Немчина Д.Є. "Використання ІКТ на уроках трудового навчання" - для IX Міської виставки педагогічних технологій у 2019-2020 навчальному році

Про матеріал
Немчина Д.Є. Використання ІКТ на уроках трудового навчання - для IX Міської виставки педагогічних технологій у 2019-2020 навчальному році.
Перегляд файлу

1

 

Номінація «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів». Секція «Мистецтво та технології ».

Тема «Використання інформаційно- комунікаційних технологій на уроках трудового навчання»

Немчина Дар' я Євгеніївна

вчитель трудового навчання, спеціаліст вищої категорії

Запорізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 72 з поглибленим вивченням хімії та біології Запорізької міської ради Запорізької області

Директор - Усова Тетяна Миколаївна

Адреса - м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 21

Тел.:233-41-10

Email: school72@ukr.net   Сайт: http://72zp.ucoz.ru/

Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у обґрунтуванні доцільності використання ІКТ на уроках трудового навчання на прикладі власної педагогічної діяльності.

В умовах зміни змісту освіти  пріоритетну роль у навчально-виховному процесі відіграють інформаційно-комунікативні технології. Вони дозволяють  варіювати різні види діяльності, допомагають усвідомити та розвивати свої здібності, створити комунікативні ситуації, реалізувати  індивідуальний підхід й спонукають учнів до цікавої самостійної роботи. Комп'ютерні технології проникають в усі сфери діяльності людини. Це глобальний процес. За останні років кількість дітей, які користуються комп’ютером та телефоном в побуті, зросла в рази. Як відзначає більшість дослідників, ці тенденції будуть прискорюватися незалежно від шкільної освіти. Висновок: не можеш перемогти - очолюй!

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Даність - сучасний учень є активним членом інформаційного співтовариства, що передбачає зміни не тільки в соціумі, але і зміни особливостей сприйняття і перетворення інформації будь-якого рівня.

«Omnia mutantur et nos mutantur in illis» - все змінюється і ми змінюємося. «Немає більшої мудрості, ніж своєчасність» - Френсіс Бекон.Цей вислів передає  усвідомлення того, педагогічну майстерність пропорційно соціальним реаліям, які носять глобальний характер. З 2008 року я працювала над проблемою впливу провідної модальності  учня (аудіальноі, візуальної, кінестетичної)  на процес навчання . Це був цікавий  досвід, повчальний, дієвий, але з 2010 року я стала помічати, що для реалізації даної проблеми все більше вдаюся до ІКТ через ефективність широкого спектру можливостей отимизації навчального процесу.

Наприклад, більше не є дієвими педагогічні технології, які впливають на аудіальний канал сприймання лише промовою вчителя: розповіддю, описом, бесідою і т.д. На аудіальний канал сприймання сучасний педагог впливає не за допомогою звуку власної мови, а того, який зберігається на ІКТ - джерелах: аудіо - або відео майстер класу( наприклад МК, знятого самими учнями..), музичними файлами і т.д.

Але « Dies diem docet» - день вчить день, і було б нерозумно відмовлятися вчителю трудового навчання від традиційних методів навчання основ предмету, особливо в її практичної частини. Тому, можна стверджувати, що ІКТ не є революцією. Це еволюція процесу навчання, що виникли як реакція на зміни в інформаційному просторі соціуму і допомагають вчителю сприяти оптимізації навчального процесу.

Науково-теоретична база досвіду

 Питання, пов'язані з формуванням інформаційної компетентності в різних аспектах розглядалися в роботах Н. В. Гендиной, З. Д. Каракозова, М. П. Лапчика, В. Р. Семакіна, К. Е. Хеннер та ін.

З 2000 року створені концептуальні підходи і принципи розробки та функціонування інформаційно-комунікаційного середовища. Вони відображені в працях ряду психологів, дидактів і методистів. Місце і функції засобів ІКТ в освітньому середовищі розглянуті в роботах А. А. Кузнєцова, М. П. Лапчика, Н. В. Пака, И. В. Роберт, Е. С. Полат, Т. А. Сергєєвої, А. Ю. Уварова та ін, організація навчальної діяльності в роботі з засобами інформаційно-комунікаційних технологій-С. А. Бешенкова, В. Р. Захарової, Е. С. Полат, В. В. Роберт, Е. А. Ракитиной. A. JI. Семенова та ін,

Безумовно, зазначені вище роботи в цілому створили наукові та методичні основи інформатизації освітнього середовища. В основу досліджень покладена гіпотеза про те, що ІКТ необхідні як відповідь на зміни в світі інформації, можуть і повинні бути застосовні в школі, але ступінь їх впровадження в навчальний процес носить скоріше експериментальний характер, тому, безумовно, має і ризики негативного впливу на формування особистості учня. Нажаль, я не зустріла авторів, які займалися дослідженням проблеми застосування ІКТ на уроках трудового навчання. Тому, можу спиратися лише на практичні спостереження застосування ІКТ колегами та,  аналізуючи наші власні невдачі, успіхи і ризики.

Стисла анотація досвіду

21 століття - століття інформаційних технологій. Сьогодні не так важко добути інформацію. Головне - вірно донести її до учня. Можливо, це варто робити за допомогою ІКТ. Це теле - технології, інтернет - технології, навчальні програми, відео - уроки, слайд - шоу, програми контролю ЗУН, фото - фіксація(банк  ідей),відео - презентації і т. д.

Тому, виходячи з власного досвіду застосування ІКТ, можу виділити такі РЕАЛЬНІ варіанти застосування ІКТ у школі:

Вчителем:

  1. На етапі вивчення нового матеріалу

(презентації, відео МК(створені разом з учнями, авторські та, навіть, на незнайомій мові), мультимедійний банк ідей, проблемні відеозавдання):

-як спосіб донести наочну інформацію в яскравій, привабливій для учня формі,

-як спосіб вразити, зацікавити учня новими ідеями.

3.Гра(флеш, комбіновані з звуковими файлами,  такі, що створені на основі  оригінальних версій, що дозволяють закріпити матеріал або нестандартно почати урок.

4. Для контролю ступеня засвоєння знань, сформованості умінь, компетентностей ( тести, тренажери...)

5. Домашні завдання( це, в моїй практиці, в основному, різноманітні мультимедіадослідження, МК тощо).

Учнем:

У проектній діяльності:

1.Створення банку ідей,

відео опитування як приклад міні-маркетингового дослідження.

2. Презентация ідеї проекту.

3.В роботі над проектом:

-щодо  висвітлення  процес увиготовлення своєї роботи,

-розповідь про свої досягнення, труднощі, способи їх подолання.

-створення МК, відеозавданнь,руханок.

4.Презентація результатів проектної діяльності.

5. Для фіксації досягнень учня:

-створення альбому ідей з фото робіт і автора,

-відеокліп з фрагментів  проектної діяльності, презентації роботи,

-відео-, фото - репортаж.

-пост на сторінці своєї соцмережі.

Результативність впровадження досвіду

В перший рік опрацювання проблеми для визначення валідності використовуємих форм роботи над проблемою, класи, які я навчаю були поділені на 3 групи:

1. Контрольна– до якої застосовувався весь арсенал дидактичних інноваційних методів.

2. Лабільна – це паралельні контрольній групі класи, до яких застосовувалось комбінування інноваційних і ретроформ.

3.Фокусна – це група, що складається з учнів класів контрольної групи, що займались додатково в шкільному клубі «Місто майстрів».

Учні лабільної групи демонструють невисокий рівень креативності. Їх роботи не такі цікаві, в більшості наближені до шаблону. Ці учні демонструють середній рівень активності та зацікавлення предметом в цілому, практично не приймають участь в міських конкурсах, але є активними учасниками шкільних виставок, особливо конкурсів на кращу валентинку, листівку до Дня Знань, Дня вчителя, Новорічний сувенір, подарунок на 8 березня, на святі Весни.

Учні контрольної i фокусної групи є переможцями шкільних конкурсів декоративно-прикладного мистецтва

- активними учасниками міських виставок та конкурсів:

 -переможцями міських конкурсів:

           -переможцями олімпіад з трудового навчання:

- учасниками та переможцями обласних конкурсів.

Сьогодні мої учні

-вміють знайти інформацію, створити банк ідей, презентувати ідею проекту та результати проектної діяльності, проводити міні-маркетингові дослідження,

-прагнуть, експериментують, створюючи власні МК.

В планах – створення банку відео - фізкультхвилинок,  тренажерів, МК з різних навчальних тем.

Репрезентація досвіду

Поширення досвіду через роботу у  шкільному та районному методичному об’єднанні вчителів  технологій, публікація в інтернет виданнях. 

Посилання на матеріал  

 

https://naurok.com.ua/urok-osnovi-bioniki-v-proektuvanni-136407.html  Урок»Основи біоніки в проектуванні»

https://naurok.com.ua/urok-vidomosti-pro-tkaninu-136409.html  -урок матеріалознавства «Відомості про тканину»

https://naurok.com.ua/prezentaciya-yaskraviy-pochatok-uroku-136405.html -презентація «Яскравий початок уроку»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Використання інформаційно - комунікаційних технологій     на уроках трудового навчання»

       

 

 

                           з досвіду роботи вчителя трудового навчання

                           та курсу «Технології»

                           закладу загальної середньої освіти

                           № 72 м.Запоріжжя                

                           Немчиної Дар’ї Євгеніївни

 

        

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя

2019

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП …………………………………………………………………………...7

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ

НА  УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ…………………………………….9

1.1. Наукове обґрунтування застосування ІКТ………………………………..9

1.2. Особливості використання ІКТ в освітньому процесі на уроках трудового навчання…………………………… …………………………………………….11

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ  ІКТ НА

УРОКАХ   ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ... ……………………………..............14

2.1. Ілюстрації до теорії. Приклади з власної практики………………………14

2.2. Переваги та  недоліки  використання ІКТ………………………………....23

ВИСНОВКИ ..…………………………………………………………………....24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………….........25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                 

 ВСТУП

Проблема

«Вплив ІКТ на оптимізацію учбового процесу»

Мета даної роботи - показати вплив ІКТ на оптимізацію навчального процесу на уроках трудового навчання на прикладі аналізу власного досвіду

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути особливості використання ІКТ та Інтернет-ресурсів на уроці трудового навчання,

- проаналізувати результати використання ІКТ:

- на всіх етапах навчання: при поясненні нового матеріалу, закріпленні, практичної частини, контролі знань, умінь і навичок.

- в самостійній пошуковій, творчій і проектній роботи учнів,

- виявити "плюси" і "мінуси" використання ІКТ та Інтернет - ресурсів на уроці трудового навчання.

    Актуальність ідеї

«Omnia mutantur et nos mutantur in illis» - все: змінюється і ми  змінюємся.

Це латинський вислів передає ідею цінності своєчасності

Сучасне інформаційне суспільство  має такі особливості:

·  обсяг знань, що породжується у світі, подвоюється кожні два-три роки;

·  щодня у світі публікується 7000 наукових і технічних статей;

·   учні під час навчання в середній школі одержують більше інформації, ніж їхні бабусі й дідусі за все життя;

  «Нема більшої мудрості, ніж  своєчасність»- Френсіс Бекон.

  Це приклад  усвідомлення того, що педагогічна майстерність співмірна соціальним реаліям, які носять глобальний характер.

Наразі сучасний учень  є активною частиною інформаційної спільноти, що передбачає зміни не тільки в соціумі, але й зміни особливості сприяття та перетворення інформації будь-якого рівня.

Наприклад, більше не являються дієвими педагогічні технології, які впливають на аудіальний канал сприйняття тільки мовою вчителя: за допомогою розповіді, переказу подій, бесіди  і т.д. На аудіальний канал сприйняття сучасний педагог впливає не тільки за допомогою звуку власної мови, а й  ІКТ- засобами- аудіо, відео майстер клас(наприклад майстер-клас знавця бісероплетіння або майстер- класу, створеного самими учнями), музикальними файлами і т.д.

Нові інформаційні технології - це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми та методи навчання, новий підхід до процесу навчання та виховання.

   «Dies diem docet» - день вчить день. Було б нерозумно  учителю трудового навчання відмовлятись від традиційних методов навчання основам предмету, особливо в практичній її частині. На практиці ІКТ прагнуть такої ж мети - по можливості цікаво, наочно і доступно показати учням красу і значущість праці, захопити  процесом створення виробу.

   Тому, можна ствержувати, що ІКТ не є революцією. Це еволюція процесу навчання,яка виникла як реакція на зміни в інформаційному просторі соціуму  і допомагають вчителю сприяти оптимізації навчального процесу.

Об’єктом  є інформаційно- комунікаційні технології (ІКТ),теоретичний і практичний аспект використання ІКТ на уроках трудового навчання.

Предмет-місце,характер та особливості застосування ІКТ в навчальному процесі на уроках трудового навчання.

Методи дослідження-спостереження, порівняння,аналіз і синтез, узагальнення.

Для вирішення: поставлених в дослідженні завдань використовувалися наступні методи педагогічного дослідження:

Методи теоретичного дослідження: науково-методичний аналіз науково-технічної, нормативної, методичної та психолого-педагогічної літератури з питань: інформатизація освіти; проектування перетворень в освітніх установах в умовах інформатизації суспільства; передовий педагогічний досвід в області реалізації компетентністного підходу в освіті; зміст навчально-програмної документації освіти.

Методи емпіричного дослідження: спостереження за ходом навчального процесу, діяльністю учнів,бесіда з колегами, членами педагогічної спільноти міста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА  УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

 

1.1.Наукове обґрунтування застосування ІКТ

Питання, що пов’язані з формуванням інформаційної компетентності в різних аспектах розглядались в працях Н. І. Гендиної, С. Д. Каракозова, М. П. Лапчика, І. Г. Семакіна, Е. К. Хеннера та др.

С 2000 року в основному створені концептуальні підходи і принципи розробки і функціювання інформаційно-комунікаційного середовища. Вони висвітлені в працях ряду психологів, дидактів та методистів. Місце і функції  засобів ІКТ в оосвітньому середовищі розглянуті в працях А. А. Кузнецова, М. П. Лапчика, Н. І. Пака, 1. В. Роберт, Е. С. Полат, Т. А. Сергеевої, А. Ю. Уварова і др., організація учбовоїіяльності при роботі з засобами інформаційно-комунікаційних технологій -С. А. Бешенкова, І. Г. Захаровой, Е. С. Полат, І. В. Роберт, обгрунтування можливостей інформаційно-комунікаційних технологій в підвищенні якості навчання – в працях Е. А. Ракітіной. A. JI. Семенова і др.

 

 «Теорія і методика інформатизації освіти (психолого-педагогічний та  технологічний аспекти)» (Роберт І.В.) [6, С.400].

 

Представлені основні напрями наукових дослідженнь в області інформатизації, теоретичні підходи до їх реалізації, методичні рішення підготовки спеціалістів по використанню інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в професійній діяльності, теоретико-методичні обґрунтування  і технологічне рішення оцінки якості педагогічної продукції, що функціонує на базі ІКТ.

 Значну увагу приділено змінам в інформаційній взаємодії між тим, хто навчає і тим, хто навчається та інтерактивним засобом навчання, що функцінують на базі ІКТ; методології формування і функціювання інформаційно-комунікаційного предметного середовища; застосуванню різних видів учбової діяльності на базі технології мультимедіа, телекомуникації і, в перспективі, науково-методичних підходів до запобіганню можливихх негативних наслідків застосування ІКТ.

Виділено наступні методичні цілі використання програмних засобів навчального призначення :

-індивідуалізувати і диференціювати процес навчання;

-здійснювати контроль з діагностикою помилок і зворотнім зв'язком;

-здійснювати самоконтроль і самокорекції навчальної діяльності; .

-вивільнити навчальний час за рахунок виконання комп'ютером трудомістких рутинних обчислювальних робіт; .

-візуалізувати навчальну інформацію;

-моделювати та імітувати, процеси або явища, що вивчаються, проводити лабораторні роботи в умовах імітації на комп'ютері реального досліду або експерименту;

-формувати вміння приймати оптимальне рішення в різних ситуаціях;

-розвивати певний вид мислення (наприклад, наочно-образне, теоретичне);

-посилити мотивацію навчання (наприклад, за рахунок образотворчих засобів програми або вкраплення ігрових ситуацій);

-формувати культуру пізнавальної діяльності та інше.

 

Сучасні технічні засоби навчання та інформаційні технології в системі гуманітаризації  освіти, методологія застосування(Алашкевич Ю.Д.) [5, С.6].

В праці розглянуті  питання використання сучасних технічних засобів навчання,  інформаційних технологій з метою підвищення ефективності здійснення гуманітаризації освіти.

 

Білоконна Н.І.. виділяє наступні етапи підготовки уроку з використанням ІКТ[1,С.13]:

Концептуальний - аргументується необхідність використання засобів ІКТ: дефіцит джерел навчального матеріалу; можливість подання в мультимедійній формі унікальних інформаційних матеріалів (картин, рукописів, відеофрагментів); візуалізація досліджуваних явищ, процесів і взаємозв'язків між об'єктами; необхідність об'єктивного оцінювання в більш короткі терміни і т. п. Формулювання навчальних цілей з орієнтацією на досягнення результатів (формування, закріплення, узагальнення знань, контроль засвоєння тощо); Вибір типу освітніх електронних ресурсів.

Технологічний - вибір методики проведення занять і проектування основних видів діяльності вчителя й учнів; вибір способу взаємодії вчителя і учня.

Операційний - здійснюється поетапне планування уроку, підготовка навчальних матеріалів. Для кожного етапу визначаються: формулювання мети з орієнтацією на конкретний результат; тривалість етапу; форма організації діяльності учнів із засобами ІКТ; функції викладача та основні види його діяльності на даному етапі; форма проміжного контролю.

Педагогічна реалізація - роль вчителя на уроці із використанням ІКТ змінюється, вчитель тепер не тільки джерело знань, але і менеджер процесу навчання, головними завданнями педагога стають: управління пізнавальною діяльністю учня.

Основними типами уроків, на думку автора, що використовуються в процесі навчання з інформаційною підтримкою, є:

•комбінований урок;

•урок - контроль та корекції;

•урок вдосконалення знань та вмінь.

 

Безумовно, вказані вище праці в цілому створили научні та методичні основи інформатизації освітнього середовища.

В основу всіх досліджень покледена гіпотеза про те, що ІКТ необхідні як відповідь на зміни в світі інформації, можуть і повинні бути в школі, але ступінь їх впровадження в навчальний процес носить скоріше експериментальний характер, т.я., безумовно, має і риски негативного впливу на формування особистості учня. Але те ЯК застосовувати ІКТ на уроках вирішує і обирає кожний учитель, пробуючи, помиляючись (але  хто не помиляється, тільки тох, кто не діє) і радіючи успіхам: своїм професійним успіхам і успіхам учнів.

На жаль, я не зустріла авторів, які б займались дослідженням проблеми застосування ІКТ на уроках трудового навчання.Тому, можу опиратись лише на практичні спостереження застосування ІКТ  колегами України, мною, аналізуючи наші власні невдачі, успіхи і ризики.

 

1.2.Особливості використання ІКТ в освітньому процесі на уроках трудового навчання

 

21сторіччя- час інформаційних технологій. Сьогодні не так важко добути  інформацію. Головное – вірно  донести ії  до ученика.

Ми  по- різному, в силу багатьох культурних, індивидуальних, особистих, релігіозних, психологічних причин сприймаєм  те, що бачим, чуємо, читаємо

Під інформаційною технологією розуміють процес сбору, обробки та передачі даних (первичної інформації) для отримання інформації нової якості (інформаційного продукту).

Будь-яка педагогічна технологія – інформаційна, бо основу процесу навчання складає отримання та перетворення інформаціїільш вдалим терміном для технології навчання, що використовують компютер, є компютерная технологія. Значною перевагою ПК у порівнянні з іншими технічними засобами навчання є можливість індивідуального навчання.

Комп’ютерні (нові інформаційні) технології навчання- це процес підготовки та  передачі інформації тому, кого навчають, засобом впровадження якого є комп’ютер.

Це теле- технології, інтернет- технології, навчальні програми, відео- уроки, слайд- шоу, програми контролю, фотофіксація( Журнал ідей, ЖЖ…),відео, презентації і т. д.

Майстерня школи, де я працюю вчителем трудового навчання оснащена проектором, нетбуком. Тому, виходячи із власного досвіду застосування ІКТ, можу виделити такі

РЕАЛЬНІ варіанти застосування ІКТ в школі:

Вчителем:

1. Для пошуку потрібної інформації.

2. Слайд- шоу, презентації, відео майстер клас:

  • як спосіб донести наочну  інформацію в яскравій, привабливій для учня формі,
  •  як спосіб захопити увагу, зацікавити учня новими ідеями..

3.Ігри, що дозволяють закріпити матеріал або нестандартно почати урок. (наприклад, гра «Модельєр» допоможе набути навички дизайну одягу,гра «Поле Чудес» або  «Своя гра»  сприяє закріпленню або повторенню термінів та основних понятть уроку тощо).

4. Для контролю ступеню засвоєння знаний, сформованості уміннь, компетентностей( тести, тренажери…)

Учнем:

В проектній діяльності:

1.Слайд- шоу, презентації, видео МК:

-про технологію виготовлення,

озповідь про процес виготовлення власної роботи,

озповідь про свої досягнення, затрудння, способах іх подолання,

-демонстрація прикладів готових робіт,

-проекти - дослідження.

-авторскі проекти або вироби,

іжпредметні проекти (наприклад, тема дизайну інтей’єру може бути розлянута інтегровано на уроці трудового навчання та іноземної мови, як батьківщини стилю. Рухома іграшка може бути зроблена, як комаха, квітка, що співзвучно з ботанікой, біологією. Історія костюма може розглядатись вкупі з вивченням розділу навчального предмету «Історія»).

2. Для фіксації досягнень учня:

творення альбому ідей із фото робіт  автору,

ідеокліп із фрагментів уроку, реалізації задач проекту, презентації роботи…,

ідео-, фото - репортаж.

3. Як реклама досягненнь учня:

-в соціальних мережях школяра.

 Наприклад, розмістивши фото роботи  на своїй сторінці в соцмережі для оцінки

-на форумах,

 -на тематичних сайтах. Наприклад, розмістивши фото своеї роботи на сайті «Країна майстрів» тощо.

Сьогодні мої учні

-вміють знайти інформацію, створити банк ідей, презентувати ідею проекту та результати проектної діяльності, проводити міні-маркетингові дослідження,

-прагнуть, експериментують, створюючи власні МК.

В планах – створення відео - фізкультхвилинок,  тренажерів, МК з різних навчальних тем.

 

             «Плюси і мінуси Ікт на уроках трудового навчання»

"Плюси"

Використання ІКТ дозволяє:

• орієнтуватися на сучасні цілі навчання,

• підвищити мотивацію учнів до навчання,

• враховувати міжкультурний аспект (наприклад, ми можемо користуватися МК авторів, які є громадянами інших країн),

• сприяти розвитку самоорганізації та самостійності школярів,

• підвищити якість наочності,

• роблять процес роботи над реалізацією завдань проекту індивідуально спрямованих, захоплюючим, цікавим для школяра.

«Мінуси» використання ІКТ та Інтернет - ресурсів

• недостатня ступінь обладнання школи,

• ризик використання ІКТ психологічної природи , особливо, інтернету.

Таким чином, переваги комп'ютерного навчання є, але не можна і зловживати комп'ютеризацією. Необхідні критерії корисності застосування комп'ютерів на уроці для кожної вікової групи учнів по темах, критерії оцінювання навчальних програмних засобів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ НА

УРОКАХ   ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

 

2.1.Ілюстрації до теорії. Приклади з власної практики.

 

Яскравим  початком уроку можуть стати  моменти гри, квесту тощо(рис.2.1)   

                 Рисунок8.png

                 Рисунок 2.1 «Яскравий початок уроку»

Цікавим початком уроку може стати інтерактивна гра, яка допоможе учням  дізнатись тему уроку або об’єкт вивченя (рис.2.2 ).

                 Рисунок9.png

                  Рисунок 2.2 «Інтерактивна гра»

Наприклад, «Дошка,що говорить», «Своя гра», «Пазли». Застосування інтерактивних технологій (флеш -презентації, презентації Power Point, дозволяють за допомогою тригерів  відтворити реальну гру в  звукових файлов звичному форматі.

      Гра-подорож - це яскрава, емоційна, ігрова форма роботи. Вона має свої відмінні риси:

 -наявність карти гри-подорожі;

 -в карті гри-подорожі відзначаються всі зупинки (станції), на яких має бути побувати учасникам подорожі;

 -визначається транспорт, на якому будуть подорожувати діти

(літак, ракета, велосипед, машина і т. д.);

 -переміщення зі станції на станцію може супроводжуватися музичними заставками, ігровими конкурсами, віршами і т.д .;

 -в подорож в обов'язковому порядку включаються елементи рольової гри (розподіл ролей, форма або її окремі елементи) (рис.2.3.)  

                Рисунок7.png             Рисунок7.png                                                                                            

                Рисунок 2.3 «Конструкційні матеріали»

Такі ігри цікаві, якщо персонажі, герої говорять з дітьми, чого вчитель може досягти за допомогою посилань на звуковий файл.

 

Безумовно, ІКТ технології дозволяють учням створювати дуже цікаві, змістовні, емоційно забарвлені( бо це і ліричні, і драматичні та й з гумором) проекти дослідження теми уроку або презентації ідеї або презентаціїї результатів проектної діяльності. Це,наприклад, проекти «Найпростіші шви: Великобританія та Україна», «В’язаний світ», «Французька пекарня», «Англійський сніданок», «Стилі дизайну», «Історія одягу» - це цикл презентацій від античності до модерну,«Біоніка та ботаніка», «Біоніка та відкриття», «Біоніка та зоологія»(рис. 2.4)

 

              Рисунок6.png

              Рисунок 2.4. «Проект «Біоніка та зоологія»

 

Цікавим досвідом для мене як вчителя та ефективним для учнів стало використання інтерактивних тестів, тренажерів «Машинні шви», «ВТО виробу», «Хрест-вид вишивального шва», які яскраво, наочно та швидко дозволяють перевірити ступінь засвоєння знань та набуття практичних навичок учнями.

Для фіксації навчальних досягнень учнів та й просто, як кажуть на довгу память доцільно використовувати такій спосіб оформлення як відеоролик або слайд –шоу. Особливо цікаво передивитись в старших класах збірку таких відео за декілька років- з 5 по 9 клас.

 Відеоролик - це найулюбленіший інструмент учнів на етапі створення рекламних або презентативних проектів таких як «Збережи електроенергію», «Що може людина», «Альтернативні джерела електроенергії в моему місті».

На прикладі уроку матеріалознавства  можна побачити в дії ефективність застосування ІКТ для такої шкільної дисципліни, як трудове навчання.

Слід пояснити, що матеріалознавство - складна для вивчення тема тому, що за одне заняття потрібно ознайомитись з багатьма  поняттями( волокно, будова нитки, тканини, шляхи виготовлення текстильних матеріалів, навчитись визначати лицевий та зворотній бік, піткання). Ускладнює цей процес також той чинник, що зараз складно практично та наочно побачити як виготовляється тканина,нитка на фабриці[3, С.45]..

Але це можливо завдяки відео ВВС «Як виготовляється нитка, тканина». Відео майстер класи, що зняли та змонтували  учні старших класів завдяки прийому «рівний рівному» дозволяють надати учням великий обсяг інформації  в доступній для них формі.

Тема:Відомості про тканину.5 клас.

Мета: навчальна: систематизувати і доповнити знання, отримані учнями в початкових класах про тканини і їх виготовленні;

ознайомити учнів з процесом утворення волокон і тканин, способами визначення основи, пругу, лицьової та зворотньої сторони тканини, формувати уявлення про тканину як про дві системи переплетення ниток, закріпити вміння визначати полотняне переплетення тканин, основу, пруг, лицьову і виворітну сторони тканини.

виховна: виховувати вміння цінувати інтелектуальну і технологічну працю багатьох поколінь майстрів ткацтва;

розвиваюча: забезпечити розвиток у школярів вміння виділяти вузлові етапи своєї або чужої діяльності; прищеплювати якості акуратності і зібраності при виконанні практичної роботи;

Тип уроку: урок фронтального та індивідуального засвоєння нового матеріалу.

Об'єкт праці: лабораторно - практична робота: «Визначення полотняного переплетення, основи, пругу, лицьової та зворотньої сторони тканини».

Устаткування: презентація: «Що таке волокно», відео майстер-клас «Визначення полотняного переплетення, основи, пругу, лицьової та зворотньої сторони тканини»; наочні посібники колекцій тканин, макет полотняного переплетення, ножиці, лупа; проектор, комп'ютер.

Обсяг роботи: вивчити способи визначення лицьової та зворотньої сторін тканини, основи і пругу, переплетення. Визначити полотняне переплетення тканини, основу і пруг, лицьову і виворітну сторону тканини.

Міжпредметні зв'язки: історія, народознавство,мистецтво.

 

Хід уроку:

 

 І. Організація учнів:

Привітання.

Перевірка явки учнів, підготовки до уроку.

Організація робочого місця.

Інструктаж по ПТБ.

1.Мотівація, формулювання мети уроку (спільно з учнями).

 

 ІІ. Актуалізація опорних знань.

Презентація «Що таке волокно»

1-3 слайди дозволять актуалізувати знання учнів про будову органічних об'єктів і наблизити до засвоєння поняття ВОЛОКНО, текстильних волокон (рис.2.5)

                      Рисунок5.png

                Рисунок 2.5. «Перші слайди презентації «Що таке волокно»

Наступні слайди допомагають поглянути на звичні об'єкти уваги по-новому, тим самим учні в ігровій формі наближаються до засвоєння знань про структуру тканини, нитки, як утворення з текстильних волокон (рис.2.6.).

              

                Рисунок 2.6 «Слайди презентації «Що таке волокно»

 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу(рис.2.7.)

               Рисунок3.png

                Рисунок 2.7. «Слайди презентації»

Демонстрація відео ВВС «ЯК це зроблено. Пряжа» [8, С.345].

 "Як це зроблено. ТКАНИНИ » [9, С.345].

ІV. Закріплення матеріалу, що вивчається

 Звернення з проханням прокоментувати 3Д модель утворення тканини - розкрити суть технологічного процесу утворення тканини.

Учитель коригує роздуми учнів за допомогою запитань про те як розташовані і натягнуті поперечні і поздовжні нитки, як вони сплітаються, як називається верстат, процес виготовлення тканини і т.д.

Рефлексія основних понять уроку:

мене здивувало ...мене зацікавило ...мені захотілось…я відчув, що ...

мені, напевно, важко було б ...в моєму місті можна було б створити ...

V. Практична частина

Вступний інструктаж.

Ознайомлення з об'ємом роботи, критеріями оцінювання, правилами техніки безпеки, організації робочого місця.

У практичній частина уроку через складність і насиченістю завдань доцільно застосування методу кооперативного навчання - груповий пазл, прийом «рівний рівному» (на етапі перегляду відео МК, знятого ровесниками-учнями 5-а класу гімназії м Торез) і робота в малих групах ротаційного характеру.

Учням пропонується розділитися на групи (можна виконати в ігровій формі-запропонувати вибрати картки з зображенням технологічних процесів або матеріалів).

E:\5.альбом идей\Картинки работы\_.jpgE:\5.альбом идей\Картинки работы\vjazka017.gif

 

Учні кожної групи знайомляться з відео МК, які приготували для них однолітки- учні 5-а класу гімназії:

- Визначення лицьової та зворотньої сторони тканини,

- Визначення основи і пругу,

- Визначення полотняного переплетення.

Потім виконують практичну роботу відповідно до теми МК і презентують результати іншим групам.

Лабораторно - практична робота № 1 «Визначення лицьової та зворотньої сторони тканин»

Лабораторно - практична робота № 2 «Визначення основи і пругу»

Лабораторно - практична робота № 3 «Визначення полотняного переплтіння»

Звіт у формі оціночного листа - пазлу, який передбачає наявність:

- виконаної лабораторно-практичної роботи в зошиті (індивідуально кожним учнем);

-проектні варіанти групового демонстраційного пазлу.

-пазла контольних питань для засвоєння досліджуваної теми іншими групами;

-позитивних відповідей на контрольні питання інших груп.

Також оцінюється виконання ПТБ, активність і креативність усіх членів групи.

2. Поточний інструктаж.

 Самостійна робота учнів. Самоконтроль, взаємоконтроль. Цільові обходи. Консультування.

3. Заключний інструктаж.

Припинення роботи.

Підсумкова рефлексія: я визначив ... для цього знадобилося ... пишаюся, що у мене вийшло..мені не вдалося ... в майбутньому я планую ...

Оцінювання. Аналіз помилок. Прибирання робочих місць.

Д.З .: оформити Альбом-пам'ятку зразків лицьової та зворотньої сторін тканини (група №1), полотняного переплетення (група №3), основи і пруга (група №2).

 

 

 

 

2.2.Переваги та  недоліки ІКТ на уроках трудового навчання

Переваги

 Використання ІКТ дозволяє:

 покращити ефективність та якість освіти,

 • орієнтуватись на сучасну мету освіти,

 • підвищити  мотивацію учнів до освіти,

 враховувати міжкультурний аспект (наприклад, ми можемо користуватись МК авторів, що є громадянами інших країн),

 зробити заняття змістовними та емоційними,

• реалізувати індивидуальний підхід,

 • сприяти розвитку самоорганізованності та самостійності школярів,

 • підвищити якість наочності,

 полегшити труд вчителя в пошуковій діяльності та демонстрації матеріалів.

 Використання ІКТв педагогічній діяльності дає можливість вчителю

 викладати матеріал більш  наочно, доступно, за меньшу кількість часу, з більшим розумінням з боку учня,

 • находити основні та додаткові матеріали для уроків або курсу,

 економити час для практики,

 • організовувати індивидуальну, групову і фронтальну роботу з класом, спростити контролювання навчальної діяльності учнів,

 • зацікавити учнів, підвищити їх мотивацію, включити в творчу діяльність навчання, збільшити швидкість засвоєння та надійність знаннь.

 Електронні учбові засоби дозволяют учням:

 • розвивати системне мислення, вчиться аналізувати, співставляти та  узагальнувати факти,

 • самостійно вивчати, закріплювати та повторювати матеріал,

набути навичи роботи з компютером,

 роблять процес роботи над реалізацією задач проекту індивідуально спрямованимм, захоплюючим, цікавим для школяра.

Недоліки  використання ІКТ та інтернет - ресурсів

• недостатня ступінь обладнання школи,

 • недостатня якість ЦОР,

 деякі учні не мають навичок роботи з компютером і інтернетом,

 деякі вчителі не мають навичок роботи з компютером і інтернетом,

 деякі  учні мают доступ до інтернету тільки в школі,

 деякі вчителі мают доступ до інтернету тільки в школі.

• ризики використання ІКТ, особливо  інтернету, психологічної природи.

 Таким чином, перевагу компютерного навчання багато, але не треба зловживати компютеризацією. Необхідні критерії корисності застосування компютерів на уроці для кожної  вікової групи учнів по темам, критерії оцінки учбових програмних засобів.

 Що стосується критеріїв корисності конкретної технології в освіті, гадаю, їх можливо сформулювати наступним чином: та чи інакша навчальна компютерна технологія доцільна, якщо вона дозволяє отримувати такі результати навчання, які неможливо отримувати без застосування цієї технології.

 

ВИСНОВКИ

 

В умовах змін змісту освіти пріоритетну роль в навчально-виховному процесі відіграють інформаційно-комунікаційні технології. Використання інформаційно-комунікаційні технології розкриває  величезні можливості  комп’ютеру як засобу навчання. Компютерні навчаючі програми  мають багато переваг перед традиційними методами навчання.

 Вони дозволяють тренувати різноманітні види  діяльності і поєднувати їх в різних комбінаціях, допомагають зрозуміти, сформувати свої здібності, створювати комунікативні ситуації, автоматизувати практичні дії, а також забезпечують можливість впливу на ведучу репрезентативну систему, реалізацію індивидуального підходу та інтенсифікацію самостійної  роботи учнів.

 Сучасність висуває також все більш високі вимоги до освіти, практичного володіння, знань  та вміннь, здобутими на уроці трудового навчання в побуті та професійний сфері. Об’єми інформації ростуть, і часто звичні рутині засоби її передачі, зберігання та обробки є  неефективними. Використання інформаційних технологій розкриває великі можливості ІКТ як засобів навчання.

Варто відмітити, що використання мультимедійних технологій не може забезпечити суттєвого педагогічного ефекту без вчителя, оскільки ці технології тільки способи навчання. Компютер в учбовом процесі не механічний педагог, не заступник або аналог викладача, а засіб, що посилює і урізноманітнює  можливості його освітньої діяльності.

Компютерні технології проникають у всі сфері діяльності людини. Це ГЛОБАЛЬНИЙ процес.

За останні роки  кількість дітей, що уміють  користуватись компютером, збільшилась. Як гадають більшість дослідників, ці тенденції будуть прискорюватись незалежно від шкільної освіти.

Висновок: не можешь  перемогти - очолюй!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Білоконна Н.І., Білоконний С.П. До проблеми використання інформаційних технологій у навчальному процесі / ІІ Славянские педагогические чтения: Тез. докл. Междунар. конф., 16-18 окт. 2003 г. – Тирасполь, 2003. – С. 49-53. – На тит. арк. помилк. 2002.

 2.Бойчук В.,Гуревич Р. Упровадження нових інформаційних технологій у процес вивчення різьблення деревини /Труд. підготов. в закл. освіти. – 2004.-№1. – С. 30-34. – Бібліогр.: 8 назв.

3..Ващук О.В. Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі учнів 5-7 класів / Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2003. – Вип. 25. – С. 98-103.

4. Замліла Н.С. Мультимедійні проекти – одна з форм роботи з обдарованою молоддю в школі / Обдар. дитина. – 2004. - №9. – С. 32-35.

5.Роль комп’ютерно-інформаційних і комунікаційні технології у навчальному процесі середньої та вищої школи: [Матеріали міжнар. наук. конф., м. Косів Івано-Франківської обл.] //Освіта. – 2003. – 23-30 лип. (№34). – С. 1-7.

6. Роберт І.В Теорія і методика інформатизації освіти (психолого-педагогічний та  технологічний аспекти.М.: ЛітРес,2014.400 с. URL

7. ЯК це зроблено. Пряжа. URL https://www.youtube.com/watch?v=UhuE8_McOuA (дата звернення 17.02.2019)

8. Як це зроблено. ТКАНИНИ. URL https://www.youtube.com/watch?v=JyleNVpN6Vs(дата звернення 17.02.2019)

9. Як це зроблено. ТКАНИНИ. URL https://www.youtube.com/watch?v=K2jLhXuz5jY(дата звернення 17.02.2019)

10.Цідило І. Роль комп’ютерних технологій у формуванні навичок конструювання виробів на уроках трудового навчання / Труд. підготов. в закл. освіти. – 2004. - №3. – С.37-39. – Бібліогр.:7 назв.

11. Яшин Н.В. Комп ютер в школі /Шк. и пр.-во. – 2003. - №1. – С.52-53.

 

 

docx
Додано
22 грудня 2019
Переглядів
138
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку