"Охорона рослинного і тваринного світу"

Про матеріал
Мета уроку: розширити знання учнів про охорону рослин і тварин, заходи держави щодо їхнього збереження; розвивати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; розвивати внутрішню мотивацію поведінки;виховувати дбайливе ставлення до рослинного і тваринного світу, допомагати їм, захищати від знищення; виховувати екологічну грамотність учнів.
Перегляд файлу

Природознавство. 3 клас.

    Тема. Охорона рослинного і тваринного світу

    Мета: розширити знання учнів про охорону рослин і тварин, заходи держави щодо їхнього збереження;

розвивати вміння спостерігати, аналізувати, робити висновки; розвивати внутрішню мотивацію поведінки;

виховувати дбайливе ставлення до рослинного і тваринного світу, допомагати їм, захищати від знищення; виховувати екологічну грамотність учнів.

    Обладнання: енциклопедії про рослинний і тваринний світ, таблиці, Книга «Червона книга України», ілюстрації, малюнки дітей.

Х і д    у р о к у

І. Організація класу

В ч и т е л ь.         Сядьте, діти, всі рівненько,

                                Усміхніться всі гарненько,

                                Настрій на урок взяли,

                                Працювати почали.

    ІІ.   Хвилинка спостережень

В ч и т е л ь.     – Який сьогодні день тижня?

                            – Яке число?

 • Який місяць?
 • Яка пора року відповідає цьому місяцю?
 • Яка температура повітря?
 • Які зміни відбулися в рослинному світі?

 

ІІІ.   Актуалізація опорних знань

 1. Фронтальне опитування
  • Що ми називаємо рослинами?
  • На які групи розподіляються рослини?
  • Кого ми називаємо тваринами? 
  • Де живуть тварини?
  • Чим відрізняються рослини від тварин?

                          – Які особливі ознаки у тварин, яких не мають інші живі організми?

                                        (Тварини переміщуються).

 • Як?

 

                                  

 

 

                       В и с н о в о к. За цими ознаками тварини відрізняються від рослин.

 

Цікаво знати, що: на Землі відомо близько двох мільйонів видів тварин, а в Україні живе більше пятдесяти тисяч видів.

 

  – На які групи розподіляються тварини?

 

 

                                     Т в а р и н и

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Мандрівка в царство рослин і тварин. Робота в групах.

І група «Що ми знаємо про рослин».

 • Що потрібно рослинам для росту?
 • Які ви знаєте дворічні рослини?
 • Яких рослин насіння поширюється вітром?
 • Які ви знаєте хвойні рослини?

Цікаво знати, що: Кожна шишка містить близько сотні насінин.

                                Звичайна ялина живе три-чотири сотні років.

                                  Хвоя багатьох дерев багата на вітамін С.

У хвойних лісах завжди тепліше, ніж за їх межами – густі щільні крони дерев утримують тепло і вологу.

ІІ група «Що ми знаємо про комах і риб, земноводних?»

              – Яка найчисельніша група тварин?

              – Яка істотна ознака комах?

 • Яких комах ви знаєте?
 • Яка істотна ознака риб? Де вони живуть? Наведіть приклади.

Ц і к а в о: найбільшою рибою, яка живе в прісних водоймах України, вважається сом. У 2 роки сом досягає довжини 59-60см, а у 25 років його вага досягає до 110кг і має довжину тіла понад 3м. Шкіру сома колись використовували замість скла.

 • Яка істотна ознака земноводних? (Їхнє тіло вкрито м’якою вологою шкірою. Частину свого життя проводять на суші, а частину у воді).

Ц і к а в о: на території України живуть такі земноводні: ропуха, жаба озерна, жаба травяна, жаба ставкова, тритон. Прудка жаба може стрибати до 2м у довжину і близько метра у висоту.

ІІІ група «Що ми знаємо про тварин, які живуть на суші?»

 • Як називають тварин, що плазують посуші?
 • Чим вкрите тіло плазунів??
 • Які тварини відносяться до цієї групи? (Черепахи, ящірки, змії, крокодили).
 • Яка істотна ознака птахів?

Ц і к а в о: чи відомо вам, що найвищий птах в Україні – сірий журавель. Зріст його сягає 1м 20см.

 • За якими ознаками звірі відрізняються від інших груп тварин? (Тіло вкрите шерстю і вигодовують малят молоком).
 • На які дві групи поділяють звірів? (Дикі і свійські). Наведіть приклади.
 • На які групи поділяють тварин за способом живлення?

 

                                         Т в а р и н и  

 

                   

   Рослиноїдні               Хижі                        Всеїдні

 

 1. Ланцюги живлення. Робота в групах.

В ч и т е л ь.

 • Я стверджую, що всі живі організми не взаємозвязані між собою.

Як ви думаєте, моє твердження хибне чи правильне?

 • А щоб переконатися, давайте складемо ланцюги живлення.

       І група

Миша, гадюка, пшениця, орел (пшениця -› миша -› гадюка -› орел).

            ІІ група

     Попелиця, калина, сонечко (калина -› попелиця -› сонечко).

           ІІІ група

      Вовк, верба, козуля (верба -› козуля -› вовк).

    В ч и т е л ь.  То правильним чи хибним було моє твердження? Ланцюжки живлення не повинні перериватися.

ІV.   Створення проблемної ситуації

В ч и т е л ь.   Діти, поміркуйте, чому зникають рослини і тварини?

                       Який згубний вплив на природу чинить людина?

                       Як ви думаєте, навіщо треба охороняти природу?

VІ. Оголошення нового матеріалу

   В ч и т е л ь. Сьогодні на уроці ми з вами будемо обговорювати питання навіщо потрібно оберігати, захищати рослинний і тваринний світ і як це робити.

V. Опрацювання нового матеріалу

 1. Розповідь з елементами бесіди.

В ч и т е л ь.  З давніх часів, коли людина почала займатися сільським господарством, мисливством, рибальством, вона постійно впливає на тваринний та рослинний світ: вирубує ліси, полюванням знищує тварин, виловлює рибу. Там, де колись були хащі лісу, з′явилися міста, села. Там, де водилася різноманітна риба, заводи скидають отруйні води.

     Багато видів рослин і тварин зникають назавжди. Тому нашим головним завданням сьогодні, завтра і завждиє охорона рослинного і тваринного світу.

2. Створення проблемної ситуації.

                – Як ви думаєте, як самі рослини і тварини пристосовуються, щоб захистити себе і вижити?

 • Чому в деяких рослин насіння уміють «літати», або, як у реп’яха, мають маленькі гачечки?

                – Що допомагає лосю, оленю врятуватися від хижаків? (Швидкий біг, міцні копита).

 • Чому взимку у зайця біла шерсть, а влітку бурувато-сірого кольору? (Деяким тваринам природа дала захисне забарвлення. Якщо тіло тварини вкрите смугами, розкиданими плямами, то її важко побачити, вона стає непомітною для хижаків).
 • Як захищаються їжачок, черепаха?
 • Яке житло будують собі тварини?
 1. Розповідь учителя

       Людина, держава, піклуються про збереження рослинного і тваринного світу. Для цього було створено Червону книгу України, Закон України про охорону і використання тваринного світу, обмежене або заборонене полювання, створення заповідників.

       Червона книга України — основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону.

      Ц і к а в о:  Перше видання Червоної книги України (1980 р.) містило опис 85 видів  тварин і 151 вид вищих рослин. Після набуття Україною незалежності було випущене друге видання Червоної книги України: в 1994 році — том «Тваринний світ» , в 1996 році — том «Рослинний світ».У 2009 році вийшло нове видання Червоної книги, до якої увійшло826 видів рослин і грибів і 542 вида тварин. Ці дані говорять про те, що чисельність видів рослин і тварин постіно зменшується.

Яких правил поведінки повинен дотримуватися кожен з вас, щоб оберігати тварин?

Ф і з к у л ь т х в и л и н к а.


Зупиняємо урок – робимо зарядку.

Руки – вгору, руки – вниз,

Все у нас в порядку.

Руки в боки – нахиляйся,

Наче маятник, хитайся.

За хвилинку відпочили

І за парти тихо сіли.


 

VІ.  Робота з підручником

 1. Читання тексту. Робота в групах

І група. Прочитати перші три абзаци тексту і скласти «Правила поведінки в природі».

ІІ група. Прочитати 4 – 6 абзаци і скласти лист-застереження «Планета людей у небезпеці».

ІІІ група. Прочитати два останніх абзаци і поміркувати як ви можете захищати рослини і тварини.

 1. Читання тексту «Охорона тварин».
 1. Відповіді на запитання.

 

VІІ.  Робота в зошитах

 

VІІІ.  Підсумок уроку

В ч и т е л ь.

   Якої шкоди завдають люди рослинам і тваринам?

–Що означає Червона книга України? Що треба людині робити, щоб вона не поповнювалася?

– Яке значення мають рослини і тварини для людини?

 

 

  Рослини і

  Тварини

 

Окраса природи

 

Продукти харчування

 

Господарча діяльність

 

Л і к и

 

   Тварини

 

Піря, нитки

 

Хутро, шкіра

 

– Які висновки для себе ви зробили з сьогоднішнього уроку?

 

 

IX. Домашнє завдання

1. Опрацювати текст у підручнику «Охорона тварин».

2. Вміти дати відповіді на запитання, усно описати улюблену тварину.

 

 

 

 

doc
Додано
17 травня 2020
Переглядів
613
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку