ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ. ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Про матеріал
Мета: розширити знання учнів про медичні й оздоровчі заклади, що опікуються охороною здоров'я дітей; виховувати бажання піклуватися про власне здоров'я і вчити за потреби звертатися по допомогу до ме¬дичних закладів; ознайомити зі способами надання допомоги людям з особливими потребами; виховувати гуманне ставлення до людей з особ¬ливими потребами.
Перегляд файлу

Основи здоров’я

Урок 18.

 

Тема: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ. ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Мета: розширити знання учнів про медичні й оздоровчі заклади, що опікуються охороною здоров'я дітей; виховувати бажання піклуватися про власне здоров'я і вчити за потреби звертатися по допомогу до ме­дичних закладів; ознайомити зі способами надання допомоги людям з особливими потребами; виховувати гуманне ставлення до людей з особ­ливими потребами.

Обладнання: малюнки до теми.

Попередня робота.

 • Підготувати малюнки до теми.
 • Записати на дошці вірні із пропущеними словами.

Ключові поняття: охорона здоров'я, медичні й оздоровчі за­клади, люди з особливими потребами, гуманізм, гуманне ставлення.

Хід уроку

 

І. Повторення вивченого.

1. Гра «Так чи ні?».

- Якщо ви згодні з твердженням, скажіть «Так» - і плес­ніть у долоні.

 1. Туберкульоз - інфекційна хвороба. (Так).
 2. Збудники туберкульозу - мікобактерії. (Так).
 3. Збудники туберкульозу відкрив не Роберт Кох. (Ні).
 4. Туберкульоз часто вражає легені. (Так).
 5. Бактерії туберкульозу передаються під час спілкування з но­сієм збудника хвороби. (Так).
 6. Туберкульозом не можна заразитися через предмети побуту, заражені хворою людиною. (Ні).
 7. Щоб запобігти туберкульозу, новонародженим роблять ще­плення. (Так).
 8. ВІЛ не передається через рукостискання. (Так).
 9. ВІЛ передається під час розмови. (Ні).

10) Якщо сидіти за однією партою з ВІЛ-інфікованим учнем, то
можна заразитися від нього. (Ні).

2. Обговорення ситуацій.

1) Дмитро сказав батькам, що не буде ходити до спортивної шко­ли, тому що дізнався, що там тренується ВІЛ-інфікована дитина.

- Чи правильно вчинив Дмитро? Відповідь обґрунтуйте.

2) Іринка, хвора на туберкульоз легень, прийшла гратися надвір разом з іншими дівчатками.

- Чи правильно вона вчинила? Відповідь обґрунтуйте.

II. Повідомлення теми уроку.

- Сьогодні на уроці ми будемо говорити про охорону здоров'я дітей і про гуманне ставлення до людей з особливи­ми потребами.

III. Актуалізація опорних знань.

Учитель проводить бесіду про охорону здоров’я дітей і про гуманне ставлення до людей з особливими потребами.

IV. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь учителя про медичні й оздоровчі заклади України з проведенням словникової роботи і демонстрацією малюнків.

Учитель розповідає, демонструючи малюнки.

- Наша держава і суспільство вживають різноманітних за­ходів, що забезпечують профілактику захворювань і сприя­ють нормальному розвитку дітей. В Україні діють дитячі по­ліклініки, лікарні, санаторії, диспансери, табори відпочинку.
У цих закладах діти проходять медичні обстеження, лікують­ся і відпочивають.

Поліклініка (з грецької polis - місто та klinikе - мистецтво лікувати) - лікувально-профілактичний заклад, призначений для надання населенню спеціалізованої медичної допомоги.

Лікарня - лікувально-профілактична установа, що надає населенню стаціонарну кваліфіковану і спеціалізовану ме­дичну допомогу.

Санаторій - лікувально-профілактичний заклад для лі-кування та оздоровлення з допомогою природних факторів (клімат, мінеральні води, лікувальні грязі, морські купання, сонцелікування тощо) у поєднанні з іншими заходами (дієто­терапія, фізіотерапія, медикаментозне лікування тощо). Існу­ють санаторії загального типу і спеціалізовані - відповідно до певних груп захворювань. Наявні дитячі санаторії, призначе­ні для доліковування в них дітей після тяжких захворювань і операцій.

Диспансер - спеціальний лікувально-профілактичний ме­дичний заклад, що надає медичну допомогу певним групам населення і здійснює систематичний нагляд за станом їхньо­го здоров’я. Наприклад, туберкульозний диспансер.

Дитячий табір - заклад дитячого дозвілля (оздоровлен­ня і відпочинку), що надає комплекс освітніх, оздоровчих та інших послуг. Дитячі табори призначені для оздоровлення, відпочинку і розвитку дітей.

2. Бесіда про лікарів різних спеціальностей із проведенням словникової роботи.

 • Хто нам у разі потреби надає медичну допомогу?
 • Які спеціальності лікарів ви знаєте?
 • До яких лікарів зверталися?
 • Педіатр - дитячий лікар.

Терапевт (з грецької therapeutеs - той, хто доглядає хворо­го) - лікар, який має відповідну освіту з питань діагностики, профілактики та лікування хвороб внутрішніх органів.

Окуліст (офтальмолог) - лікар, який займається діа­гностикою та лікуванням захворювань очей і допоміжних ор­ганів - повік, слізних залоз.

Стоматолог - лікар, який лікує зуби.

ЛОР, отоларинголог - лікар, який займається діагнос­туванням, лікуванням і профілактикою хвороб носа, горла і вух.


Ортопед - лікар,  який займається профілактикою, діа-   "' гностикою та лікуванням кістково-м’язової системи. Метою ортопедії дитячого віку є профілактика, усунення деформа­цій і порушень функції опорно-рухового апарату.

Хірург - лікар, який лікує хвороби за допомогою опера­тивного (хірургічного) методу.

 1. Розповідь учителя з елементами бесіди про людей з особ­ливими потребами.
 2. Фізкультхвилинка. (За вибором учителя).
 3. Робота за підручником на с. 90-94.
 • Опрацювання тексту і бесіда за малюнками.
 • Ознайомлення з оповіданням Василя Сухомлинського «Як Сергійко навчився жаліти».
 • Проведення словникової роботи.

V.  Закріплення матеріалу.

1. Робота за підручником на с. 94.

 • Відгадування загадки.
 • Відповіді на запитання і виконання завдань 1-4.
 • ПРАКТИЧНА РОБОТА.

Розігрування ситуацій допомоги людям з особливими по­требами.

Учитель обирає декількох учнів, які повинні розіграти такі ситуації:

1) Ви граєтеся з друзями в сніжки. З під’їзду виїхала людина на
візку й застрягла в снігу.

- Як ви будете діяти?

2) До вашого класу прийшов новий учень, який кульгає.

- Як ви будете поводитися з ним?

2. Робота в зошиті на с. 35, 36.

 • Обговорення і виконання завдання 1.
 • Самостійне виконання завдань 2-4 з подальшою перевір­кою.

3. Опрацювання загадок.

1) Якого лікаря ми додому викликаємо,

Коли від застуди страждаємо? (Педіатра, терапевта).

2) Цей лікар лікує очі,

А якщо бачиш погано -

Пропише він тобі окуляри. (Окуліст).

3) Він для кожної людини
Ліки має й вітаміни,
Прочита рецепт уважно,

Що і як робити скаже. (Аптекар).

4. Робота з віршем.

- Прочитайте вірш, вставте пропущені слова.

На дошці записано вірш. Учні читають, вставляючи сло­ва. (Можна використати слова для довідок).

З понеділка по суботу ходить ... (лікар) на роботу.

Якщо раптом захворію, може вийти і в ... (неділю).

Він мені призначить ... (ліки), перевірить ... (горло, ніс).

Скаже ... (їсти) борщ і кашу, щоб ... (одужав) я й підріс.

Слова для довідок: неділю, лікар, їсти, одужав, горло, ніс, ліки.

5. Гра «Відвідування лікаря».

Обирають учнів, які будуть розігрувати сценки про від­відування лікарів у поліклініці (педіатра, окуліста, ЛОРа, тощо).

6. Вправа «Хвости».

- До яких лікарів ви звернетеся? Закінчіть речення.

 1. Якщо в мене болить зуб, я звернуся до...
 2. Якщо в мене температура і погане самопочуття, я звернуся до...
 3. Якщо в мене болить хребет, я звернуся до...
 4. Якщо в мене болить вухо, я звернуся до...
 5. Якщо в мене погіршився зір, я звернуся до...

VI. Підсумок уроку.

 • Назвіть медичні заклади.
 • Яку допомогу можна отримати в поліклініці?
 • Чим відрізняється поліклініка від лікарні?
 • Для чого існують санаторії?
 • Чи були ви колись в санаторії?
 • Як слід ставитися до людей з особливими потребами?
 • Які є способи надання допомоги людям з особливими по­требами?
 • Чим ви можете допомогти людям з особливими потребами?

Завдання:

 1.               Виконайте завдання 5 на с. 94 підручника.
 2.               Виконайте завдання 2 на с. 36 зошита.
 3.               Підготуйте загадки про пожежу, сірники, вогонь, пожежників, пожежну машину, вогнегасник тощо.

1

 

doc
Додано
11 травня 2020
Переглядів
408
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку