26 вересня о 18:00Вебінар: Особливості статевого виховання у школах України

Навчальна програма "Художня вишивка"

Про матеріал
Для можливості проведення позакласної роботи в школі для учнів 7-8 класів, вчителям трудового навчання пропонується навчальна програма з художньої вишивки. Рекомендується для поглибленного вивчення й збереження народно-практичної творчості, вивчення народних традицій, обрядів і звичаїв українського народу.
Перегляд файлу

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з позашкільної освіти

художньо-естетичного напряму

 

«ХУДОЖНЯ Вишивка»

 

2 роки навчання

 

 

 

 

Автор:

Гетьман Світлана Михайлівна –  керівник гуртка-методист художньо-естетичного напряму Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості Чугуївської міської ради Харківської області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        м. Чугуїв

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Виховання у дітей  поваги до народних традицій, звичаїв та обрядів, духовних цінностей українського народу, патріотизму є одними із головних завдань, які стоять перед закладами позашкільної освіти. Ефективним засобом, що має на меті втілити їх у життя, є робота дитячих колективів художньо-естетичного напряму, оскільки саме художне виховання з практичним нахилом, а саме, засвоєння технологій та технік вишивання, допомагає глибше пізнати особливості внутрішнього світу народу, його психології, секрети народної творчості.

Робота таких колективів має багато граней. Це, насамперед, вивчення й збереження народно-практичної  творчості, вивчення народних традицій, обрядів і звичаїв, які застосовувались у декоративно-ужитковому мистецтві, а також відтворення (виконання) кращих зразків вишивки. Це збагачує дітей, розвиває їхню  творчу активність і фантазію.

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями, знаннями, техніками та технологіями декоративно-ужиткового мистецтва, декоративної творчості нашого народу; народної манери виконання швів.

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками вишивання різними техніками; вивченню кращих зразків народної  творчості при засвоєнні технологій вишивки.

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей вихованців, відповідних навичок та вмінь,  розвиток індивідуальної майстерності при виготовленні творчих робіт.

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого та шанобливого ставлення до народних традицій, культури, національної свідомості; формування естетичного смаку; популяризації декоративно-ужиткового мистецтва.

Дитячий колектив вивчає і пропагує кращі  зразки народної творчості, у тісній співпраці з історико-краєзнавчим музеєм міста, адже наслідуючи минуле, діти розвивають сучасну творчість, вносячи певні корективи у схеми.

Необхідною умовою залишається формування у вихованців розуміння і «чуття» художньо-естетичного смаку, певних навичок та вмінь. Обов'язковою є робота над розвитком художніх навичок вихованців, поступовим, грамотним розширенням їхнього світогляду, світосприйняття, поповнення та розширення кордонів творчих здібностей вихованців гуртка шляхом поєднання художніх та вишивальних технік, що надає їм особливої неповторності.

У роботі з вихованцями керівнику необхідно реалізувати основні дидактичні принципи індивідуального підходу до дітей, активізації їхнього сприйняття, образного мислення, творчої ініціативи, комплексного засвоєння навчального матеріалу, послідовності в освоєнні програмного матеріалу.

Робота гуртка здійснюється за принципами інтеграції загальної середньої та позашкільної освіти, здійснення міжпредметних зв'язків. Заняття в гуртку доповнюють базові знання учнів з таких предметів, як трудове навчання, художня праця, малювання, музика, народознавство, історія тощо.

Вік вихованціввід 6 до 17 років. Тривалість навчання на основному рівні становить 2 роки. Заняття проходять 2 рази на тиждень по 3 години.

На основному рівні навчання проводяться теоретичні й практичні групові

та індивідуальні заняття для оволодіння навичками вишивання. На другому році навчання вдосконалюються знання та навички, розширюється  знайомство з техніками вишивання різних виробів та створення творчих робіт. Крім групових занять передбачено індивідуальні заняття, згідно з Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 № 651 (зі змінами), що надає  можливість  більш якісного вдосконалення певних практичних навичок та розвитку творчого потенціалу вихованців гуртка.

Об’єкти для виготовлення вихованцями  добираються відповідно до кожної з вікових категорій, творчої працездатності та виконавських здібностей учасників.

Робота з вихованцями гуртка художньо-естетичного напряму передбачає також особливу різноманітність засобів, форм і методів навчання та виховання.

Проводити заняття керівник може у будь-якій формі: заняття-гра, заняття-казка, заняття-пошук, заняття-бесіда, лекція, інтегроване заняття (розпис тканини та вишивка по ній), екскурсія, зустріч з народними майстрами, з працівниками музеїв та мистецтвознавцями.

Учасники середньої та старшої вікових категорій залучаються до  активної участі у виставках декоративно-ужиткового мистецтва, у фестивалях народної творчості, у святах та ярмарках тощо. Саме це є необхідною умовою їхнього творчого зростання та морального стимулу.

Кінцевим результатом навчання, виховання й розвитку мають стати розвинені у вихованців художньо-світоглядні уявлення, ціннісні естетичні орієнтири  у вивченні народних традицій, образне мислення,творчий підхід та  сформований інтерес  до подальшого вивчення вишивальних технік та технологій, застосування їх на практиці.

 

 

 

 

 

 

 

Основний рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ з/п

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

І.

Вступне заняття. Знайомство з членами гуртка. Ознайомлення з планом роботи гуртка

3

-

3

ІІ.

Українська народна вишивка

12

99

111

2.1.

Історія української народної вишивки

3

-

3

2.2.

Характеристика технік вишивання. Початкові шви в українській народній вишивці

3

18

21

 1.          2.3.

Виготовлення творчих робіт

-

18

18

2.4.

Основні шви в українській народній вишивці

3

30

33

2.5.

Виготовлення творчих робіт

-

30

30

2.6.

Остаточне оформлення творчих робіт

3

3

6

ІІІ.

Виготовлення вишитих сувенірів

-

30

30

3.1.

Виготовлення сувенірів-оберегів

-

15

15

3.2.

Виготовлення сувенірів-прикрас

-

15

15

IV.

Вишивка в  українській народній іграшці

3

27

30

4.1.

Характеристика народних іграшок

3

 

3

4.2.

Технології виготовлення народних іграшок

-

27

27

V.

Творчі роботи за власним задумом

3

27

30

5.1.

Розробка композиції,ескізу.

Добір матеріалів та інструментів,вибір технік виконання

3

 

3

5.2.

Виготовлення творчої роботи за власним задумом

-

24

24

5.3.

Остаточне оформлення творчої роботи за власним задумом

-

3

3

VI.

Екскурсії та участь у святах

-

9

9

VII.

Повторення та закріплення навчального матеріалу. Підсумкове заняття

-

3

3

 

Разом

21

195

216

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

І. Вступне заняття (3 години)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Мета і завдання гуртка «Художня вишивка».

Ознайомлення зі спеціальною літературою та кращими виробами, які експонуються у навчальному закладі. Інструменти та матеріали. Організація робочого місця. Техніка безпечної роботи.

 

ІІ. Українська народна вишивка (111 годин)

2.1. Історія української народної вишивки (3 години)

Історія української народної вишивки. Археологічні знахідки, мотиви орнаментів та кольорів. Знайомство з творчістю народних майстрів. Характерні особливості вишивок різних регіонів України. Вишивка у побуті та фольклорі українців.

2.1. Характеристика технік вишивання. Початкові шви в українській народній вишивці (21 година)

Поняття про техніки та технології вишивання. Характеристика початкових швів ( «вперед голка», «назад голка», «стебловий», «тамбурний», «петельний», «козлик»).  Підготовка тканини та інструментів. Добір ниток. Поєднання кольорів при вишиванні.Технологія виконання початкових швів.

Практична робота: способи затягання нитки у голку. Види закріплення нитки на тканині. Технологія виконання початкових швів «вперед голка», «назад голка», «стебловий», «тамбурний», «петельний», «козлик»та їх різновидів. Виготовлення зразків початкових швів та їх різновидів. Збільшення та зменшення малюнка

2.3. Виготовлення творчих робіт (18 годин)

Технологія виготовлення творчих робіт.  Способи перенесення візерунку на тканину. Поняття «ескіз», «композиція». Тематично-сюжетні зображення. Поєднання початкових швів при виконанні творчої роботи.

Практична робота: виготовлення творчих робіт. Техніка безпеки при роботі з гострими предметами та санітарно-гігієнічні вимоги під час роботи.

2.4. Основні шви в українській народній вишивці ( 33 години)

Знайомство з основними швами в українській народній вишивці. Лічільні техніки: прозорово-рахункові, поверхнево-нашивні, їх характеристики та особливості виконання. Однобічні та двобічні шви. Технологія виконання швів «мережки». Прості та складні мережки. Знайомство з поверхнево – нашивними швами.

Практична робота:  виготовлення швів «мережки», інструменти та матеріали  для їхнього виконання. Особливості підготовки тканини для виготовлення швів «мережки».  Практичне виконання простих мережок «одинарний прутик», «подвійний прутик», «кольоровий прутик», «червячок». Технологія виконання поверхнево-нашивних швів.

 

2.5. Виготовлення творчих робіт (30 годин)

Особливості виконання творчих робіт. Добір сюжетів. Розробка власних ескізів. Вибір та поєднання технік виконання творчої роботи (батик, елементи розпису тканини, біла або кольорова тканина, вибір та обґрунтування технік вишивання, добір ниток та їх кольорове сполучення).

Практична робота: виготовлення творчих робіт.

2.6. Остаточне оформлення творчих робіт (6 годин)

Способи оформлення творчих робіт. Особливості оформлення творчих робіт в рамках, в рамках з «паспарту». Оформлення творчих робіт у вигляді листівок та декоративних панно.

Практична робота: оформлення творчих робіт.

 

ІІІ. Виготовлення вишитих сувенірів (30 годин)

3.1. Виготовлення сувенірів-оберегів (15 годин)

  Поняття про сувенір. Види сувенірів. Особливості виконання сувенірів-оберегів. Добір матеріалів, інструментів.

Практична робота: виготовлення сувенірів-оберегів з поєднанням різноманітних технік вишивання.

Орієнтовні об’єкти: сувеніри - обереги (плоскі та обємні): «Маланка», домовятко.

3.2. Виготовлення сувенірів-прикрас (15 годин)

Особливості виконання сувенірів-прикрас. Види прикрас, їхнє призначення.  Добір матеріалів, інструментів. Поєднання кольорової гами.

Практична робота: виготовлення сувенірів-прикрас з поєднанням різноманітних технік вишивання.

Орієнтовні об’єкти: декоративна хустинка, серветка, саше, сувенір – гаманець, чехол для телефона.

 

IV. Вишивка в  українській народній іграшці (30 годин)

 4.1. Характеристика народних іграшок ( 3 години)

  Види народних іграшок. Способи та особливості виготовлення іграшок у різних регіонах України.

4.2. Технології виготовлення народних іграшок (27 годин)

Практична робота: технологія виготовлення  народних іграшок. Особливості прийомів роботи. Застосування технік та прийомів вишивки вукраїнській народній іграшці. Інструменти та матеріали  для виготовлення народних іграшок.

Орієнтовні об’єкти: ляльки-обереги у різних варіаціях: «Мандрівниця», «Здравниця», «10-ручка» (помічниця у господарчих справах), «Долюшка» або інші.

 

V. Творчі роботи за власним задумом(30 год)

5.1. Розробка композиції, ескізу. Добір матеріалів та інструментів,вибір технік виконання (3 години)

Створення власного сюжету для творчої роботи. Добір матеріалів та інструментів, вибір технік виконання. Орієнтування на положення та вимоги різних конкурсів та виставок декоративно-ужиткового мистецтва, фестивалів та свят дитячої творчості.

5.2. Виготовлення творчої роботи за власним задумом (24 години)

Практичне виконання творчих робіт. Виготовлення картин, панно.

Орієнтовні об’єкти: картини, панно.

5.3. Остаточне оформлення творчої роботи за власним задумом ( 3 години)

Застосування різноманітних видів декоративного оформлення творчих робіт.

 

VI. Екскурсії та участь у святах (9 годин)

Екскурсії для ознайомлення з історією та культурою рідного краю, відвідування виставок декоративно-ужиткового мистецтва, відвідування краєзнавчих музеїв, зустріч з народними майстрами та рукодільницями. Святкування Нового року, Різдвяних Свят, Днів іменинників.

 

VI. Повторення та закріплення навчального матеріалу.

Підсумкове заняття (3 години)

Творчий звіт вихованців за рік. Виставка робіт. Відзначення кращих вихованців грамотами та призами.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

- історію розвитку української народної вишивки;

- основні властивості кольорів;

- початкові шви та їхні різновиди;

- техніки та технології вишивки;

- правила користування основною технічною і технологічною документацією;

- способи збільшення та зменшення малюнка;

- види декоративного оздоблення вишитих виробів;

- основні технологічні процеси виготовлення вишитих виробів;

- основні вимоги до роботи з відповідними інструментами та матеріалами.

Вихованці повинні вміти:

- добирати візерунки для вишивок;

- виконувати збільшення та зменшення малюнка;

- поєднувати різні техніки вишивання;

- користуватися схемами;

- виконувати ескіз малюнка;

- виготовляти оздоблювальні елементи;

- добирати інструменти і матеріали для виготовлення вишитих виробів;

- самостійно виконувати всі технологічні операції з виготовлення вишивок;

- дотримуватися правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

Основний рівень, другий рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п

Тема

Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

І.

Вступне заняття. Знайомство з членами гуртка. Ознайомлення з планом роботи гуртка

3

-

3

ІІ.

Українська народна вишивка. Техніка вишивання «Хрест»

15

96

111

2.1.

Вишивка як вид мистецтва. Характеристика технік вишивання.

3

-

3

2.2.

Техніка вишивки «хрест»

3

18

21

2.3.

Орнаментальні мотиви у вишивці.

3

21

24

2.4.

Основні символи в українській народній вишивці.

3

24

27

2.5.

Виготовлення творчих робіт

-

30

30

2.6.

Остаточна  обробка та   дизайн оформлення роботи

3

3

6

ІІІ.

Українська народна вишивка. Техніка вишивання лічильної гладдю

3

27

30

3.1.

Різновиди лічильної гладі, їх характеристика. Добір тканини, ниток. Особливості виконання.

3

3

6

3.2.

Технологія та техніка вишивання «занизування».

-

6

6

3.3.

Технологія та техніка виконання лиштви. Види лиштви: пряма, коса, качалочкова.

-

6

6

3.4.

Технологія та техніка вишивання «набирування».

-

6

6

3.5.

Технологія та техніка вишивання «виколювання», або «солов’їні вічка»

-

6

6

IV.

Розділ 3. Українська народна вишивка. Техніка вишивання рушниковими швами

3

27

30

4.1.

Характеристика рушникових швів.

3

-

3

4.2.

Технологія вишивання рушниковими швами. Особливості виконання рушникових швів.

-

27

27

V.

Творчі роботи за власним задумом

3

27

30

5.1.

Розробка композиції,ескізу.

Добір матеріалів та інструментів,вибір технік виконання

3

-

3

5.2.

Виготовлення творчої роботи за власним задумом

-

24

24

5.3.

Остаточне оформлення творчої роботи за власним задумом

-

3

3

VI.

Екскурсії та участь у святах

-

9

9

VII.

Повторення та закріплення навчального матеріалу. Підсумкове заняття

-

3

3

 

Разом

27

189

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

І. Вступне заняття (3 години)

Ознайомлення з планом роботи гуртка. Правила поведінки в колективі. Організаційні питання. Мета і завдання гуртка «Художня вишивка».

Ознайомлення зі спеціальною літературою та кращими виробами, які експонуються у навчальному закладі. Інструменти та матеріали. Організація робочого місця. Техніка безпечної роботи. Санітарно – гігієнічні вимоги.

 

ІІ. Українська народна вишивка. Техніка вишивання «Хрест» (111год)

2.1. Вишивка як вид мистецтва. Характеристика технік вишивання (3 години)

Вишивка як вид мистецтва. Історія розвитку народних промислів в Україні.

Характеристика технік вишивання. Обряди та звичаї при вишиванні.

2.2. Техніка вишивки «хрест» ( 21 година)

Техніка вишивки «хрест». Напівхрест (гобеленовий шов). Види шва «хрест»: прямий, косий, подвійний («болгарський»). Технологія виконання техніки «хрест». Правила роботи для отримання «чистого виворотнього боку»

Практична робота:  Вишивання  зразків  шва «хрест» та його різновидів.

Дотримання правил безпечної роботи та санітарно-гігієнічних  вимог. Практика вишивки «чистий виворотній бік»

2.3. Орнаментальні мотиви у вишивці (24 годин)

Поняття про орнамент. Види орнаментів: рослинні, геометричні, рослинно-геометричні, зооморфні, антропоморфні. Рапорт. Складові частини орнаменту. Орнаментальні мотиви у вишивці.

Практична робота:  стилізація орнаментів у вишивці. Вправи з  вишивання орнаментів. Добір та аналіз орнаментальних мотивів вишивки, їх вишивання.

2.4. Основні символи в українській народній вишивці (27 годин)

Основні символи в українській народній вишивці. Крапки, лінії, трикутники, ромби, хрести та їх поєднання. Смислове значення символів «Берегиня», «Дерево роду». Втілення природи   у вишивці через символи: дуб, калина, барвінок, хміль, виноград та інші.

Практична робота:  виконання зразків видів шва «хрест». Види шва «хрест»: прямий, косий, подвійний. Інструменти та матеріали  для виготовлення шва «хрест». Різновиди тканини.  Робота за схемами. Правила роботи зі схемою. Вишивання основних символів. «Читання» символів на стародавніх рушниках.

2.5. Виготовлення творчих робіт (30 годин)

Особливості виконання творчих робіт. Добір орнаментальних мотивів та символів, відповідно до задуму творчої роботи. Розробка творчої композиції вишивального виробу. Вибір та поєднання технік виконання творчої роботи (батик, елементи розпису тканини, біла або кольорова тканина, вибір, обґрунтування та поєднання технік вишивання, добір ниток та їх кольорове сполучення).

Практична робота: виготовлення творчих робіт.

  Орієнтовні об’єкти: картини, панно, іграшки, подушки, листівки.

2.6. Остаточна  обробка та   дизайн оформлення роботи ( 6 годин)

Особливості оформлення творчих робіт, виконаних в народному стилі.

Практична робота: оформлення творчих робіт.

ІІІ. Українська народна вишивка.

Техніка вишивання лічильною гладдю (30 год)

3.1. Різновиди лічильної гладі, їх характеристика. Добір тканини, ниток. Особливості виконання (6 годин)

Лічильна гладь в українській народній вишивці. Різновиди лічильної гладі, їх характеристика. Добір тканини, ниток.  Способи утворення лічильної гладі. Особливості виконання.

Практична робота: вправи на виконання лічильної гладі.

Орієнтовні об’єкти: закладки, листівки, серветки колективне панно.

3.2. Технологія та техніка вишивання «занизування» (6 годин)

Техніка вишивання «занизування». Характеристика та особливості виконання.

Практична робота: вправи на виконання техніки вишивання «занизування».

Орієнтовні об’єкти: закладки, листівки, серветки, колективне панно.

3.3. Технологія та техніка виконання лиштви. Види лиштви: пряма, коса, качалочкова ( 6 годин)

Технологія та техніка виконання лиштви. Види лиштви: пряма, коса, качалочкова. Особливості виконання.

Практична робота: вправи на виконання різних видів лиштви.

Орієнтовні об’єкти: закладки, листівки,серветки, колективне панно.

3.4. Технологія та техніка вишивання «набирування» (6 годин)

Технологія та техніка вишивання «набирування». Особливості виконання.

Практична робота: вправи на виконання техніки вишивання «набирування».

Орієнтовні об’єкти: закладки, листівки,серветки, чохол для телефону, колективне панно.

 

3.5. Технологія та техніка вишивання «виколювання» або «солов’їні вічка» (6 годин)

Технологія та техніка вишивання «виколювання» або «солов’їні вічка» Особливості виконання.

Практична робота: вправи на виконання техніки вишивання «виколювання» або «солов’їні вічка»

Орієнтовні об’єкти: закладки, листівки,серветки, чохол для телефону, колективне панно.

 

IV. Українська народна вишивка.

Техніка вишивання рушниковими швами (30 годин)

4.1. Характеристика рушникових швів (3 години)

Рушникові шви в українській народній вишивці,  їхня характеристика.

Практична робота:  інструменти, матеріали та кольорова гама при виконанні рушникових швів.

4.2. Технологія вишивання рушниковими швами. Особливості виконання рушникових швів (27 годин)

Технологія вишивання рушниковими швами. Особливості виконання рушникових швів. Способи та особливості виконання. Народні прикмети під час вишивання рушників.

Практична робота: виготовлення декоративного рушничка.

Орієнтовні об’єкти: декоративний рушничок, декоративне панно для оформлення інтер’єру.

 

V. Творчі роботи за власним задумом (30 годин)

5.1. Розробка композиції, ескізу (3 години)

Добір матеріалів та інструментів, вибір технік виконання. Створення власного сюжету для творчої роботи. Орієнтування на положення та вимоги різних конкурсів та виставок декоративно-ужиткового мистецтва, фестивалів та свят дитячої творчості.

5.2. Виготовлення творчої роботи за власним задумом (24 години)

Практичне виконання творчих робіт з поєднанням різних технік та технологій.

Практична робота: творча робота за власним задумом.

Орієнтовні об’єкти: закладки, листівки,  картини, декоративні речі для оздоблення інтер’єру власної домівки або приміщення навчального закладу.

5.3. Остаточне оформлення творчої роботи за власним задумом (3 години)

Застосування різноманітних видів декоративного оформлення творчих робіт.

Практична робота:  оформлення творчої роботи за власним задумом

 

VІ. Екскурсії та участь у святах (9 годин)

Екскурсії для ознайомлення з історією та культурою рідного краю, відвідування виставок декоративно-ужиткового мистецтва, краєзнавчих музеїв, зустрічі з народними майстрами та рукодільницями. Святкування Нового року, Різдвяних Свят, Днів іменинників.

 

VІІ. Повторення та закріплення навчального матеріалу.

Підсумкове заняття (3 години)

Творчий звіт вихованців за рік. Виставка робіт. Відзначення кращих вихованців грамотами та призами.

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці повинні знати:

- історію розвитку народних промислів в Україні;

-  історію розвитку української народної вишивки;

-  основні властивості кольорів;

-  різновиди орнаментів, символів;

-  правила роботи за схемою;

-  умовні позначення на схемах;

- правила користування основною технічною і технологічною документацією;

- способи збільшення та зменшення малюнка;

- види декоративного оздоблення вишитих виробів;

- основні технологічні процеси виготовлення вишитих виробів;

- основні вимоги до роботи з відповідними інструментами та матеріалами.

Вихованці повинні вміти:

- добирати візерунки для вишивок;

- виконувати збільшення та зменшення малюнка;

- поєднувати різні техніки вишивання;

- користуватись схемами;

- виконувати ескіз малюнка;

- виготовляти оздоблювальні елементи;

- добирати інструменти і матеріали для виготовлення вишитих виробів;

- самостійно виконувати всі технологічні операції з виготовлення вишивок;

- дотримуватися правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 1.     Закон України «Про позашкільну освіту».
 2.     Положення про позашкільний навчальний заклад.
 3.     Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008. № 676 «Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України».
 4.     Лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013        № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».
 5.     Гасюк О. О., Степан М. Г. Художнє вишивання:Альбом-К., Вища школа,1984.-247с.
 6.     Кара-Василєва Т. В., Чорноморець А. Д. Українська вишивка. –К.,2002. – с.160
 7.     Кульська-Кравченко Н. М. Декоративні вязані вироби. –К.,1985. – с.136
 8.     Чибрикова О. В. Прикольные подарки к любому празднику. –М., 2006. – с.64
 9.     Оригинальные украшения: Техника. Приёмы. Изделия Пер. с ит.Сухановой Н. –М.,2001. с. –160
 10. Максимова М. В., Кузьмина М. А. Лоскутики. –М.,1998. – с.110
 11. Максимова М. В., Кузьмина М. А. Вышивка (первые шаги). –М.,1999. – с.96
 12. Энциклопедия Рукоделие. –М.,1992. – с.287
 13. Карельская И. Ю. Власова А. А. Для тех,кто вяжет. –СПб.,1992. – с.376
 14. Жабинская М. П. Составь узор сам. –Минск.,1992. – с.220
 15. Литвинець Е. Н. Шийте – вишивайте. –К., 1983. – с.63
 16. Климук Л. В., Терещук Б. М., Татушинський В. І. Трудове навчання: Обслуг. види праці: Підруч. для 5кл.загальноосвіт. навч. Закладів. – К., 2005. – с.192
 17. Денисенко Л. И., Романчук А. Н. Трудовое обучение. Обслуживающие виды труда. Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений. – К., 2005. – с.176
 18. Денисенко Л. І., Гнеденко О. П. Трудове навчання. Обслуговуючі види праці: Підруч. для 6 кл.. загальноосвіт. навч закладів. – К., 2006. – с.176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

Методичні рекомендації

 

Програма гуртка «Художня вишивка»  реалізується протягом двох років, шляхом послідовного оволодіння матеріалом вихованцями на основному  рівні навчання. Навчально-виховний процес у гуртку забезпечує керівник гуртка-фахівець, який в змозі організувати та керувати процесом оволодіння сучасними та старовинними техніками та технологіями вишивання.

Зміст заняття визначається з урахуванням  рівня розвитку дітей, їх мотивації та інтересів, а також співвіднесеність з навчальними планами з розвитку пізнавальних здібностей  дітей в позашкільному навчальному закладі. Групова форма роботи дозволяє розкрити творчі та комунікативні здібності вихованців гуртка, оволодіти відповідними знаннями та практичними навичками, знайти друзів, які об’єднані спільною метою, навчитися працювати у колективі, неконфліктно спілкуватися, співчувати.

Програмою гуртка передбачено теоретичні й практичні заняття. При викладанні теоретичного матеріалу використовуються такі методи роботи як бесіда, розповідь, віртуальна  подорож, що супроводжуються показом репродукцій;  переглядом та аналізом зразків вишитих виробів. Для більш успішного засвоєння матеріалу на заняттях з вихованцями використовуються також кольорові плакати із зображенням вишитих виробів і схем до них, різноманітні ілюстрації та фотоматеріали, вироби народних майстрів, матеріали пошукових експедицій: історико-етнографічна експедиція «Україна вишивана», учнівські науково-дослідницькі роботи з етнології (робота «Народна вишивка на Чугуївщині. Символіка та орнаментальні мотиви» вихованки гуртка «Художня вишивка» Чугуївського будинку дитячої та юнацької творчості  Чугуївської міської ради Харківської області  Тимошенко Дар’ї, 2013 рік).

На заняттях гуртка основний час відводиться практичній роботі: вивченню  технік та технологій вишивання, виготовленню творчих робіт, з поєднанням художніх прийомів та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, оздобленню виробів.

На першому році навчання діти знайомляться з вишивкою, як одним із видів українського народного мистецтва, вчаться працювати з різними техніками вишивання, набувають певні навички роботи з матеріалами та інструментами, здійснюють перші проби в творчому пошуку.

На другому році навчання вихованці знайомляться із складнішими технологіями виготовлення художньої вишивки, самостійно працюють зі схемами, вишивають  картини, рушники, панно, розробляють самостійно ескізи для виготовлення творчих робіт, обирають техніки виконання, оздобу, способи оформлення. 

При вивченні таких розділів, як «Українська народна вишивка», «Техніка вишивання «Хрест», «Техніка вишивання рушниковими швами»  керівник  пропонує  дітям принести на заняття вишиті вироби, які зробили їхні батьки, бабусі чи прабабусі. Такий підхід до роботи дає можливість розглянути  візерунки, кольорові рішення, техніку виконання реальних робіт. Вихованці мають можливість, за бажанням, замалювати схему вишивки чи мережива, якими оздоблювали свої вироби майстрині старшого покоління, адже первісне наслідування творчості інших необхідне для розвитку самостійної творчості. Таким фрагментам  гурткових занять можна дати назву: «Із бабусиної скриньки». Разом з тим, керівник може створювати творчо-емоційну атмосферу на заняттях гуртків, використовуючи музичні записи, які вплітаються в канву заняття  по-різному:

 •    музика звучить тихесенько під час виконання практичної роботи дітьми;
 •    музика супроводжує демонстрацію керівником прийомів виготовлення декоративно-прикладних елементів;
 •    музика виконує роль завдання, наприклад, спробувати створити малюнок орнаменту  вишивки  або зробити ескіз майбутнього виробу, який навіює ця мелодія;
 •    запропонувати дітям самостійно заспівати пісень під час практичної роботи, так, як це робили у давні часи дівчата на вечорницях.

Рекомендується формувати колективну установку на підтримку творчих зусиль кожного вихованця, знаходити слова підтримки для їх нових започаткувань, підтримувати перший досвід дитини, її творчі прояви, заохочувати, уникати критики, давати поради, виховувати толерантного гуртківця.

Шляхом застосування різних видів діяльності на заняттях гуртків, які передбачені програмою, перед дітьми розкриваються таємниці створення предметів декоративно-ужиткового мистецтва. Керівнику гуртка слід переносити акцент на розвиток творчого та критичного мислення вихованців, уміння працювати, використовуючи різні техніки рукоділля, формувати в них навички творчої діяльності за власним задумом, уміння робити аналіз та оцінку виготовлених об’єктів, свідомо обирати ті чи інші техніки та технології вишивання, трудові прийоми і технічні засоби. Таким чином, знання, уміння та навички, якими вихованці гуртка оволоділи протягом двох років навчання, є передумовою для  подальшого розвитку їхніх  творчих здібностей та можливостей. Рекомендується враховувати нахили та зацікавленості вихованцівів, доносити до свідомості не тільки важливість, необхідність  навчання і вміння працювати, а й красу, естетичність виробів, над якими вони працюють.

У процесі практичних занять вихованці  здобувають уміння проектувати та конструювати  вироби з різних матеріалів за схемою, малюнком, зразком, словесним описом. Здобуті вміння поступово перетворюються у творчу роботу. Під час вивчення різних технік та технологій української народної вишивки доцільно звертатися до творчості видатних художників, письменників (І. Ю. Рєпін, Д. І. Багалій, В. А. Тропінін та іншіх), де є зображення одягу та побутових предметів, оздоблених вишивкою.

Програмою передбачені зустрічі з народними майстрами, відвідування різних виставок декоративно-ужиткового мистецтва та участь самих вихованців у дитячих виставках – усе це сприяє розвитку творчої активності дітей та спонукає до справжнього творчого пошуку.

За результатами участі у виставках декоративно-ужиткового мистецтва, у фестивалях народної творчості, у святах та ярмарках рекомендується проводити спільне обговорення даних заходів педагогами й вихованцями, де слід проаналізувати представлені роботи, обговорити техніки та технології вишивання, застосовані художні прийоми, оформлення та оздоблення творчих робіт, які були представлені для участі  не лише вихованцями гуртка, а й іншими виконавцями. Така форма роботи є оптимальною для подальшого розвитку творчих здібностей вихованців. Результативність участі вихованців у різноманітних виставках та заходах («Різдвяна Писанка», «Зимовий вернісаж», «Український сувенір», «Різдвяна Писанка», «Люби та знай свій рідний край», «Таланти ІІІ тисячоліття», «Жива вода – Дельта» та інші) є підсумком діяльності гуртка в цілому.

 

 

doc
Додано
31 липня
Переглядів
75
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку