Навчальна програма «Технології. 6 клас 70 годин.» (За модельною програмою: Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т.С, Приходько Ю.М.)

Про матеріал
Дана навчальна програма «Технології. 6 клас 70 годин.» складена за модельною програмою Ходзицької І.Ю., Горобця О.В., Медведя О.Ю., Пасічної Т.С, Приходька Ю.М.). В ній здійснено розподіл годин за модулями, визначено зміст уроку, підібрано різноманітні види навчальної діяльності, запропоновано очікувані результати.
Перегляд файлу

 

 


 

6 клас 2023-2024 н.р

 

№ урок

години

 

Зміст навчального уроку

Види навчальної діяльності

Очікувані результати навчання

Модуль 1. Втілення задуму в готовий продукт за алгоритмом проєктнотехнологічної діяльності

1

1

Поняття про проєктування.

Методи проєктування:

метод біоніки. Сутність методу біоформ у створенні форми виробу 

Рефлексія проєктної діяльності в 5 класі. Аналіз отриманих знань і умінь.

 

Формулює самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб мету проєктно-технологічної діяльності

[6 ТЕО 1.1.2].

 

2

1

Правила внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальні правила безпечної праці та організації технологічної діяльності.      

Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку в навчальній майстерні, загальними правила безпечної праці та елементами технологічної діяльності

Об’єкт проектної діяльності: Листівка

Основна технологія: Технологія виготовлення вишитих виробів початковими, лічильними та вільними швами.

Додаткові технології: технологія виготовлення аплікації (з текстильних і природних матеріалів)

3

1

Вибір та обгрунтування об’єкта проєктування (види листівки). Планування роботи з виконання проєкту.

Вибір об’єкта проєктування. Планування роботи з виконання проекту.

Генерує задум та обирає об’єкт проєктування для його втілення з допомогою вчителя чи інших осіб, пояснює свій вибір

[6 ТЕО 1.1.1].

Формулює самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб мету проєктно-технологічної діяльності

[6 ТЕО 1.1.2].

Здійснює маркетингові дослідження й пошук інформації про об’єкт проєктування

[6 ТЕО 1.1.3].

Здійснює художнє конструювання виробу з використанням методів проєктування

[6 ТЕО 1.1.4].

Конструює об’єкт проєктування, читає й використовує графічні зображення

[6 ТЕО 1.1.5].

 

Орієнтується в доборі матеріалів, визначає їхню кількість і вартість [6 ТЕО 1.1.6].

 

Визначає послідовність технологічних операцій для реалізації проєктованого виробу самостійно або за допомогою вчителя чи інших осіб

[6 ТЕО 1.1.7]

4

1

Проектування моделі виробу. Моделі-аналоги.Графічне зображення виробу.

Виконання графічного зображення виробу з використанням методу біоформ та біоніки.

5

1

Добір конструкційних матеріалів (тканина, нитки, картон) та інструментів (голки, ножиці, канва, наперсток) для роботи. Виготовлення основи листівки.

Ознайомлення з інструментами, матеріалами, обладнанням. Створення банку ідей проєктів на рік.

 

6

1

Добір візерунка для вишивання. Знайомствоз видами вишивальних швів та з технологіями виконання цих швів («штапівка», «косий хрест» тощо).

Підбір візерунка для оздоблення та вишивання. Знайомство з технологіями вишивання, виконання простих вишивальних швів.

 

7

1

Вишивання  оздоблювальних елементів.

 Виготовлення деталей
виробу відповідно до обраної технології. Економне використання матеріалів.

8

1

Кріплення оздоблювальних елементів до основи.

Приклеювання вишитого елементу на основу (картон)

9

1

Виготовлення листівки (клейовим способом).

З’єднання деталей виробу
відповідно до обраної технології. Правила безпечної праці, санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання виробу.

10

 

 

 

 

 

1

Остаточна обробка виробу. Захист проєкту. Вимоги до готового виробу.

Виготовлення та оздоблення виробу. Оформлення виробу.
Презентація проєктної діяльності.

Об’єкт проектної діяльності: Панно «Серце» або «Крейзі ізонитка» (частина 1) (частина 2)

Основна технологія: технологія ізонитка (ниткографія)  Додаткова технологія: технологія виготовлення вишитих виробів

11

1

Вибір та обгрунтування теми проєкту. Планування роботи з виконання проекту.

Планування роботи з виконання        проекту. Аналіз подібних виробів.

 

Організовує самостійно або за допомогою вчителя чи інших осіб роботу для виготовлення проєктованого виробу за визначеною послідовністю

[6 ТЕО 1.2.1].

 

Застосовує технології обробки різних матеріалів

[6 ТЕО 1.2.2].

 

Розраховує час на виконання технологічних операцій [6 ТЕО 1.2.3].

 

Оцінює ризики, пов’язані з виготовленням проєктованого виробу

[6 ТЕО 1.2.4].

 

Демонструє в роботі під час виготовлення виробу належні особистісні якості

[6 ТЕО 1.2.5]

12

1

Проектування малюнка виробу методом біоформ. Графічне зображення. Моделі-аналоги. Знайомство з ниткографією

Виконання графічного зображення виробу

 

13

1

Добір конструкційних матеріалів (текстильні матеріали) та інструментів. Послідовність виготовлення виробу.

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу. Планування роботи з
виготовлення виробу.

14

1

Підготовчі вправи : коло.

Виконання вправи за інструкцією

15

1

Підготовка основи, нанесення малюнка на картон за схемою.

Виготовлення виробу відповідно до обраної технології. Освоєння різних видів швів.

16

1

Вишивання малюнка.

Виконання виробу відповідно до обраної технології. Правила безпечної праці.

17

1

Вишивання малюнка. Остаточна обробка виробу. Оформлення країв виробу.

Виготовлення та оздоблення виробу. Послідовність кінцевої обробки виробу і контроль якості виробу.

18

1

Захист проєкту. Вимоги до готового виробу

Презентація проєктної діяльності. Поняття про показники якості виробу: функціональні (можливість використання), естетичні, ергономічні (зручність привабливість).

Модуль 2. Ефективне використання техніки і матеріалів без заподіяння шкоди навколишньому середовищу

Об’єкт проектної діяльності: Лялька-мотанка (оберіг)  Лялька-мотанка «На здоров’я»

Основна технологія: технологія виготовлення ляльки-мотанки з джутових ниток

19

1

Вибір та обгрунтування теми проекту (виду ляльки-мотанки). Планування роботи з виконання проекту.

Планування роботи з виконання проект. Аналіз подібних виробів

 

Оцінює результати власної/спільної проєктно-технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, усуває наслідки допущених помилок

[6 ТЕО 1.3.1].

 

Презентує результати власної/ спільної проєктно-технологічної діяльності

[6 ТЕО 1.3.2].

 

Відстежує власний навчальний поступ, аналізує набутий освітній досвід як стимул для подальших досягнень

[6 ТЕО 1.3.3]

 

 

20

1

Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення ляльки-мотанки.

Проєктування виробів без
запобігання шкоди навколишньому середовищу та створення нових речей із вживаного матеріалу. Добір матеріалів натурального походження.

21

1

 Виготовлення ляльки-мотанки.

Технологічна послідовність
виготовлення виробу. Економне використання матеріалів. Організація робочого місця.

22

1

Оздоблення ляльки-мотанки (на власний вибір)

 Види оздоблень. Послідовність кінцевої обробки виробу

 

 

Остаточна обробка виробу.

Розрахунок вартості витрачених матеріалів та виготовленого виробу.

Об’єкт проектної діяльності: Ялинкова прикраса «Голова оленя» або «Ялинка та рукавичка»

Основна технологія: технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

Додаткова технологія: технологія  виготовлення вишитих виробів, технологія виготовлення аплікації (з текстильних  матеріалів)

23

24

1

1

Планування роботи з виконання проекту. Проктування прикраси методом біоформ. Графічне зображення. Розробка ескізу виробу.

Проєктування виробів без
запобігання шкоди навколишньому середовищу та створення нових речей із вживаного матеріалу. Планування роботи з виготовлення виробу.  

Розрізняє твори різних видів декоративно-ужиткового мистецтва, називає їхніх творців.

[6 ТЕО 2.1.1].

 

Знаходить, аналізує й доцільно поширює інформацію про види декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема в цифрових середовищах

[6 ТЕО 2.1.2].

 

Обґрунтовує значення декоративно-ужиткового мистецтва в житті людини, народу

[6 ТЕО 2.1.3]

Оцінює користь і небезпеку технічного прогресу для навколишнього середовища

[6 ТЕО 3.1.1].

 

25

1

Добір конструкційних матеріалів та інструментів для створення  виробу. Виготовлення шаблонів прикраси.

 Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу. Вирізання шаблонів.

26

1

Розкрій виробу за допомогою шаблонів

Виготовлення деталей іграшки (розкрій, пошив)

27

1

Оздоблення іграшки (на власний вибір), виконання вишивки на деталях ялинкової прикраси

Виготовлення виробу відповідно до обраної технології. 

Організація робочого місця.

28

1

З’єднання деталей виробу петельним швом, набивання наповнювачем.

Вимоги до готового виробу.

Послідовність кінцевої обробки виробу. Правила безпечної праці.

29

1

Остаточна обробка виробу. Захист проєкту.

Презентація проєктної діяльності.

Об’єкт проектної діяльності: Маріонетка «Лисичка» або «Фламінго»( із втулок туалетного паперу)

Основна технологія: Технологія виготовлення нових речей зі старих (апсайклінг).

30

1

Апсайклінг. Нове життя старим речам.Планування роботи з виконання проєкту. Проєктування поробки методом біоформ. Графічне зображення.

Проєктування виробів без
запобігання шкоди навколишньому середовищу та створення нових речей із вживаного матеріалу

 Визначає види матеріалів за їхніми властивостями, зокрема для користі власного здоров’я й здоров’я інших осіб

[6 ТЕО 3.1.2].

 

Оперує інформацією про основні види матеріалів і техніки

[6 ТЕО 3.1.3]

Демонструє відповідальність за збереження довкілля, зокрема за сортування відходів

[6 ТЕО 3.2.1].

 

Обґрунтовано використовує матеріали, зокрема вторинні матеріальні ресурси

[6 ТЕО 3.2.2]

 

31

1

Добір конструкційних матеріалів та інструментів для створення  виробу. Виготовлення шаблонів виробу.

Проєктування виробів без
запобігання шкоди навколишньому середовищу та створення нових речей із вживаного матеріалу.

32

1

Виготовлення маріонетки і перехрестя для керування лялькою

Виготовлення виробу відповідно до обраної технології. Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

33

1

Прив’язування ниток до перехрестя і оздоблення виробу (на власний вибір).

Організація робочого місця. Способи оформлення виробу.

34

1

Остаточна обробка виробу. Захист проєкту.

Презентація проєктної діяльності.

Модуль 3. Творче застосування традиційних і сучасних технологій декоративно ужиткового-мистецтва

Об’єкт проектної діяльності: Букет квітів

Основна технологія: технологія виготовлення виробів з бісеру

35

1

Вибір та обгрунтування теми проєкту (види квітів). Планування роботи з виконання проєкту. Моделі-аналоги.

Визначення теми та завдань проєкту. Вибір та обґрунтування
теми проєкту та практичного використання спроєктованого та
виготовленого виробу

 

36

1

Знайомство з технологією виготовлення квітки паралельним низанням (плетіння «назустріч»).

Пошук зразків квітів для проєкту, аналіз подібних виробів. Створення банку ідей. Етапи виконання квітки.

 

 

Розраховує потрібну кількість матеріалів для виготовлення спроєктованого виробу

[6 ТЕО 3.2.2-3].

 

 

Використовує ощадно матеріали під час виготовлення виробу

[6 ТЕО 3.2.2-4].

 

 

Планує власну діяльність у побуті відповідно до власних/чужих потреб

[6 ТЕО 4.1.1].

 

 

Удосконалює власний/ спільний життєвий простір у різних сферах побутової діяльності (інтер’єр, одяг, харчування тощо)

[6 ТЕО 4.1.2].

 

Обґрунтовує розвиток особистих інтересів

[6 ТЕО 4.1.3]

 

37

1

Добір конструкційних матеріалів й інструментів для роботи (ножиці, кусачки, круглогубці). Добір схеми.

Добір матеріалів, інструментів та
пристосувань необхідних для виготовлення виробу. Добір схеми з інтернетресурсів.

38

1

Плетіння пелюсток квітів паралельним низанням.

Виготовлення виробу з викорис- танням техніки бісероплетіння: паралельне плетіння.

 

39

1

Плетіння листочків та чашолистиків паралельним низанням. Виготовлення серединки квітки.

Виготовлення виробу відповідно до обраної технології

40

1

Закріплення та нарощування дроту у виробі. З’єднання  деталей виробу.

Застосування спеціальних прийомів бісероплетіння.

41

1

Квітка «Волошка». Плетіння пелюсток квітів паралельним низанням.

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу та орієнтовної вартості виробу

42

1

Плетіння листочків та чашолистиків паралельним низанням. Виготовлення серединки квітки

Виконання виробу відповідно до обраної технології. Правила безпечної праці.

43

1

Нарощування  дроту у виробі. З’єднання  деталей виробу.

Технологічний процес виготовлення виробу

44

1

Квітка «Підсніжник» (1частина) Плетіння пелюсток квітів паралельним низанням.

Дотримання правил безпечної праці при виконанні технологічних операцій

45

1

Плетіння листочків та чашолистиків паралельним низанням (2 частина), (3 частина). З’єднання  деталей виробу.

Прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями

46

1

 Остаточна обробка виробу. Оформлення букету з квітів. Захист проекту.

Виконання остаточної обробки виробу. Презентація проєктної діяльності.

Об’єкт проектної діяльності: Брелок «Песик»

Основна технологія: технологія виготовлення виробів із шкіри

47

1

Вибір та обгрунтування теми проєкту. Планування роботи з виконання проєкту.

Планування роботи з виконання проекту.

Аналізує власний досвід і можливості в побутовій діяльності

[6 ТЕО 4.1.1-2].

 

Планує  трудові дії для виконання побутових завдань самостійно або у співпраці з іншими особами

[6 ТЕО 4.1.1-3].

 

Розрізняє й описує основні стилі в різних сферах життєдіяльності людини

[6 ТЕО 4.1.2-1].

 

 

 

Самостійно або у співпраці з іншими особами планує  трудові дії для виконання побутових завдань .

[6 ТЕО 4.1.1-3].

 

 

48

1

Проєктування форми методом  біоформ. Добір інструментів для роботи. Графічне зображення. Виготовлення шаблонів.

Пошук зразків виробу для проєкту, аналіз подібних виробів.

49

1

Виготовлення брелка, вирізання деталей по шаблонам.

Організація робочого місця. Дотримання правил безпечної праці

50

1

З’єднання деталей виробу, склеювання.

Виготовлення виробу відповідно до обраної технології.

51

1

Прикріплення кільця до брелока.

Виконання остаточної обробки виробу. Презентація проєктної діяльності.

52

1

Остаточна обробка виробу. Захист проєкту.

 

 

 

 

Об’єкт проектної діяльності: Фоторамка

Основна технологія: технологія обробки текстильних матеріалів ручним способом

Додаткові технології: технологія виготовлення виробів з бісеру, аплікація, колаж

53

1

Вибір та обгрунтування теми проєкту). Планування роботи з виконання проєкту.

Застосування методів проєктування для створення виробів декоративно-ужиткового мистецтва.

. Розрізняє види побутової техніки за функційним призначенням

[6 ТЕО 4.2.1-1].

 

Оцінює інформацію про побутову техніку й окремі технічні засоби із застосуванням інформаційних джерел і використанням цифрових пристроїв

[6 ТЕО 4.2.1-2].

 

Пропонує способи використання різних видів побутової техніки для вирішення побутових завдань

[6 ТЕО 4.2.1-3].

 

Використовує побутову техніку за призначенням, пояснює загальні принципи її роботи відповідно до функцій і технічних вимог

[6 ТЕО 4.2.2-1].

 

Застосовує технічну інформацію у вигляді інструкцій, технічних схем та інших графічних зображень для використання побутової техніки

[6 ТЕО 4.2.2-2].

 

 

54

1

Проектування фоторамки методом фантазування. Графічне зображення.

 Зміст роботи на кожному етапі проєктування. Складання технологічної послідовності виготовлення та оздоблення виробу.

55

1

Добір конструкційних матеріалів та інструментів для виготовлення фоторамки.

Добір матеріалів. Добір технології
виготовлення виробу; матеріалів
для виготовлення виробу;

56

1

Виготовлення шаблонів. Вирізання рамки

Визначення необхідної кількості матеріалів для виготовлення виробу та орієнтовної вартості виробу. Організація роборого міста.

57

1

Виготовлення основи рамки, обклеювання її.

Виконання виробу відповідно до обраної технології. Правила безпечної праці.

58

1

Виготовлення деталей декору рамки (вирізання, склеювання, зшивання

Технологічний процес виготовлення декору рамки

59

1

Прикріплення елементів декору на основу рамки.

Прийоми роботи з інструментами та пристосуваннями

60

1

Оздоблення рамки різними декоративними елементами (за власним вибором).

Художнє конструювання
форми та композиції оздоблення.
Добір виду оздоблення виробу.

61

1

Остаточна обробка виробу. Захист проєкту.

Виконання остаточної обробки виробу. Контроль якості виробу.
Догляд за виробами.

Модуль 4. Турбота про власний побут, задоволення власних потреб і потреб інших осіб

                    Технологія побутової діяльності та самообслуговування

Міні-проект 1: Охайне житло

Технологія: технологія догляду за житлом.

62

1

Значення гігієни житла для здоров’я родини. Особливості прибирання житла (правила добору та технологія догляду).

Визначення власних та потреб оточуючих в благоустрої та організації

 побуту.

Дотримується встановлених вимог до техніки безпеки під час експлуатації технічних пристроїв у побутових умовах

[6 ТЕО 4.2.3-1]

63

1

Мийні засоби та інструменти для прибирання житла. Безпечне користування мийними засобами та побутовою технікою.

Правила добору миючих засобів для догляду за різними видами поверхонь та  правила безпечного користування миючими засобами та побутовою технікою.

Міні-проект 2: Здоров’я та краса мого волосся.

Технологія: технологія догляду за волоссям

64

1

 Зовнішній вигляд волосся та стан здоров’я людини. Чинники, що впливають на стан волосся. Типи волосся.

Визначення власного типу волосся і вибір догляду за ним.

 

Знаходить приховану інформацію у змісті інструкцій/схем для застосування побутової техніки

[6 ТЕО 4.2.1-2].

 

65

1

  Особливості догляду за волоссям. Характеристика товарів для догляду за волоссям. Засоби для догляду за волоссям.

Комплекс процедур та засобів для догляду за своїм волоссям.

Як розчісувати волосся?   Як мити волосся?

66

1

 Стародавні вірування та обряди, які пов’язані з волоссям  Колективний проєкт: придумати і намалювати гарну зачіску (різні історичні епохи)

Робота над проєктом. Зображення і вирізання малюнків предметів, розташування їх. Використання інтернет-ресурсів.

Міні-проєкт 3: Раціональне харчування і моє здоров’я.

Технологія: технологія здорового харчування.

67

1

Поняття раціональне харчування. Здорова тарілка харчування

Правила здорового харчування .

Усвідомлює значення знань про правила здорового харчування. [6 ТЕО 4.2.1].

 

68

1

Корисні речовини в харчових продуктах. Калорійність страв та продуктів харчування.

Знайомство з калорійністю страв та продуктів харчування. Визначення корисних страв для себе та оточуючих.

Обгрунтовує корисність і потрібність деяких речовин у продуктах харчування. Вміє користуватися таблицями калорійності продуктів харчування. [6 ТЕО 4.2.1-2].

 

69

1

Колективний проєкт: скласти добовий раціон, враховуючи правила раціонального харчування і оформити малюнками  проєкт.

Робота над проєктом. Складання добового меню школяра. Використання інтернет-ресурсів.

Обговорює ідеї, конструктивно взаємодіє з іншими особами у
процесі виконання проєкту. Виявляє знання з правил раціонального харчування. Проявляє практичні вміння складання добового раціону харчування. [6 ТЕО 4.2.1-2].

 

70

1

Підсумкове завдання.

Захист проєкту.

Підведення підсумків.

Оцінює і аналізу свої навички і вміння і їх практичне застосування у побуті. [6 ТЕО 1.2.1.].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовні запитання для річного оцінювання з предмету «Технології» за 6 клас.

Тестові запитання:

1.Діяльність,під час якої розробляють та обґрунтовують зовнішній вигляд майбутнього виробу,визначають його властивості та спосіб виготовлення-це:

А-комбінаторика; Б-проєктування; В-конструювання.

2.Другий етап проектування –

А –конструкторський; Б-підготовчий; В –Технологічний.

3.Наука про використання в техніці,архітектурі та дизайні знань про конструкцію й форму,принципи та технологічні процеси живої природи :

А – біоніка; Б – біоформа; В – вироби-анлоги.

4.Зображення ,яке складається з точок,штрихів , лінійі виконується на папері олівцем або ручкою-це:

А – креслення; Б – кресленик; В – графічне зображення.

5.Великий аркуш паперу , на якому презентовані різноманітні варіанти майбутнього виробу в загальному вигляді , з прорисовкою окремих частин чи деталей :

А – клаузура; Б – ескіз; В – замальовка.

6.Лінії невидимого контуру позначають такою лінією:

А – суцільною товстою; Б – штриховою; В -  штрих пунктирною.

7.Співвідношення при зображенні деталі в мшштабі 2:1 це:

А – зменшення;  Б - у натуральну величину;  В – збільшення.

 

8. Пиломатеріал,який виготовляється з бічної частини колоди і має лише одну плоску сторону :

А – Рейка; Б - планка; В – обапіл.

9.Найбільш тугоплавкий метал –

А – мідь; Б – ртуть; В – волфрам.

10.Тонколистовий метал,товщиною від 0,02 до 0,1 мм :

А – жерсть; Б – покрівельна сталь; В – фольга.

11.Вироби з льону відносять до:

А – Синтетичних; Б – штучні; В – рослинного походження.

12.Рубають метал:

А – сокирою; Б – киркою; В – зубилом.

Критерії оцінювання:

Тестові завданн складаються з 12 запитань.

За кожну правильну відповідь здобувач освіти отримує один бал.

12 запитань- максимум 12 балів.

 

 

 

 

 

docx
Додано
15 січня
Переглядів
384
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку