографії.

 

10. Підсумок (2 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати:

 

 • назви опанованих рухів, мету і завдання кожного з них;
 • вправи класичного танцю, які виконуються обличчям до станка та на середині залу, згідно програми;
 • назви танцювальних рухів та елементів українського, білоруського та російського народно-сценічних танців;
 • назви танцювальних рухів Гуцульщини, їх характерні особливості виконання;
 • назви основних рухів історико-побутового танцю.

 

Гуртківці мають вміти:

 

 • методично правильно виконувати рухи, передбачені програмою, свідомо дотримуватись правил;
 • поєднувати рухи ніг із найпростішими рухами рук;
 • виконувати основні рухи українського, білоруського та російського народно-сценічних танців правильно та грамотно;
 • виконувати основні рухи народного танцю Гуцульщини;
 • виконувати основні рухи історико-побутового танцю;
 • виконувати танцювальні комбінації та етюди на основі вивченого матеріалу.

 

Гуртківці мають набути досвід:

 

 • виконання рухів, передбачених програмою;
 • узгоджування опанованих рухів з характером музичного супроводу;
 • виконання основних рухів українського та російського народно-сценічних танців правильно та грамотно;
 • виконання основних рухів білоруського народно-сценічного танцю;
 • виконання основних рухів історико-побутового танцю;
 • виконання танцювальних комбінацій та етюдів на основі вивченого матеріалу.

 

Основний рівень, третій рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

3

-

3

2

Вправи на підлозі (партерна гімнастика)

4

 

32

 

36

 

3

Екзерсис біля станка з класичного танцю

4

 

50

 

54

 

4

Екзерсис на середині залу з класичного танцю

4

41

45

5

Allegro

3

33

36

6

Елементи народно-сценічного танцю

4

41

45

7

Елементи історико-побутових танців

2

25

27

8

Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота

3

66

69

9

Вистави, зустрічі, екскурсії

6

-

6

10

Підсумок

-

3

3

Разом

33

291

324

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ (3 год.)

Організаційні питання: ознайомлення з розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі, бесіди з ОБЖ.

 

 1. Вправи на підлозі (партерна гімнастика) (36 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Закріплення та удосконалення результатів досягнутих в попередні роки. Продовжується опанування вправ вивчених впродовж підготовчого рівня та першого і другого років навчання, але прискорюється темп виконання, збільшується кількість повторів.

 

 1. Екзерсис біля станка з класичного танцю (54 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Повторення та закріплення екзерсису другого року навчання. Завершення формування екзерсису біля станка. Введення елементарного поєднання рухів з метою розвитку координації. Розвиток сили ніг за рахунок засвоєння нових елементів, збільшення обсягу комбінацій. Під час вивчення класичного екзерсису біля станка впродовж першого півріччя гуртківці тримаються двома руками за палку, у другому півріччі заняття проводяться однією рукою за станок.

 

 1.         Позиції ніг (IV позиція).
 2.         Поняття en dehors і en dedans.
 3.         Demi-plié по IV позиції.
 4.         Battement tendu по V позиції вбік, вперед, назад.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт, у другому півріччі – на 2/4.

 1.         Battement tendu з demi-plié по V позиції вбік, вперед, назад. Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.
 2.         Battement tendu jeté по І і V позиціях вбік, вперед, назад.

Музичний розмір: 4/4, 1 такт, у другому півріччі – на 2/4.

 1.         Temps relevé par terre (preparation до rond de jambe par terre en dehors і en dedans).

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – на 1 такт.

 1.         Rond de jambe par terre en dehors і en dedans.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.

 1.         Battement soutenu у сторону, вперед, назад носком у підлогу на всій стопі. Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух.
 2.    Battement relevé lent на 45°в усіх напрямках по І і V позиції. У другому півріччі – на 90°в усіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4, на 2 такти кожний рух.

 1.    Battement fondu вбік, вперед, назад носок на підлогу.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух

 1.    Battement frappé вбік, вперед, назад носком у підлогу.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у другому півріччі – на 2/4.

 1.    Battement frappé на 45° в усіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у другому півріччі – на 2/4.

 1.    Petit battement sur le cou-de-pied із акцентом вперед і назад.

Музичний розмір: 2/4.

 1.    Rond de jambe en l’air. Підготовча вправа – згинання і розгинання ноги, відкритої на 45° убік.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух.

 1.    Battement retiré (піднімання ноги з V позиції у положення sur le cou-de-pied і проведення її до коліна – passé посередині опорної ноги й повернення у вихідне положення).

Музичний розмір: 4/4, на 2 такти кожний рух, у міру засвоєння – на 4/4.

 1.    Grand battement jeté в усіх напрямках у І і V позиціях.

Музичний розмір: 2/4, на 1 такт кожний рух.

 1.    Relevé на півпальці по V позиції з витягнутих ніг і demi-plié.

Музичний розмір: 4/4, 1 такт.

 1.    Перегинання корпуса port de brass вбік і назад по І позиції, стоячи обличчям до станка (виконуються у кінці екзерсису).

Музичний розмір: 4/4.

 

4. Екзерсис на середині залу з класичного танцю (45 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Подальше опанування рухів екзерсису на середині залу. Вивчення і засвоєння поз класичного танцю. Розвиток елементарних навичок координації у вправах на середині залу. Закріплення навичок виконання вивчених стрибків і опанування нових.

 

 1.              Battement tendu по V позиції вбік, вперед.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.

 1.              Battement tendu із demi-plié по V позиції вбік, вперед.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти.

 1.              Battement tendu jeté по І позиції вбік.

Музичний розмір: 2/4.

 1.              Rond de jambe par terre en dehors і en dedans.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти, у міру засвоєння – 1 такт.

 1.              Battement frappé вбік носок на підлогу.

Музичний розмір 4/4.

 1.              Поняття en face і épaulement.
 2.              Друге, третє port-de-bras.

Музичний розмір: 4/4, 4 такти або 3/4, 8 тактів.

 1.              Подальше вивчення обертів по діагоналі:

- tour chaines.

 

5. Allegro (36 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.              Pas échappé по II позиції.

Музичний розмір: 4/4, на 1такт кожний рух, у міру засвоєння – на 2/4.

 1.              Pas chassé вбік по III позиції.
 2.              Pas assemblé вбік.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у міру засвоєння – на 2/4.

 1.              Pas glissade вбік.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у міру засвоєння – на 2/4.

 1.              Petit pas chassé в усіх напрямках.
 2.              Pas de basque (сценічна форма).

 

6. Елементи народно-сценічного танцю (45 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1. Елементи українського народно-сценічного танцю 12 год.):
 •      «Голубці»;
 •      «Вірьовочка» з винесенням ноги на каблук;
 •      «Тинок» з участю рук;
 •      «Тинок» з високим підніманням колін;
 •      «Угинання» на місці та з просуванням вбік;
 •      «Припадання»;
 •      «Бігунець» з участю рук (руки в першому положенні, долоні донизу);
 •      «Зальотний» крок;
 •      рas de chat;
 •      різновиди дрібних вистукувань в характері українського народно-сценічного танцю («Дрібушка» на підскоках, перемінні «Дрібушки»);
 •      присядка на місці;
 •      бокова присядка;
 •      підготовка до «Обертасу».
 1. Елементи українського народного танцю подільського регіону (11 год.):
  •       подільська «Полька» на місці;
  •       потрійний крок;
  •       каблучна вправа з обертом на переступанні (руки на поясі);
  •       подільський урочистий крок.
 2. Елементи білоруського народно-сценічного танцю (11 год.):
 •      основний хід танцю «Крижачок»;
 •      «Зіскок» на одну ногу вбік;
 •      поворот на трьох переступаннях;
 •      обертання по діагоналі;
 •      присядки.

4. Основні елементи італійського народно-сценічного танцю (11 год.):

 •      положення рук, володіння тамбурином;
 •      основний хід - танцювальний біг "Тарантели": відкидаючи ногу назад навхрест (pas emboités), з виносом ноги вперед (pas ballonné);
 •      перескоки з ноги на ногу: з ударом носком, з переводом стопи з носка на каблук, з просуванням на опорній нозі, з одним і двома підскоками на опорній нозі, pas glissade і pas jeté;
 •      потрійні перескоки з ноги на ногу: на місці, з просуванням, у повороті;
 •      зіскоки у ІІ позицію (pas echappé), стрибки у позах;
 •      оберти: сольні (переступання у напівприсіданні, на підскоках), на підскоках у парі, при зміні місцями у парі.

7. Елементи історико-побутових танців (27 год.)

Теоретична частина. Історія виникнення танців «Гавот», «Французька кадриль». Зміст танців і танцювальних образів. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина. Виконання основних рухів танців «Гавот», «Французька кадриль».

 

8. Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота  (69 год.)

Постановка та вивчення номерів із концертного репертуару Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея». Індивідуальне відпрацювання окремих хореографічних елементів підвищеної складності та сольних частин концертних номерів.

Репертуар: «Антре», «Гавот», «Гарем», «Ірландський танок», «Паризьке танго», «Твіст-оркестр».

Участь в концертах, конкурсних програмах та фестивалях.
 

 1.   Вистави, зустрічі, екскурсії (6 год.)

Перегляд балетної вистави. Відвідання виставки присвяченої історії українського костюму.

 

 1. Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати:

 

 • мету, завдання і послідовність рухів в екзерсисі біля станка, його значення для якісного подальшого опанування рухів класичного танцю;
 • назви тренувальних вправ біля станка;
 • назви тренувальних вправ та стрибків на середині залу;
 • назви танцювальних рухів та елементів українського народно-сценічного танцю;
 • назви танцювальних рухів народного танцю Поділля;
 • назви танцювальних рухів білоруського народно-сценічного танцю;
 • назви танцювальних рухів італійського народно-сценічного танцю;
 • назви основних рухів історико-побутового танцю.

 

Гуртківці мають вміти:

 

 • застосовувати набуті вміння і навички в різних частинах уроку;
 • самостійно опрацьовувати навчальний матеріал;
 • вірно виконувати рухи передбачені програмою навчання;
 • виконувати тренувальні вправи біля станка;
 • правильно виконувати вправи на середині залу;
 • перевтілюватись в образи, характер, що важливо для виконання рухів народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи елементи українського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи народного танцю Поділля;
 • виконувати основні рухи білоруського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи італійського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи історико-побутового танцю;
 • виконувати танцювальні комбінації, етюди та танці на основі вивченого матеріалу.

 

Гуртківці мають набути досвід:

 

 •                 застосування набутих знань, вміннь та навичок в різних частинах уроку;
 •                 виконання тренувальних вправ біля станка;
 • виконання танцювальних рухів та елементів українського народно-сценічного танцю;
 •                 виконання основних рухів народного танцю Поділля;
 •                 виконання основних рухів білоруського народно-сценічного танцю;
 • виконання основних рухів італійського народно-сценічного танцю;
 • виконання основних рухів історико-побутового танцю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основний рівень, четвертий рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Екзерсис біля станка з класичного танцю

5

 

70

 

75

 

3

Екзерсис на середині залу з класичного танцю

4

46

50

4

Allegro

3

37

40

5

Елементи народно-сценічного танцю

4

46

50

6

Елементи історико-побутових танців

2

28

30

7

Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота

4

96

100

8

Вистави, зустрічі, екскурсії

10

-

10

9

Підсумок

-

3

3

Разом

34

326

360

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ (2 год.)

    Організаційні питання: ознайомлення з розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі, бесіди з ОБЖ.

 

 2. Екзерсис біля станка з класичного танцю (75 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Навчальні комбінації виконуються тримаючись однією рукою за палку з правої та лівої ноги. Спочатку положення голови – en face (прямо), надалі – згідно з правилами переведення голови, напрямками повороту голови та погляду. Особлива увага має бути приділена правильності постановки корпусу (над ногами), положенню рук у ІІ позиції і виворотності ніг.

Впродовж четвертого року навчання відбувається повторення вивчених вправ зі збільшенням силового навантаження за рахунок ускладнення комбінацій. Початкове ознайомлення з технікою півобертів на двох ногах. Продовжується робота над розвитком координації.

 

 1.         Позиції ніг (IV позиція).
 2.         Demi-plié та grand рlіé по IV позиції.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Battement tendu pour le pied (double battement tendu) по І і V позиціях:

- із опусканням п’яти в II позицію;

- із demi-plié в II позицію;

Музичний розмір: 4/4, 1 такт, у другому півріччі – на 2/4 кожний рух.

 1.         Battement tendu jeté з demi-plié по І і V позиціях вбік, вперед, назад.

Музичний розмір: 2/4.

 1.         Battement tendu jeté piqué по І і V позиціях вбік, вперед, назад. Piqué – на 1/4 кожне.

Музичний розмір: 2/4.

 1.         Rond de jambe par terre en dehors і en dedans на demi-plié.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Demi rond de jambe на 45° en dehors і en dedans на всій стопі.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Battement soutenu носком у підлогу і на 45° з підніманням на півпальці.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у міру засвоєння – на 2/4.

 1.    Relevé на півпальцях з витягнутих ніг і demi-plié з працюючою ногою, зігнутою на sur le cou-de-pied.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Battement fondu на 45° вбік, вперед, назад.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Battement double frappé носком у підлогу в усіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний рух, у міру засвоєння – на 2/4.

 1.    Pas tombé на місці, інша нога у положенні sur le cou-de- pied.
 2.    Pas coupé на всю стопу.
 3.    Battement développé на 90° в усіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4, 2 такти.

 1.    Battement développé passé в усіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Grand battement jeté pointé в усіх напрямках.

Музичний розмір: 2/4.

 1.    Напівоберти по V позиції до станка і від нього зі зміною ніг на півпальцях, починаючи з витягнутих ніг чи з demi-plié.

Музичний розмір: 4/4, на 1 такт кожний поворот.

 1.    Relevé з ногою, піднятою на 45°.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Перше і третє port de bras як завершення до різних вправ.

Музичний розмір: 3/4.

 1.    Розтяжка біля станка з port de bras з рукою у ІІІ позиції.

Музичний розмір: 3/4.

 

 

3. Екзерсис на середині залу з класичного танцю (50 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Вправи на середині залу виконуються в позах.

 

 1.         Demi-plié в ІV позиції. Музичний розмір: 4/4.
 2.         Battement tendu pour le pied (double battement tendu) по І і V позиціях:

- із опусканням п’яти в II позицію;

- із demi-plié в II позицію.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Battement tendu jeté по І і V позиціях в усіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Battement tendu jeté piqué в усіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Temps relevé par terre en dehors і en dedans.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Grand plié по I, II позиціях en face, у другому півріччі – по V позиції en face і épaulement.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Petit battement sur le cou-de-pied (перенесення ноги рівномірне).

Музичний розмір: 2/4.

 1.         Battement frappé носок на підлогу в усіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Battement double frappé вбік носок на підлогу. Музичний розмір: 2/4.
 2.    Battement soutenu носок на підлогу в усіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Третє port de bras. Музичний розмір: 4/4.
 2.    Маленькі й великі пози: croisée, effacée, І, ІІ arabesques (вивчаються в положенні носок на підлогу).
 3.    Battement fondu носок на підлогу в усіх напрямках. 

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Battement relevé lent на 45° в усіх напрямках. Музичний розмір: 4/4.
 2.    Temps lіé par terre вперед і назад.
 3.    Оберти на місці по ІІІ, V позиціях.
 4.    Підготовка до обертів по ІV позиції.
 5.    Подальше вивчення tours на середині та по діагоналі:

- tours pique;

- tour chaines.

 

4. Allegro (40 год.)

 

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.         Temps levé sauté в IV позиції. Музичний розмір: 4/4.
 2.         Pas assemblé вперед і назад у позах. Музичний розмір: 4/4.
 3.         Pas glissade вперед і назад у позах. Музичний розмір: 2/4.
 4.         Sissonne simple.

 

 1.              Елементи народно-сценічного танцю (50 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Виконання комбінацій та танцювальних етюдів на основі вивченого матеріалу з українського народно-сценічного танцю. Повторення та засвоєння нових положень рук у парних танцях.

 

 1.   Елементи українського народного танцю волинського та поліського регіонів (18 год.):
 • основні положення рук, ніг, голови, корпусу;
 • поєднання рук у парі, масі;
 • найбільш поширені положення в танцях: чоловічі, жіночі;
 • основні рухи танців «Поліська полька», «Ойра», «Шалантух», «Волинська полька», «Волинська кадриль».
 1.   Основні елементи польського народно-сценічного танцю (16 год.):
  • основні положення рук та ніг;
  • основні кроки танців «Полонез», «Краков’як», «Мазурка», «Оберек»;
  • «Ключі»;
  • «Голубці»;
  • «Перебори».

3. Основні елементи грецького народно-сценічного танцю (16 год.):

 •      положення рук;
 •      положення ніг;
 •      «доріжка» — крок навхрест уперед, назад;
 •      «relevé»;
 •      крок із relevé lіnt;
 •      крок із випадом;
 •      підскоки, біг.

 

6. Елементи історико-побутових танців (30 год.)

Теоретична частина. Історія виникнення танців «Вальс». Зміст танців і танцювальних образів. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина. Pa вальсу та перебудови в різних малюнках.

 

7. Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота  (100 год.)

Постановка та вивчення номерів із концертного репертуару Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея». Індивідуальне відпрацювання окремих хореографічних елементів підвищеної складності та сольних частин концертних номерів.

Репертуар: «Бродвей», «Довоєнна весна», «Іспанська сюїта», «Латиноамериканський танок», «На чарівному блакитному Дунаї», «Сіртакі».

Участь в концертах, конкурсних програмах та фестивалях.
 

8. Вистави, зустрічі, екскурсії (10 год.)

Перегляд балетних вистав.

 

9.Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати:

 

 • термінологію класичного танцю;
 • назви танцювальних елементів, вправ та комбінацій українського народно-сценічного танцю; 
 • назви танцювальних елементів, вправ і комбінацій польського та грецького народно-сценічних танців;
 • назви основних рухів історико-побутового танцю.

 

Гуртківці мають вміти:

 

 • правильно виконувати рухи класичного танцю (згідно з програмою);
 • володіти необхідними прийомами координації для виконання елементарних комбінацій;
 • виконувати вправи allegro, сполучаючи різні за способом приземлення рухи;
 • виконувати основні рухи українського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи польського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи грецького народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи історико-побутового танцю.

 

Гуртківці мають набути досвід:

 

 •                 правильного виконання рухів класичного танцю (згідно з програмою);
 •                 виконання основних рухів українського народно-сценічного танцю;
 •                 виконання основних рухів польського народно-сценічного танцю;
 • виконання основних рухів грецького народно-сценічного танцю;
 • виконання основних рухів історико-побутового танцю.

Основний рівень, п’ятий рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Екзерсис біля станка з класичного танцю

4

66

70

3

Екзерсис на середині залу з класичного танцю

3

62

 

65

 

4

Allegro

2

38

40

5

Елементи народно-сценічного танцю

4

36

40

6

Елементи сучасних танців

4

26

30

7

Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота

3

97

100

8

Вистави, зустрічі, екскурсії

10

-

10

9

Підсумок

-

3

3

Разом

32

328

360

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ (2 год.)

Організаційні питання: ознайомлення з розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі, бесіди з ОБЖ.

 

2. Екзерсис біля станка з класичного танцю (70 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Робота над розвитком міцності ніг і стійкості. Виконання вправ екзерсису біля станка у позах. Прискорення темпу виконання вправ. Опанування вивчених вправ біля станка на півпальцях.

Подальше вивчення півобертів і обертів на двох ногах. Preparation до pirouettes. Вивчення pirouettes. Початок вивчення елементарних рухів en tournant. Вивчення нових і удосконалення виконання засвоєних стрибків.

 

 1.         Battement tendu з demi-plié у II і IV позиціях із переходом з опорної ноги.

Музичний розмір: 4/4, на 2/4 кожний рух.

 1.         Battement tendu jeté balancé.

Музичний розмір: 4/4, на 2/4 кожний рух.

 1.         Rond de jambe на 45° en dehors і en dedans на всій стопі.

Музичний розмір: 4/4, 2/4.

 1.         Demi rond de jambe на 45° на demi-plié en dehors і en dedans.

Музичний розмір: 4/4, 2/4.

 1.         Battement frappé на півпальцях.

Музичний розмір: 4/4, 2/4.

 1.         Battement double frappé із закінченням у demi-plié та на 45° у всіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4, 2/4.

 1.         Petit battement sur le cou-de-pied.

Музичний розмір: 2/4.

 1.         Маленькі пози: croisée, effacée, écartée як завершення вправ.
 2.         Demi rond de jambe développé en dehors і en dedans.
 3.    Temps relevé на 45° en dehors і en dedans.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Battement fondu з plié-relevé на всій стопі.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Третє port-de-bras з demi-plié на опорній нозі, інша витягнута на носок вперед або назад.

Музичний розмір: 3/4.

 1.    Поворот fouetté en dehors і en dedans на 1/4 і 1/2 кола носком у підлогу на витягнутій нозі та на demi-plié.

 

3. Екзерсис на середині залу з класичного танцю (65 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Вправи виконуються en face з поступовим введенням маленьких і великих поз.

 

 1.         Battement tendu:
 • із demi-plié у II і IV позиції з переходом з опорної ноги;
 • у маленьких і великих позах.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Battement tendu jeté у маленьких і великих позах.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Rond de jambe par terre en dehors і en dedans на demi-plié. 

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Demi rond de jambe на 45° en dehors і en dedans (у II півріччі). Музичний розмір: 4/4.
 2.         Battement fondu на 45° у всіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Battement frappé на 45° у всіх напрямках.

Музичний розмір: 2/4.

 1.         Battement double frappé носком на підлогу вперед і назад.

Музичний розмір: 4/4.

 1.         Petit battement sur le cou-de-pied з акцентом вперед і назад.

Музичний розмір: 2/4.

 1.    Pas tombé на місці та pas соuрé на всю стопу.
 2.    Temps lié par terre із перегинанням корпуса.
 3.    Маленькі й великі пози: écartée, III arabesque (вивчається у позиції носок на підлогу).
 4.    Battement relevé lent на 90° en face у всіх напрямках.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Battement développé en face.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Grand battement jeté en face у всіх напрямках.

Музичний розмір: 2/4.

 1.    Четверте та п’яте port-de-bras.

Музичний розмір: 4/4.

 1.    Preparation до pirouette en dehors і en dedans з II, IV позицій.

 

4. Allegro (40 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.         Temps levé sauté з просуванням уперед, вбік, назад і еn tournant на 1/8, 1/4 оберту. Музичний розмір: 4/4.
 2.         Temps levé у позах І і II arabesque - сценічний sissonne.
 3.         Sissonne fermée у всіх напрямках en face. Музичний розмір: 2/4, 3/4.
 4.         Grand changement de pieds. Музичний розмір: 2/4.
 5.         Petit changement de pieds. Музичний розмір: 2/4.
 6.         Grand échappé у II позицію. Музичний розмір: 2/4.
 7.         Petit échappé у II позицію. Музичний розмір: 2/4.
 8.         Pas emboité вперед і назад sur le cou-de-pied і на 45° на місці та з просуванням.
 9.         Pas de basque вперед і назад.

 

5. Елементи народно-сценічного танцю (40 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.         Елементи танців буковинського регіону (10 год.):
 •       характерні положення рук, голови та корпусу в сольному, парному та масовому танцях (чоловічі, жіночі);
 •       танцювальні кроки та біги: хід коломийки, хід з каблука з плечима, крок з виносом ноги на каблук, плетінка, стрибунець;
 •       рухи на місті: переступання, чоловічі вибиванці з нахилом корпуса, присядки з виносом ніг в сторону, присядки з виносом ніг вперед, пересування, гайдуки й «сверла»;
 •       основні рухи танців: «Коломийка», «Бойківчанка», «Парубоцький», «Танець з дзвіночками».
 1.         Елементи танців закарпатського регіону (10 год.):
 •       характерні положення рук, голови та корпусу в сольному, парному та масовому танцях (чоловічі та жіночі);
 •       танцювальні кроки, біги та рухи: трясунка, баляни, переступання на місці, вистукування та оплески в долоні;
 •       закарпатський ключ, погаренка;
 •       основні кроки та рухи танців: «Березнянка», «Карічка», «Увиванець», «Дубо-танець», «Тропотянка».
 1.         Основні елементи грузинського народно-сценічного танцю (10 год.):
 •       положення рук, рухи рук, рухи плечей;
 •       ходи: «свла» - кроки в три перестання, «алгилзе» - кроки на місці, «гвердзе» - з просуванням у сторону, «усукала» - з просуванням назад, «садасріала» - перемінний крок, «ртула» - крок з проковзуванням;
 •       «гасма» - ковзні рухи: «садасріала» - потрійна зміна ніг, «сарулі» - із заупинкою на носок, «чдоміла» - схрещування ніг;
 •       «чакра» - ударні рухи: «сада» - удар каблуком з переводом на носок, «гаснілі» - удар каблуком з переводом у відкрите положення, «першхілі» - удар каблуком з переводом обох ніг на півпальці в не виворотному положенні;
 •       «бруні» - повороти: на одній нозі з переходом на другу, на колінах.
 1.         Основні елементи угорського народно-сценічного (академічного та народного) танцю (10 год.):
 •       положення ніг, рук, корпуса і голови, положення рук у парному і масових танцях, основні рухи рук;
 •       ходи з розгортанням ноги: з наступним кроком, з підведенням позаду другої (опорної) ноги, зі стрибка, з голубцем вбік на затакт, ходи ругоньозо у напівприсіданні (з «Чардашу», з танців «Трансільванії»);
 •       «люлька» - крок з м’яким присіданням і підтягуванням опорної ноги;
 •      перебори: перебор зі з’єднаними колінами, потрійні переступання;
 •       «цифро» - перескоки з ноги на ногу: «цифро» Трансільванії - вірьовочка з м’яким переступанням;
 •       «вірьовочка»: на всій стопі, на місці, з просуванням назад, зі стрибком, з поворотом на 360°, зворотна вірьовочка, вірьовочка синкопована;
 •       ключ - удари каблуками: одинарний, подвійний, ключ м’який;
 •       ключ чіткий - боказо;
 •       «заключення» - ускладнений ключ;
 •       «голубці»: з просуванням у сторону з зупинкою, маленькі голубці у стрибку, великі голубці, голубець подвійний, голубець у повороті;
 •       напівповороти з коліна на коліно, хлопушки (чоловічі) з ударами: у долоні, по стегну, по халяві, по каблуку.

6. Елементи сучасних танців (30 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

1. Рок-н-ролл (7 год.):

 •      основний рух;
 •      закрита позиція;
 •      позиція променаду;
 •      відкрита позиція.

2. Твіст (основний рух) (4 год.).

3. Стиль «диско» (7 год.):

 •      «кік» з перебіганням назад, вбік, на місці;
 •      pізні види chaser;
 •      стрибки grand jeté, jeté en tournant.

4. Джаз-модерн (12 год.):

 •      поза collapse, релаксація, ізоляція та поліцентрія;
 •      поліритмія (погойдування, swing);
 •      координація;
 •      опозиція;
 •      мультиплікація;
 •      стиснення та розширення (contraction, release);
 •      role down, role up, side contraction, side stretch, sundari, phrust, tilt.

 

7. Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота  (100 год.)

Постановка та вивчення номерів із концертного репертуару Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея». Індивідуальне відпрацювання окремих хореографічних елементів підвищеної складності та сольних частин концертних номерів.

Репертуар: «Бригада», «Варіації на циганську тему», «Кохання – є світ», «Кукарача», «Пародія на В. Сердючку», «Привіт з Одеси», «Рожевий блюз».

Участь в концертах, конкурсних програмах та фестивалях.
 

8. Вистави, зустрічі, екскурсії (10 год.)

Перегляд балетних вистав. Творчі зустрічі з гуртківцями інших танцювальних колективів.

 

9.Підсумок (3 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати:

 

 • мету, завдання і послідовність рухів в екзерсисі біля станка, його значення для якісного подальшого опанування рухів класичного танцю;
 • назви тренувальних вправ біля станка;
 • способи виконання технічно важких вправ;
 • назви тренувальних вправ та стрибків на середині залу;
 • назви основних рухів народного танцю Буковини та Закарпаття;
 • назви основних рухів грузинського народно-сценічного танцю;
 • назви основних рухів угорського народно-сценічного танцю;
 • назви основних рухів сучасного танцю.

Гуртківці мають вміти:

 

 • виконувати рухи передбачені програмою навчання;
 • виконувати тренувальні вправи біля станка;
 • виконувати рухи екзерсису біля станка на півпальцях;
 • виконувати обертальні рухи, pirouettes з визначених програмою прийомів;
 • узгоджувати рухи рук, корпусу з прийомами поштовху і приземлення у вправах allegro;
 • правильно виконувати вправи на середині залу;
 • виконувати танцювальні комбінації, етюди та танці на основі вивченого матеріалу;
 • виконувати основні рухи народного танцю Буковини та Закарпаття;
 • виконувати основні рухи грузинського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи угорського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи сучасного танцю;
 • виконувати технічно важкі вправи.

 

Гуртківці мають набути досвід:

 

 • виконання рухів екзерсису біля станка на півпальцях;
 • виконання обертальних рухів, pirouettes з визначених програмою прийомів;
 • узгоджування рухів рук, корпусу з прийомами поштовху і приземлення у вправах allegro;
 • виконання основних рухів народного танцю Буковини;
 • виконання основних рухів народного танцю Закарпаття;
 • виконання основних рухів грузинського народно-сценічного танцю;
 • виконання основних рухів угорського народно-сценічного танцю;
 • виконання основних рухів сучасного танцю.

Вищій рівень, перший рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Екзерсис біля станка з класичного танцю

4

62

66

3

Екзерсис на середині залу з класичного танцю

3

69

72

4

Allegro

2

46

48

5

Елементи народно-сценічного танцю

4

44

48

6

Елементи сучасних танців

3

45

48

7

Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота

3

129

132

8

Вистави, зустрічі, екскурсії

12

-

12

9

Підсумок

-

4

4

Разом

33

399

432

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

 1. Вступ (2 год.)

    Організаційні питання: ознайомлення з розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі, бесіди з ОБЖ.

 

2. Екзерсис біля станка з класичного танцю (66 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Розвиток стійкості в різноманітних поворотах і вправах на півпальцях. Введення півпальців у вправи на середині. Розвиток координації рухів, пластичності рук і корпусу в adagio.

 

 1. Demi rond de jambe на 90° en dehors і en dedans.
 2. Battement tendu pour batteries.
 3. Battement fondu:
 •       на півпальцях;
 •       із plié-relevé і demi rond de jambe на 45° на всій стопі.
 1. Battement double fondu в усіх напрямках.
 2. Battement soutenu на 90° в усіх напрямках на півпальцях.
 3. Battement frappé в усіх напрямках на півпальцях.
 4. Battement double frappé із relevé на півпальці.
 5. Rond de jambe en l’air en dehors і en dedans.
 6. Pas tombé:
 •  із просуванням, працююча нога у положенні sur le cou-de- pied, носком у підлогу;
 • на місці з півповоротом en dehors et en dedans, працююча нога у положенні sur le cou-de-pied.
 1. Petit battement sur le cou-de-pied:
 • на півпальцях ;
 • із plié-relevé на всій стопі й на півпальцях.
 1. Flic-flac.
 2. Третє port-de-bras із ногою, витягнутою на носок назад на demi-plié (розтяжка) без переходу з опорної ноги.
 3. Напівоберти на одній нозі en dehors і en dedans з підміною ніг.
 4. Preparation і pirouettes з V позиції en dehors і en dedans.

 

3. Екзерсис на середині залу з класичного танцю (72 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.              Battement tendu en tournant en dehors і en dedans на 1/8, у другому півріччі - на 1/4 кола.
 2.              Battement tendu jeté en tournant en dehors і en dedans на 1/8, у другому півріччі – на 1/4 кола.
 3.              Fouetté en dehors і en dedans на 1/4 і 1/2 кола з пози в позу з носком на підлозі.
 4. Demi rond de jambe на 90° en dehors і en dedans.
 5. Battement fondu:
 • із рlіé-relevé;
 • із plié-relevé і demi rond de jambe на 45° на всій стопі.
  1. Battement soutenu на 45° на всій стопі у всіх напрямках.
  2. Battement développé у всіх напрямках і великих позах.
  3. Battement développé passé en face.
  4. Grand battement jeté pointé en face.
  5. Третє port-de-bras із ногою, витягнутою на носок назад на рlіé (розтяжка) без переходу з опорної ноги.
  6. Pas-de-bourrée ballotté на croisé і effacé носком у підлогу і на 45°.
  7. Pirouettes з V, II, IV позицій en dehors і en dedans. 
  8.         Повороти на 360° у V позиції зі зміною ніг, починаючи із витягнутих ніг і demi-рlіé.
  9. Relevé на півпальці з ногою у положенні sur le cou-de-pied і на 45°.
  10. Pas glissade en tournant на 1/2 кола.
  11. Pas-de-bourrée en tournant en dehors і en dedans.
  12. Tour:

- tour en l’air.

 

4. Allegro (48 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.         Petit і grand échappé в IV позицію на croisé і effacé.
 2.         Petit і grand changement de pieds en tournant на 1/8 і ¼ оберту.
 3.         Pas échappé у II позицію en tournant на 1/4 оберту.
 4.         Pas échappé у II позицію із закінченням на одну ногу, інша у положенні sur le cou-de-pied.
 5.         Petit pas jeté вбік, уперед, назад en face та у позах.
 6.         Pas-de-chat із кидком ніг уперед.
 7.         Sissonne fermé в усіх напрямках у позах.
 8.         Changement de pieds en tournant на 1/2 оберта.

 

5. Елементи народно-сценічного танцю (48 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Закріплення та удосконалення результатів досягнутих в попередні роки.

 

 1.         Елементи молдавського народно-сценічного танцю (24 год.):
 •      основні позиції і положення рук у сольних і парних танцях;
 •      легкий біг, крок з підскоками, боковий крок з «підбиванням», бокова доріжка, крок вперед і назад у напівприсіданні з підйомом на півпальці, доріжка плетена;
 •      перескоки на місці з переступанням, перескоки з двох ніг на одну із однієї ноги на дві, повільний боковий крок з однієї ноги;
 •      основні рухи танцю «Молдовеняска»;
 •      колові рухи ногою, кроки з каблука назустріч один одному з наступною зміною місць, бокові кроки з підскоком;
 •      парні переходи «до-за-до», біг з почерговим відкиданням зігнутої ноги назад, кружляння в парі.
 1.         Елементи циганського народно-сценічного танцю (24 год.):
 •      основні положення рук, ніг, корпусу і голови;
 •      рухи кистей рук: змахи, дрібні безперервні від зап’ястя, повороти та напівповороти всередину та назовні;
 •      рухи рук: переведення рук по коліну від плеча (плавні і різкі), змахи від плеча до ліктя, переведення рук «вісімкою»;
 •      рухи плечей: вгору та вниз, вперед, назад, дрібні і безперервні;
 •      почергові переступання на півпальцях по V прямій позиції: на місці, з просуванням уперед і назад, з поворотом;
 •      ходи: простий хід – кроки вперед або назад з носка на всій стопі або на півпальцях, ковзні кроки вперед або назад на низьких або високих півпальцях, перемінний хід з зупинкою на третьому кроці, три кроки вперед з наступним ковзним кроком на півпальцях або підскоком на одній нозі, три кроки назад з наступним ковзним кроком або підскоком на одній нозі, крок назад у напівприсіданні з кидком ноги вперед на 45о у вільному положенні з двома наступними кроками на низьких півпальцях, на місці, з просуванням вперед, у сторону, схрещуючи ноги;
 •      кроки на півпальцях з відкиданням ноги від коліна вперед, убік, назад;
 •      «чечітка» з акцентом до себе: на півпальцях, з підскоком, з підскоком та двома наступними переступаннями;
 •      підскоки з ударами стоп по І прямій та зупинкою у ІІ прямій позиції на високих півпальцях у напівприсіданні: підскоки з підігнутими ногами, із зігнутими ногами у закритому положенні;
 •      «оплески» (чоловічі): в долоні, по стегну, по грудях, по халяві, по каблуку, по підлозі.

6. Елементи сучасних танців (48 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

І. Стиль «Джаз-модерн» (28 год.):   

1. Розігрів на середині:

 1. Нахили.
 2. Вправи на напруження та розслаблення.
 3. Розігрів хребта.
 4. Demi-plié  у паралельних та виворітних позиціях.

2. Ізоляція:

1. Голова:

 • Нахили вперед та назад.
 • Нахили вправо-вліво.
 • Повороти вправо-вліво.
 • «Хрест», «квадрат», починати вправо, потім вліво.

2. Плечі:

 • Підйом одного чи двох плечей вгору.
 • Рух вперед-назад.
 • Tvіst плечей.
 • Комбінації.

3. Грудна клітка:

 • Рух вперед-назад.
 • Рух вправо-вліво.
 • Підйом та скидання.

4. Pelvіs:

 • Рух вперед-назад.
 • Рух вправо-вліво.
 • «Хрест».

5. Руки:

 • Витягнуті (попереду, вгорі, позаду).
 • Кожна частина – кисть, передпліччя – може рухатись ізольовано або разом.
 • Положення рук, які використовуються різними системами танцю, більш вільні (нейтральне, або підготовче положення, прес-позииії).

6. Ноги:

 • Позиції ніг: I, II, III, V, out позиції та паралельні позиції.
 • Положення poіnt, flex.
 • Demi-plié,  plié-relevé по out та паралельних позиціях.
 • Battement tendu .
 • Battement tendu jeté.

3. Крос (переміщення у просторі):

Переміщення виконуються по діагоналях: з точки 4 в точку 8 з правої ноги, з точки 6 у точку 2 з лівої ноги.

1.  Flat step.

2. Координація flat step і голови:

 • Нахили голови вперед-назад на кожні 2 кроки.
 • Нахили голови вправо-вліво на кожні 2 кроки.

3. Координація flat step із плечима:

 • Підйом плечей угору на кожний крок.
 • Frast вперед-назад на 2 кроки.

4. Координація flat step із frast грудною кліткою вперед (руки у jack-pozіshn).

5. Координація flat step із рухом pelvіs:

 • Вперед-назад на кожний крок.
 • Вправо-вліво на 2 кроки.

II. Стиль «Диско» (10 год.):

 1. «Велосипед» у різних напрямках.
 2. Відскакування, подвійне підскакування.
 3. Підбивки з короткою фіксацією пози.
 4. «Kіk» з перебіганням назад, вбік, на місці.
 5. Відтягування з нахилом корпусу на робочу ногу і використання кругових рухів від ліктя.
 6. Присідання, зіскакування, різні види pas chassé.
 7. Стрибки  grand  jeté, jeté en tournant.
 8. Pirouette.
 9. Кругові вправи для рук, з різкою зміною напрямків руху.

III. Стиль «Хіп-хоп» (10 год.).

 1. Bounce.
 2. «Велосипед» зіскакуванням у центробаланс.
 3. «Скручування».
 4. Положення lau out.

7. Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота   (132 год.)

Постановка та вивчення номерів із концертного репертуару Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея». Індивідуальне відпрацювання окремих хореографічних елементів підвищеної складності та сольних частин концертних номерів.

Репертуар: «Ave Maria», «Дикі танці», «Дует «Кабаре», «Зачаровані мрією», «Зірка Сходу», «Кадриль», «Натхнення», «Старий Київ», «Циганська сюїта», «Червона калина».

Участь в концертах, конкурсних програмах та фестивалях.
 

8. Вистави, зустрічі, екскурсії (12 год.)

Перегляд балетних вистав. Творчі зустрічі з гуртківцями інших танцювальних колективів. Творчі зустрічі з відомими танцівниками та хореографами.

 

9. Підсумок (4 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати:

 

 • термінологію класичного танцю;
 • назви основних рухів молдавського та циганського народно-сценічного танцю, основних рухів сучасного танцю.

 

Гуртківці мають вміти:

 

 • володіти прийомами координації, пластично і музикально поєднувати рухи в єдиний хореографічний малюнок;
 • виконувати обертальні рухи з визначених програмою прийомів;
 • узгоджувати рухи рук, корпусу з прийомами поштовху і приземлення у вправах allegro;
 • виконувати основні рухи молдавського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи циганського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи сучасного танцю;
 • створювати танцювальні етюди в межах опанованого матеріалу.

Гуртківці мають набути досвід:

 

 • виконання основних рухів народно-сценічних і сучасного танців;
 • створення танцювальні етюди в межах опанованого матеріалу, свідомо підходячи до відповідності музичного і хореографічного тексту.

Вищій рівень, другий рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Екзерсис біля станка з класичного танцю

3

51

54

3

Екзерсис на середині залу з класичного танцю

3

81

84

4

Allegro

2

46

48

5

Елементи народно-сценічного танцю

3

45

48

6

Елементи сучасних танців

3

45

48

7

Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота

2

130

132

8

Вистави, зустрічі, екскурсії

12

-

12

9

Підсумок

-

4

4

Разом

30

402

432

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

 1.        Вступ (2 год.)

Організаційні питання: ознайомлення з розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі, бесіди з ОБЖ.

 

2. Екзерсис біля станка з класичного танцю (54 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Технічне ускладнення вправ біля станка. Продовження роботи над розвитком координації, пластичності при переході з пози в позу в adagio, виразності й музикальності виконання.

 

1.     Вattement développé рlié-relevé на всій стопі en face.

 1.         Relevé на півпальці, працююча нога піднята у будь-якому напрямку на 90°.
 2.         Pirouette sur le cou-de-pied en dehors і en dedans, починаючи з відкритої ноги вбік на 45°.
 3.         Grand rond de jambe développé en dehors і en dedans.

 

 1.         Grand battement jeté з passé по І позиції із закінченням на носок вперед або назад.

 

3. Екзерсис на середині залу з класичного танцю (84 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.         Rond de jambe par terre en tournant en dehors і en dedans на 1/8 і 1/4 кола.
 2.         Battement fondu:
 •       на півпальцях;
 •       у позах на всій стопі;
 •       double на всій стопі en face.
 1.         Battement soutenu на 45° на півпальцях в усіх напрямках.
 2.         Battement frappé на півпальцях .
 3.         Petit battement sur le cou-de-pied на півпальцях.
 4.         Rond de jambe en l’air en dehors і en dedans.
 5.         Battement relevé lent і battement développé:
 •       plié-relevé з ногою на 90°;
 •       з переходом з ноги на ногу у великих позах.
 1.         Demi rond de jambe développé en dehors і en dedans.
 2.         Grand battement jeté і grand battement jeté pointé у великих позах.
 3.    Temps lіé на 90° з переходом на всю стопу.
 4.    Третє port-de-bras з ногою, витягнутою на носок на рlіé (розтяжка) з переходом з опорної ноги.
 5.    Pas glissade en tournant en dehors і en dedans з просуванням у сторону і по діагоналі по повному оберту (2-4 рази).
 6.    Виконання port-de-bras:
 •       п’яте port-de-bras bras – нога витягнута на носок вперед-назад;
 •       шосте port-de-bras bras.
 1.    Pirouettes en dehors і en dedans із V, II, IV позицій із закінченням у IV позицію (1 оберт).
 2.    Pas de bourrie dessus-dessous en face.
 3.    Виконання обертів:
 •       fouetté.

 

4. Allegro (48 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.         Pas échappé по II позиції en tournant на 1/2 оберта.
 2.         Double pas assemblé.
 3.         Temps levé з ногою у положенні sur le cou-de-pied.
 4.         Pas assemblé на 45° з просуванням в усіх напрямках.
 5.         Pas jeté із просуванням в усіх напрямках і в маленьких позах із ногою у положенні sur le cou-de-pied і на 45°.
 6.         Pas-de-chat (із кидком ніг назад).
 7.         Sissonne ouverte par développé на 45° в усіх напрямках еn face, у другому півріччі – у маленьких позах.
 8.         Sissonne ouverte par jeté із просуванням.
 9.         Sissonne tombée в усіх напрямках en face і в маленьких позах.
 10.    Pas ballonné вбік, уперед, назад en face та в позах на місці та з просуванням.

 

5. Елементи народно-сценічного танцю (48 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Закріплення та удосконалення результатів досягнутих в попередні роки.

 

 1.         Основні елементи іспанського народно-сценічного (академічного та народного) танцю (24 год.):
 •            позиції ніг: прямі, закриті, відкриті;
 •            позиції і положення рук: жіночі, чоловічі, рухи рук, рухи кистей: відкриті, закриті;
 •            повільний крок, подовжений крок: ковзний рух у напівприсіданні, з наступним підніманням на півпальці, зі стрибком у різні пози;
 •            кроки: крок басків: перескок з однієї ноги на другу і два невеликих кроки (з Хоти), на глибокому присіданні з прогинанням корпуса, подовжений у повороті з перегинанням корпуса, крок басків назад; крок «болеро»; бокові ковзні кроки; кроки на випадах і розвороти;
 •            потрійні переступання;
 •            стрибки: стрибок на одну ногу в сторону, стрибок на одну ногу у різні положення, стрибок з ледь зігнутими ногами, з кидком ноги назад, з підігнутими ногами, з ледь зігнутими ногами, короткі стрибки на півпальцях у різних позиціях;
 •            ходи: хід з опусканням і підніманням стегна, хід з викиданням ноги у tirbouchon на en face і вірьовочкою;
 •            вистукування: почергові вистукування півпальцями і каблуками по І прямій позиції, крок по діагоналі вперед і назад з наступним одним або двома ударами півпальцями в підлогу іншою ногою по V вільній позиції або спереду, з відкритого кроку з відскоком назад;
 •            ритми вистукувань: одинарні, подвійні, потрійні, четвертні, п’ятірні;
 •            повороти, опускання (випади) на коліно;
 •            перегинання тулуба по колу.
 1. Основні елементи єврейського народно-сценічного танцю (24 год.):
 •            положення рук;
 •            положення ніг;
 •            крок із п’ятки;
 •            приставний крок;
 •            підскоки, біг;
 •            «доріжка» навхрест уперед, назад.

 

6. Елементи сучасних танців (48 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

І. Партер (16 год.):

1. Вправи для хребта:

 • в положенні frog pozishn округлення та випрямлення спини;
 • bounce, нахили спини;
 • відкидання назад, зберігаючи витягнуте положення спини.

2. Вправи stretch характеру:

 •                   battement developpe з положення frog pozishn  вперед та вбік;
 •                   bounce торсом вперед, ноги у І позиції;
 •                   лягти на спину поступово, опускаючи хребець за хребцем, підвестися з голови;
 •                   лежачи на спині, grand battement вперед догори, повторити, піднімаючи  pelvis, повторити піднімаючи pelvis та голову;
 •                   сидячи по II позиції ніг, II позиції рук: construction з диханням;
 •                   low back у frog pozishn;
 •                   construction-release у положенні сидячи на колінах, у положенні з опорою на коліна та кисті.

II. Координація (16 год.):

1. Demi -plié, plié-relevé по out та паралельним позиціям.

2. Battement tendu вперед, demi -plié по IV паралельній позиції «хрестом».

3. Grand-plié з І out-позиції, у II паралельну позицію, витягнути коліна, flat back.

4. Вправи, позичені з уроку класичного танцю.

5. Вправи на розігрів стопи та гомілки.

III. Крос (переміщення у просторі ) (16 год.):

1. Крок виконується через ковзання всією стопою, до витягнутого носка.

2. Крок з носка з опозиційним рухом рук на всій стопі і на demi-plié.

3. Крок в demi -plié з твістом торса.

4. Triplet (tomber, крок на півпальцях, коліна витягнуті).

5. Triplet із опозиційним рухом рук. На tomber рука піднімається до І позиції, коли кроки на півпальцях – руки вільно розхитуються вперед-назад.

6. Sauté по out та паралельних позиціях.

7. Розслаблення.

 

7. Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота  (132 год.)

Постановка та вивчення номерів із концертного репертуару Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея». Індивідуальне відпрацювання окремих хореографічних елементів підвищеної складності та сольних частин концертних номерів.

Репертуар: «The Show Must Go On”, «Аргентинське танго», «Козацька плясова», «Луї Армстронг «Танго», «Марджанджа», «На зламі сторіччя», «Російські забави», «Стихія», «Шолом».

Участь в концертах, конкурсних програмах та фестивалях.
 

8. Вистави, зустрічі, екскурсії (12 год.)

Перегляд балетних вистав. Творчі зустрічі з гуртківцями інших танцювальних колективів. Творчі зустрічі з відомими танцівниками та хореографами.

 

9.Підсумок (4 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати:

 

 • прийоми виконання поз, рухів із різноманітним емоційним наповненням;
 • відповідні приклади в текстах певної балетної вистави;
 • назви танцювальних елементів, вправ та комбінацій іспанського та єврейського народно-сценічних танців; основних рухів сучасного танцю.

 

Гуртківці мають вміти:

 

 • впевнено дотримуючись правил, виконувати вправи, передбачені програмою;
 • розподіляти силове навантаження у технічно складних рухах, allegro;
 • створювати танцювальні етюди в межах опанованого матеріалу, свідомо підходячи до відповідності музичного і хореографічного тексту;
 • аналізувати побачені концертні номери, фрагменти або балетні вистави на рівні здобутих знань і вмінь;
 • виконувати основні рухи іспанського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи єврейського народно-сценічного танцю;
 • виконувати основні рухи сучасного танцю.

 

Гуртківці мають набути досвід:

 

 • виконання основних рухів іспанського народно-сценічного танцю;
 • виконання основних рухів єврейського народно-сценічного танцю;
 • основних рухів сучасного танцю.

Вищій рівень, третій рік навчання

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1

Вступ

2

-

2

2

Екзерсис біля станка з класичного танцю

3

63

66

3

Екзерсис на середині залу з класичного танцю

3

92

96

4

Allegro

2

52

54

5

Елементи сучасних танців

3

57

60

6

Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота

3

135

138

7

Вистави, зустрічі, екскурсії

12

-

12

8

Підсумок

-

4

4

Разом

28

404

432

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

1. Вступ (2 год.).

Організаційні заняття: ознайомлення з розкладом занять, технікою безпеки в танцювальному класі, бесіди з ОБЖ.

 

2. Екзерсис біля станка з класичного танцю (66 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

Удосконалення виконавського рівня. Продовження роботи над виразністю, образністю танцю, самостійністю танцювального мислення.

 

 1.         Grand rond de jambe jeté en dehors і en dedans.
 2.         Flic-flac en tournant на 180° en dehors і en dedans.
 3.         Вattement développé  plié-relevé:
 • в позах;
 • demi rond de jambe із пози в позу.
  1.         Grand battement jeté passé в усіх напрямках.
  2.         Grand battement jeté développé (м’який) на всій стопі.
  3.         Поворот fouetté en dehors і en dedans на 1/4 і 1/2 кола з ногою, піднятою на 45°, прийомом tour lent.
  4.         Pirouette sur le cou-de-pied en dehors і en dedans, починаючи з відкритої ноги вбік на 45° .

 

3. Екзерсис на середині залу з класичного танцю (96 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.         Rond de jambe на 45° en dehors і en dedans на demi-plié.
 2.         Pas-de-bourrée dessus-dessous en tournant en dehors en dedans.
 3.         Temps lié з pirouette.
 4.         Grand rond de jambe développé en dehors і en dedans en face та з пози у позу на всій стопі.
 5.         Pirouette з V, II, IV позиції en dehors і en dedans .
 6.         Tours chaіnés (4 оберти).
 7.         Pirouette en dehors з V позиції по одному поспіль (4-6 разів).

 

4. Allegro (54 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

 1.         Changement de pieds en tournant по цілому оберту.
 2.         Temps lié sauté.
 3.         Grand sissonne ouverte у всіх напрямках і позах без просування, у другому півріччі – з просуванням.
 4.         Grand pas emboité із просуванням по діагоналі.
 5.         Sissonne fondu на 90° в усіх напрямках і позах (у другому півріччі).
 6.         Échappé-battu з ускладненою заноскою.

 

5. Елементи сучасних танців (60 год.)

Теоретична частина. Методичні рекомендації щодо виконання рухів передбачених даною темою.

Практична частина.

I. Ізоляція (20 год.).

1. Голова:

 • «квадрат»;
 • zundari – «хрест»;
 • swing півкола.

2. Плечі:

 • підйом одного або двох плечей угору;
 • опустити вниз кисть – flex;
 • півколо плечима назад та у зворотньому напрямку;
 • twist плечима, кисть – jazz hand; руки перед торсом, у V позиції попереду, опустити руки;
 • півколо одним плечем, з’єднуючи з невеликим drop торса вперед, коліна зігнуті, підйом на півпальці.

3. Грудна клітка:

 • frast вліво-впраро – руки у II позиції, потім поступово опускаючи руки донизу;
 • різкий рух ліктями назад, грудна клітина вперед, pelvis назад;
 • опозиційний рух: руки вперед, грудна клітина назад, pelvis вперед;
 • грудна клітка вгору – вдих, видих – опустити вниз.

4. Руки:

 • руки перед грудьми, опустити лікті вниз, витягнути руки догори, перевести вбік (II позиція);
 • повторити все у зворотному напрямку;
 • кожна рука окремо, потім ліва рука доганяє праву.

5. Pelvis:

 • «хрест», кисть jazz hand;
 • «квадрат»;
 • підйом стегна угору (hip lift);
 • frast pelvis вперед, сінкоповано назад-вперед-назад;
 • повторити з акцентом назад;
 • з акцентом вправо;
 • з акцентом вліво.

6. Ноги:

 • комбінація battement tendu та battement tendu jeté на 45° «хрестом» у паралельній та виворітній позиціях;
 • passe у виворітному положенні, у паралельному положенні;
 • «замкнене положення»;
 • комбінація battement tendu jeté з demi-plié вперед, назад, вбік обома ногами;
 • трамплінне demi-plié по IV паралельній позиції, закидання ноги через developpe вперед обома ногами;
 • теж саме вбік, але стопи та коліна – в 4 паралельній позиції;
 • з demi-plié нахили корпусу вперед, спина кругла, лікті з’єднати попереду; перевести торс у положення flat back, лікті вбік; витягнути коліна; підняти торс.

II. Партер (20 год.).

1. У положенні frog-pozishn підняти pelvis угору, спираючись на руки.

2. Twist плечима опускаючись на спину, продовжуючи twist, піднятись.

3. Вправи на розігрів стопи та гомілки (flex, point, коло).

4. Лежачи на спині, притиснути коліно до грудей, розвернути ногу, не відриваючи коліно.

5. «Берізка» – «плуг».

6. Лежачи на спині, повільно підняти ноги вгору, заноски.

7. Лежачи на спині, підняти ноги вгору, зігнути у колінах, завести вправо від корпуса, лопатки на підлозі, потім вліво.

8. Сидячи у II позиції ніг твіст і нахил торса до правої ноги плечима, нахил торса en face вперед, повторити вліво.

9. Сидячи у II позиції ніг, підняти злегка праву ногу вгору, зробити два кола, те ж саме лівою ногою.

10. Стоячи на колінах, відхилитися торсом назад, спина рівна, голова прямо.

11. Сидячи на підлозі між колін, руки на щиколотках ніг, підняти pelvis угору, корпус прогнути.

12. Лежачи на животі, підняти руками підняти ноги догори, прогнутись - «лебідь».

III. Крос (переміщення у просторі) (20 год.).

1. Удар подушечкою стопи попереду, крок.

2. Flick правою ногою вздовж стопи лівої ноги, крок правою ногою.

3. Flick правою ногою, удар подушечкою стопи попереду, крок, теж з іншої ноги.

4. Повторити вправу 1, але удар робити п’ятою.

5. Крок правою ногою вперед, одночасно правим стегном поштовх вправо, теж з лівої ноги. Руки при цьому кроці можуть переходити з позиції в позицію, вільно хитатися.

6. Крок по паралельній позиції, руки зігнуті у ліктях, пальці – в кулак, кисті на рівні плечей. Крок правою ногою вперед, demi-plié на правій нозі, руки розгинаються у ліктях. Повторити з лівої ноги.

7. Крок правою ногою вперед. Півпальці на правій нозі одночасно passé (паралельно) лівій нозі, торс вперед, груди торкаються лівого коліна, руки з II позиції повертаються кулаками у середину, лікті до гори. Повторити з лівої ноги.

8. Крок правою ногою праворуч, крок лівою ногою праворуч навхрест перед правою ногою, знову правою ногою праворуч, приставити ліву ногу до правої ноги. Кроки виконуються з пружинним згинанням колін, руки можуть свінгово розхитуватись.

9. Крок правою ногою праворуч, крок лівою ногою праворуч навхрест перед правою ногою, одночасно півоберт en dedans. Крок правою ногою вправо та виконати другий півоберт en dedans. Приставити ліву ногу до правої ноги. Повторити все вліво.

10. Розслаблено скинути торс уперед, зробити видих. На вдиху підняти торс.

 

6. Постановчо-репетиційна, індивідуальна робота (138 год.)

Постановка та вивчення номерів із концертного репертуару Народного художнього колективу ансамблю естрадно-класичного танцю «Лілея». Індивідуальне відпрацювання окремих хореографічних елементів підвищеної складності та сольних частин концертних номерів.

Репертуар: «Доля», «Лібертанго», «Мелодія двох сердець», «Паяци», «Протистояння», «Собор кохання», «Спалах», «Сходження», «Чарлі», «Шансон», «Ще раз про кохання».

Участь в концертах, конкурсних програмах та фестивалях.
 

7. Вистави, зустрічі, екскурсії (12 год.)

Перегляд балетних вистав. Творчі зустрічі з гуртківцями інших танцювальних колективів. Творчі зустрічі з відомими танцівниками та хореографами.

 

8.Підсумок (4 год.)

Підведення підсумків: в кінці кожного півріччя проводяться відкриті підсумкові заняття, а в кінці кожного навчального року - звітний концерт.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 

Гуртківці мають знати:

 

 • термінологію класичного танцю;
 • назви основних рухів сучасного танцю;
 • виражальні можливості класичного танцю, розглядаючи його як хореографічну мову, здатну передавати різноманітні почуття.

 

Гуртківці мають вміти:

 

 • виконувати рухи, вправи класичного танцю, забезпечуючи належний виконавський рівень;
 • володіти різноманітними прийомами координації, які б забезпечили максимальну якість і виразність виконання;
 • поєднувати рухи класичного танцю з іншими танцювальними техніками;
 • виконувати основні рухи сучасного танцю;
 • вільно імпровізувати на визначену тему;
 • створювати танцювальні етюди в межах опанованого матеріалу, свідомо підходячи до відповідності музичного і хореографічного тексту.

 

Гуртківці мають набути досвід:

 

 • виконання рухів, вправ класичного танцю, забезпечуючи належний виконавський рівень;
 • володіння різноманітними прийомами координації, які б забезпечили максимальну якість і виразність виконання;
 • виконання основних рухів сучасного танцю;
 • поєднання рухів класичного танцю з іншими танцювальними техніками.

 

 

 

РЕПЕРТУАР НАРОДНОГО ХУДОЖНЬОГО КОЛЕКТИВУ АНСАМБЛЮ ЕСТРАДНО-КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ «ЛІЛЕЯ»

 

Початковий рівень (виконують частину номеру):

 • «Весела прогулянка»,
 • «Весняні ритми»,
 • «День народження крокодила Гени»,
 • «Довоєнна весна»,
 • «Золоте весілля»,
 • «На чарівному блакитному Дунаї»,
 • «Святковий вальс».

 

Основний рівень:

 • «Антре»,
 • «Бригада»,
 • «Бродвей»,
 • «Варіації на циганську тему»,
 • «Весела прогулянка»,
 • «Весняні ритми»,
 • «Гавот»,
 • «Гарем»,
 • «День народження крокодила Гени»,
 • «Довоєнна весна»,
 • «Золоте весілля»,
 • «Іграшка»,
 • «Ірландський танок»,
 • «Іспанська сюїта»,
 • «Ковбойський танок»,
 • «Кохання – є світ»,
 • «Кукарача»,
 • «Латиноамериканський танок»,
 • «Летка-єнька»,
 • «На чарівному блакитному Дунаї»,
 • «Паризьке танго»,
 • «Пародія на В. Сердючку»,
 • «Полонез»,
 • «Привіт з Одеси»,
 • «Рожевий блюз»,
 • «Святковий вальс»,
 • «Сіртакі»,
 • «Танок з кринолінами»,
 • «Танок маленьких гусарів»,
 • «Твіст-оркестр»,
 • «Чого не можуть королі».

 

Вищій рівень:

 • «Ave Maria»,
 • «The Show Must Go On”,
 • «Аргентинське танго»,
 • «Дикі танці»,
 • «Доля»,
 • «Дует «Кабаре»,
 • «Зачаровані мрією»,
 • «Зірка Сходу»,
 • «Кадриль»,
 • «Козацька плясова»,
 • «Лібертанго»,
 • «Луї Армстронг «Танго»,
 • «Марджанджа»,
 • «Мелодія двох сердець»,
 • «На зламі сторіччя»,
 • «Натхнення»,
 • «Паяци»,
 • «Протистояння»,
 • «Ретро»,
 • «Російські забави»,
 • «Собор кохання»,
 • «Спалах»,
 • «Старий Київ»,
 • «Стихія»,
 • «Сходження»,
 • «Циганська сюїта»,
 • «Чарлі»,
 • «Червона калина»,
 • «Шансон»,
 • «Шолом»,
 • «Ще раз про кохання».

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

 

 • хореографічні станки з двома палицями (гладко відполірованими, круглими, діаметром 5-6 см., з відстанню від стіни 30 см.; укріпленими на металевих кронштейнах, з відстанню від підлоги 65 та 85 см.; проміжок між кронштейнами становить 2,5 м.);
 • кімнати для перевдягань;
 • фортепіано або рояль;
 • магнітофон та фонограми;
 • концертні костюми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Базарова Н. П. Классический танец. - Л. : Искусство, 1975. - 181 с.
 2. Базарова Н. П., Мей В. П. Азбука классического танца. - Л. : Искусство, 1983. - 207 с.
 3. Балет: Энциклопедия / Под ред. Ю. Н. Григоровича. - М. : Советская энциклопедия, 1981. - 559 с.
 4. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. - К. : Музична Україна, 1977. - 272 с.
 5. Ваганова А. Я. Основы классического танца. - СПб. : Издательство «Лань», 2002. - 192 с.
 6. Василенко К. Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. - К. : Мистецтво, 1996. – 496 с.
 7. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. - М. : Искусство, 1987. - 382 с.
 8. Волынский А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца / А. Л. Волынский. – С.Пб. : Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008. – 352 с.
 9. Є. В. Зайцев, Ю. В. Колісниченко. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 416 с.
 10. Зихлинская Л. Р. Десять уроков классического танца: [для педагогов ст. кл. хореогр. училищ] — К. : Сталь, 2008. — 113c.
 11.  Зихлинская Л., Мей В. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов профессиональных хореографических училищ: Практ. пособие по методике преподавания классич. танца в мл. классах (первый год обучения) К.:Логос, 2003. - 360 с.: илл.
 12. Конценції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України та НАПН України від 25.02.2004 року №151/11).
 13.  Костровицкая B. C. 100 уроков классического танца. -Л. : Искусство, 1972. - 239 с.
 14.  Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти № 14.1/10-1685 від 05.06.2013 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».
 15.  Лопухов А. В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца / А. В. Лопухов, А. В. Ширяев, А. И. Бочаров. – Ленинград ; М. : Искусство, 1939. – 188 с.
 16.  Методика викладання класичного танцю в школі: Методичні рекомендації / Укл. Л. Ю. Цвєткова. - К. : ІЗМН, 1998. - 76 с.
 17.  Методика викладання народно-сценічного танцю. – Частина друга / В. Ф. Володько : Навчально-методичний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2003. – 123 с.
 18.  Методика викладання народно-сценічного танцю. – Частина перша / В. Ф. Володько : Навчально-методичний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2002. – 80 с.
 19.  Мойсенюк Н. С. Педагогіка:  Навчальний посібник - К. : 2001. - 608 с.
 20.  Наказ Міністерства освіти і науки України № 676 від 22.07.2008 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України».
 21.  Никитин В. Ю. Модерн-джаз танец. Начало обучения. - М. : ВЦХТ, 1998.
 22.  Прибылов Г. Н. Методическое пособие по классическому танцу для педагогов-хореографов младших и средних классов. - М. : AO «Галерея», 1999. - 63 с.
 23.  Система хореографічного виховання у школах і позашкільних закладах : методический материал / А. П. Тараканова ; Міністерство освіти України, Ін-т змісту і метод. навч. - Київ : ІЗМН, 1996. - 284 с
 24.  Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для викладачів хореографії 1-4 класів загальноосвітніх і керівників хореографічних гуртків початкового рівня позашкільних навчальних закладів – Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 160 с., нот, іл.
 25.  Тарасов Н. И. Классический танец. - М. : Искусство, 1981. - 479 с.
 26.  Цветкова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручн. - 2-е вид. - К. : Альтерпрес, 2007. - 324 с. : іл.
doc
Додано
1 травня 2020
Переглядів
412
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку