24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Навчання грамоти (календарне планування, ІІ семестр)

Про матеріал

Календарно-тематичне планування уроків навчання грамоти за Букварем М.Д.Захарійчук на ІІ семестр 2017-2018 навчального року. Складено за урахуванням всіх ключових змін 2016 року

Перегляд файлу

Навчання грамоти

(за букварем М. Д. Захарійчук, В. О. Науменко)

238 годин

  (7 годин на тиждень)

 

з/п

Тема уроку

Стор.

Дата

Примітка

 БУКВАРНИЙ  ПЕРІОД (продовження)

 1.       

 

Звук ], позначення його буквами Чч. Звуко-буквений аналіз слів, словниково-логічні вправи. Читання складів, слів з ними. Опрацювання оповідання за А. М’ястківським

120-121

15.01.

 

 

 1.       

Письмо рядкової букви ч. Письмо в зошиті без друкованої основи. Списування з друкованого тексту

 

15.01.

 

 1.       

Звук ]. Букви Чч. Читання складів, слів з ними. Написання  назв населених пунктів і морів з ве-ликої букви. К. Перелісна «Чебрець».Опрацюван-ня оповідання «Моя сестричка» за М.Павленко

122-123

16.01.

 

 1.       

Письмо великої букви Ч, складів і слів з нею. Списування з друкованого тексту

 

16.01.

 

 1.       

 

Звук ], позначення його буквами Йй. Звуковий аналіз слів. Читання складів, слів. Читання оповідання «Дрізд і дятел» за Е.Шимом

124-125

 

 

17.01.

 

 1.       

 

Письмо рядкової букви й, буквосполучень, слів з нею. Підготовчі графічні вправи. Складання і записування слів, речень

 

 

17.01.

 

 1.       

Закріплення звукового значення букви Й. Букво-сполучення «йо». Практичне ознайомлення зі словами, протилежними за значенням. Опрацювання тексту за О.Погребняк

126-127

19.01.

 

 1.       

Письмо великої букви Й, складів і слів з нею. Списування з друкованого тексту

 

19.01.

 

 1.       

 

Звук ], позначення його буквами Хх. Звуко-буквений аналіз слів, словниково-логічні вправи. Читання складів, слів. Опрацювання тексту М.Заєць «Світлофор»

128-129

22.01.

 

22.01.

 

 1.       

Письмо малої букви х, складів і слів з нею. Складання і записування слів. Самодиктант  прямих складів

 

23.01.

 

 1.       

Закріплення звукового значення букви Х. Читання слів, речень. Бесіда на тему «Міста України». Читання тексту за В.Чухлібом

 

 

 

 

130-131

23.01.

 

 1.       

Письмо великої букви Х, буквосполучень і слів з нею. Списування речень, поданих друкованим шрифтом

 

24.01

 

 1.       

Звук ], позначення його буквами Жж. Дзвінка вимова звука ]  вкінці складів і слів. Робота над текстом за А.Мілном

 

 

 

132-133

24.01.

 

 1.       

Письмо рядкової букви ж, складів і слів з нею. Письмо слів під диктування. Розвиток зв’язного мовлення. Жадібна людина – бідна серцем. (Кн.2, с.12-13)

 

26.01.

 

 1.       

Закріплення звукового значення букви  ж. Опра-цювання тексту М.Пригари «Тайна».  Робота з дитячою книжкою. Добра порада. А. Прейсен «Козеня,що вміло лічити до десяти». Характе-ристика героїв за їх вчинками. Гігієна читання

 

 

 

 

134-135

26.01.

 

 1.       

Письмо великої букви Ж, складів і слів з нею. Складання і записування слів, речень

 

29.01.

 

 1.       

Звук ], позначення його буквами Шш.  Зістав-лення звуків [ж]-[ш]. Читання складів, слів. Чи-тання тексту В.Сосюри «Орися кошика взяла»

 

 

 

 

136-137

29.01.

 

 1.       

Письмо рядкової букви ш, складів і слів з нею

 

30.01.

 

 1.       

Звук [ш]. Букви Шш. Читання вірша Т. Коломієць «Коло­сок», тексту за В. Орловим. Відповіді на запитання

138-139

30.01.

 

 1.       

Письмо великої букви Ш, складів і слів з нею

 

31.01.

 

 1.       

Букви Її, позначення ними звуків [йі]. Звуко-буквений аналіз слів, словниково-логічні вправи. Опрацювання вірша О.Січкаря «Їжача хата»

 

 

 

 

140-141

31.01.

 

 1.       

Письмо малої букви ї, буквосполучень з нею. Складання і записування слів з вивчених букв 

 

02.02.

 

 1.       

Закріплення звукового значення букви Ї. О.Васи-ленко «Я – українка».  Г.Чубач «А  живу я в Україні» (напам’ять)

142-143

02.02

 

 1.       

Письмо великої букви Ї, складів і слів з нею. Складання і записування слів, речень.

 

05.02.

 

 1.       

Букви Яя, позначення ними звуків [йа]. Позначе-ння буквою Я звука [а] та м’якості попередньо-го приголосного. Звуко-буквений аналіз слів

144-145

05.02.

 

 1.       

Письмо малої букви я. Порівняння букв схожої графічної будови (я,л,м,і) . Написання буквосполучень, слів

 

06.02.

 

 1.       

Закріплення звукових значень букви Я.Читання слів. Опрацювання вірша В.Крищенка «Сонячне яблуко»

146-147

06.02.

 

 1.       

Письмо великої букви Я, буквосполучень і слів з нею. Складання та записування речень. Складовий аналіз слів. Закріплення вивченого 

 

07.02.

 

 1.       

Букви Юю, позначення ними звуків [йу]. Позначення буквою Ю звука [у] та м’якості попереднього приголосного. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання тексту за Я.Гояном

148-149

07.02.

 

 1.       

Письмо малої букви ю, буквосполучень, слів з нею. Складання і записування слів з вивчених букв. Розвиток зв’язного  мовлення. Слова ввіч-ливості. Найпростіші формули мовленнєвого етикету. Форми звертання в українській мові. Складання і розігрування діалогів

 

09.02.

 

 1.       

Закріплення звукових значень букви Ю. Опрацю-вання вірша Т.Петровської, тексту за В.Сухом-линським . Робота з дитячою книжкою. Озна-йомлення із періодичними дитячими виданнями («Казковий світ», «Малятко», «Пізнайко»)

150-151

09.02.

 

 1.       

Письмо великої букви Ю, складів та слів з нею. Написання речень

 

12.02.

 

 1.       

Букви Єє, позначення ними звуків [йе]. Позначення буквою Є звука [е] та м’якості попереднього приголосного. Опрацювання тексту А. Костецького «Зірка не спить»

152-153

12.02.

 

 1.       

Письмо малої букви є, буквосполучень, слів з нею. Складання і записування слів з вивчених букв

 

 

 

13.02.

 

 1.       

Закріплення звукових значень букви Є.Читання слів. Звуко-буквений аналіз слів. Опрацювання вірша А.Камінчука «Єноти»

 

 

154-155

13.02.

 

 1.       

Письмо великої букви Є. Написання буквосполучень і речень. Вибірковий диктант

 

14.02.

 

 1.       

Звуки [ц], [ц’], позначення їх буквами Цц. Звуко-буквений аналіз слів. Читання складів, слів, речень. Читання тексту за Н. Бічуя

 

 

 

156-157

14.02.

 

 1.       

Письмо малої букви ц. Письмо складів і слів з буквою ц

 

16.02.

 

 1.       

Закріплення звукових значень букви Ц. Читання слів. Опрацювання оповідання за О.Березій

 

 

158-159

19.02.

 

 1.       

Письмо великої букви Ц, буквосполучень та слів з нею. Написання речень

 

19.02.

 

 1.       

Букви Щщ, позначення ними буквосполучення [шч]. Читання слів, речень. Читання тексту за

Г. Тютюнником

160-161

20.02.

 

 1.       

Письмо малої букви щ.  Письмо складів і слів з буквою щ

 

20.02.

 

 1.       

Звуки [шч]. Букви Щщ. Опрацювання вірша Л Вознюк «Через річку по місточку…». Опрацювання тексту за Т.Гарку­шею

162-163

21.02.

 

 1.       

Письмо великої букви Щ,буквосполучень та слів з нею. Написання речень. Розвиток  зв’язного мовлення.  Рослини .Складання розповіді за поданим планом і опорними словами

 

 

 

 

21.02.

 

 1.       

Звук [ф],позначення його буквами Фф. Опрацю-вання тексту за Е. Майнардус. Робота з дитячою книжкою Тематика дитячих книжок . Оповідання про дітей. В.Сухомлинський «Пшеничний колосок»

164-165

23.02.

 

 1.       

Письмо малої букви ф. Написання буквоспо-лучень, слів. Списування речень, поданих друкованим шрифтом

 

26.02.

 

 1.       

Закріплення звукового значення букви Ф. Опра-цювання текстів «Фонтани», «Фотограф»

166-167

26.02.

 

 1.       

Письмо великої букви Ф, буквосполучень із нею. Складання і записування речень

 

27.02.

 

 1.       

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Звуко-буквений аналіз слів.  Г.Чубач «Я люблю у лузі квіти» (напам’ять)

168-169

27.02.

 

 1.       

Письмо буквосполучень Дж, дж, слів з ними. Складання і записування речень. Словниковий диктант

 

28.02.

 

 1.       

Звуки [дз], [дз’], позначення їх буквосполученням дз. Відпрацювання злитої вимови звуків [дз], [дз’]. Читання віршів П. Мовчан «Польовичок» і

К. Перелісної «Дзвіночки»

170-171

28.02.

 

 1.       

Письмо буквосполучень Дз, дз, слів з ними. Безвідривне поєднання букв. Складання і записування речень

 

02.03.

 

 1.       

Апостроф. Читання  слів  з  апострофом.  Зву-ковий  ана­ліз  слів  з  апострофом. Опрацюван-ня вірша О.Полянської «Комп’ютерна мишка» та оповідання за Н.Гуркіною

172-173

05.03.

 

 1.       

Написання складів і слів з апострофом. Звуковий аналіз слів. Пояснювальний диктант

 

05.03.

 

 

ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД

 

 1.  

Ознайомлення з підручником «Читанка». Прислухайтеся до звуків – читайте правильно. С. Козлов «Звуки і голоси»(казка)

3-5

06.03.

 

 1.       

Ознайомлення з підручником «Українська мова». Абетка. Звуки і букви. Голосні звуки

3-5

06.03.

 

 1.       

Читайте правильно – чітко вимовляйте звуки. Г. Малик «Казка про те, чому папуга не навчився розмовляти»

6-8

07.03.

 

 1.       

Приголосні звуки

6-7

07.03.

 

 1.       

Читайте, запам’ятовуйте. М. Богуславський «Бабуся вихідна». Г. Бойко «Сама бачила» Робо-та з дитячою книжкою . Теми дитячих книг. Книги про тварин. Л.Толстой «Лев і собачка»

9-11

09.03.

 

 1.       

Приголосні звуки: м’які й тверді. Розвиток зв’язного мовлення.  Турбота про рідних (Кн.2, с.16.17)

8-9

09.03.

 

 1.       

Розумійте значення слова, правильно його читайте. О. Ільченко «Про хлопчика Тоні, кашу і мудрого крука» (казка)

12-14

12.03.

 

 1.       

Дзвінкі й глухі приголосні звуки

10-11

12.03.

 

 1.       

Вимовляйте чітко звуки – читайте правильно. Г. Малик «У лісі»

14-15

13.03.

 

 1.       

Буква й і буквосполучення йо. Виконання мовних завдань

12-13

13.03.

 

 1.       

Учіться визначати у тексті пригоду. Т.Пусто-вар «Цуцик і ґудзик». С. Шаповалов «Зозуляста курка»

16-18

14.03.

 

 1.       

Буква ґ. Виконання мовних завдань

14-15

14.03.

 

 1.       

Чітко вимовляйте звуки. Висловлюйте цікаві думки. З. Мензатюк «Гарбузище». Г. Просяник  «Веселинки від Наталинки»

18-23

16.03.

 

 1.       

Буква г і ґ. Виконання мовних завдань

18-19

19.03.

 

 1.       

Слухайте, читайте, уявляйте. Д. Красицький «Малий маляр»

23-26

19.03.

 

 1.       

Буква я

18-21

20.03.

 

 1.       

Читайте уважно. С. Цушко «Комп’ютернята».

Т. Петровська «Молоко»

27-29

20.03.

 

 1.       

Буква ю. Звуко-буквений аналіз слів

22-23

21.03.

 

 1.       

Навчайтеся бути уважними до слова. С.Козлов «Дозвольте з вами посутінкувати…».  Робота з дитячою книжкою . Ю. Ярмиш «Їжачок і соловейко». Правильне називання книжки. Структурні елементи дитячої книжки

29-32

21.03.

 

 1.       

Буква є. Звуко-буквений аналіз слів. Навчальний диктант. Розвиток зв’язного мовлення.  Звірі. Слова-дії. Складання розповіді за малюнком і планом

24-25

23.03.

 

 1.       

Учіться записувати свої думки та почуття.

 І. Роздобудько «Місяць у слоїку»

32-34

02.04.

 

 1.       

Буква ї. Звуко-буквений аналіз слів

26-27

02.04.

 

 1.       

Чітко вимовляйте звуки. Читайте правильно.

М. Герасименко «Мобільний телефон»

34-36

03.04.

 

 1.       

Знак м’якшення (ь). Буквосполучення йо. Звуко-буквений аналіз слів із знаком м’якшення. 

28-29

03.04.

 

 1.       

Барвисті слова у творі. М. Слабошпицький «Лелеча весна»

36-37

04.04.

 

 1.       

Перенос слів із буквою ь і буквосполученням ьо.

30-31

04.04.

 

 1.       

Гарний, радісний настрій твору. Визначайте настрій у творі. Є. Шморгун «Ла-та-та!»

Г. К. Андерсен «Ромашка» (казка)

38-40

06.04.

 

 1.       

Буква щ. Словниковий диктант

32-33

10.04.

 

 1.       

Звуки весни у творі. В. Чухліб «Джмелиний оркестр»

40-42

10.04.

 

 1.       

Буквосполучення дж, звук   [дж]. Звуко-буквений аналіз слів

34-37

11.04.

 

 1.       

Як треба читати. Л. Вороніна «Бурулька» (казка). Робота з дитячою книжкою. Оповідання для дітей Л. Ворониної

 

11.04.

 

 1.       

Буквосполучення дз, звук  [ дз ]. Розвиток мовлення. Пори року. Складання розповіді на основі випадку з життя 

38-39

13.04.

 

 1.       

Міркуйте,  чому так. Б. Грінченко «Ластівка»

43-44

16.04.

 

 1.       

Апостроф. Письмо під диктування

40-41

16.04.

 

 1.       

Читайте правильно. С.Махотін «Кошеня Гусєв»

45-46

17.04.

 

 1.       

Склад. Поділ слова на склади

42-43

17.04.

 

 1.       

Хто у творі подобається і чим. Н. Сняданко «Матвійкові іграшки»

46-48

18.04.

 

 1.       

Велика буква в іменах і прізвищах людей.

44-45

18.04.

 

 1.       

Слухайте, думайте. З. Мензатюк «Ярмарок»

48-51

20.04.

 

 1.       

Велика буква в назвах міст, сіл, річок

46-47

23.04.

 

 1.       

Читаючи керуйте своїм голосом. Т. Маршалова «Лісова кравчиня»

52-53

23.04.

 

 1.       

Слова – назви предметів

48-51

24.04.

 

 1.       

Учіться розповідати про себе. М. Павленко «Я – Оля Маляренко…»

53-54

24.04.

 

 1.       

Закріплення знань про слова – назви предметів

52-53

25.04.

 

 1.       

Робота з дитячою книжкою. Самостійне читання книжки, розповідь про зміст книжки. Книжка-казка. Українські народні казки

 

25.04.

 

 1.       

Слова – назви ознак предметів.  Розвиток мовлення . Явища природи. Складання розповіді на основі прослуханого тексту. Зміна кінцівки тексту

54-55

27.04.

 

 1.       

Який: добрий чи злий? А. Григорук «Волелюбний вітер»

57-59

30.04.

 

 1.       

Закріплення знань про слова – назви ознак предметів

56-57

30.04.

 

 1.       

І голосом, і рухами. З. Мензатюк «Як до жабок говорити»

60-62

02.05.

 

 1.       

Слова – назви дій предметів

58-59

02.05.

 

 1.       

Уважно слухайте текст, міркуйте, що буде далі. В.Запорожець «Кульбабка»

63-64

04.05.

 

 1.       

Закріплення знань про слова – назви дій предметів

60-61

07.05.

 

 1.       

Уважно слухайте, читайте, шукайте в тексті відповіді. І.Франко «Кролик і ведмідь» (казка)

65-67

07.05.

 

 1.       

Слова, протилежні за значенням

62-63

08.05.

 

 1.       

Читайте – думайте. А Григорук «Гра».  Робота з дитячою книжкою. Дитячі письменники. Н. Забіла «Ясоччина книжка»

68

08.05.

 

 1.       

Слова, близькі за значенням. Розвиток мовлення. Професії. Складання складних речень-доведень, міркувань, пояснень

64-65

11.05.

 

 1.       

Слова в тексті яскраві. В. Чухліб «Як Сонце сходить»

69-71

14.05.

 

 1.       

Слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням

66-69

14.05.

 

 1.       

Смішні пригоди. «Пригода з Дем’яном».

 (з польського гумору).

71-73

15.05.

 

 1.       

Речення. Вживання розділових знаків у кінці речення

70-71

15.05.

 

 1.       

На сонці тепло, біля матері добре. А.Костецький  «Все не так». Найважливіша думка. Л. Лапіна «Як півник співати навчився». Перевірка навички читання

 

16.05.

 

 1.       

Закріплення знань про речення. Списування і складання речень

71

16.05.

 

 1.       

Учіться висловлювати своє ставлення до описаного. М. Яснов «Жива природа»

78-81

18.05

 

 1.       

Складання і записування речень. Контрольне списування

 

21.05.

 

 1.       

Не лінуйтеся, говоріть зрозуміло. Г. Павлишина «Економія слів»

80-82

21.05.

 

 1.       

Текст. Зміст, заголовок тексту. Відповідність заголовка змістові тексту

72-73

22.05.

 

 1.       

Можна намалювати словом. Л. Денисенко «Історія про те, як Ліза вигадала Цюцю П. та пішла її розшукувати» . Підсумкова перевірка сформованості вміння читати

83-86

22.05.

 

 1.       

Закріплення знань про текст. Контрольне списування

 

23.05.

 

 1.       

 Навчайтеся розуміти переживання. В. Марсюк «Диктант». Підсумкова перевірка сформованості  вміння читати

 

23.05.

 

 1.       

Розвиток мовлення: Транспорт. Поведінка і спілкування  в транспорті. Культура  мовлення. Інсценізація діалогів

 

25.05.

 

 1.       

 Бібліотечний урок «Книжкова родина!» Поняття бібліотека,читальна зала,книжкова виставка.

 

29.05.

 

 1.       

Повторення вивченого про текст, речення, слово

 

29.05.

 

 1.       

Визначайте настрій вірша. О. Палійчук «Алло!». С. Гусак «Канікули». Г.Чубач «У селі в бабусі». Л. Гоян «Канікули»

89-91

30.05.

 

 1.       

Узагальнення і систематизація знань учнів.  Підсумок за рік.

 

30.05.

 

 1.       

Узагальнення і систематизація знань учнів.  Підсумок за рік.

 

31.05.

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
12 січня 2018
Переглядів
2511
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку